شما اینجا هستید

سکس با دوست پسرم و دوستش

سلام
من ساناز هستم 22 یاله از تهران . دختری با قد 168 و وزن 60 و اندامی معمولی نمی خوام بیخودی از خودم تعریف کنم . پوستم سفیده و خیلی کم مو هست بدنم .
ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم چند وقت پیش برام اتفاق افتاده . من یه روست پسر 25 ساله داشتم که یه روز که رفته بودم خونشون این اتفاق برام افتاد.
میدونم این بلا سر خیلی دخترا اومده مخصوصا کم سن تر از من . واسه همین این ماجرا رو مینویسم .

امیر دوست پسرم پسر خوشکلیه و من همیشه فکر میکردم منو دوست داره ولی اون روز همه چی فرق کرد . من بغیر از سکس از جلو تقریبا براش همه کار کرده بودم . اون روز هم مثل همیشه داشتیم تو اتاق عشق بازی میکردیم ولی همش حس میکردم یکی داره مارو نگاه میکنه . وقتی به امیر گفتم کسی اینجاست گفت نه دیونه شدی .
امیر تقریبا منو لخت کرده بود و داشت بدنمو لیس میزد من حسابی گرم شده بودم . امیر حرف های سکسی میزد و بین حرف از سکس دو نفرش میگفت مثلا من حشری بشم.تو این کار وارد بود

تو چند دقیقه منو کاملا حشری میکرد . امیر ازم خواست کیرشو بخورم . اومد روم کیرشو آورد جلو . براش میک میزدم .راستش حس میکردم زنشم . خیلی باهاش راحت بودم .
امیر تو گوشم گفت میخوام امروز زنم بشی رسما . فکرکردم شوخی میکنه . اومد پامو وا کرد کیرشو میمالید به کوسم بعضی وقتا یه فشاری میداد.
میگفت شوخی نمیکنما . کیروشو کمی حل داد داخل . و فشار میداد . بهش گفتم امیر شوخی نکن . میزنی بدبخن میشما و خیلی جدی میگفت میخوام بزنم .کم کم ترسیدم ازش
اینجوری ندیده بودمش . کم کم من التماس میکردم و اون بیشتر اصرار میکرد . گفتم امیر هر کاری میخوای بکن ولی اینکارو نکن .گفت از کونت خسته شدم کس میخوام .
داشت گریه ام میگرفت . اون که منو میترسوند این بود که امیر هیچ عکس العملی نشون نمیداد . امیر بهم گفت دیگه برام عادی شدی . حتا اگه با کسی دیگه هم باشی برام فرق نمیکنهباید یه کاری کنیم جدید باشه
گفتم هر کاری جز این میکنم.

بعد صدایی از اتاق شنیدم اومد . امیر گفت نترس دوستمه . اینو که گفت فهمیدم چه خبره . گفتم امیر میخوای چیکار کنی . گفت هیچی میخوای کمی هیجانشو زیاد کنیم . میخوایم دو نفری باهات حال کنیم
این حرفش منو خیلی ترسوند . گفتم دستت درد نکنه عشقت این بود که امیر حرفمو با عصبانیت قطع کرد
بهم گفت ببنین حوصله ندارم یا راه میای یا پرده تو میزنم . خشکم زده بود . این اتفاقی نیست که کسی قبلا در مردش تجربه داشته باشه. دوست امیر امیر اومد تو اتاق من با دست سینه هامو گرفته بودم

امیر گفت اگه راه بیای بیشترم حال میکنی دختر سخت نگیر . دو تا کیر در خدمت تو هستن با پرده ات هم کاری نداریم . راستش هم وسوسه انگیز بود هم نمی تونستم قبول کنم . چند دقیقه ای ساکت بودم

که امیر گفت اگه مقاومت کنی فقط درد میکشی در هر صورت ما میکنیمت . راستش از خودم بدم اومد وقتی امیر اینو گفت ولی چاره ای نداشتم .

دوست امیر نزدیک شدو کنارم نشست و سرشو آورد جلو تو گوشم گفت . پشیمون نمیشی . دستشو اورد رون پام رو گرفت . یخ لرزه تو بدنم افتاد که حسش کرد . بعد دستشو آرود جلو تر کسمو گرفت اممیر منو هل داد تا رو تخت دراز بکشم

من چشامو بستم . حس اینکه دو تا دست دارم پاهامو لمس میکنن کمی ترسناک بود .امیر اومد بالاتر شروع کرد خوردن سینه هام دوستشم با کسم بازی میکرد . کمی بدنم گرم شد با خودم گفتم ساناز بیا باهاش راه بیا حداقل خودتم حال کن . یه نفس عمیق کشیدمو خودمو ول کردم . انگار دوست امیر اینو حس کرد و بهم گفت جون اینطوری خوبخ فدات جیگر

امیر به دوستش گفت بیا اینجا ببین رات چه ساکی میزنه . اونم زود لخت شد و اومد روم نشست کیرشو میمالید به لبام . کیرشو فشار میداد داخل منم شروع کردن خوردن اونم هی کیرشو فشار میداد داخل تر
امیر گفت اینجوزی نمیشه پاشو ببینیم عین فیلم ساک بزنه
پاشدم نشستم جلو امیر و دوستشم اومد گفت دوتاشم بگیر دستت . به هر کدوم یه لیس میزدم
کم کم داشتم از ماجرا لذت میبردم . و بیشتر کیرشونو میخوردم .بعد چند دقیقه دوست امیر گفت من طاقت ندارم میخوام بکنمش . راستش حرفاشون بهم بر میخورد . امیر منو بلند کرد و گفت به سمتش خم بشو و کیرشو بخورم و دوستش از پشت چسبوند بهم
نوک کیرشو فشار میداد به سوراخم
امیرگفت تو کشو کرم دارم . اونم آورد و زد به کیرش . به امیر گفت انگشت کنم باز شه امیرگفت نمیخواد بازه سوراخش . راستم میگفت حداقل 30 باری با امیر سکس کرده بودم . اونم از خداخواسته فشارداد داخل
امیرم شروع کرد تو دهنک عقب جلو کردن . راستش تجربه تازه ای بود خیلی حال کردم . که امیر یهو گفت بهش بخواب رو تخت نمی دونی چه بالا و پائینی میره این دختر

من این حالتو خیلی دوست داشتم .و قتی رو کیرشو بالا پائین میکردم پسره داشت دیونه میشد طوری که بی اختیار ارضا شد .امیر منو خوابوند رو دوستش و کیرشو کرد تو سوراخ کونم که حسابی باز شده بود .
عین این فیلم ها تلمبه میزد . هیچ وقت ایمطوری نبود . داشت اذیتم میکرد . دوستش داشت لبامو میک میزد . امیر آبشو خالی کرد تو کونم و روم دراز کشید . راستش تجربه خوبی بود . و بعد اون ماجرا خودم چند بار اون کارو کردم . ولی حسی که به امیر داشتم منو اذیت میکرد . امیر پا شد رفت دوش بگیره ولی دوستش بهم گفت اجازه میدادی یه بار دیگه بکنمت . البته تعارف بود چون در هر حال میکرد .

خودم میرشو دستم گرفتم و رفتم پائین براش بخورم تا بیدار بشه کیر کوتاه ولی کلفتی داشت . کمی زول کشید تا بیدار شه . بعدش گفت میخوام زیرم باشی. یه بالش گذاشت زیر شکمم و شروع کرد فشار دادن
پسره به امیر فحس میداد . و میگفت کسکش عجب کس داری و از این حرف ها وقتی ارضا میشد کشید بیرون ریخت پشتم گرمای آبشو پشتم حس میکردم .

بهم گفت شانس اوردی قرار بود 4 نفر باشیم . منم چیزی نگفتم اونم پا شد رفت دوش بگیره . منم از فرست استفاده کردم لباسامو پوشیدم اومدم بیرون .

امیدوارم خوشتون اومده باشه . شاید بعضی جاها تملق کردم

بعد اون ماجرا زیاد سکس کردم اگه خوشتون اومد بگین تعریف کنم

نوشته‌:‌ سانی

3.62353
نمره شما: هیچ میانگین 3.6 (85 votes)

نظرات

من ساناز هستم 22 یاله از تهران سالی که نکوست از بهارش پیداست /من یه روست پسر 25 ساله داشتم عزیزم دوست نه روست/این اتفاقی نیست که کسی قبلا در مردش تجربه داشته باشه منظور مورد بوده /دوست امیر امیر اومد تو اتاق/یخ لرزه تو بدنم افتاد که حسش کرد یعنی چی؟؟؟؟/اممیر منو هل داد /حس اینکه دو تا دست دارم پاهامو لمس میکنن کمی ترسناک بود/کمی بدنم گرم شد یعنی چی مگه بدنسازی کار میکنی؟؟؟/ینطوری خوبخ فدات جیگر/بیا اینجا ببین رات چه ساکی میزنه /امیرم شروع کرد تو دهنک عقب جلو کردن/هیچ وقت ایمطوری نبود /خودم میرشو دستم گرفتم/کمی زول کشید تا بیدار شه/سره به امیر فحس میداد/نم از فرست استفاده کردم لباسامو پوشیدم اومدم بیرون ./ واقعا خجالت نمیکشی اینهمه غلط داشتی خوب یه بار میخوندیش ابله جنده کسو واقعا برات متاسفم حقت بود 4 نفری میکردنت تازه غلط میکنی بازم بنویسی با این نوشتنت

بالا
0 لایک

ساناز جون! سلام: همينه ديگه ! من همه جاي دنيا رو گشتم !از 170 كشور دنيا شايد 50تا كشور درست و حسابي رو گشتم!جنس مونث اون ور اب يه فرقايي با اين ور ابي ها دارن !1 يه دختر تا 18 سالگي اگه سكس كنه هر دو مجازات ميشن .2 اونا وقتي مجردن همه گهي ميخورن "ولي وقتي متاهل شدن اصلا (مرد و زن هم نداره )اين جا وقتي مجردن همه گهي ميخورن ووقتي هم كه بسلامتي يه كسخول بيشعوري اومد گرفتشون "رسما ديگه جنده ميشن"3 به نظرم از بس جوناي ما رو توي تنگنا گذاشتن همه چيز رو توي سكس ميبينن.4 من خيلي تغيير توي ايران ديدم و مهم ترين چيزي كه از بين ما رفت غيرت بود . متاسفم براي خودمون كه اگه ازادي بهمون بدن همگي هرزه ميشيم.چارلي چاپلين به دخترش ميگه
دخترم همه ي ما مسافرانيم بسوي جزيره ي لختي ها" به تو نمي گويم " تو نرو" ولي اميدوارم تو اخرين مسافر اين جزيره باشي.
با اين تفاسير تو فقط فكرت توي سكسه. يه ذره هم وقت بزارو غلطاي تايپت رو بگير .

بالا
0 لایک

دوستان عزیز
لطفا یاد بگیرید نصیحت نکنید.
یکی دوست داره بده یکی دوست نداره
آقا جون کس و کون و کیر مال خودشه
.اختیارشو داره
به من و شما چی؟
بزارید حالشو ببره
برو سانی جون عزیزم به هر کی دوست داشتی بده.
اینجا تا یه داستانی میاد همه میشن ناصح و درستکار و شریف و وفادار.
هر کی خوشش نمیاد نیاد تو این سایت و داستان نخونه.
اینجا سایت سکسه و هدفش هم تعریف همین چیزاس. کسی مشکلی داره؟

بالا
0 لایک

تایپت افتضاح بود ولی به نظر واقعی میومد
کسی نمیگه سکس نکن ولی به نظر من آدم باید به شخصیت خودش احترام بزارِ
من فکر نمیکنم سکس بدون احساس به طرف مقابل لذتی داشته باشه

بالا
0 لایک

سلام ساینا جون
من چند وقتی هست که داستان های اینجا رو میخونم و می بینم که تو از همه ایراد می گیری میشه خواهش کنم خودت بنویسی ببینیم به قول معروف چند مرده حلاجی.
در مورد نظر دوست ارجمند stefan هم باید عرض کنم این جامعه بی غیرت از من شما ساخته می شه پس اگه فکر میکنی جامعه بد باید رفتار و کردار خودمون اول درست کنیم تا جامعه درست شه اگه غیر از این فکر میکنی پس بدون سخت در اشتباهی ولی در مورد حرفت درباره خارجی ها کاملاً با شما موافقم.

بالا
0 لایک

1Adame-mamoli من داستان نوشتم ولی ادمین عزیز افتخار نمیده چاپش کنه من از خیلی از داستانا هم تعریف کردم معلومه که تازه عضو شدی خبر نداری به نظر تو این داستان رو نباید انتقاد کرد کلا غلط املایی بود خواهر زاده من 7 سالشه بهتر از این مینویسه

بالا
0 لایک

1Adame-mamoli ناراحت نشدم واقعا کدون نقدم به جا نبود بگو بگم ویرایش کنم خب داستانا بدرد بخور نیستن که میگم یا گی هستن یا لز یا خیانت یا محارم اونایی هم که خارج از ایناس چرت و دور از حقیقت هستن و توهمی بیش نیستن

بالا
0 لایک

سلام ساناز جان
دستان همه چیرو گفتن ولی از این به بعد باامیر نرو با یکی دیگه برو که دیگه بهت حمله نکنن یا تگه رفتی پیش امیر چندتا از دوستاتو ببر که همه فشارا روت نیاد که انقدر قاتی نکنی درست خیلی حال میده ولی اگه بی جنبه باشه کار دست میده حالا خر بیارو باقالی بار کن

بالا
0 لایک

ياد يه كليپ افتادم يه مرد بود و 7-8 تا دختر كل تصوير كليپ كون دخترا و كير آقاهه بود
حالا در آينده براي تو برعكس ميشه فكر كنم ميشه يه دختر و 7-8 تا كير
اونارو بيا برامون تعريف كن باشه؟؟؟؟

بالا
0 لایک

به نظر من آدم بايد با دخترايي كه خونه دوست پسر ميرن اين كارو كرد،حقت بود
،وقتي با اين يكي ميري پس با تجربه بودي با دوست پسراي قبليت هم ميرفتي.
عزيزم سرت سلامت،دوست پسرت كس كش درآمد

بالا
0 لایک

چقد فحش وناسزا !!! چرا اینهمه به این بیچاره توهین کردین. یه غلط املایی بگیرین یکی دیگم اینکه نظر بدین که داستان چه سبکی میبود بهتر بود. ماشالله همه شدن امر به معروف و نکیر منکر. بسه بابا از دختر تا پسرتون دائم به هم توهین میکنین. بس کنین

بالا
0 لایک

خوشبختانه من و شما نه همو میشناسیم نه من جواب توهین رو با توهین میدم چون اینجوری تربیت نشدم. حالا شما میخوای خودی نشون بدی و از امثال من ونویسنده ی بیچاره مایه بذاری بفرما.

بالا
0 لایک

من که خوشم اومد از داستانت سوای غلط املاییی . اصلا شما مگه اومدید اینجا تصحیح املا کنید . شما که منظورشو می دونید دوبار بگید غلط املایی داشتی . خوشم اومد . دوباره هم بنویس . راستی 4 نفری نکردنت . غکر کنم خیلی بیشتر حال کنی اونجوری

بالا
0 لایک

درود...
اخه ادم حسابی کدوم بیشعوری با زید در حد ازدواجش سکس میکنه از همین گهها میخورید که پسرا پرو میشن دیگه و با هرکی که دوست میشند فکر میکنند باید بکندش اگه نکنند از دستشون رفته و مرد نیستند

بالا
0 لایک

دوستان چرافراموش میکنندکه مابرای چی تواین سایت هستیم!باباهمه ایناداستانه اگه آدم خوب وباغیرتی هستین لطفا اینجارو ترک کنین.دوما این ربطی به غیرت نداره خیالبافیه نصیحتاتونو واسه خودتون نگه دارین نظر کارشناسی بدبن البته اگه کون هم بدین قبوله(هاهاها)

بالا
0 لایک