شما اینجا هستید

کس تنگ من در گروپ سکس

من رها هستم خاطره ی اولین گروپ سکسم رو قبلن براتون گذاشتم اینم یه خاطره ی دیگه که سعی کردم حالت اپیزود اپیزود داشته باشه زود رفتم سر اصل مطلب ... تاپ و شلوارک تنم بود شلوارکم خیلی تنگ و کوتاه بود و کس قلنبم افتاده بود بیرون سینه هام تا نصفه از یقه ی تاپم بیرون بودن و طبق معمول سوتین نبسته بودم . صدای زنگ اومد در واحد رو باز کردم و علی دوست پسر نرگس رو پشت در دیدم اومد تو .نرگش یه تاپ کوتاه با شورت تنش بود از اتاق اومد بیرون و پرید تو بغل علی و لباشو بوسید از علی اومد پایین و علی اومد منو ماچ کرد گفت تو چطوری خوشگل گفتم مرسی گفت ارسطو کجاست نمیاد؟ همینکه اومدم بگم تو راهه زنگ زدن درو باز کردم ارسطو بود اومد تو و بغلم کرد و ازم یه لب کوچولو گرفت علی گفت ول کنید همدیگرو ما هم هستیم ارسطو و علی دست دادن و با نرگس روبوسی کرد همگی دور هم نشستیم . برنامه ی همیشگیمون همین بود بار اول نبود دور هم جمع میشدیم و همه چی برامون عادی شده بود یه چند تا شات مشروب زدیم و سرمون که گرم شد مشغول شدیم ارسطو سینه هامو میمالید و لبام و میخورد علی و نرگس هم مشغول بودن ارسطو گفت یا شما برید تو اتاق یا ما علی گفت بی خیال بابا همینجا راحت باشیم ارسطو گفت نمیتونم الان علی گفت پس شما برید تو اتاق ما میخوایم فیلم ببینیم . رفتیم تو اتاق ارسطو لختم کرد و افتاد رومم شروع کرد به مکیدن و لیسیدن سینه هام با لاله ی گوشم بازی میکرد و حسابی تحریکم کرد مثل همیشه . حمله کردم سمت کیرشو شروع کردم براش ساک زدن تخماشو لیس میزدم و ناله میکرد دندونمو میکشیدم رو کیرش و آخش میرفت هوا و موهامو میکشید زبونم و رو نوک کیرش میچرخوندم و میلرزید بلندم کرد و 69 شدیم سرشو گذاشت رو کسم و شروع کرد به لیسیدن انگشتشو آروم میکرد تو و میاورد بیرون آه و نالم رو هوا بود یه کم که با انگشتاش کسمو بازی داد کیرشو گذاشت رو کسم و آروم آروم فرو کرد تو آخ و اوخم هوا بود دردم میگرفت و ناله میکردم یه چند ثانیه کیرشو تو کسم نگه داشت و بعد شروع کرد به تلنبه زدن دیگه از روی خوشی جیغ میکشیدم و توجهی به اطرافم نداشتم علی و نرگس اومدن تو اتاق علی نرگس و خوابوند کنار من روی تخت و شروع کرد به تلنبه زدن تو کس نرگس صورتامونو گرفته بودیم سمت هم و همونطوری که داشتیم گاییده میشدیم از هم لب میگرفتیم ارسطو و علی هم تو همون حالت از هم لب میگرفتن آب کسم راه افتاده بود و شلپ و شلوپ صدا میداد دیدن صحنه ی لب گرفتن علی و ارسطو بیشتر تحریکم میکرد و بلندتر ناله میکردم ارسطو کیرشو از تو کسم در آورد و رفت سمت نرگس علی هم اومد سمت من و بلندم کرد خمم کرد و از پشت کرد تو کونم ارسطو هم مشغول کون نرگس بود نزدیک اومدن آب ارسطو که شد دو باره جاشو با علی عوض کردن و چند تا تلنبه تو کسم زد و کیرشو کشید بیرون و همینطور که آآآه میکشید کرد تو دهنم تا قطره ی آخر آبشو خوردم همون موقع نرگسم زیر علی شروع به لرزیدن کرد و ارضا شد علی اومد سمتم منو وایسوند و شروع کرد به فشار دادن کیرش روی کسم که سرپایی منو بکنه از شدت فشار درد و شهوت داد میزدم تا کیرش رفت تو با چند تا تلنبه همزمان با هم ارضا شدیم کیرشو کشید بیرون و آبشو پاشید رو شکمم از اونجایی که سرپا بودم قطره های منی روی بدنم سر میخوردن به سمت کسم ...

3.07792
نمره شما: هیچ میانگین 3.1 (77 votes)

نظرات

be khoda khandam migire
raha khanom ya har jendeyi ke hasti jone madaret dafeye dge khasti dastan benevisi az dastanhaye angosht kardane khodet jelo ayne benevis
to in mamlekat hame daran sex mikonan
inayi ke shomaha minevisin hamash az roo filmaye sexiye
kose naneye admin ba in dastana ke mizare az taarafe shoma

بالا
0 لایک

این داستان بود مثلا یا تلگراف ؟؟؟ بی سر و ته ..بدون هیجان ...مزخرف محض..اینها توهین نیست ..انتقاده ...پورن نویسی کار هرکسی نیست دوست من...
آقای ادمین !! کیفیت کارهاتون روز به روز داره تنزل پیدا میکنه !!! الان که سایت کلوب18 هم اومده ..اینجوری اگه پیش برید...ولش کن به من چه !!

بالا
0 لایک

doste aziz chera fekr mikonin na vagheiyate bavar kon doroghe va sakhtegi
ke beheshon migi to ro ham ozv konan
to kole site age ye nafar betone onyeki dgaro bebine shahkar karde
alan 1000 nafar daran ip haye mano u ro rahgiri mikonan
dastanetono bekhonid ama ghabol nakonid nevisande dokhtar bashe ye pesar

بالا
0 لایک

بنظر میاد داستانت تخیلی بود. یا تا حالا کون نداده و احتمالا پسره و که در این صورت حتی کون هم نکرده. از توصیفش معلومه.
به هر حال داستانسرایی میکنه و خواننده ها هم چون دختره بهش گیر نمیدهند. اگه پسر بود هه کونش گذاشته بودند.

بالا
0 لایک

اگه رگمم بزنن نمیزارم یکی دوس دخترمو حتی نگاه کنه!
کاری به شما ندارم ولی نمیفهمم یعنی واقعا پیدا میشه اینجور آدمایی که فقط واسه سکس با یکی باشن؟ یعنی اون ارتباط واسشون مهم نیس؟ فقط ارضا کردن مهمه؟
خوب نوشتی ولی خیلی کوتاه بود

بالا
0 لایک