گی مشهدی

  1392/3/27

  سلام به همه
  من گی هستم میخوام یکی از سکسامو واستون بنویسم.من تو مشهد زندگی میکنم و پوزیشنم وی تی هست و 23 سال دارم.
  یه روز تو mj دنبال بی اف میگشتم و مدت زیادی بود سکس نداشتم و تو کف بودم و از اونجایی که بی اف تو ایران پیدا نمیشه بیخیال بی اف شدم و به سکس فکر میکردم تا اینکه واسه ساعت 8 شب با کسی به اسم احسان 22 ساله قرار گذاشتم.
  من فیسم تعریف نباشه خوبه و واسم فیس طرف مقابلمم مهمه احسان یه پسر لاغر با یه فیس نرمال بود با پوست روشن و کون خوشفرم که کاملا تو دید بود و مشخص بود کم مو هست با پوزیشن وی. اون شب تموم شد و ما شب با اسمس بازیامون رضایتمونو فهموندیم وفردای اون روز خونمون دعوتش کردم.
  احسان فردای اونروز خیلی به خودش رسیده بود اومد خونه و کناره هم نشستیم من بی مقدمه دستمو گذاشتم روی روناش خیلی ناز بود دوست داشتم زودتر لختشو ببینم و شروع کردیم به بوسیدن هم تو همون حال بغلش کردم و بردمش رو تخت(آخه اون 58 کیلو بود و من 71)رو تخت خوابوندمش و شروع به در آوردن لباساش کردم با در آوردن شرتش یه بدن سفید و بلورین جلوم دیدم حسابی حشری شده بودم اون کاملا لخت بود و لپاش قرمز شده بود از خجالت و انگار روش نمیشد لباسایه منو در بیاره منم حسابی گردنشو لیسیدم بعد اومدم پایینتر سینه هاشو خوردم و بعد اون شکمشو تا رسیدم به کیرش یه کیر تقریبا 13 سانتی و گرمو داغ بعد از بوسیدنش شروع کردم به ساک زدن براش و با یکی از دستام رفتم سراغ سوراخش که با کرم داشتم بازش میکردم سوراخ نسبتا تنگی بود بعد از بازی با سوراخش و ساک زدن بلند شدم و نگاهش کردم حسابی حشری شده بود ولی انگار قصد نداشت منو لخت کنه تعجب کرده بودم که با بدن سکسی من چطور خودشو کنترل کرده با اینکه پوزیشنش وی بود خودشو کامل در اختیار من قرار داده بود.
  خودم لباسمو در آوردم و رفتم کنارش خوابیدم و همو بغل کردیم بدنش داغ بود منو میبوسید و کیرمو گرفت دستش کم کم داشت یخش آب میشد بم نگاه کردو گفت با این کیر که جرم میدی بش گفتم نه عزیزم مواظبتم(سایز من 18)بهش گفتم نمیخوای بوسش کنی؟منظورمو فهمید و گفت حتما و پاشد و جلو کیرم نشست و شروع کرد به ساک زدن خیلی ماهرانه اینکارو میکرد
  برش گردوندمش و کونشو دیدم وایییییییی چه کون سفیدی بود یکم کرم زدم دم کونش و کیره خودم و کیرمو گذاشتم رو سوراخش خیلی داغ بود آروم آروم فشارش دادم و کمکم ناله ی احسان در اومد احسان دردش اومده بود و میخواست مقاومت کنه ولی ظرافتش باعث شده بود اونو کامل بغل کنم و نتونه از زیرم فرار کنه با چندتا تلم که زدم کیرم کونه احسانو فتح کرد و اون همچنان ناله میکرد و میگفت جر خوردم بعد 4و5 دقیقه تلم زدن احسان دیگه باز شده بود و داشت حال میکرد کیرمو در آوردم و به پشت خوابوندمش و پاهاشو گذاشتم رو شونم و گردم توش دیکه گار راحت شده بود و تو همون حالت از رو تخت بلندش کردم و تلم میزدم این حالتو خیلی دوست داشتم ولی هیچوقت نتونسته بودم عملیش کنم ولی احسان سبک بود و انگار خودشم داشت حال میکرد اما زود خسته شدم و به صورت دمر رو تخت خوابوندمش احسان ازم پرسید قرص خوردی ولی من کمرم خیلی سفته و یه 20 دقیقه ای طول میکشه بهش چشمک زدم و گفتم از این به بعد عادت میکنی و شروع کردم به کردنش و براش جرق زدن بعد 2 دقیقه آبش اومد که من کلی تعجب کردم و دیگه خسته شده بود و نمیخواست بده و فهمیدم که اشتباه کردم واسش جرق زدم و محکم بغلش کردم و به زور به رو شکم خوابوندمش و وحشیانه تلم میزدم و اونم قرقر میکرد و لذتش خوابیده بود و درد میکشید منم شهوتی تر شده بودم و کیرمو مرتب در میاوردم و میکردم توش تا آبم اومد و همشو توش خالی کردم و هردومون خسته ولو شده بودیم.
  احساس کردم احسان از اینکه از ود به بد تبدیل شده بود ناراحته از دلش در آوردم و گفتم سرس های بعد جبران میکنم


  نوشته: گی مشهدی

 • 7

 • 0
نظرات:
 •   احسان هات امیری
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • ای بابا
  همه احسان ها مظلوم هستند...
  نباید اینکارهارو با یک احسان بکنی نامرد !


 •   دختر رهگذر
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • آخه احسان خان بهت برخورد :-D
  ناراحت نباش همه ی احسان ها مثل هم ک نیستن :-D
  راستی ببین چطوری شکلک گذاشتم دلت آب :-P


 •   احسان هات امیری
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • دختر رهگذر
  به منم یاد بده نامرد


 •   m2m1374
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
  ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود


 •   m2m1374
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
  ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود


 •   m2m1374
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
  ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود


 •   m2m1374
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
  ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود


 •   m2m1374
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
  ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود


 •   m2m1374
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
  ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود


 •   m2m1374
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
  ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود


 •   قمار باز
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • خوب بود راست کردم برات من کون دوسسسسسست دارم اقا


 •   enginier
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • عزیزم منم مشهدم میشه احسان رو به منم معرفی کنی؟ کون سفید و بی مو دوست دارم؟؟؟


 •   sanazlove
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • منم عاشق کون کردنم - با دیلدوم - کارمم درسته - زرت نمیکنم تو طرف اذیت بشه


 •   sanazlove
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • منم عاشق کون کردنم - با دیلدوم - کارمم درسته - زرت نمیکنم تو طرف اذیت بشه


 •   احسان هات امیری
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • ساناز
  ای وای
  تو هم کون میخوای !؟
  لز گذاشتی کنار !!؟


 •   sahar.s
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • داستانت خوب بود


 •   farhad gey lover
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • عزیزم بیا منو بکن


 •   sorosh jojo
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • koni ya gay az sanandaj mikham


 •   S A D R
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • فقط سه بار از کلمه پوزیشن تو داستان استفاده شده !
  به نظر من داستان خوبی بود
  نویسنده تونست خوب بیان کنه
  بیخود تعریف بد نکنید ! اگه خیلی ادعا میکنید خودتون داستان بنویسید


 •   SNRNR
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • كوني باكلاس!!!!!


 •   pesare khosh ghalb
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • manke chizi nafahmidam


 •   WHIBS
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • سلام خدمت دوستان
  داداش کشتی منو با این انگلیسی حرف زدنت ... نمیشه برای من بی سواد فارسی بنویسی ..... بدبختی من که نمیدونم پوزیشن و فیس و بقیه چیه ..
  بی سواد بیمار اول برو یاد بگیر که به جق یا جلق نمیگن جرق ... مگه داری برقی براش می زنی ...
  با این که گی تو کشور های دیگه آزاده ولی از دیدگاه روانشناسی کسایی که به گی روی میارن .... شدیدا بیمار تشریف دارند .. من نمیگم علم اینو میگه ... به دلیل این که عرضه ی رابطه برقرار کردن با جنس مخالف رو ندارند ... یا مشکل روانی دارند ...
  ولی در کل خیلی کثیفی بیمار روانی .. شانس آوردی صبحمو نمی خوام با ناسزا شروع کنم


 •   Montrouss
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • همين كارارو ميكنيد كه اسمه مشهديا بد در رفته-در كل خيلي قرم دنگ دنگي نامشهدي!


 •   zanam kos naze
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • اهای گی مشهدی برام ایمیل بزن ..کارت دارم


 •   عشقم ستاره
 • 4 سال،4 ماه
  • None

 • برامنم خصوصی بزار


 •   112200
 • 4 سال،3 ماه
  • None

 • اگر توی مشهدم هست اس خالی بده منم جادارم اما مثل این نیست حال حسابی میدم


 •   وحید ال
 • 4 سال،3 ماه
  • None

 • خیلی عالی بود.


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

جستجو