داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

آرزوی پنج ساله

1399/05/24

سلام به همه دوستان جقی این داستان سکس من (امیر ۱۸ ساله با قد ۱۹۰ اینقدر همه الکی قد خودشون رو زیاد گفتن که من جرعت نمیکردم بگم قدمو با یه هیکل عادی یه مقدار شکم دارم فقط) با خاله زهرامه مشکل داری نخون نیای کص بگی بعدا
من از بچگی توی دست و بال خالم( یه زن 40 ساله با قد حدودا ۱۷۵ سینه های ۷۵ و باسن تقریبا بزرگ) بزرگ شدم چون توی فامیل اون فقط پسر هم سن و سال من داشت و من زیاد خونمون میرفتم یجورایی تمام تابستون خونه خالم اینا بودم تا حدود ۱۲ ۱۳ سالگی که با اینجور مسائل آشنایی نداشتم سرم تو کون خودم بود و فقط با پسر خاله هام بازی میکردم از تقریبا ۱۳ سالگی بود که با پسر همسایمون سکس و تجربه کردم و هنوزم ادامه داره ( کونیه میاد میده میره ) و بعد با جق آشنا شدم که کلا بگا رفتم و مسیر زندگیم عوض شد :)))
خوب بگذریم دید زدنای من و دست مالیام به بهونه های مختلف از اون تایم استارت خورد و حس میکردم خاله هم متوجه این داستانا میشه ولی خوب هنوز چراغ سبزی ندیده بودم منم سنم خیلی پایین بود و جای بچش بودم و واقعا برای چراغ سبز نشون دادن خیلی زود بود خاله من کلا آدم راحتیه و منم چون توی خونش بزرگ شدم زیاد سخت نمیگیره حتی شلوارشم چند باری جلوم عوض کرده ولی خوب منم خیلی ندید بازی در نیوردم و در حد ی نیم نگاه بوده چند سالی میگذشت ک همینجوری من خالمو دید میزدم و اگه موقعیتی بود ( رد شدن از جای تنگ، دست مالی به بهونه دادن بچه و این داستانا )استفاده میکردم تا اینکه یبار که با خالم اینا رفته بودم مسافرت (خانواده خودم نبودن) من شبو توی چادر پیش خاله خابیدم (ازونجایی ک شوهر خالم تریاک میکشه همیشه یه چادر ی نفره با خودش میاره و جدا از همه برا خودش عشق میکنه) یه ده دیقه ک گذشت خاله گوشیو گذاشت کنار و پشتشو کرد به من و خابید من کم کم فکرم کج رفت و آروم آروم چسبیدم به خاله یکم که خودمو مالوندم کیرم کنترل جسممو به دست گرفتو من آروم دستمو کردم توی شلوار خاله همین ک خاستم دستمو سمت کصش ببرم یهو مث اینکه برق گرفتش از جا پرید من سریع دستمو کشیدم بیرون و خودمو زدم به خواب داشت توی شرتشو نگاه میکرد فک کنم حس کرده بود حشره ای چیزیه ک خوب اون شبم گذشت و چند شب دیگه توی مسافرت من خودمو مالوندم ولی جرعت انجام کاریو نداشتم ک یوقت مثل اون شب نپره خلاصه گذشت و من شد 18 سالم که یروز که منو خالم تنها شده بودیم و خالم سرش توی گوشی بود من داشتم از پشت سرش تمرین میکردم موهاشو ببافم ولی خوب همش خراب میشد و بلد نبودم یچیزایی دیده بودم از خواهرم اینا ولی خوب بازم نمیتونستم درست ببافم یکم ک زور زدم موهاش گره خورد و با خنده گفتم خاله موهات گره خورد یکم دست مالیشون کرد و باز شدن و بعد یکم بافت خودش ک یاد بگیرم یکی دوبار دیگه تست کردم ولی بازم ریدم گفتم نه مث اینکه در این زمینه استعداد ندارم گفت پس توچی استعداد داری گفتم ماساژ بدک نمیدم یهو گوشیشو قفل کرد دراز کشید و گفت بسم الله ببینم چیکاره ای یکم از روی لباس ماساژ دادم ولی خو گفتم اینجوری ک فایده نداره من ماساژ تایلندی بلدم اینجوری میترسم یوقت رگی چیزی ازت بگیره ( نه ماساژ تایلندی بلدم ن میدونم چجوریه ن میدونم که رگ میگیره اگه بد ماساژ بدی فقط میخواستم به اهداف کثیفم برسم )
گفت خو تایلندی ماساژ بده گفتم از رو لباس ک نمیشه لباسشو زد بالا کامل گفتم درش بیار راحت تر باشی در اوردو گفتم روغن ماساژ اینا هم میخاداا گفت روغن ماساژ ک ن ولی روغن بچه هست توی فلان اتاق برو بردار من ک پاشدم متوجه بلند شدن کیرم شد ولی خوب چیزی نگفت رفتم تو اتاق برگشتم دیدم چراغو خاموش کرده و فقط ی نور خیلی لایت از نور مخفی هاشون روشن بود گفتم چیشد رویایی کردی داستانو گفت چراغ داشت چشمک میزد ترسیدم بسوزه خاموش کردم اومدم کنار خاله نشستم گفتم سوتینو در نمیاری چرب میشه ها گفت خودت بازش کن بازش کردم و درش اورد روغنش اسپری ای بود یکم که اسپری کردم گفت نریزی روی شلوارم یکم کشیدمش پایین در حد دیده شدن چاک باسنش چیزی نگفت و شروع کردم به ماساژ دادن چون دورس پوشیده بودم آستیناش مزاحم بود درش اوردم ی جوری پرتش کردم که ببینه شروع کردم به ماساژ دادن اینقدر بدنش داغ شده بود ک دستام داشت میسوخت دیگه شهوت داشت از چشام میبارید طاقت نیوردم و خوابیدم روش همین ک شکممو روی پشتش احساس کرد و نفس خییلی سکسی و عمیق کشید که حس کردم آبم الانه ک بیاد یکم همونجوری خودمو روش مالوندم آروم در گوشش گفتم دوس داری؟ یه هووومم سکسی گفت و ی گاز کوچولو از گوشش گرفتم و پاشدم شلوارشو کشیدم پایین خودشم باهام همکاری کرد چی میدیدم یه کون سفید و سکسی با یه کص سبزه اون وسط چشمک میزد طاقت نیوردم شروع به خوردن اون کص تمیز و داغش کردم مزه خوبی نمیداد خدایی، ی حالت تلخی و ترشی داشت ولی اون لحظه اصلا برام مهم نبود همین ک زبونم به کصش خورد ی لرز توی بدنش افتاد و هی خودشو فشار میداد به سمتم بلند شدم خواستم بچرخونمش که یکم ازش لب بگیرم و سینه هاشو بخورم ولی انگار خجالت میکشد و خودشو سفت گرفته بود و نمیچرخید حتی نمیزاشت ازش لب بگیرم بیخیال شدم شلوارو شرتمو با هم در اوردم و یکم روغن روی کل بدنش اسپری کردم کص کونشو کامل چرب کردم پاهاشم یکم مالوندم با دستای نسبتا چربم یکم کیر ۱۷ ۱۸ سانتیمو چرب کردم و خوابیدم روش دوست نداشتم این لحظاتو از دست بدم واسه همین اصلا عجله نکردم یکم روش وول خوردم و آروم سر کیرمو گذاشتم جلوی کصشو یه فشار کوچولو دادم بخاطر چربی کصشو کیرم خیلی راحت و سریع کیرم فرو رفت به یکی از بزرگ ترین آرزوهام رسیده بودم اینقدر اون حسو دوست داشتم که تلمبه نمیزدم یکم صبر کردم و شروع کردم به تلمبه زدن اول اروم شروع کردم و کم کم مثل خروس فقط تلمبه میزدم صدای تلمبه هام کل فضای خونرو پر کرده بود حدود ۴ ۵ دیقه طول کشید که دیگه میخاست آبم بیاد در گوشش گفتم داره میاد چیزی نگفت منم تا قطره آخر آبمو ریختم توش همونجور موندم یکم مالوندمش ولی دیگه روم نمیشد باهاش صحبت کنم گفتم چیکار کنم چیکار‌نکنم پاشدم رفتم دستشویی گفتم شاید خودشو جم کنه که منم لباسامو بپوشم برم خونه یکم طولش دادم وقتی درو باز کردم دیدم به پهلو همونجوری لخت و پشت ب من خابیده دوباره کیرم راست شد رفتم از پهلو بغبش کردم و چسبیدم بهش با یکم زور به پشت خوابوندمش ولی چشماشو بسته بود و اصلا نگاه نمیکردم لبامو گذاشتم رو لباش یکم خوردم ولی دیدم همراهی نمیکنه رفتم پایین تر و رسیدم به سینه هاش سایزشون حدودا ۷۰ ۷۵ بود چون آبم اومده بود مثل دفه اول خیلی حشری نبودم دو دیقه خوردمو مالیدم دوباره حسم برگشت رفتم پایین تر خواستم باز کصشو بخورم یکم ک زبون زدم دیدم مزه آب کیر و روغن بچه میده بیخیال شدم و دوباره رفتم رو سینه هاش همونجوری ک سینه هاشو میخوردم ایندفه از جلو دوباره آروم کردم تو کصش ی نفس کشید ک دوباره شروع شد سینه هاشو میخوردم و تلمبه میزدم کلا توی یه دنیای دیگه بودم دیدم داره ی ریز آخ و اوخ میکنه برعکس دفه اول ک مثل یه مجسمه شده بود یکم که آه آهش بلند شد منم حشری تر شدمو سریع تلمبه میزدم هرچی سریع تر تلمبه میزدم آه و اوهش بیشتر میشد کشیدم بیرون و به پهلو خوابوندمش از پشت دوباره گذاشتم توش یه پاشو دادم بالا و باز شروع کردم یه دستمم رو سینش بود دو دیقه ک تلمبه زدم دیدم خیلی صداش بیشتر شده منم چون یبار آبم اومده بود این دفه یکم دیر تر میومد دیگه راحت تلمبه میزدم و نمیترسیدم زود آبم بیاد یکم دیگه ادامه دادم دستمو از رو سینش برداشت گذاشت روی کصش و فهمیدم منظورشو شروع کردم مالوندن و تلمبه زدن آبم میخاست بیاد و مثل برق تلمبه میزدم ک یهو ی جیغ کشید و فهمید ک آبش اومده تمام بدنش لرزید و منم ۱۰ ثانیه بعد همه آبمو ریختم توش دوباره شروع کردم به نوازش کردن و کیرم آروم آروم اومد بیرون باز دیدم ن من روم میشه تکون بخورم نه خاله امکانشم بود پسر خاله هام از بیرون بیان خونه دوباره رفتم دستشویی وقتی اومدم دیدم لباساشو پوشیده و توی آشپز خونس لباسامو پوشیدم ولی روم نمیشد چیزی بگم اومدم برم خونمون ک گفت امیر کجا گفتم میرم خونه گفت بیا بشین بهت شربت درست کردم ( با یه لبخند مهربانانه) شربتو خوردم خدافزی کردم و رفتم شب تو واتساپ پیام داد و گفت دستات چرب بود شلوارمو خراب کردی😒 گفتم جبران میکنم عشقم ی بوس فرستاد و گفت امروز جبران کردی.
ببخشید طولانی بود اگه خوشتون اومد بگید سکسای دیگمونم بهتون تعریف کنم دوستان.

نوشته: Dybala


👍 9
👎 19
35000 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

908345
2020-08-14 00:38:53 +0430 +0430

خونتون زیاد می رفتی و بعد زیاد خونه خالت بودی!!
وات دع فاک 😂 😂 😂
بیا خودم دو تا سوپر بهت می دم با همینا جق بزن

آقا حالا من کنکور به تخممه شما چرا نمی رید درستونو بخونید خدانشناسا 😂


908388
2020-08-14 01:58:08 +0430 +0430

راستی مزه اب کیر چجوریه؟
تو اگه کونی نباشی که نمیدونی چجوری
میدونی؟

4 ❤️

908408
2020-08-14 02:57:38 +0430 +0430

خالت جای ننت بوده کردیش. خاک بر سرت. حداقل یه خاله جون چند سال بزرگتر از خودت راه داشت، نه زن چهل و چند ساله رو وقتی خودت بچه ای. خاک بر سرت. اوسکول کونی.

4 ❤️

908414
2020-08-14 03:36:57 +0430 +0430

خونه تون زیاد میرفتی ؟؟؟ خخخخ وای خدا وقتی مینویسی دستت رو‌‌ از شلوارت بکش بیرون
اون شب تو باهاش خوابیدی پس پسرش که هم سن تو بود چرا با مامانش نخوابید ؟؟
کس گفتی آی کس گفتی

2 ❤️

908424
2020-08-14 05:08:55 +0430 +0430

جقی خودتی …کس گو هم خودتی … به پسر کون کن همسایتون هم تهمت نزن . تو بهتر نیست بگفته حودت سرت تو کون خودت باشه و از خیر داستان نوشتن بگذری . در ضمن اون شماره خاله ات رو …رد کن بیاد میخوام براش روغن ماساژ ببرم .

1 ❤️

908434
2020-08-14 06:29:50 +0430 +0430

شوهرخاله تریاکی بود؟ پس قاعدتا کمرش مثه بتُن سفت بوده و خاله ات رو جوری میکرده ک از کسش نفت استخراج بشه دیگه واسه چی اومد به تو کس داد اونم انقد راحت؟
شربت، کیر 18 سانتی، ماساژ و روغن، لرزید و ارضا شد، اوف چی میدیدم و… همه فاکتورای کستان نویسی رو هم رعایت کردی :)
اون چادر تک نفره پسراشم توش راه نمیداده بعد توی گوزو رفتی اونجا کسشو مالیدی؟ اصل داستان:

وقتی بچه بودی زیاد خونه خاله ات میرفتی و تو گیر و دار بلوغ یه نگاهیم به کونش مینداختی و به یادش جلق میزدی، تو یکی از مسافرتا خاله ات رفت تو چادر تک نفره خوابید شوهرخاله ات هم بعد کشیدن تریاک و سفت شدن کمر هوس یه کون مشتی کرد ولی چون زنش تو چادر نبود اومد از پشت چسبید به تو و جوری کونتو نواخت که تا سه روز بعد سوراخت باز مونده بود و هر نیم ساعت سوت بلبلی میزد

آره عزیزم، دیس…

5 ❤️

908456
2020-08-14 08:41:05 +0430 +0430

قد خیلی مهمه تو داستان ، اون پسر همسایتون که میده ، قدش چنده ؟😁

1 ❤️

908475
2020-08-14 10:06:06 +0430 +0430

چرند بود

1 ❤️

908519
2020-08-14 14:02:20 +0430 +0430

لعنت به شماها. سکس با محارم رو تبلیغ و تعریف نکنین. آخه پستی هم حددی داره. عههه. اون بچگیت هک ک گفتی خودت بودی میرفتی میدادی میومدی. چون یه کونی میتونه بره سراغ محرمش.

0 ❤️

908526
2020-08-14 14:36:32 +0430 +0430

خاله آدم عین مادر آدم میمونه من متعجب هستم که چطور این مزخرفات به ذهن بعضی ها حتی خطور میکنه؟؟ 😕 😕

0 ❤️

908530
2020-08-14 15:01:29 +0430 +0430

تو خودت کصی کص کش
تورو نمیگیم
عموجون

0 ❤️

908570
2020-08-14 20:11:45 +0430 +0430

مطمئنی اون کونی بود؟؟؟؟
میاد میدادو میرفت😂😂😂

پسر خالت که هم سنت بود کجا بود اونشب؟؟
شاید اونم پیش خالش بوده😂😂😂
دست پشت دست بسیار است رفیق😂👍

1 ❤️

908576
2020-08-14 20:43:12 +0430 +0430

جقی خان ما حوصله نداریم بیایم اینجا فیلم سوپرهای نوشتاری شما جقیارو بخونیما!!
ک سکش ننویسی میمیری؟ د بین اموس ننویس…ک یرخر تو لنگ و پاچه مامانت ننویس

0 ❤️

908608
2020-08-14 23:36:02 +0430 +0430

خیلی وقتی بود جمله “چی میدیدم” رو تو داستانا ندیده بودم و همینطور “طاقت نیاوردم” و اینکه هربار ابن دو جمله رو دیدین شک نکنین دروغه داستانش😂😂😂😂

0 ❤️

908610
2020-08-14 23:39:07 +0430 +0430

خوشمون نیومد
دیگه نیای شرو ور بگی

0 ❤️

909566
2020-08-19 00:52:46 +0430 +0430

ارائه انواع ماساژهای ریلکسی،آموزش ماساژ… 👌 🌹 🌹

0 ❤️

910613
2020-08-23 17:56:48 +0430 +0430

دوباره امیر و کصتان هاش کلا فحش هم نمیدم به این بشر حتی اگه امیر نباشه فاک🖕

0 ❤️

916082
2020-09-12 00:42:57 +0430 +0430

ارائه انواع ماساژ ویژه خانمها 😘

0 ❤️

909316
2020-09-23 15:10:52 +0330 +0330

ماهم ک ساده

0 ❤️Top Bottom