سکس من و عمه شهلا

  1391/5/21

  سلام دوستان . میخوام اولین ماجرای سکسیمو از چندین ماجراهای سکسی مختلف دیگم اینجا براتون بنویسم و دوست دارم با نظراتتون منو تو ادامه این کار یاری کنید


  من 25 سالمه و کارم طراحیه . طوری که تو خونم همش .. یه عمه دارم 38 ساله که دو بار شوهر کرده هر 2 بارم طلاق گرفته و الان نزدیکه 3-4 ساله که تنها با بچشه .
  خونشون 4 تا کوچه پایین تر از ما ... یه شب جمعه با خانواده رفتیم خونشون شام ، خیلی خوش گذشت ولی جدیدن عمه شهلام خیلی با من آمار بازی میکرد .. اخلاقش کلا مثله یه عمه و برادرزاده نبود .. اون شب گفت که کامپیوترم آنتی ویروسش مشکل داره و برام درست کن . چون خیلی خوش گذشت یادم رفت دیگه سَرِ کامپیوترش برم و شب تموم شد و رفتیم خونه .. ساعت 1 شب بود رفتم تو نت تا فیس بوکمـو چک کنم دیدم روشنه و تا من دیدمش زوود گفت : جیگر آنتی ویروسمو که درست نکردی
  من : آخ عــمـــه ببخشید انقدر خوش گذشت امشب که یادم رفت کلا
  عمه : عیبی نداره یه روز جریمته بیای اینجا درستش کنی
  من : چشم حتما نوکرتم هستم
  یه خورده لاس بازی کردیمو رفتم خوابیدم .. که خواب دیدم دارم با عمه شهلا انگولک بازی میکنم تا داشتم کیرمو میکردم تو کسه نازش یهو از خواب پردیم ....


  2 روز بعد بهم زنگ زد گفت کار داری !؟
  گفتم نه ... گفت بیا اینجا این آنتی ویروسمو آپدیت کن . اصابمو بهم ریخته
  گفتم باشه . به مامانم گفتم من میرم خونه عمه کامپیوترشو ردیف کنم زوود بیام.
  رفتم دمه خونشون زنگ زدم بدونه اینکه بگه بله درو زد .. یجوری شده بودم . اون خوابه 2 شب پیشش همش تو ذهنم بود .. رفتم بالا دیدم در بازه . کفشمو درآوردم رفتم تو . صدا زدم عمــه نگـــــــار .. جواب نداد . دوباره صدا زدم .. صدای شستن دست تو دستشویی میومد . که بعدش گفت جانم عزیزم بیا تو . درو بستم رفتم تـو قسمت حاله خونه .
  تا از دستشویی اومد بیرون رفت در خونرو قفل کرد . تعجب کردم که چرا این کارو کرد ، ولی هیچی نگفتم خودمو زدم به اون راه ....
  گفتم عمه حالا منو جریمه میکنی ؟؟؟
  گفت آره ... تورو باید جریمه کردن تا وقتی عمت میگه این کارو بکنی بگی چشم عمه جــون
  منم زوود گفتم چشم عمــه جــووون ..
  که اونم برگشت گفت جــــوون
  میخواستم بگم بادمجون که دیدم یخورده زیاده رویه .. رفتم سره کامپیوترش .. گفتم بهت یاد میدم چطوری آپدیت کنی که همیشه خودت این کارو بکنی ..
  گفت یعنی تو نمیخوای بکنی !؟
  گفتم چرا من میکنم .. ولی خودتم باید یاد بگیری از دفعه بعد خودت بکنی .
  گفت من که نمیتونم بکنم ..
  (میدونستم داره کرم میریزه با حرف زدنش .. منم ادامه میدادم)
  گفتم حالا من میکنم فعلا تا بعد
  گفت پس شروع کن ... (واااای گوشام داشت از شدت این حرفا داغ میکرد)
  نشستم رو صندلی اونم رو تخت پشتم نشسته بود . من انجام میدادم . اونم نگاه میکرد
  که وسط کار پاشد رفت بیرون که مثلا چیزی بیاره .. از تو آشپزخونه صدا زد که چی میخوری منم یواش گفتم خودتو .. گفت هـــآآآآآ گفتم هیچی عمه من اومدم زود ردیف کنم اینو بعد برم
  گفت مگه میزارم بری .. (فضا جوری شده بود که احساس میکردم تنش میخواره واسه یه سکس توپل .. ولی نمیتونه بیاد جولو که اینطور نبود)
  اومد تو اتاق گفت مشروب میخوری !؟
  گفتم مشروب ؟؟ مگه مشروب داری عمه !؟
  گفت آره واسه مهمونای خاص
  گفتم اووه لالا .. بیار بخوریم .....
  گفت یه شرطی داره فقط !!!!
  گفتم چه شرطی ؟؟
  گفت : منم باهاش بخوری ..........!!!
  (فک کنم اینجارو گوشام اشتباهی شنید !!!! ولی واقعا اینو گفت)
  منم فقط گفتم چشم .
  رفت با دوتا گیلاس خوری اومد ... تا اومدم شروع کنم گفت شرط یادت رفت ...!؟
  گفتم نه ... ولی نمیدونم چطوری باید بخورم . .
  گفت با نافم ...
  گفتم جـــــان ؟!؟ نــــاف .. مثل این فیلما !؟
  گفت آره دقیقا مثل اونا ... بعد خوابید رو تخت تاپشـو زد تا زیره سینش بالا ... شکمه صافو سفیدش معلوم شد . جــــــــوووون باورم نمی شد .. واقعا تو اون جـو نبودم .. انگار یجای دیگه ...
  گفت پس چرا واستادی بریز تو نافم مشروبو دیگه . میخوام خنک بشم ..
  گفتم باشه .. میریزم ..... یخوردشو ریختم یهو گفت وااااااااااااییی ... جــــوووون .. چه حالی داد حالا بخورش تا نریخته منم زود کشیدم بالا ... گفت عجله نکن .. یواش بخور .. دوباره ریختم این دفعه با زبونم دوره نافشو یه دایره کشیدم بعد لیسش زدم .... عمه شهلام چشاشو بسته بود داشت ناله های شهوتی ریزیی میکرد .. منم داشتم تحریک میشدم از بس صداش نـاز بود ..
  هی به سینه هاش نگاه میکردم .. وااااای سینه های نسبتا بزرگی داره .. همینطوری به کارم ادامه میدادم که خودم دیگه داشتم دیوونه تر میشدم ... دستمو گرفت گذاشت رو سینه هاش ........ واااااااااااااای نمیدونی چه سینه ی گردو نرمی داشت .. راحت تو دستم قالب شد .... منم تا تونستم با دستم فشارش میدادم ... اونم کم نمیاوردو با ناله های شهوتیش داشت منو دیونه تر میکرد . واااای خیلی ضربانه قلبم شدت گرفت . .. دیگه داشتم قلبمو کامل حس میکردم که میپره بیرون ..
  منم که داشتم رو شکمشو لیس میزدم کم کم اومدم سمته سینه هاش .. خیلی خــــوب بود .. تا اومدم بالاتر خودش تاپو کشید بالا .. اون توپای گردو نرمش از لایه سوتینش زده بود بیروون .. واااااایییی . خوردنیو سفید ..... داغه داغ بـــود ... زود آوردمشون بیرون شروع کردم به لیسیدنش ... جوری میخوردم که انگار گشنم بوود . میخواستم تمومش کنم .. نوکه سینشو با دندونام یواش میکشیدم ....
  عمه نگـــار : وااااااااای نکن این کارووو بدنم مور مور شد .. جیغ میزنمااااا
  منم که این حرفا داشت روانیم میکرد .. بیشتر ادامه میدادم ..
  یهو بلند شد گفت من کــییـــــــــر میخوااااام. خودش با زووور کمربندمو باز کرد شلوارمو کشید پایین .. از رو شورت شروع کرد به لیسیدن کیرم .... کیــــرم از شدت این همه حوس داشت میترکید ... منتظر دهنه نـــازه عمــه نگـــار بوود .
  داشت دیووونم میکرد . کیرمو از تو شرتم در نیاورد ... هی از رو با لباش لمسش میکرد .. جـــووووووون ... با دندوناش از بغل مثل بلال گاز گاز میکرد .....
  منو خوابوند رو تخت ... خودشم اومد روم . پاش یه دامن بـــود .. عاشق دامنم ..دامنشو داد بالا .. شورت پــاش نبود .. نشست رو شرتم ... کیرم داشت خفه میشد اونجا ، اونم دامنشو پهن کرده بود دورَم .... واااای داشتم تو چشاش نگاه میکردم .. میگفتم وااااای این عممه . دارم میکنم ..... واااااااای یعنی بیدارم !؟!؟؟!
  هی کوسه گرمشو میمالید رو شرتم دیگه شرتم هم از ترشح کیرم و هم ترشح کوسه اون خیس شده بوود ....
  گفت این کیرت داره دیوونم میکنه .... میخـــوامش ...
  گفتم ماله توعه ... هر کاری میخوای باهاش بکــــــــُــــن عمه نگــــــــــــار ...
  گفت من 4 ساله کیر نداشتم واسه خودم .... میخوااااامش . میخوام این کیـــر منو جـــر بدهِ ...
  کیرمو بدونه مکس درآورد نوکشو کرد تو دهنش . مثل سنجاب که فندوق میخوره ... اونم کیرمو دو دستی گرفته بود داشت نوکشو میخورد .. با اون دستشم داشت تخمامو میمالوند ..... واااااای داشتم بیهوش میشدم ....
  لامصب کــُـس میخــوااااام .. بکن تــووووووووش دیگــــه ...
  کیرم دیگه جایی واسه شق کردن نداشت ... داشت منفجر می شد که بالاخره تصمیمشونو گرفتن عمه خانم و کـــُــسو دادن به مــن ... انقدر کسش خیس شده بود تا کیرمو گذاشت دَرِش مثل مــاهی سُرخورد رفت تــوش ..... وااااای . تا تـــــــه رفت ... داشت آتیش میگرفت کیرم از بس داغ بود کوسش ....


  10 -11 بار بالا پایین کرد ... اون سینه های جیگــرش بالا پایین می افتــــاد
  پاشد ... گفتم عمه .. من عاشقه کونم ... (کونش خیلی توپلیه مثل این عکس دقیقا )


  kim-kardashian.jpg
  بهم کــووون میدی ؟؟؟
  اونم که انگار از خدا خواسته بوووود گفت به تو ندم به کیی بدم عشقم ....
  وااااااااااای ... منم تا تونستم کونشو مالوندم .... اونم برام انقدر ناله میکرد که دیگه به نفس نفس افتاده بوود ...
  میگفت بکن .. منو بکــــــــــن دیگــه . من کیــر میخوآآآآآم . کیره تورو میخوااام . جرم بده ... منو بـگــاآآآآآ
  وااای کونش انقدر شُل بوود که تا یه دست میزدی روش مثل ژله میلرزید ... ... واآآآی .


  تا سره کیرمو گذاشتم نوکه کونش .. یه جیغ ریز زد گفت نـــــــه .... نکـــــــن . درد داره .....
  روغن بزن .... یه روغن داشت رو میز که نفهمیدم چی بوود . برداشتم مالیدم رو کــُــله باسنو نوکه کونش ...... با 2 تا از انگشتام میکردم تو کونش .........
  دیگه گشاد شده بود .. آماده ی گاییدن ... جـــــوووووووووووون ... سر کیرمو هول دادم توش .. تا کلاه کیرم رفت توووش .. نفسشو حبس کرده بوووود .. دیر به دیر نفس عمیق میکشید ... انگار خیلی درد داشت .....
  تا ته کم کم رفت تووش . تا 30-40 ثانیه ایی اصلا تلمبه نزدمو تووووش نگه داشتم تا کیرم جا باز کنه ...
  بعد شروع کردم .... آرووم آرووووم . تلمبه میزدم .... واااااااای . چه میلرزید کووونش ... انگار داری میکنی تو ژله ... جووووووووووووون . داغو نرم .... همینطوری که میزدم ... کم کم آبم داشت میومد ..
  گفتم عمه آبم .. گفت بریز تووووش ... آبش بده کونمــــوو .... من آب میخوااااااااااام....
  همینطوری انقدر تحریکم کرد که آبم با فشار ریخت تــووووش .... وااای .. احساس کردم قلبمم با آب کیرم زده بیرون از بس ضربانم شدید شده بوود ...
  گفت واااای .... آبتو ریختی تووووش .... وقتی داشت میریخت من نوکه کیرتو که نبضش میزد احساس کردم ..... عاشقه این احساس تو کونمو کوسم هستم ...


  وااااااااای بچه ها ... واقعا باورم نمیشد که عممو اینطوری کردم ....
  خوابم تعبیر شده بوود .
  و چندبار تا الان با هم سکس داشتیم .. و جدیدا خیلی بیشتر بهم حال میده .... چون این اولین بار بود براتون نوشتم .. و بقیش چون تکراری میشه .. نمیگم ....
  مرسی که وقت گذاشتید .. منتظر ماجراهای دیگم باشید . اگر خوشتون میاد از سبکه داستان نویسیم .....


  نوشته: Nimoosh

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   .var2.
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کس خلی داداش
   7


  •   ساناز 3200
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • مبارکت باشه


  •   mehdihashari
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????E_T


  •   F16e
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ساناز3200خیلی زرنگی ماشاالله


  •   saman198759
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آدرس عمتو نمیدی به من؟


  •   mostoufi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • هنوزم تو خوابی
   امیدوارم اینقد کیر تپل بهت بدن تو کامنتا که از کون پیچه از خواب بپری جلق مجسم


  •   لولوی جوان
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کیرخرچنگ نعل اسبی تو شیپوراستاش گوشت


  •   mostoufi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ضمناً:
   کس عمه تو : چون عمه کسه ای "+ساناز 3200+ f16e": که سر دوم و سوم شدن دارن کسشعر تف میدن


  •   Mahkame
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ey janam oon akset mano koshte. Beri ba hamin aks hal koni behtare ke shaba be fekre ammat bekhabio khabaye kirito inja bazgoo koni. Ta oonja khondam ke sharabo too nafeshon meyl kardin, khily aas bood masalam??? Bikhial, kone in dokhtaream khily toope halesho bebar.


  •   Dr.Who
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • عمه کارداشیانت رو کیدم
   جلقی بد بخت


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • متأسفانه باتوجه به وضعيت عمت به واقعيت نزديك بود
   سكس با محارم؟
   خيلي آشغالي
   نگارشتم....كيري....بود....
   تموم نقطه هايي كه تو داستانت استفاده كرديو تو كامنتا هست تو خايت
   كير....تو....پياز....موي.....سرت....
   تخم مارمالاد
   تخم هيپو
   تخم موشك
   تخم تانك
   تخم رينگ رنو
   تخم ميخ
   تخم رول پلاك
   تخم مته
   تخم پيچ
   تخم مداد نوكي
   تخم صندلي چرخدار
   تخم چرخ دنده
   تخم مواد مخدر
   تخم حشيش
   تخم گوز!
   تخم هويج
   تخم طالبي
   تخم كدو
   تخم موريانه
   تخم گوش پاك كن
   گورتو.....گم.....كن....تخم سيب


  •  
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • محارم نه میخونم نه نظر میدم اقلا آدم میخواد گناه کنه ،یه گناهی بکنه که فردا میخواست توبه کنه روش باشه از خدا معذرت خواهی کنه
   محارم نه میخونم نه نظر میدم
   فحش هم حاضر نیستم پای این
   نوشته بذارم


  •   manyknm44
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • . پر از غلط نگارشی بود و در کل کیری
   خیلی کونی هستی چطور تونستی عمه تو بکنی بی غیرت
   در کل تخمی تخیلی بود
   سکس با محارم؟
   یه فحش ندم میمیرم
   کیر تکاور تو کونت دیگه ننوس


  •   m30gor
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کس مغز کله کیری
   پس اون بچه عمه جندت کدوم گوری بود!!!


  •   m30gor
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کس مغز کله کیری
   پس اون بچه عمه جندت کدوم گوری بود!!!


  •   آريزونا
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من ادبت رو در ارتباط با خواننده دوست داشتم آفرين


  •   ZimZex
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • :‏|‏


  •   pooriya73
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • كونكش.كوس عمه ات


  •   pooriya73
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • كونكش.كوس عمه ات


  •   rkh
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من دوس ندارم بهت فحش بدم چون حتی ارزش فوش دادنم نداری ولی عمتو گاییدم.شرمنده ازدهنم درفت.ولی حالا من نفهمیدم اسم عمت شهلا بود یا نگار.موصوع داستان که مزخرف ازهمه بدتر که سکس بامحرم بود.پس کیرم دهنت


  •   faust
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • كس كش بالاخره نگار يا شهلا؟
   تابلو بود كه واقعيه نه!
   چرا هر كي ميخواد يكي ديگه رو بكنه بهش ميگه كامپيوترم خرابه؟
   مهندس گل پسر داداش اين كتاب تخم شناسي كه گفتي اخر كار دستت ميده ها از ما گفتن!
   و اما در اخر كير همه ي بچه هاي شهواني الل خصوص بالاي 20cm هاش تو كونت


  •   _-_ali-_-zeshto0o0o_-_
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کون کش جقی!
   عمت نگار بود یا شهلا!
   کیرم تو مخ کیریت!
   پتروس کبیر! عمت 3 تا دست داره که کیرتو مثل سنجاب دو دستی گرفته بود و با یه دستش هم تخماتو میمالید؟؟؟ کیرم تو تخمات باشه تخمی تخیلی!
   داداش کمتر جق بزن گردو و مویز و ماهی میگو زیاد بخور چون سلول ها خاکستری مغزت کیر شده توش رفته!


  •   faust
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دادا علي اين مادر قحبه بي ناموس اگه سلول خاكستري داشت كه سكس با محارم رو ترويج نميداد!
   اين حرومزاده اگه سلولي هم داشته باشه خاك برسريه نه خاكستري!


  •   soroush73
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خواستید بچه بکارید رو من حساب کن.


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • faust جان
   حالا حالاها مونده تا تمومش كنم؛من چيزيو تا كامل نكنم دست بردار نيستم!
   بالاخره تخم يه چيزه كاربردي و حساسه كه خيليا ارزششو نميدونن
   باشد كه در تمجید جايگاه تخم قدمي برداشته باشم!


  •   یاسمین.
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • یعنی واقعا همچین ادمهاییم هستن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  •   خاله میترا
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • واقعا قشنگ بود بازم بنویس
   20


  •   hb1391
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دمت گرم که زدی تو پوزش به امید اینکه روزی هرچی آدم بی غیرته از رو زمین محو بشه


  •   دوبرمن
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کاری با راست و دروغش ندارم،ولی اکتیو نوشتی و نذاشتی خواننده خوابش ببره،آفرین.با کشیدن کلمات و استفاده از نقاط،به داستانت حس و روح دادی و خواننده رو خسته نکردی.بنظر من داستان سکسی باید اکتیو نوشته بشه تا روح حرکت و عشق رو زنده نگه داره...باز هم بنویس.


  •   kolah ghermezi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جالبیش این که تو داستانای سکس با خاله و عمه همشون کامپیوترشون خراب میشه و طرف میره......


  •  
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بالاخره عمت شهلا بود يا نكار?جرا تو اين داستان ها مشروب اينقد فك و فراوونه?


  •   ani jende
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • عالییی


  •   Silver_fuck
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جناب دوبرمن و خاله میترای گرامی، خواهشا نظرات حرفه ای خودتون رو برای تاپیک های خودتون نگه دارید و مشوق افرادی که به محارمشون هم رحم نمیکنن نباشید. فضای اینجا با تاپیکهای خود ساخته ی شما خیلی فرق میکنه که هیچ اصول اخلاقی رو رعایت نمیکنین...


  •   iman62
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • مااخرنفهميديم اين جنده دگوري نگاربودياشهلا.اخه خرطوم فيل توكونت. اخه كير شانبانزه توكس عمت. خواب ديدي اومدي ميگي واقعي بود.به جقي بودنت ايمان اوردم. ميدوني حكايت تو حكايت ‍فولكسه كه ميگه حالاكه خرتوخره ماهم الگانسيم


  •   Taha 1372
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خاله میترا و دوبرمن!
   شما لطفا برگردید تاپیک های خودتون!
   بزارید قبح این کارها اینجا دیگه ریخته نشه!


  •   mohammad joon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • شهلا یا نگار؟


   بابا لامصبا داریدتخیل مینویسید حداقل دستتونو از تو شورت در بیارین.انقد جق نزنید.اه


  •   hamedshad
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • همین دوستانی که زحمت می کشند فحش میدند اگه خودشون تو این موقعیت قرار بگیرند با کله میکنند در ضمن از اسم داستان معلومه سکس با محارمه اگه خوششون نمیاد کسی مجبورشون نکرده که بخونند ای کاش میشد ما ایرانیا یه خورده به همدیگه و اعتقادات دیگران احترام میذاشتیم


  •   sexy.esf
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کاری ندارم که واقعی بود یا تخیلات ذهنت اما اولین داستانی بود که به دلم نشست.یاده سکس هایه خودم افتادم.دست به نوشتنت خوبه


  •   mehdisaeghi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سلام
   ببخشید این نوک کون کجاست که گفتی روغن زدی به نوک کونش؟؟؟


   در کل خوب بود!


  •   samikoloft
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت که خالی بندی بود،حالا کاری نداریم.
   سکس با محارم؟؟؟اصلا!!!
   اما سبک نگارشت خیلی خوب بود.بهتر نیست بجای اینکه سکس با محارم رو ترویج کنی یه داستان سکسیه دیگه می نوشتی؟؟؟اونجوری کسی هم انقدر فحش نثارت نمیکرد!


  •   ashkan5099
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت رو فقط تا اونجا كه مشروب ريختى رو نافش و نوشتى عمه شهلا خوندم اما من نفهميدم آخرش اسم عمه ات نگار بود يا شهلا .آخه اونجاكه صدا عمه ميكردى و اون تو دستشويى بود ميگفتى عمه نگار.دركل ميزنم به حساب كس خل بودنت


  •   ashkan5099
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت رو فقط تا اونجا كه مشروب ريختى رو نافش و نوشتى عمه شهلا خوندم اما من نفهميدم آخرش اسم عمه ات نگار بود يا شهلا .آخه اونجاكه صدا عمه ميكردى و اون تو دستشويى بود ميگفتى عمه نگار.دركل ميزنم به حساب كس خل بودنت


  •   alisix
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود! ففط برای عمت چند اسم دیگه بذار


  •   takavarjoon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سکس با خاله؟ ننویس. . . . . . . . . . . . .
   جلقو چرا به خاله خودت گیر دادی؟ دوست داری پسر خاله ات به مامانت گیر بده و کوس و کونش رو یکی کنی؟ کوس کش دیگه ننویس. کله کیری دیگه ننویس.


  •   gfggf
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخه كيرم تو ناموست
   اخه كيرم تو اول و اخرت


   اخه جقي تو تاحالا كس ديدي


   جقي باز رفتي سراغ سكس با محارم


   له جقي بيا بيش عمو تاشب برات داستان تعريف ميكنم بعد يه جيزي ميدم تا صبح باهاش بازي كن


  •   sagharjoon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • لطفا نويسنده و دوستان توجه كنند:
   ( ولی جدیدن عمه شهلام خیلی با من آمار بازی میکرد
   که خواب دیدم دارم با عمه شهلا انگولک بازی میکنم تا داشتم کیرمو میکردم تو کسه نازش یهو از خواب پردیم
   کفشمو درآوردم رفتم تو . صدا زدم عمــه نگـــــــار .. جواب نداد . دوباره صدا زدم
   عمه شهلام چشاشو بسته بود داشت ناله های شهوتی ریزیی میکرد
   عمه نگـــار : وااااااااای نکن این کارووو بدنم مور مور شد .. جیغ میزنمااااا
   گفتم ماله توعه ... هر کاری میخوای باهاش بکــــــــُــــن عمه نگــــــــــــار )


   دوستان از اين نوشته ها چه برداشتي مي كنين؟؟؟
   دوست عزيز نويسنده برداشت من از داستان شما اين جمله ها بوده،آخرش عمه شهلاتو به سيخ كشيدي يا عمه نگارتو؟؟
   خيلي دارم سعي مي كنم به امثال تو فحش ندم ولي نمي دونم چرا شماها مثل گربه ها بي حيا هستين؟ حالا وجدانا خودت بگو ، با آدم هاي مخ كپكي اي مثل تو چطوري بايد حرف زد؟؟
   انقدر داستانت چاخان بود كه حالم داشت به هم مي خورد.آخه فلان فلان شده چرا فكر مي كني بقيه هم مثل خودت احمقند؟؟
   باور كن الان كه دارم اين متنو مي نويسم فقط دارم بهت فحش ميدم ولي به خاطر بعضي از دوستان نمي نويسمشون.
   چرا واسه خودتون فحش در ميارين آخه؟؟؟
   ...
   سپاس از دوستان


  •   yase sepid
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اول میگی عمه شهلا بعد میگی عمه نگار(())نوکه سینشو با دندونام یواش میکشیدم ....عمه نگـــار : وااااااااای نکن این کارووو بدنم مور مور شد .. (())
   فکر کنم نگار مامانت بود دادا اشتباهی مامانتو گاییدی.


   کیر خر اسب تو کس مادرت عمه جنده.


  •   reza jooni
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آخه مجبوری دروغ بگی.اسم عمت حالا شهلا بود یا نگار؟ای که کیرتمام بچه های شهوانی توکون گشادت.داستانت رو کامل نخوندم جون فهمیدم دروغه.بااینکه دروغه ولی لاشی سکس با محارم اینجاخلافه.کونی سکس بت محارم ننویس حتی فکرشم نکن.گردن زرافه توکونت ننویس.عاج فیل توکونت به قول تکاور عزیز ننویس.لاشی کونی.سگ هاربالات برینه ننویس.کله صبح اعصابمو کیری کردی


  •   faghat kone dokhtar
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بابا حالا یه گهی خورد یه اشتباه کرد گاییدینش ولش کنید


  •   saeed_nice.boy
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • کاری ندارما ولی فک کنم فیلم سوپر خیلی زیاد نگا میکنه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو