شما اینجا هستید

زن حشری من

این داستان واقعی که میخام براتون تعریف کنم بر میگرده به یک سال پیش
اسم من رضاهستش وزنم شیوا ماحدودشش سال هست باهم ازدواج کردیم وازهرنظر تو زندگی دررفاه وخوشبخت هستیم تواین مدت ماهمه جور سکسی روکه فکرشو بکنید باهم انجام دادیم بزارید درباره زنم براتون بگم قدش168 و60 کیلو وزنش باسایز سینه 75 و کمری باریک وباسن بزرگ که دل هر پسری رو میبره درضمن 28 سالشه اون عادت داره شب قبل از خواب حسابی فیلم سوپر نگاه کنه بعد بیاد سراغ منه بیچاره و هر بلایی که تو فیلمای سوپر میبینه سر من دربیاره اون عاشق فیلمای سوپری بود که2 تا مرد 1 زنو میکردن همیشه به من میگفت زنی که 2تامرد میکننش خیلی حال میکنه چون زن 2تا سوراخ داره ودوتاکیر میتونن بکننش تازه میتونه باسه 1نفرم ساک بزنه ولی مردا فقط 1کیر دارن تازه 1زنو بیشتر نمیتونن ارضا کنن چون ابشون که مییاد دیگه وامیرن ومیخوان بخوابن ولی 1زن حشری میتونه اب چندتامردو بیاره.

1شب عروسی بودیم ومن یکم زیادی مشروب خورده بودم شیوا هم تو اون عروسی 1لباس لختی پوشیده بود که منو که چند سال کرده بودمشو حشری کرده بود وکیرم بلند شده بود تا برسه به دیگران تواون عروسی شیوا حسابی حال کرد چون با کلی مرد رقصید شب که برگشتیم اجازه بهش ندادم اب بخوره مستقیم بوردمش تواتاق خواب پرتش کردم رو تختو لباس کوتاشو دادم بالا وشورتشو کندمو شروع کردم به خوردن کسش توری میمکیدمش که داد میزد بازور سرمو اوردبالا شروع کردازم لب گرفتن بهم گفت چرا اینقدر حشری هستی بهش گفتم اون سینهایت که ازلباست بیرون زده بود با اون کون گندت همه رو حشری کرده بود تازه وقتی میدیدم مردا چطور باست میمیرن که باهات برقصن بیشتر حشری میشدم بهم گفت یعنی مهران انقدر بهم میچسبید توناراحت نمیشدی(مهران دوست داماد بود)بهش گفتم دوست داشتم کسی نباشه ببینم دیگه چکار میکنه که بهم گفت بهم شماره داده داشتم سینهاشو میخوردم که گفت میخوای زنگ بزنم سرکارش بزارم منم گفتم باشه اونم زنگ زد داشت باحاش احوال پرسی میکرد من که خیلی حشری شده بودم چوچولشو باتمام وجود مکیدم اونم نتونست جلوی خودشو بگیره 1اهی کشید مهران که فهمیده بود شیوا حشری شده بهش گفت شوهرت کجاست اونم بهش گفت مست بود خوابید منم خیلی حشری بودم داشتم باکسم بازی میکردم اونم پیله شد که بیام ابتو بیارم برم منم که خیلی حشری بودم اصرار کردم بزاره بیاد بااصرار من شیوا ادرس داد تا بیاد بعداز قطع تلفن شیوا میخاست ابمو بیاره ولی من نگزاشتم میخواستم حشری باشم شیوا که پشیمون شده بود چون میترسید من حشریتم از بین بره باهاش دعوا کنم منم بهش گفتم اون که تورو نمیکنه فقط بذار کستو بخوره ابتو بیاره بعد بیا تو اتاق توهم اب منو بیار خلاصه راضیش کردم بلند شد 1جفت جوراب بلند با 1 شورتو سوتین مشکی با تاپ پوشیدو ارایشم کرد تلفونش زنگ خورد مهران بود درو باز کرد اومد بالا من 1 دوربین گزاشتم تو سالون ووصلش کردم به تلویزیون اتاق شیوا در باز کرد اونم ازش پرسید شوهرت کجاست که شیوا بهش گفت توپ بیدارش نمیکنه مهران پرید بغلش کردو خوابوندش روی مبل شروع کرد ازش لب گرفتن 2 دقیقه نگزشت تمام لباسای شیوا رو به غیر از جوراباش دراورد داشت سینهاشو میمکید که دیدم لباسای خودشم داره در میاره انقدر حشری شده بودم که میخواستم داد بزنم کیرتو بکن تو کوس زنم دیگه که دیدم شیوا از زیرش بلند شد واومد سمت اطاق درو باز کرد دید من دارم با کیرم بازی میکنم گفت مهران میگه میخوام بکنمت چکار کنم میدونستم حرف دل خودش بود دست زدم به کوسش تا حالا انقدر خیس ندیده بودمش انگار شیرابو تو کوسش باز کرده بودن بهش گفتم بیارش 2نفری بکنیمت گفت باشه خودتو بزن به خواب تاحشریش کنمو بیارمش رفت سراغشو شلوارشو از پاش دراورد از رو شرتش با کیرش بازی کردو بهش گفت شوهرم وقتی مسته چیزی نمیفهمه میخوام 2نفری منوبکنید هرجور بود اوردش من که پشتمو کرده بودمو برگردوند شرتمو کشید پایین شروع کرد به خوردن کیرم دیدم مهرانم از پشت داره کوسه شیوا رو می خوره نمیدونید چه حالی میده ببینید 1نفر دیگه کوسه زنتون رو بخوره داشت از اه داد میکشید داشت ابم میومد کیرمو دراوردم گفتم مال اونو بخور وقتی مهران کیرشو دراورد باورم نمیشد اینقدر کلفت دراز بود که گفتم تو دهن شیوا نمیره همینطورم بود فقط سرش جاش میشد مهران اه میکشید شیوا گفت کیرمهرانو میخورم توهم بکنم که گفتم بزار اون اول بکنتت اخه اینقدر تحریک شده بودم میخواست ابم بیاد تازه میخواستم ببینم تحمل کیر اونوداره شیوا به کمرخوابیدو پاهاشو باز کرد گفت مهران بکن تو کوسم مهرانم کسشو بازخیس کردو نوک کیرشو گذاشت در کوس زنم کیرم داشت از حشریت میترکید فشارش داد تو شیوا 1 دادی زد که پردشو که پاره کردم همچین دادی نزد 2بار که تلمبه زد دیگه اروم شدواه میکشید بعدازچند دقیقه تلمبه زدن مهران کیرشو دراورد ابشو ریخت روی سینهای زنم منمبا1مالیدن کیرم ابم اومدو همشو ریختم روسینهاش تمام سینشو شکمش پراز اب منی بود من از بیحالی افتادم شیواهم خودشو تمیز کردو بعداز1 لب حسابی مهرانو بدرقه کرد از شیوا پرسیدم چطور بود بوسیدمو گفت امشب بهترین شب زندگیم بود وبهترین کیری که توزندگیم تاحالا خورده بودم چون3بار ابم اومد برای منم تا اون موقع بهترین شب بود ولی اون شبهای خوب بازم تکرار شد شما هم امتحان کنید باور کنید خوشتون میاد.

نوشته: رضا

3.015385
نمره شما: هیچ میانگین 3 (65 votes)

نظرات

به نظر من تو يه آدم رواني هستي. بعيد ميدونم زن داشته باشي ولي وقتي زن بگيري مطمئن باش از عهده‌ش برنمياي و چه بخواي و چه نخواي اون توي عروسي و عزا و كوچه و خيابون به امور عام‌المنفعه خواهد پرداخت!!! اينجا هم حالا اومدي يه چيزي نوشتي عيبي نداره؛ ديگه اون توصيه آخر به بقيه كه بيان و زنشونو حراج كنن مال چيه؟! مي‌مردي اونو نميگفتي؟! حالا بشمر بخاطر همون يه جمله چند تا فحش مي‌خوري! منكه از حالا گوشامو ميگيرم!!!

بالا
0 لایک

از همون اولش که اومدی و کامل در مورد هیکل زنت توضیح دادی مشخصه که بقیه اش چیه...
اه اه اه...!

منهم فکر نمی کنم که زن داشته باشی
یعنی عمرااااااااااااااااااااا

در ضمن من هم گوشام رو می گیرم

بالا
0 لایک

شب قبل از خواب حسابی فیلم سوپر نگاه کنه بعد بیاد سراغ منه بیچاره و هر بلایی که تو فیلمای سوپر میبینه سر من دربیاره اون عاشق فیلمای سوپری بود که2 تا مرد 1 زنو میکردن همیشه به من میگفت زنی که 2تامرد میکننش خیلی حال میکنه چون زن 2تا سوراخ داره ودوتاکیر میتونن بکننش تازه میتونه باسه 1نفرم ساک بزنه
عجب دروغگویی تو روانیه بی خایه

بالا
0 لایک

نويسنده داستان اينجا كسي هست به اسم سامان كه اونم مثل تو از طرف خانومش خيلي خوش شانس هست
فقط سامان 39 ميتونه 3 بار پشت سر هم ارضا بشه
زنش و خواهرشم دست كمي از زن تو ندارن
در ضمن
سايز 75 دو مدل هست فكر كنم
75 كوچيك و 75 بزرگ
اين داستانها رو خوندي رياضيت خوب شده
بلدي شماره ها رو بنويسي
مشنگ قد مهران يادت رفت
193 قد ماشينش شاسي بلند و چهره بسيار جذاب

بالا
0 لایک

واقعا شعور خودتونو با این داستاناتون زیره رادیکال میبرید آقایون جا ما خانوما فحش بدن من دهن به دهن این عوضی ها نمیزارم .............................................................................

بالا
0 لایک

نمی دونم چی بگم.........
خدایش من عددی نیستم در برابر دوستان منتقد و اهل سکس اما یه چیز رو دوست دارم بگم :سکس رو تقریبا همگی یه جورایی داشتیم، احساسشم درک کردیم، همه هم میدونیم هیچ سکسی سکس اول نمیشه، همه میدونیم هیچ سکسی سکس عاشق و معشوق نمیشه، همه میدونیم یکییییی از نیاز ها سکسه، همه میدونیم یکییییی از لذت ها سکسه. پس سکس در چاچوب قوائد محترم و مقدسه.

اما یه سری از این نوع آدمها به همراه ادمین عوضی نیت دارن این قداست رو از بین ببرن، اخه لامذهبها همه نیاز های ادم سکس نیست. تنها لذت هم تو این دنیا سکس نیست. اخه این عوضیها لذت برنده شدن در یک تیم علمی،اجتماعی و یا ورزشی رو چشیدن؟ لذت تیر انازی رو چشیدن؟ لذت فتح کردن قله ها رو چشیدن؟و............. دوستان لذت اینها بیشتر یا لذت جنایات سکسی؟

که این ......کش امده داره تبلیغ یکی از این جنایات رو میکنه!!!!!!!!!!!!!

بالا
0 لایک

باران جان حرصصصصصصصصصصصصص میخورم به خدا حرصصصصصصصص میخورم

این بالا دیدی نوشته

هم اکنون 31 کابر و 814 مهمان آنلاین هستند.

یه نگرانیم اینه که اون 814 نفر نظرات ما رو نخونند

یه نگرانیم هم اینه که اون 814 نفر این داستانهارو باور کنند

امید وارم همسر ادمین هرچه زودتر بدست mr mehdibikas قصاص شه

بالا
0 لایک

قصاصو خوب اومدی =))
اما حرص باور کن من این جا دارم تلف میشم بابا ملت یکم ادم باشین این داستانا چیه مینویسین ملت ایران انقدرام بی غیرت نشدن اینارو باور نکنید اینا همه تهاجم فرهنگیه...............................................
پروردگارا.....................

بالا
0 لایک

وای خدای من شرم آوره!!!! اخه یه مرد ایرونی چطور میتونه حتی اگه مجرد هم باشه تن به کثیف ترین مطرود ترین زشت ترین .دیگه نمیدونم چی بگم تن بده و بیشعور تو فکر اینو نمیکنی که تواین سایت بانویی ایرانی هم هست نباید ..... واگه تو اینکاره باشی خودش تورو سروته میکنه تو سیفون توالت که حتی نباید رو زمین باشی جات تو همون فاضلابهاست مطمئنم که موشها هم از بوی گندت فرار میکنن.تو این تهاجم که قرار ه فرهنگ مارو سلاخی کنن البته ارواح ننشون با هر چی عرب اجنبیه چی گیرت میاد که همه ارزشهای فرهنگی خودتو فروختی لمپن .من دهنمو الوده نمیکنم ولی گوشهام رو نمیگیرم چون فریادها چنان بلنده که از هر مانعی که بگذارم رد میشه .پس بخور نوش جان تا واست بیارن اس هول

بالا
0 لایک

من قبل اینکه داستان رو بخونم نظراتو میخونم و فهمیدم که داستان ارزش خوندن نداره ، ولی به admin بدبخت هم فحش ندین بالاخره اینجا یه سایت سکسی هست و هر کسی یه سلیقه ای داره ، اونایی که با این داستانا فرهنگشون تغییر میکنه و تاثیر تو زندگیشون میذاره اینجور آدما حقشون هر بلایی سرشون بیاد شما به حال اونا دل سوزی نکنین

بالا
0 لایک

سلام دوستان
واقعا فکر می کنید که این داستان رو کسی از کاربران نوشته !!!؟
من فقط برای نظر دادن عضو شدم ! این نوشته ها فقط کار گردانندگان سایته که یکسری اهداف صهیونیستی رو دنبال میکنند ! اونها آرزوشون بی غیرت کردن ماهاست ! زایون ها فقط اسرائیل یا یهودی نیست تفکر صهیونیستی یا زایونی تو همه جا هست . زایون روحشو به شیطان فروخته و برای تسلط بر ملت ها هر کاری می کنند . یکیش بی غیرت کردن مسلمان هاست . اگر به نظر سنجی هایی که اخیرا تو سایت گذاشتن ( نظر سنجی های سیاسی ) دقت کنید پی می برید . مراقب باشید همین !!!!!!!!!!!

بالا
0 لایک

در جواب Anti zion
آره. حتماً كير رو هم صهيونيستها آفريدن! به باباي احمدي نژاد هم زايون‌ها پول دادن كه بيفته رو ننه‌ش تا اون توله سگ به دنيا بياد و با شما نوچه‌هاي حقيرش مملكت‌رو بگا بدن. جمع كن بساطت‌رو اينجا جاي اين گه خوريها نيست

بالا
0 لایک

اقا رضا تو یه ادم کثیف و اشغالی یک کثافتی مثل تو خوب می دونه که بعضی داستانای سکسی دید ادمارو نسبت به همسرو خونواده تغییر می کنه.هممون میدونیم که خوکای کثیفی مثل اقا رضا و زن جندش توو جامعه ی امروز ایران زیاد شده .مگه شما زن نمیگیری که فقط مال خودت باشه؟پس چطوره که از کس دادنش لذت میبری حرومزاده؟؟؟کسایی مثل تو دارن جامعه ی ایران رو به کثافت می کشن

بالا
0 لایک

واقعا ريدم تو روحت با اين ......... شعري كه نوشتي

آخه ديوس كدوم مرد ايروني از اين غلطا ميكنه مثل اينكه فيلم زياد ميبيني

اگه واقعا داستانت واقعيه برو خودتو زنتو به خر بكش تا بيشتر حال كني

بالا
0 لایک

بابا پس چتونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا همتون اینقدر جو گیر شدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حالا داستان خیلی واقعی بود که اینقدر ابراز احساسات میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این بنده خدا دید اینجا کس تو کسه گفت بزار ما هم فیضی ببریم.....
حالا یک داستان گفت چرا اینقدر ضد حال میزنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به نظر من که جالب بود......

بالا
0 لایک

famildur عزيز
من آدمي نيستم كه الكي به كسي توهين بكنم. اما اينجور آدما رو خوب مي‌شناسم و مي‌دونم سرشون تو چه آخُريه و چرا ميان اينجا و جوسازي ميكنن. بگذريم ارزششو نداره.

بالا
0 لایک

ولی خودمونیم خیلی کس کشی مادر قهبه عوضی حرف زدن بلد نیستی خفه شو با این داستان واقعیت کوس کش تو 15 سالتم نمیشه پزه ونگ عوض برو خواهرتو حراج بزن با این دعوتهات اه اها حالم بهم خورد کونی

بالا
0 لایک

همینک داره بین علما اختلاف میفته :d فریجاب عزیزم و falmidur عزیزم این یارو هم نظر نمیداد میگفتن لاله مهم نیست به بقیه وظایفتون برسید یادتون نره به قوله mr mehdibikas سازمان هایه جاسوسی دنباله ما هستن و میخوان با تفرقه ایجاد کردن بین ما گروهو از هم بپاچونن ارامش خودتونو حفظ کنید و تاکتیکی برید جلو :d

بالا
0 لایک

ببين من عجيب خدمت كسكشي مثل تو دوست دارم باشم ببين من چنان زنت ميگايم بعدزنت خودت بعد مادرت بعد خواهرت بعدازهمه باباي بي ناموست ميكنم اون وقت مي توني سؤال كني ببيني چه حالي كردن تازه مي تونم يك دونه پسر كاكول زري براي خانومت درست كنم كه هرموقع بچه مي بيني ياد من بيايي چطور نظر خودت به اتاق آدرس بده بياد ببين من اگه بكنم زنت از كون مي كنم مي ده كسكش خان كيرتو قبر همه كس كارت بازم اگه دوست داشتي يدونه داستان ديگه بگذار من زن ندارم اينو گفتم تاخيالت راحت بشه

بالا
0 لایک

پاسخ به farijab

چرا فکر می کنی هرکسی ضد صهیونیستی حرف میزنه طرفدار احمدی نژاد !!!؟ اتفاقا من از احمدی نژاد هم بدم میاد ! چون بعضی از کاراش تو راستای تفکرات صهیونیستیه ! برات متاسفم اگه فکر میکنی که این چرت و پرت کسی غیر از admin نوشته ! منم اولش مثل تو بودم برو یکم در مورد تفکرات صهیونیستی مطالعه کن .

بالا
0 لایک

چرا فکر می کنی هرکی ضد صهیونیستیه طرفدار احمدی نژاد !!!!؟ اتفاقا من از احمدی نژاد بدم میاد ! چون بعضی از کاراش در راستای تفکرات صهیونیستیه !!!
منم اولش مثل تو بودم ! برو یکم در مورد تفکرات صهیونیستی مطالعه کن !

بالا
0 لایک

در جواب Anti zion
تفكرات صهيونيستي دقيقاً همون چيزيه كه تو داري تبليغ ميكني. تو حتماً مفهوم ايدئولوژي رو ميفهمي. ايدئولوژي‌ها هميشه در مقابل همديگه قرار ميگيرن در حالي كه همه‌شون در يك وجه با هم اشتراك دارن و اون برتري دادن و تحميل يك گروه يا يك عقيده بر ديگرانه. صهيونيست‌ها از همين ايدئولوژي تبعيت ميكنن، در حاليكه نازي‌ها هم كه دشمن يهوديها بودند در همين فضا تنفس مي‌كردن و شما هم براي ضديت با صهيونيست‌ها ناچارين كه زير چتر ايدئولوژي خودتون قرار بگيرين. بزرگترين جنگهاي تاريخ رو هم همين ايدئولوژي‌ها و پيروانشون به راه انداختند. اگر چه هر ايدئولوژي در طول تاريخ، مختصات خودشو داشته اما در روشمندي كلي، تفاوت چنداني با هم ندارن. انگ زدن و منتسب كردن مخالفان به ايدئولوژي دشمن و بعد هم زمينه سازي براي محو مخالفان. اساساً ايدئولوژي نمي‌تونه كسي رو جز خودش تحمل كنه به همين دليله كه احمدي نژاد دم از محو اسرائيل ميزنه و دست راستي‌هاي اسرائيل هم نميتونن زندگي در كنار اعراب رو تحمل كنند. شما اگر هم نسبتي با سيستم احمدي نژاد نداشته باشين تفسيرهاي سياسي صدا و سيما رو زياد نگاه ميكني. مناسبات جهاني به اين سادگي كه شما فكر ميكنيد نيست. جهان اونقدر كوچيك نيست كه يه عده با تفكرات صهيونيستي بشينن پشت پرده و براي اداره جهان سياست گذاري كنن. جهان داره به سمت چند صدايي حركت ميكنه و صداي مردمي كه تابع هيچ نوع ايدئولوژي نيستند امروز بلندتر از هميشه شنيده ميشه. من هيچ ارادتي نسبت به گردانندگان اين سايت ندارم و مطمئنم كه ادمين هم داستانهاشو روي اين سايت ميذاره همونطور كه خيليهاي ديگه ميذارن. نمونه اين داستانها رو شما در فرهنگ سايبري همه كشورهاي بزرگ دنيا ميتونيد ببينيد و من ميتونم نمونه‌هاي زيادي حداقل از سايتهاي انگليسي كشورهاي انگليسي زبان بهتون معرفي كنم. اين بخشي از فرهنگ اينترنته كه داره جهان رو به يك دهكده تبديل ميكنه. من شايد شخصا با اين قبيل داستانها كه ميتونه بنياد خانواده رو سست كنه موافق نباشم كه موافق هم نيستم و ميتونيد نظراتم رو پاي اكثر اين داستانها ببينيد اما خوشحالم كه اينترنت فضاي گفتمان و تبادل آرا در اختيار ما گذاشته تا اگر قراره چيزي رو نپذيريم يا بپذيريم همراه با گفتگو و روشنگري باشه نه تقليدي و كوركورانه. ايدئولوژي از ما تقليد كوركورانه ميخواد در حالي كه روزگار ما روزگار گفتگو و بصيرته. متأسفانه اينجا جاي بحث درباره ايدئولوژي نيست وگرنه حرفها دارم از جنايتي كه ايدئولوژيها در حق انسان مرتكب شدند و مرتكب ميشن.

بالا
0 لایک

سلام دوستان واقعا نظراتتون در مورد این بی شرم و حیا عالی بود.
در ضمن ای روانی خودم شرمم باد که اسم منو (مهران) تو این داستان بی غیرتیت آوردی.
راستی خاک تو اون سر زن نداشتت.باید اون زنتو با تنه ی درخت هزار ساله راضیش کنی بدبخت.

بالا
0 لایک

من حتی فکرشم واسم چندش اوره. بچه ها خواهش میکنم اگه هر چیزی رو از دست میدید غیرت محکم نگهدارید .بخدا توخارج هم اینطوری زنشونو به کسی نمیدن .با این داستانها میخان فکر ما رو مسموم کنن . اونای که متاهل هستن شاید بیشتر درک کنن من چی میگم .سکس خیلی خوبه من خودم عاشق سکسم ومحدودیت براش ندارم (اگه دوطرف راضی باشن ) ولی بی ناموسی میتونه یک ملت رو از بین ببره .مخلصه همه کسای که مرام دارن .

بالا
0 لایک

دوستان چرا اینقدر این بدبختو فحش میدین اگه این گل پسرای خوب مثل غاقا رضا نباشی کی جنده خوب و با معرفت تربیت بکنه رضا کوسکشیت را ادامه بده بکنهای بسیار در راهند هیچ حراسی نداشته باش کیر به دستان در پشت خودتو شیوا و خواهرشو مادرشو مادر خودتو زن داداشاتو خلاصه تمام مادیان های فامیلت استوار ایستاده و آماده آب فشانیند کوس کش اعظمی تو پاینده باشی

بالا
0 لایک

من تعجبم همه این بدبختو ک داره از فانتزیش لذت میبره رو فحش میدن ولی اگه ب همینا بگی بیان بکونن با کله میان. دیگه نگاه نمیکنن کیه وچیه فقط ی سوراخی باشه ک بکنن ،فقط الکی ب رگبار ناسزا میبندن مردمو متاسفم واقعا

بالا
0 لایک