سکس با مامان کون گنده

  1389/10/18

  سلام من اولا اسم واقعیه خودمو نمیگم و تمام اسم های داخل این داستان الکیه ولی داستانش عین واقعیته.
  خوب اسم من آرش 25سالمه و تیپ دختر کشی دارم.یک مامان دارم اسمش سمیراست با یک کون گوشتی و بزرگ که هروقت راه میره مثل ژله بالا و پایین میره.داستان من با مادرم بر میگرده به دو سال پیش.و برای دومین بار داشتم سکس رو تجربه میکردم که بار قبلیش با دوست دخترم بود که ترکم کرد.من اصلا به فکر سکس با مامانم نبودم که اومدم تو این سایت و وقتی که داستان بچه ها رو خوندم کم کم به فکر این افتادم که یک جوری کون مامانمو بکنم.اول کار بگم که من ۲تا خواهرم دارم که هردوشون به مرحمت الهی رفتن خونه بخت.بابام هم که یک شرکت داره و بیشتر مواقع خونه نیست.راستی سن مامانم و نگفتم مامانم ۴۲ سالشه ولی خدا شاهد مثل زنای ۲۴ ساله میمونه.
  داستان سکس من با مادرم از اونجایی شروع شد که بابام میخواست به سفر خارج بره و دستگاه بخره.شب اولی که بابام رفت من تو این سایت بودم و دوباره داستان بچه ها رو خوندم تا ببینم با چه ترفندی مادراشونو به گا دادن.که بیشترشون از طریق زور بود که من اصلا خوشم نمیومد.من شب اولی که بابام رفت نتونستم بخوابم و داشتم واسه کردن اون کون گنده مامانم نقشه میکشیدم.وای همینطور که داشتم فکر میکردم کیرمو که آقا پرویز صداش میکردم را میمالیدم که یکدفعه دیدم داره آبم میاد و ولش کردم.آقا من نقشه کشیدم که هر وقت میرم حمام به مامانم بگم بیاد پشتم را لیف بزنه و بعد ببینم تنش میخاره یا نه که بعدا عملیاتو شروع کنم.دو روز بعدش که به اندازه دو سال گذشت مادرم بهم گفت آرش بو گرفتی برو حموم.منم از خدا خواسته رفتم حموم.در ضمن اینم بگم تو این دو روز مادرم یک جوری من نگاه میکرد و همیشه میخواست اون کون و سینش را به من نشون بده که کم کم باورم شد که مادرم تنش میخواره.بنده خدا حق داره شوهرش ۱۲ روز نیست و اونم کیر میخواد.سرتونو درد نیارم رفتم حمام یک ۵ دقیقه ای گذشت من داشتم واجبی میزدم که هر وقت مامانم کیرمو دید نترسه.کیرم هم بزرگه و هم کلفت و حالا پشماشم اگه بود بنده خدا سکته میکرد.واجبیمو که زدم داشتم قشنگ خودمو لیف میزدم و کیرمو قشنگ میشستم.که پیش خودم گفتم حالا وقتشه.بلند صدا زدم ماااااماااان.اونم گفت جون مامانم.(با لحن خاصی این جمله رو گفت که حشریم کنه)گفتم میای پشتم رو لیف بزنی.گفت چرا نمیشه عزیزم.منم که تو کونم عروسی بود.نقشه اول که به خوبی گذشت.بعد دو دقیقه اومد و در حمام و زد و گفت آرش جان در و باز کن میخوام بیام تو.به مامانم عمدا گفتم بزار شرتم را بپوشم تا شاید بتونم حشریش کنم.شرت سفیدمو پا کردم تا کیرم یک ذره معلوم بشه و در رو باز کردم.اومد تو حمام و گفت:بخواب رو زمین تا قشنگ پشت تو لیف بزنم.منم گفتم چشم مامانیم.خوابیدم و اونم شامپو بدنو ریخت تو لیف و شروع کرد به لیف زدن.من که کیرم شق شده بود و میخواستم کاری کنم کیرم رو ببینه و حشری بشه.بهش گفتم مامان سینم درد گرفت بزار وایسم و شما لیف بزن.اونم قبول کرد.من بلند شدم و اومدم که پشت کنم کیرم و دید و بشوخی گفت یا ابوالفضل این چیه که داره شرت را جر میده.منم که اصلا انتظار همچین حرفیو نداشتم و از طرف دیگه از خدام بود که همچین حرفی بهم بزنه گفتم شما که بیشتر میدونی این چیه.و بشوخی گفتم مه بابا از اینا نداره؟اونم خندی و گفت پشتتو بکن به من واست لیف بزنم.آخ چقدر قشنگ لیف میزد.لیف زدنشم مثل خودش قشنگ بود.بعد رفتم آب رو باز کردم و از عمد سر دوش حمامو طرف مامانم گرفتم و فشار آب و کردم تا آخر که دیدم مامانم مثل موش آب کشیده شده.وای اون کونش داشت از اون شلوار تنگش میومد بیرون.تازه یک چیز دیگه رو هم دیدم سینه هاش.سوتین نپوشیده بود.من که کیرم شق شده بود که با دیدن این صحنه میخواست قد علم کنه ولی نمیتونست.سرتون را درد نیارم به مامانم گفتم ببخشید حواسم نبود اونم گفت اشکال نداره.گفتم مامان برو بیرون و لباساتو عوض کن که گفت نه منم احساس میکنم کثیفم که یکدفعه از دهنم پرید چه بهتر.گفت چی؟گفتم هیچی میم عجب کار خوبی کردم که خیستون کردم.به جای این که حرف قبلیم را درست کنم ریدم توش.مامانم هیچی نگفت و خندید منم همراش خندیدم.بعدش گفت اینی که تو شورتت هست و نمیتونی بخوابونی.منم با کمال پررویی گفتم تا شما هستید که نمیخوابه که یکدفعه دیدم گفت نمیخوای به ما معرفیش کنی.منم که مات و مبهوت بودم نمیدونستم چی بگم.که وقتی که از اون حالت بیرون اومدم دیدم مامانم داره لباساشو در میاره.لخت مادر زاد اومد جلوم و گفت تو نمیخوای این بدبخت و از سلولت در بیاری من که هنوز باورم نشده بود گفتم چرا چرا.گفت پس چرا ول معطلی در بیار دیگه.منم در اوردم.وقتی به خودم اومدم اون کون گندش رو دیدم که میگفت بیا منو بکن منم بهش میگفتم صبرکن صبرکن یک طوری بکنمت تا به گوه خوردن بیافتی.بعد مامانم گفت نمیخوای منو لیف بزنی گفتم صددرصد.رفتم لیفشو برداشتم و شامپو بدنم برداشتم و اول کار شروع کردم پستوناش و شستن وای چه حالی میداد انگار داری به پنبه دست میزنی.نوک قهوه ای رنگ پستوناش منو تا حد جنون رسوند که یکم آب اولیم اومد ولی کم بود.بعد شروع کردم نافشو لیف زدن و بعدش رسیدم به کسش که رنگ صورتی داشت.وای چه بویی داشت.اصلا فکرشم نمیکردم من کس مامانمو بشورم داشتم کسشو همرا با لیف میمالیدم که یکدفعه دیدم داره میلرزه نگاه به بالا کردم دیدم خانوم چشاشو بسته و انگشتشو گذاشته تو دهنش منم که حشری تر هی کسشو میمالوندم برای بار دوم ارگراسم شده بود.بعد رفتم سراغ پاهاش و اونا رو هم شستم بعد بردمش زیر دوش حمام.من دوست نداشتم تو حمام کارشو بسازم گفتم مامان هروقت سرتو شستم بریم بیرون تا من دوباره بهت حال بدم اونم که هنوز تو فضا بود با صدای شهوت انگیزی گفت هرچی تو بگی.منم سرشو شستم و بدون این که سر خودمو بشورم اومدیم بیرون.من سریع خشکش کردم اونم منو قشنگ خشک کرد.بعد بردمش تو اتاق خودشون که تخت دو نفره فنری داشت.انداختمش رو تخت و شروع کردم به خوردن سینه هاش اونم که از خالی بودن خونه استفاده میکرد و هی آه و ناله میکرد.سر پستوناشو میخوردم وای چه حالی بهم داد.رفتم سراغ کسش و هی کسشو لیس میزدم اونم میگفت سر زبونتو بکن تو کسم و هی میگفت آه آه آه آرش جون ننتو بگا.منم که حشری شده بود. بیشتر لیس زدم و چچلشو پیدا کردمو میمکیدم که یکدفعه دیدم آب غلیظی اومد بیرون که من سرم را از کسش بیرون آوردم.بعد من بدون مقدمه کیرمو گذاشتم لاکسش و یکدفعه کردم تو که آه و نالش کوچه رو برداشته بود.بعد داشتم تلمبه میزدم که دیدم داره آبم میاد بعد رفتم سراغ کونش و یک تف زدمو کیر رو کردم تو کونش ویک آخ کرد.بعد ۴دقیقه تلمبه زدن آبم اومد.


  نوشته: Mnstar

 • 5

 • 1
 • نظرات:
  •   sunset
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • ببین عزیزم کس شعر نگو. بلد نیستی داستان ننویس


  •  
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم توکونه خودت ومامانت و دوتا آبجیات بااین داستان نوشتنت


  •   kire.kos.nadide
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • دروغ محشری بود !


  •  
  • 7 سال،3 ماه
   • 1

  • دادا دمت گرم حساب حال کردم بده ما هم ننتو بکنیم.اینایی رو هم که میبینی دارن گوه زیادی میخورن و میگن قشنگ نیست از بس جلق زدن چشاشون از کاسه در زده.بازم بنویس


  •   amiir-too-kaf
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • باحال بود دمت گرم


  •   maryamsexi
  • 7 سال،3 ماه
   • 1

  • bebin mamanet jende bude vagarna bein rahatia kun nemidad. Hatman vaqtiam to nisti kire 1ki dg tu kuneshe


  •  
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • هی کسی که فحش مادر کسی میدی چشم و دل دیدن داستان مردمو نداری که سجداره میترکونه حسود خان.برو ننه جندتو جمع کن و فضولی ننه بچه های دیگه نکن.داش آرش تن به10 ازت حمایت میکنه پس بنویس تا ننه این جنده ها دیگه نتونن کاسبی کنن.بازم بابت داستانت ممنون


  •   derakola2010
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • ghashang bod vali kam


  •   FARAZ
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • آرشجون انقدر از کس وکون مامانت تعریف کردی که ما ادرستون برام لطفا بنویسهرو سر کیف اوردی که مامانتو یه بار بکنیم


  •   Spider
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • كس كش اينقد حس جلق زدنت رو تعريف نكن......
   كيرم تو كس و كون :ننه،خواهر،مادرخودت و كسايى كه تعريفت رو ميكنن!!!


  •  
  • 7 سال،3 ماه
   • 1

  • مادر کسته جان چرا فحش ماها میدی دوباره ننت کمبود کیر داره که فحش میدی ننه جنده.خار کسته کونی.کون کش.کیرم وسط کون مادرت انقدر فحش نده.چشم دیدن اینو هداری که ملت دارن میان داستان داش آرشمونو میخونن کونی


  •   wasp
  • 7 سال،3 ماه
   • 1

  • be lakhare nafahmidi babat 2 roz bod rafte bood ya 12 rooz yekhore dorost mohasebe konid bad nist


  •   llvllaMaD.007
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • arash joon dastanet khoob bood hal kardim vali akharesho kharab kardi yekam bayad bishtar jozeeyatesho migofti mc


  •   BACHE BAZ
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • Dash arash manam hamrahe tanbe10 azat hemaiat mikonam!
   In koonia ke fosh midan khodeshoon paye dastan jagheshoono zadan hala mian hey kos sher telavat mikonan!
   Albate dastaneto akharesho zood jamo joor kardi age ye kam bishtar tozih midadi aali mishod.bazam mamnoon.


  •  
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • هی جونور عوضی.چاقال گوه داش آرش ما رو نخور.اون دهن نکبتت رو ببند چون نمیخوام واسش دیه بدم.کونی ننه کسته خودت و هفت نسلت واسه ما شیش تا پخی نیستن.ما شیش تاییم که ننتو به گا دادیم.حواست و جمع کن و توهین نکن.آباریک الله حالا برو از جلو چشام نیست.کونی


  •   benyamin90
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • kiram tu dastanet


  •  
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/
   ;l


  •   aminiamin
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کیرم تو کس مامانت با این دروغ گفتنت


  •   صميم
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • پناه به خداي بزرگ اين كاري كه ارش كرده يهود و نصرا نميكنن تو از حيوان بد تر هستي كثيف مادر گاي تو چه جوابي در روز اخرت خواهي داد خداوند در غزب خود گرفتارت كنه با مادر فاحشه ات


  •   Valentino Tarentino
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • صمیم عزیز اینجا حرف دین و اینا نیست تونسته مادرشو گاییده نوش جونش


   در ضمن آیه۱۵ سوره طلاق درباره نزدیکی با نزدیکانه بخونی بد نیست.
   به جای حرف این آخوندا به قرآن رجوع کن


  •   mr shad
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • man ke khosham oomad.damet garmmmmmmmmmmm


  •   babak b
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • آرش جون معلوم ميشه كه مامانت از همون اولش جنده بوده كه تو خبر نداشتي .


  •   gay-porn
  • 6 سال،6 ماه
   • None

  • .


  •   hamid.looloo
  • 6 سال،6 ماه
   • None

  • میدی مامانت رو منم بکنم


  •   vali.h
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • خیلی حروم زاده ای


  •   Youporn.com
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • جدا که نظرات سازنده ای دادن دوستان


  •   mehranirani
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • آخه كسكش مريض مگه مجبوري دروغ بگي


  •   آرتیمیس
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • واقعا شرم آوره . آدم با مادر خودش چنین کاری بکنه . خاک بر سرت.


  •   poya1183
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • f


  •   parham_irani
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مادرجنده برا چه کس می بافی تو که بلد نیستی گه می خوری داستان می نویسی


  •   parham_irani
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مادرجنده برا چی کس می بافی تو که بلد نیستی گه می خوری داستان می نویسی


  •   euro
  • 5 سال،10 ماه
   • 1

  • اینا رو ول کن سواد تشکر ندارن
   دفعه بعد که خواستی بیاد مامی جونت جلق بزنی تصور کن که مامانتو آوردی واسه همه بروبچ شهوانی ازجمله بابات (که من باشم) تا زود بیای وفشار به مغزت کوچیکت نیاد.


  •   ebi ahvaz
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دوستان حسابی از خجالت در اومدن من چیزی نمیگم


  •   pomaxps
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بی غیرت دورسته که داستانت دروغ هستش .چون هیچ خانمی (حتی جنده ) هم به فامیل خودش به این راحتی نمی دیه چه برسه به مادر .برات متاسفام تو اصلا" ادم که هیچ حتی حیوان برات زیاده .امیدوارم زیاد طول نکشه که خبرت تیکه تیکه شدنتو به همون مادر بدن شما دارین فکر جوانهای مملکت رو از بین میبرین .اخه توکه را جب مادر اینطوری داستان مینویسی وفکر میکنی وای به حال دیگرزنان امثال تو خیابانهای شهر رو واسه زنان نا امن میکنید .امید وارم زمانی که دارن شیشه نوشابه تو کونت میکنن انجا باشم ببینم . ( هرکه باد بکارد طوفان درو میکند ) امیدوارم بچه های باغیرت این سایت افرادی مثل تورو شناسائی کرده وکیرشون وتا ته بکنن تو کونت تا ابشون کله تو پرکنه چون تو مغز که نداری با اب کیر پربشه .حرم زاده .مطمئن هستم زمانی که بابات داشت تورو درست میکرد یجای کار مشکل داشته .بچه خوب برای پدر مادرش دعا میخره وامثال تو نفرین مردی ادرس بزار بیائیم دهنتو سرویس کنیم .اینقدر ازت متنفر شدم که دلم میخواد جنازه تو اتیش بکشم .این سایت وبه گه کشیدید . سکس لز وگی شرف داره به خیانت وسکس محارم .


  •   pomaxps
  • 5 سال،9 ماه
   • 1

  • بی غیرت دورسته که داستانت دروغ هستش .چون هیچ خانمی (حتی جنده ) هم به فامیل خودش به این راحتی نمی دیه چه برسه به مادر .برات متاسفام تو اصلا" ادم که هیچ حتی حیوان برات زیاده .امیدوارم زیاد طول نکشه که خبرت تیکه تیکه شدنتو به همون مادر بدن شما دارین فکر جوانهای مملکت رو از بین میبرین .اخه توکه را جب مادر اینطوری داستان مینویسی وفکر میکنی وای به حال دیگرزنان امثال تو خیابانهای شهر رو واسه زنان نا امن میکنید .امید وارم زمانی که دارن شیشه نوشابه تو کونت میکنن انجا باشم ببینم . ( هرکه باد بکارد طوفان درو میکند ) امیدوارم بچه های باغیرت این سایت افرادی مثل تورو شناسائی کرده وکیرشون وتا ته بکنن تو کونت تا ابشون کله تو پرکنه چون تو مغز که نداری با اب کیر پربشه .حرم زاده .مطمئن هستم زمانی که بابات داشت تورو درست میکرد یجای کار مشکل داشته .بچه خوب برای پدر مادرش دعا میخره وامثال تو نفرین مردی ادرس بزار بیائیم دهنتو سرویس کنیم .اینقدر ازت متنفر شدم که دلم میخواد جنازه تو اتیش بکشم .این سایت وبه گه کشیدید . سکس لز وگی شرف داره به خیانت وسکس محارم .


  •   romeo.golyet
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • kir tookose aslo nasabet va har ki ke ras ya dooroogh minvise madr jende too ke 2roogh migi vali ras rasi madared jendas


  •   romeo.golyet
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • kir tookose aslo nasabet va har ki ke ras ya dooroogh minvise madr jende too ke 2roogh migi vali ras rasi madared jendas


  •   helen janson
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • edame bede movafagh bashi.
   (ajab)


  •   boy gorgani
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • درست سر 4 دقیقه از کون کردی ابت اومد دیگه افرین کمتر هذیان بگو


  •   smgg
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • کس مغز حشری کیرم تومغزت وکون ننت


  •   آريش¤اهورايي
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • خوندم


  •   asheg1122
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • عالي بود ايول کيرم با کس ساناز دهنت


  •   سینات
  • 5 سال،1 ماه
   • None

  • مادرت جنده بوده،اگه نمیدونستی الان بدون


  •   mohsen9722
  • 3 سال،11 ماه
   • None

  • جان خودت این مامانتو به من هم معرفی کن تا بکنمش


  •   ATASH2014
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • آخه مجبوری طرف مقابلت رو مامانت خطاب کنی کونی گوزو . اینجور که تو نوشتی ننه تو یه جنده تمام عیاره که حتی از کیر پسرش هم نمیگذره . والا اونور آب هم به اخلاق تو سکس احترام میذارن . واقعاً ریدی به خانوادت . راستی شاشیدم تو شرکت بابات .


  •   ayhan_kirrrkoloft
  • 3 سال،8 ماه
   • None

  • khanoomaye hot peygham bedanimm_2014_08_09_18_19_39_315_1.JPG


  •   pedram.1
  • 3 سال،7 ماه
   • 1

  • آخه کیر تموم پسرای عضو این سایت به نوبت تو کون مادرت
   مغز آکبندتو یکم باز کن
   تو 25سالته
   مادرت ۴۲ سالشه
   ۲تا خواهرم داری که هردوشون شوهر کردن و رفتن زیر کیر
   کسورخوار خارکسه اگه فرزند اولم باشی مادرت باید تو 16 سالگی ازدواج کرده باشه و تو 17 سالگی بچه دار شده باشه
   دوم:
   خره اگه مادرت به این راحتی به توکه پسرشی داده
   مطمئن باش کل محل رو مادرت حساب میکنن
   فقط باید بگردی ببینی بابات کیه
   فقط میشه بهت گفت کس مغز


  •   محسن یزدی
  • 3 سال،6 ماه
   • 1

  • منم با پدرام موافق ام و چطو مادرت 42 سالشه و تو 25 سالت هست؟عزیزان لطفا اول فکرش کنید بعد نظر بدید.این کس و شعر هایی که نوشته بخاطر این بوده که بجای اینکه از کس مادرش در بیاد از تو کونش در اومده و کون مادرش تپل شده و اینجوری که تعریف کردی مادرت باید جنده باشه و همه محل کردنش و فقط من نکردمش شایدم کردمش.عکشو بذار ببینم clapping


  •   soyanda
  • 3 سال،6 ماه
   • None

  • chanbar kardish?


  •  
  • 3 سال،5 ماه
   • None

  • مامان منم کونش گنده هست


  •   ☆reza☆
  • 3 سال،4 ماه
   • None

  • ی دختری پیدا نمیشه این کیر مارو از تنهایی در بیاره
   19کرمانشاه


  •   lezbazi
  • 3 سال،4 ماه
   • None

  • تحریم محارم


  •   Mosi -kirtala
  • 3 سال،4 ماه
   • None

  • آخ جون گنده مامانت رو کیرم


  •   PoliCe_SacriFIseR
  • 3 سال،3 ماه
   • None

  • Agha NamuSaN InJoOri BeKhad PiSh Bere ta 2 3 Sal Dg Kole Irania Nanehashoono MikoNan Ke ...GhaBele Tavajohe Kasayi ke Mian Inja o Fosh miDan Haji Khob DasTano Khoondi KhosheT Naumade Dg Fosh Ke Nade ! BeJa Fosh Dadan MitoOni BehTar Bgi ke Khoshet Naumade Ya inke Asan nazar nade.


  •   M3HDi.FUCK3R
  • 3 سال،3 ماه
   • None

  • عجب!!!!!بحث داغه!!!


   هوووووی کسکشای دیوثی که داستان سکس با محارم میزارید... خودتونو جرررر ندید چون کسی سمت اینا نمیره.. اگه فکر کردین با این داستانا میتونید ملت رو به سکس با محارم وار دار کنید بگم که نمیتونید.. ضایع است دوروغه.. حتی خودتون هم نمیکنید... فقط بقیه رو تشویق میکنید ههههههه چقدر ساده اید


  •   lezbazi
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • تحریم محارم


   اونی که سکس با مادر رو حتی تو خیالش داشته باشه بوی خوشبختی رو هم استشمام نمیکنه


  •   dudul kuchulu
  • 3 سال
   • None

  • شعرنگو شاعرمیشی توکون دادن ماهرمیشی.کس کش


  •   james 8 hetfield
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • ميدى منم بکنمش؟جدى هم ميگم


  •   SHaHNaaaZ
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • قدیمی بوووووود


  •   nima02114
  • 2 سال،1 ماه
   • 0

  • سکس! اونم با مادر
   من که نخوندم


   در کل کیرم تو دهنت
   حروم زاده


  •   MOHAMMA2
  • 2 سال
   • 0

  • بآوا.....
   آخه بيشرف
   تو رو بايد از كون رندت كنن
   محارم"
   كص كش برو بمير
   لانتوري
   حرفی که لايقش باشى وجود نداره
   سيکتر حروم زاده
   مامانت از خودت حرومزاده تره که تو رو زنده گذاشته


   ژیـگول مـَـɪღαηــڹ گُـرگِ بـــʘ͜͡ʘــاروڹ دیدَم↻
   دیشب ننـتو با یکی از دوستام دیـــʘ͜͡ʘــدَم
   زیادے زِر بــʘ͜͡ʘــزنے↶
   اینـبار بجــا تِڪــʘ͜͡ʘــس↶
   شورتِ نَنــَـʘ͜͡ʘــتو بِت میدَم↻


   پاشو یہ دوش بگـــʘ͜͡ʘــیر الآن بِت ریدَم↻پخخخ


  •   bestkir28
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • کیر 18سانتیم تو کون مامان جونت و آبجیهات
   بچه جقی


  •   Mehrdad_7575
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • كوني


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو