عجيب ترين سكس عمرم

  سلام
  ميخوام درموردعجيب ترين سكس عمرم براتون بنويسم ولى قبلش يه گلايه دارم از دوستانى كه ميان اين زير نظر ميدن
  شماها چرا به جاى انتقاد سازنده از يه نويسنده فقط فحش تايپ ميكنيد بهترنيست اگرضعفى تو يه داستان ميبينيد به صورت صحيحش تذكر بديد !!!!
  خوب بريم سر اصل ماجرا :
  من يه كافى شاپ در حوالى تجريش دارم كه وقتى هواسرده خيلى سرمون شلوغ ميشه اونروزهم يكى از روزهاى سرد زمستون بود حواسم تو كامپيوتر بود كه ديدم يكى ميگه خودشه مطمئنم خودشه
  كيان آقا كيان خودتى
  سرم رو اوردم بالا يه جوون خوشتيپ با يه خانوم زيبا چندلحظه طول كشيد تا شناختمش بله پدرام بود دوست دوران دبيرستانم
  بعدازسلام و احوال پرسى دعوتشون كردم كه بنشينن تا منو رو بچه ها بيارن خانومش رو بهم معرفى كرد وازمن پرسيد كه متاهل شدم يا نه وقتى فهميد من مجردم كلى تعجب كردو باخنده گفت : بابا اون زمان كه ما گاگول بوديم تو چهل تا مخ تو جيب بغلت داشتى كيان چى شده ازقافله عقب افتادى داداش
  خلاصه اونشب كلى از خاطرات دوران دبيرستانمون گفتيم و خنديديم . خانم پدرامم به من كليد كرد كه من از فردا برازن دادن تو استينام رو بالا ميزنم
  وانگار كه واقعا مريم تصميم گرفته بود كه اين كاررو انجام بده چون تقريبا هرچندروز يكبار با يكى از دوستاش يه سر به كافى شاپ ميزد تااينكه ميخواين باور كنيد يا نكنيد يه روز پدرام يه اس ام اس خيلى عجيب لاى اس ام اساش بهم داد كه كيان تا حالا به سكس mfm فكر كردى ،خيلئ برام عجيب بود اخه اون متاهل بود توقع نداشتم اين رو بگه منم با كونده پررويى براش زدم چيه ميخوايى خواهرت رو بيارى دوتايى بكنيم ( البته پدرام خواهر نداشت ) ده دقيقه نشد كه زنگ زد گفتم چيه غيرتى شدي زنگ زدى گفت نه زنگ زدم ببينم ميشه يه جواب مثل بچه ادم از اون دهن گشادت در بياد گفتم چيو ميخوايى بدونى خوب معلومه كه دوست دارم ديوونه كيه كه بدش بياد
  گفت ميكنمت بزنى زير حرفت
  راستش وقتى گوشى رو قطع كرد يه خورده اين موضوع رفت تو مخم چون بيشتر فيلم سوپرهايى كه ديده بودم اينجورى بودن دوتا مردويه زن خيلى دلم ميخواست امتحان كنم ولى هيچوقت نشد
  چند روز از اين ماجرا گذشت كه دوباره مريم اومد پيشم يه خورده خريد كرده بود گفتم چه عجب ديگه برا من پرنسس نياوردى خنديد گفت راستش از تو نا اميد شدم فكركنم بايد ببريمت دكتر تو مشكل دارى
  ديدم بحث داره به جاهاى باريك ميكشه عوضش كردم ازش پرسيدم مهمون دارين اينهمه خريد كردى مريم
  گفت : مگه پدرام بهت نگفته
  گفتم : نه چيو

  بابا تو امشب خونه ى ما دعوتى گفتم جدى خوشحالم كردى چندروزه مادرمينا نيستن مردم از بس چرنديات خوردم پس امشب غذاى خونگى ميخورم
  مريم خنديدو گفت امشب چه چيزا كه نميخورى عزيزم
  بعد رفتنش كم كم داشتم ميرفتم تو فكر كه نكنه اين قضيه درمورد زنش بوده ولى راستش شلوغى كارم نذاشت خيلي روش كليد كنم عصر رفتم خونه يه دوش گرفتم و سروصورتم رو صفا دادم و رفتم به سمت خونه ى پدرام در كه باز شد با صحنه عجيبى روبرو شدم مريم با يه لباس فوق العاده زيبا ودرعين حال باز ويك صورت متفاوت با هميشه پدرامم اومدو پالتوى من رو ازم گرفتو كلى چرت و پرت بارم كرد كه چرا دير اومديو چميدونم غذاها تموم شدو از اين حرفا به خدا زياد نميخوام كشش بدم ولى شوخيهاى پدرام ومريم جلوى من وبا من يه ذره غير عادي بود وتعجب برانگيز شام رو خورديم وبه همراه شام وبعدش به ياد قديم يه مشروب درست وحسابى زديم مريم جون كه تو مشروب روي ما رو بدجور كم كرده بود پيشنهاد يه بازى داد كه حتما اسمش رو شنيدين گفت بطرى بازى كنيم سه تايى نشستيم يه بطرى وسط سر بطرى سمت هركى كه وايستاد اون حاكمه وبراى دونفر ديگه حكم ميكنه نميدونم من مست بودم يا واقعا شانس يارم نبود چون همش اون دوتا حاكم بودن وحكم ها فقط ما رو نزديك ميكرد به همون سكس سه نفره مثلا يكيش اين بود كه من بايد يه بار از پدرام لب بگيرم وقتى پدرام حاكم شد با خنده به مريم ميگفت كونت پارس ميخوايى حكم كنم از كون بكنت مريمم ميخنديد ميگفت از خدامه عزيزم
  يواش يواش كار به لخت شدن كشيدو منم كه خر نبودم فهميدم اون كس وشعراى پدرام امشب عملى ميشه ولى سوالم اين بود چرا من
  يواش يواش از لب گرفتن من و مريم حكم ها رسيد به جايى كه ديدم دارم كس مريم رو ميخورم و مريم داره براى پدرام ساك ميزنه فرشى كه روش بوديم از اين فرش پشمالوها بود كه جلوى تلوزيونشون پهن كرده بودن همه چيز براى يه سكس عالى محيا بود بجز نور چراغها كه من رو تو حالت مستى هم معذب ميكرد از پدرام خواستم كه كمشون كنه حالا ديگه يه نور خيلى ضعيف مونده بود اينجورى راحت تر بودم حتما براتون پيش اومده بعضى وقتا خوردن وليس زدن حالى ميده كه هيچ سكسي نميده اون لحظه منم چنان ديونه هيكل فوق العاده ى مريم شده بودم كه تمام بدنش رو از نوك انگشتاى پاش تا نوك سرش ليس ميزدم جالبه كه پدارم بيشتر من رو نگاه ميكرد وصداى نفسهاش خونروبرداشته بود
  بعداز چند دقيقه مريم من رو خوابوند وروم نشست شروع كرد به بالا و پايين شدن رو كيرم وپدرام هم كيرش رو كه بدك هم نبود ( ولى انصافا از كير من كوچيكتر بود ) گذاشت تو دهن مريم چند دقيقه بعد پدرام رفت به سمت كون مريم وشروع كرد به خوردن كونش بعضى وقتا يه چيزى هم به كيرم ميخورد نميدونم زبون پدرام بود يا دستش تا اينكه مريم كاملا خودش رو خوابوند رو من وسينه هاش رو چسبوند به سينه هام هنوز كيرم تو كسش بود كه فهميدم پدى ميخواد كيرش رو بكنه تو كون مريم واي نميدونيد اون لحظه مريم چيكار ميكرد صورتش تو يه نور سايه روشن كارى باهام ميكرد كه دوست داشتم ابم رو تا دسته خالى كنم تو كسش بعد از يه خورده گاييده شدن مريم حالا پدى داشت يواش يواش تو كونش تلمبه ميزد منم شروع كردم اروم اروم تلمبه زدن البته خوب نميشد اينكار رو كرد ولى لحظه ايى كه تخمامون بهم ميخورد شايد باورتون نشه قشنگترين لحظه سكسى زندگيم بود مريم يه خورده از من لب ميگرفت ويه خورده از پدرام بعد چند دقيقه به پيشنهاد پدرام جامون رو عوض كرديم واى مگه ميرفت توكونش ولي با سعي و تلاش بلاخره رفت جاتون خالى من تازه فهميدم اين نوع سكس كه تو اين سايتها دربارش خونده بودم واقعيت داره وچقدرهم لذت بخشه باورتون نميشه ولى بيشتر ازجيغهاى مريم صداى پدرام من رو حشرى ميكرد چنددقيقه كه گذشت من داد زدم داره ابم مياد بيارمش پدرام گفت نه دربيار ميخوام با هم بياريم در اوردم وباپدرام رفتيم تو حمامى كه تو همون اتاق بود (مسترروم )خودمون رو شستيم برگشتيم مريم جلوى پدرام نشست و پدرام شروع كرد تو صورتش جق زدن منم انگار كه جوگيرشده باشم همون كاررو كردم مريم يخورده برا من ساك ميزد يخورده براپدى لحظه اى كه كيرم تو دهنش بود بهش گفتم آبم داره مياد درش بيار ولى مريم كارى رو كه هيچكس تاحالا برام نكرده بود كردو آبم رو خور پدرام هم تقريبا تو همون لحظه آبش رو ريخت تو صورت مريم بچه ها نميدونيد چه لذتى داشت اين سكس واقعا اميدوارم قسمتتون بشه و تجربش كنيد.


  نوشته: Kian Parand

 • 7

 • 0
 • نظرات:
  •   imperialjon
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بدنبود؛ولی باید بشینی روش کار کنی


  •   javgir
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • عجب خودت بخون یکبار دیگه داستانت رو بعد بگو باید فحش داد یا نه سعی کن ننویسی یا اگه مینویسی باید حق رو به خواننده بدی که از داستانت خوشش اومده یا نه من فحش نمیدم بهت ولی ببین چقدر فحش می خوری


  •   ايزابلا كالن
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • از نظر من محاله مردى زنشو در اختيار كسى بذاره
   مگه اينكه 1- به خاطر پول باشه2- ذاتا حرومزاده باشه
   البته ارزو بر جوانان عيب نيست عزيزم تا ميتونى توهّم بزن ببخشيد مودبانه اش ميشه به فانتزيهاتون ادامه بدين گرامى


  •   ZimZex
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • در ضمن خدایی فحش نباید بدم بهت?
   میدم تا کونت بسوزه
   بچه ها عذر میخوام ولی باید کون اینو پاره کنم
   تا دیگه کس شعر ننویسه
   کونی
   دیوث
   مادر جنده
   حروم زاده
   کس کش
   بی شرف
   لاشی
   پفیوز
   عن اقا
   خار کسه
   عمه ننه
   بی ناموس
   بی شرف
   بی مادر
   مادر قهبه
   جاکش
   یه خارجی هم بدم:motherfucker,ass hole
   خوب اینم انتقاد سازنده دوست خوبم


  •   black-girl
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • ننویس
   چرت بود ننویس
   اخرشم نفهمیدی چرا ب ادمی عین تو زنشو تقدیم کرد نه؟
   توهم خوب چیزیه


  •   mamad3x
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • ن خودمونیم واقعا لایق فحش نیستی؟!
   دوستت بعد سالها تورو دید گفت بیا زنمو بگا؟!
   اسمشو میزاشتی تخمی تخیلی خب
   با این داستان نوشتنت


  •   PARTIZAAN
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • شررررررررر بود!


  •   Dada saeed
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اي خدا دوباره ادمين گند زده به شهواني اون از داستان قبلي(آقاي ٢٨ سانتي!)
   و اينم از اين يكي!
   جالب اينجاس كه چند روز بود همين آقاي نويسنده ميومد تو كامنتها و از ادمين ميخواست داستانش! رو زودتر آپ كنه كه بقيه ملت فيض ببرند يا شايدم فحش خونش اومده بوده پايين! بهرحال آقاي كيان پرند گوه زدي به سايت واقعا! احتمالا اين دوستت از تو يه كينه قديمي داشته و وقتي مي بينتت نقشه اش رو اجراء ميكنه روت ،ميگي يعني چي؟
   بعد چند وقت كه ميري آزمايش ميدي متوجه ميشي ايدز گرفتي و كونت پاره اس!


  •   KianParand
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اين داستان رو ( تكرارميكنم داستان رو من نوشتم ) من نميدونم چرا بعضى از دوستان فرق بين داستان و خاطره رو نميدونن داستان قرار نيست كاملا واقعى باشه ميتونه تخيل باشه اصلا ميتونه رويا باشه شمايى كه فحش ميدى به خدا من اصلا ناراحت نميشم چون ميدونم اين ادبيات خانوادگي شماست وتقصيرى ندارى
   اگه خيلى مردي واقعا ايراد بگير اگه تو داستان بعديم تكرار شد اونوقت بهت حق ميدم كه از دستم ناراحت بشى برام جالبه بعضى از دوستان فقط منتظر نشر يه داستان هستند تا اين زيربه نويسندش فحش بدن واقعا اگه اين روال ادامه پيدا كنه به نظرتون نويسنده چه انگيزه اى براش باقى ميمونه ؟
   من خواهش ميكنم فقط يه لحظه خودتون رو جاى نويسنده قرار بدين شايد درست قضاوت كرديد
   نويسنده اى كه به احترام شما چندبار داستانش رو مرور كرده كه حداقل غلط املا نداشته باشه


  •   یاورهمیشه مؤمن
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • میدون چرابهت فحش میدن؟
   چون بااین داستانت داری به شعوروشخصیت خواننده توهین میکنی وانتظارداری جواب ماچی باشه؟
   خودتم میدونی که اکثرکسایی که اینجاکامنت میذارن ازخیانت وگی ولزوبیناموسی بدشون میاد.
   پس چراموضوع داستانت روکثیفترین وپستترین نوع سکس انتخاب کردی؟
   غیرازاینه که خودت تنت میخواره؟
   ولی حق داری.نبایدبهت فحش دادکه توحتی لیاقت فحش خوردنم نداری بدبخت.


  •   mamali888
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نویسنده محترم اینکه داستانت واقعی نبوده که اصلا جای بحث نداره ولی دلیل فحش دادنها چیز دیگه ایه .
   بارها توی این سایت داستانهایی گذاشته شده که خود نویسنده بر غیر واقعی بودنش تاکید کرده ولی به خاطر محتوای عالی از سوی کاربران مورد تشویق قرار گرفته .
   توجه نمودی ( بخاطر محتواش ) حالا شما اومدی اینجا وداستانی نوشتی که با روحیات وارزشهای کاربران مغایرت داره و انتظار داری کسی که حتی تصور این کار براش مثل جنایته بیاد و ازش تعریف کنه.
   نه دوست من موضوع راست و دروغ داستان نیست موضوعه سکس نامتعارفیه که مطرح کردی


  •   sorenaus
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • كيرخودم و 8تا دايي هام تو كس خواهر و مادر جنده ات، آخه بي ناموس اين چه داستان نوشتنيه؟ ميخواستي بگوزي، اما ريدي...


  •   holo0o
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • فانتزیه خوبی بود...مرسی


   دوست عزیز اینجا ایرانه و طبیعیه که شعور بعضیا اونقدر کشش نداشته باشه که فرق داستان و خاطره رو ...


   بعضی بچه های پایه سایت معمولا کارشون بعد ازخوندن داستان بازگو کردن ایرادا و نکاتی برا بهتر شدن داستان بعدی نویسنده س و گاها جهت شوخی تیکه ای حواله میکنن..


   عده ای هم فقط از داستان انتظار خیس شدن شورتشونو دارن که به اونااگه اول داستان بگی فانتزیه یه مکافات داری و اگه بگی حقیقته یه مکافات دیگه..


   جو نظرات سایت خیلی نسبت به قبل بهتر شده


   دم کفتار پیر و درک میرزا گرم که مدتی وقت گذاشتن تا اون حال و هوای فحش آلود قبل بهتر شه و خواننده ها به بررسی داستان بپردازن..


   در کل کارت خوب بود بنظر من
   تحریکش خیلی کم بود و جای مانور زیاد داشت
   روی پدرام خوب کار کردی و تاحدودی تمایلات گی بودنش رو به خواننده القا کردی
   اما در مورد مریم کم نوشتی..
   حس کردم ترس از قضاوت خواننده روی نوشتنت تاثیر گذاشته


   منتظر داستان بعدیت هستم


  •   ahb_90
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • ايول باحال بود دمت گرم.ندا تو كه اول شدي بيا امشبه رو يه دست به ما بده


  •   kraken
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیر تو فرق سرت.........


  •   KianParand
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بازم سلام
   بچه ها واقعا ممنونم از اينكه من رو براى بهتر نوشتن واشنايى با انتظارات مخاطبين سايت ، راهنمايى كرديد
   اين خيلى برام مهمه اميدوارم تو داستانهاى بعديم بتونم تمام اين نكات رو جبران كنم تشكر ويژه ميكنم از :
   dada-saeed
   Amir8469
   Mamali888
   Va holooo
   Ahb_90 va imperia از شما هم ممنونم كه انرژى دادين


  •   basterds
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • میگم تابستونا کسی نمیومد شافی کاپتون؟


  •   Silver_fuck
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • راستش سوژه ی داستانت خوب بود. سکس سه نفره یا fmf هم یه نوع سکس محسوب میشه وکسانی که دراین موضوع شک دارن میتونن برن تاپیک هایی که توی همین سایت به این اسم وجود داره رو بخونن. من خودم برای امتحان واسه کسانی که پیشنهاد سکس ضربدری یا سه نفره داده بودن پیام دادم و جالبه که بدونین چند نفرشون هم استقبال کردن ولی به دلایل امنیتی دنبالش رو نگرفتم. کسانی هم که با کلیت موضوع مشکل دارن بحثش جداست...
   درمورد این داستان هم همونطور که اولش گفتم سوژه ی خوبی داشت ولی خوب پرداخت نشده بود و جا برای کار بهتر و نوشتن بیشتر داشت ولی متاسفانه نویسنده خیلی سریع و زود رفته بود سر اصل مطلب. از لحاظ نوشتاری وادبی هم سطح بسیار پایین و نازلی داشت ضمن اینکه به خاطره بیشتر شبیه بود تا داستان درحالی که خود نویسنده گفته که قرار نیست هر داستانی واقعی باشه پس نمیتونه خاطره بوده باشه. جناب کامران بهتر بود که تکلیفت رو باخودت روشن میکردی که ایا این یک خاطره ست یا داستان...؟!


  •   EL CAPO
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • آفرين واقعا آفرين نه خدايش كارت درسته دمت جيييييييززززز يعنى تا حالا از اين داستان بهتر نخونده بودم اصلا كفم بريد خيلى خوب نوشتى عالى بود ~~~~~~~» الان انتظار داشتى اينا رو بهت بكن ولى نه حاجى با اين داستان قديمى ها كه تو رفتى زن يارو رو آره يا زنه كونش ميخواره كه بهت بده يا دوستت بهت خيانت كرد تو زنشو به فاك دادى يارو ميخواست تو زنشو بكنى يا اصن يارو كيرش از من 12 سانت كوجيكتر بود نمىشه كه فحش نخوري بايد بخورى يه جيزى اصن ننويس كه فوش نخوري حالا خودت ميدونى يا بخور يا نخور


  •   basterds
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • میگم تابستونا کسی نمیومد شافی کاپتون؟


  •   Roshanak86
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • "ميخواين باور كنيد يا نكنيد"، ازين جمله ها تو داستانت نيار كه اصلا تاثير خوبى نداره... "به خدا زياد نميخوام كشش بدم"، قسم نخور كه مثلا خواننده حرفتو باور كنه كه اينم تاثير خوبى نداره... يه چيز ديگه؛ وقتى موضوعى رو براى نوشتن انتخاب ميكنى كه ضد ارزشهاى مخاطبه، بايد شيوه نوشتنت انقدر جذاب باشه كه خواننده قلقلكش بياد. مثلا بايد يه روالى طى ميشد تا خواننده باهات همراه بشه بعد سكس سه نفره پيش ميومد نه اينكه از همون اول پدرام بگه بيا زنمو بكنيم!!! تو اروپا هم اين خبرا نيست! به نظر مياد تمركزت رو اين بوده كه داستان طولانى نشه به همين دليلم سريع رفتى سراغ سكس؛ ولى همين به داستانت لطمه زد... 


  •   asaei
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • یه نفر تو ابادان با زیر پوش وایساده بود تو کوچه؛ یه بسیجی رد میشد گفت این چه وضعیه؟
   ابادانیه: به رروح اعتقاد داری؟؟!
   بسیجیه: آره !
   ابادانیه : خو کیر تو روحت هووا گرمه .
   نتیجه گیری: خو کیر تو روح و جسمت داستانت فحش خور داره


  •   nanehgada
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • سلام دوست عزیز
   داستانت خوب بود ؛ اما قسمت سکسی داستانت یه جورائی کم بود ؛ معمولا کسانی که میان تو این سایت بیشتر مشتری اون قسمتهای داستانها هستند ؛ مثلا الان من نمیدونم که مریم جون چه جورزنی بود ؛ سینه ها و کس وکونش چطوری بودن و خیلی مسائل دیگه که با خوندن داستانهای بقیه میتونید الگو برداری کنید .


  •   vici666
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • فکر کردم داری پشت تلفن داری داستان سکستو واسم تعریف میکنی، آخه مرد حسابی این چه طرز نوشتن داستانه، مثل این میموند که داری کارای روزانتو یادداشت میکنی تا یادت نره.....


  •   Reza hot 72
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • معلوم بود توهمه اما بد نبود خوب بود اما ای کاش بیشتر وقت میذاشتی روش و اونو به حالت طنز میووردی در هر صورت خسته نباشی اما کیرم تو کونت کسکش این فحشو دادم چون تکاور جون خوشش نیومد


  •   mamad3x
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • kos mokh mage ma bikarim takhaiolateto bekhonim.
   khatere baiad benvisi na tavahome jaghato:|


  •   hadi fucker
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من با نظر ایزابلا کالن شدیدا موافقم.بعدشم خداوکیلی لایق فحش هستی.کله کیری دوستت بعد از سالها تو رو میبینه میگه بیا زنمو بکن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟صحنه های سکسیش هم کم بود.


  •   dokhtare hot
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • jaghiye mariz!


  •   hamed_ reza
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من هیچ وقت دوست ندارم تجربه کنم
   ازاینجور دعا ها لطفا نکن


  •   p.atlantic
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیرم تو غیرت پدی.
   هیچ کس کشی با gf دست دهمش هم این کارو نمیکنه.
   ایشالا نوبت تو و زنتو پدی هم میشه


  •   کفتار پیر
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • فکر کنم همه چیز رو بچه ها گفته باشن و احتیاجی به تکرارشون نباشه.
   بزرگترین اشکال داستانت موضوعش بود که احتمالا خودت فهمیدی.
   داستان های بعد سعی کن موضوع بهتری رو انتخاب کنی.
   .....................
   دوتا رفیق بودن یکیشون فراری میشه دو ماه میره خونه ی رفیقش میمونه بعد دوماه میره سر محل یه دختر خوشگل رد میشه بهش تیکه می ندازه یکی بهش میگه بابا خواهر رفیقت بود که دوماه خونش خوابیدی شب میشه میره جلو در رفیقش میگه شرمنده خواهرت رد شد نشناختم تیکه انداختم رفیقش پیکو برمیداره میگه سلامتی رفیقی که دوماه توخونم خوردو خوابید ولی تا الان خواهرمو نشناخته بود!!به سلامتی رفیق بامعرفت!!


  •   King_Of_Dark
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • :steve:
   باور کردنش ممکن نبود اما من یکی خوشم اومد :D :bigsmile:


  •   sexy vampire
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • slm doosam:
   mozoo dastanet badak nabood,khoob tooCf nakarde boodi,dastan be shedat jadval zarbi bood,age tooCfat ro dar mored adamaye tooye daatanet va sahne ha bishtar koni jazabiate dastan mire bala
   doo3 azz akhe koodoom kodani mige bia zane mano,,,, be har hal kheili 2 dasan neviC bayad kar koni che sade che sexy


  •   Fati_soski
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • از یک اندیشه که آید از درون،
   صد جهان گردد به یک دم سرنگون


  •   fire dick
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • یکم به جزيیات میپرداختی و پیاز داغشو بیشتر میکردی قابل تحمل میشد


  •   shahramruhy
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیرم تو معده ات با این تخیلا تت


  •   saghar.24
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • داستانت بد نبود پسندیدن سکس ضربدری سلیقه ای هست و کلا ممکنه هر کسی خوشش نیاد پس نباید توقع داشته باشی همه ازت تعریف کنن ضمن اینکه جدا از موضوع که مخالف عرف جامعه هست نگارش خوبی نداشتی و کلا صحنه های سکس خوب توصیف نکردی.به نظرم یکم دور از واقعیت بود و باید بیشتر روش کار میکردی اما توصیه میکنم دیگه داستانی با همچین موضوعی ننویس


  •   kasra_kukul
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • یه سری اتفاقات هست که هضمش برای بقیه سخته ... من تجربش رو داشتم از داستانت هم خوشم اومد باورم میکنم


  •   3xy_boy
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • انصافاانصافا داستان مزخرفیه و به سختی میشه باور کرد , کیرم به ذاتت با این داستان کسیت


  •   kiss king
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کس خل عقب مونده جلقی آخه مگه مجبوری کس ببافی ها؟؟
   تو عاشق دوست زنت هستی و میخوای باهاش سکس کنی اگه این موضوغ رو دوستت بفهمه خوار و ننتو یکی میکنه یا که دوستتم مثل خودت قرمساق باشه که زنشو بده تو بکنی


   بچه کونی


  •   Leila sh
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • هر کسی که فحش می ده شخصیت خودشو می رسونه اگه خوشتون نیومد بگید جالب نبود یا ریتمش بد بود ،‌ دور از واقعیت بود ، سکسی نبود یا هر نکته دیگه فحش معنایی نداره جز کم کردن آمار داستانها


  •   ssara23
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • ای کاش کس من جای این کس بود


  •   m.s.p.r
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • آقای کیان پرند من تا حالا سکس سه نفره رو امتحان نکردم ولی دوست دارم که امتحان کنم فقط دفعه بعد که خواستی بنویسی یکم بیشتر وقت بزار و بیشتر فکر کن


  •   Derrick Mirza
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیان پرند نمیدونم رو چه حسابی این داستان رو نوشتی .


   از تو که جزو کامنت گذارای خوب سایت بودی بیشتر انتظار میره .

   علیرغم میل باطنیم باید بهت فوش و فحوش بدم .

   کیرم بین چشات ، تخمام تو دماغت ، کونم تو دهنت .


  •   takavarjoon
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کثیف بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . .
   ببین کله کیری اگه بدون فحش بهت نظر بدم که حال نمیده. میده؟ نگارش داستانت نسبتا خوب بود. ولی داستانت باید با جزئیات لازم باشه که خواننده رو کاملا توی فضایی که داستان اتفاق میوفته ببره. سر سری یک چیزایی رو نوشتی و رد شدی. در مورد موضوع داستانت که دیگه همه بهت تذکر دادن که بابا سکس کثیف ننویس. یعنی خودت فکرشو بکن که زبونت لال پدرت تو جوونی مادرت رو در اختیار یکی بذاره و دو نفری کوس و کونشو یکی کنن چه احساسی بهت دست میده؟ اگه خوشت میاد که هیچی ولی فکر کنم خودتو جر میدی. این هم از موضوع داستانت. اینجا هم که دیگه بچه ها رو میشناسی درسته بهت فحش میدن ولی لا به لای فحشی که میدن نقد هم میکنن و ایرادهای کارت رو میگن. اگه میخوای از اینجور موضوعات بنویسی که کیر تو روحت. اگر یک داستان سکسی و عشقی با موضوع درستی بنویسی که دمت گرم و باز هم کیر تو روحت. اینجوری دیگه ننویس ولی اونجوری بنویس چون استعدادشو داری.


  •   KianParand
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • سلام دوباره
   خيلى خوشحالم به خاطر راهنمايي هاى دوستان عزيزم قول ميدم تو داستانهاى بعديم اشتباهاتم رو تكرار نكنم
   ودر مورد اونهايى كه فحش نوشتن البته نه دوستانى مثل deriick mirza من ميگم شمايى كه به كلمه مقدس مادر توهين ميكنيد اصلا من هيچى ، با فحش هاى شما كه اتفاقى نميوفته ولى يادت باشه مادرپاك ترين كلمه دنياست كه با دهن كثيف شما هيچى از قداستش كم نميشه


  •   saeed 021
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خواب دیدی . فکرکنم سوپرخارجی زیاد نگاه میکنی :Sp


  •   zoj_zarbdari
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • سلام عالی بود ادامه بده سکس mfm را مرسی


  •   hot man67
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • من موندم چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   اخه تا این حد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   حقته فحش بخوری اونم کلفت ولی واقعا حیف فحش .........................
   بعدا که میخوای از این شر و ورها بنویسی دقت کن و کمی ذوق و سلیقه از خودت نشون بده داستانت رو هم درست حسابی با یه موضوع قابل باور بنویس
   انتقادام رو حتما جدی بگیر تا باز داستان بعدی هی فحش نخوردی
   بخاطر اماتور بودن و زحمت نوشتنی که به خودت دادی بهت خسته نباشید میگم ولی بیشتر دقت کن


  •   mi kh am
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • دیووووووووووووووووووووث کونی کس شعری بیش نبود اما بعید هم نیس دوس دارم این سیستم سکس و می خو ام....الان الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان................ می خو ام...


  •   rezareza2fm
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • خیلی خوب بود


  •   M.Donkof7
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • ( جامون رو عوض کردیم وای ولی مگه میرفت تو) (کیر پدرام بد نبود ولی انصافا از کیر من کوچیک تر بود)
   کله کیری تو کل داستانت فقط میخواستی بگی برای توهم بزرگه باو فهمیدیم :( :|


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو