سکس در باغ دهاتمون

  1390/10/14

  سلام اسم من کیان،قبل هر چیز اینکه انصافا عادلانه نظر بدید که واقعا واسم مهمه،اولین سکس من مربوط میشه به شهریور 90،من 18سالمه یه دوست دختر دارم که 17سالشه و البته نسبت اینکه قبل ازدواج سکس نداشته باشه خیلی پا بنده اینم بدونید اینو خودم از حرفاش فهمیدم،اسمش پگاه،و اینکه واقعا عاشق همدیگه هستیم،پگاه یه دختر با قد 170سینه های متوسط با یه کونی که اگه یه شلوار جین معمولی بپوشه استیل سکسی کونش که دلت از صبح تا شب بکنیش معلوم میشه،ما خونمون تهران و اونا ارومیه،هر سال تابستون از تهران و ارومیه خیلی ها میان دهستان ما،که همشون یا خودشون متولد اونجا بودن یا مامان و باباشون،خلاصه اصلا اونجایین مثل من و پگاه،همه همدیگر میشناسن و هر سال تابستون دهستان ما میشه کس بازار،من با پگاه اونجا آشنا شدم،بریم سر اصل مطلب،من از سال 88با پگاه دوستم و خیلی بهم وابسته بهم و صمیمی هستیم.امسال تابستون هم قرار بود شهریور ماه بریم دهاتمون که خوشبختانه با رفتن پگاه مصادف شد،همیشه قبل ده رفتنمون با پگاه قرار میذاریم که توی دهاتمون یه جای خلوت تنها شیم حداقل واسه 1ساعت،امسالم قرار گذاشتیم بریم توی باغ اونا،خلاصه کنم،من و پگاه ده بودیم و منتظر یه موقعیت واسه تنها شدن،خدا را شکر پیش اومد،من و پگاه روز 23شهریور تنها شدیم،من که قبل رفتن کلید در باغ را با هزار بدبختی گیر آوردم،اول من رفتم باغ پگاه هم نیم ساعت بعد اومد که مثلا کسی نفهمه و نبینه،خلاصه ندا اومد داخل باغ و بعد سلام احول پرسی رفتیم زیر یه درخت سیب نشستیم،دست توی دست،زل زده بود به من واقعا داشت عاشقانه نگاهم میکرد،یه دفعه شیرش جوش اومد و محکم بغلم کرد،روسری که از سرش افتاده بود،سرش بوی خیلی خوبی میداد،بلند شدیم و همدیگرو محکم بغل کرده بودیم که در گوش هم حرفای عاشقونه میزدیم،موهاشو ناز میکردم،با بغل کردن محکمش سینه هاش را کامل حس میکردم،سر همین بدجوری شق کرده بودم،فقط میخواستم از راه هایی که به نظرم میتونست حشری بکنتش انجام بدم کم کم شروع کردم،با من راحت بود،مانتوش را همان اول در آورده بود و یه تاپ قرمز تنش بود،شروع کردم بوسیدن گردنش اونم همش سرش را از میاورد عقب تو چشام نگاه میکرد ولی 1کلمه هم نمیگفت،منم با خودم گفتم باید بکنمش،گردنشو آروم لیس زدم که بالأخره گفت چیکار میکنی؟گفتم دارم آب میدم.اونم گفت بی ادب.دستم را از پیشت از پشت میزدم به کونش گفت:نکن وگرنه میذارم میرم،بیخیال حرفش شدم،سریع دوتا دستمو از پشت کردم تو کونش و سریعتر از اون خوابوندمش رو زمین یه چک خیلی محکم زد زیر گوشم و گفت خیلی آشغالی،برق از چشمم پرید بلند شدم،که دیدم موقع چک زدن ناخن بلندش کشیده شده به لبم و پاره شده بود و داشت خون میومد،پگاه از این رو به اون رو شد،زودی یه دستمال از جیبش در آورد گذاشت روی لبم و گفت الهی قربونت برم تورو خدا ببخشید عشقم غلط کردم،شروع کردن بوسیدن نقطه نقطه صورتم.بهش با شوخی گفتم اگه همین الآن خون پردتو مثل خون لبت در نیارم کیان نیستم،اون خندید گفت برو بابا پرو نشو از کون کافیته،جالبه اون دختری که اونقدر مقید نشون داد....ایندفعه اون افتاد روم و شروع کرد لب گرفتن،بیکار نشستم عین دیوونه ها لباشو خوردم،با یه دست سینه هاشو میمالیدم و یه دستم تو کون نازش بود،نوک سینه هاش میمالیدم بدجوری خوشش میومد،برگردوندمش و خوابیدم روش،تاپشو در آورم یه سوتین توری صورتی تنش بود،داشت با کیرم ور میرفت و میگفت چرا انقدر گندست جر میخورما،از روی سوتین سینه هاشو میخوردم،واقعا هیکلش هلو بود،آرو سوتینشو در آوردم،با یه دست کسشو از روی شلوار میمالیدم با دست دیگه نوک سینه هاشو،سینه هاشو انقدر لیس زدمو خوردم ازش آب میچکید،هولم داد روی زمین زودی شلوارشو در آورد،حالا فقط شرت توری صورتی تنش بود،کمربند منو باز کردو کامل لباسامو در آورد و لختم کرد،کیرمو گرفت دستش و اول مالید و بعد شروع کرد به ساک زدن،چون اولین بارش بود و حرفه ای نبود همش دندونش میخورد به کیرم و درد میگرفت،ولی خوب ساک میزد،سرشو میک میزد،تخم هامو میخورد و لیس میزد حسابی آه و اوخ منو در آورد،اومد روم ناخود آگاه شروع کردیم گردن همدیگرو خوردن،دیگه تحمل نداشتم گرفتمش زیرم،یکم ازش لب گرفتم،رفتم سراغ کسش از روی شرتش با کسش حسابی ور رفتم و کم کم داشت آه آه میکرد،شرتوشو در آوردم و یه کسی دیدم که یه تار مو هم نداشت و حسابی سفید بود،شروع کردم لیسیدن کسش و با انگشتم تو کونش جلو عقب میکردم،میگفت بخووووووور لیسش بزن،وااااای کیان میخوام با کس بیام تو دهنت(،که گفت بزن تو مردددددددم،از چشاش داشت اشک میومد،خودش برگشت و روی زانو کونشو داد طرفتم،کونش افتضاح تنگ بود،اول با یه انگشت بعد با دوتا بعد سه تا کردم تو کونش داشت از لذت و آخ اوخ میمرد که کیر در حال انفجارمو آروم کردم توی کونش و آهی گفت که اپگاه شهوتی و لذت بخش ترین آه دنیا،آخی گفت که اپگاه بیشترین درد دنیا رو داره میکشه،دلم واسش سوخت،ولی شروع کردم آروم تلمبه زدن و اونم صداش همه جا را برداشته بود،دیگه تند تند داشتم تلبمه میزدم و با دستام سینه هاشو میمالیدم،تا ته میدادم تو کونش اونم با دوتا انگشت اشاره و شصت آروم حلقه کرده بود،و با دست دیگش کسشو میمالید و میگفت تا ته بده تو نذار جا بمونه،دیگه داشت آبم میمومد که کیرمو در آوردم،اونم اپگاه فهمید و سریع شروع کرد به ساک زدن،بعدش واسم جق زد و آبمو ریخت سینه هاش و یکمشو مالید نک سینه هاش منم زودی نک سینه هاشو لیس زدم واسه چند دقیقه روی هم ولو شدیم.


  نوشته: کیان

 • 3

 • 0
 • نظرات:
  •   bardia borna
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • خوب بود،باید بیشتر طرف رو توصیف می کردی ولی خوب بود بازم از تجربه های بعدی بنویس.ممنون


  •   takavarjoon
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • من که آخرش نفهمیدم همه دخترا اولش نجابت از سر رو روشون میباره ولی در اولین قرار ملاقات کون رو به گا میدن؟


  •   bakereboy
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • کس کش دیوس خالی بند .... اول میگی پگاه بعد میگی خلاصه ندا اومد باغ و بعد سلام و احوال پرسی........ کیر تو این داستاناتون. حداقل داستان اون جنده هایی که تو خیابون بلند میکنید رو بنویسید بهتره!


  •   farzaad
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • ندااااااااااااااااااااااا یا پگاه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو