سکس در بیمارستان

  1390/2/27

  فقط خواهش مي كنم نظر الكي نديد ! قابل توجه اونايي كه با خوندن داستان جلق مي زنن و بعدش نظر ميدن !!!
  اسمم رسول
  داستانو از اونجا شروع مي كنم كه 4سال پيش با همكاري رفيقم محسن يه زن بيوه رو گاييديم . بعد از اين جريان نديدمش تا يك سال پيش . يه مشكل براي رفيقم پيش اومده بود كه بايد مي رفتم بيمارستان ، تابستون بود هوام گرم و تخمي عليرغم اين كه حال نداشتم دلمم نبود برم ولي مجبور بودم . وسط راه كيرم با ديدن يه صحنه سكسي بلند شده داشت مي تركيد . سوار تاكسي شدم جلو مغازه كنار بيمارستان پياده شدم چندتا ابميوه گرفتم رفتم داخل حواسم به افكار خودم گرم بود . داخل بخش شدم رفتم داخل اتاق رفيقم نيم ساعت گذشت بود كه هوس سيگار كرده بودم رفتم داخل حياط بيمارستان نشستم رو صندلي سيكارو آتيش كردم هوا خيلي گرم بود بهم حال نداد . با خودم گفتم برم خداحافظي بگيرم برم از رفيقم كه يدفع چشمم افتاد به اتاق كناري ! واي چه صحنه اي رو ديدم زنه افتاده بود رو تخت با مانتو باز با يه تاپ مشكي بدن نما . كيرم يه اه كشيد . دلو به دريا زدم رفتم كنار در وايسادم در رو كه زدم بلند شد ببينه كيه ! رخ به رخ كه شد ديدم فاطمه خانوم خودمونه كه چهار سال پيش زده بودمش .جا خورده بو با ديدن من . زدم تو فاز رو داري گفتم سلام خانوم . حال شما؟
  گفت مرسي . بهش گفتم نيستي عزيز ؟كجايي ؟
  گفت در خدمت شما . رفتم داخل نشستم پيشش گفتم خدا بد نده ! منتظر جوابش نمودم سريع گفتم نكنه خودتون بد داديد ؟ كه خنديد . تو همون حس دست گذاشتم رو سينه هاش و شروع كردم به مالوندن . خوشش اومده بودا ولي گفت يكي ميبينه زشته گفتم امروز بايد بزنمت گفت تو زرنگيت . بهش گفتم بمون الان ميام رفتم داروخونه يه كاندوم گرفتم بهش گفتم بلند شو بريم ! گفت كجا ؟ همينطور گشوندمش داخل يه انبار قديمي پشت بيمارستان در هم از پشت انداختم .
  تا اومد چيزي بگه دستم داخل سينه هاش بود . عجب سينه هاي درست كرده بود . هم زمان با مالوندنش شروع كردم به لب گرفتن . لباساشو در اوردم از بالا سرش تا پايين پاش رو خوردم ديگه صداش شده بود ناله فقط اه اه اه ميكرد و ميگفت گشتيم ولم كن . گفتم برام ساك بزن . چه پيشرفتي كرده بود عرض اين دو سه سال حرفه اي شده بود جوري مك ميزد انگار داره جارو برقي ميزنه . بهش گفتم بسه بخواب كارت دارم . كاندومو كشيدم كيرمو گذاشتم دم كسش با چولچولاش بازي ميكردم . صداش بلند شده بود و ميگفت بكنم جرم بده ، من كير ميخوام . ديگه امونش ندادم تا بيخ كردمش داخل تند تند تلمبه ميزدم و فاطمه جون اخ اخ اخ اه اها اه ميكرد كمرم خسته شده بود بلندش كردم گفتم نوبت توه. دراز كشدم اومد روش تنظيمش كرد شروع كرد به بالا و پايين كردن ، سينه هاش شده بود مثل كسيه آب گرم مثل يه آونگ اين ور اون ور ميكردن . اخ اخ اخش ديگه به جيغ تبديل شده بود . ديدم اينجوري نميشه الانه كه كندش دربياد .بهش گفتم بسه بخواب كارت دارم كيرمو گرفتم داخل دستم گرفتمش جلو شروع كرد به خوردن يكي دو دقيقه خوردش ديدم فايده نداره . خوابوندمش به پشت چه سوراخ گشادي داشت تا سر كيرمو گذاشتم يه جا رفت داخل حالا بهم خورد ولي بهتر از اين بود كه كندش در بياد از روي لج چنان تلمبه ميزدم يه يك متر رو كارتن زيرمون رفته بود اين ور . داشت آبم ميومد مثل اينكه ميدونست بلند شد كيرمو يكجا كرد داخل دهنش فقط مك ميزد نزديك بود كه بياد كرفتش داخل دستش بالا و پايينش كردن كه يكدفع صورتشو پر از آب كردم .ديگه نا نداشتم بلند شدم لباسامو پوشيدم .خودشو تميز كرد با هم اومديم بيرون از داخل بوفه بيمارستان دوتا آب هويج گرفتم و خورديم . گفت بايد برم منم استقبال كردم و رفت و تا امروزم داره ميره ....


  khasteh1313@yahoo.com


  نوشته:‌ رسول

 • 4

 • 0
 • نظرات:
  •   amirjojo
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • اول از همه در انبار تو بيمارستان به چه دليلي بايد باز باشه?
   بعدش ديدم در اتاق بازه و مانتوش بازه?اين چه بيمارستاني بود كه پرستار نداره?!بگو ما هم بريم سر بزنيم.
   كسخل اين فيلماي سوپري رو كه ميبيني,همش فيلمه!سعي نكن خودتو جاشون بزاري!
   برو جقتو بزن بيخود وقت ما رو نگير!آفرين عمو!


  •   خرچنگ
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • اين بيمارستان نبوده
   طويله بوده اونم فاطمه جون نبوده
   ماده خر مش كريم بوده
   اوهوى عمو خر مردمو ميكنى بيار سر جاش ببند بذار كاه و يونجه شو بخوره
   اونم كه خوردى اب هويج نبوده شاش مش كريم بوده
   نوش جان


  •   saeidc702
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • كيرم تومخت با اين داستان نوشتنت.جلقي


  •   zange khatar
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • بابا من دیروز عضو شدم ولی از بهمن دارم میخونم بگذریم این فاطی ان قد آه آه آه میکرد صداشو کسی نمیشنشد اگه میشنیدن دسته amirjojoدرد نکنه. آدرس بده با امیر میریم


  •   کژال
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • گفتی کاندوم داشتی پس کی درش آوردی که ما نفهمیدیم (يكدفع صورتشو پر از آب كردم)


  •   majidtoloee
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • kos kole tavahomi..khodae che masraf mikonii aslan jensesh khob nist


  •  
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • ریدی با این داستانت


  •   Punk.man
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • آدم تو فکرشم اینجوری سکس نمیکنه
   تو که میخوای خالی ببندی
   خوب یه جوری ببند همه کف کنن
   چیه مثل این کارتن خوابا
   دیگه جنده کردنم خالی بستن داره؟


  •   nasim sim
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • مزخرف


  •   xox
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • motmaeni rafti bimarestan??!


  •   mehrdad.2663
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • آخه کس مشنگ خودت یه بار دیگه این کس و شعری که نوشتی رو بخون
   اگه به خودت فحش ندادی


  •   Brazer
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • Koskhol kandom migiri o namizani ru unkiret kir tu un maghzet


  •   akbarmantigol
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • رییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدی


  •   anooshe pesian
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • من اصلا دوست ندارم اینجاها فحش بدم ولی این پوفیوز جوری عصبیم کرده که میخوام اون مغز شاشیسوبکنم تو خلایی که داستان رو اون تو اختراع کرده .از الف تا ی کس شعر چرت وپرت عار م میاد دونه به دونه بگم! که اگه بگم این کچل داشاق ترشی 100تا به به صفر بدهکار میشه.مردک تو الاغم به این سادگی که گفتی نمیتونی بری جلو نازش کنی چه برسه!! قیف میزارم میرم


  •   osgolkhan
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • < آخه گل مغز (کس خل)مگه نگفتی 4سال پیش کرده بودیش یهوتواین دوسال پیشرفت کرد ؟بعد میگی فحش ندید توروباید خربگاد  •   anooshe pesian
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کلفت باز چی اول داستان هم خط ونشون میکشه لانتوری.خیلی خوش گوزیده واستاده امضاهم میده.الان بچه ها میان قیف رو که گذاشتم .بینی ام روش یه امضا کنند بعد برو رد کارت.مردک از خود راضی دلقک.آلن دلون هم همچین گهی نمیخورد که لوتی خور کردی .


  •   Hamid30
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کس کس کونی مگه کونت گذاشتن که ای کس شعرارو تحویل ملت میدی برو همون کونتو بدی بهتره لاشی


  •   lvlr.sinner
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • rasul a bimaresan be man zang zadan goftan khaharet tu ccu e mantosham baze sutianam nadare bodo berim bokonimesh tu ccu am khalwate kac nis taze takht dare a anbaram betare


  •   soose
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • وقت واسه این داستان نمیزارم که بخونم،ولی هر چی بچه ها گفتن به توان 2!


  •   samaniii
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • 4سال پيش با همكاري رفيقم محسن يه زن بيوه رو گاييديم
   نديدمش تا يك سال پيش
   فاطمه خانوم خودمونه كه چهار سال پيش زده بودمش
   aval 4 sal pish ba rafighet zadish bad ye sal pish mishe baz didish
   kos khol joon mishe 3 sal pish
   bayad migofti fateme ke 3 sal pish zade boodamesh
   ridiiiiiiiiiiiiiiiiii


  •  
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • ridi


  •  
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • koni be che omidi neveshti/
   aval bejaghid bad nazar bedid!!!!!!!
   dastanet mage kire adamo sikh mikone.
   dar zemn fekr kardi ma ham mesle to jaghiyim.tavahom.kam film bebin.az darokhoneye bim.....kandom gereftam.lidokayin ba teramadol/bayamadolam gerefti?


  •  
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • ahay khanom moalem kojayi.biya diktasho sahih kon(maj id)
   jalebe hamashon to ye bimarestan.
   shayad to in 1sal(2,3sal)kire mohsen tosh bode va be ham josh khorde bode.raftan bimarestan amal joda sazi kardan.
   fati zende monde.kire refighet rafte koma.
   SIMA to bimarestan etesali karde va alan miyad ghalatato mikire(migire)


  •  
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • sex dar bimarestan eshtebahe.begid se kos maghz dar bimarestan.
   khanom moalem
   peyda kon bimaretano.
   raftam bimarestan.
   dashtam az ghesmate mardan rad mishodam ke khanom moalem 2 nomre dad ghabol shodam.
   didam ye marde az narde oftade ro parde morde marde rangesham paride zarde pore darde fatyo karde ta bargarde pardaro zade.
   kir to filmi ke didiyo didi naridi ridi /
   moalem pesaraye ironi......


  •   mehrdady
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • koone aghato gaeidam ba in kososheratet antare jame'e


  •   sex machine
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • هه هه هه هه
   کس شعر که میگن اینه؟؟؟
   :)) :)) :)) =)) =)) =)) 8>


  •   aaaahhhhh
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • are amirjojo ras mige,kollan khialpardazitun balas


  •   mimikhanom
  • 6 سال،6 ماه
   • None

  • دلم برات سوخت


  •   pasargad1367
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیر تو حلقت با داستانت
   آخه کی با کس شعرای تو جلق میزنه جقی


  •   Rammstein
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیرم تو .............................


  •   mamad-zoj
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • خیلی خنده دار بود سوتی تو داستانت زیاد دادی سعی کن دیگه ننویسی.


  •   mamal_feshfeshe
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • دمت گرم با اين داستانت چند روز بود يوبس شده بودم ولي وقتي داستانتو خوندم رفتم خلا ريدم به هيكلت مرتيكه جقي معتاد


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو