سکس چت گی

  1390/12/26

  با سلام
  دوستان عزيز اين متن سکس چتي هستش که با يکي انجام داده بودم.
  چون متنش جالب جالب بود گفتم بذارم اينجا تا شما هم شايد بکارتون بياد


  Beautiful: خب مي ريم تو اتاق
  Beautiful: يکم با هم مي حرفيم
  alfa2020us: جووووووووووووون
  Beautiful: بعد يواش يواش تو دستتو مي ذاري روي رون من
  Beautiful: و مالش مي دي
  Beautiful: بعد چشم تو چشم هم نگاه مي کنيم
  alfa2020us: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ
  alfa2020us: آخ
  alfa2020us: بگو
  Beautiful: بعد سرتو مي ياري جلو و از صورتم مي بوسي
  Beautiful: بوسه هاتو ادامه ميدي و مي ياي طرف لبم
  Beautiful: واز لبم دوسه بار مي بوسي
  Beautiful: بعد يواش يواش شروع مي کنيم به لب گرفتم
  Beautiful: تو منو يواش مي خوابوني رو تخت
  Beautiful: و مي ياي روم و ازم لب مي گيري
  alfa2020us: جوووووووووووووووووووووووووون
  alfa2020us: داري ديوونم ميکني بگو
  Beautiful: بعد داري که ازم لب ميگيري دستتو رو سينه هام تکون مي دي
  Beautiful: و يواش يواش مي اي پايين تر
  Beautiful: و با کيرم از رو شلوار بازي مي کني
  alfa2020us: جووووووووون
  Beautiful: بعد زيپمو باز مي کني و کيرمو از تو شورت در مي ياري
  Beautiful: و باهاش ور ميري تا بلند شه
  alfa2020us: جووووووووووونم
  alfa2020us: فدات
  Beautiful: بعد که کيرم بلند شد منو بلند مي کني و بلند مي شي
  Beautiful: من نشسته و تو هم رو وايساده
  Beautiful: مي ياي روبروم وايميسي
  alfa2020us: بگو
  Beautiful: من زيپتو باز مي کنم
  Beautiful: کيرتو در ميارم بيرون
  Beautiful: يکم با دست باهاش بازي مي کنم تا خب شق بشه
  alfa2020us: دارم ميميرم
  Beautiful: بعد تو کيرتو مي ياري جلوي صورتم
  alfa2020us: بگو
  Beautiful: و مي مالي به لبام
  Beautiful: و با فشار کيرتو مي کني تو دهنم
  Beautiful: يکم خودت عقب جلو مي کني
  Beautiful: بعد من کيرتو با دست مي گيرم و شروع مي کنم به ساک زدن
  Beautiful: سر کيرتو ميک مي زنم
  Beautiful: خوب تا دو سه دقيقه مي خورم
  alfa2020us: جانم
  alfa2020us: جانم
  Beautiful: بعد در مياري کيرتو
  Beautiful: و منو دوباره مي خوابوني
  Beautiful: به حالت 69 ميشم
  Beautiful: تو از بالا کيرتو مي کني تو دهنم
  alfa2020us: جونم
  Beautiful: و کيرمو مي گيريتو دستت و مي کني تو دهنت
  Beautiful: خوب با کيرم بازي مي کني و با زنونت ليش مي زني و تو دهن من تلمبه ميزني
  alfa2020us: جووووووون
  Beautiful: تا 5 دقيقه همين کارو تکرار مي کنيم
  alfa2020us: فدات
  Beautiful: بعد بلند ميشي و مي اي منو بغل مي کني از جلو
  Beautiful: يکم کيرامونو بهم مي ماليم
  Beautiful: بعد بهم مي گي برگرد
  Beautiful: منم برميگردم
  Beautiful: کيرتو از پيشت مي ذاري لاي پام و ياواش يواش تلمبه مي زني
  alfa2020us: جووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
  alfa2020us: جوووووووووووووووووووووووون
  Beautiful: دو سه دقيقه که اينکارو کردي
  Beautiful: مي شيني و من به پشت مي خوابم
  Beautiful: پاهامو تو شکمم جمع مي کني و کيرتو مي مالي به سوراخم
  Beautiful: قشنگ کيرتو مي مالي
  alfa2020us: فداااااااااااااااااااااااااات
  alfa2020us: جونم
  Beautiful: بدنه کيرتو مي مالي به سوراخم
  Beautiful: منم از شدت شهوت آه و اوه مي کنم
  alfa2020us: جون
  alfa2020us: بگو
  Beautiful: خوب که اينکار کردي
  Beautiful: من تحريک مي شم
  Beautiful: بهت التماس مي کنم که تمومش کني
  Beautiful: ولي تو بازم ادامه مي دي
  alfa2020us: جونم
  alfa2020us: عزيزم
  alfa2020us: جونم
  Beautiful: بعد کيرتو مي اري جلوي دهنم و مي ذاري تو دهنم تا خوب خيس کنم
  alfa2020us: آآآآآآآآآآآآآآآآآخ
  alfa2020us: بگو
  Beautiful: بعد مي گي اين کار در صورتي تموم مي کنم که بذارم تو کونت
  Beautiful: منم مي گم هر کاري مي کني فقط جان مادرت زودتر
  Beautiful: مردم
  alfa2020us: فداااااااااااااااااااااااات
  Beautiful: بعد دوباره پاهامو تو سينه ام جمع مي کني و سرکيرتو مي مالي به کونم
  Beautiful: يواش فشار مي دي
  Beautiful: واسه اينکه من سرو صدا نکنم دستتو مي ذاري رو دهنم
  Beautiful: يکم فشارتو بيشتر مي کني
  alfa2020us: آخ
  Beautiful: همينکه سر کيرت رفت تو نگه مي داري
  Beautiful: سرتو مي ياري جلو ازم لب مي گيري
  Beautiful: در ضمن اينکه لب مي گيري باز فشار مي دي
  Beautiful: کيرت تا نصفه رفته تو ولي تو لبمو ول نمي کني
  Beautiful: کيرمو هم گرفتي تو دست و داري باهاش بازي مي کني
  Beautiful: اينکارو انقدر ادامه مي دي تا همه کيرت بره تو
  Beautiful: همونجا نگه مي داري کيرتو تا جا باز کنه
  alfa2020us: جانم
  alfa2020us: بگو
  Beautiful: بعد يواش درش مي راي کامل بيرون
  Beautiful: و دوباره فشار مي دي
  Beautiful: اين دفعه راحت تر از دفعه قبل مي ره تو
  alfa2020us: جون
  Beautiful: بعد يواش يواش شروع مي کني به تلمبه زدن
  alfa2020us: بگو
  alfa2020us: قطعش نکن
  alfa2020us: بگو
  alfa2020us: بگو
  Beautiful: خوب که جا باز کرد تند ترش مي کني
  Beautiful: بعد پوزيشن رو عوض مي کنيم و سگي ميشيم
  alfa2020us: آخ
  Beautiful: شروع مي کني به تلمبه زدن
  Beautiful: همزمان با کيرم هم بازي مي کني
  Beautiful: بعد 10 دقيقه مي گي که آبم داره مي ياد
  Beautiful: منم مثل تو
  Beautiful: مي گي کجا بريزم
  Beautiful: مي گم همونجا بريز تو کونم
  alfa2020us: جونم
  Beautiful: همزمان با تو که ارضا ميشي آب منم مي ياد
  Beautiful: يه دو سه دقيقه کيرتو همونجا نگه مي داري
  Beautiful: بعد يواش يواش مي کشي بيرون
  alfa2020us: فدات
  Beautiful: بعد رو تخت دراز ميکشيم و همديگرئ بغل مي کنيم


  واقعا ممنونم که تا آخر خوندين. اميدوارم خوشتون اومده باشه.
  من واقعا دنبال يه دوست خارج نتي از منطقه آذربايجان هستم. اگه کسي پايه بود آيديشو بذار تا باهاش تماس بگيرم
  ممنون

 • None

 • 0
 • نظرات:
  •   mimikhanom
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • ابمو کجا بریزم ..دیگه چه صیغه ایه ؟


   میترسی مرده حامله شه ؟


   خیلی بامزه و خنده دار بود


  •   برنت کوریگان
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • فکر کنم شما فیلم گی(another gay) دست کم 10 بار دیدی که صحنه های فیلم نوشتی اونم چقدر عالی تمیز دیالوگا رو نوشتی مخصوصا اون بخشش(کردن و لب گرفتن) گه خیلی شبیه به اون بخش فیلم بود که موزر و دوستش به هم حال میدن.
   جالب بود که بدون فکر تونستی اینهمه کسشر بسازی و بنویسی.


  •   serano
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • طبق عادت:::تومردی بیا اهواز ببین چطور ...(حواسم نیستت بچه کونیو از چی میترسونم).


  •   takavarjoon
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • این مزخرفات رو نیار اینجا بنویس. حالمو بهم میزنی.


  •   fuckism
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • بچه کونی خودتو جزو مردم آذربایجان حساب نکن.عوضی میخاد غیرت ترکا رو ببره زیر سوال.
   در مورد اون دوستی که شماره جنده میده هم بگم که به نظر من طرف دختره و میخاد واسه خودش مشتری جور کنه


  •   fuckism
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • بچه کونی خودتو جزو مردم آذربایجان حساب نکن.عوضی میخاد غیرت ترکا رو ببره زیر سوال.
   در مورد اون دوستی که شماره جنده میده هم بگم که به نظر من طرف دختره و میخاد واسه خودش مشتری جور کنه


  •   کفتار پیر
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • الله و اکبر
   نمیدونم چی بگم
   از همجنس بازی حالم بهم میخوره ولی خب خندیدم
   دمت گرم
   اون یارو هم خیلی جالب بود
   اون وسط هی جووووووون و از این کسشعرا در میکرد
   طنز جالبی بود


  •  
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • مزخرف بود.


  •   1ki
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم به ذهن مریضت!


  •   Siam007
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • یک مشت جقی ریختن تو سایت!
   برو کون بده !


  •   مارادونا
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • بد نبود... ;)


  •   mohammad253
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • idin hastam 15 sale


  •   samin500
  • 3 سال
   • None

  • کیرتوکس اول تااخرت بچه کونی درمورد سکس خواهر ومادرت بگو تا روش نظر بدیم


  •   majidjonam
  • 2 سال،7 ماه
   • None

  • یه کونی از مازندران پیام بده


  •   mr.slave
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • mnm mikham


  •   Pari_0011
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • سلام پریسا هستم ۲۴ساله خوشکل قد بلند خوش اندام اهل سکسم پول میگیرم خواستیت زنگ بزنید۰۹۰۳۵۰۶۵۳۶۵


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو