کردن کوس دختر خالم

  سلام اسم من محمد و ۲۵ سالمه.یک دختر خاله دارم ۲۸سالشه و ازدواج هم کرده.ولی شوهرش به علت مصرف زیاد مواد مخدر مرد.و اون موند و یک بچه ۶ ماهه.دختر خالم خیلی خیلی خوشگل بود و کون سفیدی داشت و من میخواستم راستیتش این کونش را بکنم..تا این که یک شب اومد خونه ما و به من گفت محمد جان من یک کاری با کامپیوترت دارم.کامپیوتر خودم هنگ کرده.گفتم بفرمایید.رفت تو اتاقم و در و بست. تو دلم بهش گفتم ای خارکسته چرا در اتاقم را میبندی؟؟؟واقعا یک سؤال عجیبی واسم بود که از شانس خوب ما یکدفعه مامانم گفت برو تو اتاقت اون کت جدیدی را که خریدی بیا نشون خالت بده.


  ما هم از خدا خواسته. رفتم دم در اتاق یک در کوچیکی زدم که نمیدونم فهمید در زدم یا نه و در رو باز کردم. یکدفعه دیدم خانوم نشسته رفته تو سایت pisja.com و داره عکساشو نگاه میکنه و دست کرده تو شورتش. وقتی من اومدم یک نگاه بهم کرد و همینطوری دستش تو شورتش بود.با حالت صدای لرزون بهم گفت تو کی اومدی که من نفهمیدم؟؟؟بهش گفتم من که در زدم.یک نگاه به دستش کردم که تو شورتش بود فهمید و سریع دستش رو در آورد خیسی دستش داشت داد میزد ارضا شده بود. رفتم جلوش و سریع از سایت خارج شدم و کامپیوتر را خاموش کردم.مثلا عصبی بودم تا شاید بیاد منت کشیم و بگه هرکاری که بخوای میکنم که همینطورم شد. با یک حالت عصبانی کامپیوتر رو خاموش کردم که اومدم برم دیدم دستمو گرفت و منو کشوند. و دست رو کیرم گذاشت.من گفتم وایسا درو ببندم و در را بستم. اونم شورت منو در آورد و شروع کرد به ساک زدن کیرم داشت میترکید. من گفتم تو کاری نکن میخوام تلمبه بزنم.و کیرمو دو دهنش تلمبه دادم و بعد از چند دقیقه آبم اومد و ریختم تو دستش. اونم گفت به هیچکس نگو باشه؟؟؟منم گفتم باشه فقط به شرطی که هر وقت میخواستی ارضا بشی اول به من بگو تا منم یک حالی بکنم. اونم گفت باشه.منم کتمو برداشتم و رفتم تو حال. مامانم گفت رفتی کت بسازی.گفتم نه مریم جون کارم داشت رفتم کارشو انجام دادم.


  آقا اون شب گذشت و فکر کنم حدود ۴یا ۵روز بعدش زنگم زد و گفت محمد جان شدیدا بهت نیاز دارم.منم گفتم باشه. بهش گفتم سر راه چیزی نمیخوای اونم گفت چرا یک قرص ضد حاملگی و یکی هم کاندون با طمع آلبالو.آلبالو رو که گفت کیرم سیخ شد. تو دلم گفتم کس کش من اینا رو حالا از کجا گیر بیارم. بعدش بهش گفتم باشه. رفتم تو داروخانه یک بسم الله گفتم و رفتم تو.با اون موهای سیخ سیخیم و تیپی که زه بودم داد میزدم که دارم میم کوس بکنم. رفتم پیش یک خانومه و همه جا رو دید زدم کسی نباشه. و گفتم خانوم یک بسته کاندوم بدید.اونم یک مکث کرد و نیشخندی زد.منم گفتم کیرم تو دهنت چیز خنده داری که نگفتم نیشتو واسم باز میکنی. با همون نیشخندش پرسید واسه چه کسی میخواین؟منم گفتم شما فضولید که نیشش بسته شد. گفتم شما فکر کنید واسه زنم میخوام. اونم بهم گفت باشه.حالا میخواین ساده باشه یا طعم دار؟گفتم طعم دار.اونم گفت چه طعمی منم از رو مزه گفتم معمولا خانوما از چه طعمی خوششون میاد که دیدم سرخ سرخ شد. دوباره گفتم شوخی کردم. گفتم حالا چه طعم هاییش رو دارین؟بازم دیدم سرخ شد و بعد از ۵ ثانیه گفت همه طعمشو داریم. میخواستم بیشتر رو کیرش کنم گفتم گناه داره و گفتم طعم آلبالوشو بدین. اونم یک بسته ۳۵ تایی بهم داد.گفتم چند میشه گفت ۱۲هزار تومن.گفتم چه خبره.گفت مارکشو نگاه کنین نگاه کردم دیدم گودلایف گفتم کیرم تو کون صاحب کارخونه گودلایف.و پولو دادم و اصلا یادم رفت رفت ضد حاملگی بخرم.


  سریع رفتم خونه دختر خالم زنگ زدم.درو باز کرد رفتم تو دیدم اوه اوه اوه خانومو فقط با یک سوتین و یک شورت سبز نشسته رو مبل.ما هم همونجا کیرمون سیخ شد.اومدم دست دادم و یک لب کوتاه ازش گرفتم و نشستم.کیسه پلاستیک و گرتم ونشستم .اونم کیسه پلاستیک را باز کرد و گفت به به چه کاندومی.بعدش بهم گفد چرا قرص نخریدی.یک چیزیم بدهکار شدیم.تو دلم گفتم کس کش ۱۲ هزار تومن پول دادم تو میای واسم گوه میخوری.گفتم مریم جون دیگه روم نشد تو داروخونه اینو هم بگم. اومد کنارم نشست و دست کشید رو شلوارم و کیرم سیخ شدمو گرفت منم دست میکشیدم دم کوسش. یک نگاه به هم کردیم و شروع کردیم به لب گرفتن وای چه لبی داشت داغ داغ.داشتم کیف میکردم زبونمو تو دهنش میچرخوندم.و همینطور که داشتم حال میکردم بلند شد.منم بلند شدم.و لباسمو هنگامی که داشتیم لب میگرفتیم در آورد من موندم و یک شرت و یک کیر سیخ.خوابوندمش رو مبل و سوتینشو در آوردم و انداختم وسط حال وای چه سینه هایی شروع کردم به مکیدن سینه هاش.نوک پستوناش قهوه ای بود وای نوک پستوناشو گاز کندم و شسرشو میخوردم.آخه بچه داشت.وای چه شیری داشت حال کردم.رفتم سراغ شورت سبزش و پارش کردم یک نگاه بهم کرد و منم بهش گفتم برات میخرم.و شروع کردم به لیسیدن کوسش وای چه حالی میداد.چه بویی داشت.زبونمو فرو میکردم تو کوسش اونم هی آه و ناله میکرد و میگفت محمد پارم کن همه کسم مال تو وای چه کسی داشت یکدفعه دیدم داره میلرزه و فهمیدم ارضا شده انقدر چوچولشو مک زدم که آبش اومد.گفتم حالا نوبت تو هستش.اونم رفت یک کاندوم واسم باز کرد و گذاشت رو کیرم.و شروع کرد به ساک زدن و هی میگفت هوووووم چه کیری هووووووم.منم گفتم وایسا میخوام تو دهنت تلمبه بزنم و کیرمو هی جلو عقب میکردم وای چه حالی داشت دیدم داره آبم میاد سریع کیرم رو کشوندم بیرون.گفتم الآن آبم میاد که خدا رو شکر نیومد.اونم یک تأخیری داشت زد رو کیرم.گفت حالت بیا منو جر بده.منم از کونش شروع کردم.اول کار گفت نه با هزار تا منت راضیش کردم.یک کرم برداشتم و مالیدم رو سوراخ کونش وای چ سوراخی داشت ولی حیف تنپ بود.یک انگشت کردم تو کونش داشت حال میکرد.دوتا انگشت کردم توکونش دردش گرفت و آه گفد.منم درآوردم و شه انگشته کردم تو کونش دیگه کونش جر خورد و داد میزد.گفتم هیس الآن بچت بیدار میشه اونم یک آخ کوشید کشید و ساکت شد.بعد کیرمو گذاشتم دم سوراخ کونش و فرو کردم تو وای عجب کونی داشت داغ داغ.کردمش کردمش وای هی کیرمو عقب جلو میکردم اونم پستوناش تکون میخورد.وای چقدر داغ بود.داشتم میسوختم بعد ده دقیقه کونشو ول کردم و رفتم سراغ کوسش کیرم رو گذاشتم لای کوسش و عقب جلوش میکردم و یکدفعه کیرم را کردم تو کوسش اونم داشت حال میکرد و میگفتآه ه ه ه ه.بکن محمد بکن منو آ ه ه ه ه ه ه چه کیری داری بکن منو.من خسته شدم گفتم تو بشین رو کیرم اونم کیرمو تو کسش کرد کیرم تا خوایه هام میرفت تو کوسش و بر میگشت وای دیگه داشت آبم میومد.سریع بلند شدم کاندومو برداشتم و کیرمو گذاشتم لای سیوه هاش و تلمبه میزدم.اونم سینشو محکم گرفته بود آبم اومد منم سریع کیرمو گذاشتم تو دهنش و اونم هی مک میزد.منم بیحال شده بودموافتادم روش


  نوشته: محمد

 • 8

 • 4
 • نظرات:
  •  
  • 7 سال،5 ماه
   • 3

  • kiram pase kalat ba in kossheri ke neveshti


  •  
  • 7 سال،5 ماه
   • 1

  • قشنگ بود داش محمد.این کونیا رو ولشن کن واقعا دمت گرم.خسته نباشی بازم برامون بنویس.اینا یک مشت جقین که چشم و دل اینو ندارن که ملت دارن داستان میخونن.


  •   llvllaMaD.007
  • 7 سال،5 ماه
   • 2

  • khoob bood dash mamad.
   hamoontor k goftam harkasi kharid bayad bokonish che mamanet bashe che dokhtar khale o ame.
   shahvat familo khanevade k nemishnase.
   manam ye khale daram pa mide ama nemikham be gfam kheyanat konam:-)


  •  
  • 7 سال،5 ماه
   • 1

  • اي ول خوب بود اين كوني حالا با اين داستان انقدر جق زدند بي حال شدن نظر مي دن :-)


  •   wasp
  • 7 سال،5 ماه
   • 1

  • salam
   mashla hame albalo bazab to in site baba az khodetoon khalaghane benevisid ke ye meghar tafavot dashte bashe :SS


  •   محسن کس لیس
  • 7 سال،5 ماه
   • 1

  • داروخانه فهمیده خودت کون میدی گفته واسه کی میخوای آخه قیافت مثل کونی ها بوده فکر کردی کیرش کردی در واقع کیرت کرده :)) باید داروخانه را میکردی دختر خالت را میذاشتی واسه بچه های سایت تا کس کردن رو یادت بدن !!!!!!!!!جییییییییییییگر


  •   davichka
  • 7 سال،5 ماه
   • 2

  • ببین داداش ، تیکه هی طنزش رو باحال اومدی، اما زود به سوژه نزدیک شدی! سریع تو اتاق واست ساک زد؟!!! اونم تو خونه ای که مامانت و خاله و احتمالن چند نفر دیگه هم بودن؟!!!


   بیشتر تلاش کن.
   به رسم معمول یه چندتا فحش هم بهت بدم که بچه ها نگن من زیادی مهربون شدم.
   کیرم تو فرق سرت کس ملنگ!


   موفق باشی.


  •   solaris57
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • تازگیا هر کره الاغ جلقی واسه ما نویسنده میشه بهتره بری کونتو بدی


  •   Doctor65
  • 7 سال،5 ماه
   • 1

  • ba davichka movafeqam


  •   Mehdijoon
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • Kos midi


  •   moonlight
  • 7 سال،5 ماه
   • 1

  • اخه بچه کونی یه ذره از اون مغز گهت استفاده کن این کس شعرار و ننویس!!ماهواره زیاد میبینی کونی!!!قود لایف خریدی!!اول داستان هنوز نکرده کون دختر خالت و کجا دیدی که میدونی سفیده !!کیرم دهن هرچی ادم دروغ گو!!ااینایم که ازت تعریف کردن یا کیرت کردن یا میخوان بکننت!


  •   nima6368
  • 7 سال،5 ماه
   • 1

  • دختر خاله جنده تو بيار ما هم بكنيم
   اسپري تاخيري بعد از مرگ شوهرش كجا داشته پس معلومه جنده ست


  •   کیروک افغانی
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • شما کس مادر ها نه غیرت دارید نه عقل کس خواهر و مادر تمام ایرانی های بی غیرت


  •  
  • 7 سال،4 ماه
   • None

  • http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/][


  •   fekr e palid
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • hamash kose sher . ye kam real kar konid .kir tu mokhet .


  •   amir zoj
  • 3 سال،11 ماه
   • None

  • کدوم بسته کاندوم 35 تاییه ؟ برو یکبار بخر . یا 3 تاییه یا 12 تایی .


  •   loyalman
  • 3 سال،9 ماه
   • None

  • کااااااندووووون؟؟؟؟؟؟؟


  •   aghoosenaz
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • من با دروغ بودن داستان سکسی مشکلی ندارم مهم اینه که تحریک کننده باشه حتی اگه تخیلی باشه
   اما تخیلیم باید همه چیزش با هم جور در بیاد و در حد واقعی قابل باور باشه
   آخه این قصه ای که تو سر هم کردی اصلا نمیشه تصورش کرد.
   یه جوری قصه ساختی انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم دادن تا تو دختر خالتو بکنی


  •   TIRASS
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • خاک تو سرت با این انشاء و تایپ کردنت بجای این خیالبافیها و اراجیف برو 4تا کتاب بخون لا اقل بتونی چندتا جمله سرهم کنی


  •   error_7
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • کیرم تو مدرکتون ناموسا وقتی داستان مینویسید یبار از اول بخونید که هم ببینید کسشعر تایپیدین یا نه هم غلطارو تصحیح کنید هم من حس معلم املاء بهم دست نده!با تشکر


  •   rocket23
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • خب بعدش که بیحال شدی و افتادی روش چی شد؟......الکی مثلا من تا آخر حوصله داشتم بخونم!! (biggrin) <img class=" />


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو