ممل سر بزنگاه

  1391/4/8

  توی شرکتی که کار میکردم یه پسر جوون بود حدودا 18 یا 19 ساله.قدش بلند و هیکلشم خوب بود.چهرشم بانمک و مامانی بود.خواهرزاده ی رئیسم بود و هرچند وقت یک بار سری به ما میزد تا اینکه رئیس گفت عصرها رو بیا شرکت.بهشم کلید داد تا عصر اون در رو برای بقیه باز کنه.کم کم بچه های شرکت باهاش صمیمی شدن.اسمش محمد بوداما من ممل صداش میزدم.بقیه بچه ها هم ممل ممل گویان باهاش حسابی گرم میگرفتن.اما اون همه رو به فامیل صدا میزد.به طور میانگین یه 10 سالی از من و بقیه بچه ها کوچیکتر بود.


  من معمولا روزهایی که کار زیاده ظهرها میمونم شرکت و اضافه کاری میکنم.اون روز هم شرکت تنها بودم.مانتو و مقنعه رو درآورده بودمو با یه شلوارلی و یه تاپ بسیار نازک که بود و نبودش هیچ فرقی نداشت نشسته بودم و داشتم کار میکردم.گه گداری هم سری به اینترنت میزدم.داشتم ایمیل هامو چک میکردم که دیدم باز این گروه وامونده ی ویوا کلی ایمیل حشری کننده فرستاده.از خدا خواسته رفتم به چک کردن ایمیل های سکسی و غرق در عکسهای کس و کون که یهو صدای در شرکت اومد و ممل زودتر از حد معمول اومد تو.نمیدونست من شرکتم.تنها کاری که تونستم انجام بدم باز کردن یه پنجره ی دیگه روی ایمیل ها بود.حالم خیلی بد بود با اون عکسا کلی دگرگون شده بودم.تا ممل اومد داخل و من و با اون وضع ریخت و لباس دید جا خورد.هول هولکی سلام کرد و از اتاق رفت بیرون.منم جواب سلامشو دادم اما خودم و جمع و جور نکردم.حالم بد بود و مغزم فرمانهای پلید میداد.رفتم تو سالن.ممل که دید من خیلی ریلاکس با اون وضع دارم صحبت میکنم آروم و عادی جوابم رو میداد.بعد گفت ببخشید سیستمتون وی پی ان داره که من فیس بوکمو چک کنم ؟ گفتم آره.بیا.نشست پشت سیستم منم بالای سرش بودم.مثلا میخواستم پنجره های اضافه رو ببندم که عکس کس های اچ دی اومد روی صفحه.یکم مکس کردم.طوری بالای سرش ایستاده بودم که چاک سینه هام نزدیک سرش بود.تا چشمش به کسها افتاد اومد طبیعیش کنه با مسخره یه اوفی گفت و یه خنده ای کرد.همونجا گفتم چیه؟دوست داری؟خندید چیزی نگفت.گفتم عکسشو بیشتر دوست داری یا واقعیشو؟با خنده گفت اگه خدا نصیب کنه واقعیشو بدمون نمیاد ببینیم.گفتم یعنی تا به حال ندیدی؟مگه دوست دختر نداری؟گفت دارم.اما رابطه ها مون خیلی کمرنگه.نشستم کنارش.گفتم شاید تو بلد نیستی پر رنگش کنی.برگشت یه نگاه طولانی بهم انداخت و گفت خوبم بلدم.گفتم مثلا میشینی کنار دوست دخترت چکار می کنی؟گفت ای باباااااا خانم مهندس شما هم چه سوالای سخت سختی از آدم میپرسید...گفتم بیچاره هرچی میگم برای خودته.باید پرو باشی زرنگ باشی.دخترا از پسرای جسور خوششون میاد.کامل به سمت من چرخیده بود و مثل یه بچه ی حرف گوش کن داشت گوش میکرد.گفت خوب یعنی چی؟یعنی چکار کنم؟بلند شدم پاهامو باز کردم و نشستم رو پاهاش و دستم و دور گردنش حلقه زدم و گفتم اینطوری که من تو رو غافلگیر کردم غافلگیرش کن.بعد صورتمو بردم جلو.لبهامو تا نزدیکی لبهاش بردم و وقتی خیلی نزدیک به لبهاش نگه داشتم.منتظر یه عکس العمل از سمت اون بودم.یه کم مکث کرد و آروم لباشو روی لبهام فشار داد.منم از خدا خواسته سرشو با دو تا دستم گرفتم و شروع کردم به لب گرفتن.زبونمو تو دهنش می چرخوندم و اونم حالشو میبرد.بعد چند لحظه گفتم تا حالا دستت رو تو شورت دوست دخترت کردی؟گفت تا حالا جز چاک سینش هیچ جاشو ندیدم.فهمیدم طفلک خیلی خجالتی تر از این حرفاست.گفتم غصه نخور عزیزم امروز همشو یک جا میبینی.دستشو گرفتم بردم تو اتاقی که یه کاناپه ی بزرگ هست.دراز کشیدم رو کاناپه و گفتم لباسامو در بیار.تاپمو درآورد.و بعد هم سوتینمو.گفتم هر کار دوست داری میتونی با من بکنی.شروع کرد به مالیدن سینه هام.کم کم اومد روم و سرشو بین سینه هام تکون میداد و می خوردشون.خیلی خوب و با حوصله نوک سینه هامو بین دندونها و زبونش نگه میداشت و باهاشون بازی می کرد.منم از روی شلوار کیرشو که احساس میکردم زیاد هم کوچیک نیست میمالوندم.دکمه شلوارشو که باز کردم دست کشید و گفت میخوای چکار کنی؟گفتم همونطور که گفتم آزادی که هر کاری بکنی.دوست نداری سکس کامل رو تجربه کنی؟گفت چرا خانم معلم.هرچی شما بگید.گفتم پس اول شلوارمو دربیار.شلوارم تنگ بود و با شورتم با هم درومدن.نمیدونست چکار کنه.وقت برای آموزش کامل نبود.گفتم سرشو بذار و فشار بده.کسم خیسه خیس بود.شلوارشو که درآوردم یه کیر بزرگ و شق شده دیدم.گفتم تو با این کیر بزرگ و خوشگلت چطور تا حالا دوام آوردی؟با دستم کیرشو گرفتم و سرش رو به سمت کسم هدایت کردم و با فشار دادن اون منم کمرم رو بالا آوردم و کیرش کامل رفت تو.آهی کشیدم و اونم یک وااااااای گفت که گفتم الان ارضا میشه.گفت چه باحاله.انقدر تنگه کیرم به زور توش تکون میخوره.گفتم هم کس من تنگه هم کیر تو کلفته.محکم بزن.با خنده گفت چششششم....و شروع کرد به تلمبه زدن.منم خودم رو با حرکتهای اون عقب جلو میکردم.یه پنج شیش دقیقه ای تلمبه زد که گفت آبمو چکار کنم؟گفتم بریز تو.قرص میخورم.هنوز حرفم تمام نشده بود که دیدم تلمبه زدنشو تندتر کرد و با آآآآآآآهی که کشید کس منم داغ شد و افتاد روم.بلند شد تا خودشو جمع و جور کنه رو خودم نگهش داشتم و گفتم صبر کن من هنوز ارضا نشدم.با یه حالتی که مثلا خجالتم میکشید گفت راستش منم باز میخوام.بلند شدیم و پوزیشنمونو عوض کردیم.گفتم بلند شو.ایستاد منم نشستم.کیرش دقیقا جلوی دهنم بود.شروع کردم به خوردن.هی میگفت وااااای چقدر خوبه....چقدر خوب میخوری....و سر منو میگرفت و فشار میداد به کیرش.منم که عااااااشق کیر خوردنم با حرص و ولع کیرشو تخماشو میخوردم.که یهو خودشو کشید اونور گفت بسه.آبم میاد ها.گفتم حالا تو بخور.دراز کشیدم و پاهامو باز کردم.خوابید روم و شروع کرد به لب گرفتن و بعد از اون سینه خوردن.فهمیده بود از سینه خوردنش خوشم اومده.با دستشم کسم رو میمالید.کم کم رفت پایین .حالا دیگه سرش لای پاهام بود و منم با دو تا دستم سرشو فشار میدادم به کسم.زبونش رو روی چوچولم بالا پایین میکرد و گه گداری نگاهشو بالا میاورد و به من که مست و خمار به خودم میپیچیدم و آه و اوه میکردم نگاهی مینداخت و حال میکرد.خیلی خوب و سریع راه افتاد.اونقدر چوچولم رو خورد که یهو بدنم بی حس شد و ارضا شدم.اونم همچنان میخورد.با اینکه ارضا شده بودم ولی دوست داشتم یه بار دیگه کیرشو فرو کنه تو کسم.مخصوصا اون موقع که حسابی شق شده بود.آخ که با این چیزا که دارم مینویسم انقدر الان حالم خراب شده که هر مردی الان پیشم بود ازش میخواستم یه حالی به کسم بده.هم خیسه هم تحریک شده.با یه دست تایپ میکنم با دست دیگه کس خیسمو میمالم.خلاصه دوباره پاهامو باز کردم و کیر ممل رو با دست گرفتم رو کسم اونم یه فشااااار آنچنانی داد و همچنان که تلمبه میزد با انگشت شصتش چوچولمو میمالید.منم نوک سینه هام رو لای انگشتام فشار میدادم و هر دو آه و اوه میکردیم.که یهو باز تلمبه زدنشو تندتر کرد و بدون اینکه چیزی بگه آبش رو کامل ریخت تو کسم...خیلی خوب بود.هردومون تو فضا بودیم.از اون روز تا وقتی که ممل رفت سربازی هفته ای یک بار با هم قرار میزاشتیم و یه حال اساسی به همدیگه میدادیم.


  نوشته: آنا

 • 3

 • 0
 • نظرات:
  •   Roshanak86
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • Vaghti kar ziad dashtin zohra ezafe kari mimundi? Mage saat karie sherkatetun ta chande? Ta 10 e sobhe ke zohr ezafe kari mahsub mishe?! Bad tu sherkat ba top mishini? Masalan fek kardi age tu dastanet begi tope nazok tanam bud pesara hashareshun mizane bala?! Ye soal dige, jenabali vaghti ezafe kari mimuni, mishini emailaye sexy check mikoni?! Didam kheyli chert neveshti nesfe khundam


  •   Silver_fuck
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • چرت و پرت بود. کاملا معلومه که تخیلات جلقی خودت رو نوشتی. کاری ندارم واقعا دختر باشی یا پسر در هرصورت تخیلت خیلی احمقانه بود..


  •   saghar.24
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • در این که همه داستانت تخیلی و توهم محض بود شکی نیست .ولی این بار تخیلاتت رو به واقعیت نزدیک کن خانم مهندس چون با این خالی بندی هات فقط فحش میشنوی.دفعه بعد اینجوری ننویس یا اگه مینویسی یه سوژه جالب داشته باش و روش کار کن. تازه نگفتی خودت چند سالت بود و متاهل بودی یا مجرد و کلا داستانت ابهام زیاد داشت .........


  •   john coffee
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • منم همینایی که دوستان بالا گفتن....مث سریالای آب زیپویه ایرانی 100 خط نوشتی و تو دو سه خط همه چی رو ماست مالیدی....درکل خانومایی که کمبود سکس دارن آرزوی حال با یه پسر 17-18 ساله رو میکنن...یکم به رویاهات و خودت بیشتر برس.


  •   neda_1360
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آنــــــا از 20 بهت میدم 8!
   زیاد جـــالب نبود
   موفق باشی عزیزم


  •   Dada saeed
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اين يكي ام كوس شعر به تمام معناس،توهماتت اصلا با عقل جور در نمياد آخه مثلا خانم مهندسي تو(البته تو خيالاتت) اونوقت اينقدر تشنه كيري كه پسره هنوز نيومده و حرف نزده نشستي رو پاش و بعدم بهش گفتي آزادي هر كار ميخاي با من بكني؟
   نه واقعا اينجوريه تو شركتهاي حتي خصوصي و حتي توي اروپا!
   بابا بيخيال حتي حشري ترين دختر زير ٢٠ سال هم خودشو اينجوري به يه پسر ارائه نميده چه برسه به تويي كه مثلا مهندسي و ميخاي توي اين شركت حالا حالاها كار كني!
   بهرحال نه نگارشت خوب بود نه روند منطقي داستان و اصلا با داستانت ارتباط برقرار نكردم،قربونت به قول تكاورجون ديگه ننويس كله كيري!


  •   Taha 1372
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • چند خط اول رو خوندم دیدم شر و ور نوشتی، اومدم کامنتا رو خوندم مطمئن شدم.
   ولی خیلی منطقی بهت فحش نمیدم!!
   ما دیگه به خوندن اینجور داستانا عادت کردیم دختره ی .؟.؟.؟.؟.؟.
   اگه غیر از این بود جای تعجب داشت.
   ولی بازم خدا رو شکر که از اون مغز فندقت گی و سکس با محارم تراوش نکرد!
   یه سوال..........
   به پسری که خودارضایی میکنه میگن جلقی!
   حالا به دختری که این کار رو کنه چی میگن؟


  •   takavarjoon
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • گوزمال بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . .
   آخه جنده این هم شد داستان؟ البته مشکوک به پسر بودن میزنی ولی هر عنتری هستی کیر تو خودت و داستان کیریت دیگه ننویس. آخه کدوم الاغی تو اداره با تاپ نازک کار میکنه؟ چه فکری کردی وقتی این قسمت رو مینوشتی؟ گفتی ملت اینجا همه دست به کیر و انگشت به کوس هستن و تو با این مزخرفاتت بهشون حال میدی؟ ریدم تو فکر و تخیلاتت دیگه ننویس. کیر ممل آمریکایی تو وجودت دیگه ننویس. از دادا سعید خواهش میکنم از کیرش یک قالب گچی بگیره و به اندازه 10 برابر بزرگترش رو با سیمان سیاه بسازه و بره تو کونت. دیگه ننویس کله کیری!


  •   mimikhanom
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • به نام خدا
   نویسنده پسر است
   نویسنده جغی است
   فانتزی جغی آقای نویسنده ، تخمی است


   صدق الله العلی العظیم


  •   armin_alone
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • با نظرات بالا مخصوصا سیلور و ساغر موافقم چون حرف حساب که جواب نداره
   میشه گفت چکیده داستانت این یه جمله بود ممل منو گایید و اسم داستانتم باید میذاشتی گاییدن جنده به سبک ممل
   از ادمای کثیفی چون تو بدم میاد که با همه سکس میکنن و خرن و در کل سکس بدون عشق هیچ ارزشی نداره ( این نظر شخصیمه و شاید بتوان به نتیجه ای رسید چون اهنگ درد شخصی شاهین نجفی که آخرش میگه با تموم وجود غمگینم حق آزادی انتزاعی شد وای 70 ملیون مثل من درد شخصی اجتماعی شد...........)کیر کفتار کیری ( زبونم نچرخید ببخشید پیر ) تو کون جندت شاید بگید کافرم ولی میگم کیر خدا هم تو کونت


  •   Mastershex
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • Shoma ya maro kos gir avordid ys ham fushe kharo madar behetun misaze!
   Akhe ahmaq [ khanum mohandes] ke shak daram to tellephon chi ham nisti tey keshe muzaike sherkatam nisti
   Jaye madareshi bad miay be rahati amuzeshe sex midi? Asan miduni sex chiye? Enqad to in gorupa sexy ozv nashu axe full HD ham nabin to ke hasharet ba guz bande farda be hasan qassabam miri midi dg khaheshan nanevis zobiyde khanum marof be anna jende
   Oskole kheereft


  •   مريم مجدليه
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اگه اين چرنديات نباشه، كامنت نويسها به كي فحش بدن ما بخنديم!
   خيلي زحمت كشيديد واقعا! ما رو شرمنده كردين، منت گذاشتين اين داستانو(؟) نوشتيد! اقلا يه كم خنديديم زبي جون!
   تصنعي بود و هيچي نمي شه راجع بش گفت!


  •   Pourya3x
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • همه صداش میکردین ممد؟ فک کنم شرکت رو با آپاراتی اشتباه گرفتی. تو با این داستان تخماتیکت به تمام خانم مهندس های جهان توهین کردی.کس مغز آخه کدوم خانم مهندسی با شرت و کرست وسط شرکت ایمیل هاشو چک میکنه بعدش هم میپره رو کیر ممد.((به طور میانگین یه 10 سالی از من و بقیه بچه ها کوچیکتر بود.)) و ((از اون روز تا وقتی که ممل رفت سربازی هفته ای یک بار با هم قرار میزاشتیم و یه حال اساسی به همدیگه میدادیم.)) ==>> با توجه به این دو تا جمله میشه حدس زد که حدودا 30 سال داری. اگه ازدواج کرده باشی که داستانت خیانت بوده. اگه هم مجرد باشی حتما با نوشتن این داستان خواستی بگی که جنده ای بیش نیستی. ولی من مطمئنم که یه پسر 16 ساله ی جلقی هستی و عشق اینو داری که مهندس بشی.خوابشو باید ببنی...!!!
   نوصیه من به تو:
   دیگه هرگز نیا شهوانی.صبر کن 18 سالت تموم شه بعد وارد سایت شو.شبها وقتی که میخوای بخوابی دستتو از توو شرتت در بیار و یه نفس عمیق بکش . اصلا فکر مهندس شدن رو هم از توو ذهنت شیفت دیلیت کن.


  •   Pourya3x
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • همه صداش میکردین ممد؟ فک کنم شرکت رو با آپاراتی اشتباه گرفتی. تو با این داستان تخماتیکت به تمام خانم مهندس های جهان توهین کردی.کس مغز آخه کدوم خانم مهندسی با شرت و کرست وسط شرکت ایمیل هاشو چک میکنه بعدش هم میپره رو کیر ممد.((به طور میانگین یه 10 سالی از من و بقیه بچه ها کوچیکتر بود.)) و ((از اون روز تا وقتی که ممل رفت سربازی هفته ای یک بار با هم قرار میزاشتیم و یه حال اساسی به همدیگه میدادیم.)) ==>> با توجه به این دو تا جمله میشه حدس زد که حدودا 30 سال داری. اگه ازدواج کرده باشی که داستانت خیانت بوده. اگه هم مجرد باشی حتما با نوشتن این داستان خواستی بگی که جنده ای بیش نیستی. ولی من مطمئنم که یه پسر 16 ساله ی جلقی هستی و عشق اینو داری که مهندس بشی.خوابشو باید ببنی...!!!
   نوصیه من به تو:
   دیگه هرگز نیا شهوانی.صبر کن 18 سالت تموم شه بعد وارد سایت شو.شبها وقتی که میخوای بخوابی دستتو از توو شرتت در بیار و یه نفس عمیق بکش . اصلا فکر مهندس شدن رو هم از توو ذهنت شیفت دیلیت کن.


  •   محسن کس لیس
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • aletta-gets-fleshy-tomahawk-splitting-her-pink (2).jpgکدوم زنی برا سکس عکس کس و کون تو ایمیلش میبینه |( |( کدوم پسر خری کس که پره آب کیره را میخوره اول میکنه بعد میخوره :santa: اون شرکت که مهندسش جنده باشه باید خانه عفاف باشه . فقط با کمال ادب باید بگم کیرم تو کس و کونه تمام خانواده جقیت کنن جنده ننه لاشی :Sp :Sp احتمالا خودت ممل جقی معروف شرکتی که حتی تو سوراخ کتری و قوری هم تا حالا نکردی :X


  •   nima504
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اینا که خودشون نمینویسن.هر ادم عادی که نمیتونه اینجور خوب بنویسه.از سایتهای سکسی دیگه که من زیاد این داستانها دیدم برمیدارن میارن انجا و کوپی پیس میکنن.ولی خب باید یه جورا صفحات پر بشه دیگه


  •   vici666
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ممل یه موجود استثنایی هست یه پارتنر عالی که کس پر آب بعد از کردنو اینطور با ولع میخوره...... کسخل میرزاااااااا


  •   mahdigoodboy
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • میگم ایم ممل شما که خدایی نکرده فیلم سوپریز داستانی چیزی ندیده بود نه من از پنجم دبستان فیلم سوپر میدیدم اون وقت این اقا پسر18 -19 ساله ی شما به اندازه یه بچه دبستانی هم بلد نبود


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو