شما اینجا هستید

گاییدن خواهرم به صورت سگی

سلام اسم من آرش ۲۶ساله از یزد. یک خواهر دارم ۲۲ساله که ازدواج کرده.من خیلی میخواستم با خواهرم یک حالی داشته باشم واقعا یکی از آرزوهام بود.خوب داستان ما بر میگرده تو تابستون سال ۸۶که دامادمون میخواست واسه مأموریت بره سوییس.و منم مأمور شدم شبا واسه این که خواهرم نترسه برم اونجا. انگار خدا داشت منو به آرزوم میرسوند.شب اول که رفتم اونجا همراه کامپیوترش رفتم تو این سایت و داستان های بچه ها رو خوندم که چجوری خواهراشونو واسه خودشون کردن.ما هم هی داشتیم فکر میکردیم چیکار کنیم که خواهرم این کوس رو بده ما تا ما هم فیض ببریم.

بالاخره شب اول گذشت و من با هزار تا فکر و نقشه خوابم برد.روز دوم که شد دیدم خواهرم نیست.رفتم نگاه کردم دیدم خانوم خوشگله رفته حمام.ما هم سریع از فرصت سوء استفاده کردیم و کامپیوتر را روشن کردیم و فیلم هایی رو که آورده بودم تا باهاشون جق بزنم رو گذاشتم داخل سیستم.و کیرمو درآوردم و داشتم جق میزدم صدای آه و ناله این دختر تو فیلم سوپر حواسم و پرت کرده بود که داشت آبم میومد منم همینطور داشتم جق میزدم که یکدفعه میخواستم پشت سرمو ببینم تا مطمئن بشم هنوز خواهرم نیومده که یکدفعه دیدم پشتم وایساده و بهم زل زده و تعجب کرده.ما هم که داشتیم جق میزدیم یکدفعه آبم اومد.و خواهرم همینطور داشت به من نگاه میکرد.ما هم سریع شال و کلاه کردیم و سریع رفتم خونمون و هی میگفتم گوه خوردم.و هی دعا میکردم خدای خواهرمونو که ندادی بکنیم حداقل آبروی ما رو حفظ کن.هی میترسیدم خواهرم زنگ بزنه خونمونو به مامانم بگه. مامانم هی میپرسید چرا از خونه خواهرتاومدی بیرون گفتم با کامپیوتر کار دارم.

ساعت حدودای ۶ بود که یکدفعه دیدم گوشیم داره زنگ میخوره دیدم خواهرم هستش. اول کار که برنداشتم.اس ام اسم زد و گفت گوشیتو بردار.ما هم که ریده بودیم تو خودمون یکدفعه دیدم دوباره داره زنگ میزنه.تو دلم گفتم تو هم ما رو گاییدی اگه میخوای به مامان بگی سریع بگو دیگه.گوشی رو برداشتم گفت سلام.ما هم گفتیم سلام.گفت یکدفعه کجا رفتی؟منم گفتم اومدم خونه.گفت چرا؟گفتم به خاطر کار بدی که کردم.اونم گفت پاشو پاشو بیا اینجا کارت دارم.گفتم چیکار؟گفتش خودت میفهمی.بعدش تلفونو قطع کرد.ما هم شک کردیم و گفتم نکنه بابام الآن اونجاست جفتشون میخوان کونم بزارن.با هزار تا ترس و لرز عازم خونه خواهرم شدم.با ترس زنگ زدم اونم بدون این که آیفونو برداره درو باز کرد.ریده بودم تو خودم.رفتم بالا و درو باز کردم.دیدم کسی نیست که.گفتم الوووووو.کسی خونه نیست؟صدایی اومد و صدای آه و ناله خواهرم از اتاق بود.ترسیدم نکنه حالش بد شده باشه سریع رفتم تو اتاق.اومدم که برم تو اتاق یکدفعه انگار برق۳۰۰۰ولت بهم وصل کردن.دهن باز مونده بود.بله خواهرم لخت مادر زاد تو تخت خوابیده و داره خودشو میمالونه.وای شکه شده بودم.ولی خیلی خوشحال بودم و خودم و زدم به اون راه.سریع رفتم بیرون که خواهرم گفت آرش جان کجا میری؟گفتم حواسم نبود ببخشید نفهمیدم که تو اتاقی اونم بلند گفت نمیخوای خواهرتو جر بدی.منم مات و مبهوت نیشم را باز کردم و گفتم چرا خواهرم الآن میام دوباره رفتم تو اتق خودش بلند شد و امد جلوم.ولبای داغشو گذاشت تو لبام.وای داشتم میسخوتم تنش داغ بود.کیرم از رو شلوار میخورد تو کسش و داشت کیرم میترکید.همینطوری که در حال لب گرفتن بودم لباسام و شلوارمو داشت در میاورد.که منم با یک شرت جلوش وایسادم بعد از لب گرفتن یک کاندوم با طعم توت فرنگی واسم آورد و شرتم را کشید پایین.و کاندومو گذاشت تو کیرم.یک اسپری تأخیری هم بهم زد.و شروع کرد به خوردن کیرم.وای سر کیرم را لیس میزد خوایه هام رو میخورد.منم بهش گفتم تو کاری نکن میخوام تو دهنت تلمبه بزنم.و شروع کردم به تلمبه زدن وای چه حالی میداد.سر کیرم میخورد تو لبای داغش.بعد کیرم رو از دهنش درآوردم و گذاشتم لای پستوناش و هی بالا پایین میکردمو تلمبه میزدم اونم سینه هاشو محکم گرفته بود.چه سینه نرمی داشت وای الآن که دارم مینویسم کیرم داره منفجر میشه شما رو نمیدونم.گفتم مگه میشه سینه به این نرمیو نخورم و شروع کردم به مکیدن سینش و سر پوستوناشو گاز میگرفتم.اونم به جاش داد و فریاد میزد و میگفت کسمو بخور منم رفتم سراغ کویش یک ذره مو نداشت شروع کردم به لیس زدن کوسش چچولشو پیدا کردم و میمکیدم اونم داشت فقط آه ون اله میکرد.بعدش گفت نمیخوای منو جر بدی.منم کیرمو گذاشتم تو کسش و هی میکردمش دیدم فاز نمیده گفتم بیا بشین رو کیرم اونم کیرمو تو کسش جاسازی کرد و فرو کرد چه کس داغی.دیگه منم صدام در اومد و آه آه میکردم.اونم که داشت میمرد.یکدفعه نگام افتاد به کونش گفتم میخوام کونتو بکنم اونم با کمال میل قبول کرد.کرم برداشتم و مالیدم به کونش و چندتا سیلی محکم به کونش زدم که کونش قرمز شد.قمبلاش قشنگ در زده بود.منم کیرمو به حالت سگی کمی فرو کردم تو کونش وای چقدر داغ بود یک آخ بلند کشید.منم یک ذره صبر کردم و یکدفعه کیرمو تا ته کونش گذاشتم و داشتم تلمبه میزدم اونم میگفت جرم بده جرم بده داداشی....وای کونش داغ داغ بود و سینه هاشم داشت مثل ژله میلرزید.داشت دیگه آبم میومد کیرمو در آوردم و کاندوم را هن در آوردم و کیرمو گذاشتم لای سینه هاش و شروع کردم به تلمبه زدن بعذ از یک دقیقه آبم اومد و ریختم تو دهنش اونم همشو جار کرد و کیرمو میمکید.بعد باهم رفتیم حمام اونجا هم هی برام ساک میزد و میخورد که بازم آبم اومد.
امیدوارم از داستانم خوشتون اومده باشه اگه دیدم راضی هستید داستان های بعدیمم برای این سایت مینویسم.

نوشته: Tanbe10

2.788235
نمره شما: هیچ میانگین 2.8 (170 votes)

نظرات

دارم ميتركم بذار بگم
اول اينكه يزديا آدماي تعصبي هستند خودشون اسم شهرشونو گذاشتن دارالمومنين ! كاملا امل
دوم اينكه خانماي با حجاب كم يا ارمنين يا كليمي يا زرتشتي بقيه يا يزدي نيستن يا يه دور تو جاهاي ديگه زندگي كردن يا قربونشون برم دانشجو هستن هات و هايكلاس در غير اينصورت چادر چاقشون و امل بازي مايشونه پس خودت به داستانت ريدي گلم!
ضمنا سه سال پيش تو آويزون داستاناي رئوف رو من ميزدم پس براي من افه خالي بندي در نيار
جهت اطلاع مديران عزيز كه چندتاشو تو همن سايت درج كردن ضمنا آقاي يزدي چرا تو عصبانيت لهجت لري شد به زبان لري غين= ..ون

بالا
0 لایک

کس ننت امل جان.زاخا جان برو ننتو جمع کن واسه من شاخ بازی در نیار اگه بوام کاری میکنم تا ننت دیگه کا و کاسبیش نگیره.کس ننه تو میای واسه من فک میزنی و گوه گوه میکنی کس ندیده ننه جنده.کیر وسط کون مادر جندت.این جا جای این گوه خوریا نیست جقی بدبخت

بالا
0 لایک

ادمین با تو ام این ننه جنده ها رو دیگه تو سایت نباید را بدی.کس ننه به یزدیا توهین میکنه.نمیدونه اگه همین یزدیا اینجا نبودن خوانوادش داشتن از گشنگی میمردن.به لطف یزدیا بوده که ننش داره کاسبی میکنه

بالا
0 لایک

عزیز منم مال بیده میبدم.اصلا خواهر هم ندارم و این داستان دوستمه که با اسم من نوشته.خودت میدنی نقیبی ها تو بیده کی هستند.نکنه ت هم فامیلت کارگر بیدست.دوم هیچکس هیچ گویی با شماره من نمیخورم.چون خودمم یک جورایی....حالا هیچی مطمئن باش کسی با من کاری هداره.دیگه هم فحش نده آباریک الله

بالا
0 لایک

از گوه بخار بلند میشه اماازیزدی جماعت...
اخه کونده خوار اینم شد داستان
حالاداستانت به کنار.کلاس چندم اکابری ؟
مادرقهبه چرااینقدر غلط غلوط نویشتی
راستی مامانت چندسالشه؟
آدرس بده بیام یادت بدم چه جوری کس بکنی
آبجیت راهم بگو بیاد

بالا
0 لایک

کس ننه جفتتون در بره.غلط املایی داشتم چون میخواستم فوزولشو پیدا کنم و ننشو از بیخ بگائونم.آدرس ننه منو میخوای کونی.مادرت خونه ما رو حفظه برو ازش بپرس میارتت پیش خودم اون موقع بهت نشون میدم با یزدی جماعت کل کر نکنی جقی

بالا
0 لایک

بعد از لب گرفتن یک کاندوم با طعم توت فرنگی واسم آورد و شرتم را کشید پایین.و کاندومو گذاشت تو کیرم.یک اسپری تأخیری هم بهم زد.

کس کش تو شهر شما روی کاندوم اسپری میزنن؟خیلیییییییییی لرییییییییییییییییی
کونی بلد نیستی بنویسی ننویس.دیگه اینقد لاف چسی نیا.مجبوری اینقد تخمی بنویسی که فحش بخوری؟

بالا
0 لایک

aghaye Tanbe10
Male Har JaYi BaSH
Be SHahReto AsliYaTet KaRi NaDaRaM
Ama Ba KHodet Ye KaM HaRF DaRaM
TaNBe10 Age To FeKRe KaRDaNe KHaHaReT BoDi CHeRa JaGH ZaDi
DoVoM NaNeyE JeNDaT AZaT NaPoRsiD MAGe AbJiT CoMPiUter NaDare KHoNaSHoN
SevoM ON Ke MiGi Ta Tah KaRDaM To KONeSH
KoN MAhiChehayi Dare Ke Ba ON SoR@t Age MiKaRDi ToSh BaYad SeDaSH Ta AseMoN MiRaFt
sex Ba KHahar Onam In Jori
tube jan
age khahar dari va to kafeshi khak bar saret
age nadari va az sare kir kardan neveshti kose nanat
nane ke dari
in hame adam mian inja
fekr mikoni hich kodomeshon sex nadashtan
nemidonam kon ya kos chiye.ke u biyay barashon az koso kon begi
be valah dorogh migi.cheghadr bigheyrat shodim ma ironia
motaasefam ke sex ba maharem inghadr adi mikhad beshe hata to fekro hafezaton

بالا
0 لایک

قابل توجه همه
میخوام اینو بگم، اگر این بابا بد نوشته دیگه به شهرشون چیکار دارین که یزدیه یا هر جای دیگه ...بهش بگین کس شعر ننویس.خیلی بدم میاد به قومیت ها توهین بشه.اینو گفتم همه گوش کنن دفعه بعد هر کی این غلط اضافیو بکنه خودم ننشو به ابجیش میپیوندم!

بالا
0 لایک

kheyli doost daram bedoonam in doostani ke dastan minevisan chand sale hastan , ke ma ma mikonan ghadima yadame dastan mikhnid dastan ke che arz konam fil name , shoma ke zahamat mikeshid ye meghdar ghaitar kar konim v mabaghi doostanam ke kar baladan jaye fosh dadan nazarat kar saz bedan jaye fosh alabte man inkare nistam shayad modele cm gozashtan to in saitha ba foshe che arz konam .... Beee

بالا
0 لایک

آقای یزدی یالر یاهرجای دیگه ایی که هستی داستانت تخمیه این که ناراحتی نداره سعی کن دفعه دیگه که مادروت میگایی داستان کس وکون کردنش و بهتر بنویسی تا هرکه خوند بیاد مادرت یکدست جلق با پدرمادر بزنه

بالا
0 لایک

آقا با فحش دادن که مشکل حل نمیشه.یعنی چی کس مادر هرکی نظر بزاره؟؟
منم می گم کیرم دولا پنج لا ،بین سلسله جبار شیارای مقعد آبجی شما.
اما این چیزی رو حل نمی کنه دوست من.
باید این مشکل رو از ریشه خشک کنیم.

این آقای نویسنده ، چندتا ایراد بزرگ داره ،که من واستون می نویسم.

اول که سوژه هاش همه قدیمی بودن، بابا گاییدین این ماجرای سی دی سوپر رو!!! هر کی داستان می فرسته، یه سی سوپر توش گذاشته و یارو رو..!!!! کیر تو شریان های عصبی آدم خالی بند!

دوم این که ابتدا جلق زده، و سپس داستان نوشته! اینو از سرهم بندیاش می شه فهمید،بابا جان من، وقتی داستان رو بنویسید که شهوت به شکل موی رگ های قرمز ،توی چشاتون نمایان باشه، وگرنه مثل این بابا زودی می گین:
یک خواهر دارم ۲۲ساله که ازدواج کرده.من خیلی میخواستم با خواهرم یک حالی داشته باشم واقعا یکی از آرزوهام بود!!!!

سوم این که خسته شدم! این بابا باید تلاشش رو بیشتر کنه! هرچی از کیری بودن اینجور داستانا بگم، کم گفتم.
حدیث داریم از قنبل علی خان یزدی که می فرمود:
داستان کیری، بر چهار عضو تو مضر است:
خایه راست، نیم متر انتهایی روده، دهلیز قلب، و روحت ای کیرم تو روحت!

با ذکر یک صلوات ،این بحث رو به پایان می برم.
خداوند یارو نگه دارتون باشه و روزی مملو از شهوت رو براتون آرزو می کنم.

بالا
1 لایک

فیلم هندیه مگه؟؟؟
آخه یعنی چی که میگی اومدم دیدم لخت خوابیده داره اه اه میکنه
بفرما تو داشتی راه میرفتی یهو با کس پریده رو دهنت دیگه.

بعد تاحالا کیو دیدی موقع جلق زدن اینور اونورو نگاه نکنه و یکی بیاد پتش واسته و نفهمه

لطفا داستانای دیگتو نگو.
خواه میکنم
به پات میوفتم نگو دیگه

بالا
0 لایک

واقعا نمیدونم این چه معضلی هستش که هر کی از راه میرسه به جای نظر فحش مینویسه.من اینو توی چند تا پست دیگه هم نوشتم.عزیزان این جا جای نظر دادنه نه فحش دادن.این خطاب به دوستان خواننده بود.ولی نویسنده ی عزیز شما هم در بعضی از جا ها زیاده روی کردین.فحش دادن اصلا چیز جالبی نیست!قصد نصیحت ندارم ولی فکر میکنم خوانندگان عزیز هم اجازه ی نظر دادن دارند و این رو هم بدون اگه به حر فهای دوستان توجه کنی متوجه خواهی شد که یک خواننده از نویسنده چه چیز هایی انتظار داره!راستی اگه کسی این چیز ها رو نگه که نمیتونی داستان بهتری بنویسی.امیدوارم که عزیزان از این دهن به دهن شدن ها خود داری کنن چون هم اعصاب خودشون خورد میشه و هم اعصاب طرف مقابل و همین جا از مدیر سایت خواهشمندم برای این گونه افراد(هم نویسنده ی عزیز و هم خوانندگان گرامی )که به فحش دادن در یک همچین محیطی که روزانه افراد زیادی به آن وارد می شوند مجازات هایی در نظر نظر بگیرید.به امید آن روزی که هرکسی برای دیگری شخصیت قایل باشد چون در غیر این صورت فرهنگ اصیل ایرانی از بین خواهد رفت و دیگر فرقی بین ما مردم عادی با رییس... و بقیه ی دست اندر کاران دولتی نخواهد بود.

باتشکر.امضا:michael schofield

بالا
0 لایک

باور کنید نظراتون از خوده داستانا خوندنی تره ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههه
اینا به جایه سکسی بودنش خنده داره
Lol =)) Lol =)) kheyli bahalin baba

بالا
0 لایک

من اصلا داستان ها رو نمی خونم. فقط نظرات ... فوق العاده ست ... یعنی از خنده ریسه می رم فقط ... ادمین عزیز، بلوکه نکن اینا رو ... بذار خودشونو خالی کنن. چی میشه مگه؟ بذار یه کم بخندیم ... اینجا کسی، کسی رو نمی شناسه، پس تعصب بیخودی روی فحش و این چیزا نداشته باشین ... بذار ملت خالی شن ... واقعا نظرات خوندنیه ... یعنی ترکیدم از خنده ... مرسی

بالا
0 لایک


آقا اصلا یه پیشنهاد
از این به بعد دیگه داستان نذارید فقط نظر میدیم
یعنی نظراتو میخونی از خنده دل و رودت میاد حلقت. باور کنید من فقط واسه خوندن نظرات میام اینجا
همتون عند حالین حال میکنم باهاتون

بالا
0 لایک

آقای jandarkمگه لر چشه که می گی خیلی لری چرا به قومیتها توهین میکنی واقعا متاسفم برای اونایی که به قومیتها توهین می کنن دوما برای مدیریت سایت متاسفم که نسبت به این هتاکی ها بی تفاوتن

بالا
0 لایک

ایرانی به غیرتش معروفه
یه حیوون هم به ناموسش متعصبه
این همه جوونمون رفتن گوشت دم گوله شدن که ناموسشون حفظ بشه
حالا بحث کنترل شهوت و اطفاع شهوت تو این مملکت معذله و گناهشم گردن باعثش
ولی کردن ناموس تو جیه پذیر نیست
تف به ذاتت

بالا
0 لایک

کونده خوار کس کش اقلاازآبجيت مايه نزار کس کش، اسپره مثل زهر مارتلخه آبجيت چطور تونست بخورتش؟! حرومزاده خب مينوسي بنويس ولي چراازآبجيت مايه ميذاري؟ اگه آبجي نداري بازم گوه زيادي خوردي الاغ، کردنت واجبه

بالا
0 لایک

کونده خوار کس کش اقلاازآبجيت مايه نزار کس کش، اسپره مثل زهر مارتلخه آبجيت چطور تونست بخورتش؟! حرومزاده خب مينوسي بنويس ولي چراازآبجيت مايه ميذاري؟ اگه آبجي نداري بازم گوه زيادي خوردي الاغ، کردنت واجبه.سرکيرت که سر ميشه ازکجافهميدي کوس وکونش داغه؟

بالا
0 لایک

کاری ندارم داستان راسته یا دروغ ولی میخوام بگمت این گوهایی که خوردی اشتباه خوردی خودت بگو ببینم اهل کجایی من خودم یزدی اصیل اصیل اصلیم و میخوام بگمت اینایی که الان تو یزد میبینی یا دهاتی اند یا از شهرهای دیگه و یزدی های خالص یا تهرانن یا خارج از کشور از هرکی هم میخوای بپرس _ برو تو تهران ببین چقد یزدی هست _ خلاصه این که اینایی که الان تو یزد هستن هیچ کدوم یزدی خالص و شهری نیستن و اینا هستن که دارن آبروی یزد رو میبرن _ همین دهاتی های عوضی بی فرهنگ و بی کلاس هستن که شما شهرستانی ها فکر میکنید یزدی ها املند _ اگه نمیدونی بدون پولدار ترین و با کلاس ترین آدمهای تهرون یزدی هستند _ یزدی های خالص اصلا امل نیستن _ اینطور بگمت شاید از هر 50 نفر توی یزد 3 تاشون یزدی خالص باشه بقیهههههههههههه دهاتی اند

بالا
0 لایک

از داستان که حالم بهم خورد ولی با نظرات کلی خندیدم. اینقدم خواهر خواهر نکن عوضی اسم خواهر مثه مادر مقدسه. بعدشم کاندومو رو کیر میکشن نه تو کیر . با اون لهجه تخمیت

بالا
0 لایک

کیرم تو کون سازنده این مدل سایتها بشه که توش هیچ حرمتی واسه ناموس و خانواده نگه نمیدارن
فقط بی شرف بودن و به بچه های مردم یاد میدن
ما که رفتیم شما هم اگه این سایت ول نکنید از این کس کش بی غیرت ترین
بای

بالا
0 لایک

بابا يارو از اهاليه همين سايته حالا يه داستان دوست داشت بذاره يه كاري كردين كه از ادمين خواهش كرد داستان و پاك كنه كشتين يارو رو بابا علط اضافي كرد بيخيال بعدشم عمو جون افرين ديگه توهماتت رو به زبون نيار باشه عمو!!!حالا برو جيش بوس لالا

بالا
0 لایک

تو شهر ما که یزدی زیاده و به لطف خدا تا حالا دوتاشونو سیخ زدم توفیقی باشه از خجالت بقیشونم در میام، راستی کیرم تو دستات که باهاشون این کسشعرارو نوشتی، سکس با محارم پستترین درجه انسانیه.

بالا
0 لایک

کاندوم رو گذاشت تو کیرت ؟
اول کاندوم گذاشت بعد روی کاندوم اسپری زد؟
کون اون گشاد بود یا کیر تو کلفتی یه مداده؟
بچه بودی دیکته چن میشدی؟
تا حالا از نزدیک یه زن یا دختر لخت دیدی؟
گاییدن مادر دروغگو واجب عینیه
از شروع جلقت خوندم فقط، اینقد سوتی دادی

بالا
0 لایک

کاندوم رو گذاشت تو کیرت ؟
اول کاندوم گذاشت بعد روی کاندوم اسپری زد؟
کون اون گشاد بود یا کیر تو کلفتی یه مداده؟
بچه بودی دیکته چن میشدی؟
تا حالا از نزدیک یه زن یا دختر لخت دیدی؟
گاییدن مادر دروغگو واجب عینیه
از شروع جلقت خوندم فق اینقد سوتی دادی

بالا
2 لایک

ﺣﺎﻟﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﻳﺰﺩ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺎﺷﻮﻥ ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻳﻦ. ﻣﺮﺩﺍﺷﻮﻥ ﻓﻘﻄ ﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﺯﻧﺎﺭﻭ ﻣﻴﻜﻨﻦ و ﺯﻧﺎﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺑﺴﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺍ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺗﺎ ﻛﺲ ﻣﻴﺪﻥ. ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺧﻮﺭﺍﻛﺸﻮﻥ ﻛﻮﻥ ﺩﺍﺩﻧﻪ. ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺭﺳﺎﻝ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻡ. ﺣﺘﻲ ﺑﺴﺮ ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮﻧﻮ ﻣﻴﻮﺭﺩﻥ ﻟﺎﺑﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ.

بالا
0 لایک

ﺣﺎﻟﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﻳﺰﺩ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺎﺷﻮﻥ ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻳﻦ. ﻣﺮﺩﺍﺷﻮﻥ ﻓﻘﻄ ﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﺯﻧﺎﺭﻭ ﻣﻴﻜﻨﻦ و ﺯﻧﺎﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺑﺴﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺍ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺗﺎ ﻛﺲ ﻣﻴﺪﻥ. ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺧﻮﺭﺍﻛﺸﻮﻥ ﻛﻮﻥ ﺩﺍﺩﻧﻪ. ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺭﺳﺎﻝ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻡ. ﺣﺘﻲ ﺑﺴﺮ ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮﻧﻮ ﻣﻴﻮﺭﺩﻥ ﻟﺎﺑﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ.

بالا
0 لایک