کون گنده زن مهندس

  سلام به همه دوستای حشری..
  من 21 سالم بود که تازه از هنرستان رشته نقشه کشی فارغ التحصیل شدم و پیش یکی از همشهریامون تو همون شمال که دفتر مهندسی داشت مشغول بکار شدم،چون کار با کامپیوترم و اتوکد خوب بود خیلی ارزش قائل بودن برام و مشتری زیاد داشتیم..بگذریم..
  .
  حدود یه سالی از ورود من به اونجا میگذشت تا اینکه یه روز زن مهندس(لاله) که یه زن سی و چند ساله بود به گوشی دفتر زنگ زد
  من...الو جانم
  لاله...سلام امید جان خسته نباشی.
  من..مرسی خوب هستین؟؟مهندس نیست رفته بیرون.
  لاله...با خودت کار داشتم
  من..خوب امرتون؟!در خدمتم
  لاله..در مورد اتوکد چندتا سوال دارم کی وقت داری زنگ بزنم
  من..شما هروقت اومدین دفتر من خدمتتون عرض میکنم هر سوالی دارین
  لاله ..امروز نمیام ولی فردا حتما میام کاری نداری؟
  من...نه فداتون خداحافظ
  اون روز گذشت تا اینکه فرداش حول و حوش ظهر بود مهندس با زنش اومدن دفتر ، طبق معمول منم مشغول کارم بودمو در حین کار سیگار دود میکردم آخه دفترکارمون طبقه دوم ساختمونی بود که به ساحل نزدیک بود و صدای امواجو میشد شنید..یادش بخیر..و سیگار دود کردن خیلی میچسبید
  مهندس گفت امید چطوری پسر ؟من باید برم اداره ثبت و احتمالا شما و لاله باید با هم ناهار بخورین چون باید به دوتا از مفت خورای اداره واسه اونکاره ناهار بدم و طول میکشه بیام..بهتون بد نگذره بای
  اینو گفت و رفت .! من و لاله با هم احوالپرسی کردیم و اونم صندلیشو گذاشت کنار من و نشست .. گفتم دیروز چه سوالی داشتین؟؟ اونم سوالشو پرسید و منم پاسخ میدادم در حین این پرسش و پاسخ متوجه یه چیزایی از طرف لاله شدم منظورم اینه که خیلی واسم عشوه میومد حس میکردم حشریه .. من کلا تو سکس تیزم و آدممو میشناسم یعنی خیلی زود میفهمم که طرف واقعا اهلشه یا نه؟؟!
  تو مدت یکسالی که گذشته بود زیاد میرفتم خونه مهندس واسه کار یا ناهارو شام یا هرچی اما هیچ وقت نظر بدی به لاله نداشتم..با اینکه اون کون گنده و کردنی داشت که زیر مانتو یا دامنش چشم هرکسیو به خودش خیره میکرد ولی من خونسرد و بیخیال بودم بهش..هر وقتم که تو خیابون با هم بودیم متوجه این میشدم که مردم چجوری نیگاش میکنن..خستتون نمیکنم
  .
  خلاصه .. من یهو گفتم ناهار بخوریم؟؟ اونم انگاری برق از کونش پرید .. بعده یه کمی مکث گفت باشه زنگ بزن بیارن من کوبیده میخوام منم سریع رفتم زنگ زدم 2 تا چلو کباب سفارش دادمو پریدم تو دسشویی و از سوراخه در آمارشو گرفتم ..دیدم یه اهی کشید و دستشو مالوند رو کسشو یه خمیازه کشید..دیگه فهمیدم بد جوری حشریه رفتم تو فاز اینکه چجوری بکنمش..اومدم بیرون و داشتم برنامه ریزی میکردم اونم داشت با کامپیوتر ور میرفت چند دقیقه ای گذشت و صدای زنگ در اومد پیک رستوران بود لاله از جاش پرید گفت من ناهارو میگیرم باقیش با تو همین که میدویید طرف در یه نیگاه به کونش انداختم و ...وااااااای چی میبینم چرا من تا حالا این کونو کشف نکردم؟؟!
  وقتی که ناهار میخوردیم من هیز بازی در میاوردم و با هر لقمه ای که میکرد تو دهنش خیال میکردم کیرمو داره میخوره ..اینقدر تخیلم قوی شده بود که یهو گفتم جووووووووون ..!! لاله منو یه نیگاه کرد منم واسه اینکه 3 شو بگیرم گفتم عجب کوبیده ایه..اونم گفت وااااا..مگه اولین باره که اینو میخوری منم گفتم باید بیشتر از اینا بخورمش چون هنوز مزه واقعیشو کشف نکردم لاله تیزگرفت چی میگم .. اینجا بود که دوباره احساس کردم کسش داغ کرده .. خندیدیمو من پاشدم یه سیگار روشن کردم و تو خیالم به سکس با لاله فکر کردم که اون گفت منم سیگار میخوام گفتم تو؟؟ گفت آره میخوام امروز متفاوت باشه..بعد یه سیگار از رو میز برداشت و اومد سمت من با لهجه لاتی گفت بزار به آتیش تو بسوزم داااااااااااش..! منو میگی ؟! گفتم جوره جون تو امروز کون رو کردم ..سیگارشو اتیش دادم و بهم گفت امید دوست دختر داری؟
  منم گفتم از رابطه های پایدار و سوسولی خوشم نمیاد گفت یعنی چی؟گفتم خوشم نمیاد هی ناز و عشوه طرفو بخرم معنی دوست دختر تو افکار من یه چیز دیگه است..گفت یعنی کسیو نداری که باها....هنوز تموم نشده بود که گفتم 2 ..3 نفری دارم..!
  اونم خندید و گفت میشه توضیح بدی کین و چجوری.؟ گفتم لاله خانم آخه...گفت بیخیال امید تو دیگه از خودمونی من میخوام دومادت کنم گفتم منظورت چیه؟گفت وااااااااااای گرممه و مانتوشو در آورد و بهم گفت میشه پرده رو بکشی؟؟ساحل شلوغه این بالا دید داره منم هرچی که گفت و انجام دادم اونم با شلوار جین و تاپ مشکی و بدون روسری نشست رو کاناپه کنار پنجره و خودشو ولو کرد و چشماشو بست و بهم گفت تعریف کن ! گفتم از چی؟؟ گفت از سکس..! من برق از چشام پرید و به پت پت افتادم.بهم گفت اگه بهم بگی مهندس با کی رابطه داره یه حال خوب بهت میدم منم گفتم چجور حالی؟؟دندوناشو بهم فشار دادو دستشو گذاشت رو کسشو گفت اینو میخواااای؟؟من داشتم راست میکردم که بهم گفت بیا تو بغلم منم آروم آروم رفتم کنارشو دستشو انداخت دور گردنمو لاله گوشمو شروع کرد به مکیدن منم سینه هاشو فشار دادمو تاپشو زدم بالا و ازش لب گرفتم واااااااای چه حالی داشتم..کیرم داشت میترکید یواش شلوارشو باز کردم اونم بلند شد جلوم واستاد تا راحتتر شلوارشو بکشم پایین خدای من چی میدیدم شرتش قرمز بود یه کمی از ترشحاتش شرتشو خیس کرده بود صورتمو بردم جلو کسش و چوچولشو یه گاز کوچولو گرفتم داشت بیحال میشد دستشو برد تو موهامو سرمو بطرف کسش هل داد منم شرتشو کندم وااااااااااای یه کس تپل و سفید و مرطوب همونجا نزدیک بود آبم بیاد..که یهو یاد مهندس افتادم آخه من و اون خیلی با هم رفیق بودیم و زیاد عشق و حال کرده بودیم حس کردم دارم بهش نامردی میکنم از جام بلند شدم و گفتم نه..لاله زد تو گوشمو گفت کثافت دیگه الان فایده نداره باید منو بکنی..نفهمیدم چی شد که دوباره لب تو لب هم رو کاناپه دراز کشیدیم.! گفت کسمو بخور منم از نوک سینه هاش شروع کردم به لیسیدنو به پایین اومدم حسابی حشری شده بودیم لاله به آخ و اوخ افتاده بود و منم ولع برم داشته بود زبونمو رو کسش کشیدم و اون دیگه شل شل شده بود و پاهاشو واکرد و دستشو میمالید به سینه هاش منم حسابی کسشو میلیسیدم انگاری دارم آب انارو ازش میکشم بیرون ترشحاتش کل صورتمو خیس کرده بود بینیمو رو چوچولش میمالیدمو زبونم تو کسش بود دلم میخواست کلمو بکنم تو کسش اونم بدش نمیومد بهم گفت چه خوب میخوریییییییششش..من بیشتر اشتیاق پیدا کرده بودم واسه خوردن اونقدر خوردم و خوردم و اون از ته دل داد میزد تا جایی که فهمیدم میخواد ارضاشه گفتم بکنم؟؟ از جاش بلند شد و منم پاشدم شلوارمو در آوردم دستشو برد زیر تخمامو مالید و بهم نیگاه میکرد انگاری داشت منو تهدید میکرد بهش گفتم خودت خواستی نشست رو کاناپه و کیرمو تا ته کرد تو دهنش...آِِِِِِِییییییییی چه زبونی میکشید روش لامصب یه چند باری که زد دیدم دارم ارضا میشم خودمو کشیدم عقب اونم با چشای خمارش گفت امید بکن تو کسم برگشت و داگی استایل شد واااااای مامان چه کونی میدیدم..سفیدو بی مو و گنده با یه سوراخه خیلی خیلی تنگ که انگاری داشت تنفس میکرد خیره شده بودم به کونش که گفت بکن دیگه..منم کیرمو مالوندم به سوراخ کونشو تا رو کسش آورده بودم که دیدم از زیر تخمامو گرفته و آهههههههههههه و اووووووووووووووه میکنه منم کیرمو که گذاشتم رو کسش بی اختیار تا ته رفت اه اه چه گشاد بود حال نکردم ..دستمو روباسنش گذاشته بودمو آروم آروم میکردم تو و میکشیدم بیرون لاله خیلی حال میکرد دیدم کیرم داره میخوابه چون اصلا از کس گشاد خوشم نمیاد انگاری کیرمو میکردم تو لیف حموم ..بهش گفتم میخوام بکنم تو کونت..گفت الان نه بززززززززززززززززن بزززززززززن دارم میشم ، منم محکمتر میکوبیدم 7..8 تایی محکم زدم که دیدم کیرم و تخمام داغ شده و اونم دندوناشو فشار میدادو از ته دل ناله میکرد آبش اومده بودو همش ریخته بود بیرون..شل شد و گفت بسسسسسسسسسه من توجه نکردم کیرمو کشیدم بیرون فقط میخواستم کونشو بکنم .. کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش و گفت نه تا حالا از عقب ندادم..نمیتونم توروخدا نکن..پیش خودم گفتم نمیشه که این کونو بیخیال شد از مهندس بعیده همچین کونیو نکرده باشه.!! بهش گفتم یواش میذارم و خودشو سفت کرد منم کیرمو آروم هل دادم نمیرفت توش خیلی تنگ بود دستمو رو کسش مالوندم انگشتمو خیس کردم یواش گذاشتم تو کونش اونم جیغ میزد و خودشو تکون میداد تا یه کمی راش باز شد کیرمو گذاشتم توشو آروم فشار دادم لاله داشت جر میخورد گفت امید پارش کردی دیگه نفهمیدم چی شد دیدم دارم میشم..گفتم تمومه تمومه..آبم اومد و ریختم تو کونش ساکت بودیک من چشمامو بسته بودم و افتاده بودم روش که گفت لهم کردی پاشو ( آخه من 85 کیلو بودم و قدم 175 ) اونم (68 کیلو و 168 ) هه هه هه..بلند شدم و جمع و جور کردیم رفتیم دسشوییو یه سرو سامونی به خودمون دادیم و نشستیم سیگارو گفتگو.....
  .
  ..
  بعد ها خیلی سکس داشتم با لاله تو جاهای مختلف..اون الان 2 تا بچه داره راست و دروغشو نمیدونم اما میگه دومیه بچه مهندس نیست اون دختر منه.!!
  دوستای عزیز امیوارم از خاطره ای که براتون تعریف کردم لذت برده باشیت اگر خوشتون اومد بگین بازم براتون از سکس با لاله بزارم..


  نوشته: HOT MOT

 • 7

 • 4
 • نظرات:
  •   majid969
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • همون کون گنده برینه تو حلقت
   :Sp


  •  
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • فکر کنم یعنی یقین دارم خانم مهندس یه کام توپ ازت گرفته مثل یه سیگاری که تو یه جزیره دور افتاده گیر افتاده وبیسیگاری کشیده باشه اونوقت یه وینستون سه خط آمریکایی اصل براش آتیش کنن ،هورت اولو چه جوری میکشه .همونطوری خانمه یه هورت ازت کشید . فکر نکن تو کردیش وحالتو بردی .


  •   SEPAH-SALAR
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من نمیدونم اینا قبل از سکس میرن قد و وزنشونو اندازه میگیرن که انقدردقیق میگن قد من انقدر بود قد اون که گاییدمش انقدر... بعد میگم این خانوم مهندس جنده نبوده؟؟؟ باازم خیانت. انو کد تو کونت.


  •   SEPAH-SALAR
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من نمیدونم اینا قبل از سکس میرن قد و وزنشونو اندازه میگیرن که انقدردقیق میگن قد من انقدر بود قد اون که گاییدمش انقدر... بعد میگم این خانوم مهندس جنده نبوده؟؟؟ باازم خیانت. انو کد تو کونت.


  •   آیریانا
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خوشم نیامد


  •   mehdi-karaj
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نگارش داستانتون خوب بود به نظر من . خواننده رو میبرد در همون فضا . اما جدا از واقعی بودن یا خیالی بودنش اغراق توش زیاد بود ! به هر حال موفق باشید .


  •   hesami72
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • kheli kosesher bod


  •   Farshad73shz
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • Negareshet ali bud. kari b rasto dorughesh nadaram. merC


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • "سلام به همه دوستای حشری.."
   نحوه ی سلام کردن شخصیت هرکسو نشون میده جناب بی شخصیت
   این چه تاپیکیه؟
   "تا اینکه یه روز زن مهندس(لاله)"
   دوستان عزیز من زن ندارمو مجردم :lol:
   "گفت اگه بهم بگی مهندس با کی رابطه داره یه حال خوب بهت میدم"
   بازم میگم که این مهندس من نیستم،من گل پسرم!
   آخه تخم خربزه چرا اسم منو خدشه دار میکنی؟
   مگه شغل قحطیه؟
   تخم منور
   تخم موجود تک سلولی
   تخم اتوکد
   تخم ایتبس
   تخم اتو دسک
   ننویس خایه بادکنکی ننویس...


  •   alexproto22
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کله کیری با این داستان کیریت دیگه ننویس..............................
   کس کش دیوث کس زن همکارتوکردی خوشحال هم هستی؟؟؟؟
   بدبخت مهندس توروپیچونده ورفته خواهرتو گایده.کس کش عوضی


  •   alexproto22
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کله کیری با این داستان کیریت دیگه ننویس..............................
   کس کش دیوث کس زن همکارتوکردی خوشحال هم هستی؟؟؟؟
   بدبخت مهندس توروپیچونده ورفته خواهرتو گایده.کس کش عوضی


  •   alexproto22
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کله کیری با این داستان کیریت دیگه ننویس..............................
   کس کش دیوث کس زن همکارتوکردی خوشحال هم هستی؟؟؟؟
   بدبخت مهندس توروپیچونده ورفته خواهرتو گایده.کس کش عوضی


  •   alexproto22
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کله کیری با این داستان کیریت دیگه ننویس..............................
   کس کش دیوث کس زن همکارتوکردی خوشحال هم هستی؟؟؟؟
   بدبخت مهندس توروپیچونده ورفته خواهرتو گایده.کس کش عوضی


  •   maryy
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • فکرکنم این سایت مال یه دنیای دیگه هستش مگه میشه واقعا .....منو این همه خوشبختی محاله اره اخه قشنگه خوشتیپم دورت بگردم گرونی پاک زده مختو تعطیل کرده هان اگه یه کم مرغ پیدا میکردی می خوردی حالت خوب میشد حالا دنبلان گوسفند هم جواب میده اگه نبود دیگه بایدبری الت سگ سقط شده یه جوری گیربیاری بخوری دیگه خود دانی عیب نداره حالت خوب میشه غصه نخور گوگولی دیگه ننویس


  •   john coffee
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • >;) راست میگن بچه ها.نمیدونم چرا هر کی میاد اینجا قد و وزن خودش و طرفو از بر کرده.خودش بهت گفت یا تو ترازوی دیجیتالی کیر گوز مافنگی؟به جاهای حساسم که بخیال خودشون میرسن چون دارن جق میزنن غلطای املایی و گوه خوردن اضافه با نون اضافه شروع میشه..در ضمن ماری جان مرغ گفتی و کردی کبابم...ریدم تو سر احمدی نژاد اندازه عمامه ی جنتی


  •   ...MOHAMMAD...
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • وای گل پسر خدارو شکر که گفتی تو نیستی.
   از شک وشبهه نجاتم دادی خدا از شک و شبهه نجاتت بده.
   و اما داستان:
   آخه خوار کسده توهمی اینم شد داستان؟ من کیرم تو اون استایلت 85 کیلو وزن 175 قد. هه هه هه.
   با اجازه مهندس عزیز فاز گرفتم منم 1ذره تخم شناسی کنم البته جسارت نباشه ها...
   تخم گربه نره.
   تخم روباه مکار.
   تخم مرد تبهکار.
   تخم باگز بانی.
   تخم زبل خان.
   تخم راج کاپور.
   تخم مس.
   تخم مفرغ.
   تخم کاسه بشقاب.
   تخم ساعت دیواری خوابیده.
   تخم آیفون تصویری.
   تخم لامپ تصویر نیمسوز.
   تخم چوب لباسی.
   تخم میز جلو مبلی و عسلی.
   تخم لولا گازور.
   تخم دریل شارژی.
   تخم هیلتی.
   تخم فارسی بر.
   تخم UPVC.
   بازم از گل پسر ممنون که استفاده از تخم رو برای عموم آزاد گذاشت.


  •   sahell90
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • داستان اصلا زيبا نبود.
   من نميدونم اين همه زنه اين کاره کجان که نميبينيمشون.
   قد و وزن جالبی بود.68 و 68.. ميشه گفت تخيل بود.
   به هر حال... خسته نباشی.


  •   MISS RAMESH
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اقایه تیز
   نه ببخشید اقایی که فقط تو سکس تیزی این چی بود؟
   نه خداییش این چی بود؟
   انتظار داری ما ترشحات مغز کرم خوردتو باور کنیم؟
   زن رئیس شرکت اومده. پیش توئه دوزاری و بعد کلی لاس خشکه میگه سیگار بده میخام امروز متفاوت باشم؟ ای خداااااا
   و بعدش تو فیلت یاده هندستون کرده و فهمیدی که مهندس رفیقته و اون زنه خیالیه رویاهات اومده خوابونده تو گوشت که نع حالا دیگه باید منو بکنی؟؟
   یه بار بخونش ....
   خودت میفهمی چی نوشتی


  •   namak
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اینطور که تو گفتی زن مهندس باید قبل از تو هم به هزار نفر داده باشه چون هم گشاده هم راحت بهت پا داده
   بدبخت جلقی


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • محمد جان مخلصم داداش، بالاخره کلی تخم کشف نشده وجود داره که زحمت کشفش افتاده گردن منو شما
   مگه من بیچاره چقد جون دارم که اینهمه تخمو تکی کشف کنم،بالاخره همه باهم میتونیم به پیشرفت علم کمک کنیم!
   راستش کتابمم ثبت جهانی شد!
   به خودم تبریک میگم،خسته نباشی مهندس!


  •   haaat man
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • یاد ایام قدیم افتادم منم دوره کارآموزیم تویه مهندسین مشاور کار میکردم.زن آقای مهندس اهل همه جور خلاف جنسی بود اینو هم پسرها وهم دخترهای همکارمون میدونستن خیلی هم زیبا وخوش اندام بود -منم اون زمان خیلی سرحال وخوش اندام بودم ولی خدا وکیلی یکسال ونیم تموم خواستم مخ زن مهندس رو بزنم ولی نه تنها به من بلکه به هیچکدام از برو و بچه هاپا نداد.نمیدونم این خانم هائی که خیلی راحت پایه میشن کجان که گیر ماها نمیوفتن.اگه آخرش یا اولش مینوشتی تخیلیه بیشتر موردقبول قرارمیگرفت.


  •   kire kuni
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • عزیزم منم زیادازاین داستانا سرهم کردمداستان نویس بدی نیستی جیگر


  •   kire kuni
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • عزیزم زیاد داستان نویس خوبی نیستی


  •   gator
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • کس شعر بود


  •   _-_ali-_-zeshto0o0o_-_
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • ای کیر تو اون روحت! همین وبس!


  •   jujekhorus
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • 2 خط اولا بیشتر نخوندم چون معلومه کس شره.من 17 سالم بود از هنرستان فارق التحصیل شدم الانم 18 سالمه ترم سوم دانشگاهم.حالا یا داری کس ميگي یا به جا مغز کس داری که انقدر پشت ديپلم موندي.


  •   porno_jin
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • همگی پیش خودشون میگن امروز اینو میکنم اعتماد به نفست تو حلق لاله
   به همین خوشمزگی به همین راحتی


  •   saftaar
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • رفتم کنارشو دستشو انداخت دور گردنمو لاله گوشمو شروع کرد به مکیدن منم سینه هاشو فشار دادمو تاپشو زدم بالا و ازش لب گرفتم واااااااای چه حالی داشتم..کیرم داشت میترکید یواش شلوارشو باز کردم اونم بلند شد ........
   یا اینایی که این کس و شعرارو جور میکنن خیلی جقی تشریف دارن یا شاید ما آلزایمر داریم
   به خدا به من بگو دیروز چی خوردی کی یادشه
   اونوقت اینا چجور اینقد دقیق جزئیاتو میدونن خدا عالمه
   آخرین کسی که کردم کمتر از بیست روز پیش بود
   فقط میدونم کردمش
   حالا کی اون لخت شد کی من ...
   اینا حتی میگن چند بار تلمبه زدیم و دفعه چندم آبمون اومد
   هر چقد هم پاچه پاره باشی اون لحظه یه استرسی داره که اصلا نمیتونی فکر کنی
   نظر شما چیه بچه ها به نظرتون اشتباه میگم


  •   takavarjoon
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • جالب نبود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . . . . .
   من نفهمیدم چرا مهندس بهتون گفت: ...بهتون بد نگذره بای.
   من نفهمیدم چرا پشت تلفن بهش گفتی: ...نه فداتون خداحافظ
   من نفهمیدم چرا تا گفتی ناهار بخوریم برق از کونش پرید؟
   من نفهمیدم چرا دستشو مالوند رو کسشو یه خمیازه کشید.
   من نفهمیدم چرا نوشتی ( آخه من 85 کیلو بودم و قدم 175 ) اونم (68 کیلو و 168 ) هه هه هه...
   هه هه هه ریدم تو داستانت. دیگه ننویس.


  •   milad71
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • oskole koslis u hanoz shahshet kaf nakarde khodet khari ye kharam to konet gaiedan on zane mohandes jende bode in ghad rahat be u hal dade


  •   KOUROSH121
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • مگه اشیاء تخم دارن؟


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • بله كوروش جان؛هر چيزي تخم داره!


  •   fathi shaghaghi
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • با کسب اجازه از محضر مهندس
   آخه مهندس بعضیا مشکلشون دست خودشون نیست آخه باباش پاشیده به دیوار بعد با کاردک ریخته تو اون سوراخ کذایی در حقیقت ایشون تخم مشترک یک انسان دیوار و اون کاردک هستند مهندس ببخشیدکه در حوزه های تخصصی شما وارد شدم:D


  •   Critic74
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • تخم آندرتيكر تو كونت؛آخه تويه خپل ميخواى مارو خر كنى?بپا خر تو رو نكنه...


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • fathi shaghaghi عزيز
   شما صاحب اختياري
   توضيح بسيار كامل و جامعي بود!


  •   khoshgelkhanom20
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • jaleb bod


  •   Shaahin_33
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • سوال؛توکه گفتی ابتوریختی تو کونش پس چجور بچه دار شده؟


  •   saeed1920
  • 3 سال،5 ماه
   • None

  • کی کسشو میده من لیس بزنم


  •   arash.hellboy
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • منم ازین مدل سکسا داشتم !! یادش بخیر


  •   maryamhbp
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • چه جالب. نمیدونستم با چلوکباب میشه مخ زد..


  •   Asemooni1000
  • 3 ماه
   • 0

  • در ها رم قفل نکردی؟
   بعد یهو فکر نکردی کسی میاد؟
   بعد حالا چه تحفه ای هستی که این همه زنه از تو خوشش اومده بوده؟
   لخت مادرزاد یه زن و یه مرد که هر لحظه هم ممکنه یکی بیاد.
   یا خالی بندی بود یا واقعا بیخیال و کیر مغزین هم تو هم زنه. که البته نود درصد خالی بندی بود


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو