شما اینجا هستید

سکس در شرکت

سلام .من معروف به پسر شیطانی تو سایت شهوانی و خاطره ای که اسفند 89 با پروانه داشتم .....
کارمند یه شرکت خصوصی هستم .با پروانه تو نت آشنا شدم که تو یه مطب دانداپزشکی مشغول بود .که اتفاقا فاصله مطبی که پروانه اونجا بود تا دفتر ما حدودا 5 دقیقه میشد ...
شنبه 28 اسفند 89 بود ..من مشغول حساب کتاب آخر سال بودم تا دفاتر حسابداری رو ببندیم . کار بخش ما کمی طول کشید شرکت تقریبا تعطیل شده بود من و همکار حسابدارم مونده بودیم که به ایشون هم گفتم اگه مایل هستن میتونن برن چون تقریبا کارمون تموم شده بود . الیته اینم بگم که کلید های شرکت فقط دست منه .تنها کسی که غیر از مدیر عامل کلید داره منم .
بگذریم وقتی تنها شدم یادم افتاد که با پروانه صحبت نکردم واسه همین زنگ زدم بهش و پرسیدم کجاست که گفت داره آماده میشه بره خونه کارش تموم شده .ازش خواستم بیاد دفتر تا برسونمش ((.بعضی وقتها که کارمون با هم تموم میشد میخواستم بیاد پیشم تا باهم بریم همه از ارتباط ما خبر داشتند)) 10 دقیقه ای گذشته بود که زنگ زد و گفت پشت دره منم رفتم درو واسش باز کرم . اوم داخل کمی تو زدن ادکلن زیاده روی کرده بود ولی انصافا دختر خوش پوش و خوش هیکلی بود قد 180 و وزنش هم حدودا 60 اندام کاملا سکسی و ورزیده ای داره.از جلوی در تا دم در اتاقم شوخی کردیم بهش گفتم نظرش چیه همینجا بکنمش یه نگاهی کردو گفت استقبال میکنه ...منم خندیدم . از فلکس روی میز واسه خودش چایی ریخت منم نشستم پشت میزم مشغول کار بودم در عین حال صحبت هم میکردیم که پرسید سعید: آخرین بار کی سکس داشیم ؟ منم جواب دادم نمیدونم یادم نیس چرا پرسیدی . خندید و گفت میخوام پیشنهاد تو قبول کنم .منم که بیخبر از همه جا بود خیلی جدی پرسیدم کدوم پیشنهاد!!!!!؟
برگشت گفت خره همینکه نمیخوای تو دفتر منو بکنی ....
منم گفتم مگه اینجا جنده خونه شاه عباسه ...؟
اومد نشست روی مبل راحتی که کنار میزم بود منم بی اختیار بلند شدم رفتم کنارش کمی با سینه های هم ور رفتیم و لبهای همو خوردیم پروانه عاشق لب گرفتن بود دوس داره وقتی لب میده لباشو بمکی و زبونشو گاز گاز کنی منم همین کارو واسش کردم در حین عشق بازی لباسهای همو در اوردیم چند مین همینجوری گذشت تا خودش خم شد کیرمو گرفت تو دستش کمی با هاش ور رفت بعد شو کر به لیسیدن و خوردن کیرم وقتی از زیر خایه هام شرو میکرد به لیسیدن تمام تنم میلرزید دراز کش داشتم ساک زدنشو نگاه میکردم که صدای زنگ تلفن هر دوتا مو چنان ترسوند که از جا پریدیم تمام حالی که کرده بودیم زهر مار شد ...
بعد ازش خواستم زود تر کارو تموم کنیم بریم .پروانه کمی جابجا شد و همونجا روی صندلی راحتی برگشت وپشتشو کرد به سمت من. کاندومو کردم سر کیرم یواش یواش کردم تو کسش خیلی اروم و راحت تلمبه میزدم پروانه هم اعتراض میکر که چرا تندتر نمیکنم کمی ریتم خودمو تند کرم کم کم داشت صدای اخ اوخ وای آی پروانه در میومد که من تنترش کردم با چنان فشاری کیرمو میکردم تو که صدای بهم خوردن پاچه هامون کل اتاقو گرفته بود چند ثانیه ای با همیش شدت میکردمش که دستو پاش شل شدن و ولو شد رو صندلی قسمم میداد که بس کنم . منم بیخیالش شدم کاندوم رو در اوردم شروع کردم به جلق زدن داشت ابم میومد چند تا دستمان کاغذی برداشتم گرفتم جلوی کیرم و خودمو خالی کردم . رومو کردم بهش گفتم در چه حالی با همون حال بی حالیش گفت دارم میمیرم بعد چند دقییقه که حالش بهتر شد خودمونو جمع جور کردیم زدیم بیرون . در ضمن پروانه 3 سال و 8 ماه تقریبا 4 سال بزرگتر از منه..تو این 1 سالی که با پروانه دوست شدم میتونم بگم هفته ای یکبار با هم سکس داری ولی خداییش نه من به اون خیانت میکنم نه اون به منم تک پر خودمه . ببخشید وقت شمارو گرفتم حرفه ای من حساب کتابه .. اگه نتونستم خوب بنویسم خرده نگیرید .

پسر شیطانی . تهران 20/1/1390

0
هنوز نمره داده نشده

نظرات