شما اینجا هستید

سکس کارگرم با زنم

سلام ،اسم من علی هستش و خاطره ای که میخوام واستون تعریف کنم کاملا واقعی واقعیه..
من حدود دو ساله که ازدواج کردم و رابطه سکسی نسبتا خوبی با همسرم داشتم،اسم همسرم ساراهست،بهتره از اینجا شروع کنم که من موقع سکس با ساراهمیشه بخاطر اینکه خودم بیشتر تحریک بشم اسم مردایی دیگه رو وسط میکشیدم و اوایل سارا خیلی واسش سخت بود و عکس العملهای تندی نشون میداد،البته کارای منم با عقل جور در نمی اومد،از یه طرف در مواقع عادی خیلی روش حساس بودم و خیلی روی حجاب و نحوه برخورد با جنس مخالف حساسیت نشون میدادم و از طرف دیگه این حرفها رو میزدم،همونطور که گفتم اوایل حساسیت نشون میدادویه کم که گذشت فکر میکرد من دارم امتحانش میکنم ولی وقتی بهش اطمینان دادم که راست میگم یه خورده باهام راه میومد وموقع سکس وقتی اسم مردایی دیگه میومد با من همراهی میکرد و بعضی وقتا میگفت که دوست داره با کی سکس بکنه ،سارا یه زن خوش چهره و جذاب با قد 170 و وزن 65 کیلو و اندام خیلی جذاب و تحریک کننده است،بعد مدتی که این حرفها بین ما زیاد تر شد یه روز توی فکر افتادم تا بتونم تخیلم رو واقعی کنم آخه خیلی دوست داشتم یه چنین موردی پیش بیاد بتونم این حالت رو تجربه بکنم و بتونم سکس همسرم رو با یه مرد دیگه ببینم واسه همین موضوع رو باهاش مطرح کردم ،خلاصه خیلی طول کشید تا تونستم راضیش بکنم ،البته خودم هم ترسم از این بود که اگه همچین اتفاقی بیفته ازم سرد بشه ،خیلی راجع بهش فکر کردم تا بتونم نقشمو عملی کنم ،من یه کارگر داشتم که افغانی بود و اسمش شربت بودوحدود 33سال داشت و کاملا مطیع من بودچون از زن و بچه اش ماهها دور بود خودش یه دوبار بهم گفته بود که خیلی توی کفه و من فکر کردم که بهترین گزینه همین باشه،خیلی دو دل بودم و استرس داشتم ولی آخرش بهش تلفن زدم و بهش گفتم همسرم برای خرید رفته طهران چون نمیخواستم بفهمه مورد سکس همسرمه و بهش گفتم اگه دوست داری من یه دختر دانشجو اوردم و اگه میخوای حال کنی بگو تا بیام دنبالت اونم به شدت موافقت کرد و از خوشحالی داشت میمرد،بهش گفتم اول برو حمام و حسابی ترو تمیز بشو تا بیام دنبالت،با هزار التماس از زنم خواستم بره خودشو آماده بکنه تا من اونو بیارم ،بنده خدا خیلی ترسیده بود ولی موافقت کرد،قرار بر این بود که اونو شب که هوا تاریک میشه بیارمش و برقها رو هم خاموش کنیم تا چهره سارا رو نبینه ، قبل از اینکه برم دنبالش یه پتو روی فرش پهن کردم تا کارشو روی اون انجام بده،خلاصه کارگرم رو سوار ماشین کردم وقتی به خونه نزدیک شدیم واسه اینکه آدرس رو یاد نگیره بهش گفتم سرش رو بگیره پایین و بره بچسبه به کف ماشین،خلاصه با ماشین رفتم داخل ،باور کنید قلبم به شدت میزد و دهنم حسابی خشک شده بود،دلم به حال سارای خوبم هم میسوخت که اینچنین مجبورش کردم به خواسته شیطانی من تن بده ولی هیجان نمیذاشت منصرف بشم،رفتیم توخونه همه جا تاریک بود و سارا با یه لباس توری سکس نشسته بود روی تخت اتاق خواب بهم گفت فکر نمیکردم اینقدر پست باشی و یه روز دست به چنین کاری بزنی... خلاصه شربت همون دم درب ورودی ایستاده بود و سرش از خجالت پایین بود یه لامپ خواب قرمز ملایم روشن کردم و به شربت یواشکی گفتم خیلی با احتیاط برخورد کنه و وحشی بازی و...از خودش در نیاره ،دست سارا رو گرفتم و اوردم روی پتویی که از قبل پهن کرده بودم ،چشماش خیس بود معلوم بود گریه کرده و واسه اینکه اونو نبینه به پشت خوابید،باور کنید هیجان استرس و شهوت و بیقراری به شدت اومده بود سراغم وقلبم از سینم میخواست بزنه بیرون،به شربت گفتم من میرم تو اتاق و تو برو سراغش ٰ، شربت شروع کرد به در اوردن لباساش و رفت سراغ سارا،سارا خیلی شهوت انگیز شده بود اول شروع کرد به مالیدن پاهاش خیلی قشنگ بدنشو میمالید منم از فاصله 3 متری داشتم نگاه میکردم شربت چند بار با لهجه افغانیش ازم خواست برم و تنهاشون بذارم ولی بهش گفتم اگه میخوای این دختره دانشجو رو بکنی باید من بمونم و به ناچار قبول کرد،تو خونه فقط یه نور قرمز خیلی ملایم بود و فضا خیلی تحریک امیز شده بود،بدن سارا خیلی سکسی و جذابه و واقعا هوس انگیزه... بعد شربت شروع کرد به خوردن همه بدن سارا ،سارا تا چند دقیقه به پشت خوابیده بود و تکون نمیخورد بعد شربت خواست لباس توری سارا رو در بیاره که یه کم مقاومت کرد ولی اون زورش بیشتر بود و لباسشو در اورد و سارا لخت لخت شد ،شربت هم بقیه لباساشو در اورد و اونم لخت شد ،کیرش بزرگ بود و راست راست شده بود،بدن جالبی داشت ،صورتش رو برده بود لای پاهای سارا و کونش رو میخورد ،بعد از پایین پاهای صاف و نازش رو لیس میزد و میرفت بالا تمام پهلوها و پشتشو با لباش میخورد ،فکر نمیکردم یه کارگر افغانی اینقدر جالب باشه تصورم این بود که وحشی بازی در میاره ولی خیلی حرفه ای با لباش بدن فوق سکسی زنم رو میخورد، بعد سارا رو به زور برگردوند و شروع کرد به خوردن سینه هاش، معلوم بود سارا تحریک شده بود ولی بازم یه کم مقاومت میکرد،رفت سراغ گردنش و چند بار رفت لبای سارا رو بخوره که نذاشت ،بعد از گردن خورد و رفت پایین تا رسید به کسش و با لبای کلفتش با شدت شروع کرد به ساک زدن اینقدر با انرژی و با قدرت ساک میزد که سارا از شهوت به خودش میپیچید،من رفته بودم بالا سرشون و از نزدیک همه چی رو میدیدم ٰاونم حواسش اصلا به من نبود،زبونش رو میبرد توی کس سارا و تا ته فرو میکرد،کونش رو با زبونش لیس میزد و زبونش رو میبرد داخل،سارا خیلی بدجور تحریک شده بودو من اونو تا حالا اینجوری ندیده بودم ،یدفعه سارا با دستش کیر نسبتا بزرگ شربت رو گرفت و میمالیدبعد ده دقیقه که شربت کس و کون زنمو میخورد سارا ازش خواست شربت بخوابه و اونم خوابید سارا هم بدون توجه به من کیر شربت رو برد داخل دهنش و شروع کرد با حرص و ولع ساک زدن ،حدود دو دقیقه که داشت برای شربت ساک میزد دیدم دهنش پر شده از آب شربت و یه دستمال گرفت وآبشو از توی دهنش خالی کرد توی دستمال ٰ،بعد با دستاش بدن شربت رو نوازش میکرد،شربت دوباره اونو خوابوند و شروع کرد به خوردن بدن سارا وبعد خوابید روی سارا و کیرش رو گذاشت لای پاش و از هم لب میگرفتن و دو نفری حسابی مست همدیگه شده بودن، (نه به گریه سارا خانوم نه به این شد ت مست شدنش)بعد چند دقیقه کیرش دوباره راست راست شده بود و کوس زنم رو حسابی با اب دهنش خیس کردو کیرشو فرستاد داخل و سارا رو بغل گرفته بود و حسابی میکردٰ، سارا بی توجه به همسایه ها داشت آه و اوه میکرد که بهش تذکر دادم ...سینه هاشو میخورد و کس سارا رو میگایید ،چند مرتبه میخواست ابش بیاد که کشید بیرون وتوی این فاصله کونش رو میخورد و صورتش رو میبرد لای کون سارا و همه جاشو لیس میزدوبعد اومد نشت رو شکمش و کیرشو برد لای سینه هاش و ساراهم با دستاش سینه هاشو جمع کرده بود همکاری میکرد،دوباره رفت سراغ کس زنم وسارا خودش به حالت سجده شدو شروع کرد به گاییدن کسش و سارا بهش تذکر داد که خودشو بیرون خالی کنه ،بعد چند دقیقه کیرشو از توی کسش کشید بیرون و آبش رو برای با دوم ریخت روی کونش ،حدود دو دقیقه توی بغل هم بودن و داشتن با هم یواش صحبت میکردن و همدیگه رو بوس میکردن منم هم خیلی حشری شده بودم هم اعصابم به خاطر بعضی حر کات سارا بهم ریخته بود ،توقع نداشتم ببینم اینقدر به این سکس دل میده خلاصه بگذریم ،به شربت گفتم لباس بپوش منم سارا رو بردم تو اتاق خواب و ازش خواستم برام ساک بزنه اونم برام شروع کرد به ساک زدن و به از مدتی آبم با جهش خیلی زیاد خالی شد توی دهنش و صورتش
ازش پرسیدم شربت خیلی بهت حال داد،گفت آره خیلی..ازش پرسیدم یواشکی چی به هم میگفتین؟ گفت داشته ازم میپرسده منو دوست داری منم جواب دادم آره خیلی... به سارا گفتم واقعا دوسش داری ؟
گفت فقط برای سکس ...فکر نمیکردم آدمی به باکلاسی اون از یه کارگر افغانی خوشش بیاد البته شربت ظاهرش و اندامش خوب بود.......وقتی شهوتم وهیجانم خوابید خیلی حس بدی داشتم ،احساس میکردم زنم دیگه مال خودم نیست و ..بگذریم شربت رو سوار ماشین کردم ازش خواستم سرش رو ببره پایین و بردم چندتا خیابون اونطرف تر پیادش کردم و اومدم خونه،با سارا سرسنگین بودم احساس میکنم پرده های حرمت بینمون دریده شده بعد از اون جریان مسائل عاطفی بینمون کمرنگ و مصنوعی شده و اون بعد این جریان خیلی پررو شده، متاسفانه موقع روابط سکسمون بخاطر شهوتی شدن صحنه های اونروز رو مرور میکنیم و من خیلی تحریک میشم وبعد از سکس مث سگ پشیمون میشم ،شایدم این یه نوع مریضی باشه...ولی دوستان خوب بدونید وفای زن مث گربه است...خداحافظ

نوشته:‌ علی

داستان سکسی:

3.05
نمره شما: هیچ میانگین 3.1 (20 votes)

نظرات

وفای زن مثل گربه نیست. غیرت مرد ایرانی مرده.

زنتو حراج گذاشتی انتظار داری وفادار هم باشه. خاک به سر

اشغال لجن کثافتت کنن.

اولین باره اینجا فحش دادم چون حقت بود مادر به خطا.

بالا
0 لایک

بنظر من تو آدم نیستی که بخوای در مورد زنها قضاوت کنی... درضمن اسم هرزگی و بی بندوباری رو نمیشه بیماری گذاشت و با این برچسب آدم از خودش سلب توقع کرده باشه!
بریم سراغ داستان: عقلانی نیست تو که اینهمه دنبال جزییات جریان بودی یه کاندوم واسه یه افغانی که زنتو میکنه فراهم نکرده بودی! افغانی ها خیلی از امثال تو آدم ترن که فکر میکردی مثه حیوون با زنت سکس میکنه، چه بسا اگه میدونست زن توئه جاکشه بهش دستم نمیزد. زن جزء مایملک مرد نیست که هرجور که مردش خواست از شرف و حیثیت بخاطر اون بگذره و جسمو انسانیتشو بحراج بذاره.
داستانتو بکن تو کونت ولی آخرش دوتا جمله اومدی که بخاطرش حقته همه ی فحشهای عالمو بکشن بهت ؛ یکی اینکه گفتی دست خودت نیست و یه مریضیه و اینکه وفای زن مثه گربه ست!!!
جالبه خودتو لایق پایبندی و وفاداری شریک زندگیت میدونی!

بالا
1 لایک

ببین حیف لفظ کونـــی که به تو بگن. حداقلش اینه که کونی از کون خودش مایه میذاره! توام برو کونتو بده بلکه تجربه جدیدی باشه تو سکس واست و بیشتر از کردن ارضات کنه...
راستی بخیال خودت خیلی باکلاسی اوسکُـل؟؟؟ هنوز نمیدونی کس لیسی واسه زن اسمش ساک نیست؟! میخوای لفظ انگلیسیشو بیای باید بگی lick ، لیسیدن یا خوردن. ساکو واسه کیر بکار میبرن بدبختِ مشنگ... احتمالاً یا تو بچه گی کونت گذاشتن یا مادرت اینا خراب بودن که به این کثافتکاریا خو کردی
خیلی سعی کردم فحش ندم اما خودت خیلی دلت میخواست از این حرفها بشنوی که این کسوشررررررارو نوشتی
برو بمیر

بالا
0 لایک

بیشرف، کثافت، آشغال، بیشرف، نکبت، بیشرفــــــــــــــــــــــــ
یکی کمک کنه من دایره واژگانم تو فحش محدوده
بگو کجایی بیام بکشمت از دستت راحت شیم
تو آفتی، ننگی، حرومه توئه کثافت یه دقیقه هم بیشتر نفس بکشی
ازت بدم میادددددددددددددددددد
تف بقبر پدرت که ریدی تو اعصابم تُف تُف تــــُــــــــــــف...
زنتم خیلی آشغالیه، به 2 دلیل: که با یه آدم پلیدو کثیفی مثه تو بُر خورده و قتی که همچین گهی خوردی نزد تو گوشتو از اون خونه نرفت

بالا
0 لایک

Khastam nazar nadam didam nemishe vaghean heife esme bachehaye shahvani ke paeene dastanet bashe,bazi ha hastand ke arzeshe fohsh dadan ham nadarand!
akhe man be to chi begam gagul motmaen bash zanet ghablan ba yeki dg sex dashte ke hazer shode jeluye khodet sex kone
to zaneto midi afghani bokone kiram tu mamlekat ke mardaye ma zaneshuno midan afghani bokone to aberu,sharaf,gheyrat marde irani ru zire soal bordi,aslan to goh mikhori be afghani jama'at kar midi,in ha kheili pastand khodeshuno mesle maha mibinand vay az daste an haee ke 2khtarhamun ru mifrestan zire paie araba.
Pas gheyratetun koja rafte.
Nazare nahaee ru ostad maxmahony behet mide past fetrat

بالا
0 لایک

چند وقت بود عهد کرده بودم به کسی فحش ندم ولی تو واقعا یک استثنا هستی.
دیوث، پفیوز،جاکش،کسکش، ابنه ای کیر خر توی کس ننه جندت و خواهر کونیت.نکبت اگه خوکی و روی زنت غیرت نداری رو وطنت داشته باش. با افغانی؟؟؟خاک بر سرت برو بمیر بی وجدان.

بالا
0 لایک

ريكي...فقط ريكي...ريك تو سك رامد نجدت سك شك راخ سك.ديگه داستان نذار چون سك شعرن.خاك تو سرت.چون بچه هاغيرتت رو مورد الطاف قرار دادن بت زيادلطف نمي كنم.رامد نجده...برو بمير.ريدي
mohsen.hony@yahoo.com

بالا
0 لایک

وفای زن مث گربه است..???????

همه اونائی که ارغوان گفت ... نمیخوام تکرا ر کنم

زن مثل گربه نیست توئی که ادم نیست
خاک توی سرت ..مگه زنت برده توئه که رفتی براش همخوابه پیداکردی

خاک عالم توی سر بیغریتت کن
ابروی هر چی مرده رو بردی
بی ابروووووووووووو
بیشتر از این فحش بلد نیستم
خر

بالا
0 لایک

خرررررررررررررررررر
گههههههههههههههههههه
عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
دیگه بیشتر فحش راه دستم نیست

ازت متنفرممممممممممممممممممممممممممممم
حالم از ادمهای گهی مثل تو بهم میخوره

بالا
0 لایک

بعد دو سال اومدم ثبت نام كردم كه فقط ثابت كنم حتي لياقت حيوان بودن هم نداري من خيلي ها رو توي اين انجمن ديدم كه گفتن من و زنم دوست داشتيم يه نفر سومي توي سكسمون باشه با اينكه اين كار را حتي نمي تونم تصور كنم اما چون هم زنه راضيه هم مرده مي تونم باهاش كنار بيام اما تو حيوان كثافت حرام زاده كه اين داستان كيريت هم زاييده مغز عقب ماندته چون هيچ زن يا مردي حاضر نيست به زور همچين كاري بكنه ، رفتي يه انسان رو مجبور كردي بخاطر هوس بازي تو با يكي ديگه سكس كنه بخاطر تصور همچين داستان بي شرمانه اي بايد يه بلاي حسابي سرت بياد اميدوارم هرچه زودتر توان جنسيت رو براي همي شه از دست بدي

بالا
0 لایک

يادم رفت اينو بگم ديروز داشتم فكر مي كردم كه ديگه زيادي دارن مي گن حقوق زن تو جامعه پايمال مي شه اما حالا مي بينم نه هنوز ادماي كثافتي مثل تو هستن كه ابروي بقيه مردا رو زيره سوال ببرن

بالا
0 لایک

اشغال عوضی تو اگر ادم بودی زنتو مجبور به این کارها نمیکردی گه خوردی وفای زنا مثه گربه هست؟تا قرمساقهایی مثه تو هستن باید هم زنایی مثه تو باشن الدنگ پوفیوز زنتو انداختی توی بغل یه کارگر افغانی بعد نشستی زرت و پرت میکنی؟اگر تو ادم بودی و غیرت داشتی از این گه خوریا نمیکردی حتما خودت عرضه نداری با زنت سکس کنی که جاکشی میکنی شاید هم خروسی نه؟برو خودتو بکش و از این زندگی نکبتی راحت شو دیگه هم اینورا نیا
وای کاش بیشتر فحش بلد بودم امیدوارم بجه ها فحش کشت کنن بیشرففففف

بالا
0 لایک

خيلي مادر جنده اي بي شرف
اونقدر كه صداي همه رو در آوردي!
نه ارغوان نه بروازي تاحالا به كسي فحش نداده بودن كه به تو مادر جنده دادن_تير برق تو كس ننه جندت اون زنيكه ي جندت خوار كسه

بالا
0 لایک

خوشا به غیرتت
دستمریزاد ، پَستی تا چه حد آخه ؟
یاد اون کلیپ افتادم که چند سال پیش تو موبایلا پخش شده بود چندتا افغانی یه دختر رو همگی میکنن بعدم میکشنش که بعدشم همشونو کشتن گویا
اما تو پستی رو از حد گذروندی ای دوست من بهتره سریع تر با یه روانکاو و روانپزشک صحبت کنی تا دچار مشکلهای حاد تر نشدی و حتی زنت ترکت نکرده
خیلی حرفا میشه گفت ، اما...

بالا
0 لایک

یعنی واقعا مرد ایرانی انقد بی غیرت شده که زنشو به حراج بذاره؟ اونم افغانی؟

بعد هم زنشو متهم به گربه صفتی کنه؟ واقعا ناراحتم کردی. واقعا اون زن هیچی به تو نگفت .نکبت؟

تف به روی خودتو زنت.

بالا
0 لایک

دو راه بیشتر نداره یا داری به کس ننت میخندی و دروغ نوشتی
یا اینکه کلا درجه بستر گستری(کس کشی) رو شونه هات سنگینی میکنه
ولی هر کیری به کونت بکنن نمیشه تصور کرد که آدم زنشو به افغانی پیش کش کنه اونه کارگر افغانی
کیر همون افغانیه تو ناموست
بچه ها عاشق شهوانی ببخشید نتونستم خودمو نگه دارم حق یارو بهش دادم

بالا
0 لایک

منم مثل خودتم دوست دارم یکی زنمو بکنه منم به صدای اوخش کوش کنم من سریع در این حالت ابم میاد من لاس زدتهای زنم بامرد دیگرو دیدم و شنیدم الان که دارم می نویسم داره ابم میاد به زنم گفتم یه روز بچهدهارو می فرستیم بریرون و اونم یکیو رو بیاره برن تو اطاق با هم سکس کنن منم بشنوم
mani_nevis@yahoo.com

بالا
0 لایک

كامنت هارو خوندم اشكم دراومد. بابا يارو اومده داستان بنويسه ريده! البته تخيلات ذهنش بوده و در واقعيت دوست داره اين كارو بكنه ولي خايه عنوان كردنشو نداشته پيش زنش تا به امروز. مطمئن باشيد اينطوري بوده جريان به احتمال 90%..

بالا
0 لایک

سلام به تمام دوستان شهوانی دات کام

من کورش هستم سنم حدود 40 سال و
متاهلم و تازگیها با این سایت آشنا شدم
و از داستانها و مطالب و عکسهای این سایت
و حتی نظرات خوانندگان و کاربران محترم
شهوانی استفاده میکنم و لذت میبرم .
....و اما اینکه دوستان شهوانی :
نظرات شما در مورد این مرتکه بی همه چیز
را خوندم .که دل هر آدمی رو میلرزونه و بدرد
میاره
ازتون خواهش میکنم در مورد این افراد تشبیه و
تمثیل (حیوان)و یا سگ و خوک و امثالهم را بکار
نبندید باور کنید حیوانان دقیق ترین و سالمترین
سکس ها را دارند و از غیرت زنان کاربر این سایت
که جواب دندان شکنی به این مرتکه حرومزاده دادند
تقدیر میکنم .
شاد باشید .
کورش کیا
kuroshkia@gmail.com

بالا
0 لایک

سلام به تمام دوستان شهوانی دات کام

من کورش هستم سنم حدود 40 سال و
متاهلم و تازگیها با این سایت آشنا شدم
و از داستانها و مطالب و عکسهای این سایت
و حتی نظرات خوانندگان و کاربران محترم
شهوانی استفاده میکنم و لذت میبرم .
....و اما اینکه دوستان شهوانی :
نظرات شما در مورد این مرتکه بی همه چیز
را خوندم .که دل هر آدمی رو میلرزونه و بدرد
میاره
ازتون خواهش میکنم در مورد این افراد تشبیه و
تمثیل (حیوان)و یا سگ و خوک و امثالهم را بکار
نبندید باور کنید حیوانان دقیق ترین و سالمترین
سکس ها را دارند و از غیرت زنان کاربر این سایت
که جواب دندان شکنی به این مرتکه حرومزاده دادند
تقدیر میکنم .
شاد باشید .
کورش کیا
kuroshkia@gmail.com

بالا
0 لایک

حالم بهم خورد از خوندنش اسم این داستان بوده سکس کارگرم با من که تو آشغال اسم خودتو با زنت عوض کردی هیف افغانی که تو رو بکنه بی شرف تا حالا آدم به کثافتی تو ندیدم آدرست رو بده تا بیام یه کیری به هیکلت بزنم که پزشکی قانونی نتونه اندازش بگیره هیف از اسم آدم که تو یدک میکشی گذاشتن اسم حیون رو نو توهین هست به حیون تو اگه عوض نوشتن خاطرات کون دادنت گوه بخوری برای بیماریت هم بهتره چون گوه تنها داروی بیماری تو حتی ارزش فحشم نداری بی همه چیز

بالا
0 لایک

امروز صبح که نشستم پای نت فکر می کنم فقط یه نفر نظر داده بود...الان که اومدم دیدم دوستان چه زیبا جواب توی لقمه حروم رو دادن...با توی بی ناموس کاری ندارم...فقط از ایرانیای با غیرتی که با خوندن این داستان تن و بدنشون به لرزه افتاد و بسیار زیبا و به جا جواب توی پست و کمتر از حیوان رو دادند تشکر می کنم...آفرین به غیرتتون...

بالا
0 لایک

1- از تناقضاتی که در نوشته مزخرف این مرتیکه هست کاملأ مشخصه که هرگز چنین چیزی رو تجربه نکرده . مثلأ : "... سارا با یه لباس توری سکس نشسته بود روی تخت اتاق خواب بهم گفت فکر نمیکردم اینقدر پست باشی و یه روز دست به چنین کاری بزنی...چشماش خیس بود معلوم بود گریه کرده ..." کی باور میکنه که زنی به درخواست شوهرش و در حالی که کوچکترین تمایلی و تجربه قبلی نداره حاضر بشه یه مرد غریبه باهاش سکس کنه؟؟زن ایرانی که همچین حرفی به شوهرش بزنه و گریه کرده باشه اگه بند از بندش جدا کنن نمیزاره دست یه غریبه بهش بخوره. و جالب اینکه همین زن در کمتر از نیم ساعت بعد میگه :"...به سارا گفتم واقعا دوسش داری ؟گفت فقط برای سکس ..." .
2- ما ایرانی ها ذاتأ ادمهای نژادپرستی نیستیم و نمیخوام به افغانیها توهین کنم ولی این مرتیکه نفهم که تو عمرش یه کیهان بچه ها هم نخونده حتی اولیه ترین اصول نوشتن رو بلد نیست و به محتوای نوشتش توجه نداشته و لذا یکدفعه یه کارگر افغانی که مدتها و سالها هیچ سکسی نداشته میشه ستاره بی بدیل فیلمهای پورنو درجه 6 که این آشغال تو زندگیش دیده و زنش هم که تا چند سطر قبل معصومیت و نجابت سراسر وجودش رو گرفته بود ناگهان یه جنده تمام عیار از کار در میاد تا مثلأ با طرح مسئله مخالفت و معصومیت زنش ایجاد کنتراست کنه که خواننده درگیر داستان بشه و وجه سکسی اون تحریک کننده در بیاد ولی چون شعورش بیشتر از این نمیرسیده ، بجای ایجاد حس تحریک جنسی آدم حالش بهم میخوره(شخصأ نزدیک بود بالا بیارم ) .
3- هیچکس با داستان تخیلی مخالف نیست و اتفاقأ همین تخیل بوده که سبب خلق بهترین شاکارهای ادبیات شده ولی بشرطی که اولأ موضوع داستان با خط قرمز یک بشر متعارف تعارض نداشته باشه و دومأ دنیایی رو که نویسنده خلق میکنه قواعد و اصول خودش رو رعایت کنه . حتی نویسنده ای که داره در مورد یه فضای انتزاعی مینویسه هم قواعد و اون دنیای خیالی و موهوم رو دقیقأ رعایت میکنه تا خواننده باورش کنه و حس نکنه داره دروغ و جفنگ میخونه . بگذریم ...
4- نوع انتخاب سوژه و شخصیتها کاملأ مشخص میکنه که این اراجیف به قصد خاصی نوشته شده و دقیقأ میخواسته به حیثیت ایرانی و شرافت ایرانی توهین کنه : زن ایرانی با شرف که مخالفه رابطه با یه بیگانه است - اجبار زن به سکس - گریه کردنش که موید ناراضی بودنش به اینکاره - انتخاب پرسوناژ مرد افغانی چون میدونه ایرانی ها ازشون خوششون نمیاد - اینکه زنش در عرض نیم ساعت از ملکوت اعلی میفته تو چاه مستراح و به پرسوناژ مرد افغانی میگه دوستش داره !!! و..... تمامأ مثبت این حقیقته که این مزبله به قصد توهین و هتک حیثیت از ساحت ایرانی نوشته شده و الا قطعأ اون بی شرف خودش میدونسته که این فحش ها رو خواهد شنید. تردیدی نیست که این موضوع در مورد نیاکان و اسلافش اتفاق افتاده و نسل به نسل در خانوادش موروثی هست و افتخارات فامیلی خودش رو به ناشی ترین شکل خواسته به ایرانی نسبت بده ... اللهم الشفع مرضانا و اهلک مریض المنظور....

بالا
0 لایک

1- از تناقضاتی که در نوشته مزخرف این مرتیکه هست کاملأ مشخصه که هرگز چنین چیزی رو تجربه نکرده . مثلأ : "... سارا با یه لباس توری سکس نشسته بود روی تخت اتاق خواب بهم گفت فکر نمیکردم اینقدر پست باشی و یه روز دست به چنین کاری بزنی...چشماش خیس بود معلوم بود گریه کرده ..." کی باور میکنه که زنی به درخواست شوهرش و در حالی که کوچکترین تمایلی و تجربه قبلی نداره حاضر بشه یه مرد غریبه باهاش سکس کنه؟؟زن ایرانی که همچین حرفی به شوهرش بزنه و گریه کرده باشه اگه بند از بندش جدا کنن نمیزاره دست یه غریبه بهش بخوره. و جالب اینکه همین زن در کمتر از نیم ساعت بعد میگه :"...به سارا گفتم واقعا دوسش داری ؟گفت فقط برای سکس ..." .
2- ما ایرانی ها ذاتأ ادمهای نژادپرستی نیستیم و نمیخوام به افغانیها توهین کنم ولی این مرتیکه نفهم که تو عمرش یه کیهان بچه ها هم نخونده حتی اولیه ترین اصول نوشتن رو بلد نیست و به محتوای نوشتش توجه نداشته و لذا یکدفعه یه کارگر افغانی که مدتها و سالها هیچ سکسی نداشته میشه ستاره بی بدیل فیلمهای پورنو درجه 6 که این آشغال تو زندگیش دیده و زنش هم که تا چند سطر قبل معصومیت و نجابت سراسر وجودش رو گرفته بود ناگهان یه جنده تمام عیار از کار در میاد تا مثلأ با طرح مسئله مخالفت و معصومیت زنش ایجاد کنتراست کنه که خواننده درگیر داستان بشه و وجه سکسی اون تحریک کننده در بیاد ولی چون شعورش بیشتر از این نمیرسیده ، بجای ایجاد حس تحریک جنسی آدم حالش بهم میخوره(شخصأ نزدیک بود بالا بیارم ) .
3- هیچکس با داستان تخیلی مخالف نیست و اتفاقأ همین تخیل بوده که سبب خلق بهترین شاکارهای ادبیات شده ولی بشرطی که اولأ موضوع داستان با خط قرمز یک بشر متعارف تعارض نداشته باشه و دومأ دنیایی رو که نویسنده خلق میکنه قواعد و اصول خودش رو رعایت کنه . حتی نویسنده ای که داره در مورد یه فضای انتزاعی مینویسه هم قواعد و اون دنیای خیالی و موهوم رو دقیقأ رعایت میکنه تا خواننده باورش کنه و حس نکنه داره دروغ و جفنگ میخونه . بگذریم ...
4- نوع انتخاب سوژه و شخصیتها کاملأ مشخص میکنه که این اراجیف به قصد خاصی نوشته شده و دقیقأ میخواسته به حیثیت ایرانی و شرافت ایرانی توهین کنه : زن ایرانی با شرف که مخالفه رابطه با یه بیگانه است - اجبار زن به سکس - گریه کردنش که موید ناراضی بودنش به اینکاره - انتخاب پرسوناژ مرد افغانی چون میدونه ایرانی ها ازشون خوششون نمیاد - اینکه زنش در عرض نیم ساعت از ملکوت اعلی میفته تو چاه مستراح و به پرسوناژ مرد افغانی میگه دوستش داره !!! و..... تمامأ مثبت این حقیقته که این مزبله به قصد توهین و هتک حیثیت از ساحت ایرانی نوشته شده و الا قطعأ اون بی شرف خودش میدونسته که این فحش ها رو خواهد شنید. تردیدی نیست که این موضوع در مورد نیاکان و اسلافش اتفاق افتاده و نسل به نسل در خانوادش موروثی هست و افتخارات فامیلی خودش رو به ناشی ترین شکل خواسته به ایرانی نسبت بده ... اللهم الشفع مرضانا و اهلک مریض المنظور....

بالا
0 لایک

دوستان اهل قلم خسته نباشید :
TIME OUT اول تمومه ؛ لطفا" هر چه سریعتر برگردید و این نویسنده ایرانی الاصل آریای تبار از نوادگان کورش کبیر رو با پنکه محبتتون به باد الفاظ زیبا بگیرید و اون رو از دریای بیکران نعمات طهران بزرگ بی دریغ نفرمایید .
همین الان سرور و سالار اهل قلمهای این سایت - دریاسالار MAXMAHONY عزیز - با اعزام چند فروند کشتی لجن کش مجهز به آخرین الفاظ و کلمات مایع دار ، جد و آباد نویسنده گوگولی مگولی این داستان رو به سیلاب نجاست مزین فرمودند .
بشتابید و در این امر خیر از یکدیگر پیشی بگیرید .
باشد که به فضل الهی با فشارات وارده از محل تجمع شما دوستان و هموطنان عزیز ، کورش کبیر هم از خواب غفلت برخواسته و با صدور باد معده ای عظیم وجود منحوس این نویسنده را به آخرین دستاوردهای هسته ای در مقوله لجن مال نمودن مورد تفقد قرار دهند .
ضمنا" وسیله ایاب و ذهاب جهت سرکشی به جد و آباد نویسنده ، بدلیل ترافیک BRT های شمال به جنوب و تذکر افسر راهنمایی و رانندگی در خصوص عدم استفاده از پارک سوبل محل مورد نظر را ترک نموده است ، پس لطفا" از سایر وسایل نقلیه موتوری تک چرخ جهت ادامه مسیر و تخلیه هر چه سریعتر مثانه محترمتان بر سر مزار هفت جد و آباد نویسنده استفاده فرمایید .
پس از پایان مراسم از شما به صرف انواع مایعات گازدار با غنای 20% و بالاتر جهت پرکردن مثانه محترمتان جهت جلوگیری از بروز خجالت بانی مراسم در مراسم آتی ، در محل کارخانه بهنوش پذیرایی بعمل خواهد آمد .
امید است تا با حضور گرمتان ، قبر نویسنده و هفت جد و آبادش در شب اول قبر بدلیل حجم بالای مایعات و یخ زدگی دیواره قبر ، برای نکیر و منکر ، قابل ورود و استفاده نباشد .

بالا
0 لایک

الان باد کونت اتوبان شده باشه.ما.در ج.نده کس کش.تف تو شرف بی شرفت بیناموس زن ایرونی پشمش ازتو مرد تره اومدی میگی زن مثل گربست!!کیر هر چی گربه است وگربه سان +تو کونت گشادالدوله.

بالا
0 لایک

از همین جا تا خود کابل کیرم تو کس و کون اول و آخرهر چی زن و مرد و پسر و دختر افغانی هست .
تو هم کس کش احتمالا مادرت افغانیه و بابات ایرانی ولی نه مامان جونت میشناسدش نه خودت .

بالا
0 لایک

سلام به همه دوستان شهواني
اولا كه اين يارو بعيد ميدانم ايراني باشه چون هيچ ايراني اينقدر بي شرف نيستكه از سيب زميني كمترباشه اين يارو از آن دسته از آدمهاست كه عرب زاده هستش
دوما اين يارو بايد چند تا سيب زميني توي كونش بكنه لااقل رگ غيرتش به سيب زميني بخوره
كير خر تو كس ننه جنده هت به كه از هم بستر شدن با يه بي شرف تر از خودش يه كس كشي مثل تو را پس انداختند
اگه دستم بهت برسه كه از كون دارت ميزنم كه اسم ايراني را لكه دار نكني
بي شرف بي ناموس

بالا
0 لایک

من خیلی فشار آوردم به خودم که فحش ندم، اما خاک بر سرت. مردشورتو ببرن. اگه رنت گربه هست، پس تو چه موجود لجنی هستی. بعدش هم میگی مریضی؟ انواع فانتزی های سکسی رو میگن پارافیلیا که شامل سادیسم، مازوخیسم، پدوفیلیا و چیزهای دیگه هست. اما این کاری که توی آشغال کردی، توی این لیست نیست. پس مریضی جنسی نداری، تو یه نفهم روان پریشه بی همه چیز هستی و واسه توجیه خودت اسم مریضی رو روش گذاشتی.

بالا
0 لایک

paran-baz kos kesh heif ke inja ke man hastam 8-9 saAty ba iran ekhtelaf saAt dare va nabodam vaghty omady bozorgtar az dahanet harf zady koskesh madar jende vaella hamon moghea hesabeto mizashtam kafe dastet khar koni koskesh kheili mardy boro khar o madareto az zire amricaeeya bekesh biron ke har roz ye hale asasy beheshon midan dayus tokhme moghol az tamamiye hamvatananam ke az khejalate madaro abjid daromadan ham tashakore mikonam

بالا
0 لایک

:arrow: Wink داستانت یه مشت تخیل برای مغز مریضت بود ولی بازم باید جوابتو بدم.زنها وفا گربه ندارن مردهایی مثل تو غیرته خوک رو دارند اخه خوک تنها حیوانی هست که جفتش جلو چشمش با یکی دیگه میره.اگر اینجور که گفتی واقعا داستانت حقیقت داشته باید بگم اگه تو هم نمیووردی زنت بایکی میرفت اخه زمینشو داشته من خودم یه زنم وحاضر نیستم دسته یه مرد بهم بخوره حتی اگه شوهرم دوست داشته باشه .زیاد عذاب وجدان نگیر زنت زمینه ج...شدنو داشته برای مردهایی مثل تو متاسفم وبرای زناتون بیشتر تاسف میخورم برای این انتخابشون.ببخشید دوستان که من نمیتونم فحش بدم شما زحمتشو بکشید اخه واجد شرایطه

بالا
0 لایک

این اولین باره که دارم نظر میدم ... وقتی فکر میکنم میبینم فقط کسی میتونه همچین چرتی رو بنویسه که تو همچین خانواده و شرایطی بزرگ شده ، مطمئن باش که مادرت هم تجربه ی زنه تو رو داشته ... با یه تسته ساده ی دی.ان.ای میتونی بفهمی که حرومزاده ای این آزمایشو به همه ی مردهای متعحل که دوست دارن زناشون با مرده دیگه ای بخوابن رو پیشنهاد میکنم ... در ضمن بهت فحش نمیدم چون فحش برای انسانه عوضی ساخته شده ، تو که آدم نیستی ... راستی یادم رفت بهت تبریک بگم شغلهای جدیدت رو ... کس کشی و جاکشیه زنت مبارک باشه آقای سیب زمینی ... همین جوری ادامه بدی لقبه پدر کس کشهای ایران رو برنده میشی ...

بالا
0 لایک

خوب من که داستانتو خوندم چند تا از اشتباهاتتو گرفتم و برای بچه ها رو میکنم که معلوم بشه داستانتو تو دستشویی نوشتی و داستانت واقعیت نداشته نداره نخواهد داشت اولآ افغان که کارگرت بوده از کون بیشتر از کوس خوشش میاد دومآ اونی که تو شهر غریب بوده میترسه با کسی تنهایی جایی بره حالا هر کی سومآ اون افغانی که به قول تو 33 سال داشت چطوری یهو تبدیل به یه فوق حرفه ای شد حالا گیریم که تا اینجا حرفات درست شد چطور اون افغانی که تا الان کسی رو نکرده بود و تو کف بود یهو رفت سراغ کس لیسی و از این کارای فوق حرفه ای ها بعدشم چجوری زنت با درخواست تو موافقت کرده بود مگه میترسید که تو اونو بزنی یا واقعآ خراب بود سومآ یه خانوم نجیب ایرانی همچین کاری نمیکنه حتی حاضر میشه بمیره همچین کاری نکنه نکته آخرش هم اینه که زنت از ساک زدن چیزی نمیدونست چطوری یهو رفت پیش کیر افغانه
پس نتیجه میگیریم
تو کون+افغان کون کن+دردتو+درنتیجه زیر کیر افغانی همچین داستانی ساختی یا که تو همون دستشویی موقع جق زدن به فکرت رسیده که یه ملتی رو عصبانی کنی
کثافت بی شعور عوضی
motherfucker+Recruited by tu madre کير کس مادرت بشه بيناموس گوه tu colorfully painted the where داستانت

بالا
0 لایک

خیلی کوسکشی
تو باید تو هشپر میشدی تا خودتو با مادرتو یه جا میگاییدن تا به فکر این کارا نیفتی
به احتمال زیاد ماردتو یکی دیگه گاییده که تو اومدی بیرون

کوسکش آدم اینقدر مادر غبه نمیشه که اون دختر مال تو نبود که در بارش تصمیم میگیری حیف که تو شهر مانیستی وگر نه زنو میذاشتیبم جلوت و خودتو با مادرتو میگاییدیم
اگه ناراحت شدی بهم زنگ بزن 09399761557

بالا
0 لایک

گوش وگیر ببین چی میگم مادر جنده. هر فحشی که خودت و اقوتمت بلدن بگو بهت بدن دیگه. چون من الان بخوام بنویسم 1 ساعت وقتمو میگیره و زن جنده ارزششو نداری. حالیته. بعدشم بیا به بچه های شهوانی کوسه زنتو بده بکنن. بعدشم برو خودتو بکش.

بالا
0 لایک

منم بهد میگم که خیلی کس کشی به نظر من تو اصلا زن نداری چون اگه داشتی حتی بخودت اجازه فکر همچین عمل کثیفی رو نمیدادی حالا بیا یه کار بکن برام خواهر جندت رو بیار من جلوی خودت بکنمش تا حال کنی

بالا
0 لایک

جاکش دیگه ننویس ............
زنتو مجبور میکنی که به افغانی کوس بده بعد میگی چرا کوس میده؟ بچه کونی میدونم که افغانی هستی چون افغانی ها سابقه شراکت در زنشون رو دارن البته یکیشون زن میگیره و همگی میکنن ولی دیگه نمیان اینجا تعریف کنند. تو به معنای واقعی جاکش و کوس کش هستی دیگه گوه زیادی هم نخور. احتمالا مادرت جنده بوده و تو رو اینجوری تربیت کرده.

بالا
0 لایک

تو خودت زنتو خراب کردی حالا از وفا حرف میزنی .اگه یه زن برای شوهرش اینکارو بکنه مرد بدش میاد ؟ نه .ولی درکل من این داستان رو فانتزی فکری تو می دونم که خیلی بدو زشت هستش .چون هر چی روکه فکرکنی میشه رفتارت .ودراینکه بیماری داری شک نکن اگه ازدواج نکردی برو روانشناس تا بعد از ازدواج مشکل دار نشی .امیدوارم این افکار فقط در داستانها باشه چون مرد ایرونی به غیرتش معرف شده خدایا این غیرت رو از ما نگیر .من با یک خانم که برای سکس پول میگرفت رفتم بیرون فکر میکردم نباید بهش غیرت داشته باشم ولی اون خانم خودش گفت حتی به یک جنده هم باید تازمانی که با توهست غیرت داشته باشی .

بالا
0 لایک

ba salam be dostay khob vali dar mord to bayad begam age ye roz bebinamet midam afghaniya chenan bokonanet ta bimaritam khob beshe va konetam pare beshe koni harom loghme inam dastan bod neveshti koni manam khahareto mikonam ta avazesh darad kon bache saratan az dostan ozr mikham ke fosh dadam vali majboram taze in dastan zade tkhayol in fard bod bazam kir to takhayolet

بالا
0 لایک

با سلام
من تا الان فقط داستان ها رو ميخوندم ولي ....
كير تو مغز پوكت .... كس كش قاشقي ... حروم زاده .... حروم لقمه ... بيشرف ... بي غيرت... مادرت تو رو نزاييده تورو ريده ... تو كدوم مستراح متولد شدي ...
حيف كاش از نزديك ببينمت

بالا
0 لایک

ممنون از بچه شهزانی که الحق برات کم نذاشتن من موندم قاوات هایی مثل تو چه طوری به خودشون مرد میگن من فکر کنم اگه ادامشو بنویسی دیگه تو داستانای بعدیت شدی گرومساق کیر تو حلق انیکه بهت شیر داده بشاشم تو روحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قاواتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بالا
0 لایک

قصه نخور علی جون اینجا همه مریظن همه اونایی که نشستن داستان تورو خوندن کف دستیشونو زدن .... حالا یاد غیرت افتادن .... هیچکدومشون هیچ گهی جز یه عده آدم جقی نیستن ... که فحش هایی که موقع کون دادن بهشون دادن رو حفظ کردن و میان اینجا می گن ......
آخه بی شعور نفهم به تویه بچه کونی چه ربطی داره، احمق این فقط داستانه اگه عرضه داری یه خط بنویس نداری راتو بکش برو هرچی لایق خودت هست رو به بقیه نگو.
بدبخت های عقب افتاده ... شما چیزی جز یه عده عقده ای نیستین .... اگه جلو خودت یه زن بزارن که اسم شوهرش رو پیشونیش حک شده باشه باز مثه وحشیا میوفتی به جونش .... داری فحش می دی ؟ بدون هرچی لایق خودتو جد و آبادته داری می ریزی بیرون داری خودتو نشون می دی

بالا
0 لایک

به نظر من این چرندیاتی که نوشتنش تازگیا باب شده از طرف یه سری افراد با برنامه ریزی قبلی طراحی شده برای فرهنگ سازی.می خوان کاری کنن که فرهنگ سکس با محارم،بی غیرتی،لواط،جا کشی...رو برای ایجاد فساد تو جامعه رواج بدن،چون مدیریت یه مشت حیوون اسیر لجن براشون راحت تره،غافل از اینکه مردم عقل دارن،شهوت و سکس به جاش قشنگه اما تف به همون سکس اگه بخواد آدم رو به حیوون تبدیل کنه.
و اما در مورد این داستان،حیوون کثیف،نویسنده!
افغان های حروم خور به شراکت زناشون معروفن نه ما،بمیری هم نمی تونی اینو به ایرانی جماعت القا کنی.
افغان ها کم نونی که میتونه سر سفره کارگر خودی گرسنه بی کار باشه رو می خورن،که حالا ناموس ایران هم بهشون تعارف بشه؟
نه اون پول و نون که به زور از حلق مردم بیرون می کشید تو حلق لبنان و فلسطین و افغان میریزید،به ما زنا نزدیک هم نمی تونید بشید مردای ایران نمردن هنوز که ما رو هم بریزید تو صندوق صدقات و حواله کشورای دوست و همسایه کنید.
زن ایرانی حرمت داره هیچ زن ایرانی لباس از تنش در نمیاره مگه به قیمت عشق،به حرمت احساس!
می خوای همین جا کمپین راه بندازیم مرتیکه نویسنده بی ناموس که ببینیم کدوم زن ایرانی عکس العملش در مقابل همچین خواسته ای،زریه که تو زدی؟زن ایرانی تو تاریخ هم صد بار اومده میمیره اما تن به خفت نمیده،بد بخت مفلس،میدونی چند تا زن تو حمله عربا خود کشی کردن؟چون این آخرین راه بود واسه دفاع از ناموسشون.
مرتیکه مگه بی غیرتی و بی ناموسی وبا س که فکر می کنی مسریه و می تونی همرو مبتلا کنی.
آقا سکس مقدس ،سکس فشنگ،سکس اصن بالاتر از عبادت،اما سکس آدمی زاد.
ما انکار نمی کنیم همه اومدیم اینجا واسه کرم،آقا وصف العیش نصف العیش،اما کی گفته سکس حیوانی دوس داریم؟
آقا رواج فرهنگ بی فرهنگی هم می خوای بکنی سیاست داشته باش بدبخت،چی فرض کردی آخه مردم رو؟
بی ناموسی،بی غیرتی،جا کشی،...کشی،وطن فروشی،ناموس فروشی،القای ناتوانی جنسی مردا ایجاد شده طی یکنواختی زندگی مشترک،القای تسلیم عصر حجر گونه زن در مقابل مرد،پسیو یا بی اراده و مسخ شده جلوه دادن زنان،آمادگی ذاتی بالقوه زنان برای تن فروشی،تقدیم ناموس با کمال میل به مفب خورای زالوی افغان................آخه بی مروت،لا انصاف،یکی یکی!با نوشتن 4 خطو امید به این همه فرهنگ سازی؟بابا ایول!
ما خانوما تو سایت دق و دلیمون و اینجوری خالی کردیم،مازوخیسمی فلک زده فحش خور ملس!عنایت الطاف به ما تحت رو حواله می کنیم به آقایون سایت...

بالا
0 لایک

به نظر من این چرندیاتی که نوشتنش تازگیا باب شده از طرف یه سری افراد با برنامه ریزی قبلی طراحی شده برای فرهنگ سازی.می خوان کاری کنن که فرهنگ سکس با محارم،بی غیرتی،لواط،جا کشی...رو برای ایجاد فساد تو جامعه رواج بدن،چون مدیریت یه مشت حیوون اسیر لجن براشون راحت تره،غافل از اینکه مردم عقل دارن،شهوت و سکس به جاش قشنگه اما تف به همون سکس اگه بخواد آدم رو به حیوون تبدیل کنه.
و اما در مورد این داستان،حیوون کثیف،نویسنده!
افغان های حروم خور به شراکت زناشون معروفن نه ما،بمیری هم نمی تونی اینو به ایرانی جماعت القا کنی.
افغان ها کم نونی که میتونه سر سفره کارگر خودی گرسنه بی کار باشه رو می خورن،که حالا ناموس ایران هم بهشون تعارف بشه؟
نه اون پول و نون که به زور از حلق مردم بیرون می کشید تو حلق لبنان و فلسطین و افغان میریزید،به ما زنا نزدیک هم نمی تونید بشید مردای ایران نمردن هنوز که ما رو هم بریزید تو صندوق صدقات و حواله کشورای دوست و همسایه کنید.
زن ایرانی حرمت داره هیچ زن ایرانی لباس از تنش در نمیاره مگه به قیمت عشق،به حرمت احساس!
می خوای همین جا کمپین راه بندازیم مرتیکه نویسنده بی ناموس که ببینیم کدوم زن ایرانی عکس العملش در مقابل همچین خواسته ای،زریه که تو زدی؟زن ایرانی تو تاریخ هم صد بار اومده میمیره اما تن به خفت نمیده،بد بخت مفلس،میدونی چند تا زن تو حمله عربا خود کشی کردن؟چون این آخرین راه بود واسه دفاع از ناموسشون.
مرتیکه مگه بی غیرتی و بی ناموسی وبا س که فکر می کنی مسریه و می تونی همرو مبتلا کنی.
آقا سکس مقدس ،سکس فشنگ،سکس اصن بالاتر از عبادت،اما سکس آدمی زاد.
ما انکار نمی کنیم همه اومدیم اینجا واسه کرم،آقا وصف العیش نصف العیش،اما کی گفته سکس حیوانی دوس داریم؟
آقا رواج فرهنگ بی فرهنگی هم می خوای بکنی سیاست داشته باش بدبخت،چی فرض کردی آخه مردم رو؟
بی ناموسی،بی غیرتی،جا کشی،...کشی،وطن فروشی،ناموس فروشی،القای ناتوانی جنسی مردا ایجاد شده طی یکنواختی زندگی مشترک،القای تسلیم عصر حجر گونه زن در مقابل مرد،پسیو یا بی اراده و مسخ شده جلوه دادن زنان،آمادگی ذاتی بالقوه زنان برای تن فروشی،تقدیم ناموس با کمال میل به مفب خورای زالوی افغان................آخه بی مروت،لا انصاف،یکی یکی!با نوشتن 4 خطو امید به این همه فرهنگ سازی؟بابا ایول!
ما خانوما تو سایت دق و دلیمون و اینجوری خالی کردیم،مازوخیسمی فلک زده فحش خور ملس!عنایت الطاف به ما تحت رو حواله می کنیم به آقایون سایت...

بالا
0 لایک

به نظر من این چرندیاتی که نوشتنش تازگیا باب شده از طرف یه سری افراد با برنامه ریزی قبلی طراحی شده برای فرهنگ سازی.می خوان کاری کنن که فرهنگ سکس با محارم،بی غیرتی،لواط،جا کشی...رو برای ایجاد فساد تو جامعه رواج بدن،چون مدیریت یه مشت حیوون اسیر لجن براشون راحت تره،غافل از اینکه مردم عقل دارن،شهوت و سکس به جاش قشنگه اما تف به همون سکس اگه بخواد آدم رو به حیوون تبدیل کنه.
و اما در مورد این داستان،حیوون کثیف،نویسنده!
افغان های حروم خور به شراکت زناشون معروفن نه ما،بمیری هم نمی تونی اینو به ایرانی جماعت القا کنی.
افغان ها کم نونی که میتونه سر سفره کارگر خودی گرسنه بی کار باشه رو می خورن،که حالا ناموس ایران هم بهشون تعارف بشه؟
نه اون پول و نون که به زور از حلق مردم بیرون می کشید تو حلق لبنان و فلسطین و افغان میریزید،به ما زنا نزدیک هم نمی تونید بشید مردای ایران نمردن هنوز که ما رو هم بریزید تو صندوق صدقات و حواله کشورای دوست و همسایه کنید.
زن ایرانی حرمت داره هیچ زن ایرانی لباس از تنش در نمیاره مگه به قیمت عشق،به حرمت احساس!
می خوای همین جا کمپین راه بندازیم مرتیکه نویسنده بی ناموس که ببینیم کدوم زن ایرانی عکس العملش در مقابل همچین خواسته ای،زریه که تو زدی؟زن ایرانی تو تاریخ هم صد بار اومده میمیره اما تن به خفت نمیده،بد بخت مفلس،میدونی چند تا زن تو حمله عربا خود کشی کردن؟چون این آخرین راه بود واسه دفاع از ناموسشون.
مرتیکه مگه بی غیرتی و بی ناموسی وبا س که فکر می کنی مسریه و می تونی همرو مبتلا کنی.
آقا سکس مقدس ،سکس فشنگ،سکس اصن بالاتر از عبادت،اما سکس آدمی زاد.
ما انکار نمی کنیم همه اومدیم اینجا واسه کرم،آقا وصف العیش نصف العیش،اما کی گفته سکس حیوانی دوس داریم؟
آقا رواج فرهنگ بی فرهنگی هم می خوای بکنی سیاست داشته باش بدبخت،چی فرض کردی آخه مردم رو؟
بی ناموسی،بی غیرتی،جا کشی،...کشی،وطن فروشی،ناموس فروشی،القای ناتوانی جنسی مردا ایجاد شده طی یکنواختی زندگی مشترک،القای تسلیم عصر حجر گونه زن در مقابل مرد،پسیو یا بی اراده و مسخ شده جلوه دادن زنان،آمادگی ذاتی بالقوه زنان برای تن فروشی،تقدیم ناموس با کمال میل به مفب خورای زالوی افغان................آخه بی مروت،لا انصاف،یکی یکی!با نوشتن 4 خطو امید به این همه فرهنگ سازی؟بابا ایول!
ما خانوما تو سایت دق و دلیمون و اینجوری خالی کردیم،مازوخیسمی فلک زده فحش خور ملس!عنایت الطاف به ما تحت رو حواله می کنیم به آقایون سایت...

بالا
0 لایک

به نظر من این چرندیاتی که نوشتنش تازگیا باب شده از طرف یه سری افراد با برنامه ریزی قبلی طراحی شده برای فرهنگ سازی.می خوان کاری کنن که فرهنگ سکس با محارم،بی غیرتی،لواط،جا کشی...رو برای ایجاد فساد تو جامعه رواج بدن،چون مدیریت یه مشت حیوون اسیر لجن براشون راحت تره،غافل از اینکه مردم عقل دارن،شهوت و سکس به جاش قشنگه اما تف به همون سکس اگه بخواد آدم رو به حیوون تبدیل کنه.
و اما در مورد این داستان،حیوون کثیف،نویسنده!
افغان های حروم خور به شراکت زناشون معروفن نه ما،بمیری هم نمی تونی اینو به ایرانی جماعت القا کنی.
افغان ها کم نونی که میتونه سر سفره کارگر خودی گرسنه بی کار باشه رو می خورن،که حالا ناموس ایران هم بهشون تعارف بشه؟
نه اون پول و نون که به زور از حلق مردم بیرون می کشید تو حلق لبنان و فلسطین و افغان میریزید،به ما زنا نزدیک هم نمی تونید بشید مردای ایران نمردن هنوز که ما رو هم بریزید تو صندوق صدقات و حواله کشورای دوست و همسایه کنید.
زن ایرانی حرمت داره هیچ زن ایرانی لباس از تنش در نمیاره مگه به قیمت عشق،به حرمت احساس!
می خوای همین جا کمپین راه بندازیم مرتیکه نویسنده بی ناموس که ببینیم کدوم زن ایرانی عکس العملش در مقابل همچین خواسته ای،زریه که تو زدی؟زن ایرانی تو تاریخ هم صد بار اومده میمیره اما تن به خفت نمیده،بد بخت مفلس،میدونی چند تا زن تو حمله عربا خود کشی کردن؟چون این آخرین راه بود واسه دفاع از ناموسشون.
مرتیکه مگه بی غیرتی و بی ناموسی وبا س که فکر می کنی مسریه و می تونی همرو مبتلا کنی.
آقا سکس مقدس ،سکس فشنگ،سکس اصن بالاتر از عبادت،اما سکس آدمی زاد.
ما انکار نمی کنیم همه اومدیم اینجا واسه کرم،آقا وصف العیش نصف العیش،اما کی گفته سکس حیوانی دوس داریم؟
آقا رواج فرهنگ بی فرهنگی هم می خوای بکنی سیاست داشته باش بدبخت،چی فرض کردی آخه مردم رو؟
بی ناموسی،بی غیرتی،جا کشی،...کشی،وطن فروشی،ناموس فروشی،القای ناتوانی جنسی مردا ایجاد شده طی یکنواختی زندگی مشترک،القای تسلیم عصر حجر گونه زن در مقابل مرد،پسیو یا بی اراده و مسخ شده جلوه دادن زنان،آمادگی ذاتی بالقوه زنان برای تن فروشی،تقدیم ناموس با کمال میل به مفب خورای زالوی افغان................آخه بی مروت،لا انصاف،یکی یکی!با نوشتن 4 خطو امید به این همه فرهنگ سازی؟بابا ایول!
ما خانوما تو سایت دق و دلیمون و اینجوری خالی کردیم،مازوخیسمی فلک زده فحش خور ملس!عنایت الطاف به ما تحت رو حواله می کنیم به آقایون سایت...

بالا
0 لایک

آیا فقط حس کنجکاوی موجب شده که این چنین داستانی را سر هم کنی.تو به زن ات و به خودات خیانت کردی.تو چطور روت میشه تو چشم های خانواده زن ات نگاه کنی.تو چطور تونستی با خودت کنار بیای.مادرات زمانی که به تو شیر میداد در حال کون دادن به مردم بود که نتیجه اش تو شدی.

بالا
0 لایک

بسیار زیبا و درست نوشتی.من اهل فحش و ناسزا نیستم که به نویسنده داستان بدم ولی پیشنهادم اینه که به روانپزشک مراجعه کرده و دیگه اینجا افتابی نشه.برای بار بعد مشاهده این نویسنده باعث تلخکامی بسیار شدید من و به تبع اون ........بیخیال دم همه بچه های با غیرت شهوانی (زن و مرد) جیز

بالا
0 لایک

ladan_27_tehبسیار زیبا و درست نوشتی.من مرد متاهل ایرانی و اهل فحش و ناسزا نیستم که به نویسنده داستان بدم ولی پیشنهادم اینه که به روانپزشک مراجعه کرده و دیگه اینجا افتابی نشه.برای بار بعد مشاهده این نویسنده باعث تلخکامی بسیار شدید من و به تبع اون ........بیخیال دم همه بچه های با غیرت شهوانی (زن و مرد) جیز

بالا
0 لایک

ladan_27_tehبسیار زیبا و درست نوشتی.من مرد متاهل ایرانی و اهل فحش و ناسزا نیستم که به نویسنده داستان بدم ولی پیشنهادم اینه که به روانپزشک مراجعه کرده و دیگه اینجا افتابی نشه.برای بار بعد مشاهده این نویسنده باعث تلخکامی بسیار شدید من و به تبع اون ........بیخیال دم همه بچه های با غیرت شهوانی (زن و مرد) جیز

بالا
0 لایک

تو از عشق هیچ بویی نبردی فقط برات ارضا سدن خودت مهمه تازه میخوای زنت بهت حسی هم داشته باشه اره دلت رو خوش کن ادرست رو یاد نگرفت از کجا معلوم کسی که یه بار با یه مرده دیگه بوده دوباره نره سراغ یکی دیگه "تو یه ادم خودخواهیی حتی ارزش دوست داشتن رو هم نداری

بالا
0 لایک

تو از عشق هیچ بویی نبردی فقط برات ارضا سدن خودت مهمه تازه میخوای زنت بهت حسی هم داشته باشه اره دلت رو خوش کن ادرست رو یاد نگرفت از کجا معلوم کسی که یه بار با یه مرده دیگه بوده دوباره نره سراغ یکی دیگه "تو یه ادم خودخواهیی حتی ارزش دوست داشتن رو هم نداری

بالا
0 لایک

تو از عشق هیچ بویی نبردی فقط برات ارضا سدن خودت مهمه تازه میخوای زنت بهت حسی هم داشته باشه اره دلت رو خوش کن ادرست رو یاد نگرفت از کجا معلوم کسی که یه بار با یه مرده دیگه بوده دوباره نره سراغ یکی دیگه "تو یه ادم خودخواهیی حتی ارزش دوست داشتن رو هم نداری

بالا
0 لایک

=D> دوستان اعصاب خودتون رو خرد نکنید!
این داستانی که این چاقال نوشته نویسندش کارلوس_فوئنتس که یه آلمانی هست.
و تو داستان هاش از علایق و کارهایی که دوست داشته انجام بده مینویسه.
ولی خیلی خوب اسم بازیگرهای داستان رو عوض کرده. :D
چاقال تو رویاهات قدم بزن =D>

بالا
0 لایک

بابا اگه با این موضوع مشکل دارین چرا میخونین؟ اینم یه فانتزیه دیگه.حالا راست یا دروغ
چقدر به اسم غیرت و این کس شعرا بنازیم؟ من راضی تو راضی گوربابای ناراضی.
خواستن و کردن. به من و تو چه؟

بالا
0 لایک

صفحات