شما اینجا هستید

کس ایرانی

نظرات

کس ناز ؟ متوجه نمیشم این که انگار نیم ساعت با گوشت کوب کوبیدش بعد یه روز تو اب بادمجون خوابوندیش بابا خدا وکیلی بعضی مردم هم چقدر کج سلیقه هستن یا ما پرتوقع هستیم؟
کس کیری ناز تخمی میگفتی بهتر بود