سمیرا دختر افغان

  سلام اسم من امید.این داستانی رو که میخوام براتون تعریف بکنم برمی گرده به همین عید91البته داستان چند روز قبل عید شروع شد.من با دوستم که اسمش رضا بود(اسما همه مستعارن)باهم تو ورزشگاه تختی1دونه غرفه ای عرضه ای لباس بهاره اجاره کرده بودیم(محض خنده)تقریبا چند روز مونده بود به سال تحویلی که گوشیم زنگ خورد،گوشی رو نگاه کردم شماره اش ناشناس بود جواب دادم دیدم کسی حرف نمیزنه قطع کردم بعد5دقیقه دیدم1دونهsmsبرام امد،سلام!
  شما؟
  1دوست.
  خودتو معرفی کن؟
  بعدا اشنا میشیم.
  بخور به خودت بابا!
  از این حرفم خوشش امده بود smsداد که یعنی چی؟
  جواب دادم که برخورد کن به خودت به ما نمیخوری پیاله واسه خودت بریز.دیگه جواب ندادم تا عید شدشو من بادوستام برنامه ای شمال ریختیم رفتیم شمال اولش رفتیم گرگان بعد رفتیم محمود اباد اخر سرم که رامسر تو رامسر که بودیم دوباره همون شماره ای ناشناس شروع به smsدادن کرد حسابی رفته بود رو مخم به دوستام گفته بودم که 1دونه مزاحم دارم چیکارش کنم؟یکی میگفت جواب نده یکی میگفت فحش بهش بده اما نیما که بهترین دوستمه یعنی از بچگی باهم بزرگ شدیمو باهم همه کارم کردیم اون گفتش باهاش بازی کنم شاید چیزی نصیبم شد منم گفتم باشه با اون طرف شروع کردم smsبازی خودشو مینا معرفی کرد اما وقتی دیدمش اسم واقعیشو بهم گفت.8روز از عید میگذشت که ما اومدیم خونه تو این مدتم با مینا حسابی گرم گرفته بودم روز9ام قرار شد که داداشم با ماشین من با خانواده ای خانومش برن شمال ویلایی دوست باجناقش،خونه ای مادر خانومشم خالی شدو قرار شد که من شبا اون جا بخوابم تا دزد خونه رو خالی نکنه.


  شب اول که اونجا بودم با مینا حسابی حرفای سکسی زدم هم اون هم من حسابی حشری شده بودیم ازش پرسیدم که دوس داره سکس داشته کسی باشه اونم گفت تا طرفم کی باشه منم جواب دادم که با من؟گفت باید ببینمت تا تصمیم بگیرم.برای فردا ظهر قرار گذاشتیم که اون بیاد اسلامشهر چون من ماشین نداشتم که برم دنبالش،وقتی رسید سر قرار من5دقیقه دیرتر رسیدمو از دستم حسابی شاکی بود چون بهم گفته بود که از کنار خیابون ایستادن بدش میاد،من ازش معذرت خواهی کردم اما فایده ای نداشت(اینم بگم که مینا اصلا به قیافش افغانی نمیخورد حدودا قدش170میشد با سینه های سایز75سفت با رونای پرو و کون نسبتا بزرگ اما چهرش نه بد بود نه خیلی خوشگل) برگشت رفت خونه اش تهران پارس وقتی رسید زنگ زدو بهم گفت که از دستم حسابی شاکی و ناراحتش کردم،تا شب با هزار زحمت و ناز کشیدن از دلش در اوردم،بعد بهم گفت که خیلی به دلش نشستم(من قدم180 وزنم72 هیکل نسبتا خوب چون تازه باشگاه میرفتم)منم سریع از موقعیت استفاده کردمو بهش گفتم که دوس داری با من سکس بکنی؟ جواب داد اره منم حسابی خوشحال بهش گفتم که فردا غروب بیا همون جای امروزی تا شب و تا صبح باهم باشیم اونم قبول کرد،فردا صبح که از خواب بلند شدم رفتم حموم کیرمو با تخمامو حسابی برق انداختم بعد رفتم از عطاری1دونه قرص ترامادول گرفتم که برای شب اماده باشم،غروب نزدیک ساعت7بود که اومد سر قرار منم چند دقیقه زودتر اونجا بودم که مثل دیروز قهر نکنه وقتی نشستیم تو تاکسی بهش گفتم به مامانتینا چی گفتی؟گفتی شب کجا میمونی؟گفت که خونه ای یکی از خاله هاش اینجاس و شب و تو خونه ای اونا میمونه،گفتم باشه رسیدیم محل ما بهش گفتم که تو چند قدم عقب تر از من بیا تا کسی شک نکنه وقتی رسیدیم جلوی در درو باز کردمو پشت در ایستادم تا بیاد تو وقتی امد بیرونو نگاه کردم خوشبختانه کسی تو محل نبود،رفتیم تو خونه نشستیم روی مبل جلوی تلویزیون ازش پذیرای کردم از اونجای که عید بود همه چی تو خونه بود اجیل،میوه،شیرینی،اولش کمی از هم فاصله داشتیم اما وقتی یخمون اب شد بهم چسبیدیم زنگ زدم فست فود2تا همبرگر سفارش دادم بعد از اینکه شامم خوردیم ماجرا شروع شد بهم گفت که افغانی من باورم نشد اخه اصلا به قیافش نمیخورد گفت که الان شوهرش2ساله که ترکش کرده و اونا با مادرش زندگی میکنه،بهش گفتم که حالا نوبتیم که باشه نوبت حال کردنه،اولش کمی ناز کرد اما بعد ناز کشیدن راضی شد صورتمو بهش نزدیک کردمو لبامو گذاشتم رو لباش حسابی لبای همدیگرو مک میزدیم و زبونامونو میخوردیم منم1دستمو انداختم روی یکی از سینه هاش سینه اش حسابی سفت بود شروع کردم به مالیدن از روی بلوزش کم کم داشتیم داغ میکردیم دمای بدنمون داشت بالا میرفت دست انداختم بلوزشو در اوردم وای چه بدن سفیدی داشت برخلاف ارایش برنزه ای که کرده واقعا بدنش سفید بود سوتینشم دراوردم شروع کردم به خوردنشون و با1دستمم میمالیدم حسابی داشتیم حال میکردیم بعد من تی شرتمو دراوردم بعد شلوار بعد شرتم وقتی چشش به کیرم افتاد حسابی چشاش گرد شد اخه من کیرم تقریبا20سانت طولشه و حدودا6یا8 سانتم قطرش جا خورده بود بعد من شلوارو شرتو اونو دراوردم وای عجب کسی داشت بدون حتی1دونه مو حسابی تپل بود و خو ش رنگ تقریبا صورتی بود دستمو کشیدم رو کسش حسابی خیس شده بود و داغ اول با چوچولش بازی کردم دیگه ناله هاش در اومد با1انگشتم با کوس و کونش ور میرفتم انقد تو کسش انگشت کردم که با1تکون ارضا شد بعد چند دقیقه که حالش جا اومد گفتم حالا نوبت توء که به من حال بدی سریع پرید روی کیرمو کرد تو دهنش وای خدا داشتم اتیش میگرفتم حسابی دهنش داغ بود خیلی حرفه ای ساک میزد منم رو ابرا بودم اخه ترامادوله تو شکمم باز شده بود بعد بهش گفتم بسه بغلش کردمو رفتیم تو اتاق خواب به کمر گذاشتمش رو تخت لای پاشو باز کردم رفتم وسط پاهاش اروم اروم با کیرم رو کسش و چوچولش میکشیدم اونم چشماشو بسته بود داشت حال میکرد بهش گفتم آماده ای با تکون دادن سرش اره گفت انقد کسش خیس بود که نیازی به تف نبود اولش که کله کیرمو فرو کردم1اههههههههی گفت که کلی حال کردم کسش تنگ تنگ بود وای که چه لذتی داشت کم کم سرعتمو زیاد کردم اونم همش با حرفاشو قربون صدقه ای کیرم رفتن من و بیشتر حشری میکرد،اخ اییییییی امید جووووووون بیشتر بکن،تا ته بکن تو کسم حسابی خیس عرق بودیم من که حسابی خسته شده بودم بهش گفتم جاهامونو عوض کردیم من رو تخت دراز کشیدمو اونم اومد رو کیرم نشست و شروع به بالا پایین رفتن کرد بعد تقریبا30دقیقه اون دوباره ارضا شدش من دیگه قرمز قرمز شده بودم از لذت از شهوت از گرمای تنش،برش گردوندم به پشت گفتم قنبل بکن اونم انجام داد کیرمو حسابی با اب کسش لیزش کردم بعد اروم سر کیرمو فشار دادم تو کونش اولش دردش گرفت اخه حسابی تنگ بود بعد چند دقیقه که جا باز کرد با1فشار دیگه تا ته جا کردم توش شروع به تلمبه زدن کردم جفتمون از شدت لذت داشتیم بیحال میشدیم بعد10دقیقه منم ارضا شدم و همه ابمو تو کونش ریختم بیحال بیحال روش افتادام.تا صبح2بار دیگه باهاش سکس کردم که هر دفعه از قبلیش بهتر شد.مرسی که داستان منو خوندید.

 • 3

 • 3




 • نظرات:
  •   freeco77
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Nemidunam che hekmatie k aksar e nevisandehaye site falcone tashrif daran.20 cm va 8 cm ghotr.hamun khatkeshi k bahash duduleto andaze gerefti bokon tu kunet.


  •   afsoon.27
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بايدم تشكر كني كه كسي وقتشو بذاره اين مزخرفاتو بخونه


  •   جغدشب
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کته کله شومپت کی تاحالا عطاریها ترامادول میفروشن!!


  •   کلفت خان
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم تو فسفرای مغز پریود شدت با اینکه میدونم خالی بندی بود ولی اگه به من یک میلیونم بدن افغانی نمیکنم


  •   usn0251
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • مرتيكه توقع داري اينو باور كنيم؟؟؟؟؟؟؟؟
   لوله هاي انتقال آب شيرين از سرچشمه هاي رود دز به قم تو كونت! (فحش بومي دادم!)


  •   آريزونا
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بچه ها كجاى داستان باور نكردنيه؟ رفته يه دختر افغانى كرده ديگه كجاش عجيه نگفته كه اليزابت تيلور رو كرده كه..
   قسمت باورنكردنيش اونجاس كه تا خود دختره نگفته افغانيه، نفهميده اينم ميشه بحساب كسخليش گذاشت.
   الان عطارى همه چى دارن دروغ نگفته منم ديدم ميفروشن.
   اصلا داستان خوبى نبود بيشتر افغانى پسند بود
   طالبان توكونت


  •   .خایه های رُستم.
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سلام به همه بچه های گــُل شهوانی ، بلأخره پس از گفتگوها ی فراوان و قُفل کردن 2 تا از آدی های بنده توسط ادمین ه عزیز - دلخوری ها از بین رفت !


   بازگشتم و به همه ی کُسخل مُسخل ها ، جلقی ملقی ها ، کُس مغزها ، ننه لزبین ها ، و بچه های توی خونه ، و شما کوچولو که داری کامنت منو میخونی تبریک میگم :8)
   و اما بریم سراغ نقد داستان :




   ◘•◘•◘•◘•◘[آيا کُسنوشتست ؟]◘•◘•◘•◘•◘•◘


   "بخور به خودت بابا!
   از این حرفم خوشش امده بود smsداد که یعنی چی؟
   جواب دادم که برخورد کن به خودت به ما نمیخوری پیاله واسه خودت بریز"
   -و باز هم افغانی . . . .
   - خب افغونی همه که جملات مخفف شما رو بلد نیستن عزیزم !
   مثلأ من تو را مادرتو گای گای تا سر حد مرگ ! ( اینو واسه دوستان ترجمه کن)
   "ازش پرسیدم که دوس داره سکس داشته کسی باشه"
   -داش عنوان داستانتو اشتباه زدی ، درستش اینه : سمیرا دوست دختر یک افغانی !
   -دوس داره سکس داشته کسی باشه ؟
   -از کابل مياي تو اين سايت ؟
   -باز اين ادمين افغاني راه داد :|
   -فکر کنم اينقد خود ارزايي کردي مغزت پوک شده ، چُل مغز .......
   -عزيزم سايت و اشتباه اومدي بجاي (شهواني) بايد ميرفتي (جلقاني)
   "خواب بلند شدم رفتم حموم کیرمو با تخمامو حسابی برق انداختم "
   -پسره ی : حروم جلقی (بکار بردن اين فحش براي افراد زير 18 سال ممنوع ميباشد)
   -مگه رفتی کارواش ؟
   -حتمأ بعدشم رفتی به کیر خایت گــُل زدی واسه عروس کشون ؟
   چـُل مغز افریقایی !
   "عطاری1دونه قرص ترامادول گرفتم که برای شب اماده باشم"
   -هی عبدول کُس قرنه ، ترامادول از عطاری ؟
   -شاید تو کابل ترامادولو از عطاری میگیرن و کاندوم و از میوه فروشی . . .
   -آخه تا جایی که من میدونم اینا رو از داروخانه میگیرن ، افغونی !
   -کير گونه ي نادري از ميمون هاي کون قرمز اسرائيلي تو سولاخ هاي دماغت ؛
   "نشستیم تو تاکسی بهش گفتم به مامانتینا چی گفتی؟"
   مامانتینا ؟
   -این جمله ات ابهام داره ، فکر نکنم افغنانی جماعت به ننشون بگین مامانتینا .
   - شما از کدوم فرقه هستین ؟ حدس میزنم از فرقه ( جلقی یان سلطنت طلب ) باشین !
   "بعد از اینکه شامم خوردیم ماجرا شروع شد بهم گفت که افغانی من باورم نشد"
   - ها ها ها ها ، واسه چی باورت نشه ؟
   - خُب هر خره دیگه ای بود میفهمید افغونی هستی دیگه ؛
   - انتظار داشتی بهت بگه آمریکایی هستی ؟
   -کير اوران گوتان تو لهجه ات ، با لهجه تایپ نکن پسره ی آمریکایی .......


   ♥ من دیگه حوصله ندارم نقد بقیه داستانت و میسپارم به داداش گلم پارسا ♥
   (افــغـــانــــــي حيـــــــا کــــــــــن اين ســــــــــايت و رهـــا کـُــــــــــــــن)


  •   ارغوان ♥
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • نصفه خوندم... غرفه بهاره اجاره کردین که چه غلطی بکنین؟! فک کردم ربطی به داستان داره و طرف از اونجا بات آشنا شده، خب اگرم این طور بوده باشه باید قبل اینکه بیاد سر قرار تو اسلامشهر قیافه تو هم دیده باشه ، پس لزومی نداشت که بعد از زیارت حضرت عالی و مشاهد وجناتون تازه به دلش بشینی و ازت خوشش بیاد!
   بگذریم که ندیدم و نشنیدم دختر الکی شماره بگیره بلکه با یکی آشنا شه... دوره این کارا مال قبل اختراع کالر آدی بود اونم مختص آقایون علاف!!!! اوج عملگیه طرف زنگ بزنه و حرف نزنه در رابطه با کیس شما البته حتماً لهجه غلیظش مانع میشده!


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • نويسندكي-تك تك سلولاي مغزش بصورت اسپرم از كيرش خارج شدكي
   كيان جان(خايه هاي رستم)تبريك ميگم!بالاخره با ادمين كنار اومدي؟!
   نقدتم عالي بود؛دمت گرم
   اما داستان:
   من با دوستم که اسمش رضا بود(اسما همه مستعارن)باهم تو ورزشگاه تختی1دونه غرفه ای عرضه ای لباس بهاره اجاره کرده بودیم(محض خنده)"
   اسم ورزشگاهه تختيه؟
   غرفتونم كه اونجاس
   پس ضريب امنيتيت پايينه
   هرلحظه ممكنه بيان دستگيرت كنن
   غرفه اي عرضه اي؟
   نگارش جديده؟
   كيره اي كره خر اي تو حلقت اي!
   "نیما که بهترین دوستمه یعنی از بچگی باهم بزرگ شدیمو باهم همه کارم کردیم اون گفتش باهاش بازی کنم "
   همه كارم كردين؟
   با يه تير دو نشون زدي؟
   هم سكس با دختر هم گي؟
   گي هستي؟
   كونت بذارم؟
   خجالت نميكشي گي ميكني كله خامه اي؟
   تخم خامه!
   باهاش بازي كني؟
   مهد كودكه؟
   خرس وسط؟گرگم به هوا؟تخم منو كي برده؟(اسم يه بازي جديده!)
   "داداشم با ماشین من با خانواده ای خانومش برن شمال ویلایی دوست باجناقش"
   كيري اسبي شاخداري تو سوراخي دماغتي با اين نگارشتي
   راستي ماشينتم مبارك!
   چند گرفتيش؟
   "ازش پرسیدم که دوس داره سکس داشته کسی باشه"
   ناموس مادرت اين يعني چي؟
   گوزپيچ كردم!
   جمله بهم ريخته دادي مرتبش كنيم؟
   اسب پشمالو كير بالدار شاشو

   جمله ي بالاور مرتب كن؛جوابش هرچي شد مستقيم تو ماتحتت!
   "منم حسابی خوشحال بهش گفتم که فردا غروب بیا همون جای امروزی تا شب و تا صبح باهم باشیم"
   فك كنم هدفت ازين جمله اين بوده كه تعداد فعل هاي محذوف رو بگيم؛آره؟
   فك كنم 5تا فعل كم داره :quest:
   آخر كامنتا جواب سوالاي موجود در داستانتو بذار :smile:
   "گفت که الان شوهرش2ساله که ترکش کرده و اونا با مادرش زندگی میکنه،بهش گفتم که حالا نوبتیم که باشه نوبت حال کردنه"
   وسط دردو دلاش گفتي نوبتيم باشه نوبت حال كردنه؟
   مثلا اگه ميگفت "عزيزم تو از خودت بگو" جواب ميدادي:"كير من از بچگي تاحالا كلي سختي كشيده تا گردن كلفت كرده؛قد كشيده،خلاصه محشره;مياي بخوريش؟"
   چرا اينقد كس ميگي؟
   كير شتر دودول كجه كير بنفش تو تك تك سلولاي خاكستري مغزت
   سكستم كه معلومه چي بلغور كردي
   تخم جلق
   تخم غار
   تخم دسته بيل
   تخم اسپرم
   تخم اسب جنده(بالاخره حيوونام ممكنه جنده بشن)
   از لهجت كاملا معلومه كه جنابالي افغاني هستي،ولي گفتي كه دختره افغانيه
   چيزي از اصالتت نگفتي؛افغاني بودن كه ننگو عار نيست
   واقعا جاي تأسف داره؛چطور روت شده اين داستانو آپ كني من نميدونم
   فقط گورتو گم كن....


  •  
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اه رابطه با افغانی هم افتخار داره؟ حالم بد شد.


  •   avanes
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • man asheghe sex ba afghaniam shomarasho bede


  •   aref1999
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخه مادر جنده این چی بود نوشته بودی


  •   santana.ch
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ouggggggggggggggggggggggggggggggggh afghani ah halet beham nakhord??????ah


  •   Dr.Who
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کلاهک موشک های هسته ای آمریکا تو کس ننت


  •   خان عمو دخترباز
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • گاو انتر خر این داستانت بدرد عمت میخوره


  •   Nopoleon 70
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • روزی رو می بینم که طالبان تو کوس عمت رزمایش موشکی برگزار میکنه


  •   Shahab_full_sex
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Khayehaye rostam & mohandese gol pesar. Yani ba nazaratun mordam az khande eyvool :D


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • sahab_full_sex
   همیشه خوش باشی داداش


  •   freeco77
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Mano migi?:bigsmile:


  •   .خایه های رُستم.
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آره ، پارسا جان به هزار بد بختی و قفل کردن دو تا آیدیم توسط ادمین بلاخره دست از سر ما برداشتن 8)


   sahab_full_sex
   داداش شما لطف داری ، ما کوچیک شما هم هستیم !


  •   mhm1221
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • گروه اینترنتی خفن-پیک
   تنها گروه اینترنتی سکسی بدون نیاز به فیلتر شکن


   http://bia-2ax.vcp.ir


  •   manyknm44
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دوستان ببخشید ما که بچه شهرستانیم خبر نداریم تهرون اینطوری شده دیگه؟
   تو بهش گفتی دوس داری سکس کنی اونم گفت اره؟
   خداییش یه هفته س داستان نوشتم اپ نشده اونوقت این استانا اپ شدن؟
   این جمله خطاب به ادمینه
   دستت نه خسته
   حالمونو گرفتی
   دیگه هیچی نمیگم
   بیخیال داستان چند قسمتی
   یه قسمتیش میکنم
   اصلا اگه تا دو روز دیگه نزاریش خلاصه ش میکنم همین جا تو قسمت نظرات میزارم
   بای تا های


  •   davood love sex
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • افغانی؟


  •   فردین خان
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • این که یه داستان دروغه ولی من واقعیتش خیلی دختر و زن ایرانی گاییدم. کیرم تو کس خواهر هر کی که به افغانی توهین کنه. نه تمام ایرانی ها


  •   فردین خان
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • این که یه داستان دروغه ولی من واقعیتش خیلی دختر و زن ایرانی گاییدم. کیرم تو کس خواهر هر کی که به افغانی توهین کنه. نه تمام ایرانی ها


  •   فردین خان
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • این که یه داستان دروغه ولی من واقعیتش خیلی دختر و زن ایرانی گاییدم. کیرم تو کس خواهر هر کی که به افغانی توهین کنه. نه تمام ایرانی ها


  •   SEX-SLAVE
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • چاقی افقانی کردی یا افقانی بردی خونه کونت بزاره!!!! بدشم کل داستانو سر و ته کردی!!!! :crown:


  •   SEX-SLAVE
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • چاقی افقانی کردی یا افقانی بردی خونه کونت گذاشته بدشم کل داستانو سر و ته کردی؟؟ :crown:


  •   fir
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ای بابا چکاربچه دارین بزارین داستان بگن بخندیم


  •   mahdi2008
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • koskeshe irani toye jalghi madar jende az afghan dastan shero ver taft midi????madar jende
   khar kosse ha ham kire hamed karzay too koone khahar madaretan
   madaretana da sare kooh da koonesh zoor kanom
   kosse madaraye irani................kire eraghia tooo koone namoosetoon
   kire araba too dahanetoon arab parasta


  •   mahdi2008
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • koskeshe irani toye jalghi madar jende az afghan dastan shero ver taft midi????madar jende
   khar kosse ha ham kire hamed karzay too koone khahar madaretan
   madaretana da sare kooh da koonesh zoor kanom
   kosse madaraye irani................kire eraghia tooo koone namoosetoon
   kire araba too dahanetoon arab parasta


  •   mahdi2008
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • bar khahar madare harchi iranie zoor kanom
   (ba lahje oomadam hal koni zood erza shi....ba nanatam)
   kire adel ferdosipoor too koone namoosetoon
   bar kharo madare harchi iranie lanat
   ey madar jendehaye harami
   kiram too farghe sare harchi iranie jalghie
   kharhar kosdeha


  •   mahdi2008
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • afghanha madar khahare shomaro 8sal too esfehan gayeed............koskesha yadetoon hast???? shoma kosse naneha az tokhme ma afghanha bvojood oomadid..................haroomzadeha............kash mimordimo shomaro nemikaridim


   pas natije migirim bayad madare harchi irani ro gayeed


   8sal ma gayedim
   baradaraye arab tabaremoonam 1400 sal savare shomaha hastan............kiram too rahbaretoon ke az tokhme arabas........arab parasta


  •   Yas.khf684
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی مزخرف بودتانصفشوخوندم دیدم مسخره است ازادامه اش منصرف شدم


  •   خاکستر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بلاخره اسپم ای دیم باز شد داستانتو باور نکردم اونجایی که گفتی تکی تکی رفتید یاد خاطره خودم افتادم که همسایه های طرف دهنمو سرویس کردن در کل داستانت بد نبود


  •   گی سکسی-ali
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ای وا کیر خودم توی کونت :p :p


  •   Yas.khf684
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی دوست دارم یه روزمدیرسایتو بکنم میگین چراچون میذاره یه همچین داستانایی واردسایت شن


  •   Rama_P
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کاری به کسشعر گفتنهای این داستان ندارم. فقط اون دوستانی که اگه یه بار مسیرشون به یه اروپایی و آمریکایی خورد و اونا هم آدم حسابشون نکردن، نیان بنالن که آمریکائیها نژادپرستن! خجالت بکشید! صرف اینکه یه نفر افغانیه، دلیلی بر بد بودنش نیست. اونها هم انسان هستند. خدا رو هزار مرتبه شکر که ما ایرانیها سرجمع از ده دوازده تا کشور فقط ادعای برتریمون میشه. اگه یکم بیشتر از این برتر وبالاتر بودیl، معلوم نبود چی به سر بقیه ملل می آوردیم! از هرچی هیتلره ماشالله ما نژادپرست تریم.


  •   nimach4
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • yani kole dastan ke hich vali alan sat 1 shabe nazarato ke khondam nim sat kfe otagh az khande jer khordam
   merc gol pesar


  •   farbod66
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خايه هاى رستم ۱ دونه باشى


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • نيما جان هميشه غرق در خنده و شادي باشي؛مخلصم


  •   kolah ghermezi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من به کسی فش نمیدم یا اگرم بدم فش ناموس نمیدم ولی اون میلاد 2008 مادر جنده اومده به ما ایرانیا فش داده اخه مادر خراب اصلا گه خوردی اومدی اینجا حرومزاده چرا جمع میبندی کس مادر تو که آمریکایی زاده ای کس ننت


  •   pir hashari
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اقا ما خوندیم خوندیمو هر خط 2 تا فحش میدادیم یکی به خودم که چقدر خرم واینترنتمو فدای داستان تخیلی تو میکنم یکی به خود خود اوشکولت که چه کس شری ساختی تا این که رسیدم به اون جایی که گفتی قطر شوشولت 6/7 سانته همون جا دیگه نخوندم احمق یا تا به حال کیری به جز دودول خودت ندیدی یا ارزوت رو تعریف کردی یا نمیدونی دایره چیه یا این که نمیدونی 6/7 سانت چقدره احمق خاک عالم تو سر بدبختت کنن همین.


  •   POOEIN
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سل.
   كس كش كيرت لوله فاضلاب بوده ؟ داستانتو كه خوندم رفتم ببينم دايره با قطر ٨ سانت ججوريه؟اندازه بازوهاي بابام بود..الو الو اينجا تهران ..كابل آنتن هست؟
   يك دونه كس مغز تونو ول كرديد داره ميرينه تو ايران.خايه همسر اسب ماده فرزند دوم زن سوم امام علي تو تك تك نيتروزستيك هاي مغز ناقصت.


  •   POOEIN
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سل.
   كس كش كيرت لوله فاضلاب بوده ؟ داستانتو كه خوندم رفتم ببينم دايره با قطر ٨ سانت ججوريه؟اندازه بازوهاي بابام بود..الو الو اينجا تهران ..كابل آنتن هست؟
   يك دونه كس مغز تونو ول كرديد داره ميرينه تو ايران.خايه همسر اسب ماده فرزند دوم زن سوم امام علي تو تك تك نيتروزستيك هاي مغز ناقصت.


  •   POOEIN
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سل.
   كس كش كيرت لوله فاضلاب بوده ؟ داستانتو كه خوندم رفتم ببينم دايره با قطر ٨ سانت ججوريه؟اندازه بازوهاي بابام بود..الو الو اينجا تهران ..كابل آنتن هست؟
   يك دونه كس مغز تونو ول كرديد داره ميرينه تو ايران.خايه همسر اسب ماده فرزند دوم زن سوم امام علي تو تك تك نيتروزستيك هاي مغز ناقصت.


  •   POOEIN
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سل.
   كس كش كيرت لوله فاضلاب بوده ؟ داستانتو كه خوندم رفتم ببينم دايره با قطر ٨ سانت ججوريه؟اندازه بازوهاي بابام بود..الو الو اينجا تهران ..كابل آنتن هست؟
   يك دونه كس مغز تونو ول كرديد داره ميرينه تو ايران.خايه همسر اسب ماده فرزند دوم زن سوم امام علي تو تك تك نيتروزستيك هاي مغز ناقصت.


  •   .خایه های رُستم.
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • farbod66
   لطف داری داداش ، کوچیکتم !




   و اما کاربر mahdi2008 خوب بخون که بد جوری کیرم روت شق شده : که شما افغانیا مارو 8 سال گاییدین ؟ آره ؟ اصن داستان حمله مغولها رو به ایران میدونی چیه؟ اگه نمی دونی خوب بخون !
   - بابای چنگیز مغول میاد ایران ! از بس خوشگل و کردنی بوده چند تا از کون کونهای ایرانی میریزن سرش و ترتیبشو بد جوری میدن ، این بابا سر این قضیه عقده میشه سرش و بر میگرده افغانستان و از این موضوع با هیچ کس حرفی نمیزنه تا موقعی که میخواد بمیره ، تو بستر پسرشو که چنگیز مغول باشه صدا میزنه و قضیه و براش تعریف میکنه !
   بعد از اون قضیه ی که چنگیز مغول میره آدم جمع میکنه و به ایران حمله میکنه !




   (این داستان کاملأ واقعیه و اگه شک دارین برین از استادهای تاریخ دانشگاهتون سوال کنین ! )
   پس نتیجه میگیریم که افغونی گورتو از این سایت گم کن و دیگه واسه ایرانیا گوه خوری نکن تا خودم کونت نزاشتم پسر خوب !


  •   mahsa maloos
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • khak bar sare harchi afghanie


  •   hakan_wolf
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Hey


   dar ye kalom ko3 nanat


   baw kossher nanevis dg oghde kos dari yekam jorboze dashte bash yekiyo boland kon


   madar qahbe


   sikim harzadive


   mashalla hame dastan nevisam khosh heykalan , kirashonam made in arabestane


  •   mahdi54
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • مزخرف بود.


  •   Ashkan013
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • afghanie nane kosde , kir saieede abdevali 2 kose nanat , u inja che gohi mikhori haroooomi ?


  •   Yas.khf684
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • شمادوست داریدشریک جنسیتان چه کسی باشد1شبنم قلی خانی(بازیگر)2رکوعی(گوینده خبر)3حدیث میرامینی(بازیگر)4ملیکازارعی(خاله شادونه)5زهراامیرابراهیمی(زهره بازیگرفیلم نرگس)6مریم معصومی(بازیگر)منتظرنظراتتون هستیم


  •   takavarjoon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • تخماتیک بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . . .
   تنها نکته مثبتی که در داستان تخمیت وجود داشت این بود که هم خودت و هم اون دختره هردو افغانی هستید. ولی این رو بهت بگم که من با طرز نوشتن شما مشکل دارم و خوشم نمیاد. برای من قشنگ نیست. پس کله کیری دیگه ننویس. افغان کله دیگه ننویس.


  •   pomaxps
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آخه من کیرم بیست سانته با کلفتی 6 تا هشت سانت .نمی دونم چرا کیر همه تو داستانه 20 سانت کمترنیست .ممکن مال هر کی کمتر باشه اصلا" هیچ وقت سکس نکنه ؟ کوس مغز جقی .


  •   sh3b
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • کیره سفارشی تو دهنت با اون کیر 20 سانتیت و قطر 6/8
   آخه چرا اینقدر تلاوت میکنین؟؟؟؟ جلقولی


  •   hamidvala
  • 3 سال،7 ماه
   • None

  • نوشته هات بد نبود خوب بود


  •   Ali zt
  • 2 سال،2 ماه
   • 0

  • اه اه، با افغانی!!؟؟ حالم بهم خورد،
   کیر تو ناموس هرچی افغانیه، سیکتیر کنن کشور خودشون حرومزاده ها


  •   Mori_de
  • 2 سال،2 ماه
   • 0

  • گوه خوردی دروغگو


  •   Kolvari
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • بیسسسسسسسسست سانت کجات میزاریش آمار بگیر هزارنفر دوتاش این سایز رو ندارن


  •   Conflict
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • انقد کسش خیس بود که نیازی به تف نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   آخه الاغ کس که نه کف دسته و نه ماتحت خودت که تف بخواد. تعجب کردی خیس بود و تف لازم نبود؟


  •   Ebrahimmi
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • کار خوبی کردی دختر افغانی گاییدی هر چند که این افغانی هم خودشون زن ایرانی زیاد کردن خخخ ولی بازم کارت خوب بودش (rose)


  •   Homi77
  • 1 ماه،4 هفته
   • 0

  • فکرکنم منظورت میلی متر هستش آخه ۸ سانت قطر میدونی یعنی چی؟شایدم منظورت ۸ سانت محیط دورشه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو