سکس فوری با سپیده

  ساعت 10 دیقه به 5 بعد از ظهر دیروز بود(سوم بهمن90) بهش مسج دادم کجایی عزیزم. امروز پیشم میای؟ گفت نه.


  سپیده دوست دخترم که 21 سالشه و پارسال طلاق گرفته و از اون موقع باهاشم. اولین سکسمون 7 محرم پارسال بود. خیلی دوسش دارم. گفتم دلم برات تنگ شده و خیلی میخامت. گفت نمیام. گفتم کلی نقشه برات کشیدم و امروز شاید بهترین روزت باشه. گفت باشه اومدم. مدتیه بینمون فاصله افتاده بوده و قراره با کس دیگه ای ازدواج کنه(البته ایتطور میگه) .تا حالا چند بار ازهم جدا شدیم اما هنوز نشده که رابطمون کامل قطع بشه. بعد از 20 قیقه ساعت 5.40 اومد در زد و در وباز کردم. با هم رفتیم تو خونه. مانتو بلند مشکی تا زیر زانوش و با یقه صورتی تیره و سفید که تا زیر سینه هاش اومده بود و شلوار جین. بهم گفت باز گولم زدی و پرید تو بغلم. منم محکم فشارش دادمو چندتا بوسه از لبای خوشگلش گرفتم طعم لباشو با هیچ چیزی عوض نمیکنم. عزیزم خیلی دلم برات تنگ شده بود. بهش گفتم. اونم در جواب فقط منو تو بغلش فشار داد.
  چند دیقه بعد رفتیم تو اتاقم همینطور که تو بغل هم بودیم و همو میبوسیدیم رفتیم رو تخت و کنار هم خوابیدیم و کلی لبای همو خوردیم و من کمی سینهاشو از رو لباس مالیدم. سینه هاش خوش فرمن بزرگ نیستن و قتی شهوتی میشه سینه هاش سفت میشه و این نشونه ایه واسم تا بیشتر بخورمشو تو بغلم فشارش بدم. دوست داره از پشت بهش بچسبم و سینشو فشار بدمو لباشو بخورم. این حالتو خیلی دوست داره.بلند شدیم و لباسامونو در آوردیم. من با یه تیشرت و شورت و اون با تاپ نقره ای طلایی خوشگل و شورت که انصافأ خوشگل بود. موهاش کوتاه و قهوه ای تیره است. بغلش کردم تنش گرم بود کلی تنشو لمس کردمو بوسیدمش. اونقد ناز شده بود که دلم میخاست بخورمش. و واقعأ هم داشتم میخوردمش اما مگه سیر میشدم. با هم رفتیم توی تخت زیر پتو آخه هوا سرد بود و واییییی چقد تنش داغ بود وقتی به تنم میخورد. هیچ مشروبی نمیتونست جایگزین این مستی که بوی سپیده و داغی و نرمی تنش بهم میداد بشه.انگار همه اون چیزی که میخاستم همین بود. آروم لباشو خوردم و اونم همینطور. همدیگه رو تو بغل میفشردیمو رو هم غلت میخوردیم. خیلی میخوامت عزیزم. دستمو بردم از روی شورت کس داغ و خیسشو که شورتشو کمی خیس کرده بود مالیدم. و بعد بلند شدم و نشستم جلو پاش و شورتشو بوسیمو رفتم بالا شکمشو سینشو و تا پشو کشیدم بالا و سینه هاشو حسابی خوردم. چند بار هم دندونش گرفتم که آه و اوهش در اومده بود. همینطور که سینشو میخوردم دستمو بردم زیر شورتش و کس داغ و کاملن خیسشو مالوندم. فکر کنم 90 درجه داغیش بود. چوچولشو کمی خاروندمو همزمان داشتم لباشو میخوردم و اونم منو محکم تو بغلش فشار میداد. انگشت وسطی دست راستم بود که با فشار فرو کردم تو کس تنگش و مدتی توی کس داغش حرکت دادم.پاشدم لباسامو کندمو شورتشو در اوردمو کنارش خوابیدم. پتو هم کشیدم رومون. فکر کنین دوتا هیتر زیر پتو چه حرارتی داشت. حس میکردم 5 تا پیک ویسکی زدم. کستو میخام . منو بوسید. گفتم مال کی هستی؟ تعلل کرد.حس کردم نمیتونه بگه مال تو اما گفت مال تو و من غلتیدم روش و کمی خوردمشو بعدرفتم وسط پاش. بلند شدم پاشو کمی باز کردمو جمع کردم رو شکمش. مثل نشستن چهار زانو. بعد سر کیرمو اروم گذاشتم جلو کسش ومالوندم بهش واروم فشار دادم تو. نمیشد باید بیشتر فشار میدادم و بعد از چند بار عقب و جلو کردن کسش جا باز کرد و حالا میشد خوب تلمبه زد. چند دیقه ای با همین حالت تلمبه زدمو هر بار که میخاست آبم بیاد کیرمو در میاوردمو چنتا بوس از لباش میگرفتم و دوباره میدادمش تو. خوب پاهاشو باز کرد و دورم حلقه کرد و تو بغل گرفت منو و تقریبأ صداش در اومده بود کمی هم توی همین حالت بودیم و حس کردم ابم داره میاد. بهم گفت جلوی خودتو نگیری یه وقت. اما من کشیدم بیرون و پاهاشو به هم چسبوندم و خم کردم توی سینش و کیرمو دوباره دادم توی کس تنگ و داغش. توی این حالت کیرم تا ته میرفت تو و دیواره های کسشو کاملأ حس میکردم. کمی توی همین حالت تلمبه زدم و بهم میگفت نکنه جلوی خودتو بگیری(اخه قبلإ یه بار تجربه بدی داشتیم که من چند بار جلو خودمو گرفته بودم و بعد دیگه ارضا نشدم ) و من هم دیگه طاقت نداشتمو یه لحظه کیرمو بیرون کشیدم و محکم همو بغل کردیم و من مثل دیوانه ها فشارش میدام و اونم بمنو بیشتر فشار میداد و آه میکرد. اره من همیشه تو آغوش سپیده ارضا میشم و برام بهترین حالته و سکسی که توی بغلش ارضا نشم بهم حال نمیده. 15 ثانیه توی همون حالت خابیدیم بعد بلند شدم و دستمال اوردم و روی شکمشو کسشو تمیز کردمو رفتم دسشویی خودمو کامل شستم آخه امکان داشت دوباره بخایم بکنیم. برگشتم تو تخت خواب کنارش خوابیدم و یه رب تو آغوش هم خوابیدیم.همو بوسیدیمو نوازش کردیم. بهش گفتم ارضا شدی؟ گفت نه! گفتم پس دوباره. و شرو کردم به خوردن سینه هاش و تا به کسش دست زدم دیدم خیس خیسه. بقیشو خلاصه میگم. کلی خوردمشو مالیدمش و خوابیدم و گفتم من مال تو. اونم رفت پایین و کیرمو حسابی خورد و بعد هم نشست روش و شروع به بالاو پایین کردن کرد. چند دیقه توی همین وضعیت بودیم که خوابوندمشو کیرمو دادم تو کسش و شروع کردم به تلمبه زدن. بعد پاشو دورم حلقه کرد و محکم بغلم کرد و کلی خوشو بهم مالوند و آه اوه کرد که فکر کنم ارضا شد. من دیگه ارضا نشدم بخاطر اینکه دیگه حسش نبود و من هم وقتی برای ادامه نداشتم. هردومون وقت نداشتیم. و بعد 10 دیقه خدافظی کردیمو رفتیم.
  لحظه هاتون سکسی و داغ


  نوشته: Horny-soren

 • 3

 • 0
 • نظرات:
  •   مهدى 68
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • اصلا داستان خوبى نبود ،از اولش معلوم نبود چى به چيه سريع رفتى قسمت سكسيشو نوشتى و تموم
   بهتر بود از اول آشنايتون با هم شروع ميكردى و سكس اولتون رو مينوشتى
   هرچند داستانت تابلو بود چاخانه


  •   eSahand
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • موضوع داستانت خوب بود
   ولی به نظر من خوب نتونستی منعکسش کنی
   باید بیشتر روی قلمت کار کنی
   هنوز خیلی جای پیشرفت داری


  •   علیرضا مجیدی زاده
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خیلی معمولی و بدون سوژه بود.
   واسه اینکه نشون بدی خیلی واقعیه خیلی ناشیانه از زمان ها استفاده کردی: "ساعت 10 دیقه به 5 بعد از ظهر"، "15 ثانیه توی همون حالت" و ...
   در ضمن چجوری بار کیر خوابیده میشه کرد؟ بگو به درد ما هم بخوره


  •   takavarjoon
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • گزارش فوتبالی بود؟ نه داستانی نه موضوعی. کیری بود. راست و دروغش با خودت ولی حال نداد. شرح حال یک کوس کردن هول هولکی بود.


  •   rasoljoon
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خوب بود بازم بنویس


  •   Amante
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • madareto ki pish frosh mikoni harkas mikhad tahvil dar nemaiandegi
   rasti khaharet tahvil forieh,zapas ham nakhorde kamelan tamiz,bedon rang va zarbeh 1000 T


   ki besheh koneto fori bezaram biam inja dastanesho benvesam
   poz shotori ablahe goraz obnehi


  •   Master3D
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • فقط 7 خطشو خوندم که اونم نمیخوندم بهتر بود
   حیف کیر که بره تو این داستان!!!


  •   Master3D
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • فقط 7 خطشو خوندم که اونم نمیخوندم بهتر بود
   حیف کیر که بره تو این داستان!!!


  •   jaber11
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • کس خل.کس نوشتی!کیرم تو کس شعرات!


  •   mamali888
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • خوب بود دمت گرم اگه روي نوع نگارشت بيشتر كاركني حتما داستاناي بعديت جذابتر ميشه نميدونم چرا تازگيا مد شده كه همه ميگن خوب نبود نخوندم خب اگه نخوندي چرا نظر ميدي بعدشم اگه همينام اين داستانارو حالا راست يا دروغ ننويسن كه در سايتو بايد تخته كرد پس خداوكيلي اينقدر اين طفلك نويسنده هارو ترور شخصيتي نكنيد بازم ممنون


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو