پسر خاله بهتر از شوهر

  1389/9/9

  اين يكي از همون ماجراهاي باحال و توپه خودمه كه 2-3 رو پيش با پسر خاله ام (آرين).خيلي بهم حال داد.


  يكشنبه صبح سر كار نرفتم مرخصي بودم و مي خواسم به كارهاي خونه برسم و آرش با دوستاش مسافرت رفته بود. ساعت نزديك 11 صبح بود كه تلفن زنگ زد و برداشتم و ديدم كه آرين جون (پسر خاله ي عزيزم ) هست. يه كم سلام و احوال پرسي و قربون صدقه ي هم رفتيم و دعوتش كردم براي ناهار بياد خونمون. اونم وقتي فهميد آرش مسافرته، قبول كرد. منم تا وقتي اون برسه خونمون رفتم توي اتاقم جلوي آينه ايستادم و لباسهامو عوض كردم و خودمو حسابي آرايش كردم. (آخه آرين جون يه كم بيشتر از حد شيطونه) و نيم ساعت بعدش زنگ خونه به صدا در اومد و ديدم كه بـلــــــــــه. آرين جون هست. در و باز كردم و اومد تو خونه. و تا مونو ديد گفت. خوبه ديگه چشم آرش رو دور ديدي كه خودتو جيگر كردي و گفتم بي خيال . و ازش پذيرايي مي كردم، جلوش زياد خم مي شدم تا سينه هام ديده بشه.آخه به رابطه احتاج داشتم. چند روز بود كه حسابي داغ كرده بودم و مي خواسم حسابي حال كنم. و پذيراييم كه تموم شد رفتم روبه روش نشستم و پامو روي پام انداختم و دامنم زيادي بالا رفت. يه كم حرف زديم و توي حرفهام گفتم كه با آرش زياد نميتونم حال كنم. آخه شب كه مياد خونه خيلي خسته هست و تقريبا" ماهي 1-2 بار با هم رابطه داريم و ديدم پاشد اومد كنارم نشست و گفت خوب ديگه چي؟اگر با من ازدواج مي كردي هر شب بهت حال ميدادم. حيف كه خودسرانه رفتي ازدواج كردي.نزاشتم بقيقه ي حرفشو بزنه و گفتم ديوونه مجبور شدم. اون كاري كه منو اون توي مسافرت انجام داديم اگر ازدواج نمي كرديم از دانشگاه اگر مي فهميدن اخراج مي شديم.بعد دستشو انداخت دور گردنم جوري كه انگشتهاش با نوك سينه ي راستم تماس داشت.بعد بهش آروم گفتم آرين مياي بريم توي اتاقم.بيا بريم.بهت احتياج دارم. مي دونم خودتم مي خواي. من راضيم. و لبمو گذاشتم رو لبش. آرين هم گفت باشه عزيزم و اول من از پله ها بالا رفتم و اونم از پشت سر به من مي گفت قربون اين كون تپلت برم. تو داري پيش آرش حروم ميشي............ و رفتيم تو اتاقم و آرين در رو ست و منو هل داد طرف تختم و محكم ازم يه لب گرفت بعد از روي لباس شروع كرد به ماليدن تنم و يه دفعه گفت: بلا ، تو كرست نبسته بودي؟ من ديدم وقتي دستمو دور گردنت انداخته بودم نوك سينه ات كاملا" برجسته شده. از قبل برام نقشه كشيده بودي. و منم گفتم. آره. تازه مي خوام شب هم پيشم بموني.البته بايد ببينم كه كارت خوبه يا نه؟ و گفتم خودم لخت بشم يا لختم مي كني و رفت گوشه ي اتاق ايستاد و گفت من نگات مي كنم تو هم آروم آروم خت بش. از بالا به پايين. و منم بلند شدم و اول از همه پيرهنمو در آوردم و تا پستونامو ديد ديدم دستش رفت رو زيپ شلوارش .بهش گفتم خودتو كنترل كن. جاي بهترش هنوز مونده و يه من جلوي چشماش سينه هامو بالا و پايين مسي كردم و بعد دامنمو در آوردم و بهش شورتمو كه جاي خيس شدنش معلوم شده بودو نشون دادمومي خواسم شورتمو در بيارم كه آرين اومد كنارم و گفت اين ديگه كار خودمه و منو روي تخت خوابوند و شروع كرد به ليسيدن گردنم و بعد سرشو گذاشت روي سينه هام و محكم ميمكيد. منم دردم گرفته بود و جيغ مي زدم كه آرومتر ولي آرين احساس گردم خيلي حشري شده و يه گاز كوچيك از هر 2 پستونم گرفت و شروع كرد با يه دست فشار دادن و ماليدن پستونم و اون دستشو هم كرد توي شورتم . از سرماي دستش تو شورتم يه دفه لرزيدم و مور مور شدم.و رو تختي رو چنگ مي زدم.با انگشتش هم چوچولمو تحريك مي كرد كه اين كار برام خيلي لذت بخش بود و ديوونم مي كرد.بعد ديگه سينه هام و كوسمو ول كرد و سريع لباسهاي خودشو هم در آورد و بهش گفتم پس منم شورت تو رو در ميارم و به من گفت بشينم رو تخت و پامو باز كردم و شورتمو در آورد و شروع كرد به ليسيدن كوسم و منم از لذت زياد هم مي لرزيدم و هم رو تختي رو چنگ ميزدم. بعد از 5 دقيقه ليسيدن گفت بيا اين خوشگلو از تو شورت در بيار و دستمو كردم تو شورتش ديدم واااااااي چقدر گرم شده و تا در آوردم آبش پاشيده شد رو سرو صورتم. منم از اينكه اب كير به صورتم پاشيده بشه بدم مياد و صروع كردم به پاك كردن. آرين خنديد و گفت ديوونه جون حيفه. پاك نكن. بخور و گفتم. حالم به هم مي خوره. و اونم نمي دونم چه مرگش شد كه به دفه خش شد و پامو از هم باز كرد و كير گندشو با يه حركت تا ته محكمكرد تو كوسم. جيغم به هوا رفت و گفت الاغ چته؟ كوسم پاره شد؟ چه مرگته؟آرومتر. و گفت آبمو حدر دادي. گفتم به من چه. مي خواستي به جاي اينكه رو صورتم بپاشي، روي پستونام يا كوسم مي پاشيدي.......... آرين گفت خيلي دردت اومد پريسا جون.؟گفتم آره. ولي مهم نيست. خيلي حال داد. و يه لب بهش دادم و با دستاش هر 2 پستونامو كه قرمز شده بود و مي ماليد و فشار ميداد و كيرشو هم تو كوسم جلو عقب مي برد و صداي آب كوسم هم در اومده بود. تمام تنم مي لرزيد. بد جوري به ارگاسم رسيده بودم. ديگه حتي آخ و اوخ هم نمي تونستم بكنم و چون در اتاق بسته بود. هر 2 مون عرق كرده بوديم و نفسهامون به شماره افتاده بود. دقيق 45 دقيقه كيرشو تو كوسم تكون ميداد و با پستوناي من كه ديگه تبديل به 2 تا لبو شده بود بازي مي كرد، مي مكيد. فشار ميداد. ليس ميزد.2 بار هم آبش اومد كه يه بارشو ريخت روي تنم و منم به تمام بدنم ماليدمش. و يه بار هم روي كوسم آبشو خالي كرد..خلاصه حسابي به من حال داد. وقتي كه حسابي با هم حال كرديم ساعت 3 بعد از ظعر بود. و بلند شديم همونجوري هر 2 تامون رفتيم حموم و توي وان هم با هم نيم ساعت ور رفتيم و بعد 1 ساعت بعدش تر و تميز از حموم اومديم بيرون.. شب هم رفتيم بيرون غذا خورديم. و موقع خواب هم با اينكه از كير خبري نبود ولي با انگشتش حسابي چوچوله ي منو تحريك كرد و آبمو در آورد و كوسمو ليس زد و از روي كرست با پستونام ور ميرفت. چون از بس با پستونام ور رفته بود كه حسابي مي سوخت و بهشون پودر زده بودم.خلاصه من اون روز مجبور شدم 3 بار شورتمو عوض كردم چون همش آرين آب كوسمو در مياورد...............امشب هم كه آرش از مسافرت مياد. فكر نمي كنم حال داشته باشه كه با هم مشغول بشيم و فقط من بايد جلوش شورتمو در بيارم و كوسمو بهش نشون بدم.


  فردا هم با پسر خاله ام آرين قرار دارم و مي خوام برم خونش شايد بتونم باهاش حال كنم.(الان هم كه اين ماجرا را نوشتم آبم حسابي اومده و بايد برم شورتمو عوض كنم


  فرستنده: ‌aminagha

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   سیاوش پارسا
  • 7 سال،6 ماه
   • 2

  • چطوری دلت میاد اینارو بگی نمی گی ما هم دلمون می خواد باید چکار کنیم کیر من که دیگه داره منفجر میشه کنارم بودی می تر کوندمت


  •   reza sex
  • 7 سال،6 ماه
   • 5

  • کاش منم یکی رو میداشتم فعلا که فقط داستانشو خوندم
   دیگه فکرش داره دیونم میکنه
   خوشبحاله ارین که تورو داره وخوشبحال تو که ارین و داری
   فدات


  •   ali_gharani
  • 7 سال،6 ماه
   • 2

  • با سلام به شما دوست عزیز داستان جالبی بود
   خواستم ببینم راه داره با هم اشنا بشیم
   اگه نظرت مثبت بود به ادی من تو یا هو پی ام بده ممنون میش منم عین خودت بد جور سکس لازمم
   ali_gharani2003


  •   ashlik
  • 7 سال،4 ماه
   • None

  • akh age shooharet miomad to on arian jooneto baham yeki mikard albate age (khoshgheirat )nabood


   on moghe mifahmidi khianat che mani mide avazie jende


  •   kasranaji90
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • ey val khob bod


  •   ankaboot
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • fekr konam dare yakhchalam baz koni shortet khis she


  •   kouchoul
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • نمیدونم بت بگم جنده یا کونی!اخه اسمت پریساس ایدیت aminagha!!!


  •   Mr.ErOr
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • راستش من نمیدونم خودم ساده هستم یا فساد تا این حد زیاد شده
   اینم بگم که نوشته بودی شوهرم با دوستاش رفته بود بیرون
   نه اینجوری نیست شوهرت کارگره تو هم جنده
   یعنی انقدر جنده زیاد شده/؟؟؟؟|؟


  •   مريم خانم
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • فرض ميگيرم داسانت راست
   اگه واقعااين ارين جووووونت خاطرتوميخوادازشوهرت طلاق بگيرزنش شو،ها؟ديگه چراخيانت ميكني


  •   arch99
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • تمام اشعار بگوري همراه با كل هيكلش تو كونت،حالا برو حال كن جنديانوس


  •   sasan 3
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • جووووووووووووووووووووووون
   خوش بحال پسرخالت


  •   hasti612
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • این داستانرو یه پسرنوشته چون خیلی بوی جلق میداد!


  •   sparta22
  • 5 سال
   • None

  • از این کوسا چرا گیر ما نمیاد


  •   hami-Bokon
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • همه اونایی که له له می زنن،یه جورایی،همگی سرکارید؟چون این خانوم،مقدمه داستانش رو ننوشته؛
   من می گم؛اینها ازبچگی،کیرپسرخاله توی کون دختر خاله،وبه عکس و الی اخر
   وبه کون همدیگه وابستگی شدید پیدا کردند،وهیچ کسی ارضایشان نمی کند،با این کیر کونها بزرگ شدند،بخاطر همین هراز گاهی فیلشون یاد هندستون می کنه،وهمدیگه رو می گایند.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو