شما اینجا هستید

سکس در چین

سلام
من سعيد هستم 31 ساله از تهران و متاهل..قدم 190 سانته چهارشونه هستم هيكلم ورزشكاري نيست اما شكم و چربي اضافه ندارم. موهام داره جو گندمي ميشه. قيافمم اي بدك نيست.
اين خاطره براي اولين باري هست كه من براي وارد كردن جنس به چين رفتم و براي 4 سال پيش هست. ضمنا اينم بگم من يك سالي هست ميام اين سايت البته با يه اسم ديگه. تا حالا هم براي هيچ كسي نظر هم ندادم اما تمام داستانهارو خوندم. حالا هم به دليلي با يه اسم ديگه اومدم تا داستانمو بگم
بگذريم. 2 سال پيش من براي اولين بار دلمو زدم به دريا و تك و تنها براي آوردن جنس رفتم چين قبلا دبي و تركيه رفته بودم اما اينجا فرق داست چون اولا براي كار رفته بودم و كلي پول همراهم بود دوما چينيا واقعا انگليسي حاليشون نيست و داغونن . فقط مديرها و يك سري از فروشنده هاشون حاليشونه. رفتم دبي از اونجا هم بعد از 2 ساعت توقف پرواز بود به گوانگجو.
رسيدم فرودگاه گوانگجو ساعت 10 شب بود. از گيت كه رد شدم و چمدونو گرفتم اول رفتم يه سيم كارت چيني گرفتم. زنگ زدم يكي از دوستام تو ايران كه آقا الان چه جوري برم تا هتل (هتلو دوستم از ايران برام رزرو كرده بود ) گفت سوار تاكسي شو موبايلو بده به راننده. خلاصه راننده احمق بعد 5 دقيقه
حرف زدن متوجه شد و راه افتاد منم لهو داغون نشستم پشت. جالبيش اين بود بين راننده و قسمت پشت به طرز احمقانه اي آهن كشي شده بود و فقط يه جاي دست داشت كه مثلا دزد نزنه. خلاصه رسيديم هتل و رفتم تو..
هتلش تو جايي بود كه خيابون درست و حسابيش بود و ايراني نبود تو اون هتل...هر روز ميزدم از هتل بيرون ،ميرفتم بازارشون از صبح ساعت 8 تا 6 بعد از ظهر راه ميرفتم. جنس سفارش ميدادم و يك سري خرتو پرت هم براي زنم و فك و فاميل مي خريدم.
وسطهاي هفته زنگ زدم دوستم 2 تا آدرس داد بهم براي ماساژ . دوشنبه شب بود كه تاكسي گرفتم به نگهبان هتل هم گفتم آدرسو به چيني به راننده بگه . منو برد و دم يه هتل پياده كرد رفتم رزوشن هتل پرسيدم فوت ماساژ؟ اونم گفت برو پايين. سرتونو درد نيارم رفتم اما فرداش ماهيچه هاي پاهام گرفته بود
تو گوانگجو سكس و ماساژ هم داشت اما چون تنها بودم واقعيتش حال نميكردم برم. شايدم ترس بود
شباي آخر بود ياد آدرس دوم دوستم افتادم كه گفته بود سكس نيست اما بهت حال ميده رفتي بگو ماساژ تاي هي مي خواي.
رفتم دم در پياده شدمو رفتم تو. حالا هوا هم سرد بود البته نه براي من چون شديدا گرمايي هستم.
دختري كه دم در ايستاده بود لاغر بود و يه اوركت تنش بود. گفتم براي ماساژ اومدم . منو تا دم در اسانسور راهنمايي كرد . وايستادم تا اسانسور باز بشه. در همين حال پرسيد سردت نيست؟
گفتم نه. آخه با يه تيشرت بودم فقط. گفت شما قوي هستي خندم گرفت. به هر حال سوار آسانسور شدم. رفتم بالا . 2 نفر اومدن پيشواز گفتم تاي هي ماساژ. منو بردن تو يه سالن 2تا مرد اومدن عينك و ساعتو اينارو گرفتن تو يه كمد گذاشتن و لباسامم جدا.. رفتم دوش گرفتم از گردن به پايين كه بدنم
عرق نداشته باشه. اومدم يه شلوارك با يه پيراهن راحتي بهم دادن. آقا اين 2تا مرد نگاهي ميكردن به من
من بدنم پر مو هستش. نگو اينا چون مرداي خودشون بي مو هستن واسشون جالب بود.
خلاصه منو برد تا دم يك راهرو دم در منو تحويل يه دختر شيك پوش داد اونم منو بر تو يه راهرو كه 2 طرفش پر از اتاق بود اما تاريك. منو برد تو يه اتاق تقريبه 6 متري فقط يه چراغ كوچيك روشن بود گفت بشين تا ماساژور شما بياد.
در باز شد يه دختر اومد تو كه من كلا هنگ كردم . يه سرو گردن از من كوتاه تر بود فكر كنم 175 مانكن كامل .. و بينهايت خوشگل.. اينارو تو همون نور كم مي شد تشخيص داد
انگليسي داغون بلد بود ، گفت كه لباساتو كامل در بيار منم همرو با هم در آوردم ، اين سعيد كوچولو هم كاملا بيدار شده بود و داشت وزنه ميزد ( هي زوق زوق ميكرد ) من نميدونستم ماساژ تاي هي چجوريه اما ديد اين كير ما راست شده گفت اول ميخواي بخورم برات؟ منم كه از خدام بود گفتم باشه . (نگو تو اين ماساژ اول ماساژ ميدن آخرش طرفو ارضا ميكنن بدون سكس كامل اما واسه من برعكس شد). رفت بيرون يه نايلكس آورد با يه ليوان كه مايع تيره رنگي توش بود. گفت دمر بخواب نشست رو كمرم لباساشو در آورد . بجز شورتش كه يه حالت ابر مانند داشت جلوي كسش.
نفساشو پشت گردنم حس ميكردم نوك سينه هاشو رو بدنم ميماليد از پشت گردنم شروع كرد خوردن آروم آروم پايين ميرفت. پاهامو از پشت باز كرد حسابي تحريك شده بودم. از پشت شروع كرد زير تخمهامو خوردن ،تا حالا كسي اين كارو برام نكرده بود. داشتم ميمردم. گفت برگرد سينه هاش مثل انار بود با نوك تيز.. شروع كردم سينه هاشو ماليدن و خوردن آهش رفت هوا . دست بردم سمت كسش گفت نه. بفهمن منو اخراج ميكنن . سكس كامل نه. اما گذاشت كسشو ماليدم حالا اونم مثل من حشري شده بود منم داشتم لذت ميبردم كه همچين شاه كسي تو بغلمه.
بدنش نقص نداشت...الانم كه يادش ميوفتم راست ميكنم. كم كم كه ناله هاش بيشتر شد نذاشت ديگه كسشو بمالم. اما اون ابرو گذاشته بودن اگه خودش حشري شد آبش شورتو خيس نكنه.
پاشد از روم، نايلكسو كشيد رو كيرم. نصف ليوان رو سر كشيد . اومد نشست رو تخت و كل كيرمو كرد تو دهنش.. واييييييي داغ بود انگار كيرت داره ميره تو كسه داغ....شروع كرد تلمبه زدن منم با دستام سينه هاشو ميماليدم نوكشون سفت شده بود. انگشتمو از رو شرت ميكشيدم روي كسش اونم هي تند تر ميخورد . اون مايه داغ تو دهانش باعث شد بعد 5 دقيقه آبم بياد با اينكه كلا دير ارضا
ميشم. پاشد جمع و جور كرد ليوانو نايلكسو برد بيرون.. بعد 5 دقيقه اومد تو، حالا مگه كير من ميخوابيد. ( من بيش فعالم تو سكس يعني تو يك ساعت 3 بار مي تونم سكس كنم تخمام زيادي كار ميكنه)
اومد تو ديد كه هنوز راسته اين كير من، گفت بازم ميخواي گفتم آره اين دفعه رفت يه روغني آورد با يه حوله شروع كرد جلق زدن براي من منم با اينكه پوزيشن جالبي نبود اما سينه هاشو ميخوردم و دستمو ميكردم تو شرتش و انگشت ميكردم تو كسش و كونش. اونم كه حشري ميشد تند تر ميزد
هم زمان دوباره آهو ناله جفتمون بلند شد . داشتم واقعا لذت ميبردم كه ديدم دستم خيس شد
اونم ارضا شد اما همينطور جلق ميزد برام تا بعد 10 دقيقه آبم اومد.
با حوله تميز كرد رفت بيرون . به جان خودم باز كيرم راست بود وقتي اومد تو اتاق و ديد باز كيرم راست چشماش باز مونده بود. هنگ كرده بود گفت اولين كسي هستي كه اين قدر كيرت راست مونده. همه همون سري اول ميخوابه. گفت بازم ميخواي ؟ با اينكه ميخواستم اما ديدم 1 ساعت از ماساژ بيشتر نمونده گفتم نه.
ازم پرسيد كجايي هستي؟ گفتم ايراني. گفت خيلي مهربوني اينجا آمريكايي ها و ژاپني ها كه ميان خيلي وحشي هستن و پدر مارو در ميارن و ماهارو ميزنن اما چون پول خوب ميدن نميتونيم اعتراض كنيم. از بوي ادكلن من خيلي خوشش اومده بود ( يكي از چيزايي كه واسش خيلي خرج ميكنم عطر و ادكلن هستش) اسم ادكلن رو پرسد و بهش گفتم. بعد 1 ساعت هم با پاهاش كمرمو ماساژ داد
2تا ميله مثل ميله بارفيكس بالاي تخت بود كه اونا رو ميگرفت و با پا حسابي حرفه اي ماساژ ميداد
بعد تموم شدن ماساژ بلند شدم لباسامو خودش تنم كرد و بوسيدمش. اومديم بيرون اتاق دست انداخته
بود گردنم و هي منو ميبوسيد. ديدم دمه اتاقاي ديگه دخترا وايسادن اينم بگم كه موقع رفتن باز كيرم راست شده بود. اونا هم فقط كيرمو نگاه ميكردن كه مثل ميله پرچم از زير شلوار زده بود بيرون
كلي خنديدم. نگو وقتي اومده بود بيرون سري دوم به دوستاش گفته بود
رفتم دوش گرفتم و لباسامو پوشيدم. موقع رفتن پولو كه حساب كردم شد 300 يوان. به مديرشون گفتم دخترو صدا كرد و دست خوش بهش 100 يوان دادم كه باز پريد بوسيد منو.
تا فرداش موقع برگشتن احساس خوبي داشتم اما بعدش اين احساس جاشو داد به عذاب وجدان كه به اعتماد زنم خيانت كردم با اينكه سكس كامل نبود اما باز هم خيانت بود..
(تمام اين صحبتهايي كه با دختره كردم در واقعيت با كلي جنگولك بازي و انگليسي دست و پا شكسته
دختره بود ، من اينجوري نوشتم كه حوصله دوستان سر نره)
ببخشيد كه طولاني شد
يا حق

نوشته: سعید

داستان سکسی:

2.666665
نمره شما: هیچ میانگین 2.7 (12 votes)

نظرات

این داستان واسه 4 سال پیشه که برای اولین بار رفته بودی چین بعد یهو میگی 2 سال پیش بود که رفتم .
اخه مگه کیر گوریل دم کونتونه که حتما باید این دروغها رو بنویسید وبعدش هم راه براه قسم بخورید که عین واقعیته , بابا بخدا اگه اولش بگید که صرفا یه داستان تخیلیه اعدامتون نمیکنن تازه دنبال سوتی گرفتن هم نمیرن

بالا
0 لایک

نه همونجور كه فكر ميكردم از داستانهاي جديد هيچ آبي گرم نميشه!
يكي ميشه پريچهر و داستانش همينجور كه ميخونيش تو ذهنت هم تصوير ميشه يكي هم ميشه نويسنده اين داستان كه خودشم نميفهمه چي ميگه چه برسه به خواننده!
وقت خودمو تلف كردم اينو خوندم حالا ديگه وقت دوستانو تلف نكنيم كه اونا هم بخوان كامنت طولاني بخونند،اي آدمين بارها گفتم كميت مهم نيس به كيفيت برس بجاي اينكه هر ٢ روزي ٤ الي ٥ داستان جديد بذاري كه هيچي نداشته باشه هفته اي ٥ تا داستان بذار ولي داستان بذار نه كوس و شعراي يه مشت جقي كه فقط وقتتو تلف ميكنه
و به اونيكه اول شده: پاي راست بيگ شو (كشتي گير كشتي كج) تو كونت،اگزوز تراكتور فرگوسن تو كونت و كير خشكيده جنتي تو كونت !

بالا
0 لایک

سلام دوستای گلم
اینو ولش کنین
من یه خواهر زن دارم که کس و کون توپی داره با سینه های بیست. 8 ساله تو کفشم نمی دونم چطوری رامش کنم. پیش اومده اتفاقی کون و سینه هاشو دست زدم. بعدشم برای سکس تا یه جاهایی پیش رفتم و رو مخش کار کردم. به عنوان مثال خودش از کس و کون و سینه هاش برام گفتهو از من پرسیده آیا من سکسی و جذاب هستم. یا مثلا وقتی ازش پرسیدم دوست داری با من سکس کنی جواب داد اگه شوهر خواهرم نبودی دوست داشتم اولین سکسم با تو باشه ولی چون شوهر خواهرمی اونوفت تا آخر عمر نمی تونم تو روی خواهرم نیگا کنم. یا یه مورد دیگه بهم گفته که پرده ش حلقویه. همچینن بهم گفته وقتی اپیلاسیون می ره کسش تپل تره به نظر میاد و از کس خواهرش تپلتره. با وجود همه اینا یه روز دوست پسر یابوش بهم زنگ زد و هر چی لایق خودش بود بارم کرد فکر کنم SMS های مارو خونده بود. و از اون روز دیگه این خواهرزن حشری من که کسش داره برای کیر آتیش می گیره با من دیگه اون روابط قبلو نداره. با همه اینا من دارم تو فراق کس و کونش می سوزم. بهم بگید چی کار کنم؟

بالا
0 لایک

:davie: خوب سوتی زیا دداشتی توکه چینی بلد نبودی دختره گفت بیام بخورمش بعدش که تورو کرد کونی بعدش یاد زنت افتادی ک هقبلا بامردا سکس میکرد کس کش گم شو باین داستان کیرت کیرم تو زنت

بالا
0 لایک

یه فیلم سینمایی بود واسه ی خیلی وقت پیش به اسم "خارش هفت ساله" که موضوعش درمورد اینه که مردها بعد از هفت سال خارش میگیرن، یعنی از سکس با همسرشون خسته میشن و به فکر سکس متنوع میفتن. درمورد ما ایرانیها و در کل مسلمانان هم که صیغه و عقد اجازه ی قانونی و شرعی رو داده که به غیر از همسر اول، تعدد زوجین داشده باشیم واسه ی همین خیانت برای ما معنی نداره. اونهایی که میان و میگن خیانت بوده یه سوزن به خودشون بزنن بعد اگه تحملش رو داشتن یه جوالدوز به دیگران. طرف رفته یه کشور دیگه با یه زنی که کارش اینه ماساژ سکسی بده یه حال سطی کرده و مثل بچه ادم عذاب وجدان گرفته. خیلیها هستن که همینجا اینکارا رو میکنن و عذاب مذاب هم تو کارشون نیست...
داداش خاطره ت جالب بود و خوب هم تعریف کرده بودی. اگه نویسنده بودی و اینطوری مینوشتی میشد بهت گیر داد ولی چون هیچ ادعایی نداری چیزی بهت نمیگم. برو خوش باش..

بالا
0 لایک

چون ماساژ بود خوشم اومد
در ضمن به دوستاني هم كه زياد در مورد خيانت زر مي زنن بايد بگم كه مياد اون روزي كه خودتونم وا بدينااااااااااااااااا
زياد خودتون رو پاك ندونين
الكي نيست كه گفتن انسان جائزالخطاست
البته حرفام واسه تائيد خيانت نيست ؛ فقط يك هشدار

بالا
0 لایک

عجب!
نمي دونم بايد به اين كس شعر نويسا چي گفت!
سوتي دادي فت و فراوون كه دوستان زحمتشو كشيدن!
تو كه ميگي داستاناي اينجا رو مي خونم نديدي چه بلايي سر كس شعر نويسا اومده?
اي بايد فحشت داد نمي شه اينجوري!
اون ميله آهن تاكسي تو كونت!
ديوار چين تو كونت!اجناس و بازار و مغازه هاي چين تو كونت كه اينقدر كس شعر نويسي

بالا
0 لایک

جلقولانه بود ولی بنویس. . . . . . . . . . . . . . .
راستش من بر عکس همه دوستان از داستان تخمیت خوشم اومد. لطفا چند تا کلمه چینی و آدرس اون هتل با رسم شکل و تفصیلات دیگه هم به صورت نظر در زیر این داستان بذار که ما هم اگر طلبیت، یک سفر بریم چین. به هر حال هر کسی یک مدل جلق میزنه و توی کله کیری این همه راه رو زحمت کشیدی و تا چین و ماچین رفتی واسه خاطر جلق زدن. جدا خسته نباشی. در ضمن خیلی لارژ هستیا!!! 100 یوان دادی فقط واسه انعام. فکر کنم میشه 30 هزارتومان. من تشویقت میکنم که باز هم بنویسی و خاطرات جلق زدنت در دبی و ترکیه را هم بنویسی. اگه امثال شما نباشن ما حوصله‌مون تو این سایت سر میره. بنویس، کله کیری بنویس.

بالا
0 لایک

شعری برای تو . . . . . . . . . . . . . . . .

اسم منم سعیده (سعیده = سعید)
هیچکی منو ندیده

میخوام یه قصه بگم
نرم و آهسته بگم

جلق میزنم تو ماچین
کنار دشت و پرچین

ماساژ میخوام همیشه
گُل تو کونم وا میشه

ماساژ "تای هی" میخوام
خیال واهی میخوام

رفته بودم تجارت
برای پول و غارت

یک دفه چینی شدم
یا سیب زمینی شدم

نفهمیدم چه‌ها رفت
ولی کونم گا رفت

تجارتم رو کردم
ولی خیلی نامردم

زنم میخواد بره چین
میگم نکن تو همچین

ماساژ میخواد مثل من
ماساژی خیلی خفن

دلم پریشون شده
ز غصه داغون شده

گریه کنم شب و روز
بدا به این حال و روز

نظر بدید به کارم
که چاره‌ای ندارم

شعر قبلی

شعر بعدی

بالا
0 لایک

اگه دوست دارین زنتون یا شوهرتون بهتون خیانت نکنه خودتونم پاک باشید من اینجا میام که چیزای بیشتری یاد بگیرم تا بعدا مثل اسکلا نباشمو زنم مسخرم نکنه خدا نکنه منم بی غیرت بشم سعی می کنم از این نوع داستانا نخونم تا برام عادی نشه
یه ذره به خودتون بیاید

بالا
0 لایک

Salam be hameye kasayee ke nazar dadan, mamnon az kasayee ke nazareshono bedone fohsho fezahat dadan. Sooty dashtam ya nadashtam man edeaye nevisandegi nadaram mesle bazi az shomaha. Mikhastam mozoyee ro begam khob behesh fekr konid. Man khodam kasi boodam ke vaghty mojarad boodam vaghty mifahmidam ye marde moteahel khianat karde kole fohshaye donyaro baresh mikardam va migoftam kesafat chera rafty zan gerefty pas? Ye rooz ye adami harfi zad be man ke hang kardam. Goft man hich vaght hich kaso nasihat nemikonam. Chon khoda mige to ke nasihat mikoni bia emtehanesho pas bede bebinam mitoni hamonkaro nakoni. Daghighan didam mesalesh khodamam man ke nasihat mikardam tarafo agha nakon khodam khianat kardam. Roozi be in harfe man khahin resid.

بالا
0 لایک

Salam be hameye kasayee ke nazar dadan, mamnon az kasayee ke nazareshono bedone fohsho fezahat dadan. Sooty dashtam ya nadashtam man edeaye nevisandegi nadaram mesle bazi az shomaha. Mikhastam mozoyee ro begam khob behesh fekr konid. Man khodam kasi boodam ke vaghty mojarad boodam vaghty mifahmidam ye marde moteahel khianat karde kole fohshaye donyaro baresh mikardam va migoftam kesafat chera rafty zan gerefty pas? Ye rooz ye adami harfi zad be man ke hang kardam. Goft man hich vaght hich kaso nasihat nemikonam. Chon khoda mige to ke nasihat mikoni bia emtehanesho pas bede bebinam mitoni hamonkaro nakoni. Daghighan didam mesalesh khodamam man ke nasihat mikardam tarafo agha nakon khodam khianat kardam. Roozi be in harfe man khahin resid.

بالا
0 لایک