شما اینجا هستید

کس داغ فریبا

سلام این متن واقعی است مربوط به 6سال قبل است .من 2سال بود که ازدواج کرده بودم ولی بعد از ازدواج به این نکته رسیدم که به سکس بیشتر ازیک نفر لازم دارم مدتی بود بیکار بودم وهمسرم هم اکثراخانه باباش بود. برای رفع بیکاری رفتم داخل تاکسی تلفنی کارکنم چندمدتی گذشت بازنهای زیادی اشنامیشدم ولی اززهیچ کدامشان خوشم نمیامد .
تااینکه یک سرویس عصر به من داده شد رفتم به ادرس بوق زدم تامسافر بیادو سواربشه زنی خوشکل وجوان حدود28ساله ازخانه امد بیرون ازاونجالی که درشناسایی جنس زن سکس استادم بایک چشم به هم زدن طرف چشمم رو گرفت
بدن توپر داشت باچشمای مشکی بزرگ وسینه های بزرگ وکون بزرگ که تومانتو بدجوری زده بود بیرون .
باعشوه وناز سوار شد به خودم گفتم باید بکنمش خلاصه شروع کردم به حرف که قیافتون اشناهست کجا دیدمتون چیکار میکنید که دیدم داره حال میده گفت مهندس نقشه کشی بهش گفتم چیه جورنقشه گفت سازه بتونی برای به دست اوردن دلش گفتم برای ادمها هم نقشه میکشی خندش گرفت وعشوه میامد وتواینه که میدیدمش شهوت از چشماش میبارید ازخوش شانسی همش تو ترافیک بودیم ومیخواست برود شرکت چند نقشه راکنترل کنه و برگرده که تو این مدت کیرم داشت توشلوار هی بیشتروبیشتر شق میشد.خلاصه حسابی سرشو به حرف گرفتم تا رسیدیم درب شرکتشان میخواست پیداه بشه مکث میکرد زرنگی کردم گفتم میخواید منتظرتون باشم ناز کرد گفت نه ساعت 8بیاید دنبالم همین جا گفتم حتما بهش گفتم این شمارمنه اگر زودتر کارتون تمام شد زنگ بزنید بیام دنبالتون و بازور پول دادواصرار من که میهمان من باشد ورفت شرکت کیرم بدجوری شق شده بود برای کردنش معلوم بود کس داغ وابداری داره.
از شدت حشر میخواستم جق بزنم که بهم زنگ زدن رفتم یک سرویس دیگه ساعت زود گذشت 7ونیم بود که زنگ زد رو گوشیم جواب که دادم دیدم خودشه شهوت توصداش تابلو بود گفت با منم هنوز مسافرم پیاده نشده بود تامسافر پیاده کردم رفتم دنبالش ساعت8ربع شده بود دیدم درب شرکت منتظره وتو راه چندبار زنگ زد که زود باش باید بروم خیلی عادی و راحت باهم حرف میزد سوارشد امد جلو کلی غرغر کرد ومن معذرت خواهی کردم ازاون تلفن اولش وبیتابش وامدن جلونشتن گفتم که یک کس توپ افتادم به آژانس گفتم ماشینم خراب شده و نمیتونم بیام سرویس باخانم فریبا رفتیم جرخی زدیم واب میوه متنقلات خوردیم به خودم اجازه دادم بهش دست زدم روی رون پاش دیدم دستش گذاشت روی دستم.وکمی رونشو مالیدم راستی تعریف کرد که دختره ونامزد داشته و نامزدش مرده اون شب شرایط خانه نداشتم از اون روز هرروز سرویس خانم بودم 4روز گذشته بود و تو ماشین من کس و سینه اونومیمالیدم واون کیرمو و لب میگرفتیم .
همسرم رفت خانه مادرش چون ازمادور بودن معمولا شب میموند منم به فریبا گفتم که شب بیاد خانه ما.قبول کرد شک کردم که دختر باشه بهش نمیخورد منم ازخدام بود که باز باشه.به روی خودم نمیاوردم ویک چیز دیگه در رفت امد خیلی راحت بود میگفت بخاطر کارشه وخانوادش بهش حسابی اعتماد دارند تو دلم میگفتم دختر خانه باشی شب بیای بیرون .خلاصه ساعت 11شب رفتم دنبالش وامد خانه ما تا وارد شدیم بغلش کردم کلفتی کیر 15سانتی و بلندی23 سانتم میخورد به کس داغش که از روی مانتو پیدابود سریع هردوتامون دست بکارشدم مثل قهطی زدها حسابی لبشومیخوردم اصلا نفهمیدم کی لخت شده بودیم روتخت ومن داشتم اون سینه هاشو مک میزدم واون بادست کیرمو میمالید.
یک دفعه حمله کرد سمت کیرم وشروع کرد به ساک زدن وغربون صدقم میرفت وبادست ودهنش به سرعت ساک میزد .بهش گفتم که توکس لیس زدن استادم69بشه تامنم کسشو زبون بزنم ازخداخواسته69شدم واچه کسی داشت اندازش بیشتر یک انبه بود تمیز وحسابی خیس وحسابی زبون زدم چند بار فهمیدم ارزاشد بهم نگفت وبه دروغ میگفت کمرش سفته وکیر میخواد منوخوابوند وخودش نشت روی کیرم که کیرموبکنه توکونش اتاق تارک بود ولی کیرم که وارد یک چیز داغ وخیس شد فهمیدم داغی کون نیست بلکه داغی وخیسی کس بود وبه راحتی رفت داخلوشروع کرد باتمام وزنش کیرمو باضرب میکرد توکسش وسینه های گندشو میکرد توصورت من که مک بزنم ومن حسابی حال میکردم میگفت کونم خوبه منم به دروغ میگفتم کونت عالیه وازاون خواستم که بلندبشم تاخودم بکنمش از پشت حالت سجده قبول نمیکرد ولی بازور بلندشدم وسجده کرد وخودش میگفت میخواد خودش بادست کیرمو میکنه توکونش مبادا برود توکسش مادرجنده منوخر گیر اورده بود.
من که ازخدام بود قبول کردم واون دوباره کیرمو بادست گرفت گذاشت درب سوراخ کونش ولی سرش دادبه سمت کسش کردتوکست وگفت بکن اروم کونم حالت سجده درد میگیره منم به شدت مرگ میکردم ازاونجای که کمرم خدادادسفته 45دقیقه میکردمش واون وخودم لذت میبردم کسش واقعا کس توپی بود به جرات میگم هرکس که کیرشو بکنه توکسش با3-4حرکت ازبس که داغه وحشری ابش میاد خلاصه من ابمو ریختم روی کمرش وتاصبح یک باردیگه کردیم صبح دوش گرفتیم ورسوندمش ولی اون شب اصرار داشت که من قبول کنم اون دختره تازن ادامه خاطراتمو اگر دوست داشتین براتون مینویسم وچرااون به این کار اصرار داشت خوش باشید

داستان سکسی:

1.53846
نمره شما: هیچ میانگین 1.5 (13 votes)

نظرات

کمی تا قسمتی چاخان بود
دختره تو رو اسکول پنداشت و
تو هم ما رو کسخل فرض کردی
ولی آقای عزیز اشتباه بعرضتون رسوندن
ما شهوانیا اخر روزگاریم
اکثرا
اره .
خوب دیگه
بچه ها کجایین ؟
این آقا منتظرن تا کوپن فحششونو بگیرن برن
مهندس کجایی؟
رستم کجاست؟

بالا
0 لایک

برج میلاده-اعداد روببین.23سانت طولشه-15سانت قطرشه-نه بابا بادمجونه بمه.افت نزنه.بعداز45دقیقه خرچنگم بود پوست مینداخت ولی توازاونم پرروتری.میدونی چرا؟چون تخم مارو خوردیو کمرت سفته سفته.کله کیری دیگه ننویس.خدامرگت بده دیگه ننویس.تمام ماشینای اژانس باپیچاشون توماتحتت دیگه ننویس.بیکاره.خیانت کاربی ناموس دیگه ننویس.....

بالا
0 لایک

يه بار اندازه كيرتو مرور كن 15 سانت كلفتى و 23 سانت طول !!! دروغ تا اين حد احتمالا قد 210 سانت بوده و خيلى خوشكلى و همه ميخوان باهات سكس داشته باشن !!! نه !! يه سوال : اين دختر خانومه اون كير 15 سانتى جطورى رفت تو دهنش كه بخواد ساك بزنه !!!? تمساح تشريف داشتن !!!

بالا
0 لایک

***داستانکی-بوی آبکیر شتر کون بنفش ازش اومدکی***
سلام خدمت آقا شیره!
"بعد از ازدواج به این نکته رسیدم که به سکس بیشتر ازیک نفر لازم دارم"
خو کیر خوردی که به این نکته رسیدی تخم نایلون
مگه با زنت سکس نداشتی؟مگه ارضا نمیشدی؟دیگه چرا با بقیه؟
بگو چون هوسرون بودم
"چندمدتی گذشت بازنهای زیادی اشنامیشدم ولی اززهیچ کدامشان خوشم نمیامد ."
به به!جناب هلاکو خان از هیشکی خوشش نمیاد،حالا نیست همه در خونت صف کشیدن که بری بکنیشون
"میخواست برود شرکت چند نقشه راکنترل کنه و برگرده که تو این مدت کیرم داشت توشلوار هی بیشتروبیشتر شق میشد"
هووووووو!دو ساعت کیرت درحال راست شدن بود؟
مگه چند متره؟
حتما بجای تخمات لوبیای سحرآمیز کاشتی!
"خلاصه حسابی سرشو به حرف گرفتم"
مرجع ضمیرت کیه؟
کیرته؟
با کیرت حرف میزنی؟روانی!
"شهوت توصداش تابلو بود"
ای بابا!
از همه جاش شهوت میزنه بیرون
از چشاش
از نیگاش
از حلقش
از صداش
از گوشاش
از گوزش!
"کلفتی کیر 15سانتی و بلندی23 سانتم میخورد به کس داغش"
کلفتی کیرت 15 سانته؟؟؟ارتفاشم 23 سانته؟
23 سانت لوله پلیکا بستی به خودت؟
حتما 10 سانتم قطر سوراخ کیرته
عجب اژدهایی تو پاچت داریا!
"مثل قهطی زدها-->قحطی*"غربون صدقم میرفت"-->قربون*"ارزاشد"-->ارضا
خوبه اولش نگفتی استاد دانشگاهیا
"ازاونجای که کمرم خدادادسفته 45دقیقه میکردمش"
همش 45 دیقه؟ این که چیزی نیست
یه رفیق دارم که 48 ساعت مداوم کرد تا آبش اومد
ناموسا ادامشو ننويس...

بالا
0 لایک

45 دقیقه‌ای بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . . . . .
اسب آبی 45 دقیقه تو کونت خمیازه بکشه دیگه ننویس. یعنی اینقدر قیافت عنترگونه هستش که طرف فهمید و بهت گفت بکن تو کونم و کرد تو کوسش؟ فهمید چولمنگ هستی اینجوری بهت گفت. فکر نکنم سگ هم روت برینه که زنهای دیگه بخوان بیان طرفت. بزغاله دیگه ننویس. اگه دوست داری 45 دقیقه کون بدی نگران نباش اینجا کون کن زیاد هستن کافیه اشاره کنی تا بیان 45 روز مدام کونت بذارن. دیگه ننویس.

بالا
0 لایک

in dastan bood? Ye khatereye khob bood? Che chize mosbati mishod toosh peyda kard? Nemidonam chera bazia enghad dost daran in bi namos baziaro ziba jelve bedan. aaaaaaaaay bazia koor khondin inae ke inja mian nazar midan in jafangiateton roo pashmeshonam asar nemizare ce berese be maghzeshon...

بالا
0 لایک

به نظر من كه راست بود
منظورم كيرته كه موقع نوشتن راست بود جقى
15سانت كير آرزوته
23 سانت قطرسوراخ كونته
45 بار هم تعداد دادناته
دختره مهندس بوده بعد مثل جندها تو ماشين كيرتو ميماليد!؟
آتشفشان تو كونت فوران كنه
رادياتور ماشينت تو كونت جوش بياره

با اون سيبيلات

"منوخوابوند وخودش نشت روی کیرم که کیرموبکنه توکونش اتاق تارک بود ولی کیرم که وارد یک چیز داغ وخیس شد فهمیدم داغی کون نیست"
درست فهميدى دختره ريده رو كيرت

بالا
0 لایک

با این نگارش تخمیت تخم فردوسی تو گور لرزید.
قطر 15 طول 23 ؟؟؟
کمدی بود؟
پشممای چارلی چاپلین توگور لرزید.
یه نفر بستت نیست؟
خواستی بگی شاه کمری؟
زنت میرفته خونه باباش؟
نمیرفته پیش باباهای بچش؟
[ازاونجالیکه درشناسایی جنس زن سکس استادم]
کسختاد ( ادغام شده ی کسخل واستاد) زن پارچس یا ظرفه؟
جنده دو زاری بوده؟
جنده هام انقد راحت پانمیدن
کسش از رو مانتو پیدا بود؟
کس بوده یا کدوتنبل؟ کسش دراز نبود؟
سجده کرد؟
رفته بودین نماز جماعت؟
حیف از کیر که بره تو کس خواهر مادر آدم جقی

بالا
0 لایک

خودمو كشتم كامنت دراز و طويل نوشتم توش كلي فحش حواله ت كرده بودم
خطاي اسپم داد
اما فكر كردي روي من كم ميشه؟!
قسمتي از كامنت سابقم:
يادش بخير...
يه معلم ادبيات داشتيم كه اگه اين داستانو مي خوند لوله بخاري كلاسو مي كرد تو سوراخ كيرت
كس كش تو گه مي خوري ادامه شو بنويسي
نيمكتاي كلاسمون تو كونت
لامپ مهتابياي كلاسمون تو كونت
تخته وايت برد به همراه تخت پاك كن و ماژيك هاش تو كونت
کیر با كلفتي 15سانت و بلندی23 معلممون به مدت 45 دقيقه تو سوراخ دماغت

بالا
0 لایک

باسلام دوست نویسنده ازانتقادات دوستان دلگیرنشو راستش رابخواهی خودت هم بی تقصیرنیستی چون کامل وجامع خودت رامعرفی نکردی حالا من باشناخت قبلی که ازشما دارم شناختمت وبااجازه ات شمارابه دوستان معرفی میکنم این دوستمان که نویسنده هستندازترکیب انسان بایابوی افریقایی بوجودامده واگربعضی ازجوارح ایشان به ادمی نمی ماندازاین بابت است وهمچنین به همین علت است که اغلاطی دارندکه هیچ بیسوادی هم مرتکب نمیشه وچون قربون بروزن فرغون است پس ایشان نیزبعلت کثرت استعمال فرغون به اشتباه افتادند امیدکه موردبخشش قرارگیرند.

بالا
0 لایک

این شعر از کی بود؟؟؟
آنچنان شعر بگویم که بسوزد جگرت
کیر اسب عربی راست تو کون پدرت
میدونی؟
اشکال نداره منم نمیدونم
ولی مطمئنم واسه یه آدم کسخلی مثل تو سروده شده.

پرهای خروس تو حلقت دیگه ننویس...

بالا
0 لایک