کسمالی در اتاق پرو

  1392/1/17

  این قضیه واقعیه و چند روز پیش اتفاق افتاد. رفته بودم خرید شلوار لی. چندجا گشتم و چیزی که مورد نظرم بود پیدا نکردم. خلاصه آخرای وقت بود یه شلوار پرو کردم و از اتاق به مغازه دار گفتم بزرگه و یه سایز کوچکتر بیاره. مغازه دار چون کوچکترش رو نداشت اصرار کرد شلوار رو توی پام ببینه. در اتاق پرو رو باز کردم از اون اصرار که شلوار اندازه اس از من انکار. یهو دیدم دستشو گذاشت رو خشتکم گفت فاقش که اندازه اس! بعد یکم فشار داد گفت الان کیپه! منم که غافلگیر شده بودم کس سستم سریع داغ کردو شل شدم. دروغ نگم دلم میخواست. کرمم گرفت پاهامو جفت کردمو دستش لای پام قفل شد. یکم انگشتاشو تکون دادو کسم قلقلک شد پامو باز کردم توچشماش نگاه کردم چشاش خوده خوده خوده حشر شده بود. اونم زل زد بهم و کسمو از روی شلوار مالیدو یه لبخند زد گفت فاقش اندازه اس یا نه؟ منم کرم داشتم گفتم نه تنگتر دوست دارم. دیدم دستشو برداشت گفت میخوای تنگش کنم؟ و قبل از اینکه جواب بدم رفت در مغازه رو بست قفل کرد چراغهاشو خاموش کرد چراغ پرو هم خاموش کرد که از بیرون جلب توجه نکنه. بعد اومد تو اتاق پرو و در روبست. خداییش ترسیدم. گفتم عوضی میخوام برم. صورتمو گرفتو صورتشو آورد جلو نفسای داغش رو حس میکردم گفت اذیتت نمیکنم فقط حال کنیم. و دستش رفت لای پام. یکم مالید و زیپ شلوار لی رو باز کرد داشت سعی میکرد دستشو ببره تو که من شلوارو با شورت کشیدم پایین و دستشو گرفتم گذاشتم لای کسم. پامم یکم باز کردم که دستش آزاد کسمالیم کنه. لب و زبونه همدیگه رو میلیسیدیم.بعد زیپ شلوارشو باز کردمو کیرشو کشیدم بیرون نشستم پایین پاش و شروع کردم ساک زدن. همینطور که ساک میزدم دکمه های مانتومو باز کردم سینه هامو آوردم بالای سوتین انداختم بیرون. همینطور که ایستاده بود و سرمو روی کیرش فشار میاد با اون یکی دستش سینه هامومیمالید. بلند شدم ایستادم و شلوارو کامل از پام درآوردم آب کسم شرره کرده بود دستش لای کسم بود و انگولک میکرد انگشت خیسشو درآورد کرد تودهنم وای حشریه آب کس خودمم با ولع انگشتای خیسش رو میلیسیدم.نوک سینه هام زده بود بیرون کسم باد کرده بود آبم آویزون شده بود تووچشاش نگاه کردم گفتم منو بکن . همینطور که توو اون جای تنگ پشتمو بهش میکردم گفتم بزن به این کونم. یه تف انداخت رو کیر خودش یکم مالیدش بعد زد توو کونم. دیگه ناله میکردم فقط. دستشو آورد جلو و کسمو گرفت انگشتشو میکشید لاش و من ناله میکردم التماس میکردم بکن بکن بکن. که یهو ارضا شدم و آبم پاشید تو دستش. گفت بشین میخوام آبمو رو سینه هات بریزم. نشستم شروع کردم ساک زدن میخواستم بپاشه توصورتم همینطور که ساک میزدم و میمالوندمش لای سینه هام یه ناله کرد فهمیدم آبش داره میاد سره کیر رو توو دهنم نگه داشتم و با دست براش جق زدم که یهو آبش با فشار پاشیدتوو دهنو صورتم. بعد منو بوسید گفت تو منو کردی!! بعد نشست و شروع کرد لیسیدن کسم و زبونشو میچرخوند روی چوچوله و لباشو میمالید به لبای کسم اینقد اینکارو کرد تا برای بار دوم آبم پاشید. بعد هم لباسامونو پوشیدیم و شلوار رو هم با دوتا شلوار دیگه بهم داد و رفتم خونه.
  الانم که براتون تعریف کردم و حال وهواش یادم اومد آب کسم راه افتاده و دارم میمالمش جای همه خالی


  نوشته: سمانه

 • 11

 • 0
 • نظرات:
  •   arreza
  • 5 سال
   • None

  • یعنی ممکنه؟؟؟؟


  •   arreza
  • 5 سال
   • None

  • 5 تا!!!!
   بزنید کف دست قشنگه رو =D> =D> :\"> :\"> :\"> :\">


  •  
  • 5 سال
   • None

  • حس مسخره كردن نيست
   دوستان از طرف من تلافى كنيد
   مثه من بدون فش مسخره كنيد


  •   BIG BEYZE
  • 5 سال
   • None

  • جنگ سختي بين بچه ها راه افتاده،كس ننه داستان


  •  
  • 5 سال
   • None

  • خانم عزیز از توهم بیا بیرون . باور کن سکس مسئله پیچیده ای نیست که به خاطرش تا این


   حد خیالبافی کنی.


  •  
  • 5 سال
   • None

  • انگولک می کرد¿¿¿¿ واژه مشهدیه....مگه توهم مشهدی هستی؟؟؟؟ خاک توسرت با داستانت


  •   بکن توش
  • 5 سال
   • None

  • اصلا داستان رو بیخیال بیاید برا هم خاطرات عید تعریف کنیم قشنگ تر از داستانه.


  •   barzakh111
  • 5 سال
   • None

  • بروجنده گوزو؛


  •   ohohorkide
  • 5 سال
   • None

  • اوف.....
   بعضی از این فروشنده ها یه جوری هستن که ادم دلش میخواد بهشون همونجا بده...لعنتی های کونی...
   چرت بود اما خوشم اومد...


  •   vahid.ll
  • 5 سال
   • None

  • جووووووووووووووووون
   میشه یکیم اینجوری به من بدی


  •   ESH_1391
  • 5 سال
   • None

  • قابل باورتر از داستان های دیگه بود


   چون اکثره فروشنده ها مخصوصن اگه جوون باشن میخوان تمام وجودتو قورت بدن
   خوده نویسنده هم اعتراف کرده کرم داره و میخواسته پس میشه داستان رو باور کرد
   فقط یکم بد نوشته بود که در سکس های بعدی با دیگر فروشنده ها درست میشه :D


  •   black555
  • 5 سال
   • None

  • اینجور خانوما زیادن که برا خرید لباس میرن میدن خوب بقیشم بنویس از خرید مانتو وکیف وکفشتم بگو


  •   sexy_woman
  • 5 سال
   • None

  • چرت بود.خنگ ها آب زن مثل مرد نمی پاشه. حداقل یه بار سکس کنین ببینین چیه بعد تعریفش کنین


  •   donyabechapam
  • 5 سال
   • None

  • دوستان فوش ندید بنده خدا خو عشق دادن داره
   چرا بد و بیراه اخه
   یه نگاهی به دورو برتون بندازید
   ...........


  •   EVIL FUCK
  • 5 سال
   • None

  • احتمالا از ناحیه مغز پریود شده!


  •   hot.emo.girl
  • 5 سال
   • None

  • آبت پاشید؟؟؟؟؟!!!!!!
   نکنه شاشیدی؟؟؟
   داستانت رو هم که ریده بودی!
   بس که گشادی


  •   hot.emo.girl
  • 5 سال
   • None

  • آبت پاشید؟؟؟؟؟!!!!!!
   نکنه شاشیدی؟؟؟
   داستانت رو هم که ریده بودی!
   بس که گشادی


  •   milad241
  • 5 سال
   • None

  • خداییش توقع داری باورش کنیم؟؟
   خودت بودی باور میکردی؟


  •   MISS RAMESH
  • 5 سال
   • 1

  • دلم میخاد فحشت بدم
   زیاد.
   ولی نه.
   دلم میخاد شیلنگ ابو بگیرم بکنم تو کونت و شیر ابو باز کنم
   خوش میگذره؟


  •   sarisa_061
  • 5 سال
   • None

  • درستهــ منــ فروشنده های جوون کرمی زیادی دیدمـ اما هیچ وقت تنها تو مغازه شون نرفتمـ!!! هیچ وقت هم این جسارت رو به خرج ندادن که بخوان لباس رو توی تنمـ ببنند!! این دیگهـ چی بود؟؟


   عزیز من...من خودمـ وقتی میرمـ تو اتاق پرو تا بخوامـ لباس رو پر کنمـ ده دفعه پامـ میخوره تو در...هشت دفعه دستم میخوره تو دیوار...40 بار لباسامـ پهن زمین میشهـ از بس که جا تنگه اون وقتـــ تو تونستی کون بدی؟؟
   بابا دستـــ مریزاد!!


   5تا قلب به خاطر خیانت نبودنش...


  •   ABRA
  • 5 سال
   • None

  • نچ دیگه رویا و ارزوهاشون رو جای واقعیت میگن


  •   Andriam_pesare Mehraboon
  • 5 سال
   • None

  • 8} امان از دست این شیطون بازی ها


  •   Andriam_pesare Mehraboon
  • 5 سال
   • None

  • 8} امان از دست این شیطون بازی ها


  •   مسعوود
  • 5 سال
   • None

  • من تو پرو کوس زیاد کردم تو کدومشونی شمارتو بده شاید بشناسمت پیام خصوصی بزار


  •   lady X93
  • 5 سال
   • None

  • ki gofte angulak mashhadie???????????????????????????????


  •   dodoldeh
  • 5 سال
   • None

  • پشت دخلی که میگن طرف حساب کرده همینه ها کون داده شلوار گرفته از این مسائل زیاده از مغازه دارا بپرسی واست تعریف میکنن
   شلوار بدم بهت کون میدی؟


  •   reza_alone_love
  • 5 سال
   • None

  • راه خوبیه ها!!!
   من اگه دختر بودم فقط ب بنگاه دارا میدادم تا ی ویلا تو شمال از خودم داشته باشم با ی دونه لامبورگینی تو پارکینگش


  •   dodolian
  • 5 سال
   • None

  • الکی‌ نرخو نبار بالا یه ساک زادی فوقش یه شرت یا یه جفت جوراب بهت بدن.


  •   javad4444
  • 5 سال
   • None

  • اون دوتا شلوار مفت،کوفتت بشه!!!
   میگم حیف که نمایشگاه ماشین اتاق پرو نداره؛نه؟!؟!؟!


  •   zed700
  • 5 سال
   • None

  • انصافا اگه این نظر های اخر داستان نبود کی میمود شهوانی


  •   zed700
  • 5 سال
   • None

  • انصافا اگه این نظر های اخر داستان نبود کی میمود شهوانی


  •   rozimah
  • 5 سال
   • None

  • اههه کیر تو دهنت با این داستانت اهههههههههههههه


  •   hasan25
  • 5 سال
   • None

  • عجیبأ غریبا !!


  •   60-onjat
  • 5 سال
   • None

  • تو جنده از نوع کونیش هستی همون کرم داشتی کونت میخارید


  •   60-onjat
  • 5 سال
   • None

  • تو جنده از نوع کونیش هستی همون کرم داشتی کونت میخارید


  •   amoo a
  • 5 سال
   • None

  • 8} میگم قیمت شلوارا چقد بود؟میخوام یکی واسه دوس دخترم بخرم قیمت دستم باشه


  •   Dokhi_Shirazi
  • 5 سال
   • None

  • شلواری 10 تومنم حساب کنی،باز واسه کس گشادت زیاد داده،کونی


  •   Dokhi_Shirazi
  • 5 سال
   • None

  • شلواری 10 تومنم حساب کنی،باز واسه کس گشادت زیاد داده،کونی


  •   mamad-zoj
  • 5 سال
   • None

  • اخ اخ مردم از خنده مرسی کلی خندیدم
   خیلی داستان مسخره ایی بود


  •   publishxxx
  • 5 سال
   • None

  • داستان ابهام زیاد داشت و به اندازه کافی جزئیان نداشت...
   اما اگه بخوام بزنم تو ذوقت، کور میشه...
   ادامه بده، خوبه.


  •   حمید64
  • 5 سال
   • None

  • اخه من نمیدونم چرا امثال تو گیر من نمیاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نه واقعا ها میگم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   یا تو دروغ میگی یا من کم شانس هستم....!!!!!!!!!
   اینجا تو بازار رسولی که معدنشه اینجوری نیست تو باز واسه دوتا شلوار لی!!!!!!!!کس رو بگا دادی؟؟بیا خوب منم 10تا شلوار لی میدم بهت بشرطی............
   راستی از تگزاس زاهدان کسی نی؟


  •   hooman woman lover
  • 5 سال
   • None

  • نتیجه این داستان هم مثل جنده و شاهرخ این است که شما هم جنده تشریف دارین و الا انقدر خایه تو یه کاسب مغازه دار پیدا نمیشه اگه هول هولکی داستان بنویسی همین کسشعرا از آب در میاد آگاتا کیریستی


  •   nima006
  • 5 سال
   • None

  • کونی اگه تایک هفته به تمام دست اندکارای ساخت شلوار ازاون آقا بزه که با موهاش نخش تامین کرد ازچوپان گله سگشون راننده حمل نخ ونقاش وریسنده وبافنده ..مغازه دارو شگاگرد ونگهبان پاساژ هم بدی این روزا شاید به جفت جوراب بهت بدن چون توخودت اصل کونی خواهسن یه سر به مغازه ما هم بزن البته بگم.مغازه ماتعویض روغنیه لطفا با لباس کار یا روغنی نشی نشتیت وهم با گریس نسوز خودم میگیرم تا کونت دیگه نم نده


  •   Hashar dar hashar
  • 5 سال
   • None

  • Hasharam kheyli bala zade kesi k6akam mikone?


  •   فقر و فحشا
  • 5 سال
   • None

  • احتمالا اتاق پروش خونگى بوده ساريسا جان


  •   فقر و فحشا
  • 5 سال
   • None

  • احتمالا اتاق پروش خونگى بوده ساريسا جان


  •   سامان تک
  • 5 سال
   • None

  • یه تف انداخت زد تو کونت!!!حتما قبلا رو سوراخت کار شده که با یه بار ور رفتن زرتی رفت تو کونت.


  •   tanha.ruzegar
  • 5 سال
   • None

  • به من هم میدی خانومی؟ دوس دارم بکنمت


  •   alikoloft00
  • 5 سال
   • None

  • کس شعر محض بود.
   ولی اگرم 1% راست باشه این نشون میده که ارزش تنت به اندازه 2تاشلواره بیچاره!!!!!!!!!!!!!!!!


  •   SSSSSAED
  • 5 سال
   • None

  • سمانه جان امیدوارم کس خوبی باشی.ولی کیرم تو کست با این داستان نوشتنت .ما تو باغ سپهسالار تک فروشی صندل داریم .خصوصی بیا ادرس بدم ،طبقه بالا انبار با تجهیزات هست.ما به امثال شما 3 جفت صندل میدیم.
   این داستان نبود ،اگهی تبلیغاتی بود که دوستان نفهمیدن.ما گرفتیم!!!


  •   armenak
  • 5 سال
   • None

  • سمانه چیه بابا این بچه شاشو شاششو با آبش قاطی کرده آخه شاشو این سوژه فیلمه فیلم دیدی داری جق میزنی داستان دراوردی؟؟


  •   armenak
  • 5 سال
   • None

  • سمانه چیه بابا این بچه شاشو شاششو با آبش قاطی کرده آخه شاشو این سوژه فیلمه فیلم دیدی داری جق میزنی داستان دراوردی؟؟


  •   sh mehdi
  • 5 سال
   • None

  • دوست داشتی من هم خوب میکنمت


  •   ICE7
  • 5 سال
   • None

  • اتاق پرو این روزا شده اتاق سکس داستان چهار یا پنجم که مشابه هست
   یعنی بوتیک دار اینقدر بیکارن و بی مشتری که هرکی رفت تو سریع در قلف کنن سکس کنن
   شما رفته بودی کاسبی پس
   ادامه بده شغل شریفی در پیش گرفتی


  •   ICE7
  • 5 سال
   • None

  • اتاق پرو این روزا شده اتاق سکس داستان چهار یا پنجم که مشابه هست
   یعنی بوتیک دار اینقدر بیکارن و بی مشتری که هرکی رفت تو سریع در قلف کنن سکس کنن
   شما رفته بودی کاسبی پس
   ادامه بده شغل شریفی در پیش گرفتی


  •   A d r i a n o
  • 5 سال
   • None

  • /:) يه كون و كوس دادي سه تا شلوار گرفتي
   ميخواي بيا پيش خودم تا چهارتا شلوار واست بگيرم :D


  •   mahtaaab
  • 5 سال
   • None

  • اسم داستانو باید میزاشت کون دادن بخاطر 2شلوار


  •   omid_333
  • 5 سال
   • None

  • این داستان خود دراوردیه- سکس باید ابتدا با.. شرو ع بشه..


  •   tik.taak
  • 5 سال
   • None

  • اگه یه وقت دوباره خواستی شلوار بگیری بیا پیش خودم یه شلواری بهت میدن که حال کنی !!!


  •   عبد الخایه
  • 5 سال
   • None

  • کس شر نگو کونی


  •   badboybadboy
  • 5 سال
   • None

  • ب حق چیزای نشنیده.من ک تا حالا سکس نداشتم ولی نمیدونم شلنگ آب بوده ک پاشیده.اینقدا دیگه شوت نیستم.در ضمن بد مصب چند بار داده بودی قبلا ک ی تف زده رفت داخل؟؟؟؟؟؟؟چطوری تو اون جای تنگ کون دادی؟؟؟؟؟حالا کو بیا ببینم اندازته یا ن.فکر کنم دوتا سوسک بودین ک تو اون جای تنگ حال کردین.نمیدونم والا.این قد چرت بود یادم رفت فحشت بدم.کیرم تو کونت تازه بدون تف .خشک
   خخخخخخخخخخ هه هه هه.


  •   shahram4705
  • 4 سال،3 ماه
   • None

  • < :H :H :H :H :H


  •   shahram4705
  • 4 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو اون کوست


  •   shahram4705
  • 4 سال،3 ماه
   • None

  • =D> =D> =D> =D> کیرم تو اون کوست


  •   سیاوش 20سانتی
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • بیا به منم بده بیست سانت بهت فرو کنم حال کنی


  •   ارومیه بکن
  • 3 سال،1 ماه
   • None

  • خدا یا از این مشتری ها به ما هم برسووووووننپ


  •   michael.boy
  • 3 سال،1 ماه
   • None

  • آیا این داستان واقعی است؟


   آفرین درست گفتید این ساخته ی ذهن نویسنده بود


  •   Fetish.leo
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • تو جا به اون تنگی و تاریکی عجب سکسی کردی ناموسا (clap)
   ینی هیچ مشکلی هم پیش نیومد
   یوقت مثلا اشتباهی چیزی بشه
   مثه فیلمای پورن سکس کردین تو او شرایط (hypnotized) (rolling) (rolling)


  •   Pilot.pilot
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • سمانه جان عالی بود.پنج تا شلوار برات گذاشتم کنار


  •   رقصنده-با-گرگ
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • یاد خرید کارتی افتادم.


   جدیدا وقتی خانوما میگن رفتیم خرید کارت کشیدیم اینجوری کارت میکشن پس!!!


   واقعا چقدر تکنولوژی پیشرفت کرده...


   دیگه لمسی هم شده نیازی به رمز نداره...


   مبارک باشه....حالا موندم سیب زمینی پیاز و میوه رو چجوری با کارت لمسیت میخری؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو