لیلا همسر جنده من

  1391/4/24

  اولین سکسی که از همسرم دیدم در حقیقت ندیدم بلکه شنیدم.شاید براتون جالب باشه ولی وقتی ماجرا را خوندید متوجه منظور من میشید.


  یه روز بر حسب اتفاق تو خیابون دیدم یه مرده غریبه تو ماشین خانمم نشسته.خواستم ببینم که زنم این قضیه را از من پنهان میکنه یا نه.بخاطر همین به موبایلش زنگ زدم وگفتم که فلان جا هستم.اگر نزدیک منی ، بیا دنبالم.لیلا گفت باشه میام ولی یکی از همکارام تو ماشین هست وباید اونم برسونیم.گفتم باشه.وقتی اومد دیدم همون همکار مردش تو ماشینه وتنها کاری که کرده بود این بود که رفته بود عقب نشسته بود.اون همکارش که بعدا فهمیدم اسمش محسن بود سر ایستگاه مترو پیاده شد ورفت.لیلا تو مسیر همش از محسن تعریف میکرد واز محاسنش حرف میزد وتعریف میکرد.تا اینکه یه روز لیلا گفت که امروز اون همکارش یعنی همون محسن قرار هست که بیاد یه جزوه آموزشی براش بیاره.پرسیدم میاد بالا؟گفت نه .میده ومیره.گفتم چه کاریه.نمیشه که.تا اینجا بیاد وتعارفش نکنیم ، زشته.لیلا گفت آخه من نمیدونم چی بپوشم.گفتم مگه پیش بقیه میهمانها چطوری هستی؟همون جور باشه.گفت یعنی بی روسری؟گفتم آره دیگه.بعد بشوخی گفتم که دوست بیچارت فقط تورا با مقنعه دیده.بزار یه بار هم ببینه چه لعبتی هستی.لیلا گفت تو ناراحت نمیشی ؟ گفتم نه بابا.راحت باش.در همین هین زنگ در بصدا در اومد.ومن در را باز کردم وهمکار خانمم را دعوت کردم.با اصرار اومد ونشست روی مبل.یه کم قرمز شده بود.فکر نمیکرد که من به این راحتی پذیرای اون باشم.پرسید خانم تشریف ندارن؟گفتم چرا الان میاد.در همین هین دیدم لیلا اومد.وای چی میدیدم.با تاپ باز ودامن تا زانو وآرایشی ملایم وموهایی افشان.اومد جلو وبا محسن دست داد.محسن که اصلا انتظار این صحنه را نداشت ، با دیدن لیلا جا خوردوبه تته پته افتاد.من اومدم بکمکش وسر حرفی را باهاش باز کردم.لیلا رفت وبساط پذیرایی را آماده کرد وآورد جلو.من که تا اون لحظه به محسن بعنوان یه میهمان عادی نگاه میکردم یدفعه شیطون اومد سراغم ویاد فانتزیهای سکس لیلا با مرد غریبه افتادم.بخاطر همین وقتی لیلا سینی چای وبعدش میوه را آورد وبا توجه بلباسی که پوشیده بود، گفتم خودش تعارف کنه.محسن که ظاهرا از حضور من خیلی در فشار بود ودائم نگاهشو از از سروسینه همسرم میدزدید،لحضات سختی را میگذروند.تااینکه تلفن من زنگ زد.برای پاسخ به تلفن به سمت اتاقم رفتم وهمونجا مشغول صحبت شدم.در حین صحبت یه حسی به من میگفت یه نگاهی به حال بندازم.وای چی میدیدم.


  دو کبوتر عاشق لب روی لب هم گذاشته ودست محسن بود که سینه های لیلا را میمالید.صحبتم تمام شد وبلند بلند خداحافظی کردم تا متوجه برگشت من بشند.وقتی اومدم همه چی عادی بود.اونا داشتن درباره کارشون صحبت میکردند ومنو کاملا الاغ فرض کرده بودند.از دیدن اون صحنه هم ناراحت بودم وهم یه جورایی حشری.بر ناراحتی خودم غلبه کردم.چرا که خودم با دست خودم زنمو جنده کرده بودم وجای هیچ گله وشکایتی نبود.لذا تصمیم گرفتم شرایط را براشون محیا کنم تا به کام هم برسند.یه فکری اومد بسرم.یهو بلیلا گفتم : وای لیلا.من امروز چک داشتم.یادم رفته بود.باید برم حساب بحساب کنم.محسن گفت من هم با اجازتون برم.گفتم نه بمونید من زود برمیگردم.رفتم لباسمو پوشیدم وموبایلمو در حالت بی آنتن گذاشتم وگذاشتم روی حالت ضبط صدا وگوشیمو روی اپن آشپزخونه پشت یه ظرفی مخفی کردم وخداحافظی کردم ورفتم وتا دوساعت بعد اومدم خونه.محسن هنوز اونجا بود وتا من اومدم ادای در حال رفتن را درآوردوخداحافظی کرد ورفت.لیلا پرسید کارم انجام شد؟که براش توضیح دادم.پرسید چرا موبایلت نمیگرفت؟گفتم تو بانک آنتن نمیداد.لیلا گفت من میرم دوش بگیرم وزود میام.وقتی رفت تو حمام ، فوری رفتم سراغه موبایلم وشروع به شنیدن ماجرای اتفاق افتاده کردم.بله درسته.اون چیزی که حدس زده بودم.اولین سکس لیلا با یه مردی غیر شوهرش.


  عین مکالمات اون دوتا را براتون مینویسم.


  محسن :لیلا ببین رفت بیرون.
  لیلا:آره رفت.وای محسن من مردم.قربونت کیرت بشم.زود باش سینه هامو بمال .بیا بخورش.
  محسن: بیا جنده قشنگ من.حالا که شوهر بیغیرتت منو با تو تنها گذاشته، چرا که نه.بیا تو بغلم عزیزم.
  (صدای لب گرفتن وآه وآخ و اوخ)
  لیلا:سینه هامو فشار بده.بخورش.همش مال توئه محسن.آه.وای چقدر دلم هوستو کرده بود.اون روز تو اداره دستت خورد به سینم ، داشتم میمردم.محسن فشارش بده.
  محسن: همون روز بخودم گفتم که من باید این سینه ها رو تو دستام بگیرم.الانم لیلا میبینی؟لخت جلوی من نشستی وسینه هات دو دستمامه.وای .قربونتون برم.اووووووووووووووووووم م م م م م چقدر خوشمزست.خوش بحال علی
  لیلا:اسم علی را نیار.میخام فکر کنم مال تو هستم محسن.آخ فشار بده.محسن بخورش.نوکشو گاز بگیر.محسن منو لخت کن.
  محسن: لیلا تو جنده منی؟کستو میخام.میخام لختت کنم.میخام کستو بلیسم
  لیلا: جیغ بلند.من مال تو هستم محسن.زود باش منو لخت کن.کسمو بخور.بلیسش.زود باش.شورتمم دربیار.اوف ف ف ف ف بخورش.برای تو صافش کردم.همش مال توئه.آخ من مردم.محسن بکنش.بکنش زود باش.زبونتو بزار توش.محسن دوستش داری.قشنگه؟ با لبات بکنش
  محسن من کیر میخام .کیییییییییییییییییرررررر
  زود باش.
  محسن: جان .عجب کسی داری لیلا.اووووووووووووووم م م م م م م .وای.علی کجایی ببینی که کس زن جندت تو دهنه منه.کیر میخای؟کیرم بهت میدم.بیا عزیزم.بگیر دستت.خوبه؟ منم برای تو تمیزش کردم.دوستش داری؟همش مال توئه.ماله من بهتره یا اون شوهر بی غیرتت؟
  لیلا: وای ی ی ی ی ی ی محسن.این کیره؟ عجب چیزیه؟ چقدر کلفت و نازه؟وای ی ی ی ی .قربونش برم.باورم نمیشه محسن.این کیر توئه که تو دست منه؟ آخ من چقدر منتظر این لحظه بودم محسن.در بیار .آها.حالا جلوم بایست محسن. وای محسن.من کیر میخام.کیرتو رو میخام.میخای برات بخورمش؟آخه مال علی را هیچوقت تا حالا نخوردم.میخام مال تو رو بخورمش.
  محسن: مگه میشه دلم نخواد.تو نخوای هم من بزور دهنتو میگام.زود باش جنده خانم.جنده پتیاره بیا بخور کیر منو.آه.علی کجایی؟بیایی ببینی زن جندت داره چیکار میکنه.داره کیر همکارشو میخوره.بخور جنده خانم.لیلا .وای ی ی ی ی بخور .عالیه.
  (10 دقیقه صدای ملچ ملوچ وآه واوه محسن)
  محسن: بسه دیگه.میخام امروز چنان بکنمت که دیگه به شوهر بیغیرتت کس ندی جنده.دستاتو بزور روی مبل.آها.کستو از پشت بده بیرون.(صدای محکم زدن کون لیلا)
  عجب کس قلمبه ای داری جنده.میخام مثل سگ بکنمت.دوست داری؟
  لیلا: آره محسن.بکن منو .جرم بده.عاشق اینجور کس دادنم.زود باش منو بگاه.محسن زود باش. آخ .محسن یواش.یواشتر.درد داره محسن.آه ه ه ه ه ه جان.چه حالی میده.وای ی ی ی ی ی محسن
  من تو بهشتم.عجب کیری داری محسن.وای میخام جیغ بزنم.وای تو آسمونم.
  محسن: جان.عجب کسیه.چقدر تنگه لیلا؟من بجای شوهرت گشادش میکنم.تو جنده خودمی.
  (4 دقیقه صدای تلمبه زدن وناله های محسن ولیلا)
  محسن:بیا تو بغلم.ببرمت روی تختی که با علی روش میخابی.میخام اونجا کستو جر بدم جنده.
  (صدای خنده لیلا)


  لیلا: نه محسن.منو بزار روی اپن آشپزخونه.اونجا میخام منو بکنی.محسن زود نشیا.میخام خیلی منو بکنی.آها. محسن یواش.آخ خ خ .جان.یواش.اوف ف ف ف .وای مردم.عجب کیری داری محسن .بزن.تلمبه بزن محسن.محسن با یه دستت سینه هامو فشار بده.با یه دستت بالای کسمو بمال.محسن دوستت دارم.خیلی دوستت دارم.من فقط مال تو هستم.وای چه حالی میدی به من.
  محسن: عجب جنده ای نصیبم شده.مگه میشه از تو گذشت لیلا.کاش زن من بودی.لیلا من تو بهشتم.خیلی باحالی.چه کسی داری لیلا.جنده خانم.داری چیکار میکنی؟
  لیلا: دارم به عشقم کس میدم.کسسسسسسس میدم.فشار بده محسن.
  محسن: لیلا شوهرت نیاد یوقت.بیا یه زنگ بهش بزن.ببین کجاست؟
  لیلا: باشه.گوشی من اونجاست بده به من
  (چند لحظه سکوت) نمیدونم چرا میگه در دسترس نیست.دوباره بگیرم.بازم در دسترس نیست.ولش کن
  محسن بیا روی مبل.


  محسن: ولش کن.شوهر بی غیرتی که زنشو با مرد غریبه تو خونش رها میکنه ، میره، حقش اینه که زنش گاییده بشه.بیاعزیزم.راحتی تو.پاهاتو باز کن.بزار یه کم کستو بلیسم.آها.اووووووووووووووووووم م م م م.چه آبی انداختی؟چه چشمه ای؟اوم م م م م م
  (چند دقیقه کس لیسی وصدای ناله لیلا)
  لیلا میخام ایندفعه جوری بکنم که آبم در بیاد.(صدای بوسه بر لب)
  عزیزم دوست داری آبمو کجا بریزم؟ها؟کجا بریزم؟
  لیلا: تو کسم ولی میترسم.چون من قرص نمیخورم.میترسم حامله بشم.ولی نه من میخام.مهم نیست.یکاریش میکنم.بریز تو کسم.وای. میخام فشار آبتو تو کسم احساس کنم.
  محسن:باز کن پاهاتو جنده.اوف ف ف ف ف دوست داری میکنمت؟خوب میکنم؟عجب کسی داری جنده من؟ جنده پتیاره.کس بده به من.اوف ف ف
  (3 دقیقه تلمبه)


  لیلا داره میاد.داره میاد.مطمئنی بریزم توش. اوه ه ه ه ه ه اومد وای لیلا اومد.آخ خ خ خ
  (صدای فریاد محسن وجیغ لیلا)
  لیلا:بریز توم .وای .چه حالی داره.فشار بده.وای من مردم .محسن.دوستت دارم.درش نیار محسن.آخ من مردم.آه ه ه ه ه .
  (دقایقی سکوت)
  لیلا:محسن یواش درش بیار.یواش یواش.توم احساس خلا میکنم.آه ه (صدای بوسیدن).محسن مرسی.تو امروز منو باوج لذت رسوندی.
  محسن: تو هم خیلی خاص هستی.دوستت دارم عزیزم.بازم دوست داری بیام بکنمت؟
  لیلا:چرا نخوام.تو آخرشی عزیزم.بازم میخام.ایندفعه میبرمت تو خونه خودم میکنمت.
  محسن: پاشو عزیزم.لباساتو بپوش الان علی میاد.
  (چند دقیقه ای صدای درب دستشویی وسکوت)
  محسن: عجب کسی داشت این جنده.
  لیلا:
  چیزی میخوری
  محسن: آره.بیا بشین پیشم.سینه هاتو میخام بخورم تا شوهرت بیاد.
  (صدای زنگ)
  لیلا: اومدش.من عادیم؟موهاتو درست کن.یه بوس بده.اوم م م م .دوستت دارم
  محسن: عاشقتم عزیزم.اوم م م م م م


  با گوش کردن به ماجرای سکس لیلا با محسن ، دید من بلیلا ونگاهم بزندگی وارد فصل جدیدی شده بود.رضایت وصف ناپذیر لیلا از سکس با محسن وحالات موقع سکسش منو تحت تاثیر قرار داده بود.از اینکه نتونسته بودم مثل همه شوهرهای دیگه ، زنمو راضی داشته باشم ، اندکی ناراحت بودم ولی وقتی به نوار ضبط شده سکسشون گوش میدادم ، امید وار بودم که مردایی هستند که میتونند زنمو راضی نگه دارند.لیلا هم توی سکسش با من بعد از اون داستان خیلی داغ شده بود وشاید من هم تغییری در سکس کردنم ایجاد شده بود.چون من در حال سکس بیاد سکسش با محسن می افتادم وقطعا اون هم بیاد کیر محسن وخوب کردنش.
  ولی اونچه که مسلم بود این بود که هر دو تمایل داشتیم باینکه از این ماجرا پرده برداریم.چون مدتها بود که ما حرف از سکس با غریبه میزدیم وحالا که عملی شده ، جرات بیان نداشتیم.تا اینکه لیلا یه روز شروع کرد به تعریف کردن از همکارش محسن.واینکه بد نیست با هم روابط داشته خونوادگی داشته باشیم.اونشب خیلی در این مورد صحبت کردیم .من بشوخی گفتم لیلا بدرد اون داستانها هم میخوره؟لیلا گفت کدوم داستان؟گفتم همون دیگه.همون که موقع سکس ازش حرف میزنیم.لیلا گفت : وا علی.این چه حرفیه.اولا اون حرفا فقط مال موقع سکس هست وثانیا اون همکارمه.اهل این حرفا نیست.تو دلم گفتم آره جون خودت جنده خانم.حالا خوبه نوارتو دارم.بهش گفتم: جدی میگما.اگه آدم خوبو مطمئنی هست وازش خوشت میاد، بد موردی نیستا.اون روز هم که اومد خونمون ، بدجور سر و سینه هاتو نگاه میکرد.گفت نه علی.بس کن حالم بهم خورد.بگیر بخواب.گفتم لیلا باشه.ببخشید.بی خیال.ولی اگه دوباره زنگ زد وخواست به یه بهونه ای بیاد اینجا ، معلومه که خوشش اومده.بعد با هم صحبت میکنیم.وخوابیدیم.فردا لیلا رفت سر کار وساعت 12 بود که برگشت.دیدم از خونه به من زنگ زد.تعجب کردم.گفتم چی شده زود اومدی خونه.گفت شب میهمان داریم.گفتم کی؟گفت تعجب میکنی بگم که همون همکارم.گفتم عجب.دیدی گفتم بهت.ظاهرا تو گلوش گیر کردی.گفت علی من بفکر چیم تو بفکر چی؟گفت کی میخاد غذا درست کنه.گفتم یه کاری بکن.تو بخودت برس وغذا از بیرون میاریم.خدا را چی دیدی.شاید امشب یه سکس سه ...داشتم میگفتم که تلفن را مثلا از روی عصبانیت قطع کرد.جنده خانم داشت برای من فیلم بازی میکرد.ساعت 3 زنگ زدم خونه دیدم جواب نمیده.زنگ زدم بموبایلش.گفت مگه نگفتی بخودت برس.اومدم آرایشگاه.منو میگی.از خوشحالی داشتم میمردم.تو دلم گفتم خودم امشب عروست میکنم لیلا خانم.وقطع کردم.حدود ساعت 7 بود که محسن با لیلا تماس گرفت وعذر خواهی کرد که چون خواهر خانمش اومده خونشون ، شب نمیتونند بیان.من صدای لیلا را میشنیدم که میگفت محسن تو رو خدا.خودت بیا.من کلی خودمو برات آماده کردم.چی بهش گفت نمیدونم ولی لیلا اومد به من گفت که اینجوری شده واونا نمیان.منم با خونسردی گفتم:بهترکه زنش نمیاد.بگو خودش بیاد.لیلا با تعجب پرسید :واقعا؟گفتم آره.تنها باشه که بهتر خوش میگذره.لیلا گفت چی تو سرته علی؟گفتم زنگ بزن بگو بیاد
  اونم از خدا خواسته بهش اس ام اس داد که خودش بیاد واونم که قبول کرد(البته بنظرم اومد که همه این داستانها ساخته خودشون بود .اصلا بعید میدونستم زنش از این میهمونی خبر داشته باشه.بعدا فهمیدم که حدسم درست بود)
  نیم ساعت نشد که محسن اومد وخیلی شیک با یه دسته گل وارد خونه شد.اومد گل را به من بده ،گفتم صبر کن بده به دوستت.در همین موقع لیلا اومد.یه تاپ خوشگل پوشیده بود با یه سوتین همرنگ وتنگ ویه دامن لی خیلی کوتاه که تایلند خریده بود وفقط همونجا دو بار پوشیده بود.آرایشی غلیظ ولاک های رنگ تاپش (صورتی کم رنگ)با یه کفش پاشنه بلند که براش از ارمنستان خریده بودم.خلاصه به همین اندازه که من توصیفش کردم،محسن مات ومبهوت مونده بود تا اینکه لیلا بهش دست داد وخوش آمد گفت.اونم از شوک در اومد ودسته گل را تقدیمش کرد.من که حرارت لبهاشون را کاملا احساس میکردم، تعارف کردم وهمگی رفتیم نشستیم.سر صحبت باز شدو هوا و زمین صحبت میکردیم.لیلا گفت محسن جان هر وقت گرسنت شد بگو تا بگم شام را از رستوران بیارند.محسن گفت خیلی بزحمت افتادیدومن راضی نبودم.گفتم ای بابا.ما تازه با هم آشنا شدیم ومیخاهیم حالاحالا ها با هم باشیم.


  لیلا رفت تو اتاق یه چیزی برداره منم رفت پیشش.دیدم داره شرتش را عوض میکنه.گفتم چی شده.گفت هیچ چی.گفتم نکنه آبت در اومد.نگاهی به من کرد وخنده ای آغشته به شیطنت کردوگفت علی...سرشو گذاشت روی سینم.چیکارکنم.شهوتی شدم.گفتم قربون زن خوشگلم بشم که محسن هم بدجور توکفته.چقدر نگاهت میکنه.با این لباس پوشیدنت بیچارش کردی.یه دفعه لیلا بدون مقدمه گفت علی من میخام.با تعجب گفتم چی؟با یه حالتی سر شار از حشر گفت کیر میخام.مگه تو نمیخاستی منو با یه مرد دیگه ببینی؟الان نشون بده که الکی نمیگفتی.دیگه فهمیدم که باید زن اونقدر حشری شده باشه ، که این حرفو بزبون بیاره.بغلش کردم وبوسیدمش وگفتم امشب بکام میرسونمت.بکام کیر دوستت محسن.لیلا گفت راست میگی علی؟گفتم آره .چرا که نه.گفت علی از من بدت میاد؟گفتم تازه عاشقت شدم .گفتم من نمیام تو حال.تو برو یکم باهاش حال کن اگه دوست داری.لیلا که دیگه طاقتش تموم شده بود بوسم کردو رفت


  با لیلا رفتیم تو اتاق.گفتم عزیزم مدتها با هم دیگه فانتزی سکسی داشتیم وبا این حرفا خیلی لذت میبردیم.الان تا چند قدمی بواقعیت رسیدن رویاهامون هستیم.هرچند تو یک بار با محسن بدور از چشم من سکس داشتی .ولی مهم نیست.این که امشب میخای چیکارکنی مهم هست.آمادگیشو داری؟
  لیلا گفت من آمادگیشو دارم.میبینی که.ولی همین سوال را من از تو دارم.تو واقعا آمادگیشو داری؟پشیمون نمیشی؟علی اگر فکرمیکنی که بعدا سر همین قضیه با هم رابطمون بهم میخوره ، بیا وبیخیال بشیم.منم دیگه قول میدم هیچوقت با محسن رابطه نداشته باشم.گفتم لیلا خیالت راحت باشه .من احساس خوبی دارم ومیخام امشب این را تجربه کنم.من باید تکلیف خودم را با فکر خودم همین امشب معلوم کنم وببینم چند مرده حلاجم.گفتم لیلا شروع کنیم؟با یه شیطنت خاصی جواب داد من حاضرم.


  بگو بیاد.رفتم تو حال.دیدم محسن خیلی مضطرب هست.گفتم چیه آقا محسن؟مضطرب میبینمت.نکنه جا زدی؟با صدای لرزون خاصی گفت که علی آقا اگه مطمئن نیستی بخدا من حاضرم همین الان برم ودیگه پشت سرمو نگاه نمیکنم.دستمو بردم بطرفش.گفتم داماد ندیدم اینقدر خجالتی.پاشو ببینم.لیلا منتظرته.میخام ببینم امشب چه هنری را از خودت بروز میدی.پرسید : الان؟گفتم پس کی.لیلا منتظرته.پاشو.دستشو گرفتم وبردم تو اتاق.یه صندلی هم برای خودم بردم تو اتاق وگذاشتم جلوی تخت تا بهتر بتونم شاهد کس دادن زن جنده ام باشم.دست لیلا را گرفتم وگذاشتم تو دست محسن وبهش گفتم آقا محسن امشب زن من مال تو هست.میخام هر کار که بلدی با زنت انجام بدی.خودم از شدت استرس واضطراب دهنم خشک شده بود.محسن لیلا را بغل کرد وشروع کردن به بوسیدن ومالیدن بدنش.لیلا هم آه وناله میکرد.چند دقیقه همینجور ادامه دادن.صدام در اومد.گفتم ظاهرا با حضور من سختتون هست.فکر کنید من اینجا حضور ندارم.با هم حرف بزنید.یه دفعه محسن گفت لیلا خانم جنده خشگل من آماده هستی که من جلوی چشم شوهرت کستو بلیسم.دوست داری؟لیلا آهی کشید وگفت آره.منم میخام کیرتو بخورم.وشروع کردن روی تخت تو هم لول خوردن.یه دفعه محسن گفت علی آقا میشه زن جندتو برام لختش کنی؟وای خیلی از این حرف تن وقلبم لرزید.چون یکی از فانتزیهای خاص ما همین بود که من زنمو لخت کنم.گفتم چرا که نه.پاشدم ودر حالی که دستم میلرزید گفتم لیلا پاشو.تاپ ودامنش را در آوردم.بند سوتینشو باز کردم وبه محسن گفتم آماده ای که میخام زیباترین وخوش تراش ترین سینه جهان را برات لخت کنم؟محسن گفت زود باش مردم.وقتی سوتین را کنار زدم ، محسن مثل وحشی ها افتاد به جونش وشاید 10 دقیقه فقط داشت سینه هاشو میخورد ولیلا از شدت شهوت ولذت دور خودش میپیچید.یه دفعه محسن گفت کسکش بیا شرت زنتو برام دربیار.


  میخام کسکشی زنتو پیشم بکنی واز من بخوای کس زن جندتو لیس بزنم.پاشدم شرت لیلا را که البته بود ونبودش فرقی نمیکرد از پاش در آوردم ورفتم بالا سرش لم دادم.پاهاشو با دستای خودم باز کردم وگفت آقا محسن کس زنم مال توئه.باهاش هر کاری خواستی بکن.خواهش میکنم بلیسش جلوی من.وقتی دست محسن را روی کس زنم دیدم نا خودآگاه ارضا شدم.فکر نمیکردم تا این حد اسیر لذت وهیجان این کار بشم.در پوست خودم نبودم.حالتم عادی نبود.محسن گفت علی آقا عجب کسیه.خداییش با وجود این کس به کس دیگه هم فکر میکنی؟من که کس زنم از چشمم افتاده.گفتم قابلتو نداره.مال خودته .وشروع کردن بلیسیدنش.لیلا بود که ناله میکرد وبا دستاش سر محسن را به کسش فشار میداد.اونقدر غرق در شهوت بود که با اینکه محسن با یه دستش سینه هاشو فشار میداد وگاهی محکم لبای کسشو میزد ویا گاز میگرفت، اصلا حالیش نبود.من همش بهش میگفتم لیلا داری چیکار میکنی؟با یه حالتی میگفت دارم کس س س س س س میدم.دارم جلوی شوهرم کس میدم.وای ی ی ی محسن بخورش.زبونتو بزار توش.یه دفعه لیلا به من گفت علی کیر میخام.بگو کیرشو به من بده.من کیر محسن را میخام.گفتم آقا محسن مگه نمیبینی زن جنده من التماس کیرتو میکنه.بده بهش دیگه.محسن که تا الان هنوز لخت نشده بود گفت علی آقا مگه قرار نبود تو دامادم کنی.خودت بیا کیرمو برای زن جندت درش بیار.برام خیلی جالب بود.خیلی لذت بخشه.


  خدا نصیبتون کنه که کیر یه مرد غریبه را برای زنتون هدیه بیارید.لباسای بالا را خودش درآورد.شلوارشم درآورد.دست گذاشتم توی شرتش وبرای اولین بار یه کیر بزرگ را دست زدم.لامسب کیر نبود که.خرطوم فیل بود.وقتی در آوردمش گفتم لیلا بیا عزیزم.اینم کیر محسن.محسن محکم زد برون لیلا وگفت جنده پاشو.مگه کیر نمیخواستی؟به من گفت کسکش شرتمو در بیار.بلند شد ایستاد ومن شورتشو در آوردم.لیلا تا کیر محسن را دید پرید بطرفش وشروع کرد بوسیدنو لیسیدن.وبعد گذاشت تو دهنش.من هم کنارشون داشتم این صحنه را میدیدم.لیلا کیرمحسن را در آورد وروبه من گرفت وگفت میبینی علی.کیر به این میگن .محسن گفت کسکش پاشو کیرتو در بیار ببینم چی داری.پاشدم ومن هم لخت شدم.کیر من هم بد نیست ولی لیلا کیر محسن بهش چسبیده بود.منم گفتم نوش جون عزیزم.لیلا گفت ببین الان تو دهنمه.چند دقیقه دیگه میزارم توکسم.جلوی چشمای تو.مگه همینو نمیخواستی.گفتم حالشو ببر عزیزم.وشروع کرد مثل یه جنده واقعی ساک زدن.تخماشو میزاشت تو دهنش.به محسن گفت بخوابه وبه من گفت پاهاشو رو هوا نگه دارم.خیلی حرفه ای بود.با زبونش چنان محسن را بحال آورد که محسن از شدت لذت فقط داد میزد.یه 10 دقیقه ای همه جاشو لیس میزد . زبونشو تو سوراخ کون محسن میزد ومیلیسید.یه دفعه محسن بلند شد ولیلا را پشت رو کرد.محکم زد در کونش وگفت قلمبه کن به بیرون جنده.با انگشتش فرو میکرد تو کس زنم ودر میاورد.یه دفعه محسن حرف دلم را زد.داشتم به لحظه موعود نزدیک میشدم.محسن گفت میخام زن جنده پتیارتو جلوی روی کسکشت پاره کنم.بیا هم منو داماد کن وهم زنتو عروس.خودت کیرمو بزار تو کس زنت.لیلا جیغ میزد ومیگفت علی زود باش مردم.بی غیرتیتو نشون بده.کسکشیتو نشون بده.


  محسن گفت دیوس زود باش دارم میترکم.رفتم جلو ویکم آب سر کیرو مالیدم به همه جای کیرش وگذاشتم در کس لیلا..گفتم مبارکت باشه عزیزم.فشار بده.محسن هم که قبلا تجربه کس تنگ لیلا را داشت ، آروم کیرشو فشار داد تو.مثل هلو کیرش تا ته رفت تو کس زن جنده من.زنی که با دست خودم جنده شد.محسن از شدت هوس با یه شدت خاصی تلمبه میزد ومحکم میزد به کون زنم.من تو این حال دیگه نتونستم جلوی خودم را بگیرم ودوباره ارضا شدم.جالبه بدونید که آبمو ریختم روی کیر محسن که تو کس لیلا جلو وعقب میرفت.با اینکه ارضا میشدم ولی از قدرت شهوتم کم نمیشد.گفتم اینجوری بسه.لیلا به پشت خوابید وطاق باز پاهاشو باز کرد و گفت محسن جان بیا.کیرتو تا ته بزار توش.منو جر بده محسن.محسن هم کیرشو گذاشت در سوراخ کس زنم وشروع کرد به تلمبه زدن.همینجور که لیلا را میکرد ، سینه هاشو میخورد .لبشو میخورد.لیلا میگفت نوک سینه هامو گاز بگیر وناله میزد.من رفتم وسر لیلا را گذاشتم روی رون پام ودست لیلا را گذاشتم روی کیرم.لیلا ناله میزدو التماس محسن را میکرد که تندتر تلمبه بزنه.


  محسن در حال کردن زنم وقتی تلمبه میزد صورتش نزدیک من میشد و میرفت عقب.یه بار تو چشمام نگاه کرد وگفت میبینی؟میبینی علی آقا چی جوری دارم زنتو میگام کسکش؟یادت باشه که خودت کیرمو گذاشتی تو کس زنت.میبینی جلوی چشمت دارم زنتو میکنم جاکش.آره میبینی؟ کیف داره ها؟زن جندت الان مال منه دیوس.میبینی سینه هاش تو دست منه.دوست داری ؟آره؟حال میده؟همینو میخاستی کسکش؟دیدی چی جوری زنتو تصاحب کردم؟میبینی رو تخت خودت دارم زن جندتو جر میدم؟بعد به لیلا گفت:لیلا جنده خوب میکنمت؟من بهتر میکنم یا این شوهر دیوست؟لیلا میگفت تو فقط تو.علی اصلا کردن بلد نیست.بکن زود باش بهتر بکن.محکمتر تلمبه بزن تا تو بغل شوهرم بالا پایین برم.بعد محسن به من گفت اون دفعه همه آبمو خالی کردم تو کس زن جندت.الان دوست داری کجا بریزم.بعدش محکم زد به سینه لیلا وگفت کجا بریزمش جنده.زود باش بگو.دارم میام.گفتم بریز تو کسش.لیلا گفت نه بریز تو دهنم.میخام جلوی شوهرم آبتو بخورم.همشو بخورم تا علی از حسودی بمیره.بریز تو دهنم.یه دفعه کیرشو در آورد وآورد جلوی دهن زنم.گفت باشه.الان میریزم تودهنت.میبینی علی.آب کیرمو میریزم تو دهن زنت.سرشو نگه دار جاکش.چند بار داد زد نگه دار نگه دار نگه دار .آخ آخ اومد اومد اومد جنده نگه دار.آه آه آه .چنان با فشار آبش اومد که آرزوشو داشتم.چی میدیدم.


  زنم همه آب محسن را مثل شیر سر کشید وکیرشم مثل بستنی قیفی لیس میزد.من هم برای سومین بار با دیدن این صحنه ارضا شدم وریختم رو سینه زنم.محسن افتاد.لیلا بی حال افتاد.من ولی هنوز اون صحنه را که میدیدم همچنان شهوتی بودم وداشتم تن لخت او ن دو تا را کنار هم روی تخت نگاه میکردم وراضی از این رابطه سکسی داشتم لذت میبردم.محسن بلند شد ویه تشکر از من کرد وعذر خواهی از بابت حرفهای زشتی که به من زد.ولیلا را بوسید وازش تشکر کرد ورفت دستشویی.لیلا هم بزور چشماشو باز کرد وبا یه حالت خاصی گفت :علی مرسی.دوستت دارم.خیلی دوستت دارم.گفتم خوش گذشت عزیزم؟لیلا گفت خیلی خوب بود.گفتم بازم میخای؟با یه حالی سرش را بنشون رضایت تکون داد.پاشدم لباسمو پوشیدم ولیلا هم تاپ ودامنشو بدون سوتین وشرت پوشید ورفتیم تو حال.محسن هم از دستشویی اومد ورفت لباسشو بپوشه که بهش گفتم لطفا فقط شورتشو بپوشه.گفت نه بپوشم برم.گفتم کجا؟مگه داماد شب اول عروسشو ول میکنه بره؟گفت یعنی تا صبح بمونم؟گفتم پس چی؟گفت یعنی اجازه میدی تا صبح باز هم...؟گفتم امشب لیلا ماله توئه.هنوز سیرش نکردی.از شدت خوشحالی اومد ومنو بوسید ورفت مشغول خوردن میوه شد


  نیم ساعتی به خوردن میوه وتنقلات صرف شد.لیلا ومحسن دیگه رسما منو آدم حساب نمیکردند وبا خودشون خوش بودند.من هم راضی از شرایط موجود از رضایت وشادی اونا لذت میبردم.لیلا به محسن پیشنهاد داد که با هم برن حمام.محسن قبول کرد ولی گذاشت بعد از سکس روی مبل جلوی من.گفت دلم میخاد شوهرت در حال خوردن تنقلات باشه ومن تو رو جلوی شوهرت جر بدم.موافقی؟لیلا از خدا خواسته اومد ونشست روی مبل کنار من وپاهاشو باز کرد وکسشو در اختیار محسن گذاشت.محسن گفت لیلا جون ایندفعه میخام هم کستو بکنم هم کونتو.برق تو چشمای لیلا درخشش زد .با حالت خاصی گفت کون؟محسن گفت آره عزیزم کون.میخام برام کونی بشی.جلوی شوهرت کونتم جر بدم.علی خونتون وازلین داری؟گفتم آره.الان میارم.رفتم ووازلین آوردم.تا بیام اونا مشغول شدن.محسن کیرشو تو کس زنم جا داده بود وداشت تلمبه میزد.وازلین را که آوردم محسن کیرشو کشید بیرون وگفت علی جان کیرمو برای کون تنگ زن خوشگلت آماده کن.من که فکر نمیکنم تا بحال عرضه این را داشته بودی تا این کون سفید و خوشگل را بکنی؟من جلوت میکنم تا ببینی چه لذتی داره واز چه نعمتی محروم بودی.کیرشو آورد جلوی من تا براش وازلین بزنم.حسابی کیرشو چرب کردم وکون لیلا را هم وازلین مالیدم.باور کنید تا کیر را گذاشت در کون لیلا،تا ته رفت تو.باین راحتی؟تعجب کردم .لیلا یه اوف بلندی کشید ودیدم با تمام وجودش داره لذت میبره.همش میگفت جوووووووون.چه حالی میده از کون گاییده شدن.نمیدونید چه حالی میداد.من نشستم دارم تخمه میخورم وزنم را محسن مثل سگ داره میکنه وزنم ناله میکنه.یه لحظه محسن کیرشو در آورد وبه من گفت علی بیا ببین کون زنتو.ببین چه گشادش کردم.نمیخای بکنیش.من که کیرمو در آورده بودم وداشتم میمالیدم گفتم آره چرا که نه خیلی دوست دارم.اجازه میدی ؟محسن خندید وگفت قابل نداره.من از خدا خواسته بلند شدم.اینقدر این کار برام هیجان داشت که سر سومین تلمبه آبم اومد وهمشو خالی کردم تو کون لیلا.محسن زد تو سر من وگفت خاک تو سرت با این کیر شلت.برو گمشو کنار ودوباره شروع کرد به کردن زن من.لیلا هم که در اوج لذت بود گفت محسن کاش مال تو بودم.این بی عرضه همیشه همینطوریه.تا کیرش میخوره به من،آبش میاد.فکر میکنی چرا من جنده شدم.چرا کسم اینقدر تنگه؟بس که شوهرم بی عرضه هست.محسن کمر لیلا را بوسید ودر حال تلمبه زدن که شدتشو بیشتر کرده بود گفت عزیزم خودم گشادشون میکنم. بعد کیرش را در آورد وبا دستمال تمیزش کرد ولیلا را بلند کرد وگذاشت تو بغل من وگفت بی غیرت کسکش پاهای این جنده را بده هوا تا بزارم تو کس زن جندت.چون مسلط نبود به من گفت دیوس بلند کن این جنده را .بیارش بالاتر.یه بار که یه کم اومد پایین یه دفعه دیدم یه سیلی محکم زد تو گوشم وگفت آشغال زن هرزه :بیارش بالا.من یه لحظه ناراحت شدم ولی وقتی لیلا هم داد زد که بی عرضه منو بلند کن تا محسن راحت تر منو بکنه ،یه کمی آروم شدم وکیرم فورا سیخ شد.محسن تلمبه زدنشو تندتر کرد ولیلا هم دائم ناله میکرد.اونقدر صداش بلند بود که یقین دارم تو راه پله همسایه ها دارند گوش میکنند.یه وقت محسن وحشی شد وضمن اینکه تلمبه زدنشو بیشتر کرد سینه های لیلا را گرفته بود زیر باد سیلی وکتک.اونقدر زد تا اینکه آبش اومد وتمام و کمال ریخت تو کس زن من.فکرشو بکنید.یه مرد غریبه جلوی شما زنتونو هم بگاد وهم بزنه وهم آبشو بریزه تو کس زنتون.


  واااااااااااااااااااااااااااااااااایی ی ی ی چه لذتی داره.محسن همونجوری خودش انداخت روی ما بطوری که لیلا بین منو اون قرار گرفته بودیم در حالی که غرق خنده شده بودیم.چند دقیقه ای کیر محسن تو کس زن من بود وبعد همونجوری بلندش کرد وبا هم رفتن حمام.تو حموم هم صدای جیغ وناله های ناز لیلا میومد که حکایت از سکس مجدد اونا بود.جالبه.من تو حال نشسته بودم وهم داشتم به کس دادن لیلا فکر میکردم وهم به این که الان زنم با یه مرد غریبه توی حمام خونه ما هستند واینکه تاصبح هم قراره تو رختخواب ما وروی تخت ما بخوابند.باین فکر میکردم که دستی دستی زنمو در عرض چند ساعت جنده کردم ودارم از جندگیش لذت میبرم.واینکه باید برای این عروس وداماد حوله آماده کنم واینکه باید لباسای زیر خودم را بدم به کسی که اومده وزن جنده منو حسابی کرده.تو این فکرا بودم که لیلا صدام زد وگفت که حوله میخان.براشون حوله بردم.لیلا ومحسن اومدن بیرون.ورفتن تو اتاق تا لباس بپوشند.چند دقیقه بعد لیلا تو بغل محسن اومدن تو حال ونشستن تو حال .من هم فقط یک کلمه گفتم واون این بود:خسته نباشید


  فرستنده: dr_ghatel

 • 5

 • 0
 • نظرات:
  •   Hamed eshghi
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیرم تو غیرتت .منم موندم ،به تو بی ناموس چطور زن دادن سیب زمینی رگ داره ول تو نه.با این اوصاف زنتو بیار تا بچه های شهوانی یه حالی ببرن بی غیرت


  •   kire20cm_dagh
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • من موندم غیرت تو مردای ایرانی از بین رفته خدا وکیلی حیف اسم حیون که بخوان رو تو بذارن


  •   kamran-tehran-20
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خوار تو گاییدم زنتو گاییدم ننه جنده ی بی همه کس پدر سگ کس کش کیرم تو خاندانت کیرم دهن بابات و ننه ات که تورو پس انداختن این اولین داستانیه که از اعماق وجودم فحش میدم به مولا نزدیکم بودی جرت میدادم خوارکسه از سگ برین تو کله ات


  •   hooman63
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • من اینجابه هیچکس توهین نمیکنم..به همه هم این ومیگم..ولی خاک برسربی غیرتت کنند.هرچنددروغ نوشته باشی..فرق نمیکنه!!!


  •   teen wolf
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • قبل از اینکه داستان رو بخونم کیرم از عزض تودهنت کونده،اگه میدونی زنت جنده است طلاقش بده دیگه عمه ننه.


  •   mamali888
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مگه دفعه پیش که این داستامو گذاشتی کم فحش خوردی که بازم تکرارش کردی یا شاید هم از فحش خوردن لذت میبری ( خوش غیرت)


  •   amir1000000_1
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیرم توی هیکلت!


  •   saeed 021
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کوووووووووووونی


  •   یاورهمیشه مؤمن
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • سگ برینه توحلقت.
   میگن خوک کثیفترین حیوونه ولی توازاونم پستتروبیصفت تری.
   فقط1تخم حروم یاولدزنامیتونه همچین افکاری داشته باشه.
   پس اگه توتخمت حرومه پس مادرتم حتمابدکارست.اگرمادرت بدکارست پس خواهرتم تخم حروم ودرنتیجه جندست واین داستان همچنان ادامه دارد...
   توکه هیچی ولی واسه خودم متاسفم که نصف داستانتوخوندم.
   گندزدی به روزگارم...


  •   teen wolf
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کجاست اوندغیرت ایرانی که اگه یه نفر چپ به زنش نگاه میکرد یارو رو سهله نزدیک بود خودشو جر بده؟؟؟
   چی شد اون همه مردونگی؟؟؟
   من که میگم اینا یه هدف خاص دارن تا ملت رو فریب بدن.
   پس کیر اسب آبی وعاج فیل تو کونت،ابنه ای بد بخت.
   برج ایفل هم از ته تو کونت میدونم میتونی جاشون بدی،
   راستی یادم رفت بگم،وقتی داشتی جنده بازی های زنتو گوش میدادی زن جندت هنو تو حموم بود،اون طور که زر زدی حد اقل سکسشون نیم ساعت طول کشید.
   نن چاره ای ندار جز اینکه بگم کیر سگ ارمنی همراه با خایه های گراز همزمان تو دهن گشادت.
   و یک نصیحت دیگه ننویس کس کش،دیگه ننویس مادر جنده،دیگه ننویس کون کش،دیگه ننویس از کون دارت بزنن.بسه دیگه حوصله نذارم بیشتر از این قهوه ایت کنم.
   نصف چرندیاتت رو هم خوندم ولی ارزشش رو نداشت خداستم از اول معلوم بود چیهدولی گفتم شاید این فرق کنه وموتور غیرتش روشن شه ولی به گمانم کیر اسب "مادی"رفته توش وجز آب منی چیزی توش نیست ومحاله روشن شه!!
   ختم کلام کیرم از عرض تو دهنت.
   :evil:


  •   234
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • تمام داستانتو تو یکلمه خلاصه کینم بی غیرت


  •   یاورهمیشه مؤمن
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • غیرت واصالت شیرمرداوزنای آریایی رودیدی بیشرف؟
   اینانوادگان کورش کبیرن.اینایادگارداریوش بزرگن.
   1بیصفت مغزهرزه مثل توکه معلوم نیست تخم کدوم عربی هستی نمیتونه افکاروعقایدکثیفشوبه ماقالب کنه.ماخون نژادبرترتورگامون جریان داره مردیکهءتخم1000نفر.
   داستانات اینجاخریدارنداره سگ صفت عوضی.
   تازه هنوزنصف بچه هانیومدن.
   من ازتبارپاک آریایی
   قشنگترین قصیدهءرهایی
   هوای عشق تازه نیست تورگهام
   تن نمیدم به رنگ کهربایی...


  •   aliiii49
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • بااينكه تكراري بود وكپي برابراصل. ولي كپي كردن اين داستان هم هنر ميخواد.اين كسكش بيشرف فكر ميكنه همه فحشا نصيب نويسنده هست ولي سخت در اشتباهي مردك:همه فحشا نصيب شمايي هست كه اين داستان را اينجا كپي كرده ايد... پس بشين وحالشو ببر بچه هاميدونم كه حسابي از خجالتت در ميان...... بيشرف بيغيرتكرم كدو . كرم اسكاريس تو كونت... اسب ابي سكته كرده در حال خميازه تكاورز تو كونت....


  •   mimikhanom
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خر گاو بزغاله


  •   rahian
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • حالا ما نمیدونیم این آقا محسن توی سکس اولی که با زنت داشت چه گیری به تو داده بود همش اسمتو می اورد : علی کجایی؟ خوش به حال علی .... رو تخت علی .......
   ای کیر بلال حبشی تو کونت . غیرتت کجاست کسکش ؟ یه خروسم اگه یه خروس دیگه بخواد پشت مرغها بره ، باهاش جنگ میکنه ....... یعنی تو از حیوونم پایینتری؟
   کون پشم ، کون اوراقی ، کون ترک خورده ، کیر سگ پتی بل ( کارتون مهاجران رو که حتما یادتون) تا دسته تو کونت.
   بی غیرت.............


  •   rahian
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • حالا ما نمیدونیم این آقا محسن توی سکس اولی که با زنت داشت چه گیری به تو داده بود همش اسمتو می اورد : علی کجایی؟ خوش به حال علی .... رو تخت علی .......
   ای کیر بلال حبشی تو کونت . غیرتت کجاست کسکش ؟ یه خروسم اگه یه خروس دیگه بخواد پشت مرغها بره ، باهاش جنگ میکنه ....... یعنی تو از حیوونم پایینتری؟
   کون پشم ، کون اوراقی ، کون ترک خورده ، کیر سگ پتی بل ( کارتون مهاجران رو که حتما یادتون) تا دسته تو کونت.
   بی غیرت.............


  •   aliiii49
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • بااينكه تكراري بود وكپي برابراصل. ولي كپي كردن اين داستان هم هنر ميخواد.اين كسكش بيشرف فكر ميكنه همه فحشا نصيب نويسنده هست ولي سخت در اشتباهي مردك:همه فحشا نصيب شمايي هست كه اين داستان را اينجا كپي كرده ايد... پس بشين وحالشو ببر بچه هاميدونم كه حسابي از خجالتت در ميان...... بيشرف بيغيرتكرم كدو . كرم اسكاريس تو كونت... اسب ابي سكته كرده در حال خميازه تكاورز تو كونت....


  •   sokoot e sard
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • نماد غیرتو میخوای؟!من اینجام!
   برگ چقندر چیه؟!من که نینجام!
   لیلا رو من گذاشتمش کس بده!
   از کیر محسن پیش من پز بده!
   فک نکنید بی رگو ریشه ام من!
   مثل یه مارِ توی شیشه ام من!
   خودم میخواستم داستان اینجوری شه!
   لیلا واسه محسن ما حوری شه!
   دلم براش سوخت گفتم عیب نداره
   کیرش مثه مار شایدم قطاره!
   لیلام اگه نبود خودم که بودم!
   حالا به فرض که از کونم کبودم!
   یادش بخیر بچگیام تو کوچه
   همه میکردنم مثه کولوچه
   آخ که چقد کون دادنم حال میده
   "ه"چی چیه؟!شاعر الان"دال"میده
   دلم برات حتی نسوخت یذره
   دنیا جای درو کردنِ بذره
   هرچی بکاری میکنی تو برداشت
   خودت که کردی اون بالاها یادداشت(بالاها منظور داستان کیریشه)
   ببین کجا مال کسی رو خوردی
   کس کشی کردیو عذاب آوردی
   با افتخار میگی زنم کس میده؟!
   دیّوث بگو کی تورو اون پشت ریده؟!
   واسه اینکار منتظر مدالی؟!
   جرت باید داد رو گلای قالی!
   فک میکنی روشن فکری به اینه؟!
   که ببینی زنت روی زمینه؟!
   خر صورو بت زد میدونی یعنی چی؟!(صور خر=کنایه از ابلهی)
   یعنی باید الان بشی آب کشی
   کی توی دنیا زنو جنده میخواد؟!
   باید که خر کونت رو تا ته بگاد
   والا دیگه ارزش شعر نداری
   باید تورو وصلت کنن به گاری
   الانه باز دوباره قاطی کنم
   شعرو تو این لحظه حیاتی کنم
   گمشو دیگه نبینمت اینورا
   نکبتِ کیری،حیف اسمه خرا....
   حال ندارم دیگه برات کافیه
   حیف کلامو این همه قافیه........


  •   kiret tu kosam
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی قشنگ بود من هر کار کردم شوهر سابقم راضی به این کار نشد!داستانت واقعا شهوانی بود


  •   kiret tu kosam
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی قشنگ بود من هر کار کردم شوهر سابقم راضی به این کار نشد!داستانت واقعا شهوانی بود


  •   یاورهمیشه مؤمن
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دمت گرم باشعرتوپت.
   حیف شعرقشنگت که گذاشتی پای داستان این بیصفت ولی بایدکاری باهاش کردکه دیگه ازاین غلطانکنه.


  •   کاکو شیرازی
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • نمیدونم به افرادی مثل توهم میگن مرد؟؟؟!!!
   خاک بر سرت. بی غیرت.


  •   کاکو شیرازی
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • نمیدونم به افرادی مثل توهم میگن مرد؟؟؟!!!
   خاک بر سرت. بی غیرت.


  •   hadi fucker
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • برو مادر جنده.کسکش داری کسکشی زنتو میکنی و لذت میبری بعد ارزو میکنی خدا نصیبمون کنه که زنمون فلان شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟کیرم تو کس و کون زن جندت.برو ارزو کن ننت جلو بابات به کس دیگه ای بده و خواهرتو جلوی شوهرش جر بدن


  •   coco.sna
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • be to bayad goft haivan. 4pa bi gheirat har chand haivan ha ham rooi jofteshoon hasasan. To dige che mojoodi hasti khoda midoone. Abe kire sheitan ham vasat ziade


  •   arianboy
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آفرين جالب بود ميگم ميشه منم واسه يه شب بشم محسن ؟ قبول ميكني ؟ پشيمونت نميكنم


  •   seft zan
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • Chra adres manzeleto bemon nemidi ta leylito begaeim:)


  •   spandata
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دوستان من... گول حرفای اینو نخورید وجدانا داره دروغ میگه.. زن به هرجندگی هم باشه هیچوقت درحین سکس این حرفایی که ایشون داره میزنه رو نمیگه اون مردک غرییبه هم غیرممکنه بیاد بگه ای کردم زن این بی غیرت رو.. دروغه بابا چرا خونتون روجوش میارید.. اونم به این سبک:"م .وای.علی کجایی ببینی که کس زن جندت تو دهنه منه.کیر میخای؟کیرم بهت میدم.بیا عزیزم.بگیر دستت.خوبه؟ منم برای تو تمیزش کردم.دوستش داری؟همش مال توئه.ماله من بهتره یا اون شوهر بی غیرتت؟" اینو کسی میگه که مثلا با شوهره زدوخوردی داشته باشه از باب انتقام بگه نه کسی که هنوز شوهره رو نمیشناسه.. واما درمورد نویسنده : من فکر میکنم شما یک نفری داری همینجور داستان سرهم میکنی مینویسی. من نمیدونم تو چه خانواده ای بزرگ شدی که اینجور عقده ای بار اومدی ولی میدونی یا شما وامثال شما کاری نمیشه کرد وبه نظر من شما به درجه ایی از بیماری رسیدید که نباید گذاشت توجامعه باشید. چه افسوس که دستم به جایی بند نیست. فعلا بنویس از این مهملات بنویس. من نمیدونم مدیر این سایت چرا جلو ترویج شما وسکس بامحارمیها وگیها ولزها رو نمیگیره.نمیدونم


  •   یاورهمیشه مؤمن
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • Ba maram 66.
   هرکسی که خون ایرانی تورگاش باشه وقتی کامنتای دوستان روپای همچین داستان کثافتی میبینه بیشترازقبل به ایرانی بودن خودش افتخارمیکنه.


  •   Takkhal
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دمتگرم باباطرفو کشتی،بااین فحشای که دادی الان مادرش به عذاش نشسته ی بدم آخرش اومده بودی طرف پودرشده بود


  •   Takkhal
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دمتگرم باباطرفو کشتی،بااین فحشای که دادی الان مادرش به عذاش نشسته ی بدم آخرش اومده بودی طرف پودرشده بود


  •   Takkhal
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خب الان اینکارو بکن اینکه غصه نداره


  •   wolfling
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﯽ ﻏﯿﺮﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ
   ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ !
   ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺯﻥ ﺟﻨﺪﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻟﻬﺎ ﺳﮑﺲ ﻣﯿﮑﺮﺩ . ﺍﺧﻪ ﺯﻥ ﺟﻨﺪﻩ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﯾﻦ ﮐﺲ ﺷﻌﺮﺍ ﭼﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﯽ !!! ﺍﻻﻍ


  •   banco
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اول


  •   ashkan-toto
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دروغه


  •   bombe atom
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • koskesh


  •   armin_alone
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • سلام دوستان من دوباره برگشتم به سایت خواهش میکنم گذشته ها را فراموش کنید و بیایید باهم مهربان باشیم
   داداش سکوت سرد از ما خوب یاد گرفتیدا!!!!!!!!!!!!!!!فکر نمیکردم بتونم فرهنگشو تو این سایت جا بندازم از شعرت کف کردم واقعا عالی بود
   پس منم میام و یه شعری میگم ( بازم تکرار میکنم گذشته ها گذشته )
   بعد دادن زنــــــــت رفتی میوه صـــــرف کــــــردی؟
   بمیرم برات باسه جندگیش یه عمریه صبر کردی؟
   با این حرفات شکی نیست تو هستی یه کونی
   یهو زنتو ارسال درب منزل بفرست اونم تو گونی
   چرا اصرار داری زنت جنده و خودتم یه کسکشی!!!!
   محسن زد زیر گوشت تا زنتو بلند کنی بی غیرت مگه تو نش کشی!!!!
   این همه منی رفت توش اون وقت نشد حامله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   این حرفای چرندت باسه من یکی خیلی جالبه
   کونی باسه ما دعا نکن زنمون جنده بشه
   برو دعا کن منبع آب خوری زنت مثل چشمه بشه
   شاید بتونم بگم که اول اون زن جندت نجیب بود
   ای کاش کس کشیت از فقر و باسه خرج جیب بود
   آخرین جملت این بود خسته نباشی
   انتظار داری بهت میگفت زنده باشی؟
   آخه چی بگم بهت مرتیکه لاشی
   اومدی تو شهوانی تا با ما باشی
   پس بدون میکنیم توت تا تاشی
   جوری که دیگه نتونی پاشی
   خوش سخن میگفت شخصی بنام مکــــســــی
   آخه کونی اینا حاصل توهم جق یا توهم مستی؟
   بچگیات کردن تو کونت یه انگشت شصتی
   توی این داستانا هست از اجنوی یه دستی
   و حتما دارن از کاراشون یه قصدی
   یه قصدی شوم/////مثل جغدی رو بوم///////با این داستانات انگار کردی توم///////از مملکتم سیاه شده روم////////باید بکشمت با صدای بوم بوم
   در آخر بهت میگم خسته نباشی
   (بابا بخدا خارجی ها هم غیرت دارن اینجوری نیستن الکی آبروی اون ها رو هم میبرید شما ها )
   راستی زنت جنده بین المللیه؟؟؟؟ماشالله تایلند و ارمنستان و ..... هم که سابقه کار داشته
   شهر نو بوجود شما افتخار میکند
   (هیچ جنده ای تنها نیست.................بی غیرت اول )اینم شعار خاندانته کونی (نمیگم بی غیرت چون انگار دوست داری بشنوی این لف رو )


  •   Barsam777
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • میگم تو که همه رو گفتی . بیا اعتراف کن عزیزم . این محسن خودت رو نکرد ؟ شاشیدم تو کالیبرت که کیر واسش کمه


   حیف این تخیل که با بی غیرتی پیوند بخوره


  •   konde sexy
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • عالی عالی ای ول سکس 3 نفره کوس و کون باهم بگایید که مادر زنت هم گاییده بشه تو دهنشو بگا اون کسشو این خیلی خوبه بعدش خودتو میگاد من اینو دوست دارم بعد زنم خودم هم مثل زن گاییده شم و زنم کمک کنه به گایشم جووووووووووووووووووووون میسیییییییییییییییییییییی منم میخوام


  •   mostoufi
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • تا جایی خوندم که گفتی تو اتاق می موبایلیدی و اونا لب می گرفتن.
   اونم زنی که شک داشت با روسری جلو مهمون بیاد یا نه؟
   واقعاً از محتوای کسشعرت بگذریم حتی قدرت تصویر یک فانتزی زیبا و 10% باور کردنی رو هم نداشتی
   خاک تو گورت


  •   zmahaia
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دروغه تازه موقع سکس اول نمایشنامه میخوندن یا داشتن سکس میکردن؟؟؟؟؟؟؟


  •   zmahaia
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دروغه تازه موقع سکس اول نمایشنامه میخوندن یا داشتن سکس میکردن؟؟؟؟؟؟؟


  •   vici666
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • صبر کن ببینم اینو از کجا کپی کردی؟ من اینو یه جا خوندم، یارو این داستانو به صورت سریالی گذاشته بود، میخواست از سکس زنش با یه نفر توی شمال بگه که دیگه داستانارو نذاشت، مگه کونت میخاره بیای داستان یکی دیگرو بذاری این همه فحش بخوری ابله!!!


  •   hamzeh s
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ای ریدم به هیکلت که آرزو نکنی خدا نصیبمون کنه-قطعاً کونی هستی چون از خرفات معلوم میشه خب بابا آخه وقتی کون میدی فکرای دیگه کن-کیر بن لادن تو کس مادرت کیر سارکوزی تو کس خارت کیر همه ی بچه های شهوانی با تموم کیرای ایرانیا تو کون خودتو خار مادرت که از از کونشون خون بیاد


  •   hamzeh s
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ای ریدم به هیکلت که آرزو نکنی خدا نصیبمون کنه-قطعاً کونی هستی چون از خرفات معلوم میشه خب بابا آخه وقتی کون میدی فکرای دیگه کن-کیر بن لادن تو کس مادرت کیر سارکوزی تو کس خارت کیر همه ی بچه های شهوانی با تموم کیرای ایرانیا تو کون خودتو خار مادرت که از از کونشون خون بیاد


  •   ساسي مانكن
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • |( اخه کس کش اینا چیه تحویل مردم میدی خر گیر اوردی الاغ بگو خودم بکنمش جرش بدم


  •  
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خجالت اوره


   کل داستانت دروغ بود


   اما داستان سکسی جالبی بود


  •   ساسي مانكن
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • large_6db29a10fe8a518a3b4e55cfaa5223fce150e3f082d6a0ff485526719c7ae1e11db1942d42012bd08454e2ba62d8205a21dfb28394a89616918.jpg |( اخه کس کش اینا چیه تحویل مردم میدی خر گیر اوردی الاغ بگو خودم بکنمش جرش بدم


  •   pd67
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کسخل اینو از سایت لوتی آوردی بگو تا کیرم تو کس ننت نرفته خوارکسته


  •   pd67
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کسخل اینو از سایت لوتی آوردی بگو تا کیرم تو کس ننت نرفته خوارکسته


  •   Silver_fuck
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • راستش نیازی نبود مثل بعضیا چند خط بخونم بعد یهو متوجه بشم که در چه موردیه چون از اسم داستانش معلوم بود که چی تحفه ایه. کاملا مشخصه از یک تخیل خیلی قوی بوجود اومده، تخیلی که ممکنه خیلیها بهش دچار بشن اگه باور ندارین توی همین سایت هستن کسانی که اگهی های اینچنینی میدن پس معلومه که این ذهنهای بیمار زیاد وجود داره. فقط در عجبم که توصیفاتش چقدر واقعی و با جزئیات کامل بود مثل اینکه خود نویسنده هم میدونست که بقیه چه چیزی درموردش میگن که اینطوری به خودش فحش میداد و خودش رو خورد میکرد. فانتزی سکسی همونطور که از اسمش معلومه یعنی چیزی که توی ذهن بوجود بیاد برای لذت بیشتر که پس از ارگاسم رسیدن حال و هواش هم از ذهن میپره حالا اگه کسی بیاد این تخیلات رو به رشته ی تحریر در بیاره با اینکه بخواد واقعا این کارو انجام بده خیلی فرق میکنه...


  •   pd67
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کسخل اینو از سایت لوتی آوردی بگو تا کیرم تو کس ننت نرفته خوارکسته


  •   takavarjoon
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کوس مغز دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . . .
   راستش حتی خط اول داستانتم نخوندم چون دیدم دوستای گلم نوشتن که چه گوهی خوردی دیگه خیالم راحت شد که بیخود زحمت نکشم. از شعر زیبای sokoot e sard هم لذت بردم. دست و پنجولش درد نکنه که به سایت رونق بخشیده. بقیه هم که حسابی از خجالتت در اومدن. ظاهرا یک سیب زمینی بی غیرت هستی. کله کیری دیگه ننویس. سکس با محارم ننویس. بی ناموس، بی شرف، آشغال کله دیگه ننویس. خر تو کونت عر عر کنه دیگه ننویس.


  •   besuck
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ریدم دهنت!کیرم تو کونه غیرتت مرتیکه بی ناموس.تو از کیر سگ کم تری.
   جنده مادرزاد.چطوره زنتو جنده کنی و از مردا پول بگیری؟؟


  •   cesc
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ppppppaaaaaaaaassssssssssstttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!


  •   cesc
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ppppppaaaaaaaaassssssssssstttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!


  •   cesc
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ppppppaaaaaaaaassssssssssstttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!


  •   کفتار پیر
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • نخوندم چون ارزش خوندن نداشت.
   نوشته های یه ذهن بیمار...نوشته های یه ذهن کثیف...نوشته هایی که بوی گند تعفن میدن...خوندن این نوشته ها چه سودی داره؟
   نویسنده یه سادیسمی و آدم مریض بیشتر نبوده و اون جوری که از کامنت دوستان معلومه اونی که کپی کرده حتی از نویسنده هم پست تر و کثیف تر بوده.
   از همه ی دوستان بخاطر کامنت هاشون ممنونم...بچه هایی که حتی کامنت نمیذاشتن مخالفت خودشون رو با این مساله به شکل خیلی جالبی بروز دادن.
   دم همه ی بچه های ایرانی گرم.
   خنجرم تو کونت
   شمشیر ساموراییم تو کونت عوضی.
   حتی ارزش فحش دادن رو هم نداری بدبخت.


  •   night raven
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • وقتي بي غيرت تو جامعه زياد بشه
   بايد فاتحشو خوند
   دوره شاه هم جنده خونه بود هم مرد غيرتي!
   ولي الان....
   خاك تو سر بي غيرتت
   كسي نيس جلوي
   اين داستاناي گي،بي غيرتي رو بگيره؟
   حالمون بهم خورد
   ريدي تو سايت


  •   SHAHRAM6000
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • به تو فقط یه اسم میشه گذاشت : کس کش جاکش


  •   milad0312
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کس کش میگن تویی


  •   milad0312
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کس کش میگن تویی


  •   milad0312
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کس کش میگن تویی


  •   milad0312
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کس کش میگن تویی


  •   rahgh0zar
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • واسه دفعه ی بعد داستان آبجیتو بگو غیرت خوشکله


  •   Midona
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • تا حالا نظر نداده بودم ولی مجبورم کردی.کونی تو چطور به خودت میگی ایرانی.ایرانی باید غیرت داشته باشه کس کش


  •   ali atish pare
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کپی بود


  •   haniyelove
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • همش خالی بندیه.............


  •   reza_300
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کس کش بی غیرت مثل برده ها شدی کونی بی شرف حتما تومادرت جنده بوده کس کش بی غیرت بیشرف بیار زنتو جر بدیم کس کش


  •   DAEMON
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • harchi foshe mikham bet bedam hamunam liaqat nadari,tof


  •   DAEMON
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • هرچی فشه می خوام بت بدم همونم لیاقت نداری.تف


  •   parsa.n.t
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • من شک ندارم که این داستانو یک زن نوشته/ چون ارزوی بیشتر زنا ازادیه / پس یه زن این داستانو نوشته که تخیلات خودشو خالی کنه تو یه داستان/ چون هیچ مردی هیچ جوره حاضر به این کار نیست/ این داستان صد در صد ساخته ی نویسنده ست /شاید برای یک فرد بیماره که sadism داره.... این داستان باطله


  •   saghar.24
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • :hat: آفرین به سکوت سرد بخاطر شعر زیباش
   داستان ارزش نظر دادن نداره
   نویسنده بیمار روانی است


  •   Tehroni.17
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی...حیف فش که به تو بدم. راستی اون شعر خیلی جالب بود.


  •   Reza hot 72
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیر فیل افریقایی تو کون پدر و کس مادرت چون که اسم علی رو برات گذاشتن از این که اسم علی رو بی غیرتی مث تو گذاشتن بد بخت از اینکه تو ایرانی هستی خجالت میکشم اما وقتی کامنت بقیه هم وطنامو میبینم احساس غرور میکنم یه ایرانیم دخترای شهوانی هم حالشون از این کارت بهم میخوره فحش به خودت نمیدم چون لیاقت فحشو نداری فقط بهت میگم اسم علی رو نیار بی غیرت بدبخت


  •   شلخان
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • كس مغز اين دروغو كه ميدي راسته ،كير اسميگل(شيطان ارباب حلقه ها) تو كونت


  •   amir_Top_badansaz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • عنوان داستانتو عوض کن بذار
   من بیغیرت تمام عیار


  •   amir_Top_badansaz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • عنوان داستانتو عوض کن بذار
   من بیغیرت تمام عیار


  •   polo007
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • سلام به همه دوستای با مرام که بعد از گندی که این بی شرف به اولین ورودم به سایت زد لا اقل با جوابایی که بهش داده بودن دوباره بهم ثابت کردن که مردای ایرونی به سرنوشت دایناسورا دچار نشدن.
   استخون پای چپ شتر ماده با آبلیموی تازه با اسانس زهر عقرب سن خوزه به اول و آخر دودمانت بره بی عرضه...........................
   فکر میکنم دیگه خیلی بهت بها دادم. هر چند تو هم هدفت همینه که 4نفر بهت توجه کنن عقده ای ابنه ای در به در.......................
   با تمام وجود سعی کردم از فحش ک-دار در موردت استفاده نکنم چون حتی لیاقت اونم نداری.............................


  •   polo007
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • سلام به همه دوستای با مرام که بعد از گندی که این بی شرف به اولین ورودم به سایت زد لا اقل با جوابایی که بهش داده بودن دوباره بهم ثابت کردن که مردای ایرونی به سرنوشت دایناسورا دچار نشدن.
   استخون پای چپ شتر ماده با آبلیموی تازه با اسانس زهر عقرب سن خوزه به اول و آخر دودمانت بره بی عرضه...........................
   فکر میکنم دیگه خیلی بهت بها دادم. هر چند تو هم هدفت همینه که 4نفر بهت توجه کنن عقده ای ابنه ای در به در.......................
   با تمام وجود سعی کردم از فحش ک-دار در موردت استفاده نکنم چون حتی لیاقت اونم نداری.............................


  •   polo007
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • سلام به همه دوستای با مرام که بعد از گندی که این بی شرف به اولین ورودم به سایت زد لا اقل با جوابایی که بهش داده بودن دوباره بهم ثابت کردن که مردای ایرونی به سرنوشت دایناسورا دچار نشدن.
   استخون پای چپ شتر ماده با آبلیموی تازه با اسانس زهر عقرب سن خوزه به اول و آخر دودمانت بره بی عرضه...........................
   فکر میکنم دیگه خیلی بهت بها دادم. هر چند تو هم هدفت همینه که 4نفر بهت توجه کنن عقده ای ابنه ای در به در.......................
   با تمام وجود سعی کردم از فحش ک-دار در موردت استفاده نکنم چون حتی لیاقت اونم نداری.............................


  •   polo007
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • سلام به همه دوستای با مرام که بعد از گندی که این بی شرف به اولین ورودم به سایت زد لا اقل با جوابایی که بهش داده بودن دوباره بهم ثابت کردن که مردای ایرونی به سرنوشت دایناسورا دچار نشدن.
   استخون پای چپ شتر ماده با آبلیموی تازه با اسانس زهر عقرب سن خوزه به اول و آخر دودمانت بره بی عرضه...........................
   فکر میکنم دیگه خیلی بهت بها دادم. هر چند تو هم هدفت همینه که 4نفر بهت توجه کنن عقده ای ابنه ای در به در.......................
   با تمام وجود سعی کردم از فحش ک-دار در موردت استفاده نکنم چون حتی لیاقت اونم نداری.............................


  •  
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • بيهمه چيز تويى که اين خزعولات ونوشتى وتويى که از سايت لوتى کپى کردى. افرادى مثل شماها کرم جامعه اناند وجود کثيفتون جامعه رو به گند ميکشونه. هرچند که هيچ غلطى نمىتونيد تو اجتماع بکنيد ولى بوى تعفن افکار پليدتون مشام آدماى غيرتمند ايرانى رو آزار ميده. کاش دستم بهت مىرسيد....


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مجوسیت یعنی توووووووو/من یه کیر فوق عربی لایه پام اگه خواستی بگوزنت که سهله به خودتم میندازمش لاشیه کس ملنگ.شعرروخوندم.خوشمان امد


  •   s_O_l_t_a_n
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • والله تمام گفتنی هارو بزرگای سایت و بچه های دیگه گفتن
   اما ارزش فحش دادنم نداره ، واسه اینکه همچین آدمایی با شنیدن فحش بیشتر لذت میبرند
   البته مشخصه که این داستان از ذهن یه نویسنده یِ سادیسمی و یه آدم مریض بیشتر نیست ، وگرنه مطمئناً خیلی از دوستانی که توی این سایت میان متأهل هستن و حتی اجازه همچین فکرایی رو به خودشون نمیدن چه برسه به انجام دادنش .
   ما ایرانی هستیم و هممون معنی غیرت ایرانی رو خوب میفهمیم ، پس نمیتونین با گسترش این نمونه داستانا باعث تغییری توی وجود یه ایرانیِ با غیرت و با خانواده بشید ، بیخود زحمت ندید و این چرندیات رو ننویسد چون بی فایدست .
   واقعاً دوستان ایرانی بودن واقعی رو نشون دادن ، دیگه جایی واسه حرف به نویسنده نذاشتند .


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مجوسیت یعنی توووووووو/من یه کیر فوق عربی لایه پام اگه خواستی بگوزنت که سهله به خودتم میندازمش لاشیه کس ملنگ.شعرروخوندم.خوشمان امد


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیره عررررررربیم توکیون ابجیات چونده بی ناموس درضم کیرشیخمونم توکون شب کن زنت لاش کون


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیره عررررررربیم توکیون ابجیات چونده بی ناموس درضم کیرشیخمونم توکون شب کن زنت لاش کون


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیره عررررررربیم توکیون ابجیات چونده بی ناموس درضم کیرشیخمونم توکون شب کن زنت لاش کون


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیره عررررررربیم توکیون ابجیات چونده بی ناموس درضم کیرشیخمونم توکون شب کن زنت لاش کون


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیره عررررررربیم توکیون ابجیات چونده بی ناموس درضم کیرشیخمونم توکون شب کن زنت لاش کون


  •   pedramppz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اقای به ظاهر زن دار جنده
   سلام من اهل فحش دادن نیستم و انتظار هم ندارم داستانهایی که این جا نوشته میشه واقعیت داشته باشه چون اونوقت نصف و یا شاید بیشتر زنهای ایران جنده باشند
   حال بگذریم
   نوشتن داستان سکسی جالب هستش به شرطا و شروطا
   نوشتی : (لیلا گفت آخه من نمیدونم چی بپوشم.گفتم مگه پیش بقیه میهمانها چطوری هستی؟ ) دادن و گرفتن یک جزوه آموزشی اونهم از دم در چه ایرادی داره که زنت حتما باید لباس بپوش ؟؟ معلوم برای ایکنه بهونه ای برای اوردن مرد غریبه پیش زنت خوب فکر نکردی
   بقیه اش رو هم به دلیل بی محتوا بودن و اینکه فقط سعی القا کردن زن جنده داشتی نخوندم بهتر وقتی می خوای داستان بنویسی به جای اینکه سعی کنی بگی واقعی هستش از قلم خوبی استفاده کنی
   اما یک سخن هم با ادمین
   محتوای داستانهایی که در سایت گذاشته می شه روز به روز پایین تر و کم ارزش می شه
   به نحوی که اصلا ارزش وقت گذاشتن نداره بهتره کمی در تایید داستانها تجدید نظر کنید
   متشکر


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • داستانت که الکی بود.ولی ولی کاش بیشترازکیووووووون زنت میگفتی کیرم وست احساساتت


  •   Reza hot 72
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • چرا رو خودتونو واسه ادمین زمین میزنید هر چی به ادمین میگی کیفیت داستانا روز به روز پایینتر میاد کمی تو تأیید داستانا تأمل کن اصلا فایده نداره پس میگیم هر چی اومد بدون توجه بچاپش شاید با کیفیتا رو انتخاب کرد


  •   amir_Top_badansaz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • عنوان داستانتو عوض کن
   این بیشتر میاد بهش
   من یک بی غیرت تمام عیارم


  •   dardammiad
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • داستانت خوب بود اما اولا ای کاش مخفیانه سکسشونو تماشا می کردی برخورد نزدیک و اگاهانه سکس زن ادم با شخص دیگر زیاد شهوت برانگیز نیست مثل داستانهای اراذل و اوباشیه که فحش های بالا را دادن ثانیا سکس با آشنا هم شهوت بر انگیز نیست سکس اتفاقی زن ادم با مثلا تعمیر کاری که میاد چیزیرو تعمیر کنه یا بنگاه معاملات ملکی که خونه رو نشون می ده و... خیلی شهوت بر انگیزیه به شرطی که ادم مخفیانه سکس رو تماشا کنه زن منم دوست پسر داره من داستانشو چند وقت پیش نوشتم که اونا تو اتاق بودن و سکس یواشکی می کردن و من هم گوش می دادم و ابم اومد ولی بعدش پرو شدن داشتن از حالت مخفیانه دذر می اومدن جلوشونو گرفتم الان برای من شاخ شده منم کاری از دستم بر نمیاد


  •   goli61
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مطمینم واقعی نیست


  •   goli61
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مطمینم واقعی نیست


  •   dardammiad
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • داستانت خوب بود ولی بهتر میشد اگر اولا سکس زنت با محسن را مخفیانه تماشا می کردی ثانیا سکس اتفاقی زنت با مثلا بنگاهی که خونه رانشون میده یا تعمیرکار و... خلی شهوت بر انگیزتره تا فرد مورد نظر مثل محسن همکار زن ادم باشه ضمنا منم داستان سکس زنم با دوست پسرش رو نوشتم که تو اطاق سکس می کردن و من در هال صدای نفس نفس زدنها زنمو می شنیدم به شدت تحریک شده بودم و مثل فواره ابم اومد ولی بعد پرو شدن از حالت مخفیانه در اومدن که من دارم جلوشونو می گیرم اما تیغم دیگه نمی بره هنر کاری دوست دارن می کنن منم کیرم کوچیکه و ابم زود میاد تا میزارم تو کس زنم سریع ابم میاد و همه جارو به کثافت می کشم من بیشتر اوقات جلق میزنم و خیلی هم برام لذت بخشتره


  •   goli61
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مطمینم واقعی نیست


  •   goli61
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مطمینم واقعی نیست


  •   goli61
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مطمینم واقعی نیست


  •   metin1984
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیرم تو شرفت اشغاله قازاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیر توکیون ناموست لاش کیون به من میگن کیون پسند خواستی بگوخودم همه جوره خانم بچهاتوبه اوج میرسونم.بی تربیت این چه داستانی بود.ولی کاش ازکیون زنت بیشتربرامون میگفتی


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیر توکیون ناموست لاش کیون به من میگن کیون پسند خواستی بگوخودم همه جوره خانم بچهاتوبه اوج میرسونم.بی تربیت این چه داستانی بود.ولی کاش ازکیون زنت بیشتربرامون میگفتی


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیره عررررررربیم توکیون ابجیات چونده بی ناموس درضم کیرشیخمونم توکون شب کن زنت لاش کون


  •   adelyyy
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • KHAK TO SARET KONAN .TOOO AZ KHOK HAM NAJESTARI


  •   adelyyy
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خاک توسرتو و زن جندت.از خوک هم نجس ترین


  •   adelyyy
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خاک توسرتو و زن جندت.از خوک هم نجس ترین.بازم اکه دروغ باشه تو زنا زاده ای


  •   Ki kir mikhad
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • این آدم یا بهتر بگم خوك ، ایرانی نیست ، چون فقط خوك اینطوریه كه زنشو میده مذكرا میكنند ، بعد خودش هوس میكنه بره سراغ زنش ، آقا خوكه ، پیشنهاد میكنم واسه تك تك پسرای شهواني دعوت نامه بدی بیان كوس و كون زنتو برات حاضر كنند ، بعد خودت بكنیش ، اگه دوست داری بیشتر حال كنی، زود باش و پیشنهاد منو انجام بده ، برای شروع شماره موبایل و آدرس خونه تو واسه من خصوصی بفرست ، یا اگه خواستی عمومی بنویس همه بیان دم در خونه ت صف وایستن


  •   Kakam22
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اومدم هر فحشى بدم به اين كير تو دستاش كه نتونه ديكه بنويسه ديدم بجه ها دادن
   بنابراين جواب اين بى همه جيز سكوته


  •   kabir1026
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • موندم اهل کدوم خراب شده ای شک دارم ایرانی باشی چون مرد ایرانی غیرت داره
   به قول دوستمون مرد نه جنس مذکر اتفاقا جنس مذکر هم غیرت داره یه کم از خروس یاد بگیر


  •   shahrokh2323
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ببین من و ارشیا هیدن اینجا بهت میگیم کسکش بی غیرت من اون خواهر تو گاییدم زن جنده آخه کسکش این کس و شعر ها چیه مینویسی اگه اوب داری بیا اینجا بکنیمت مادر جنده


  •   YYaassii
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ياس راس ميگه .غيرتِ ايرانى هارو صاعقه زد.حتما بچم دارى,حرومزادس ديگه


  •   shadmehr_567
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خوب یه دفعه کون خودتم میزاش خلاص دیگه


  •   ايزابلا كالن
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مردم تو سكس چقدر حرف ميزنن!!!!!
   اصلا اينا سكس كردن يا همش به مكالمه گذشت؟
   احمق روانى


  •   ساناز 3200
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آفرین به غیرتت غیرتم غیرت مرد آیرانی میگما تو به اونا گفتی که خسته نباشین منم به تو میگم خسته نباشی


  •   Lazy Mortal
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • فقط خاک بر سرت
   این فوش نیستا،میخوام بفهمی که خیلی پستی
   البته این داستان نوشته ی یه مرد نیست


  •   Lazy Mortal
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خاک بر سرت


  •   Lazy Mortal
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خاک بر سرت


  •   erfanking
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • نمیدونم بهت چی بگم تو که یه کم غیرت نداری جایه تو عصاب من کیری شد !
   بی غیرت ! من جایه تو بودم زن رو طلاق میدادم ! ننه ی محسن رو هم میگاییدم !
   زن جنده سیب زمینی رگ داره تو کسکش نداری کیر تو اول و اخرت !


  •   shahoz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش دیگه داستان ننویس....................... :Sp


  •   shahoz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش دیگه داستان ننویس....................... :Sp


  •   shahoz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش كس كش دیگه داستان ننویس....................... :Sp


  •   dardammiad
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • داستانت خوب بود و بهتر میشد اگه اولا سکس همسرت را مخفی تماشا می کردی درگیر نمیشدی ثانیا سکس همسرت را با اشنا ترتیب نمی دادی مثلا با کارگر ساختمان و...


  •   leim
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • داستان و بی خیال
   کامنت ها رو


  •   leim
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • داستان و بی خیال
   کامنت ها رو


  •   Ki kir mikhad
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دوستان توجه داشته باشن هیچ ایرانی ، و بهتر بگم هیچ آدمی حاضر نمیشه جندگي زنشو ببینه و یه مرد رو دعوت كنه با زنش سكس كنه ، اصل این ماجرا حكایت MFM معروفه منتهی این آقای فارسی زبان و اصل داستان كه بقول یكی از بچه ها این داستان كپی هست ، سعی در ترویج فرهنگ این نوع سكس در ایران هست ، همه ایرانیها ممكنه توی هر نوع سكسی پیش قدم بشن اما مطمئن باشید این قبیل داستانها فقط جنبه تخریب اذهان عمومی هست ، پس اینقدر خونتون رو كثیف نكنید و اعصاب خودتون رو خورد نكنید، این مرد یا بهتر بگم خوك ، توی ایران نیست ، حاضرم با همه شرط ببندم ، آقای dr_ghatel ، اگه توی ایران هستی ، آدرس خونه ت رو بذار ، كلی مرد و پسر غریبه توی شهرت پیدا میشن كه غیرت واقعی رو بهت نشون بدن


  •   Ki kir mikhad
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دوستان توجه داشته باشن هیچ ایرانی ، و بهتر بگم هیچ آدمی حاضر نمیشه جندگي زنشو ببینه و یه مرد رو دعوت كنه با زنش سكس كنه ، اصل این ماجرا حكایت MFM معروفه منتهی این آقای فارسی زبان و اصل داستان كه بقول یكی از بچه ها این داستان كپی هست ، سعی در ترویج فرهنگ این نوع سكس در ایران هست ، همه ایرانیها ممكنه توی هر نوع سكسی پیش قدم بشن اما مطمئن باشید این قبیل داستانها فقط جنبه تخریب اذهان عمومی هست ، پس اینقدر خونتون رو كثیف نكنید و اعصاب خودتون رو خورد نكنید، این مرد یا بهتر بگم خوك ، توی ایران نیست ، حاضرم با همه شرط ببندم ، آقای dr_ghatel ، اگه توی ایران هستی ، آدرس خونه ت رو بذار ، كلی مرد و پسر غریبه توی شهرت پیدا میشن كه غیرت واقعی رو بهت نشون بدن


  •   mojolo
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • حرومزاده ای حروم زاده
   چه لذتی داره کس کشی دیوس پفیوز


  •   شهوت باز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اتیش جهنم تو کس زنت.بیتربیته خالی بند ولی اگه خواستی درمورد زنت بات شریک میشم پولم میدم.کیونی.خودت روهم میکنم.باورکن جون علی اقا


  •   rooli
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • سگ به قبر ننه بابات برینه مادر جنده


  •   tandis91
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • زیاد جالب نبود !


  •   khashi.mashi
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • واقعا همچین کس مشنگایی پیدا میشن؟ در ضمن خدا نصیب مادر زنت کنه که کیرمو برا خواهر زنت در بیاره کونی چاقال بازیاتو به بفیه نسبت نده


  •   smokin
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خاک تو سر بیغرتت کنن لاشی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  •   jelin
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • وقتی نزدیکه یک گوسفند ماده میشیگوسفند نره حمله میکنه بهت اما تو از همون گوسفند هم کمتری.بیا شماره زنتو بده کیر ما هم بزرگه ها فکر کنم برای مادرت خوب باشه زنت که پاره شد یا مادرت یا خواهرت انتخاب با توئه


  •   اوهوم اوهوم
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • هه
   به ناموس من چپ نگاه کنن خار مادر دنیا رو میگام!
   من که اصلا این داستان باورم نشد!
   فکر میکنم که این داستان رو یه بچه نوشته برای این که خودش و امثال مثل خودشو ارضا کنه!


  •   اوهوم اوهوم
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • هه
   به ناموس من چپ نگاه کنن خار مادر دنیا رو میگام!
   من که اصلا این داستان باورم نشد!
   فکر میکنم که این داستان رو یه بچه نوشته برای این که خودش و امثال مثل خودشو ارضا کنه!


  •   اوهوم اوهوم
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • هه
   به ناموس من چپ نگاه کنن خار مادر دنیا رو میگام!
   من که اصلا این داستان باورم نشد!
   فکر میکنم که این داستان رو یه بچه نوشته برای این که خودش و امثال مثل خودشو ارضا کنه!


  •   salammanam123
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ok bood


  •   دادامحسن
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخه لایق فحش هم نیستی.میدونم بافحش ندادن بیشترمیسوزی.لجنی مث توارفحش خوردن لذت میبره،پس فحش نمیدم بت


  •   bardiya1390
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • به نظرم آدم عوضی تر از تو پیدا نمیشه


  •   bahman309he
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • من موندم با این مغز تیلیتت چطور زنده موندی دلم میخواد آدرس بدی ببینم چند دقیقه زنده میمونی


  •   bahman309he
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • بابا تو دیگه کی هستی خیلی دلم میخواد آدرس بدی ببینم چند دقیقه زنده میمونی


  •   bahman309he
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • زنده باد سیب زمینی


  •   pooneh khanoom
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • chera enghad charand bood...mikhoondam khandam migereft az in takhayolate tokhmi,martikeye khook sefat,sib zamini birag...tokhmi takhayoli


  •   haj farbod
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • kkkkkkkkkkkkkkkkkiram to nammmmmmmmmmosssssssse gheyratet


  •   نویسنده خجالتی
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • موضوعی شبیه به این برای من پیش آمده که اگه خواستین خلاصه آن رو براتون بنویسم شما به داستان تبدیلش کنین.


  •   javad sh
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کلا ریدم تو مغزت من که از خودم بدم اومد که چرا داستانتو اونم تا اخر خوندم واقعا چرا تا اخر خوندم :quest:


  •   javad sh
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کلا ریدم تو مغزت من که از خودم بدم اومد که چرا داستانتو اونم تا اخر خوندم واقعا چرا تا اخر خوندم :quest:


  •   dr.zanan25
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کس کشششششششششششششششششششششششششش


  •   ami.radan
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من آدم مذهبیی نیستم واینکه اینجام همه چیزو مشخص میکنه. ولی خاک بر سرمون داره میشه. دیگه غیرت رو بوسیدیم گزاشتیم کنار. اینور سکس با محارم. اونور بیغیرتی های مختلف مثل عکس زن و خواهر و مادر و خاله و عمه گزاشتن تو سایت. به خدا اینا هدف دارن. هدفشونم اینه که دهن ایرونیارو سرویس کنن. تو رو خدا مواظب باشید................


  •   ami.radan
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من آدم مذهبیی نیستم واینکه اینجام همه چیزو مشخص میکنه. ولی خاک بر سرمون داره میشه. دیگه غیرت رو بوسیدیم گزاشتیم کنار. اینور سکس با محارم. اونور بیغیرتی های مختلف مثل عکس زن و خواهر و مادر و خاله و عمه گزاشتن تو سایت. به خدا اینا هدف دارن. هدفشونم اینه که دهن ایرونیارو سرویس کنن. تو رو خدا مواظب باشید................


  •   ami.radan
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من آدم مذهبیی نیستم واینکه اینجام همه چیزو مشخص میکنه. ولی خاک بر سرمون داره میشه. دیگه غیرت رو بوسیدیم گزاشتیم کنار. اینور سکس با محارم. اونور بیغیرتی های مختلف مثل عکس زن و خواهر و مادر و خاله و عمه گزاشتن تو سایت. به خدا اینا هدف دارن. هدفشونم اینه که دهن ایرونیارو سرویس کنن. تو رو خدا مواظب باشید................


  •   eli nazz
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اخه چی بهت بگم
   تف به روت
   خاک بر سرت
   بی غیرت جلقی


  •   eli nazz
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اخه چی بهت بگم
   تف به روت
   خاک بر سرت
   بی غیرت جلقی


  •   eli nazz
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اخه چی بارت کنم
   بی غیرت خاک بر سر
   تف به روت


  •   ممی
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نمیدونم چطوری باید به همه بچه های سایت اطلاع رسانی کرد :
   که اینها ایرانی نیستن .اینها عرب هستن ومیخوان باقیمانده فرهنگ
   مارو هم که قبلا نتونستن از بین ببرن خراب کنن وجونها رو به سمت نابودی سوق بدن.
   لطفا اگه میدونید چطوری میشه اطلاع رسانی کنید این کاررو انجام بدین.
   مرگ بر عرب و عرب پرست


  •   ممی
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نمیدونم چطوری باید به همه بچه های سایت اطلاع رسانی کرد :
   که اینها ایرانی نیستن .اینها عرب هستن ومیخوان باقیمانده فرهنگ
   مارو هم که قبلا نتونستن از بین ببرن خراب کنن وجونها رو به سمت نابودی سوق بدن.
   لطفا اگه میدونید چطوری میشه اطلاع رسانی کنید این کاررو انجام بدین.
   مرگ بر عرب


  •   ممی
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نمیدونم چطوری باید به همه بچه های سایت اطلاع رسانی کرد :
   که اینها ایرانی نیستن .اینها عرب هستن ومیخوان باقیمانده فرهنگ
   مارو هم که قبلا نتونستن از بین ببرن خراب کنن وجونها رو به سمت نابودی سوق بدن.
   لطفا اگه میدونید چطوری میشه اطلاع رسانی کنید این کاررو انجام بدین.
   مرگ بر عرب


  •   ممی
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نمیدونم چطوری باید به همه بچه های سایت اطلاع رسانی کرد :
   که اینها ایرانی نیستن .اینها عرب هستن ومیخوان باقیمانده فرهنگ
   مارو هم که قبلا نتونستن از بین ببرن خراب کنن وجونها رو به سمت نابودی سوق بدن.
   لطفا اگه میدونید چطوری میشه اطلاع رسانی کنید این کاررو انجام بدین.
   مرگ بر عرب


  •   ممی
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نمیدونم چطوری باید به همه بچه های سایت اطلاع رسانی کرد :
   که اینها ایرانی نیستن .اینها عرب هستن ومیخوان باقیمانده فرهنگ
   مارو هم که قبلا نتونستن از بین ببرن خراب کنن وجونها رو به سمت نابودی سوق بدن.
   لطفا اگه میدونید چطوری میشه اطلاع رسانی کنید این کاررو انجام بدین.
   مرگ بر عرب


  •   saman_jan
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • medium_DSC03418.JPG


  •  
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من فکر میکنم اخیرا آسایشگاههای روانی به کامپیوتر و اینترنت مجهز شدن.
   نمیدونم چند سالته، ولی پدر و مادرای بیشرف امثال تو انقلاب کردن، نسلی هم که پس انداختن تو و محسن و لیلا بودن. کیر ماموت تو کون بابای بی شرفت، لوله تانک ابرامز تو کون خودت، کیر خودتم تو کون لیلا که عقده ای نشی.


  •   ali600
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • سلام به دوستانی که همه جوره منو مورد لطف ومرحمت خود قرار دادند.داستان بالا مربوط به زندگی من هست وظاهرا بزرگواری خوشش اومده وبه زبان خودش اونو برای خوندن عزیزان به اشتراک گذاشته.من مدتی بدلیل مسائلی زندان بودم والان که برگشتم شاهد روایت این داستان در سایت شهوانی شدم.لذت سکس همسر با دیگران وقتی من نشستم زیباترین ورویایی ترین داستانهای زندگی من هست.من به بی غیرتی وکس کشی خودم افتخار میکنم.از اینکه در مدتی که نبودم همسرم با مردای مختلف بسر میبرد وهم درامد خوبی داشت وهم لذت لازم را میبرد خوشحالم.دیشب همه مردایی که در این مدت همسرم را تنها نگذاشته بودند به شام وسکس گروهی با همسرم دعوت کردم.خوشحال تر هم میشم که بیشتر منو مورد عنایت قرار بدید.سعی نکنید با فحش وناسزا منو از میدان بدر کنید که من بی غیرت تر از اونم که تحت تاثیر قرار بگیرم.مرسی


  •   ali600
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • داستانهای راستان منو دنبال کنید


  •   ali600
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • لیلا زن جنده من 5
   با گوش کردن به ماجرای سکس لیلا با محسن ، دید من بلیلا ونگاهم بزندگی وارد فصل جدیدی شده بود.رضایت وصف ناپذیر لیلا از سکس با محسن وحالات موقع سکسش منو تحت تاثیر قرار داده بود.از اینکه نتونسته بودم مثل همه شوهرهای دیگه ، زنمو راضی داشته باشم ، اندکی ناراحت بودم ولی وقتی به نوار ضبط شده سکسشون گوش میدادم ، امید وار بودم که مردایی هستند که میتونند زنمو راضی نگه دارند.لیلا هم توی سکسش با من بعد از اون داستان خیلی داغ شده بود وشاید من هم تغییری در سکس کردنم ایجاد شده بود.چون من در حال سکس بیاد سکسش با محسن می افتادم وقطعا اون هم بیاد کیر محسن وخوب کردنش.
   ولی اونچه که مسلم بود این بود که هر دو تمایل داشتیم باینکه از این ماجرا پرده برداریم.چون مدتها بود که ما حرف از سکس با غریبه میزدیم وحالا که عملی شده ، جرات بیان نداشتیم.تا اینکه لیلا یه روز شروع کرد به تعریف کردن از همکارش محسن.واینکه بد نیست با هم روابط داشته خونوادگی داشته باشیم.اونشب خیلی در این مورد صحبت کردیم .من بشوخی گفتم لیلا بدرد اون داستانها هم میخوره؟لیلا گفت کدوم داستان؟گفتم همون دیگه.همون که موقع سکس ازش حرف میزنیم.لیلا گفت : وا علی.این چه حرفیه.اولا اون حرفا فقط مال موقع سکس هست وثانیا اون همکارمه.اهل این حرفا نیست.تو دلم گفتم آره جون خودت جنده خانم.حالا خوبه نوارتو دارم.بهش گفتم: جدی میگما.اگه آدم خوبو مطمئنی هست وازش خوشت میاد، بد موردی نیستا.اون روز هم که اومد خونمون ، بدجور سر و سینه هاتو نگاه میکرد.گفت نه علی.بس کن حالم بهم خورد.بگیر بخواب.گفتم لیلا باشه.ببخشید.بی خیال.ولی اگه دوباره زنگ زد وخواست به یه بهونه ای بیاد اینجا ، معلومه که خوشش اومده.بعد با هم صحبت میکنیم.وخوابیدیم.فردا لیلا رفت سر کار وساعت 12 بود که برگشت.دیدم از خونه به من زنگ زد.تعجب کردم.گفتم چی شده زود اومدی خونه.گفت شب میهمان داریم.گفتم کی؟گفت تعجب میکنی بگم که همون همکارم.گفتم عجب.دیدی گفتم بهت.ظاهرا تو گلوش گیر کردی.گفت علی من بفکر چیم تو بفکر چی؟گفت کی میخاد غذا درست کنه.گفتم یه کاری بکن.تو بخودت برس وغذا از بیرون میاریم.خدا را چی دیدی.شاید امشب یه سکس سه ...داشتم میگفتم که تلفن را مثلا از روی عصبانیت قطع کرد.جنده خانم داشت برای من فیلم بازی میکرد.ساعت 3 زنگ زدم خونه دیدم جواب نمیده.زنگ زدم بموبایلش.گفت مگه نگفتی بخودت برس.اومدم آرایشگاه.منو میگی.از خوشحالی داشتم میمردم.تو دلم گفتم خودم امشب عروست میکنم لیلا خانم.وقطع کردم.حدود ساعت 7 بود که محسن با لیلا تماس گرفت وعذر خواهی کرد که چون خواهر خانمش اومده خونشون ، شب نمیتونند بیان.من صدای لیلا را میشنیدم که میگفت محسن تو رو خدا.خودت بیا.من کلی خودمو برات آماده کردم.چی بهش گفت نمیدونم ولی لیلا اومد به من گفت که اینجوری شده واونا نمیان.منم با خونسردی گفتم:بهترکه زنش نمیاد.بگو خودش بیاد.لیلا با تعجب پرسید :واقعا؟گفتم آره.تنها باشه که بهتر خوش میگذره.لیلا گفت چی تو سرته علی؟گفتم زنگ بزن بگو بیاد
   اونم از خدا خواسته بهش اس ام اس داد که خودش بیاد واونم که قبول کرد(البته بنظرم اومد که همه این داستانها ساخته خودشون بود .اصلا بعید میدونستم زنش از این میهمونی خبر داشته باشه.بعدا فهمیدم که حدسم درست بود)
   نیم ساعت نشد که محسن اومد وخیلی شیک با یه دسته گل وارد خونه شد.اومد گل را به من بده ،گفتم صبر کن بده به دوستت.در همین موقع لیلا اومد.یه تاپ خوشگل پوشیده بود با یه سوتین همرنگ وتنگ ویه دامن لی خیلی کوتاه که تایلند خریده بود وفقط همونجا دو بار پوشیده بود.آرایشی غلیظ ولاک های رنگ تاپش (صورتی کم رنگ)با یه کفش پاشنه بلند که براش از ارمنستان خریده بودم.خلاصه به همین اندازه که من توصیفش کردم،محسن مات ومبهوت مونده بود تا اینکه لیلا بهش دست داد وخوش آمد گفت.اونم از شوک در اومد ودسته گل را تقدیمش کرد.من که حرارت لبهاشون را کاملا احساس میکردم، تعارف کردم وهمگی رفتیم نشستیم.سر صحبت باز شدو هوا و زمین صحبت میکردیم.لیلا گفت محسن جان هر وقت گرسنت شد بگو تا بگم شام را از رستوران بیارند.محسن گفت خیلی بزحمت افتادیدومن راضی نبودم.گفتم ای بابا.ما تازه با هم آشنا شدیم ومیخاهیم حالاحالا ها با هم باشیم.لیلا رفت تو اتاق یه چیزی برداره منم رفت پیشش.دیدم داره شرتش را عوض میکنه.گفتم چی شده.گفت هیچ چی.گفتم نکنه آبت در اومد.نگاهی به من کرد وخنده ای آغشته به شیطنت کردوگفت علی...سرشو گذاشت روی سینم.چیکارکنم.شهوتی شدم.گفتم قربون زن خوشگلم بشم که محسن هم بدجور توکفته.چقدر نگاهت میکنه.با این لباس پوشیدنت بیچارش کردی.یه دفعه لیلا بدون مقدمه گفت علی من میخام.با تعجب گفتم چی؟با یه حالتی سر شار از حشر گفت کیر میخام.مگه تو نمیخاستی منو با یه مرد دیگه ببینی؟الان نشون بده که الکی نمیگفتی.دیگه فهمیدم که باید زن اونقدر حشری شده باشه ، که این حرفو بزبون بیاره.بغلش کردم وبوسیدمش وگفتم امشب بکام میرسونمت.بکام کیر دوستت محسن.لیلا گفت راست میگی علی؟گفتم آره .چرا که نه.گفت علی از من بدت میاد؟گفتم تازه عاشقت شدم .گفتم من نمیام تو حال.تو برو یکم باهاش حال کن اگه دوست داری.لیلا که دیگه طاقتش تموم شده بود بوسم کردو رفت.ادامه دارد.


   لیلا زن جنده من 6
   لیلا رفت توی حال .من چند دقیقه ای صبر کردم وداشتم فکر میکردم که الان دارند چیکار میکنند؟دیگه طاقت نیاوردم ودرب اتاق را باز کردم ورفتم توی حال.دقیقا لحظه ای که لباشون روی لب هم بود را دیدم.تا منو دیدند از هم جداشدند ودر حالی که نفس نفس میزدند، لباساشون را درست میکردند.محسن گفت علی جان تو رو خدا ببخشید.فقط یه رابطه دوستانه کوتاه بود.لیلا که سرخ شده بود ،گفت علی ناراحت شدی؟گفتم نگران نباشید آقا محسن.لیلا جان.من با این قضیه مشکل ندارم.اشکال نداره.من خودم خواستم که لیلا بیاد وتو حال تنها باشید.راستش را بخواهی آقا محسن ، منو لیلا مدتیست که در مورد رابطه به یه نفر تو زندگیمون فکر میکنیم وهمش با این فکر سر میکنیم.ظاهرا اون مرد خوشبخت شما هستید ولیلا هم که براحتی این مسئله را قبول نمیکرد با شما راحت کنار اومد.دوتاییشون لبخندی زدن وبرای اولین بار جلوی من ، لباشون را روی هم گذاشتند.وچند دقیقه ای ادامه دادند.من در اون لحظه از شدت هیجان نمیدونستم چیکار کنم.حتی روم نمیشد مستقیم این صحنه را ببینم.بخاطر همین گاهی سرمو پایین مینداختم.محسن گفت علی آقا مرسی.خوش بحالت .عجب لعبتی داری.گفتم قابل نداره.شما هم که در این لعبت شریک من شدی.وبعد خنده ای بلندی کردیم ورفتیم سر شام.سر شام او نا پیش هم نشستند ودل تو دلشون نبود که همش همو دستمالی کنند.به محسن گفتم لیلا را چقدر دوست داری؟گفت ناراحت نمیشی؟گفتم نه بخدا بگو.گفت عاشقشم خیلی.گفتم خوب پس چرا باهاش عشقبازی نمیکنی؟گفت آخه.گفتم آخه نداره.راحت باشین.مرگ یه بار شیون یه بار.حالا که ما بیغیرتیمون را نشون دادیم .شما هم استفاده کنید.ولذت ببرید.اونا هم از خدا خواسته بدون توجه بحضور من با هم شروع کردن به عشقبازی.لب گرفتنو غذا تو دهن هم دادنو از دهن هم غذا به هم منتقل کردن گرفته تا دستمالی سینه لیلا وآه واوف کردنای بینش.خلاصه اون شام برای هم من هم اونا لذت بخش ترین شام زندگیمون شده بود.که نفهمیدیم چطوری تمام شد.یه دفعه با صدای بلند داد زدم وااااااای چه حالی میده.میز شام را همونجوری رها کردیم واومدیم روی مبل نشستیم.در حالی که اونا تو این عالم نبودن.ازشون سوال کردم که شما قبل از امشب هم با هم رابطه ای داشتید؟لیلا فورا گفت نه نه .اولین باره.محسن هم تایید کرد.گفتم ولی این رابطه ای که من میبینم خیلی عمیقتر نشون میده.راستشو بگید.من که ناراحت نمیشم.دوباره گفتند نه باور کن نداشتیم.دیگه طاقت نیاوردم ونواری که ضبط کرده بودم را براشون گذاشتم.لیلا شروع کرد به گریه ومحسن هم شدیدا عذر خواهی کرد.گفتم اشکال نداره عزیزم.گریه نکن.من از محسن ممنون هم هستم که تو رو به اوج لذت رسوند .کاری که من نتونستم سالها برات بکنم.بعد بغلش کردم وبوسیدمش.گفت یعنی از دستمون ناراحت نیستی گفتم اولش بودم ولی بعدا که فکر کردم دیدم که دقیقا کاری کردید که دلم میخاست.الانم برای اینکه کاملا راضی بشم باید کاری که میخام رابکنید.میخام جلوی من هم عین همون کارا را بکنید.یعنی اینکه محسن با تمام وجودش تو رو جلوی من بکنه.ومن کارگردان فیلم سوپر زن جنده ام باشم.اونا هم از خدا خواسته با هم گفتن باشه علی جون وافتادن تو بغل هم.ادامه دارد.


  •   ali600
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • لیلا زن جنده من 7
   با لیلا رفتیم تو اتاق.گفتم عزیزم مدتها با هم دیگه فانتزی سکسی داشتیم وبا این حرفا خیلی لذت میبردیم.الان تا چند قدمی بواقعیت رسیدن رویاهامون هستیم.هرچند تو یک بار با محسن بدور از چشم من سکس داشتی .ولی مهم نیست.این که امشب میخای چیکارکنی مهم هست.آمادگیشو داری؟
   لیلا گفت من آمادگیشو دارم.میبینی که.ولی همین سوال را من از تو دارم.تو واقعا آمادگیشو داری؟پشیمون نمیشی؟علی اگر فکرمیکنی که بعدا سر همین قضیه با هم رابطمون بهم میخوره ، بیا وبیخیال بشیم.منم دیگه قول میدم هیچوقت با محسن رابطه نداشته باشم.گفتم لیلا خیالت راحت باشه .من احساس خوبی دارم ومیخام امشب این را تجربه کنم.من باید تکلیف خودم را با فکر خودم همین امشب معلوم کنم وببینم چند مرده حلاجم.گفتم لیلا شروع کنیم؟با یه شیطنت خاصی جواب داد من حاضرم.
   بگو بیاد.رفتم تو حال.دیدم محسن خیلی مضطرب هست.گفتم چیه آقا محسن؟مضطرب میبینمت.نکنه جا زدی؟با صدای لرزون خاصی گفت که علی آقا اگه مطمئن نیستی بخدا من حاضرم همین الان برم ودیگه پشت سرمو نگاه نمیکنم.دستمو بردم بطرفش.گفتم داماد ندیدم اینقدر خجالتی.پاشو ببینم.لیلا منتظرته.میخام ببینم امشب چه هنری را از خودت بروز میدی.پرسید : الان؟گفتم پس کی.لیلا منتظرته.پاشو.دستشو گرفتم وبردم تو اتاق.یه صندلی هم برای خودم بردم تو اتاق وگذاشتم جلوی تخت تا بهتر بتونم شاهد کس دادن زن جنده ام باشم.دست لیلا را گرفتم وگذاشتم تو دست محسن وبهش گفتم آقا محسن امشب زن من مال تو هست.میخام هر کار که بلدی با زنت انجام بدی.خودم از شدت استرس واضطراب دهنم خشک شده بود.محسن لیلا را بغل کرد وشروع کردن به بوسیدن ومالیدن بدنش.لیلا هم آه وناله میکرد.چند دقیقه همینجور ادامه دادن.صدام در اومد.گفتم ظاهرا با حضور من سختتون هست.فکر کنید من اینجا حضور ندارم.با هم حرف بزنید.یه دفعه محسن گفت لیلا خانم جنده خشگل من آماده هستی که من جلوی چشم شوهرت کستو بلیسم.دوست داری؟لیلا آهی کشید وگفت آره.منم میخام کیرتو بخورم.وشروع کردن روی تخت تو هم لول خوردن.یه دفعه محسن گفت علی آقا میشه زن جندتو برام لختش کنی؟وای خیلی از این حرف تن وقلبم لرزید.چون یکی از فانتزیهای خاص ما همین بود که من زنمو لخت کنم.گفتم چرا که نه.پاشدم ودر حالی که دستم میلرزید گفتم لیلا پاشو.تاپ ودامنش را در آوردم.بند سوتینشو باز کردم وبه محسن گفتم آماده ای که میخام زیباترین وخوش تراش ترین سینه جهان را برات لخت کنم؟محسن گفت زود باش مردم.وقتی سوتین را کنار زدم ، محسن مثل وحشی ها افتاد به جونش وشاید 10 دقیقه فقط داشت سینه هاشو میخورد ولیلا از شدت شهوت ولذت دور خودش میپیچید.یه دفعه محسن گفت کسکش بیا شرت زنتو برام دربیار.میخام کسکشی زنتو پیشم بکنی واز من بخوای کس زن جندتو لیس بزنم.پاشدم شرت لیلا را که البته بود ونبودش فرقی نمیکرد از پاش در آوردم ورفتم بالا سرش لم دادم.پاهاشو با دستای خودم باز کردم وگفت آقا محسن کس زنم مال توئه.باهاش هر کاری خواستی بکن.خواهش میکنم بلیسش جلوی من.وقتی دست محسن را روی کس زنم دیدم نا خودآگاه ارضا شدم.فکر نمیکردم تا این حد اسیر لذت وهیجان این کار بشم.در پوست خودم نبودم.حالتم عادی نبود.محسن گفت علی آقا عجب کسیه.خداییش با وجود این کس به کس دیگه هم فکر میکنی؟من که کس زنم از چشمم افتاده.گفتم قابلتو نداره.مال خودته .وشروع کردن بلیسیدنش.لیلا بود که ناله میکرد وبا دستاش سر محسن را به کسش فشار میداد.اونقدر غرق در شهوت بود که با اینکه محسن با یه دستش سینه هاشو فشار میداد وگاهی محکم لبای کسشو میزد ویا گاز میگرفت، اصلا حالیش نبود.من همش بهش میگفتم لیلا داری چیکار میکنی؟با یه حالتی میگفت دارم کس س س س س س میدم.دارم جلوی شوهرم کس میدم.وای ی ی ی محسن بخورش.زبونتو بزار توش.یه دفعه لیلا به من گفت علی کیر میخام.بگو کیرشو به من بده.من کیر محسن را میخام.گفتم آقا محسن مگه نمیبینی زن جنده من التماس کیرتو میکنه.بده بهش دیگه.محسن که تا الان هنوز لخت نشده بود گفت علی آقا مگه قرار نبود تو دامادم کنی.خودت بیا کیرمو برای زن جندت درش بیار.برام خیلی جالب بود.خیلی لذت بخشه.خدا نصیبتون کنه که کیر یه مرد غریبه را برای زنتون هدیه بیارید.لباسای بالا را خودش درآورد.شلوارشم درآورد.دست گذاشتم توی شرتش وبرای اولین بار یه کیر بزرگ را دست زدم.لامسب کیر نبود که.خرطوم فیل بود.وقتی در آوردمش گفتم لیلا بیا عزیزم.اینم کیر محسن.محسن محکم زد برون لیلا وگفت جنده پاشو.مگه کیر نمیخواستی؟به من گفت کسکش شرتمو در بیار.بلند شد ایستاد ومن شورتشو در آوردم.لیلا تا کیر محسن را دید پرید بطرفش وشروع کرد بوسیدنو لیسیدن.وبعد گذاشت تو دهنش.من هم کنارشون داشتم این صحنه را میدیدم.لیلا کیرمحسن را در آورد وروبه من گرفت وگفت میبینی علی.کیر به این میگن .محسن گفت کسکش پاشو کیرتو در بیار ببینم چی داری.پاشدم ومن هم لخت شدم.کیر من هم بد نیست ولی لیلا کیر محسن بهش چسبیده بود.منم گفتم نوش جون عزیزم.لیلا گفت ببین الان تو دهنمه.چند دقیقه دیگه میزارم توکسم.جلوی چشمای تو.مگه همینو نمیخواستی.گفتم حالشو ببر عزیزم.وشروع کرد مثل یه جنده واقعی ساک زدن.تخماشو میزاشت تو دهنش.به محسن گفت بخوابه وبه من گفت پاهاشو رو هوا نگه دارم.خیلی حرفه ای بود.با زبونش چنان محسن را بحال آورد که محسن از شدت لذت فقط داد میزد.یه 10 دقیقه ای همه جاشو لیس میزد . زبونشو تو سوراخ کون محسن میزد ومیلیسید.یه دفعه محسن بلند شد ولیلا را پشت رو کرد.محکم زد در کونش وگفت قلمبه کن به بیرون جنده.با انگشتش فرو میکرد تو کس زنم ودر میاورد.یه دفعه محسن حرف دلم را زد.داشتم به لحظه موعود نزدیک میشدم.محسن گفت میخام زن جنده پتیارتو جلوی روی کسکشت پاره کنم.بیا هم منو داماد کن وهم زنتو عروس.خودت کیرمو بزار تو کس زنت.لیلا جیغ میزد ومیگفت علی زود باش مردم.بی غیرتیتو نشون بده.کسکشیتو نشون بده.محسن گفت دیوس زود باش دارم میترکم.رفتم جلو ویکم آب سر کیرو مالیدم به همه جای کیرش وگذاشتم در کس لیلا..گفتم مبارکت باشه عزیزم.فشار بده.محسن هم که قبلا تجربه کس تنگ لیلا را داشت ، آروم کیرشو فشار داد تو.مثل هلو کیرش تا ته رفت تو کس زن جنده من.زنی که با دست خودم جنده شد.محسن از شدت هوس با یه شدت خاصی تلمبه میزد ومحکم میزد به کون زنم.من تو این حال دیگه نتونستم جلوی خودم را بگیرم ودوباره ارضا شدم.جالبه بدونید که آبمو ریختم روی کیر محسن که تو کس لیلا جلو وعقب میرفت.با اینکه ارضا میشدم ولی از قدرت شهوتم کم نمیشد.گفتم اینجوری بسه.لیلا به پشت خوابید وطاق باز پاهاشو باز کرد و گفت محسن جان بیا.کیرتو تا ته بزار توش.منو جر بده محسن.محسن هم کیرشو گذاشت در سوراخ کس زنم وشروع کرد به تلمبه زدن.همینجور که لیلا را میکرد ، سینه هاشو میخورد .لبشو میخورد.لیلا میگفت نوک سینه هامو گاز بگیر وناله میزد.من رفتم وسر لیلا را گذاشتم روی رون پام ودست لیلا را گذاشتم روی کیرم.لیلا ناله میزدو التماس محسن را میکرد که تندتر تلمبه بزنه.محسن در حال کردن زنم وقتی تلمبه میزد صورتش نزدیک من میشد و میرفت عقب.یه بار تو چشمام نگاه کرد وگفت میبینی؟میبینی علی آقا چی جوری دارم زنتو میگام کسکش؟یادت باشه که خودت کیرمو گذاشتی تو کس زنت.میبینی جلوی چشمت دارم زنتو میکنم جاکش.آره میبینی؟ کیف داره ها؟زن جندت الان مال منه دیوس.میبینی سینه هاش تو دست منه.دوست داری ؟آره؟حال میده؟همینو میخاستی کسکش؟دیدی چی جوری زنتو تصاحب کردم؟میبینی رو تخت خودت دارم زن جندتو جر میدم؟بعد به لیلا گفت:لیلا جنده خوب میکنمت؟من بهتر میکنم یا این شوهر دیوست؟لیلا میگفت تو فقط تو.علی اصلا کردن بلد نیست.بکن زود باش بهتر بکن.محکمتر تلمبه بزن تا تو بغل شوهرم بالا پایین برم.بعد محسن به من گفت اون دفعه همه آبمو خالی کردم تو کس زن جندت.الان دوست داری کجا بریزم.بعدش محکم زد به سینه لیلا وگفت کجا بریزمش جنده.زود باش بگو.دارم میام.گفتم بریز تو کسش.لیلا گفت نه بریز تو دهنم.میخام جلوی شوهرم آبتو بخورم.همشو بخورم تا علی از حسودی بمیره.بریز تو دهنم.یه دفعه کیرشو در آورد وآورد جلوی دهن زنم.گفت باشه.الان میریزم تودهنت.میبینی علی.آب کیرمو میریزم تو دهن زنت.سرشو نگه دار جاکش.چند بار داد زد نگه دار نگه دار نگه دار .آخ آخ اومد اومد اومد جنده نگه دار.آه آه آه .چنان با فشار آبش اومد که آرزوشو داشتم.چی میدیدم.زنم همه آب محسن را مثل شیر سر کشید وکیرشم مثل بستنی قیفی لیس میزد.من هم برای سومین بار با دیدن این صحنه ارضا شدم وریختم رو سینه زنم.محسن افتاد.لیلا بی حال افتاد.من ولی هنوز اون صحنه را که میدیدم همچنان شهوتی بودم وداشتم تن لخت او ن دو تا را کنار هم روی تخت نگاه میکردم وراضی از این رابطه سکسی داشتم لذت میبردم.محسن بلند شد ویه تشکر از من کرد وعذر خواهی از بابت حرفهای زشتی که به من زد.ولیلا را بوسید وازش تشکر کرد ورفت دستشویی.لیلا هم بزور چشماشو باز کرد وبا یه حالت خاصی گفت :علی مرسی.دوستت دارم.خیلی دوستت دارم.گفتم خوش گذشت عزیزم؟لیلا گفت خیلی خوب بود.گفتم بازم میخای؟با یه حالی سرش را بنشون رضایت تکون داد.پاشدم لباسمو پوشیدم ولیلا هم تاپ ودامنشو بدون سوتین وشرت پوشید ورفتیم تو حال.محسن هم از دستشویی اومد ورفت لباسشو بپوشه که بهش گفتم لطفا فقط شورتشو بپوشه.گفت نه بپوشم برم.گفتم کجا؟مگه داماد شب اول عروسشو ول میکنه بره؟گفت یعنی تا صبح بمونم؟گفتم پس چی؟گفت یعنی اجازه میدی تا صبح باز هم...؟گفتم امشب لیلا ماله توئه.هنوز سیرش نکردی.از شدت خوشحالی اومد ومنو بوسید ورفت مشغول خوردن میوه شد.ادامه دارد.


   لیلا زن جنده من 8
   نیم ساعتی به خوردن میوه وتنقلات صرف شد.لیلا ومحسن دیگه رسما منو آدم حساب نمیکردند وبا خودشون خوش بودند.من هم راضی از شرایط موجود از رضایت وشادی اونا لذت میبردم.لیلا به محسن پیشنهاد داد که با هم برن حمام.محسن قبول کرد ولی گذاشت بعد از سکس روی مبل جلوی من.گفت دلم میخاد شوهرت در حال خوردن تنقلات باشه ومن تو رو جلوی شوهرت جر بدم.موافقی؟لیلا از خدا خواسته اومد ونشست روی مبل کنار من وپاهاشو باز کرد وکسشو در اختیار محسن گذاشت.محسن گفت لیلا جون ایندفعه میخام هم کستو بکنم هم کونتو.برق تو چشمای لیلا درخشش زد .با حالت خاصی گفت کون؟محسن گفت آره عزیزم کون.میخام برام کونی بشی.جلوی شوهرت کونتم جر بدم.علی خونتون وازلین داری؟گفتم آره.الان میارم.رفتم ووازلین آوردم.تا بیام اونا مشغول شدن.محسن کیرشو تو کس زنم جا داده بود وداشت تلمبه میزد.وازلین را که آوردم محسن کیرشو کشید بیرون وگفت علی جان کیرمو برای کون تنگ زن خوشگلت آماده کن.من که فکر نمیکنم تا بحال عرضه این را داشته بودی تا این کون سفید و خوشگل را بکنی؟من جلوت میکنم تا ببینی چه لذتی داره واز چه نعمتی محروم بودی.کیرشو آورد جلوی من تا براش وازلین بزنم.حسابی کیرشو چرب کردم وکون لیلا را هم وازلین مالیدم.باور کنید تا کیر را گذاشت در کون لیلا،تا ته رفت تو.باین راحتی؟تعجب کردم .لیلا یه اوف بلندی کشید ودیدم با تمام وجودش داره لذت میبره.همش میگفت جوووووووون.چه حالی میده از کون گاییده شدن.نمیدونید چه حالی میداد.من نشستم دارم تخمه میخورم وزنم را محسن مثل سگ داره میکنه وزنم ناله میکنه.یه لحظه محسن کیرشو در آورد وبه من گفت علی بیا ببین کون زنتو.ببین چه گشادش کردم.نمیخای بکنیش.من که کیرمو در آورده بودم وداشتم میمالیدم گفتم آره چرا که نه خیلی دوست دارم.اجازه میدی ؟محسن خندید وگفت قابل نداره.من از خدا خواسته بلند شدم.اینقدر این کار برام هیجان داشت که سر سومین تلمبه آبم اومد وهمشو خالی کردم تو کون لیلا.محسن زد تو سر من وگفت خاک تو سرت با این کیر شلت.برو گمشو کنار ودوباره شروع کرد به کردن زن من.لیلا هم که در اوج لذت بود گفت محسن کاش مال تو بودم.این بی عرضه همیشه همینطوریه.تا کیرش میخوره به من،آبش میاد.فکر میکنی چرا من جنده شدم.چرا کسم اینقدر تنگه؟بس که شوهرم بی عرضه هست.محسن کمر لیلا را بوسید ودر حال تلمبه زدن که شدتشو بیشتر کرده بود گفت عزیزم خودم گشادشون میکنم. بعد کیرش را در آورد وبا دستمال تمیزش کرد ولیلا را بلند کرد وگذاشت تو بغل من وگفت بی غیرت کسکش پاهای این جنده را بده هوا تا بزارم تو کس زن جندت.چون مسلط نبود به من گفت دیوس بلند کن این جنده را .بیارش بالاتر.یه بار که یه کم اومد پایین یه دفعه دیدم یه سیلی محکم زد تو گوشم وگفت آشغال زن هرزه :بیارش بالا.من یه لحظه ناراحت شدم ولی وقتی لیلا هم داد زد که بی عرضه منو بلند کن تا محسن راحت تر منو بکنه ،یه کمی آروم شدم وکیرم فورا سیخ شد.محسن تلمبه زدنشو تندتر کرد ولیلا هم دائم ناله میکرد.اونقدر صداش بلند بود که یقین دارم تو راه پله همسایه ها دارند گوش میکنند.یه وقت محسن وحشی شد وضمن اینکه تلمبه زدنشو بیشتر کرد سینه های لیلا را گرفته بود زیر باد سیلی وکتک.اونقدر زد تا اینکه آبش اومد وتمام و کمال ریخت تو کس زن من.فکرشو بکنید.یه مرد غریبه جلوی شما زنتونو هم بگاد وهم بزنه وهم آبشو بریزه تو کس زنتون.واااااااااااااااااااااااااااااااااایی ی ی ی چه لذتی داره.محسن همونجوری خودش انداخت روی ما بطوری که لیلا بین منو اون قرار گرفته بودیم در حالی که غرق خنده شده بودیم.چند دقیقه ای کیر محسن تو کس زن من بود وبعد همونجوری بلندش کرد وبا هم رفتن حمام.تو حموم هم صدای جیغ وناله های ناز لیلا میومد که حکایت از سکس مجدد اونا بود.جالبه.من تو حال نشسته بودم وهم داشتم به کس دادن لیلا فکر میکردم وهم به این که الان زنم با یه مرد غریبه توی حمام خونه ما هستند واینکه تاصبح هم قراره تو رختخواب ما وروی تخت ما بخوابند.باین فکر میکردم که دستی دستی زنمو در عرض چند ساعت جنده کردم ودارم از جندگیش لذت میبرم.واینکه باید برای این عروس وداماد حوله آماده کنم واینکه باید لباسای زیر خودم را بدم به کسی که اومده وزن جنده منو حسابی کرده.تو این فکرا بودم که لیلا صدام زد وگفت که حوله میخان.براشون حوله بردم.لیلا ومحسن اومدن بیرون.ورفتن تو اتاق تا لباس بپوشند.چند دقیقه بعد لیلا تو بغل محسن اومدن تو حال ونشستن تو حال .من هم فقط یک کلمه گفتم واون این بود:خسته نباشید


   لیلا زن جنده من 9 (نقل از لیلا به قلم علی)
   ساعت حدود 9 از خواب بیدار شدم درحالی که لخت تو بغل همکارم بودم.برام جالب بود که هر روز اینموقع با لباس رسمی تو اداره بودیم.اون روز هردوتامون بیخیال اداره شده بودیم.بلند شدم برم دستشویی ولی محسن منو محکم بغل کرد ونزاشت برم.گفتم چی میخای عزیزم؟گفت لیلا شیر میخام.منم سینمو گذاشتم تو دهنش وبا دستم هم کیرشو گرفتم .بزرگ شدنشو کاملا حس میکردم.خوردن سینه هام حس خوبی به من میداد.خودمو فشار میدادم بهش تا عمیقتر سینه هامو بخوره.محسن یواش یواش منو برد زیر خودش وعملا اومد روی من ودیگه اومد سراغ لبام.کیرشم گذاشت لای پاهام.محسن همینطور که روم خوابیده بود بهم گفت لیلا بنظر تو علی چه حس داره الان؟گفتم اگه قرار بود ناراحت بشه همون دیشب خودشو نشون میداد.هرچند من فکر نمیکردم اینقدر ظرفیت داشته باشه ولی ظاهرا مشکلی نداشت.محسن بوسم کرد وبلند شد.رفتیم تو حال ومن هم صبحانه را آماده کردم ودر حالی که لخت بودیم ،صبحانمون را خوردیم.در حال خوردن هم غیبت همکارامون ومدیران اداره را میکردیم ومیخندیدیم.همینجور که میگفتیم ومیخندیدیم یهو محسن اومد طرفم ومنو بغل کرد وبرد روی مبل گذاشت.گفت میخام مزه این صبحانه سکسی را با آب کست موندگار کنم وافتاد بجون کسم.واااااااااااای چه حالی میداد.یعنی احساس میکردم تو بهشتم.کاری که هیچوقت علی با من نکرده بود.مثل مار دور خودم میپیچیدم ومحسن همینجور کسمو میخورد.لبای کسم را هورت میکشید تو دهنش.حس خاصی بمن میداد که نمیتونم توصیفش کنم.رون پاهام را چنگ میزد.سینه هامو فشار میداد ومیمالید ونوکشون را میکشید.انگار ده تا دست داشت. همه جامو میمالید.روی کاناپه دراز کشید ومنو برعکس کرد وبشکم روی خودش خوابوند.در حالی که کیرش تو دهن من وکسم تو دهن محسن بود.همش میگفت عجب کسی داری جنده.کف دستشو میزاشت روی کسم وهمش میگفت اوووووووووووووووووووف یه کف دست کس داری لیلا.این همش کسه.کاش علی اینجا بود ومیدید که من همه کس زنشو گرفتم تو دستم.ودائم میلیسید ولبای کسم وچوچولمو میکشید.منم کیرشو وتخماشو میخوردم.اینقدر کسمو خورد که من ارضا شدم.وقتی محسن دید من لرزیدم ، منو از روی خودش بلند کرد وهمونجوری گذاشت روی دسته مبل وکیرشو کرد تو کسم.وای چه حالی میده کیر بعد از ارضا شدن.خانما میفهمن من چی میگم.وشروع کرد بتلمبه زدن.من هم با حرکت دادن خودم عمق تلمبه هاشو عمیقتر میکردم وبیشتر لذت میبردم.از محسن خوشم اومده بود چون خیلی قوی بود.برخلاف شوهرم که تا چند تا تلمبه میزنه یهو آبش میاد.بعدش محسن بپهلو خوابید ودر حالی که پشتم بهش بود از پهلو کیرشو کرد تو کسم وبا دستش محکم سینه هامو فشار میداد ودر گوش من زمزمه میکرد.میگفت خوب میکنم؟دوست داری ؟کیرمو دوست داری؟داری کس میدی جنده؟جرت بدم؟سینه هاتو فشار بدم؟منم همش میگفتم آره آره بکن عزیزم.من مال توام.شوهرم منو داده بتو.بکککککککککن.جرم بده محسن.کسمو گشاد کن.من آرزوی سکس درست وحسابی را بگور نبردم.بکن محسن.کاش زنت اینجا بود ومیدید که چقدر منو دوست داری.که من دارم به شوهرش کس میدم.شوهرش منو بیشتر میخاد.کاش بود ببینه شوهرش همه آبشو میریزه تو کس من.وااااااااااااااااااااااای محسن بکن.بیا از روبرو منو بکن محسن.میخام سنگینیتو رو خودم حس کنم.زود باش.محسن بلند شد وخوابید روی من.بهم گفت کاش شوهر بیغیرتت اینجا بود وکیرمو میزاشت تو کست جنده خانم.گفتم خودم میزارم توش وکیرشو گرفتم وهدایت کردم تو کسش.اینقدر این صحنه محسن را به وجد آورد که دیگه نتونست تحمل کنه وبدون اجازه قبلی همه آبشو خالی کرد تو کسم.وبیحال افتاد روی من.خیس عرق بود ومن راضی از اینکه این مرد قوی را تونسته بودم بزانو در بیارم خوشحال واحساس غرور میکردم.وقتی محسن بلند شد، منم بلند شدم ونیم خیز نشستم ودستمو بردم زیر کسم تا آب محسن بریزه تو دستم.تقریبا گودی کف دستم پر شد واونو آوردم جلوی محسن وریختمش توی دهنم.وهمشو خوردم.خدانکنه آدم شهوت وجودشو بگیره.یعنی هر کاری از دستش بر بیاد میکنه.محسن که از شدت بیحالی ولو شد روی زمین ومن هم خودمو انداختم روی محسن.طوری که خوابمون برد تا اینکه صدای در اومد.یوقت دیدم علی بالای سرم ایستاده وداره ما رو نگاه میکنه.تا دید دارم نگاهش میکنم،لبخندی زد وخسته نباشیدی گفت وگفت زن وشوهر خودشونو هلاک کردند. بد نگذره لیلا خونم.گفتم از برکت بیغیرتی تو خیلی خوش گذشت.یه دفعه محسن بیدار شد وکلی عذر خواهی کرد که متوجه حضور علی نشد.علی گفت داشتم باین فکر میکردم که چه حالی میده وقتی بیام خونه وببینم یه مرد غریبه داره زن منو میکنه.باید اینو تجربه کنم.یکم همونجوری با هم شوخی کردیم وبلند شدیم تا به حالت عادی برگردیم.محسن گفت نگران نباش علی آقا.اونم میبینی وبعد کلی خندیدیم.


   لیلا زن جنده من 10
   دیگه نگاه ما به زندگی عوض شده بود.سالها بود که زندگی ما مثل همه زن وشوهرها به یکنواختی وکسالت گراییده بود.وحالا خودمون را در یک دنیایی دیگه وتجربه ای جدید میدیدیم.اون زمان واقعا نمیشد حدس بزنیم که این سبک جدید زندگی به چه گونه خواهد ماند.آیا ما میتونستیم این نوع خیلی خاص را ادامه بدیم.برای همین سعی کردیم این روش جدید زندگی را تحلیل کنیم وچالشهای سر راه را مرتفع.چون بلحاظ تحصیلات رشته علمی من وسطح تحصیلاتم خاص بود وکلا رابطه مستقیم با تحلیلهای فلسفی داره ولیلا هم خانم تحصیلکرده واجتماعی با قدرت تحلیلی بالایی هست ، لذا برای رفع شبهات فکری دست بدامان اندوخته های علمی وتجربه های زندگی شدیم.باین نتیجه رسیدیم که خواه ناخواه ما وارد این مسیر شدیم وهیچکدوممون در این راه دچار شک وتردید نشدیم ونیستیم .پس لزومی نداره که بیشتر از این چالش کنیم وتردیدی که نیست را ایجاد کنیم.آنچه که مسلم بود این بود که لیلا نیاز به سکس افراطی داشت ومن توانایی ارضاء نیاز اونو نداشتم.من هم آدم تعصبی وانحصارطلبی نیستم.پس چه اشکال داره که شریک جنسیه دیگری داشته باشیم که هم توانایی جسمی داشته باشه وهم روح لیلا را هم ارضاء کنه.خوب.برای شروع پی به رابطه روحی لیلا با محسن بردم وشرایط را برای ارتباط جسمی اونا فراهم کردم وبعد هم از اون ارتباط اولیه بهره بردم وخودم را محک زدم وآنچه که سالها در ذهنم بود را تجسم خارجی بخشیدم.شاهد سکس همسرم با شریک جنسیمون بودم وحالا میبینم که هم رضایت قلبی خودم هست وهم شور وشوق زایدالوصف همسرم در سبک جدید زندگی.درسته.دیگه ما از دونفر به سه نفر تبدیل شده بودیم وواقعا پذیرفته بودم که لیلا شوهر دومی هم داره.دوستان متاهل زیاد تعجب نکنند.فرق من با شماهایی که اهل این نوع سکس نیستید یا بر من خرده میگیرید که مثلا بیغیرتم این است که من خودم همسرم را شوهر دادم وشوهرش را میشناسم در حالی که شماها در جهل مرکب بسر میبرید.مسلما همسر شما هم شوهری غیر از شما داره ولی شما نمیدونید.شک نکنید.
   دوشب بود از محسن خبری نبود.به لیلا گفتم کجاست؟نکنه تو اداره بهم میرسید؟لیلا گفت نه اونجا که نمیشه.همه آدمو زیر نظر دارند.دوست داره بیاد ولی روش نمیشه.گفتم اولا کار خوبی میکنید.تو اداره خیلی عادی باشید.اینجا ایرانه وذات مردمش آغشته به فضولی وتجسس در زندگی دیگران هست ضمن اینکه پدرسوخته های حراستی همه را زیر نظر دارند.ثانیا محسن غلط کرده که روش نمیشه.اس بده بگو امشب بیاد اینجا.لیلا با یه حالتی به من نگاه کرد وپرسید اشکال نداره؟خندم گرفت .گفتم تو که از خدا خواسته.بگو بیاد.نه اشکال نداره.فورا بهش اس داد ورفت حمام.حدود ساعت 7 بعد از ظهر بود که محسن ترگل ورگل کرده اومد.بعد از کلی خوش وبش ،لیلا از اتاق اومد بیرون.تا محسن را دید،پرید توبغلش وپاهاشو دور کمرش حلقه زدوشروع کردن به لب گرفتن از هم.بهش گفت مردم تو اداره.وقتی میدیدمت ولی نمیتونستم نزدیکت بشم ، مردم. محسن در همون حال نشست روی مبل در حالی که لیلا تو بغلش بود ومثل کنه دستاشو دور گردنش قفل کرده بود.من بلند شدم ورفتم چای را آماده کردم وبرای پذیرایی از شوهر خانمم تدارک میوه وشیرینی را دیدم.یواش یواش صدای بوس وعشق وعلاقه تبدیل شده بود به صدای آه ه وناله لیلا.چرا که از شدت شهوت بزور سینه هاشو سپرده بود به دستو دهان محسن.محسن یه عذرخواهی از من کرد وگفت علی جان ببخشید.این خانم خوشگل بدجوری حشرش بالا زده.بزار یکم بهش برسم والا با این حال هردوتامون را میخوره.گفتم راحت باشید.لیلا همش میگفت محسن میخام.میخام.محسن یواش بهش میگفت چی میخای عزیزم؟ها چی میخای؟لیلا اولش آروم گفت کیر میخام.محسن گفت چی؟بلند تر بگو.شوهر بیغیرتت هم بشنوه.چی میخای؟لیلا سینشو در آورد گذاشت تو دهن محسن وبا صدای بلند گفت کیررررررررررررررررررررررررررررر میخام.کیرررررررررررررررررررر.کیر تورو محسن.زود باش زود باش.محسن یه نگاهی به من کرد وگفت علیجان خانم کیر میخوان.اونم مال منو.گفتم خوب بهش بده.چرا معطلش میکنی؟محسن گفت نه دیگه.دوست دارم خودت بیای وکیرمو برای زنت درش بیاری.گفتم چشم.من که به کیرت قبلا هم دست زدم،بازم میزنم.اگر زنم اینجوری کیف میکنه،نوکرش هم هستم.پاشدم ولیلا اومد کناردر حالی که حل حل میزد.اومدم زانو زدم جلوی شلوار محسن ودر حالی که کمربند محسن را باز میکردم،نگاهم بلیلا بود وباهاش حرف میزدم.میگفتم عزیزم کیر میخای .آره.میگفت آره زودباش .زودباش دارم میمیرم.در بیار کیر محسن را .شلوار محسن را دراوردم وشورتشو با اجرای آهنگ دهنیه خاصی آوردم پایین.کیر محسن که انگار از بند زندان رها شده بود،کاملا قیام کرد.کیرشو گرفتم وخطاب بهش گفتم بیا زن جنده منو بگا.ودادم دست لیلا.لیلا به من گفت گمشو کنار وکیر محسن را مثل قحطی زده ها شروع به خوردن کرد.صدای محسن هم که از شدت لذت فضای خونه را پرکرده بود.لیلا هم خودشو در حال ساک زدن کیر محسن لخت کرد.من هم نشسته بودم وبا لذت چای وشیرینی میخوردم.دیگه محسن روی مبل بدراز شده بودولیلا اومد برعکس روش خوابید.روکرد به من وگفت علی به محسن بگو کسمو بخوره.بیا کسمو باز کن بزار تو دهنش.گفتم چشم.یه تیکه شیرینی که روش خامه هم داشت بر داشتم وگذاشتم لای کس لیلا ،قسمت بیرونی وبعد لیلا را کشیدم جلو نزدیک دهن محسن.گفتم آقا محسن بفرما کس شیرینی.محسن که از این موضوع خیلی حال کرده بود وحشی شد وچنان کس وشیرینی را با هم میخورد که لیلا جیغش رفت هوا.من هم ایستادم بالا سرشون واز دیدن لذت اونا لذت میبردم.دیگه لخت هم شده بودم.گاهی هم کون لیلا را میگرفتم وبسمت دهن محسن حولش میدادم.لیلا اومد پایین وبه پشت روی زمین دراز کشید وبرعکس همون حرکت را انجام دادن.حالا محسن کیرشو از بالا کرده بود تو دهن لیلا وتلمبه میزد وخیلی مسلط کسشو میخورد.محسن رو کرد به من وگفت کسکش خامه بیار.شیرینی بیار.منم یه شیرینی دیگه گذاشتم لای کس لیلا وگفتم بفرمائید.همینجور که کسشو میخوردگفت یه شیرینی بگیر تهشو سوراخ کن.میخام آب کیرمو بریزم توش بدم لیلا کیر شیرینی بخوره.خیلی تحریک شدم.رفتم یه دانمارکی گرفتم وتوشو خالی کردم وآماده گذاشتم برای لیلا.دو سه بار بخاطر فشار بیش از حد محسن کیرشو تودهن لیلا ،لیلا اوق زد ونزدیک بود بالا بیاره.دیگه محسن بلند شد وگفت دیگه بسه.میخام با کیرم کستو ارضا کنم جنده ولیلا را بلند کرد وبرد توی اتاق روی تخت.به من هم گفت شیرینی لیلا را بیار.رفت تو اتاق منو صدا کرد .علی دیوس بیا کیرمو بزار تو کس زن جندت.زود باش کسکش.من هم که پایه این کار بودم فورا رفتم.لیلا بصورت سگی اماده گاییدن بود وهمش ناله میزد که زود باش.علی زود باش.بزار کیرشو تو کسم.محسن گفت اول التماسم کن .خواهش کن که من زنتو بگام.کیرشو میزد به کس لیلا واونو دیوونه میکرد.لیلا چنگ میزد به سینه من میگفت علی زود باش التماسشو بکن.دارم میمیرم.منم گفتم آقا محسن زنم کیر میخاد.خواهش میکنم اونو بکن.محسن میگفت نمیکنم.گفتم التماست میکنم وکیرشو گرفتم گذاشتم دم کس لیلا.گفتم خواهش میکنم محسن.میخام جلوی من زن منو پاره کنی.محسن محکم زد در کون لیلا وگفت آره جنده کیر میخای ؟ها؟کیر میخای؟دوباره زد.کیر میخای؟لیلا هم ناله کنان میگفت آره میخام.زود باش.زود باش.جلوی شوهرم منو بکن.یه دفعه محسن که حسابی حشری شده بود محکم کیرو کرد تو کس لیلا.جوری که جیغ لیلا دراومد.جالب بود که کیرشو درنیاورد وساکن همون تو نگه داشت.البته کس لیلا از شدت شهوت خیس خیس بودوهیچ مشکلی براش پیش نیامد.بعد از چند لحظه تلمبه زدن را شروع کرد.صدای ناله لیلا غیر طبیعی شده بود وشکسته شکسته کلماتی را میگفت که من نمیفهمیدم ولی اونچه که فهمیدم این بود که لیلا با سه چهارتا تلمبه ارضا شده بودواصلا هوش نبود.دوستان باور کنید این حس لیلا ورسیدن برضایت قلبی وروحی وجسمیه اون،برام باندازه تمام دنیا ارزش داشت.محسن را دوست داشتم که این رضایت را به خانمم هدیه میداد.باور کنید اگر همه مردا توانمندی محسن را داشتند دیگه هیچ جنده ای در دنیا نبود.لیلا جوری ارضا شده بود که آرزوشو داشت.کاری که من هیچوقت نتونستم براش انجام بدم.محسن به تلمبه زدناش ادامه داد.بعد لیلا را برگردوند.در اصل جنازشو برگردوند.چون لیلا بدجور بیهوش بود.کیرشو گذاشت تو کسش وخودشو انداخت روی لیلا.شروع کرد از پایین کردن واز بالا قربون صدقش رفتن.هی میبوسیدش ولباشو میلیسید.لیلا بزور چشماشو باز کرد وخمار میکرد.میگفت محسن دوستت دارم.سینه هامو بخور.میخام دوباره ارضام کنی.محسن هم همش میگفت لیلا خانم شوهرت داره کس دادنتو میبینه.دوست داری؟این حرفا را میزد تا لیلا دوباره احیا بشه.لیلا میگفت آره .دارم میبینم.علی میبینی؟دارم کس میدم؟ببین یه مرد دیگه روم خوابیده.اوف ف ف ف ف ف ف ف چه حالی میده.محسن بکن.تندتر بکن.آه ه ه ه ه ه محسن.دوباره دارم میشم.محسن بزن.تندتر .محسن .محسن درش نیار.همون تو خالی کن.محسن بزن .تندتر تندتر.جیغ میکشید.آه ه ه ه ه ه ه ه محسن محسن دارم میشم.محسن هم نالش بلند شد.سروصدا فضای اتاق را گرفته بود.محسن داد میزد میگفت داره میاد آه ه ه ه ه ه ه چه حالی میده.علی عجب زنی داری.چه جنده ای داری.چه جنده ای داری...............یه دفعه لیلا شروع به لرزیدن کرد ومحسن دادوفریاد میکرد وتمام آبشو خالی کرد تو کس لیلا درحالی که خیس عرق شده بود.منم برای دومین بار ارضا شدم وآبمو ریختم توی اون شیرینی که سوراخ کرده بودم.رفتم دستشویی واومدم نشستم مشغول میوه خوردن شدم.نیم ساعتی این زن وشوهر تو اتاق بیحال افتاده بودند وخوابشون برده بود.منم گفتم مزاحمشون نشم.بعد از نیم ساعت دیدم دوتایی با شرت ولیلا با سوتین اومدن بیرون.منم بالبخند بهشون گفتم خسته نباشید.برای شب هم انرژی بزارید.محسن گفت تو نگران انرژی شب ما نباش.وبعد اومدن نشستند ومشغول حرف وشنودوخنده شدیم.


   لیلا زن جنده من 11
   اونشب بعد از خوردن شام ودیدن فیلم سینمایی باباکرم از شبکه ماهواره ای وارد فاز دوم سکس شدیم.گفتم باهم بریم رو تخت بخوابیم ولیلا بین ما دو تا بخوابه وایندفعه دو نفری بکنمیش.محسن یه قرص از تو کیفش درآورد وبه من داد که بخورم.گفت این شاید کمکت کنه که بتونی بیشتر خودتو نگه داری.گفتم منو نکشی با این قرص.گفت بکشم که چی بشه؟زنتو بگام?من که همینجوری جلوی روی خودت با دست خودت زنتو گاییدم.کلی خندیدیم ورفتم اون قرص را خوردم.چند دقیقه شد دیدم کیرم عین باتوم بلند شد.با اینکه لیلا تو آشپزخونه بود.محسن گفت ظاهرا عمل کرده.باید تو کردن تست بشه.رفتیم دونفری لیلا را بلندش کردیم ورفتیم تو اتاق وزیر پتو.خودمو انداختم روی لیلا وبهش گفتم میخاهیم تا صبح دونفری بکنیمت.دوست داری؟گفت از خدامه.دوتاکیر.واااااااااااااااااااااااااااااااای ی ی چه حالی میده.کاش بیشتر بودید وکلی خندیدیم.گفتم دیگه واقعا جنده شدیا.گفت مگه همینو نمیخاستی؟من دارم به حرف شوهرم گوش میدم.میخام اونجوری که اون میخاد باشم.بیایید .من امشب مال دوتاتون هستم.از شدت شهوت نتونستم مقاومت کنم.حالا محسن داره نگامون میکنه.انگار اون واقعا شوهره لیلاست ومن اومدم بکنمش.یه حسی داشتم.حس دریدن داشتم.دریدن کس لیلا.کیرمو بزور کردم تو دهن لیلا.بهش گفتم فکر کن دارم بهت بزور تجاوز میکنم.وحشی شده بودم.دهنشو بزور باز کردم وکیرمو دادم توش.محسن نتونست خودشو نگه داره.رفت سراغ سینه های لیلا.میخوردو گاز میگرفت.تصمیم گرفته بودم وحشیانه بکنمش.به محسن عتاب کردم نوک سینه های این جنده را گاز بگیر.خودم محکم میزدمشون.لیلا گفت علی آرومتر اعصابم خورد شد.کیر را بیشتر فشار دادم توش.گفتم خفه شو جنده.بخورش حرف نزن.با دستم چوچولشو میکشیدم.میمالیدم.با اینکار یواش یواش لیلا شهوتی شد.من اصلا احساس انزال را نداشتم.خیلی برام جالب بود.بعدا از محسن خیلی تشکر کردم.همه جوره زندگیمو تغییر داده بود.پاهای لیلا را باز باز کردم وبالشتا را گذاشتم زیر پاهاش.با کف دست میزدم روی کسش و قربون صدقش میرفتم.محسن هم با یه دستش کسشو میمالید.یواش یواش انگشتاشو فرو میکرد تو ومحل حساس کسش را میمالید.دیگه لیلا هم وحشی شده بود وهمش میگفت کیر میخام.کیر میخام.محسن هم کیرشو آورد جلو وحالا دونفری کیرمون تو دهن لیلا بود.با هم تصمیم گرفتیم این دفعه دو نفری آبمون را تو دهنش خالی کنیم.چند دقیقه گذشت.محسن گفت علی جان شروع کن.میخام کس دادن زنت را به شوهرش ببینم.رفتم جلوی کسش وبه سر کیرم یکم وازلین مالیدم.محسن گفت دیگه نیاز نیست .برات گشادش کردم.راحت بکن توش.محسن راست میگفت.وقتی سر کیرمو کردم توش ، یه دفعه تا ته رفت تو.واااااااااااای باورم نمیشد.اصلا احساس انزال نداشتم.لیلا همش میگفت وااااااااااااااااا ی ی ی چه کیری شده علی.تلمبه بزن.یکم تلمبه زدم وبعد گفتم سگی بخواب.از پشت اومدم بکنمش که محسن گفت برو کنار.بزار یکم من بکنمش.حسودیم شد.گفتم بفرما.تو مقدمی.واومد مشغول شد.من هم رفتم جلو طوری خوابیدم که سرم کنار کس و کون لیلا بود وکیرم تو دهنش.لیلا کیرمو با یه حالتی خاص ساک میزد ومن که شاهد تو وبیرون رفتن کیر محسن تو کس زنم بودم با انگشت با سوراخ کونش بازی میکردم.گاهی هم شیطنت میکردم وهمزمان با ورود کیر محسن تو کس لیلا ، انگشتم را هم میکردم تو.یعنی کیر محسن را باندازه دو تا انگشت کلفت ترش کردم.دوست داشتم ببینم میتونیم دو نفری با کیراموم بکنیمش.محسن کیرشو آورد بیرون وگفت علی مشغول شو.خیلی حال میده.خودش رفت خوابید ولیلا را آورد روی خودش.به من گفت کمک کنم تا کیرش بره تو کس لیلا.من کمکش کردم .وقتی کیرش اون تو جا گرفت، گفت علی آروم کیرتو بزار تو کسش.لیلا جیغ زد وگفت نه.پاره میشم.خواست بلند شه که محسن محکم کمرشو گرفت.بهش گفت اگر همکاری کنی،هیچ چی نمیشه.ما که امشب اینجوری میکنیمت.پس همکاری کن.آروم میکنیم.من یه کم وازلین بسر کیرم زدم وبا انگشتام کسشو یکم باز کردم وکیرمو کردم تو.لیلا جیغ میزد وبا مشت میزد روی سینه محسن.منو محسن واقعا وحشی شده بودیم وبه هر قیمتی میخاستیم این کار را بکنیم.لیلا یکم خودشو سفت کرد.محکم زدم روی کونش وگفتم جنده پتیاره خودتو شل کن.محسن با بوسو نوازش سینه هاش آرومش کردومن کار خودم را کردم.واقعا کس تنگ زن من تونسته بود دوتا کیر را تو خودش جا بده.آروم آروم تلمبه زدن را شروع کردیم.با نوازش سینه هاش توسط محسن وچوچولش که زیر دست محسن بود یواش یواش لیلا حشری شد ودیگه داشت حرفای سکسی میزد.جووووووووووووووووووووون ن ن ن ن چه کیرایی بکنید منوووووووو آه ه ه ه ه ه چه کیفی داره.تا حالا کجا بودید؟ دارم به دوتا مرد کس میدم.تا صبح همینجوری منو بکنید.محسن سینه هامو بخور.گاز بگیر.بکنشون.محسن فشار بده.زبونتو بده بخورم.اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو� �ووووووووووووووووووووم م م م م م م جووووووووووووووووووووووون چه کیفی داره.گفتم لیلا حالا برگرد.کیرامون رو درآوردیم.کس لیلا مثل یه غار شده بود.دهنش باز باز مونده بود.من این صحنه ها را فقط تو عکسا دیده بودم.لیلا به پشت خوابید روی محسن.کیر محسن را گذاشتم توی کس لیلا.مثل هلو رفت تو گلوش.خودم هم زانو زدم جلوش وکیرمو دادم توش.وااااااااااااااااااااااای چه حالی میداد.هنوز هم حالت انزال را نداشتم.من بهتر میتونستم تلمبه بزنم ومیزدم.خیلی حال میداد.محسن سینه های لیلا را گرفته تو دستاش ومحکم میمالید وسر لیلا را بسمت دهنش کشونده بود وهمش لب ولوچه های همو میخوردن.من با دیدن این صحنه که زنم شده عروسک بازیه یه مرد غریبه،درنهایت لذت بودم.خیلی خاص بود.دوتاکیر تو کس زنم.دیگه مطمئن بودم که زنم میتونه از پس چند تا کیر هم بربیاد.نهایت لذت بود.لیلا تو آسمون بود.دوباره حالتش مثل سکس اولمون شد.سرشو بلند کرد ونفسشو تو سینش حبس کرد وبا چشمای خمار شده میگفت تندتر تندتر دارم میشم.کسمو بمال علی بمال علی بکنش علی بکنش تلمبه بزن آه ه ه ه ه ه ه ه آ ه ه ه ه ه وای خدا مردم من.محسن سینمو فشار بده.علی بکنش بکنش بکنش بکنش آه آه دارم میشم دارم میشم.توروخدا تندتر تندتروای وای وای وای وای وای .آخه شدم.شدم.شدم.دادم.دادم .کس دادم.کس دادم.به دوتا کیر دوتا کیر .درنیارید.درنیارید.بازم بمال علی.محسن دوستت دارم.یهو بیحال شد وافتاد روی محسن.منو محسن که هنوز بدجور شهوتی بودیم تصمیم گرفتیم نظرمون را عوض کنیم وکیرامون را همزمان اون تو خالی کنیم.دیگه احساس میکردم وقتشه.سرعتمون را بیشتر کردیم.دیگه بعد از حدود نیم ساعت سکس وقتش بود که پیاده بشیم.گفتم محسن من دارم میشم.محسن هم گفت منم.لیلا قربون صدقه دوتامون میرفت.جوووووووووون الان آب دوتا کیر میریزه تو کسم.واااااااااااااای چند قلو میشه؟قربون کیراتون برم.بکنید عزیزای من.عشقای من.کس خودتونه.باهاش حال کنید من جنده دوتاتون هستم.زود باشید که دارم پاره میشم.یه دفعه محسن ناله ای زد وتمام آبشو خالی کرد تو زنم.با آخ و اوف گفتناش منم وا رفتم وبرای اولین بار شدت خارج شدن آبم از بدنم را احساس کردم وبا تمام وجود کیرمو فشار میدادم تو کس زنم.ولحظه ای بعد بیحال وبیتوان افتادم روی لیلا که محسن صدا زد دارم له میشم.آخه من 100 کیلو وزنمه ولیلا هم 54 کیلو.جمعا 154 کیلو افتاده بودیم روی محسن.خودمو انداختم کنار تخت ولیلا هم افتاد بینمون.ولی پاهاشو بسته نگه داشت تا آبش نریزه بیرون.


  •   ali600
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • به کوری چشم شما هست.خوبشم هست.


  •   ali600
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • باطلاع دوستان خواننده میرسانم که داستانهای واقعی زندگی من توسط آیدی بنام دکتر قاتل در این سایت نقل شده است.البته خوشحال هستم که ماجراهای زندگی من مورد آرزوی این دوست عزیز وهزاران نفر دیگه هست.به هر حال داستانهای کامل را از زبان خودم خواهید خواند.
   منتظر نظرات مثبت ومنفی شما هستم.شما هم منتظر داستانهای جدیدی از من باشید.
   با تشکر- علی


  •   ali600
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • همسایه پیرمرد ولیلا همسر جنده من
   تو آپارتمان ما ودقیقا درب روبروی واحد ما یه پیرمردی تنها زندگی میکردکه اسمش آقای صبوری بود..یه روز صدای ناله از راه پله میومد.درب را باز کردم ودیدم آقای صبوری تو راه پله نشسته وحال خوبی نداره.کمکش کردم تا بره خونش.وارد خونه شدم ورومبل نشوندمش ولیلا را صدا زدم.لیلا که اومد بهش گفتم که یه لیوان آب قند براش بیاره تا حالش جا بیاد.لیلا چون سراسیمه اومده بود با دامن کوتاه وتاپ که تقریبا بالای سینه هاش کاملا معلوم بود آب قند را آورد.آقای صبوری با خوردن آب قند حالش جا اومد وخیلی از منو لیلا تشکر کرد.البته یه آن متوجه نگاهش به بدن لیلا شدم .البته حق داشت.اون بدن مرده را زنده میکنه تا چه رسه به آقای صبوری.
   بعد از دقایقی برگشتیم به خونه.سر میز شام لیلا گفت کاش بریم آقای صبوری را هم بیاریمش اینجا.گفتم فکر خوبیه.رفتم درب خونشون وزنگ زدم.آقای صبوری درب را باز کرد.دیدم با شلوارک و آستین رکابی اومد.ازش دعوت کردم که شام بیاد خونه ما .اولش تشکر وامتناع کرد ولی با اصرار من دعوتمون را قبول کرد.لیلا هم که معمولا شرایط پوششش در هیچ شرایطی فرق نمیکنه همونجوری اومد باستقبالش.شام را خوردیم ورفتیم روی مبل نشستیم.لیلا بساط چای ومیوه را هم روی میز گذاشت ونشست.آقای صبوری ازش تشکر کرد وبه من گفت خانم خوشگلی داری.منم به شوخی گفتم قابل نداره که همه با هم خندیدیم.من ازش از زندگیش سوال کردم .اونم خوش صحبت شروع کرد به توضیح دادن.در این موقع تلفن لیلا زنگ زد .وقتی از سالن رفت بیرون آقای صبوری به من گفت واقعا خوش بحالت.عجب خانم خوشگلی داری.گفتم مثل اینکه خیلی چشاتونو گرفته.با یه حالتی گفت ناراحت نمیشی؟جنبشو داری؟گفتم خیلی .گفت بدجورچشممو گرفته.گفتم میخای برات جورش کنم تا یه حالی باهاش بکنی؟اصلا حال کردن را با این حالت داری؟گفت امتحانش ضرر نداره.در این موقع لیلا اومد.آقای صبوری نگاهش به لیلا عوض شده بود.لیلا فهمید وبه من گفت چه خبر شد؟گفتم آقای صبوری میخاد نشون بده که هنوز جوونه.لیلا گفت چی جوری؟گفتم از خودش بپرس.گفت آقای صبوری چی جوری میخای نشون بدی؟آقای صبوری هم دستشو گذاشت رو کیرش وگفت بیا دست بزن.لیلا رفت جلو ودستشو از روی شلوارک گذاشت روی کیر آقای صبوری.یه وقت با خنده گفت وووووووووووووووووی عجب کیری داره علی!!!!!!! گفتم درش بیار ببینم.دستشو گذاشت تو شلوارکش وکیر پیرمرد را در اورد.بالای 25 سانت.کلفت.با سری بزرگ.سیاه وکم مو.با رگهای پرخون که زده بود بیرون.گفتم عجب کیری بخوری تو امشب لیلا.لیلا که از خوشحالی مات و مبهوت کیر آقای صبوری شده بود با فشار سینه هاش توسط آقای صبوری به خودش اومد.فورا تاپش را در آورد وسینه هاشو از سوتین در آورد وآورد جلوی دهن آقای صبوری.آقای صبوری با دستاش سینه هاشو گرفت وبا یه لحنی گفت عجب پستونایی داره زن جندت.رو کرد بهش وگفت جنده خانم تو همسایم بودی و من خبر نداشتم وشروع کرد به خوردن سینه های لیلا.من رفتم سوتینشو باز کردم تا سینه هاش آزاد بشه.بعد از چند دقیقه پستون خوری لیلا اومد پایین وشلوارک آقای صبوری را درآورد وشروع کردن بخوردن کیرش.عجب صحنه ای بود.صورت سفید لیلا وکیر سیاه پیرمرد.تلفیق زیبای دو رنگ متناقض.ده دقیقه ای کیرشو ساک زد .من هم اومده بودم از جلو داشتم نگاه میکردم وکیرمو میمالیدم.لیلا برگشت به من گفت خاک توسرت.پیرمرده ولی هنوز خالی نشده.اگه تو بودی تا حالا تمام شده بودی.جاااااااااااااااان عجب کیری داره .اووووووووووم م م م .من با لذت نگاه میکردم وگفتم نوش جونت عزیزم.لیلا سرشو بلند کرد وبه آقای صبوری گفت میخام کسمو بخوری.وبعد روی مبل دراز کشید.آقای صبوری روبه من کردوگفت مگه نشنیدی زنت چی گفت؟برام لختش کن کسکش.گفتم چشم.پاشدم ودامنشو درآوردم.بعد.شورتشو کشیدم پایین ودرش آوردم ودادم به پیرمرد وگفتم این هدیه من به تو.واااااااااااای چه حالی میده آدم شورت زنشو بفروشه یا هدیه بده به یه نفر.بعدش آروم پاهاشو باز کردم وروبه آقای صبوری گفتم بفرمائید.این شما واین کس زن جنده من.پیرمرد که حالا کاملا لخت شده بود اومد جلوی کسش زانو زد وبا دستاش شروع کرد به نوازش اون کس ناز وتراشیده وبه من گفت :عجب بهشتی داره.اوووووووووووووف.عجب کسیه.حیف این کس نیست که دست توی دیوس هست.وشروع کرد به خوردنش.لیلا مثل مار دور خودش میپیچید وهی میگفت علی دارم میمیرم.ببین منو.کسمو داره میخوره.سینه هامم فشار بده.اووووووووووف.چوچولمو گاز بزن.بکنش.آه ه ه ه ه ه ه ه ه علی مردم.آقای صبوری یه عمر تجربه کس خوریشو داشت روی لیلا پیاده میکرد.یه دفعه گفت بسه.دیگه طاقت ندارم.میخام بگامت.جلوی شوهرت بگامت.وای عجب حسیه که زن را جلوی شوهرش بگایی.ودر حالی که این حرفا را میزد سر کیر کلفتشو کرد تو کس زن من.منم رفتم جلو وپاهای زنمو باز کرده روی هوا نگه داشتم تا آقای صبوری قشنگتر بتونه بکندش.در حال کردن به من گفت چطور میکنم علی آقا؟گفتم بیست.عالی.درجه یک.جرش بده زن جنده منو.پارش کن با اون کیر کلفتت.اونم داغ میشد وهی تلمبه زدنشو تندتر میکرد.بعدش کیرو درآورد وگذاشت تو دهن لیلا.لیلا با حرص بیشتری ساک میزد.به صبوری گفتم میخام مدل سگی زنمو بکنی.گفت چشم.لیلا بلند شد وبا زانو روی مبل پشت به آقای صبوری قرار گرفت.من کپلای لیلا را باز کردم وصبوری کیرشو با کمک من گذاشت تو کس زنم وشروع کرد به تلمبه زدن.لیلا از شدت لذت جیغ میزد وصبوری در حالی که وحشیانه کون زنمو میزد به شدت وسرعت تو کسش تلمبه میزد.اونقدر که دیگه نتونست جلوی خودشو بگیره وهمینجور که داد میزد کجا خالی کنم کجا خالی کنم، تمام آب کیرشو با شدت تو کس زنم خالی کرد در حالی که از پشت بقول خودش پستونای لیلا را گرفته بود وفشار میداد.من دویدم واز آشپزخونه یه کاسه گرفتم وآوردم گرفتم زیر کس زنم.بعد از یکی دو دقیقه آقای صبوری کیرشو درآورد ومقدار زیادی از آب کیرش از تو کس لیلا به درون کاسه سرازیر شده بود.لیلا برگشت ودر حالی که آخ و اوف میکرد برگشت وروی مبل دراز کشید در حالی که کسشو هی میمالید وهمش میگفت مرسی آقای صبوری.خیلی حال داد.عجب کیری داری.صبوری کاسه را از من گرفت وبه لیلا گفت باید حاصل کمرمو بدم بخوری عزیزم.شوهرت برات زحمت کشید وجمع کرد.گفتم صبر کن.رفتم قاشق آوردم وبا قاشق آب کیر آقا را دادم به زنم واونم با اجازتون همشو میل کرد.بعدشم بلند شد رفت سراغ کیر شل شده صبوری وشروع کرد به خوردن وقربون صدقش رفتن.اون شب صبوری تا صبح خونه ما موند وسه بار دیگه زنمو گایید.که دوبارش روی تخت ما انجام شده بود.صبح هم یه بار دیگه زنمو گایید ورفت.موقع رفتن به من گفت زن جنده خوبی داری دیوس.آمادش کن که امشب هم میام تا صبح میکنمش.احساس میکنم که دوباره جوون شدم.گفتم قابلتون را نداره.چون خوب میکنی باشه امشب هم بیا وکس وکون لیلای منو جر بده.زن خودته.خداحافظی کرد ورفت.بعد از رفتنش به لیلا گفتم فکرشو میکردی یه پیره مرد اینجور قوی باشه.ماشالله.کیر هم کیرای قدیم .وکلی خندیدیم.


  •   ali600
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • منتظر نظرات خوانندگان عزیز هستم


  •   ali600
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • منتظر نظرات خوانندگان عزیز هستم


  •   ali600
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • منتظر نظرات خوانندگان عزیز هستم


  •   Mehrad_Raid call
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • دوستان این داستان از جولیان بارنز هست و واقعیت نداره :))
   زیاد اعصاب خودتونو خرد نکنید فقط به جای بازیگرای داستان اسم لیلا و محسن و خودشو گذاشته.
   این یه افسانه هست
   نویسنده تو رویاهاش قدم میزنه =D>


  •   Ebi30hot
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • مغز که نمونده ..فقط چطور میشه اونی که داستانو اینجا گذاشته رو دید...چقدر هزینه داره.... کسی هست این لطف و انجام بده؟نویسنده یا کپی کننده این داستان مرحمت کنه عکسشو بزاره صادقانه... نباس کار سختی واسش باشه.... لطفا


  •   ace pick
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • سلام خیلی باحال بود خوشم اومد دوستان زیاد غیرتی نشید داستان جالبی بود حیف ادامه نداره


  •   lilasaberi
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • دخترازشیرازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
   من کیوان از شیراززززززززززززززززززززززز


  •   jwb
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • دماغ پینوکیو تو کونت ، حیف وقتم ؛ خیلی کیری بود با کون بپر روش


  •   رامین محشر
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • تخیل بسیار بالا و زیبا ودر عین حال کثیفی داری
   اطمینان هم دارم که زن نداری
   ولب با این وجود نوشتن این جور داستانها ترویج بی غیرتیه و قطع به یقین روزی چوب این ندانم کاریت را خواهی خورد
   ولی باز هم میگم نثر خوبی داری بچه جون .امیدوارم روزی ازدواج کنی و زن بگیری لونوقت ببینم جرات فکر کردن به این اراجیفم داری یا نه !!!؟؟
   موفق باشی لاشی


  •   همیشه حشری ۱۳۷۲
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • به افتخار شوهر با غیرت سابقت یه کف مرتب


  •   mary mary
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • X(aslan bavaram nemishe ke hamchin marda o zanayi bashan fosh ke nemidam vali che dastanet vagheyi bashe che takhayoli malome ke adam nisti o heyfe esme ensan ke ro to bashe


  •   mary mary
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • X(aslan bavaram nemishe ke hamchin marda o zanayi bashan fosh ke nemidam vali che dastanet vagheyi bashe che takhayoli malome ke adam nisti o heyfe esme ensan ke ro to bashe


  •   alibahal1
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • چرت ترین داستان سکسی بود که خوندم


  •   alibahal1
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • چرت ترین داستان سکسی بود که خوندم


  •   هانی عسلی
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • واقعا حالمو بهم زدی بی شرف حیوووووون بی ناموس .. تف بر آن دامن پستی که تورا پرورده ست...


  •   kose khisamo lis bezan
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • خیلی حشری کننده بود من که باخوندنشم ابم اومد اوووف خوشم میاد از مردای روشن فکر
   من تجربه سکس 2نفره داشتم واااای خیلی حال میده


  •   jav_baz
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • این کسخل هایی که دارن اینجا کس شعر میگن هیچی از مطلبی که نوشتی نمی دونن
   بهتره یه جستجو کنن تو گوگل ببینن cuckold fantasy چیه؟
   این یه فانتزیه که برای خیلی ها رخ میده . پس کس شعر نگین که هیچ کس در جهان چنین کاری نمیکنه
   میتونین فیلماشم ببینید
   جواب من به شما کس مشنگها اینه که صد سال یونانیها زنتونو گاییدن ، دویست سال عربها زنتونو گاییدن ، بعد مغولها اومدن ، سالها هم روسها و انگلیسها زن و ننتونو می گاییدن ، یه آدم حسابی اومد ازین کس کشی نجاتتون بده خودتون با دست خودتون دوباره زنتونو تقدیم ملاها کردین. الانم 34 ساله آخوندها دارن زنتونو میگان صدای هیچ کدومتون در نمیاد . حالا اینجا همه شدین ایرانی باغیرت؟
   خودت رو با این حرفهای صد من یه غاز نباز و به کارت ادامه بده .


  •   صادق کون
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • زیبا-زیبا-زیبا-چمنتیم


  •   armandobrown1991
  • 5 سال،1 ماه
   • None

  • عالی.سه بارجق زدم


  •   shahin ahmadi20
  • 4 سال،3 ماه
   • None

  • کیر تو روحت کسکش


  •   ساناز 3200
  • 4 سال
   • None

  • گفتم چی میتونه باشه
   تا جائیکه از بانک بر گشتی بیشتر نخوندم
   بچه ها خودتونو خسته نکنید این آقا از فحش خوردن لذت میبره


  •   Secret Window
  • 3 سال،12 ماه
   • None

  • خیلی بی غیرتی خارکسده شاشیدم تودهن پدرمادرت که تورو پرورش دادن تخمه سگ.


  •   arbab26
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • اولشو خوندم فهمیدم کوس شعره.کونی.


  •   khale ELI
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • تو مریضی
   اخرشم خودکشی میکنی یا زنتومیکشی یا اون کسایی که زنتوکردن
   قول شرف بهت میدم
   بوی خون میاد....


  •   dkankash
  • 3 سال،9 ماه
   • None

  • اگه زنت داده حق داشته اخه تو هر بار خواستی بکنیش ابت اومده این نه مشگل تو هست اغلب مردای ایرونی و خودم هم میگم به کسی برخنوره بخاطر کس نکردن این بلا سر جلغ زدن زیاد سرشون میاد .بعدش زنه رو نمیتونی سیرش کنی میره با کسی دیگه .باید هفته ای دو بار سیرش کنی وگرنه میپره


  •   11hamid11
  • 3 سال،8 ماه
   • None

  • همش چرنده
   فقط ميتونم بگم برات متاسفم


  •   ممد اصفهونی 13سانتی
  • 3 سال،8 ماه
   • None

  • بیغیرت احمق.کونده.تو ایرانی نیستی.تو نژادت آریایی نیس تخم حروم زنا زاده


  •   dodoldeh
  • 3 سال،6 ماه
   • None

  • اه اه انقدر غلط املایی و اشتباه تایپی داره که نمیشه بخونیش


  •   کوشولو
  • 3 سال،6 ماه
   • None

  • ابولی نظراتو در مورد داستانش خب فش بدیم دیگه مثل همیشه کیرم تو کونت


  •   زوجیم از تهران
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • یکی از بهترین داستانهای شهوانی بود اما میتونستی بهتر بنویسی
   مثلا اولش که گفتی موبایلتو گذاشتی رو سایلنت و زنت که زنگ میزده میگفته در دسترس نیستی و این مدام و در طول داستان میزد تو ذقم
   ایکاش منم جای تو بودم و همسرمو یکی جلوی خودم میگایید اما منم زن طرفو میگاییدم تا اینقدر بهم نگه کسکش بیغیرت دیوث
   اونایی ام که فحش دادن بیان من برینم تو دهنشون تا یکم جنبه شود بره بالا و خرفهم بشن که اینجا سایت سکسیه
   اما در کل توام نباید مفتی مفتی زنتو به گاییدن میدادی و خودتم باید زن محسنو میگاییدی تا بیحساب بشین
   اونجاشم که گفتی ((خدا نصیبتون کنه که کیر یه مرد غریبه را برای زنتون هدیه بیارید)) منم گفتم الهی آمین


  •   panarma2
  • 3 سال،1 ماه
   • None

  • با عرض تاسف فقط میتونم بگم این خضعبلات نوشته ی ادم مریض و روانی میتونه باشه و گرنه داشتن ی زن جنده برای هیچ موجود زنده ای افتخار که نیست هیچ مایه بی شرفی ام هست واقعا اسم مرد و زن اصلا ادم بودن ی حرمتی داره که شماها رو حیفه که جزو موجودات زنده حساب کرد چه برسه به ادم


  •   mahmood2590
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • خیلی قشنگ بود


  •   sreza...
  • 3 ماه
   • 0

  • نظر شما چیه؟کس نگو عزیزم


  •   kavehjahany
  • 3 روز،19 ساعت
   • 0

  • ,خیلی داستانت قشنگ بود دوسددارم جای محسن باشمدتاذبه شوهر لیلا هم مثل زنش حال میدادم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو