شما اینجا هستید

ساک زدن دوست دخترم در کافی شاپ

سلام به حشری ها نه شهوانی ها..اسم من سینا هست..چون میخام فش نخورم زود میرم سر اصل مطلب.. ...هر وقت یه کم مور مورم میشه یا احساس میکنم دلم کس میخاد زنگ میزنم به مینا..-یه چند سالی هست که با هم دوستیم-تو این چن سال یه هف هشت باری دل سیر کردمش..اما همیشه مکان نداشتنمون زدحال بود..اما واسه بر طرف کردن شق دردم همیشه یه کافی میرفتیم که من اونجا با اینور انورو کلی استرس یه دستی به کسو کونو سینهای مینا مینداختم..-همیشه میرفتیم طبقه بالاو کلی خدا خدا میکردیم حداقل واسه چن دقیقه کسی نیاد که همین کافی بود واسه چلوندن سینه های سفتو حشری کننده مینا..-

مثه همیشه رفتیم کافی طبقه بالا,با این تفاوت که اینبار صب بود,آخه همیشه عصر میرفتیم که اکثرا کافی مشتری داشت.. ...به به هیشکی نبود..همین که پله آخرو پشت سر گذاشتیم از پشت چسبیدم به مینا..مینا سرشو برگردوندو گفت نکن الان این کس کش میاد بالا..کس کش همون پدرام کارگر کافی بود که چون چنبار مارو لب تو لب گرفته بود مینا کس کش خطابش میکرد!!'اما من کیرم راست کرده بود دیگه,ول نکردم,مانتو کوتاشو دادم بالا و از رو شروال محکم چسبوندم به کونش..در مورد کونشم فقط میگم که باعث دوسی چندین سالمون همونه..خداییش انم پایس,سری کونشو قمبل میکنه سمتمو دولا میشه..چون میدونستم یه چن دقیقه ای طول میکشه تا بیاد سفارش بگیره منم تا میتونستم با کیرم رو کون مینا حال کردم..-سلام.سلام.چی میل میکونین.همیشگی..تا پدرام رفت پایین لبامون تو هم گره خوردو دستمم رفت تو پالتو مینا.از تو یقش دستمو کردم تو سوتینو شرو کردم مالیدن سینه هاش..اون یکی دستمم با دست مینا درگیر بود سر دگمه شروالش..آخه خودش میدونست اگه دستم به کسش برسه هر بی جمبه بازی از من بعید نیست..یه لحضه سایه پدرام رو پله ها افتاد..سری جدا شدیم اما مثه همیشه تابلو!'داشتیم نوشیدنیامونو هم میزدیم اما فکرمون جای دیگه بود.._بیا همیشه صبا بیایم.ببین الان نیم ساعت هیشکی نیمده.هر کاری دلمون بخاد میکونیم..این جمله مینا بیشتر حشریم کرد..گفتم گشنت نیست..یهو چشاش چارتو شد.آخه عاشق این بود که کیرمو بخوره.همیشه میگه کیرت خیلی کلفته.اما هم من میدونستم کس میگه هم خودش..اما چارتا شدن چشاش واس پیشنهاد ساک زدن تو کافی بود..بده یه کم نگا نگا گفت نمیدونم..دستشو گرفتمو گذاشتم رو کیرم که دیگه کم کم داشت میرفت تو نافم..شرو کرد به مالیدن..منم حشری حشری از اونورم یه چشمم به را پله ها که کسی نیاد..کمربندمو آروم باز کرد که صدای سگکش پایین نره.دستشو بردم کنارو خودم دگمه هامو باز کردمو کیرمو انداختم بیرون..هر موقع کیرمو میبینه مثه جندها میشه قیافش..

از پشته روسریش موهاشو وحشیانه گرفتمو سر کیرمو گذاشتم رو لبشو مثه لاشیا لبشو رو کیرم میچرخوندم.دیگه منم کمتر آماره پله هارو میگرفتم..کم کم کیرمو کردم تو دهنش.شرو کرد به خوردن.با هر بالا پایینی که میکرد چونش میخورد به کمربندمو صداشو در میاورد..تخمام تو اون فشار داشت میترکید اما جرات بیشتر پایین کشیدن شروالمو نداشتم..خودش استاد ساک زدن بود اما من دوس داشتم مثه یه فاحشه باحاش برخورد کونم.البته خودشم لذت میبرد..از روی روسری کیلیپسشو گرفتمو خودم شرو کردم به گاییدن دهنش..دیگه کامل سر کیرمو تو حلقش حس میکردم.چن بار صدای اق زدنش امد که من شل میکردم اما خودش با فشاری که میداد بهم میگفت محکمتر!'دیگه چمامو بسته بودمو فقد میخاستم ارضا بشم.طلمبه زدنم خیلی سری شده بود.حتم داشتم آبم با فشار زیادی تو دهنش میپاشه که این فکر حشریترم میکرد. ...دیگه آبم داشت میامد.از رو صندلی پاشدم.نذاشتم کیرم از تو دهنش در بیاد.اون نشسته بودو من وایساده بودم.دستشو دور کون من حلقه کرده بود.شروالمم تا زیر گودی کونم پایین امده بود..دو تا دستمو پشته سرش گذاشتم.فقد طلمبه میزدم.دیگه صداهای دورو برم,این که کجا هستیم واسم مهم نبود..دیگه داشت میومد.پلکامو رو هم محکم فشار دادمو نفسمو حبس کردمو با یه صدا که صدای بیرون امدن نفس حبس شدم بود آبمو با شدت تو حلق مینا ریختم..کیرمو ثابت تو دهنش نگه داشته بودم.نمیخاستم از گرمای دهنش بگذرم..آبم از کناره لبش رو شرتم میریختو اونم همینطوری که کیره منو تو دهنش تحمل میکرد دور کیره منو دهن خودشو با دسمال پاک میکرد..آروم کیره نیمه خابمو از دهنش بیرون کشیدمو چشمامو باز کردم که یه دفه..............!!!!!!'''''''(داستانم ادامه داره)

نوشته: سینا

داستان سکسی:

1
نمره شما: هیچ میانگین 1 (3 votes)

نظرات

مقدمه اراجیفت مسخره ترین مقدمه ای بود که تو عمرم خوندم
نوع تعریفتم افتضاح بود
تا شروال=)) Lol =)) Lol =)) Lol =)) Lol هم بیشتر نخوندم
ولی منم یه بار دیدم یه دختر و پسر داشتن همین کارو تو کافی شاپ میکردن خیلی گناه داشتن هم ما ضایع شدیم هم اون دو تا Biggrin

بالا
0 لایک

اخه کیرم تو کون تو و اون دوست دختر کیریت بچه کونی چرا بقیه اش رو نگفتی اح اح اح اح با این داستان انت نکنه کار گره اومد کون جفتتون گزاشت ناقلا راستشو بگو البته دفه بعد اگه بقیشو گفتی اح اح اح اح وقتم هدر رفت

بالا
0 لایک

کیرم تو املا و انشا و مخت. کله کیری این اراجیف چیه نوشتی؟
چن=چند
مثه=مثل
صب=صبح
شروال=شلوار
دوسی=دوستی
خداییش انم پایس=خداییش اون هم پایه است
سری=سریع
جمبه=جنبه
نیمده=نیومده
بخاد=بخواد یا بخواهد
چارتو=چهارتا
شرو=شروع
اق=عق
چمامو=چشمامو
فقد=فقط
طلمبه=تلمبه یا تلنبه
یه دفه=یک دفعه
ار روی هرکدون 100 بار بنویس بدبخت بیسواد تازه همه غلط هاتو نگرفتم. درسته که میخواستی عامیانه بنویسی ولی نه دیگه اینقدر تخمی. دیگه هم اینطرفا نیا و داستان ننویس کوس کش. باز هم میگم کیرم تو داستانت.

بالا
1 لایک

از همه ی غلطایی که داشتی .بگذریم از اون شروال نمیشه گذشت!=)))))
به نظر من تو از نوشتن این داستان فقط (فقد :D) یک هدف داشتی. اونم اینه که از فحش خوردن لذت میبری. اینو نوشتی که بهت فحش بدن.
هیچی نمیگم. فحشم نمیدم. کونت بسوزه.

بالا
0 لایک