سکس من با عمه جونم

  1390/1/26

  سلام من اسمم وحید هست میخواستم یک خاطره کاملا واقعی براتون تعریف کنم.
  من 22 سالمه و دانشجو هستم و یک عمه خیلی خوشگل و ناز به نام لاله دارم اون واقعا خوشگل و سکسی هست.هر موقع که میومدن خونمون من اون رو نگاه میکردم و با خودم ور میرفتم عمه من 28 سالشه و تا الان بچه دار نشده به خاطره شوهر چون اون مشکل نازایی داره خلاصه داستان از اونجا شروع شد که من یک روز از دانشگاه امدم و مادرم به من گفت زود برو یک دوش بگیر میخوام با عمه بریم شمال گفتم برای چی گفت بابا میخواد یک ویلا بخره عمه هم میاد گفتم بدون شوهرش گفت اره مثل خر خوشحال شدم گفتم اقا وحید دیگه وقتشه رفتم حموم یک دوش تپل گرفتم امدم بیرون دیدم عمه لاله هم امده روی مبل نشسته با یک تاپ صورتی و شلوارک رفتم جلو سلام کردم اونم سلام کرد گفت بیا جلو ببینم رفتم جلو یک بوس ابدار از لپم کرد منم کلی حال کردمو بغلش کردم یک گرمای خاصی داشت کلی حال کردم بعد بابا امد گفت اماده اید بریم که عمه گفت صبرکن مانتو بپوشم بریم مانتوی عمه تو اتاق من بود امد بر داشت و پوشید یک مانتوی سفید و کاملا تنگ.


  هیکل عمه خیلی توپ بود سینه های سفت با سایز 75 یک ذره شکم نداشت و یک کون ناز با رون های کاملا گوشتی مانتو رو پوشید رفتیم تو ماشین من سریع نشستم عقب عمه هم نشست عقب و مامان بابا هم جلو خلاصه راه افتادیم تو راه من خودمو زدم به خواب عمه دید من تو این حالتم گفت بیا بخواب رو پام سرمو گذاشتم روی اون رون های گوشتی واااااااااااای عجب حالی داشت داشتم میموردم دیدم اونم خوابش رفته دستمو اروم گذاشتم لای پاهاش گرمای خاصی داشت اروم دستمو بردم نزدیک کسش دیدیم هیچ حرکتی نکرد جراتم پیشتر شد دستم یک لحظه زدم به کسش دیدمیک تکون خورد و بیدار شد دید دست من لای پاهاش هست دستمو گرفت و از لای پاهاش در اورد. ریده بودم بخودم بعد صدا کرد گفت بلند شو بلند شدم گفتم ببخشید پاتون درد گرفت گفت نه داشتی یکم شیطونی میکردی گفتم بلند شو صورتم قرمز شده بود گفت نترس به کسی نمیگم خلاصه رسیدم رفتیم ویلا تحویل گرفتیم.


  شب گرفتیم خوابیدم همش تو فکر اون صحنه بودم تا اینکه صبح شد مامان بیدارم کرد گفت ما داریم لبه دریا میای گفتم نه گرفتم خوابیدم بلند شدم برم یک چیزی بخورم دیدم عمه روی کاناپه دراز کشیده با یک دامن کوتاه تا رو زانوهاش با یک تاپ دوبنده سبز داشتم میترکیدم کیرم به صورت وحشتناک بلند شده بود نمیتونستم چیکار کنم دیده عمه لاله بلند شد منو دید گفت بیدار شدی گفتم اره گفت وحید عمه کمرم گرفته میای یکم بمالی منم از خدا خواسته گفتم چشم روی شکمش خوابید منم شروع کرد کمر عمه رو بمالم کمکم دستمو بردم زیر تاپش دیدم چیزی نمیگه کیرم بد جوری بلند شده بود دستمو بردم بالا تر گفتم عمه یکم تاپتو بده بالاتر تا راحت تر بمالم این کارو کرد از گوشه سینه های خوشگلش زده بود بیرون داشتم میموردم نمیتونستم چیکار کنم تا اینکه یک لحظه امد دستشو جابجا کنه دستش خورد به کیرم ناخداگاه گفتم ای عمه گفت ببخشید خوب مقصر خودت هستی اینقدر بی جنبه هستی منم گفتم خوب دست خودم نیست.عمه گفت درش بیار بیچاره خفه شد تو اون شلوار نمیدونستم چیکار کنم عمه گفت نترس نگاه نمیکنم یکدفعه برگشت کیرمو گرفت گفت در بیاردیگه خشکم زده بود نمیدونستم چیکار کنم باورم نمیشد کیرمو از تو شورتم در اورد شرو ع کرد به ساک زدن عجب میخورد خدایی خیلی وارد بود کیرمو از تو دهنش در اورد شورع کردم ازش لب گرفتن عجب لبای داشت بعد از یکم لب خوردن رفتم سراغ سینه هاش عجب سینه های هرچقدر میخوردم سیر نمیشدم عمه هم شورع کرده بود به اه ناله کردن رفتم پایین تر دامنشو در اوردم دیدم یک شورت ابی پوشید انقدر کسش خیس شده بود که پیدا بود از روی شورت یکم خوردم یک بوی خاصی داشت صدای عمه کامل فضای خونه رو گرفته بود هی میگفت بخور عزیزم جووووووووون بخور لعنتی اه اه اه اه شورتشو در اوردم عجب کس داشت لبهای کسشو شورع کردم خوردن عمه داشت دیونه میشد گفت بکن تخمه سک بکن منم حالم حسابی خراب بود کیرم گذاشتم دمه کسش با یک فشار کردم تو وااای چقدر تنگ بود کیرم داشت میسوخت عمه با دستاش پشت کمرو گرفته بود هی میگفت بکن بکن اه اه اه اه وااااااااااای قربون کیرت بشم منم با این حرفها بیشتر تحریک میشدم عمه رو برگردوندم میخواستم بکن تو کونش گفت نه بهش گفت حالمونو نگیر دیگه میخوام حال کنیم گفت باشه فقط یواش باشه من گفتم باشه اما تو دلم گفتم ننت گایدس اروم اروم کردم تو کونش سرش که رفت عمه شروع کرد به جیغ زدن واقعا داشت جر میخورد یواش یواش همشو کردم تو کونش عمه داشت کریه میکرد میگفت جون وحید دربیار منم داشتم حال میکردم کم کم داشت ابم میومد با دو سه تاتلمبه تمام ابمو خالی کردم تو کونش دیگه نا نداشتم افتادم رو کاناپه عمه امد گفت نانمرد من ارضا نشدم گفتم به من چه گفت به تو چه نشست روی کیرم کرد تو کسش شروع کرد به بالا پایین کردن با دستام سینه هاشو گرفته بودم تا اینکه بعد از چند دقیقه دیدم به لرزش افتاد و ول شد روم فهمیدم ارضا شده در گوشم گفت دوست دارم عزیزم پاشد رفت حموم منم کلی حال کردم بعد از اون قضیه اتفاقات جدید افتاد که دوست داشتید تعریف میکنم حتما نظر بدید ممنون .


  نوشته: vahid ip

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   rezau
  • 7 سال
   • None

  • تو كس عمت با نوشتنت اينم شد نوشتن؟


  •   keyvan24
  • 7 سال
   • None

  • جالب بود بعدش چی شد؟


  •   lioza.
  • 7 سال
   • None

  • مادرت چی شد؟خواهرت چی؟پدرت کیه؟


   ay haromzade


  •   CUTE-ATF
  • 7 سال
   • None

  • بدک نبود ولی خیلی آماتور عمل کردی.......
   ادامه بده


  •   kami.nl
  • 7 سال
   • None

  • man nemidoonam chera hameye ammehaye iran daran be baradarzadehashoon midan, khaste nshodin az inhame kose sher? Hanooz hichi nashode amme kireshoono migire badesham ina ham mikonan. Khob har ki dige jaye man bood foshetoon midad


  •  
  • 7 سال
   • None

  • بابا توديكه كى هستى!!
   احمقى نزادبايدجلوت لنك بندازه.
   آخه مردك,مكه بشتت ميخاره,ها!واسه اين جندخط كس تفت دادنت مطالبه نطرهم ميكنى شاسكول,آره?مكه نميبينى تنهانظريكه اين بجه ها راجبه اين داستانت دارن ميدن كوله بارى ازكلمات قصاره كه برات ترانزيت ميكنن,هان؟
   آهاى,مكه اينجاصاحب نداره?
   هى آدمين,بهترين اسمى كه به اين سايت مزخرفت ميخوره ميدونى جيه?
   "هذيانى" نه شهوانى!يااينكه بذارش "هذيان سراى آدمين"
   آخه هركى هرجى دلش ميخوادمينويسه اسمشم ميذاره داستان,توء الاغ هم كه صاف ميذاريشون توسايت!
   ياروداره ازخونه ميزنه بيرون يابيرونه وداره ميره خونه يهو2تاكربه رو روى ديوارهمسايه ياجندتابرنده روروى درختا ميبينه ك قصددارن سكس بكنن!همينطوركه داره نكاه ميكنه وكف ميكنه يهوبه ب كله بى مخش ميزنه كه بره خونه واين سناريورودرقالب يه داستان واقعى بذاره توى شهوانى.بااين تفاوت كه خودشوجاى آقاكربه هه ميذاره وخواهرومادرش روهم به نوبت ميذاره جاى خانم كربه هه!اكه بجه هاازداستانش تعريف كردن كه يواش يواش همه خانماى فاميل روواردبازى ميكنه وبعدشم كه نوبت ميرسه به همه زن ودخترهاى محله وشهرش كه اين اوناروميكنه فقط!!
   به قول بعضى ازدوستان:بعيدبه نظرميرسه كه اين دسته ازآدما كس روازنزديك ديده باشن,كس كردن بيش كش!!!
   عمله هاى حمال


  •   ocean3316
  • 7 سال
   • None

  • akhe kos kesh sari kiret bolnad shod???


  •   msdnjoon
  • 7 سال
   • None

  • ammmmmmmmmmmmmmmato bokkkonam


  •   sayeshab-spammer
  • 7 سال
   • None

  • از داستانت میبارید که همش دروغه وساخته ی تخیلات تخمیته کیر احمدی نژاد تو اون مخت


  •   amir1459
  • 7 سال
   • None

  • ادامه بده تو ميتوني موفق بشي با مابقيه خاندان هم سكي كني از جمله مامانت


  •  
  • 7 سال
   • None

  • تو هم توهم .
   ماشالله به اين اعتماد به نفس


  •   behzad.hashari
  • 7 سال
   • None

  • baba in bichareha az bas roozi 10 das jagh mizanan mokheshoon zael shode
   baba dg takhayolateshoonam boo ab mani mide
   khoda vakili bekhayn vase in adam zarib hooshi taein konid bishtar 25 hagheshe?
   khoda vakilia
   antar akhe in kos shera chie neveshti kafam borid?
   nemidoonam age khodet hal mikoni ba in model kos shera
   bia pishe khodam haminjoori ke mikonamet 20 dastan dar daghighe barat migam khoshet biad


  •   khoshgel18
  • 7 سال
   • None

  • حتما خیلی خوشگل بوده که عمه ی نازش به این راحتی بهش داده
   اگه اهل کون دادنی من هستم


  •   SaD@n
  • 7 سال
   • None

  • maadareto gayidam


  •   solaris57
  • 7 سال
   • None

  • تو که راست میگی کس مادر ادم دروغگو ضمنا عمه جونت اسم قشنگی روت گذاشته تخم سگ


  •  
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • nan dastaneto ta shohar amat moshkele nazayi dare khondam/
   kire har mardi ke aghime to kose tamome familat/
   koskesh amat az shoharesham bachedar mishoda/yeki mesle to az kosesh mindakht biron/
   on ye bacheye koni mikhad chikar.
   khaharetam man ghayidam ke ameye bacheye to mishe .
   khoda toram aghim kone va zanetam jende .
   tire bargh to konet


  •   Miladmagas
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • کسه ننت


  •   METAL SEX
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • کیرم به صورت وحشتناک بلند شده بود نمیتونستم چیکار کنم /سینه های خوشگلش زده بود بیرون داشتم میموردم نمیتونستم چیکار کنم/عمه گفت درش بیار بیچاره خفه شد تو اون شلوار نمیدونستم چیکار کنم/گفت بیاردیگه خشکم زده بود نمیدونستم چیکار کنم/کیر توو کس عمت حالا چکار میکنی؟؟


  •   hamid.looloo
  • 6 سال،6 ماه
   • None

  • خواستی این دفعه بکنیش بگو منم بیام ؟


  •   ali atish pare
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • با حال بود


  •   ali atish pare
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • با حال بود


  •   ali atish pare
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • با حال بود


  •   prsarshoja69
  • 3 سال،9 ماه
   • None

  • دروغ نگو دروغگو ROFL


  •   masuod88
  • 3 سال،7 ماه
   • None

  • اقاانتقاد همیشه هست ،بحرفشون گوش نده بازم از کردن عمت بگو.خوب بود داستانت


  •   vax3000
  • 3 سال،6 ماه
   • None

  • خوب بود
   ادامه بده ولی بیشتر صحنه رو توصیف کن


  •   hotkourosh
  • 3 سال،5 ماه
   • None

  • آخه پسر جان ...
   عمت اگر جنده هم بود به این مفتی به تو نمیداذ ...
   اگر سایر خانمهای خانوادتون به این راحتی میدن ، خبرمون کن تا تو و خانومهای فامیلتون رو یکجا بکنیم ...


  •   jan son
  • 3 سال،1 ماه
   • None

  • تي ناموس بوره اسب موس lol


  •   کیارش تهران
  • 3 سال
   • None

  • جالب بود قوربون عمت


  •   باتلر-93
  • 3 سال
   • None

  • خوب بود .اوهایی ک فحش میدن خودشون بنویسن
   ببینیم چ مینویسن
   فکرکردید هرکه داستانی داره واسه نوشتن باید چارلز دیکنزباشه


  •   arash-sexy26
  • 2 سال،8 ماه
   • None

  • همينجور راحت يه دفعه كيرت را گرفت آخه جناب ملجوق خان طرف عمته نه جنده خيابوني اگه عمت جنده هم بود جلو جنابعالي خودشو لو نميداد بايد چندماه وقت بذاري مخشو بزني .
   به قول شاعر :
   خر تصور كرده اي اين قوم را


   يا كه خود بل نسبت خرها خري


  •   mycutelove
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • kheili khoob bood , merci ****>  •   MAHDI_GORGAN
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • کیرم دهنت کسکش کله کیری چندتا داستان خوندی همه رو با هم مخلوط کردی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو