سکس با دانشجوی باحال

  یکی از دوستام که مشاوربودبرای اشرکت دردوره ای به تهران رفته بود ومن چند روزی بجای او رفته بودم به مرکز مشاوره اش. صبح یکی از روزا که دراتاق نشسته بودم منشی مرکز اطلاع داد مراجعی که میگه دانشجوست واسه مشاوره تحصیلی وقت گرفته بعداز 15دقیقه خانوم دانشجو وارد شد دختری با تیپ بسیار زیبا وارد شد پس از سلام جلسه شروع شد ابتدا درمورد نحوه مطالعه صحیح سوالاتی پرسید وقتی شروع به ارائه مطالب کردم متوجه شدم باچشماش داره منو میخوره ومرتب بالبخند ملیحی چراغ سبز میده نیم ساعتی که از جلسه گذشت واسه اینکه بیشتر متوجه مطلب بشه درخواست کرد صندلی کنار من بشینه ومن درخواست اونو رد نکردم. خیلی بهم نزدیک شده بود گرمای تنشو که از شونه هاش بمن انتقال میداد کاملاً حس می کردم. کم کم خودمونی شد ومتوجه شدم داره پاهاشو به پام میزنه وبی اختیار پاسخشو دادم کمی که گذشت گفت سردمه و از اونجائیکه خودش نخ داده بود گفتم می خوای گرمت کنم وبلا فاصله دستاشو گذاشت رو دستم دستاش خیلی گرم بود معلوم بود حسابی آماده شده دستاشو گرفتم وایستادم اوهم بلند شد خیلی لحظه حساسی بود باید بیشتر آمادش می کردم اونو در آغوش کشیدم. تنش داغ بود پیشانیش رو بوسیدم اوکه چشماشو بسته بود چشمای نازشو باز کرد ودستاشو دور کمرم حلقه کرد دیگه کاملاً بهم چسبیده بود لبامو گذاشتم رو لباش ولب پائینیشو مکیدم زبونشو کرد توی دهنم ومنم براش مثل آبنبات مکیدم وای که چقدر شیرین بود منم زبونمو فرستادم توی دهانش امنم مثل تشنه ها اونار می مکید دستامو بردم طرف سینه هاش واونارو نوازش می کردم ناله خفیفی کرد دکمه های مانتوشو باز کردم ولباس زیریشو زدم بالا ودستامو کردم داخل کرستش ودستامو با سینه هاش آشنا کردم خیلی داغ وباحال بوداونارو بیرون آوردم ومثل گرسنه ها افتادم به بختشونو وبراش لیس زدم ومکیدم اون که طاقتش طاق شده بود مرتب می گفت مامانی وهی خودشو تکون می داد دستاشو برد طرف کیرم وبااون بازی می کرد و زیپ شلوارمو کشیدم پائین
  و امیر رو اززندان شورت آزاد کردم اونم نشست وآروم با کیرم بازی کرد و خیلی سریع رفت سر اصل مطلب وبا حرص وولع اونو تا تخمام کرد توی دهنش که کاملاً پرآب شده بود وشروع کرد ساک زدن توی کارش استادبود تقریباً 10دقیقه واسم ساک زد حالا دیگه نوبت آشنائی امیر با نازی بود خودش استاد بود شلوار استریجش راداد پائیین دیگه نوبت من بود تا کار بعدی رو انجام بدم دستمو بردم تو شرتش و اول کمی باون بازی کردم دیگه کاملاً خیس خیس بود امیر رو بهش مالیدم صدای ناله هاش بیشتر شد ازش خواهش کردم یواشتر تا منشی متوجه نشه جلسه ما تبدیل به یک پارتی سکسی شده بود باید اشاره کنم تامن بازنگ به اتاق منشی خبر نمی دادم هیچ وقت به اتاق من نمیومد پس باخیال راحت به کارم ادمه دادم وهمینطور که کیرم را به پائین کوسش هدایت کردم واز جاش که مطمئن شدم به کار لیسیدن سینه هاش ادامه دادم وهمزمان کیرموکه با آب کوسش لزج
  شده بود به کوسش می مالیدم واوباهیجان تمام همکاری می کرد وآخ واوفش بلند شد که بهم گفت بکنش تو من اوپنم باورم نشد بلاخره با التماسهای او سر کیرمو که از بقیه جاهاش کلفت تر بود به آرامی فرستادم توکوسش که یه ناله باحالی کرد
  وهمین باعث شد تا کارو یکسره کنم وشروع به تلمبه زدن کردم دیگه ناله هاش تبدیل به جیغهای خفیفی شد بعداز چند دقیقه ازمن خواست روی صندلی بشینم.


  بعد که نشستم بمن پشت کرد و با دستاش کیرمو فرستاد تو کسش و شروع به حرکت نشستن و بلند شدن کرد کم کم داشت آبم میومد اونم که ازجلو داشت چوچوله هاشو می مالید با صدای منقطعی گفت دارم میام توروخدا یکم دیگه ادامه بده ودیدم یهو پاهاش داره میلرزه فهمیدم داره ارضا می شه گفتم منم داره آبم میاد چکار کنم کا از روی کیرم بلند شد واونو گذاشت توی دهانش وهمه آبمو تا تهش مکید بعد توی دهانش غرغره کرد واونو مثل شربت اما گرم بلعید وهمونجا روی زمین نشست دیگه نای بلند شدن نداشت دستاشو گرفتم واونو روی صندلی نشاندم خودمو مرتب کردم ورفتم یه لیوان آب خنک براش آوردم اونم نوش جان کرد.
  بعد ازش پرسیدم تو منو از کجا میشناختی که خیلی راحت رفتی سر اصل مطلب
  کمتر پیش میاد توی جلسه اول کار به سکس بکشه اونم گفت وصفتو از فاطیما
  شنیدم وچون خیلی هوس کرده بودم وتعریفاش برام شیرین بود گفتم تو رو به کلکسیون خودم اضافه کنم تازه فهمیدم خانوم حرفه ای حرفه ایه و در حقیقت اون به من تجاوز کرد نه من به اون.این آشنائی باعث شد اونو چند مرتبه به خونه ببرم
  و جلسات محرمانمو اونجا باهاش برگزار کنم.


  نوشته: منوچ

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   hiv856
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • :*)


  •   sara sweet
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • آفرین دقیقا می خواستم همینو بگم بدبخت ، اومده خیلی محترمانه بهت تجاوز کرده اونم از راه علم ودانش و آموزش و پرورش و پژوهش خاک بر سرت که خودت همون اول نفهمیدی
   تو که داستان نوشتنت اینه قیافه و تیپتم معلومه چه جوریه چطور شک نکردی یه دختر بهت توجه کرده تازه نخ چیه اون که سیم بوکسل داده :d
   تو که تابلو دختری سوتی دادی بچه جون ولی دیگه ننویس آخه این داستان چه جذابیتی داشت مثلا ؟
   نمی تونم نگم تخیل بود


  •   kazemi1349
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • بعضی ها نمی دونم چه اصراری دارند که کوس شعر بگن و فحش بخورن؟آخه کونی دختر های ایران به این راحتی که تو می گی وا نمی دن.


  •   ساینا جون4
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • راستش نتونستم تا آخر بخونم لحن نوشتنت خیلی ضایع بود و سه سوته هم رفتی سر اصل ماجرا


  •   eSahand
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • ای بابا چرا اخه سانسورش کردی
   منشی هم میفرستادی تو یک حالی بهش میدادی دیگه
   چه ادم ظالمی هستی تو اخه - فقط به فکر خودتی =)) =)) =))


  •   metro_racer
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • آخه کیر کل خرای قبرس تو کونت بچه کونی واسه کسی این کسشعرارو تعریف کن که تا حالا سکس نداشته باشه،آخه جقی دختره اومد تو اتاق و بعد چون وصفتو شنیده بود بهت داد ؟ خب کس مغز اون اگه حشری باشه میره به دوست پسرش میده،حالا میگم تو برد کیر بودی و خیلی خوشتیپ،تو اتاق چون منشیه تا تلفن نزنه نمیاد تو کشیدی پایین و دختر رو کردی ؟ فکر کردی همه مثل خودت با این فکرا جق میزنن ؟ من نمیدونم چرا هرکی فکراییو که باهاش جق میزنه رو ورمیداره اینجا مینویسه.میدونم تو بچگی زیاد تو کوچه بن بست رفتی ولی دیگه ننویس کونیییییییییییییییییییییییییییییییییییی


  •   Lets go
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • لحن نوشتنت خیلی کیری بود!
   در ضمن سعی کن دیگه از این کسشعرا ننویس....لاشی!


  •   jabiz
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • از خانومای محترم خواهش میکنم به این آقا رسول برسن گناه داره تازه میخواد از راه درست سکس کنه


  •   Free_free
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • خاک برسر مثلا مشاورت!
   نه برداشته نه گذاشته از همئن اول اقا چشم خانومو گرفته!آخه آدم چی بگه بهتون؟؟؟جان عزیزت کسی مجبورت کرد بیای داستان بگی و سوژه فحش دادن این واون بشی؟؟؟ خواهشا اول فکر کن بعد فکرتو ویرایش کن بعد بیا بنویسش تا همه بهت ... ... !!!!!


  •   milad delan
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • خاك بر سرت با اون داستان مسخره و دروغت


  •   ReD_StAr
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • از داستانیی ک سریع میرن سره سکس بدم میاد...لحنت خیلی تند و گذری بود انگار بابای همون دختره ک بت طناب داده بود دمه در منتظر گاییده شدن دخترش بود


  •   بچه شهر
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • =)) =)) =)) =)) =)) =))
   سایت شده مرکز نشر جدیدترین جوکهای سکسی
   آخه آدم بهت چی بگه؟فحش بده؟نده؟
   کیر توحلق بابات


  •   khashi.mashi
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • داستانو که اصلا نخوندم... رسول جون شمام گاییدیا


  •   Mohammad reza topol
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • منشی دفترت ناشنواست؟
   کسخل،انقد صدا دادین اون نشنیده؟
   اگه واقعا نشنیده براش یه سمعک بخر.


  •   po_babak
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • فقط ٢ خط اول رو خوندم
   خيلي پخمه اي پسر.اين اراجيف چيه نوشتي
   شاشيدم تو داستانت


  •   arshiayz
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • کیرم تو دماقت کسخول یه داستان که مینویسی خوب اول خود خرت بخون ببین خود باورت میشه ؟


  •   havayetazeh
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • چقدر خوبه یه غریبه زیبا یهو بیاد با آدمسکس کنه اونم حرفه ای خوشا بحالت.داستان خوبی بود.. O:) O:) O:) :) :)


  •   مستوفی
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • من می دونم فردا یک کس مشنگ دیگه هم میاد از زبون منشی می نویسه که :
   "یک کسخل جای کسخل قبلی اومده مشاوره می ده. البته بیشتر مسئول رسیدگی به کسهای نابه که تا لحظات آخری که آبشون میاد و می خوان آب مشاور کسخله رو تا ته نوش جون کنن ادامه پمپاژ بده. با وجودی که من بدون اینکه کسخله زنگ بزنه هیچوقت کون لختی نمی پرم وسط ولی این دفعه نمی دونم این کس وامونده چه به سرم آورد که منم به جمعشون پیوستم و ..."


  •   گنجینه
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • ما را باش هر بدبختی میاد اینجا کمک میخواد میگیم برو پیش یه مشاور
   بیا اینم مشاور
   =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))


  •   fsfs
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • :O) :O) X( کیرم تو دهنت فقط بخواتر اینکه مزه دهنت عوض شه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو