شما اینجا هستید

سکس چت خفن در مورد مامانم

A: دوست داری ابتو بیارم ؟
B: اسل ؟
A: سنم 20 پسرم اما گی نیستم
B: چه جوری
A: اگه بخوای از مامانم واست میگم
B: بگو
B: عزیزم
A: 42 سالشه
A: قد 165 وزن 80
B: جون
B: اخ
A: شق شد ؟
B: اسمش چیه
B: اره
A: مهناز جونت
A: کونش خیلی بزرگه
B: جون
B: عزیزم
B: بگو
A: سینه هاشم سایز 85
A: الووووووو
A: حسش میپره زود جواب بده
B: اخ ریختم
B: ریختم
A: اومد ابت ؟
B: ببین خواهرت چی
A: بیا مامانمو بکن ابتو بیار بریز تو کونش
A: خواهر ندارم
A: الوووووو
A: کجایی ؟
B: ادت کردم جیگر
A: مامانم جنده خودته
A: حسابی بکنش
B: ببین
B: تا حالا دیدش زدی
A: اره
A: کونشو
A: سفید و گوشتی بود
B: دوست پسر داره
A: نه
A: تو چند سالته ؟
B: 38
B: خوبه
B: کیرم 19
B: کلفته
A: بیا بکنش تو کونه مامانم
B: تونم باید کمکم کنی
A: باشه چیکار کنم ؟
B: باید اول منو دعوت کنی تو خونه
B: بابات نباشه شب
A: میتونی مخشو بزنی ؟
B: اره عزیزم
A: بعد میذاری منم باهات بکنمش ؟
B: درستش میکنم
A: تو کدوم شهری ؟
B: ساوه
B: شما ؟
A: من مشهد
B: بابات چکاره س
A: مغازه داره شبا خونس
A: ماهی یبار دوروز میره تهران
B: رفت تهران منو خبر کن
A: دوست داری مامانم جلوت چی بپوشه ؟
B: یه لباس نازک
B: و شورت و سوتینش زیرش باشه
B: کوسش قلمبه زده باشه
A: تاپو شلوارکه کشی خوبه ؟
A: تو خونه همیشه تنشه
B: عالیه
B: کون و کوسش میزنه بیرون
A: اره بدجور
B: عکسشو میدی
A: نه ولی جورش میکنم
B: چه جوری
A: از کونش شاید گرفتم
B: بده دیگه
B: تا بریزم
A: ندارم بخدا
B: ببین واقعا دوست داری بکنیمش با هم
A: مامانم تو خونه را که میره لمبرای کونش تو شلوارک میلرزه
A: ادمو دیونه میکنه
B: ببین واقعا دوست داری جور بشه با هم بکنیمش
A: ارههههههههه
A: اگه بشه
B: بگو بخدا
A: باورکن
B: الان خونه س بابات
A: اره
B: کجا ببریمش
B: بکنیمشپ
A: توخونه
B: اخه بابات چی
A: بعنوانخ مهندسه کامپیوتر بیا خونمون بعد با مامانم لاس بزن
B: باشه
B: من اومدم درو باز کن
A: باشه
B: اسم خودت چیه
A: حامد مادر جنده
B: مادرت چی
A: مهناز
A: مهناز جنده
B: گفتی ببخشی فراموش کردم
B: اسم زن پسر عموی من مهنازه
B: خیلی خوشگله
B: یه بار تو حمام دیدش زدم
A: کونش بزرگه ؟
B: عالی بود
B: دم درم حامد جان
B: درو باز میکنی
A: بیا تو مامانم تو خونه با تاپو شلوارکه الان سوتینشم مشکیه بیا بالا
B: سلام
A: سلام
B: خوبی حامد جان
B: سلام خانم
B: شما خوبین
A: معرفی میکنم مامانم مهناز
B: خوشبختم
B: کامپیوترت کجاس
B: حامد عزیز
A: بیا تو اتاقم تا مامانم واسمون شربت بیاره
B: مرسی
B: حامد مامانت زن خوبیه
A: خب الان که تو اتاقیم نظرت در مورده مامانم چیه ؟
B: چیز توپیه بابا
B: خوش بحال بابات
B: تا حالا دیدش زدی
A: از کجاش بیشتر خوشت اومد ؟
B: از سینه
B: و کمرش
B: عالیه
A: اخه چاکه سینه و کمرش بیرون میزنه همیشه
B: جون عزیزم
B: خوب ببین من و مامانت نشستیم تو به یه بهانه ای برون بیرون
B: باشه
A: کیرت شق شده ها
B: اره
A: اوخ مامانم با شربت اود
B: اره
B: دستت درد نکنه مهناز خانم
B: ممنون
B: زحمت دادیم
A: الان جلوت خم شده و داره شربت تعارف میکنه
B: چه کونی داره
B: سینشو میبینم
B: تعارفش کن بشینه پیش ما
A: بشین مامان جون اقا کوروش از خودمونه
B: ببین حامد من یه سی دی سکس دارم اشتباها براتی عوض کردن ویندوز میزارم
B: که مامانت ببینه
B: ولی تو باید نباشی
A: من بهانه خریده یه نرم افزار میرم بیرون تو با مامانم بلاس
B: باشه
B: بعد بیا تو یکمرتبه مارو ببین
B: که تورا هم شریک منیم
B: ولی داد و بیداد کن خوب
A: تو اتاق بغل قایم میشم الان من رفتم اولین جملتو به مامانم بگو
A: من جواب میدم
B: اخ اخ
B: حامد
B: خوب مهناز خانم شما خوبید
A: مرسی ممنون
B: حامد پسر خوبیه
A: اره بد نیست
B: بد نیست یعنی چی
B: خوبه دیگه
B: زنش بده
A: نه بابا زوده واسش
B: بابا این بچه ها زود زن ندی کار دست خودشون میدن
A: همینجور که داری با مامانم لاس میزنی فکر کن سینه هاش زده بیرون
B: اره بابا رفتم تو نخش
A: اره خب اما خداییش زوده واسش جوونه دیگه
B: پاشو رو هم گذاشته
B: رونش محشره
A: شلوارک پاشه
B: مهناز خانم حالا شما دوره خودت حساب کن
B: خوب چه جور بود
A: خب منم 22 سالم بود که شوهر کردم
B: ببخشی مهناز خانم یه لحظه این کابله و میگیر
A: چشم میگفتین
B: حامد بدنش بهم میخوره
B: بغل کونش
B: اخ اخ اخ
B: دارم کمرشو میگیرم بگم یه لحظه بیاد اینور
B: ببخشی یه لحظه میای اینور
A: چشم ببخشید پشتم بهتونه
B: بابا گل پشتو رو نداره
B: ببخشی دیگه دستم بهت میخوره
A: الان خطه کونه مامانم بیرون زده
B: اره میبینم
B: کونش مثل کون خودته
B: ولی یه بار باید خودتو بکنم مادر جنده
A: حرفه گی نزن بدم میاد بگی کیرم میخوابه
B: باشه حامد جون
B: دارم اون سی دیو میزارم
A: خب میگفتین اقا کوروش
B: بشین دیگه مهناز جون
B: ببخشی جون صدات کردم
A: خواهش میکنم ( با خجالت )
B: اون سیدیو بده ویندوزشو عوض کنم
A: بفرمایید
B: مرسی
B: دارم میزارم
B: اومد بالا
B: سکسیه
B: فیلمو
B: اخ این چیه
A: وا خدا مرگم بده این جیه اخه ؟
B: ببخشی مهناز ظاهرا اشتباهی اوردم
A: عوض کنین الان حامد میاد فکره بد میکنه
B: الان خاموشش میکنم
B: حامد که دیر میاد
B: ولی برش میدارم
B: حالا
B: بزار برشدارم
A: باشه ممنون
B: ببخشی برش دارم
B: اگه میخوای چند صحنه ببین
A: نه نه نه درش بیار افا
B: باشه
B: درش میارم
A: ببخشید من دیگه میرم
B: چرا این گیر کرده
B: درش اوردم نرو
A: مامانم پشتش بهته موفع را رفتن کونش داره میلرزه
B: جون
B: چه کونی
B: وای مردم
A: خب بگو دیگه الان نوبته تو
B: چکار کنم
B: رفت
A: نه داره میره بگو نره مخشو بزن فکر کن واقعیه
B: مهناز جون
A: جانم ؟
B: یه لحظه ببخشی
A: بفرمایید
B: تشریف بایر بشین
B: اینجا
A: امرتون من نشستم
B: فیلمو که دیدی پیش حامد نگی باشه
A: نه بابا مگه دیوونم
A: بینه خودمون میمونه
B: مرسی
B: دوست داری میتونی یه لحظه ببینی
B: فیلم خوبیه
A: نمیدونم فقط حامد نیاد یهو
B: نترس دیر میاد
B: این دور ورا سیدی فروش نیست
A: باشه
B: چطوره
B: سیاهپوسته خوب دراه میکنه
A: هووووم بد نیست
A: اره بیچاره دختره
A: هاهاها خنده مامانم
B: الان چند تایی میکننش
A: میگن الان مد شده نه ؟
B: چند تایی اذیت میکنه
B: اره ؟
A: اینکه چند نفری بخوان باهم
A: یه کارایی کنن
B: اره دیگه
B: شما با شوهرت دوتایی چطورین
A: بد نیست
A: اما دوستمه چند وقت پیش با یه پسره جوون تو خونش گرفتن
B: دوست داشتی سومیم باشه
A: راستش نمیدونم
B: چرا بگو
B: میای کنار این صندلی خوب بینی
A: خب بدمم نمیاد به شرطی که خوشگل و جوون باشن
B: بیا اینجا بشین
A: نه راحتم ممنون
B: خدتو لوس نکن
B: بای
B: دیگه
B: خوب ببینی
A: باشه اومدم
B: کنارم نشسته
B: و من بازوم به رونش میزنم
A: دستتو بنداز دوره گردنش
B: دارم اینکارو میکنم
B: خوب چطوره
A: وای ممنون شما خیلی مهربونی
B: ببخشی ادما اینجور فیلما رو میبینن دستشون جاهایی میره اشتباهی
B: دارم دستم میبرم طرف سینش
B: اخ مهناز جون
B: ط
A: اه بذنم چطوره ؟
B: اقت نمیارم
B: ببخشی
B: طاق
A: بدنم چطوره ؟
B: ت طاق
B: داغ کردی ها
A: واقعا ؟
B: اره
B: چطوری ؟
A: حالم خوش نیست
B: چرا چی شده
A: میشه بشینم رو زانوهاتون ؟
B: اگه میخوای بریم تو اتاقت اونجا بشین
B: رو تختت
A: باشه بریم مامان بلند شد و داره جلوت را میره موقع را رفتن با کونش قر میده واست
B: اره میبینم
B: عجب اتاقی داری
B: تختت خوشگله
B: میخوابی
B: مهناز جون
A: اره فداتشم بغلم کن
B: باشه
B: بیا
B: بغلم
B: جون
B: عزیزم
B: اخ
B: اخ
B: سینت عجب سینه ای
B: دارم میمالمش
B: حامد
B: زبان میزنم
B: جون
A: اه من فداتبشم لباسامو درار مردم
B: بیا عزیزم
B: بیا
B: فقط شرتتو بزار
A: خودتم لخت شو
B: کارش دارم
B: باشه بیا
A: شورتم مشکیه دوست داری ؟
B: اره
B: راه
B: جون
B: جون
B: دختر نداری
B: مهناز جون
A: وای خئاجون تو عجب بدنی داری
A: نه فقط حاوده
A: حامده
B: جون
B: اخ اخ
A: منم دارم نگاتون میکنم
B: خوب میمالم
A: مامانمو بگا
B: بیا تو
B: داد و بیداد کن
A: کی بیاد تو کوروش جون ؟
B: تو بیا تو مارو ببین
A: باشه
B: اخ
B: اخ
A: بذار اول مامانم واست ساک بزنه بد بیام
B: جون مهناز
B: ساک میزنی عزیزم
A: کیرتو در بیار میخوامش
B: بیا بیا
B: مال تو
B: بخور
B: تا اخر بزار دهنت
A: وای عجب کیریه دوبرابره کیره شوهرمه
A: جوووووون
B: خدتو خفه کن باهاش
A: بذار یه اسپره بزنم تا ابت دیر بیاد
A: هووووووووم به به فداش بشم من
B: داری تو خونه
A: چی ؟
B: اسمش چیه
B: اسپری
A: نه
A: بیا کسمو بخور طاقت ندارم
B: خودت گفتی اسپرم بزنم
A: اره زدم دیگه
B: بخواب
A: باشه
B: شرتتو با گاز در میارم
A: جوووووووووووووووون
A: اه مردم از خوشی
B: وای چه کسی داری
A: واسه خودته
A: من جنده خودتم الان
B: ابتو میخورم
B: لیس میزنم
A: نوش جونت فداتشم
B: اخ اخ اخ
B: اخ اخ اخ
A: کیرتو بکن تو کسم
A: لوله هامو بستم
B: تو بیا
B: باشه عزیزم
A: به به اینجا چه خبره ؟
B: وای حامد
A: مامان داری چه گوهی میخوری اونجا ؟
A: وای حامد شرمنده بخدا
B: حامد چیزی نیست
B: بشین عزیزم
A: باشه
A: من اروم میشم
B: تو بشین
A: به شرطی که مامانمواذیت نکنی
B: عزیزم یه کم حالش خوب نبود
B: باشه
A: باشه ادامه بدین
B: میخوای نازش کنم
A: اره
A: منم دارم کیرمو میمالم
B: اصلا کجاشو دست بزنم
A: سینه هاشو
A: مامان دوست داری ؟
A: اره بدمم نمیاد
B: باشه دارم میمالم
B: جون
B: جون
A: جمله هایی که اولش م داره رو مامانم داره میگه
B: مهناز حامد راست کرده
A: م وای اه حامد نگا نکن پسرم
B: حامد بیا جلو
A: م نه اه نزار بیاد
A: اومدم چیکار کنم ؟
B: بیا دوتایی یه حالی به مامانت بدیم
A: م وای نگو
A: من که موافقم
B: حامد میخوای یه دستی به کون خودت بزنم مامانت ببینه
A: نه خوشم نماد
B: یه لحظه
A: میخوام سینه های مامانمو بخرم
B: بخور
A: یکی من یکی تو
B: باشه
B: داره درد میکشه
B: اخ اخ اخ
B: اخ
A: م وای چه حالی میده اه
B: بزار یه دستی بزنم به کونت
B: مامانت ببینه
A: بابا من گی نییییییییییییییستم
B: باشه عزیزم
A: بیا کپلای کونه مامانمو بخوریم
A: مامان جون قمبل کن
B: خوب مهناز حسابی ابشو ریخته
B: اخ
A: م اره خب دوتا پسره حشری اینجان
B: حامد میخوام بزارم تو کونش
B: تو چی
A: اول تو بذار ازش تعریف کن
B: اخ توف میزنم مهناز
B: باشه
A: م بزن قوربونه اون کیره کلفتت بشم من
B: سرکیرمو دارم میبرم تو کونش
A: م اه یواااااااش
B: یه دست رو کونش و اون دست دیگه رو کمرش
B: باشه باشه
B: اخ اخ
B: رفت تو
B: رفت تو
A: م وای چه حالی میده
B: اخ اخ
A: م چه کیره کلفت و داغی تو کونمه
B: خوبه
B: اره
A: مامان جون بیا کیره منم بخور
A: م بیا پسرم
B: خوب میزنم
B: مال حامد بخور
B: عجب کیری داره پسرم
A: اره کارت عالیه حسابی مامانمو بکن
B: جون
B: جون
B: پسرم
B: دوست داری بزاری کجای مامانت
A: کونت که اشغاله
A: میذارم تو کسش
B: چرا
B: کونش خوشگله
A: مگه کیره تو تو کونش نیست ؟
B: حامد
B: من کردمش
B: در میارم
A: باشه تو بکن کسش
B: باشه
B: بخواب رو کیرم
B: تا پسرت بزار تو کونت
A: م اه عجب کیره داغی رفت تو کسم
B: میتونی تحمل دو تایمون بیاری
A: م حامد زودتر بکن تو کنم
A: اره همیشه ارزوم بود با دونفر حال کنم
B: اخ چه حالی میدی
B: حامد کردن مامانت
B: اگه خالتم بود
B: عالی میشد
A: نه فعلا به مامانم برس کسش چطوره الان ؟
B: مهناز اگه خواهرت بود چی میشد
B: خوبه
B: ابش زی
B: زیاد اومده
A: م اوفففففف دارم جر میخورم زیره کیراتون
B: بخور بخور
A: وای مامان تو چقدر جنده ای اخه
B: ممن کونت دوست دارم میخوام ابمو بریزم توش
B: حامدم توی کست میکنه
A: باشه من در میارم بریز تو کونه مامانم
A: م وای نه در نیارین کیراتونو
B: عوض میکنیم
B: مادر جنده
B: تو بخواب
B: تکون نخور
B: کارت داریم
B: بخواب
B: بخواب رو کیر حامد
A: چشم بکنین دوباره منو
A: م وای حامد کیره تو هم کلفته ها پسرم
B: کونتم بده بالابرای من
A: م بفرما عشقم
B: حامد من میریزم تو کونش
B: تو چی
A: منم تو کسش خالی میکنم
B: حاضری باهم بشیم
A: م وای من گوز دارم
A: زوووووووووورررررررت
B: فشار اره
A: زورررررت
A: م اه اوخیش
A: ابت اومد ؟
B: نه
B: هنوز نبردم توش
B: تو چی
B: با هم بشیم ها
A: من تو کسشه اخه من یه دو ر موقع ساکزدن ابم اومد
B: بزار تو کسش
A: م منو بکنین جررررررررم بدین اههههههههههههه
B: دارم تف میزنم
B: میزنم دور کونش
A: نظرت راجع به کونه گنده مامانم چیه ؟
B: دارم میبرم تو
B: بزار بریزم
B: اخ اخ اخ
B: جلو عقب میکنم
B: تونم خوب بکن
B: بگو بگو
A: باشه سینه های مامانم تو دهنم
A: سینه هاش گنده و سفیده
B: که بریزم
A: کونه گندش چطوره نگفتی
B: دارم
B: ریختم
B: مردم
A: م واااااااااااااااااایییییییییییییی سوختم خداااااااااااااا چقدر داغ بود
B: وای
B: اخ اخ
B: جون
B: جون
A: بازم مامانمو بکن
A: م اره کونم هنوز میخاره
B: مرسی از پذیرایتون
B: باشه حتما
A: م تشریف بیارین بازم
B: تو ریختی؟
A: اره تو کسش
B: جون
A: خیییییییلی باحالی دمت گرم مامانم که راضی بود از کیرت
B: بریم دیگه
B: بخوابیم
A: باشه اگه خواستی بازم بیا
A: فعلا بای
B: باشه
B: بای

داستان سکسی:

1.916665
نمره شما: هیچ میانگین 1.9 (12 votes)

نظرات

هفت هشت خطشو بیشتر نتونستم بخونم.
حق میدم به اون داستان بیژن و غلام که داستان برگذیده ماه شده .اخه از بس این داستانای تخمی اپ میشه که به اجبار اون داستان گی نمره گرفته.
ادمین تو رو خدا یه فیلتر اساسی برا داستانات بزار

بالا
0 لایک

همینو کم داشتیم بشینیم مزخرفات ذهن یه بچه جلقو که داره توی فکرش مامان یه جلقوی دیگه رو میکنه بخونیم
هرکی از بغل ننش قهر میکنه و 4کلاس سواد داره فکر میکنه میتونه نویسنده داستان سکسی بشه درسته که باید کارت تنوع داشته باشه و جدید باشه اما نه هرچی دلت خواست تفت بدی
فقط 2خطشو خوندم
واقعا ارزش خوندن نداشت

بالا
0 لایک

اي كوس كش حروم زاده ولدزناي كوني
اي كير ٧٢ ملت تو كوس همه كس و كارت
اي كير اوس محمود تو دست چپت كه هر وقت كونتو ميشوري كونت كيري بشه
هر چند تو كثافت ديوس كونت هميشه كيري هست اصلا فكر نكنم كونتو بشوري چون بوي گندت كل شهواني رو پر كرده،
اسمتو ميخام بذارم حامد بزى كه همه بكننت شبانه روزي
اونقدر بكنن تو كونت كه بگوزي
شلوارت پاره بشه بري بدوزي
بعد كونتو بدي تودوزي
آي حامد بزي!

بالا
0 لایک

از میان اینهمه کس و شعری که روزانه توی این سایت اپلود میشه این یکی دیگه شاهکار بود. اونوقت میگین چرا به مادر این جماعت فحش میدین . میبینین که طرف حقشه مثل این یارو با اسم کاربری fuck my mather که خودش داره میگه بیاین مادرمو بکنین. ..

بالا
0 لایک

بشر تو میری تو یاهو مادرتو به حراج میزاری؟
کیرم تو فرق سرت
شیطونه میگه ببرم بکنمت پولتم ندما کیری کله سکسی کره خر مگه مریضی مادرتو حراج مکین وقتی خودت کونی هستی برو خودنت کون بده کس پیچ

بالا
0 لایک

کون کونک بازی بود ننویس . . . . . . . . . . . . . . .
بچه کونی از همون اولش فهمیدم که کونی هستی ولی نمیدونم چرا پای مادرت رو کشیدی وسط؟ ریدم به تراوشات جلقیه مغز آشغالت دیگه ننویس. تا اونجا که داشتی سایز سوتین مامانت رو میگفتی خوندم و حالم ازت بهم خورد. بچه کونی عوضی دیگه ننویس. جلقو معلومه که 16 سالت نشده و ریدی تو مغز خودت و بگا رفتی دیگه ننویس. اینجا جای تو نیست بچه جان برو و پشت سرت رو هم نگاه نکن. برو بچه کونی. دیگه ننویس. حروف A و B تو کونت دیگه ننویس.

بالا
0 لایک

این چی بود الاااااااااااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |( :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark:

بالا
0 لایک

این چی بود الاااااااااااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |( :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark: :exmark:

بالا
0 لایک

این جانوران متاسفانه نسلشون عین سوسک حمام درحال ازدیاده !!
بیمار بیمار بیمار
این ادم چطور میخواد پدر بشه ؟؟ چطور میخواد برادر باشه ؟؟
این ادم اساسا تو جامعه میخواد چی باشه ؟

من فحش نمی دم
ولی تو رو خدا یه مقداری فحش اساس بهش بدین جیگرمون حال بیاد

بالا
0 لایک

ارزش داره دستم رو خسته کنم و برات تایپ کنم؟
نه به مولا ارزش نداره.
ولی یه چیز فقط بهت میگم...این صندلی های چرخدار رو دیدی که یه میله به پایینشون متصله و باعث میشه عقب نرن و یه جورایی قفلشون محسوب میشه؟
همون میله با سر پلاستیکیش تو کونت.
بدبخت...خاک توی سر اون مادری که توی احمق رو بار آورده.

بالا
0 لایک

باز هم يه مغز كرموي بيمار تايپك زد.
چقدر بهتون بگن سكس با محارم زشته كه بفهمين؟؟؟؟؟؟؟؟
مشعل المپيك در حال فروزان توو مقعد خودت ، بابات ، عموت ، داييت ، برادرت و تمام فك و فاميل ذكورت.
پدر كوني ديگه سكس با محارم ننويسي هاااااااااااااا.
سپاس دوستان

بالا
0 لایک

تا اومدم بگم ب
شق سد
بعد تا
شق شد
شق شد

این فکر کنم مرضی چیزی داری اینجور بیخودی شق میشه

راستی عجب حوصله ای داری اینهمه تایپ کردی فکر کنم تنها کسی که کلشو تا اخر خونده خودتی؟؟؟
چون هیچ کس اینقدر بیکار و کس خول نیست

بالا
0 لایک