شما اینجا هستید

زن خوش هیکل همسایه

حدود چند ماه قبل كه سال تحويل شده بود خانواده ي ما با چند همسايه به سمت شمال برا تفريح مسافرت كرديم.در اين مسافرت زن همسايمون كه اسمش مينا بود و حدود 30-35 سال سن داشت خيلي مورد توجه من بود.مينا زني بود خوش هيكل با باسن بزرگ كه خيلي حشري بود ولي سينه هاش زياد بزرگ نبودو از نظر من هم مشكلي نداشتند.بعد از اين مسافرت ما با آقا رضا (شوهر مينا)صميميتر شديم بطوريكه هر هفته تو خونه ي يكي جمع مي شديم.
البته اين را هم بگم من خيلي مينا رو تحت نظر داشتم و راستش خيلي خجالت ميكشيدم كه موضوع رو با او در ميان بگذارم و از او طلب سكس كنم.در هر حال......
مينا هم زني نبود كه به هر كي بله بگه چه برسه به من 19 ساله كه تازه مي خواستم كنكور بدم.بعد از اينكه كنكورمو دادم پدرو مادرم قرار شد براي يك جشن عروسي به تهران برن وتا يك هفته خونه خالي بود.برادرم هم هر روز صبح زود به كار ميرفت و شب به خونه برمي گشت.
اين را هم بگم كه مادرم بعضي وقتها به خونه ي مينا ميرفت و هميشه مجالسه زنانه تشكيل ميدادندوخلاصه مينا با مادرم خيلي صميمي بود.
در اين مدت كه پدرومادرم تو مسافرت بودند منم مشغوله تماشاي تلويزيون وبازيهاي كامپيوتري بودم. زياد نميتونستم خودمو مشغول كنم تا اينكه .......................
در يكي از همين روزها زنگ تلفن زده شد.من مشغوله تماشاي تلويزيون بودم.زود صداي تلويزيونو كم كردم تلفنو برداشتم.ديدم مينا پشت خطه .
_سلام
_سلام مينا خانم
_سلام آرمين خوبي؟
_بله مرسي
_مي خواستم بگم كه مامانت قبل از رفتن به تهران يه پاكت خريده بود و گذاشته بود خونه ي ما و يادش رفته بود بيادو اينو ببره .بي زحمت بيا اين پاكتو ببر.
_باشه همين الان ميام
اولش خوشحال شدم كه ميتونم مينا رو ببينم ولي بعدا ديدم كه بايد بخاطره پاكت اونجا برم.بهرحال تلويزيونو خاموش كردم و به خونه ي مينا اينا رفتم.خونه ي اونا فقط 20 قدم با خونه ي ما فاصله داشت و ميدونستم كه آقا رضا هم زودتر از ساعت 9-8 به خونه برنميگرده.
در خونشونو زدم و منتظر موندم.در باز شدو داخل شدم مينا رو با يه چادره رنگي پشته در ديدم كه واستاده.سلام كردمو داخل شدم.
_پاكت كجاست؟
_تو اتاقه برو بردار
با اجازه وارد اتاق شدم ولي هرچي اونور اينور نگاه كردم پاكتي پيدا نكردم.همين كه برگشتم كه بگم پاكت كجاست ديدم كه مينا چادرو انداخته رو زمين و با يه شرت و كرست جلوم واستاده.همون جور هاج و واج داشتم به مينا نگاه ميكردم.اول مينا شروع كرد:
_آرمين جون بنظر تو من زن خوشگليم؟
منم كه هنوز تو شوك بودم گفتم:
_ببخشين مينا خانم پاكت كجاست بدين برم.
_بابا پاكتي در كار نيست مي خواستم تو رو ببينم.جوابمو ندادي؟
كيرم ديگه داشت سيخ مي شد كه با پر رويي گفتم:
_شما خانم حشري و خوشگلي هستين ولي من بايد برم.
ولي مينا با يه حركت سريع منو بغل كرد و نذاشت حرفمو تموم كنم.لباشو رو لبام گذاشت .كيرم سيخه سيخ شده بود.ديگه داشتم كنترلمو از دست ميدادم ولي با يه حركت سريع خودمو از مينا جدا كردم.مينا با تعجب به من گفت:
_نكنه تو منو تو اين مدت نمي خواستي؟
با يه لحنه نرم ولي رسمي گفتم:
_نه مينا خانم من 4 ماهه كه مي خوام باهاتون رابطه داشته باشم اما.............
_اما چي؟
_ديگه نميتونم به چهره ي آقا رضا نگاه كنم.
_مينا كه داشت منو مسخره ميكرد گفت:
_با رضا 3 هفته ست كه يه سكسه درست حسابي نداريم.
راستش وقتي اين حرفو شنيدم زياد تعجب نكردم چون شنيده بودم كه دختري هم كه مينا داره به زور داره و4 سال بود بچه دار نميشدن.خلاصه سروش (كيرم)به من گفت كه خره خودش مي خواد تو نمي خواي؟منم كه ديگه تحمل نداشتم پريدم رو مينا يه لب جانانه ازش گرفتم .بعد به من گفت بريم روتخت.معلوم بود كه مينا خيلي وقت منتظر اين فرصت بود .مينا منو انداخت رو تخت و يواشكي شلوارمو با شرتم كشيد پايين .با دستش داشت كيرمو ميماليد بعد با زبونش شروع كرد به ليسيدن .ديگه داشتم ميمردم ناكس خيلي خوب ساك مي زد.منم كه هي ااااااه ه ه ه اوففففففف ميكردم كه ديدم مينا يه كاندوم رو كيرم كشيد.با تعجب بهش گفتم:
_اين برا چيه؟
_تاخير دهنده هست حال ميده
مينا ديگه حشري شده بود و فقط كير مي خواست منم زود مينا رو برگردوندم وشرتشو دراوردم.شروع كردم كسشو ليسيدن.انصافا كسه ترو تميزي داشت .مينا هم به التماس افتاده بود كه بكنمش ولي من مي خواستم طمع اين سكس از يادش نره به همين جهت عجله نميكردم.سينه هاي مينا مثل سنگ محكم شده بودن. بعد از ليسيدن اونها يه تف انداختم لب كسش بعد كيرمو ماليدم به كسش.حالا پاهاي مينا رو شونم بودن و كيرم لب كسش.......
با يه اووووووووففففففف بلند به من چراغ سبز نشون داد.كيرمو محكم كردم تو كسش .
_آييييييييي يواش جونم
شروع كردم تلمبه زدن .هر لحظه سريعتر ميكردمش مينا هم به نسبت كردنم جيغ مي كشيد صدايي كه با برخورده بدنم به لگنش ايجاد ميشد حشريترم ميكرد.مينا از صداهاش معلوم بود كه مي خواد ارضا ميشه.با صداي بلند جيغ زد:
_آرمين مححححححككككككممممممتتتتتررر
آبم داشت ميومد .بهش گفتم:
_مينا ابم داره مياد
_بريز دهنم مي خوامش
زود كيرمو آوردم بيرون كاندومو از كيرم كشيدم همه ي آبمو ريختم دهنه مينا .اونم همشو گورت داد و بصورت حرفه اي تمومه ابمو از كيرم كشيد بيرون و يه ساك توپ به كيره نيمه جانم زد.

نوشته:‌ اکبر

2.323075
نمره شما: هیچ میانگین 2.3 (65 votes)

نظرات

1.کیر لای اون پستون بندِ ننت با این داستانت....
2.طمع...........نه.........طعم
3.بریز دهنم.....نه.........بریز تو دهنم
4.گورت...........نه.........قورت(بعضی ها هم میگن غورت)
کسکشِ ننه کیر دزد،گه میخوری دیگه داستان بنویسی...
اول برو دیکته کلاس پنجم رو پاس کن،بعد بیا از این گ......ا بخور.

8}

بالا
0 لایک

آخه پسرم اینا چیه مینویسی عزیزم ... آقایون انقد این دوستمونو فوش ندین بنده خدا ذوق داره دیگه ... آخه برج میلاد از پهنا تو کس ننت فکر کردی با 4تا کوس خول طرفی زیقیه بدرد نخور

بالا
0 لایک

من نمیدونم چرا هرچی همسایه دورو بر ایناس جندس؟آخه اکبر....کیرم دهنت کره خر..........!چرا کس شعر مینویسی دربه در؟که کفت بیا پاکتو ببر بعد رفتی اونم پاکتو کرد کس ننت؟ای به کست رییییییییییییدم!10یوس!ننویس اکبر ننویس!

بالا
0 لایک

خدا وکیلی قصد ثبت کابر نداشتم ولی کوس مشنگ داستانت ته فشار بود خوار کوسه ننه سگ بی اصل و نصب مگه داری فیلم سینمایی تعریف می کنی مادر به خطا ، "در يكي از همين روزها زنگ تلفن زده شد" عمه سکسی ، پدر گشاد جو مسعود کیمیایی برا چی می گیردت
به گنجیشک می گن منار به کونت ، می گه یه چی بگو بگنجه ، ولدزنا مادر به خطا توام یه چی بگو بگنجه. آخه حتی اون ننه ی خرابت و ابجی جنده تر از ننتم این طوری به کسی کوس نمی دن ، تو چه توهمی کیری گرفتی داستان نوشتی ؟
پسرم خواستی کوس اندر شعر بگی یادت باشه طرف یه سالم تو کف باشه یهو نمی کشه پایین بگه بیا بکن
تو یه بار دیگه بنویس ببین کوس و کون همه کستو یکی می کنم یا نه
Kiss 2 :* Kiss 2

بالا
0 لایک

دوستان خواهشن یکم مودبانه رفتار کنین.درود و سپاس به تو اکبر جان
پسرم با اینا صحبت نکن بی ادبن بیا با خودم صحبت کن
آخه کس مادر کیرم به ناموس وقابوس دیوثت منشور کورش تو کسسسسسسسسسس ننت کیری کس مادر .......!!!~X( ~X-( :frustrated
نهننننننننننننننگ تو کسسس ننت جفتک بندازه اگه یه درصد راس گفته باشی....!؟:^o :liar:
ستون با شکوه تخته جمشید تا بیخ تو کس ننت که تو داستان نویس شدی @) @-) :hypnotize:
تو اصلا میدونی کس خر چند پله داره کسکش پدر!!!!!!؟
آخه کله کیری تو تالا از نزدیک کس دیدی , به کسسس ننت خندیده باشی اگه دیده باشی
مادر جنده حداقل 4 تا فیلم سکسی میدیدی بعد اینجا گو خوری میکردی
مادرتو به 7 روش سامورایی گاییدم که اگه به جای آبکیر دزدی به تو املا یاد داده بود سوتی نمیدادی
شیطونه میگه بشینم تو کسسس ننش همچین تلمب بزنم برسم به چاه نفتتتتتت مادر جنده...!!!!:O :-O:surprise
تو یه بار دیگه داستان بنویس؛ آبجیتو 69 میخوابونم,کیرمو با تمام فرماندهی کل قوا تا بیخ میکنم تو حلق اون ابجی چادر پرستت ننه سگ!!!!!!!!!!!!!!!!
کس ماذرحرص آدمو در میاره کیلوبایت هدر بدیم به توی ولد زنا فحش بدیم هان !!!!
در پایان دوستان سپاس فراوان نوروز باستانی رو تبریک میگم و آرزوی بهترینها رو برای همتون در سال 90 دارم

بالا
0 لایک

salam , agha man avalin barame ke too in site nazar midam . baraye khoondane dastana aval be paeine safe negah mikonam o matalebe bacheha ro ke mikhoonam koli mikhandam bad age didam yaroo kheili fosh khorde unvakht dastanesho mikhunam unam faghat vase khande . dar kol inke kheili inja bahale harvakht delam migire miam inja o koli az khundane nazarate bacheha dar morede dastana lezat mibaram .

بالا
0 لایک