عشق واقعی من

  سلام دوستان من پارسا هستم 16 سالمه یه پسر خیلی خوشکل با موهای بلند و مشکی چشای درشت قهوه ای پر رنگ و مژهای بلند و پوست صاف و سفیده سفید این داستانی که مینویسم اصلا داستان سکس نیست یک داستان رمانتیک و عشقی هست ماجرا از 1 سال پیش شروع شد من اصلا به دخترا اهمیت نمیدادم خیلی مغرور بودم به قول دوستام به جای اینکه من دنبال دخترا باشم دخترا دنباله من بودن خلاصه هم پسرا رو حیرون کرده بودم هم دخترا رو من یک دوست داشتم که اسمش امیر محمد بود اونم خوشکل بود ولی نه به اندازه من ولی خیلی دنباله دختر ها میرفت یک روز تو خونه بودم اصلا حوصله نداشتم نمیدونستم چکار کنم که دیدم شماره یک نفر رو گوشیم افتاده نگاه کردم شماره آشنا نبود هی تک زنگ میزد منم خیال کردم که یکی از دوستامه میخواد اذیت کنه منم گوشیم رو گذاشتم رو بی صدا بعدش رفتم خوابیدم ظهر شده بود 5 ساعت خوابیده بودم رفتم یه سر به گوشیم زدم دیدم 124 تا تماس بی پاسخ هست همشون هم یک نفر با خودم گفتم وای خدا این عجب انرژی داره بعدش یه دونه پیام اومده بود نوشته بود که پسر خاله ی من اگه تو رو ببینه با چاقو میزنتت بعدش نوشته بود که اگه میخوای من میتونم یه کاری برات بکنم منم که اصلا از این چیزا ترسی نداشتم بهش گفتم که دست شما دردنکنه نمیخواد کاری برام بکنی
  بگو بیاد با چاقو بزنه ببینم میتونه اخه من اون موقع دانه1 کاراته و دانه 2 رنجر کماندو داشتم و از هیچی نمیترسیدم بعدش دیدم نوشته بیشعور کثافت گمشو منو بگو که میخواستم برای این کاری بکنم توف منم دیگه جوابشو ندادم بعد یه مدت دوباره دیدم برام پیام فرستاده نوشته بود میخوای همدیگه رو ببینیم منم که نمیتونستم بگم نه چون که اگه میگفتم نه میگفت این ترسیده منم گفتم باشه خیال میکردم پسره ولی تو پارک قرار گذاشتیم بعد که من رفتم سر قرار هی بهش زنگ میزدم میگفتم تو کجایی میگفت تو پارکم منم هی سر تکون میدادم نمیدیدمش بعد بهم گفت لباست چه رنگیه منم رنگ لباسم رو گفتم و گوشی رو قطع
  کردم بعد
  1دقیقه دیدم که یکی داره از پشت صدام میزنه رومو برگردوندم دیدم یه دختر خوشکل با چشای سبز و حدوده 1.70 قدش بود واساده جلوم وای خدا خیلی خوشکل بود تا حالا دختر مثل اون ندیده بودم بعد من گفتم ببخشید کاری داشتین گفت من همونم تو تلفن باهاتون قرار گذاشتم وااای خدا خیلی جا خوردم باورم نمیشد از اون جوابی که بهش داده بودم پشیمون بودم دوست داشتم همون لحظه بغلش کنم ولی این کار رو نکردم غرورم رو لتمه دار میکرد دستش رو آورد جلو سلام کرد منم دست دادم باهاش سلام کردم بعد که نشستیم رو نیمکت پارک داستان زندگیش رو برام گفت منم داستانمو براش گفتم وقتی فهمید ورزشکارم خیلی خوشحال شد بعد که با هم حسابی حرف زدیم بعد میخواستیم از هم جداشیم من خیلی دوست داشتم بوسش کنم ولی روم نمیشد تا اینکه اون سرشو اورد نزدیک و بوسم کرد منم نامردی نکردم یه بوس ابدار از لپ هاش کردم بعد خداحافظی کردیم راستی اطلاعات ظاهری اون اسمش ستاره بود رنگ پوستش سفید لب های زیبا خوشکل صورت خیلی خیلی زیبایی داشت قدش 1.70و وزنش هم تقریبا 55-60 بود منم که داشتم برای اولین بار تو عمرم عاشق میشدم رفتم خونه خیلی سرحال بودم با همه احوال پرسی میکردم خلاصه اون روزها خیلی مهربون شده بودم بعد چند روز که بیشتر از 1000 تا اس ام اس رد و بدل کرده بودیم من و ستاره یه قرار با هم گذاشتیم اینبار تو خونه ما بود چون مامان و بابام سالگرد ازدواجشون بود و هر دو رفته بودن فرانسه برای یک هفته بعدش که ستاره قرار بود ساعت 3 بیاد خونمون منم خونه رو اماده کرده بودم بعد که رو کاناپه روبرو تلوزیون نشسته بودم داشتم فیلم میدیم از ترجمه دار ها هندی بود بعد دیدم صدای زنگ میاد فیلم رو قطع کردم رفتم در رو باز کنم دیدم ستارست واقعا خوشکل شده بود مثل ستاره های اسمون شده بود مانتو تنگ و خوشکل سیاه و لپ های قرمز و لب هاش رنگ خون بود اومد تو نشست رو مبل منم رفتم ابمیوه بیارم بعدش ابمیوه اوردم یکی دادم دست ستاره تشکر کرد منم کنارش نشستم در گوشش گفتم ستاره واقعا خیلی خوشکل شدی ستاره هم یه لبخندی زد منم از رو مبل بلند شدم دستشو گرفتم بلندش کردم محکم بغلش کردمو بوسیدمش نمیدونین چه حسی داشت انگار داشتم رو ابرا پرواز میکردم بعدش لب گذاشتم رو لبش خیلی حال میداد ستاره هم لبامو با اشتیاق میخورد بعدش مانتوشو از تنش دراوردم یه کرست قهوه ای و شورت قهوه ای خیلی بهش میومد منم نتونستم خودمو کنترل کنم دوباره بغلش کردم گفت پارسا گفتم جون پارسا گفت نمیخوای با من سکس کنی گفتم من با کسی که دوسش دارم هیچوقت سکس نمیکنم نمیدونم از این حرفم خوشحال شد یا ناراحت ولی وقتی از بغلم جداش کردم دیدم اشک تو چشاش جمع شده با یه چهره مظلومانه داره نگام میکنه منم میدونستم دردش چیه بردمش تو اتاقم کرست قرمزش رو دراموردم یه سینه کوچیک ولی خوشکل داشت شروع کردم به خوردن سینش خیلی حال اه اهش بلند شده بود بعدش همینجوری لیس میزدمو میرفتم پایین تا به کوسش رسیدم شرتشو دراوردم وای چی میدیدم یه کوس خوشکل و بی مو کاملا خیس شده بود منم دست بردم زیر باسنش واقعا بزرگ بود و نرم محکم فشار دادم و با اشتیاق شروع کردم به خوردن کوسش خیلی اه اه میکرد انگار داشتی دنیا رو بهش میدادی منم ادامه دادم تا یه چیزی ریخت رو صورتم ستاره اه بلندی کشیده ابش اومده بود سرمو گذاشت رو سینش بهم گفت پارسا دوست دارم واقعا ازت ممنونم منم که حال نکرده بودم روم نمیشود که بهش بگم کیرمو بخور ولی اون یه دفعه شلوار تنگی که پام کرده بودم رو دراورد کیرم رو دید کلی قربون صدقه رفت منم خیلی حال کردم کیرمو کرد تو دهنش خیلی حرفه ای ساک میزد منم واقعا داشتم حال میکردم یه دفعه با یه لرزشی ابم ریخت تو دهن ستاره اون همشو قورت داد گفت به به چه شیرین بود منم باخنده گفتم نوش جونت خلاصه پسر خالش که 18 سالش بود بعد 4 روز با چند تا پسر قلدر جلومو گرفتن منم هی بهشون میگفتم که بد میشه براتون برین پی کارتون منم 3 تاشونو زدم افتادن زمین نفر چهارمی رو خواستم بزنم با چا قو کرد تو بازوم بعدش چهارمی رو زدم زمین خلاصه بازوم 43 تا بقیه خورد ولی هنوز که هنوزه با ستاره ارتباط دارم و حتی یک روز بدون لبهاش نمیتونم طاقت بیارم..


  نوشته: پارسا

 • 2

 • 0
 • نظرات:
  •   sami1359
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • آخه کیر خر اسب آبی تو کونت این چیه نوشتی دیگه بچه کونی


  •   Hamed eshghi
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • کودکان خود را در فضای مجازی تنها رها نکنید.
   کوچولو مگه سر در این سایتو نخوندی که اومدی تو سایت )لطفاً اگر به سن قانونی نرسیده اید این سایت را ترک کنیدPlease Leave this site if you are under 18(


  •  
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • اين اعداد و ارقامت من كشته! ١٢٤تا ميس كال،به نيت ١٢٤هزار ميليارد پيامبر،يك اس ام اس به خاطر تنهابودن خدا!؟!.
   دمت گرم ثابت كردي عاشق واقعي دست به عشقش نميزنه،فقط كيرش ميكنه دهنش! آخرش سانسور نكن بچه ها همه ظرفيتشون بالاس،دركت ميكنن "گي"نيستي خوب چهارنفري ريختن سرت ديگه،خفت گيري كردن؟ چندتايي توش كردن كه٤٣تا بخيه خوردي؟
   جان،درد داري؟حق داري،كلفت است،ضمخت است،اما برايت مفت است،رستكارشدي؟


  •  
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • یه زمانی خوشگلی واسه پسرا ناراحت کننده بود واسه خودشون ولی الان یه افتخاریه .
   داستانت خوب بود


  •   مازیار خان
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • "سلام دوستان من پارسا هستم 16 سالمه یه پسر خیلی خوشکل با موهای بلندو مشکی چشای درشت قهوه ای پر رنگ و مژهای بلند و پوست صاف و سفیده سفید" از آنجلینا جولی هم خوشگلتری؟
   . . .
   فکر کنم اون فیلم هندی که اون شب دیده بودی داشتی برامون تعریف میکردی!


  •   sex and love
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • آخ دلم . مردم از خنده.
   دیگه سکس بچه بازی شده
   جدیدا بچها عاشق میشن.
   بزار قیافتو حدس بزنم. تو سن بلوغی و دماغت فوران کرده. لاغری و دستو پات به خاطر هورمون تستسترون بد قواره نشون میده. یه جورایی مثل اون بیسکوییت غوله تو شرک .
   صدات بم شده و به تازگی فهمیدی جق یعنی چی. فیلمهای جت لی هم زیاد میبینی


  •   farhadsangi
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • من تا حالا نظر ندادم براي هيچكس
   ولي خاك بر سرت با اين داستانت


  •   محسن تنها
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • اسم داستان: عشق واقعی من.
   همینه عشقت؟ این که جنده بود زودی لخت شد بهت گفت نمیخوای با من سکسی کنی. بعد تو گفتی ن. بعد زد زیر گریه.عشقت بخاطر کیر گریه میکرد.عشقت جندست.


  •   eli nazz
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • آخی،نازی نازی 43 تا بقیه خوردی؟؟؟برو خدا رو شکر کن که بخیه نخوردی
   ما جمع کنیم بریم اینجا دیگه جای ما نیست.
   نمیدونم چرا هرکی تو سایت داستان مینویسه خوشگله،سفیده سفیده


  •   SOLTAN17
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • بابا سطح داستان ها اومده زیر صفر.از امشب خودم داستان نوشتن رو شروع میکنم


  •   arvin AS
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • belakhare in dokhtare sutianesh ghermez bud ya ghahveii bache?


  •   arvin AS
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • belakhare in dokhtare sutianesh ghermez bud ya ghahveii bache?


  •  
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • مامان و بابات سالگرد ازدواجشون فقط یک هفته رفتن فرانسه؟


   فرانسه بغل گوشتون بود؟


  •   princessirani
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • خالی بندی محض،مث همون فیلم هندیه که داشتی میدیدی!


  •   Arya7_3
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • اصلا تو یوزارسیف حکیم اصلا تو جاستین
   فقط بگم که کیر تموم حیون های کشتی نوح با مسافرش +جنتی تو کونت


  •   hghvl
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • داستان کیری .... چرا همتون فک میکنین قیافه هاتون عالیه ...اون روز تو سایت ویکی صدا پسره بعد از یه ساعت تعریف از خودش.. عکسشو داد شبیه کیر خر بود ... کشت منو از خنده ....اگه تونستم عکسشو همینجا میزارم .... هر کی مینوسه فک میکنه خوشکله ای بابا


  •   hghvl
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • عالی گفتی


  •   مازیار خان
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • حتما بذار عکسو
   :star:
   ما هم بخندیم!


  •   جو جو کیرکلفت
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • کسشعر محض بود
   برو ازجوجو مامانت شیر تو بخورکوچولو


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو