یک اشتباه

  اين داستان نيست يه تراژدي وحشتناکه
  من از اون دختر بازهاي تير نيستم اولين باري بود که با کسي دوست ميشدم دوستام ميدونسنت من از اين بخارا ندارم اولين بار که ديدم تو مغازم بود مغازه خودم که نبود ولي صاب کار اونجا نبود فقط صبح ها ميومد اونجا واسه حساب کتاب از اين چيزا يه روز ديدمش يه جوراي رفت رو مخم يه دختر مانتوي با سندلاي سفيد جوجو يه شال سفيد خيلي ساده بود ازون ادماي که ميشه اون طرفشون ديد از اون روز 1 هفته اول مثل سگاي صاحب گم کرده هر دختر رد ميشد نيگا ميکردم تا پيداش کنم اون روز اول ازش پرسدم سکن کجايد گفت همين کوچه بغلي که بعدا کاشف به عمل اومد که خونه دادشش اونجاست 2-3 ماه يه بار يه سر اونجا ميزد البته من خنگ واسه پيدا کردنش کاراي کردم ولي پيدا نشد که نشد بعد 6 7 ماه داشتم ميرفتم پول بريزم تو حساب ديدم به خانوم سر خيابون منتظر اتو بوس اونجا با هزار زحمت شماره دادم بهش گذشت ما دوست شديم.


  يه مدت همين جوري گذشت تقريبا 6-7 ماه که خواهرش تو شهر ديگه بود وضع حمل کرده بود مادر پدرش واسه يه هفته رفتن اونجا اين با دادشش خونه موند البته دادش صبح ميرفت سر کار شب ميومد 2 روز گذشت از وقتي مامانش رفته بود از اون ازاين بشر هيچ خبري نشد شد 4 روز ديگه داشتم ديونه ميشدم بالا پايين هيچ خبري از اين نشد گوشيش خاموش من شماره کس ديگه نداشتم اخر با هزار زور از 118 شماره خونشون پيدا کردم زنگ زدم ورداشت فهميد منم گفت حوصلت ندارم گوشي رو قطع کرد يا 20 30 باري زنگ زدم باز جواب نداد فکر کردم اتفاقي واسه کسي افتاد ناراحت از اين که خودش سالم بود خوشحال شدم گفتم کون لق اش هر چي شده باشه 2 3 روز ديگه فراموش ميکنه و با همين فکرا سر کردم شب شد دوبار زنگ زدم اين دفعه ورداشت گفت هر چي بين من تو بوده تموم ديگه نميخوام بينمت از اين کس شعرا من هر چي گفتم مگه چي شده من چي کار کردم جواب منو نداد گذاشت گفتم بيخيال 2 روز ديگه مثل سگ پا سوخته برميگرده به همين خيالات 2 هفته رو سير کردم عجب روزاي بود لامثب ثانيه هاش شده بود هزار سال من چشام به ال سي دي گوشيم توف به ذات دنيا ديدم نه انگار قضيه جديه دوباره نميدونستم چي کار کنم شماره خونشنم بگاي شده بود 100 بار زنگ زدم اکبر اقا ممد اقا رو خواستم تا اخر يه سر ظهر خودش گوشي رو ورداشت 1000 فش بارم کرد که چرا زنگ ميزنم فلان بسال ديگه 2 فش به خودم دادم که ارزشش داشت؟ بخيال شدم گذشت شدم يه ديونه که فقط نصف مغزش کار ميکنه.


  کم کم داشت از يادم ميرفت شد 1 سال من با هيچ دختري درست حرف نميزدم حتي مشترياي خودم اخه اين دخترا تا ميخوان يه چيزي بخرن سريع صدا نازک ميکنن با ناز حرف مزنن تا 1000چوق بهت کمتر بدن دوباره ديدمش داشت ميرفت سر خيابون ديونگي 100% بود بايد ميفهميدم واسه چي سر خيابون دستش گرفتم شکه شده بود خيلي ابرو ريزي بود ديدم تاکسي خالي داره مياد گفتم در بست لامثب نميومد کم بود 1 دست همونجا يه کتک توپ از بچه با غيرتا بخورم که ديد اينجوري شد خودش نشت راه افتاديم حالا راننده بگو چشا قلمبه کجا برم برو ازادي تو ماشين هي سر صدا ميکرد گفتم چت چرا اينجوري ميکني داد زد راننده ديد او ضا قارشميش گفت داد مرا بيخيال شو ما رو تو اتوبوان ازادگان پياده کرد پول نگرفته رفت يا زمين زراعي بو کسي نبود جز ماشين که رد ميشدن بعد 2 ساعت دعوا التماس فهميدم به به چه..... نميدونم چي بگم هنوز گريه ام ميگيره 2 روز که مادرش نبوده اينجا رو از زبون خودش ميگم داماد بزرگه مياد خونشون قراربود ببرتش بازار واسه خريد در ميزنه در وا ميکنه بيا تو يه ليوان شربت بهش ميده ميگه بشين تا برم لباس عوض کنم بيام بريم اين که ميره لباس عوض کنه ميره تو اتاق رضا بعد 2 ديقيقه ديگه ميپره تو اتاق ديگه بقيشم ميدونيد با چک زور پرده اين ميزنه يه دست سير ميکنه بعد ول ميکنه ميره اونوقتي که من ديدمش 2 با خودکشي کرده بود تو اين يسال بيمارستان اين ور اون ور تازه به هيچ کسم نگفته بود خيلي لاغر شده بود گريه من ول نمي کرد اخه لامثب من زور ميزدم سر 1 قطره نميومد ولي نميدونم چي شده بود نيگارا رو تش بسته بودن از همونجا يه ماشين واسش گرفتم کرايه رو دادم او ن رفت من موندم اي اتوبوان 3 4 روز سر کار نرفتم. صاب کارم زنگ زده بود خونمون که چي شده فعلان بسال گفتم کار فعلا بخياليم تا ببينم چيکار کنم چيکار نکنم ما بچه پايين شهرا از هر 10 رفيقمون 9 يا دزدن يا بچه لات ان يه 4 5 از اين رو جمع کردم گفتم اين يا رو فش خار مادر به من داده با 3 2 نفر من زده حالا يا رو بچه يه جايه کس کشاي دعواش زبون زده يه مغازه نمايشگاه ماشين داشت از او مادر جندهاي که پرايد 2 برابر قيمت قسطي ميفروشه کس نه نه هر 3 ماه يه با 2 هفته ميرفت امارات و دبي و تايلند کس بازي يه ديسکو با دادشش تو روسيه کرايه بود شريکي !


  فکر تيکه تيکه کردن اين يارو ولم نميکرد شب روز شده بود کابوس من تا با یه بچه ها طرح سوزندن مغازش ريختم اين مرحله اول بود يا کي از دوستام قفل رو باز کرد صداي اژر ما رو تر سوند 5 بطر 10 ليتري بنزين 5 ماشين هيونداي 2 پرايد2 1 پارس همه رو اتيش زديم شب ساعت 2 نصف شب بود با 3 موتو که او مديم ال فرار همه شو اتيش زدم کم بو رفيقم بسوزه شانس اوارديم بخاطر اژیر کار زير 2min تموم شد. شيشه ماشين رو شيکونده بوديم هر کدوم يه بطري خلاصش کرديم گذاشت دختره فهميد کار من بود گفت رضا ديونه شده انگار يه بحثاي وسط اينا شده بود منم بقيه پروژ گاشتم واسه بعد که ...... دختر دوباره خود کشي کرده بود با سم موش کش ديگه واسم هيچي نمونده هيچي مثل ديو نه شدم يه 1 ماهي از مرک اون گذاشت ديگه چيزي واسه زنده بودن وجود نداشت يه چا قو بود من گفتم مير ميکنم تو قلبش تموم بالا تر از سياهي رنگي نيست هر جا رو گشتم ديدم نيست با پرسو جو فهميدم بعد اتيش سوزي زندگي من رفته روسيه 2 3 ماهي گذشت پيگير شدم ببنم کجاست 2 هفته طول کشيد تا فهميدم تو روسيه مست دعواش ميشه يکي با چاقو ميگشه از پنجره پرت ميکنه بيرون اونجا مثل ايران قانون قصاص نيست 12 سال زندان واسش بريده بودن همون سال اول تو زندان کشتنش تو بند قاتل ها . منم از همه جا رونده از همه مونده وايساده بودم که برگرده کارش يه سر کنم جهنم پاي همه چيش وايسم که نشد الان 6 ماه از مرگ رضا ميگزره من 2 هفتست اومدم سر کار به اصرار يه کي از رفقام تو کافي نتش وايسادم اينا رو گفتم چون هنوز گريه هاي نگار يادمه اينم فقط واسه اينکه راحت شم نوشتم نه راحت باشيد من يه ديونه بيشتر نيستم که روزاش با قرص شب ميکنه.

 • 4

 • 0
 • نظرات:
  •   ساینا جون4
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • بابا قرار نیست که هر چیزی به سکس ربط داشت رو بیاد اینجا بنویسید فکر اعصاب ما بیچاره ها هم باشید


  •   مهدى 68
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • اينجا صفحه حوادث روزنامه نيست كه اينارو نوشتى،پنج بار خوندمش تا فهميدم چى به چيه


  •   naz tala
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • نمیدونم چی بگم بعد خوندنش خیلی دلم گرفت،مهم اینه که سر بلند بیرون بیای ،قوی و محکم بشی ،و بعد چند سال از کاری که کردی پشیمون نشی،سعی کن روش زندکی کردنتو تغییر بدی و تمام تلاشتو کنی تا مفید باشی ومایه دلگرمی دیگران به این فکر کن که همونطور که اون دختر با رفتنش تو رو داغون کرد تو هم همین کارو با خانوادت داری میکنی واینکارت ممکنه پیامدهای بدتری از کار اون دختر داشته باشه ؛و اونوقت عذاب وجدان دیگه راحتت نمی ذاره .امیدوارم هر جا که هستی دلت شادو زندگی بر وفق مرادت باشه.


  •   Ali-shot
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • غلط املاييت بيداد ميكرد
   آقاي آدمين با من مشگل داري چرا داستان منو چاپ نميكني آخه مال من كه صد برابره اين قشنگتره


  •   llvllaMaD.007
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • اه...
   ۱۰۰۰ بار گفتم ادمین جون مادرت این داستانا رو نزار.بابا ما اعصاب داریم.میایم اینجا داستان سکس بخونیم یکم از فکر بدبختیا بیایم بیرون نه این که بدبختیا دیگران هم اضاف بشه بش.والا من داستان خودمو اگه بگم گریه میکنن بچها.اما به فکر ما هم باش.مرسی


  •   faraz hot
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • Che begam vala?! ishala k movafagh bashi


  •   takavarjoon
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • جای داستانت اینجا نبود ولی ظاهرا جای دیگه نبود که خواننده داشته باشه. خیلی کیری نوشته بودی و غلط املایی و انشایی زیاد داشت. میدونی این چیزا رو تو دفتر خاطراتت بنویس که خودت بفهمی چی داری میگی ما که اینجا میاییم واسه اعصاب خورد شدن نیست واسه سرگرمی و حال کردنه. یادت باشه. لطفا دیگه داستان ننویس. دفعه بعدی فحش میخوری کله کیری.


  •   wolfandsheep
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • مغازشو حال کردم. بقیه اش هم ذست تو نسوده ولی پس داده دیگه


  •   nimalashi
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • منم فیلمشو دیدم.سلمان خان چی شد؟با خواهرت ازدواج کرد؟


  •   no pm sanaz
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • (( خلاصه داستان برای دوستان عزیز ))
   من بودم حاجی نصرت ،رضاپونصد،علی فرصت
   آره واینا خیلی بودیم
   کریم آقامونم بود!
   کریم؟ کدوم کریم؟
   کریم آق منگل! میشناسیش!
   از ما نه از اونا آره که بریم دوا خوری.......
   .
   .
   حالا ما به همه گفتیم زدیم ! شما هم بگید زده!
   خوبیت نداره


  •   مرد قوی
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • :( :( :( :( خوب وغمناک بود


  •   Amir eshghi
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • are jonam ta 2 sal man faghat be on shomare dadam.bade 2 sal omad goft har chi bode. H beine ma dige tamome!
   Akhe adame hesabi inam shod dastan.az in admin tajob dareh chera injor dastanha ro mizareh ba inke barha dostan eteraz kardan .asabe injor dastano nadaran.
   Ye joraei engar khanandton kam shodeh. Va har chi miad daseton mizarid


  •   no pm sanaz
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • ممنونم استاد مکس
   مثل همیشه کامل
   ما که ذهنمون یاری نکرد


  •   saeid d
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • اومدیدم بعد چند روز جق بزنم کیرم خوابید مادرچوط


  •   Username2
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • واقعا ناراحت کننده بود
   ببین اگه مغازشو اتیش زدی دمت گرم
   هر چند که گذشته ولی تو باید خیلی زود تر دنبال علت حرف نزدن اون دختر با خوتو میگرفتی شاید اینطور نمیشد.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو