شما اینجا هستید

پاره شدن پرده بکارتم

این داستان اولین سکسمه وقتی که ۱۹ سالم بود. بهترین خاطره زندگیمه. امیدوارم خوشتون بیاد. وقتی داستانای اینجا رو خوندم دلم واستون سوخت گفتم بیام یه چیز بنویسم حداقل کس شر نباشه.
تازه وارد دانشگاه شده بودم و خیلی افسرده، چون تو یه شهر دیگه قبول شده بودم و واقعا داغون بودم. همون روزای اول بود که یه پسر خیلی خوش قیافه و خوشگل رو دیدم . یه کم عجیب بود چون پسرای دانشگاه ما خیلی بیخود بودن. اما این چشممو بدجور گرفت. اما دیگه ندیدمش. تا اینکه یه روز اونم منو دید و خیلی آمار میداد و معلوم بود کرم داره. خلاصه رفتم تو کارش با هزار بدبختی شمارشو گیر اوردم و باش دوست شدم. فکر میکردم خیلی لاشی باشه به خاطر اینکه به قیافش اینجوری میخورد. اما وقتی باهاش حرف زدم دیدم اصلآ اینطوری نیستو دقیقا همون پسریه که من میخواستم. خلاصه کلی ذوق کردمو همش با هم حرف میزدیم. هر روز میرفتیم بیرون. عاشقش بودم. از همه نظر دوستش داشتم. صدای مردونه قشنگش، قیافه فوق العاده خوشگلش و اخلاق خیلی خوبش. واقعا دیوونش بودم. هروقت میدیدمش نمیتونستم خودمو کنترل کنم و میخواستم بپرم بغلش. اما متاسفانه نمیتونستم بخاطر اینکه تو این مملکت سگ دونی جنده بازی اشکال نداره اما نمیشه عشقتو تو خیابون بغل کنی. واسه همین به فکر افتادم که یه جوری باش سکس کنم (دقت کنید من بودم که میخواستم خونه خالی جور کنم!) واسم هیچی مهم نبود، این اعتقادات مزخرف که دختر باید آفتاب مهتاب ندیده باشه و این کس شرا رو اصلآ قبول نداشتم. اما اینجوری هم نبودم که هر کی پیدا شد بش بدم. من تا اون موقع سکس نداشتم چون اون شخص مورد نظرم رو پیدا نکرده بودم. نه اینکه بخوام دست نخورده بمونم و از این کس شرا. دختر که مسواک نیست.
خلاصه بش گفتم برو دنبال خونه. من خوابگاهی بودم اون هم درسش داشت تموم میشد دیگه خونه نمیخواست. اونم رفت واسم یه خونه پیدا کرد.
همون اول دعوتش نکردم که بیاد گفتم پر رو میشه بذار یه کم بگذره ازش مطمئن شم. یکی دو ماه که گذشت منم حسابی خودمو آماده کردم براش. میخواستم دفعه اولم واقعا خاطره انگیز باشه. رفتم حمام همه جامو صافو و صوف کردم. موهامو ریختم دورم و یه آرایش خوشگل و ملایم کردم.(از اینا که خودشونو مثل جنده ها درست میکنن خوشم نمیاد) به تموم بدنم لوسیون زدم. یه لباس زیر خوشگل سفید با یه لباس خواب صورتی هم پوشیدم. روز بعدش کلاس نداشتم میخواستم یه شب تا صبح با هم باشیم.
ساعت حدودا هشت شب بود که در زد. خیلی استرس داشتم. میدونستم خیلی درد داره. اما هیجان زده هم بودم. قلبم دویست تا میزد. جفتمون توافق کرده بودیم که دفه اول بدون کاندوم سکس کنیم. واسه همین از چند روز قبلش قرص میخوردم.
وقتی درو باز کردم منو دید گفت عزیزم چقد خوشگل شدی. (من یه کم تپلم، پوستم هم سفیده. نمیخوام از خودم تعریف کنم فقط بدونید انقد قیافم خوب هست که خوشگلترین پسر دانشگاهو تور کنم) یه کم بغلش کردم. بعدش نشستیم رو مبل یه کم حرف زدیم. سرشو گذشت رو شونم منم گردنشو نوازش میکردم، بعد دستامو حلقه کردم دورش چسبوندمش به خودم. اونم دستشو اورد پشت کمرم و محکم بغلم کرد. وای بهترین لذت دنیا همینه که عشقتو بغل کنی. باور کن! بعد لباشو گذاشت رو لبم. زبونمو میمکید، لبامو گاز میگرفت، دستاشو میکشید تو موهام. حدود نیم ساعت داشتیم از هم لب میگرفتیم. بعد من گردنشو خوردم، گوششو لیس میزدم با دستم بدنشو میمالیدم. بم گفت بریم رو تخت؟ گفتم بریم
منو بلند کرد برد تو اتاق منو خوابوند رو تختم. خودشم اومد خوابید روم. باز شروع کرد به خوردن لبم. بعد صورتمو نوازش کرد.منم تو چشای سبز عسلی خوشگلش نگاه میکردم. پوست روشنی داشت با موهای خرمایی.قد بلند و هیکل مردونه و صدای مردونه تر... واقعن عاشقش بودم و هستم.
دستشو گذاشت رو سینم. آروم آروم شروع کرد به مالیدنشون. لباسامو در اورد و سوتینمو کشید پایین. نوک سینم که صورتی کمرنگ بود رو گرفت تو دستش بعد لباشو گذاشت روش شروع کرد به خوردن. لیس میزد و میمکید و گاهی وقتا گاز میگرفت که من یه جیغ کوچولو میزدم.
منم آه میکشیدم و لذت میبردم. پیرهنشو در اوردم و بدنشو لیس زدم.بعد اون شورتمو در اورد و کسمو خورد. زبونشو میکشید لای کسم و من داشتم میمردم انقد که حشری شده بودم. بش گفتم بسه بذار من مال تورو بخورم. شلوارشو از پاش در اوردم دیدم به به چه کیری داره. شورتش داشت پاره میشد گفتم یا علی جر خوردم.
هیچوقت خوشم نمیومد ساک بزنم و تو فیلما که میدیدم اصلآ خوشم نمیومد. اما خیلی دوسش داشتمو عاشق تموم وجودش بودم. واسه همین با لذت تا جایی که تونستم کیرشو کردم تو دهنم. دورشو لیس میزدم. نوکشو میمکیدم. تو دهنم جلو عقبش میکردم. تا اینکه دیگه خسته شدم باز دراز کشیدم. اومد نشست رو شکمم. کیرشو یه کم مالید به سینه هام. بعد اومد جلو تر گذاشتش تو دهنم. خودشو جلو عقب میکرد داشتم خفه میشدم. بعد از چند دیقه پا شد.نمیدونم چیکار کرده بود آبش اصلآ نمیومد. بعد فهمیدم کلن اینجوریه و دیر آبش میاد. خیلی هم آدم هاتیه.
دیگه وقتش بود. خیلی میترسیدم. پاهامو از هم باز کردم و زانو هامو خم کردم. یه بالشت هم گذاشت زیر کمرم تا کسم بیاد بالا. قلبم تند میزد. سر کیرشو گذاشت رو کسم هی میمالید بهش. از بالا تا پایین. دیگه داشتم میمردم گفتم بکن توش دیگه زود باش. سرشو گذاشت رو سوراخ کسمو فشار داد. حالا نمیرفت تو که. خیلی کسم تنگ بود کیر اینم گنده. اونم نا مردی نکردو تا جایی که میتونست محکم فشار داد تو. فقط میتونم بگم تو کسم آتیش روشن کردن. خیلی میسوخت. خیلی هم درد داشت. کیرش خونی شده بود. گفت دختر کوچولوی خودم خانوم شد. خانوم خودم.
باز کرد تو (به زور) از درد داشتم میمردم. اصلآ فکرشو نمیکردم انقد درد داشته باشه. فقط داشتم از درد ناله میکردم. اونم بیشتر حشری میشد و محکم تر تلمبه میزد. پاهامو با دستش گرفت و منو به سمت خودش کشید. دیگه کیرش تا ته تو کسم بود. یه کم که بیشتر جلو عقب کرد دردش کمتر شد و منم کم کم داشتم لذت میبردم. صدای اه و اوهم بلند شده بود. یه کم که گذشت کیرشو در اورد گفت به پهلو بخواب اونم اومد پشت سرم خوابید. از پشت کیرشو کرد تو کسم باز شروع کرد جلو عقب کردن. دستشو حلقه کرده بود دور بدنم و سینه هامو فشار میداد. من هنوز درد داشتم اما درد با لذت. از اینکه میدیدم عشقم داره با کیرش منو جر میده حس خوبی داشتم. باز دوباره پا شد اومد روم خوابید. یه کم ازم لب گرفت باز کیرشو کرد تو کسم. دهنمو سرویس کرد یعنی. دیگه کم کم بالاخره داشت آبش میومد. گفت میخوام آبمو بریزم تو شکمت دوس داری؟ گفتم اره قربونت برم همش ماله خودمه همشو بریز تو کسم. یه کم تلمبه زد بعد بدنش شل شد یه آه بلند کشید و همونجوری ولو شد روم. چند دیقه تو همون حالت موندیم. بعد لپمو بوس کردو کیرشو کشید بیرون. رفتیم دسشویی یه کم خودمونو پاک کردیم. بعد رفتیم رو تخت. یه کم کس شر رومانتیک گفتیمو همدیگرو بغل کردیم. تا صبح خوابیدم تو بغلش. وای نمیدونین بهترین خواب زندگیم بود.
هنوز هم با همیم. و من هر روز بیشتر عاشقش میشم. امیدوارم شما هم یکیو پیدا کنید و ببینید چقد سکس با عشق حال میده.

نوشته: نینا

3.385415
نمره شما: هیچ میانگین 3.4 (96 votes)

نظرات

کم کس شعر بگو. کس خل خر پسری که تو این سن اینقدر دیر ابش میاد یا تریاک و چیزای دیگه مصرف کرده یا استرس زیادی داشته که توصیفاتت اینو نمیگه یا بالای هفته ای 3 بار سکس داشته و داره و به تو علاقه ای نداره/ از اینا گذشته تو اصلا دختر نیستی شرط میبندم/ بلکه یه پسر جلقو مفلوکی که از بس سوپر دیدی و جلق زدی کست خل شده

بالا
0 لایک

این اصلاحیه رو فقط به عشق هیدروکسید سدیم میزنم.
وقتی داستانا رو می خوندم و عکس العملای خواننده هارو دیدم با خودم گفتم یه کس شری تفت بدم تا قدر اون داستانای شرو ورو بفهمین.
این اولین سکسمه وقتی 19 سالم بود اساسا من معتقدم دختر آفتاب مهتاب ندیده کس شره دخترو نه تنها آفتاب و مهتاب بلکه تمام ستاره ها هم باید ببینن ولی جوری ببینن که فکر نکنن کس بنده اتوبانه کرجه
دانشگاه همه پسرا شبیه کس من بودن اصلن فاز نمیداد باهاشون بپرم این کس من افتاده بود به خارش یه پسره دیدم شبیه کونده های دو عالم بود باهاش که حرف زدم فهمیدم منو اون خیلی شبیهیم انگار از وسط تاپاله گاو با دوچرخه کورسی رد بشی برای اینکه پررو نشه فک نکنه من کسو ام فرداش باهاش قرار گذاشتم
البته همون روز بهش گفتم چون اولین سکسمه تو 19 سالگی میخوام بی کاندوم باشه. فردا وقتی زنگ در به صدا در اومد من آب از کسم روون شد.
اومد تو من لنگامو دور کمرش حلقه کردم اونم کسمو میخورد نمیدونم چجوری ولی میخورد کیرشو در اورد و کرد تو کسم راستی یادم رفت بگم من با اینکه این اولین سکسم بود پرده نداشتم احتمالن پردم یا ارتجاعی بود یا تو ژیمناستیک بگا رفته شما که غریبه نیستی گفتم که دخترو اگه بشه همه ستاره ها هم باید ببینن.
آبش اومد ریخت تو کسم منم قرص خورده بودم کسم به اسپرماش بیلاخ میداد.
آخ که نمیدونین اولین سکس در 19 سالگی چه کیفی داره مخصوصن اگه از 14 سالگی داده باشی.

بالا
0 لایک

داش فري از صبح به عشق اصلاحيه اي كه زدي دارم بانت سروكله ميزنم ،واست خصوصي گذاشتم اما اينجام ميگم داش اي ول ،كلي خنديدم ،هرجا اصلاحيه خورش ملس بود دريغ نكن ،برو داريمت ،يه طنازباحال به طنازاي گل سايت اضافه شد
گر پدر رفت تفنگ پدري هست هنوز... Biggrin

بالا
0 لایک

یه بیش گویی من برات بکنم :شما ادم خیلی هاتی هستی و هات ترم میشی !
1- الان 19 سالته 19سالو 6 ماهت که بشه بیشتر از 30 بار کوس دادی!
2-چون معتقدی که دختر مسواک نیست و معتقدی دختر باید مثل گاله گل گشاد باشه 20 سالگی رسما جنده ای
3- اون دوست ÷سر کسکشت با وجود اینکه میدونست تودختری و جرت داد تو 20 سالو 6 ماهگی ولت میکنه!.
4- از 20 سالو 6 ماهگی تا 21سال تو یکم افسرده ای ولی کسرو کم وبیش میدی
5- 21سال به بعد دیگه اون قدر دادی که کست مثل دفتر چهل برگ نوشته شده ورق ورق میشه !.
6- بعدم حدودا تو ص22سالگی به اولین خواسگارت جواب مثبت می دی و اون کسخل بی شعور هم بهت عشق میورزه و تو همچنان به شغل شریف جنده گی مشغولی!

بالا
0 لایک

خاک تو سرتون انقد دروغ به خوردتون دادن دیگه هر چی میبینین فکر میکنین الکیه! من دخترم احمقا! هر کیم باورش نمیشه بیاد تو یاهو بش وب بدم ببینه! ریدم به همتون انقد بدبخته ندید بدید هستین که هر چی میبینید فک میکنید الکیه. حتمن شرلوک هولمز ننتونو کرده که انقد کار آگاه بازی در میارین. خاک تو سرتون. من دیگه تو این سایت کیری با آدمای کیری مثله شما نمیام. ریدم به قبره بابای همتون! حتمن باید واستون سکس با مادر بزرگشونو بنویسن که خوشتون بیاد. ریدم به همتون که انقد عقده ای هستین که میوفتین به جونه خواهر مادرتون!

بالا
0 لایک

به نینا یا نینی یا هر پخی که هستی:
خیلی احمقی چون فکر میکنی خودت نقد شدی و به تو توهین شده این اثرت بود که به چالش کشیده شد نه چیز دیگه .
قبول دارم نقد و اعتراض دردآوره دردش هم مثل پاره شدن پرده بکارت لذت نداره میفهمم فکر کردی شاهکاری خلق کردی که نظیرش وجود نداشته و الان حس میکنی هدر رفتی ولی رک بهت بگم مالیدی برو تو لیست داستانا بکرد بالغ بر 10 تا داستان شبیه داستان خودت هست کاری نکردی که اینهمه ادعاته.
جواب فحشایی که به جمع دادی رو نمیدم چون هرچی گفتی لایق خودتو کس و کارت بود. این جماعت اینجا اونی نیستن که تو فکر میکنی تو دنیای فکری تو که قد سوراخ کون تنگ و بوگندوئه این صحبتا نمیگنجه . اینکه دیگه نمی خوای بیای همه رو شکه کرده بخاطرش عزای عمومی تو سایت اعلان میشه.
شر کم عزت مزید

بالا
0 لایک

من نمیخوام بهت چیزی بگم عزیزم اگه دختری که دختری اگه پسری برو کونتو بده جنده ای دیگه چه میشه کرد
به جان خودم اگه رفقا اینا رو بهت نمیگفتن همچین بارت میکردم که تریلی رو اینجوری بار نکرده باشن نکبت عقده ای
اره برو تو خونه منتظر باش جنیفر خانوم که شوهر افسانه ایت بیاد خاستگاریت
ای کیرم تو روحت
حالا برو بچ خودمونی هستن شبی چند تا ؟؟
امارش کمه بچه ها هستن بگم بیان
تو ارایش بکنی زیاد عین جنده ها میشی؟!!
ارایش نکرده هم جنده ای احمق نکبت گوه اسب تو مغزته جرقه زده از خودت ایده در وکردی
این داستانا رو برو برا بابای پیرت بگو که شب مامانت که بهش نمیده بره جق بزنه خودتم اگه بهش بدی ثواب میکنی !!!
خوب میگم برو بچه ها برات مراسم عذاداری بگیرن اخ که چه دختر گلی داره میره تو افتاب مهتابو ستاره ها که کمه چی مونده که بهت دید نزده باشه ؟!!!!!!!!!!!!!!!!
خوب دیگه بارت سنگین شده از این به بعدم زیاد کس نگو
به قول داشمون
شر کم عزت مزید
هههههههههههه
گمشو ارزش نوشتن هم نداری برو کونتو بده ثواب کنی از جرمت تو اونور کم بشه
بای

بالا
0 لایک

nemikham fosh bedama vali koskeshi ke dastane kiri neveshti masalan khasti khob bashe boro koneto yeja dg havale kon inja bacheha badjeret midan akhe ame to kon ridi ke ba dastanet ah kiram to rohe sorakhet
dar akhar ezafe konam kose nane sara hoo hoo kose nanash hoo hoo =D>

بالا
0 لایک

فری جون فری جون حمایتت میکنیم...
ولی خودمونیم اعتماد به نفست تو حلقم دختر :)
فقط متوجه شدم ادم مهربونی هستی .. کلا مردمی ای دلت برا این جوونا میسوزه..
خوبه تو انتخابات کاندید شو رای میاری...
ولی خوب بود کلا.. بدم نیومد... به پای هم پیر شین الهی..

بالا
0 لایک

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت نویسنده جنده عزیز .... Biggrin

لازم به ذکر است ، نکته مهمی را یادآوری کنم :

کس پاره گلم ، جنده به کسی نمیگن که آرایش غلیظ داره ... به کسی میگن که دنبال یه پسر راه میوفته و شمارشو پیدا میکنه و کس پارشو براش آماده می کنه ....

برو کستو بده جنده خانوم ...

بالا
0 لایک

من فقط تنها نکته ی مثبتشو میگم.... اونم اینه که از کون ندادی بهش. آخه اینجا همه کون کن حرفه ایی ان! از کس میکنن کون طرفم جر میدن. حالیشون نیست کون مال وقتیه که کس در دسترس نباشه. یه جورایی کس و شر میگن!

بالا
0 لایک

خدا وكيلي اين حرفا تو دلم مونده بود ! خيلي آقايي شما
بدبختي اينجاس كه مسئله سكس به قدري پيچيده و دست نيافتني شده كه مردم فكرشون كلا خرابه اينا همه عوارض اين جو و فضاي مزخرف تو كشوره

بالا
0 لایک

یه دختره هم تو دانشگاه ما بود به اَن گفته بود زکی! ولی خوشگلترین پسر دانشگاهو تور زده بود! خیلی وقت باهم بودن، البته پسره پیشنهاداتی هم به ما داده بود وقتی ازش پرسیدم چرا با اینی، بهم گفت گونی میکشم سرش :D
داهاتی، لباس خواب از اسمش معلومه، لباس خواب؛ یعنی موقع خواب میپوشن! نه اینکه در حالت عادی تنت باشه! مثلا از سر شب!!!!!!!!!!!!!!
چشمای سبز عسلیشو کجای دلم بذارم!
جنده جون؛ چند روز قبل قرص بخوری فایده نداره! این کس شعر ترین داستانی بود که خوندم!

بالا
0 لایک