آريا و مامان و خاله جون

  سلام من آریا هستم و 20 سالمه تنها بچه خانواده هستم. یه مامان خوشگلم دارم که 41 سالشه و یه خاله که3 سال از مامانم کوچیکتره. اسمش میتراس و بچه دارهم نمی شه. خاله میترا همه کاراشو با مامانم انجام میداد از خرید گرفته تا ....


  خاله میترا و مامانم خیلی با هم راحتن. مثلا بعضی وقتا می شنیدم که از سکس به هم صحبت میکنن که دیشب چه جوری سکس کردن یا دوست دارن چه جوری سکس کنن وازاین حرفا...... اینم بگم که خاله میترا هیکل سکسی داره بدن جا افتاده سینه های گوشتی )سایز85( کون قلمبه و پاهای تپل. خلاصه هر چیزی که برای حشری کردن یه مرد لازمه. ماجرایی رو که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به 2 سال پیش وهمش ازاونجایی شروع شد که من بعضی وقتا با مامانم میرفتم حموم. یعنی ازبچگی این جوری بوده و برام عادی بود. ولی مامان هنوزم فکر میکرد من همون آریا کوچولوم و جلوم لخت لخت میشد. راستش تو بچگی اصلا از این کار خوشم نمیومد ولی بزرگتر که شده بودم خوشمم اومده بود. من با مامان خیلی راحت شده بودم. هرسوالی که برام پیش میومد می پرسیدم. اونم جواب می داد. مثلا برام گفته بود که چه جوری به دنیا اومده بودم.


  یه بار بهش گفتم مامان چرا اینقدر سینه هات بزرگه؟ آخه واقعا بزرگ بود. تو فامیل تک بود، تو بزرگی وسکسی بودن. اینو از نگاه های بچه های فامیل تا مردای فامیل میشد فهمید.}سایز 95{ خندید وگفت بزرگتر که شدی می فهمی. وقتی زیاد گیر دادم گفت: اینا دلخوشی باباته. فهمیدم که بابامم عاشقه سینه های مامانمه و فهمیدم چرا بعضی وقتا موقع خواب مامان به بابا می گفت شیر نمی خوای؟ همیشه به بهونه ی شستن تن و بدن مامان میتونستم به سینه هاش وکل بدنش دست بزنم وهمیشه وقتی دست به کونش میزدم خودشو می داد عقب. فکرکنم از کون خیلی تحریک میشد. مامانم هیچی نمی گفت ولی وقتی زیاده روی می کردم میگفت دیگه داری شیطونی می کنیا! چون دودولم گنده میشد واونم می فهمید ولی اینا باعث نمی شد که دیگه با مامان نیام حموم. می گفت: عیبی نداره عادی میشه. تو این سن همه همین جورین )ندید بدید( بهم چیزی نمی گفت فقط می خندید. یه باربهش گفتم چرا میخندی؟ گفت آخه با این سنت چیزی از بابات کم نداری. نمی دونم همسن بابات بشی چی ازآب در می یای. خدا به داد زنت برسه. بعد منو محکم تو بغلش گرفت. طوری که کیرم رفت لای پاش وسینه هاشو فشار میداد تو صورتم وهمش قربون صدقم میرفت. اولین باری هم که آبم اومد جلوی مامانم بود. آخه همیشه مامانم موهای کیرمو برام میزد و منم برای مامانم این کارو میکردم. یعنی موهای کسشو براش میزدم مامانم خودش این جوری می خواست. از این کار لذت می برد. پاهاشو باز می کرد منم با یه دست کسشو صابونی می کردم و با اون دستم براش می زدم. می فهمیدم که از این کار من لذت می بره ولی به روش نمیاورد که من پر رو نشم. منم از قصدهمش دست چپمو می مالیدم رو کسش اونم چشماشو می بست و حال می کرد.


  یه بارکه داشت موهای کیرمو میزد دستش رو حسابی صابونی کرد. کیرمو گرفت وشروع کرد به زدن. ولی اینقدر کیرمو اینور اونور کرد تا آبم ریخت تو دستش. من نمی دونستم چی شده. از مامان پرسیدم. اونم گفت هیچی عزیزم دیگه مرد شدی. بعد کیرمو)آخه دیگه مرد شده بودم( گرفت و بوسید. بعد از اون روز رومون بیشتر به هم باز شد چون دیگه همش باهام شوخی می کرد و با کیرم ور میرفت یا کونشو میمالید به کیرم. جوری که مثلا اتفاقی بوده. وقتیم که خیلی حشری می شدم میگفت راحت باش. اگه می خوای جق بزن. می گفت کسمو نگاه کن جق بزن. خودتو خالی کن. ولی من چون عاشق سینه هاش بودم همیشه یه دستم روی سینه هاش بود و جق می زدم.


  یه دفه ازش خاستم که اون برام جق بزنه. با التماس قبول کرد. کنارم رو زانو نشست طوری که سرش سمت کیرم بود وکونش طرف من. شروع کرد برام جق زدن. خیلی آروم و حرفه ای این کارو میکرد. منم با کونش بازی میکردم تا آبم اومد. بهترین جق عمرم بود. ولی نمی دونم چرا ازم نمی خواست که باهاش سکس کنم. منم که روم نمی شد. فکر کنم همه این چیزا رو برای خاله میترا هم تعریف کرده بود و گفته بود که چه کیر مردونه دارم. چون متوجه شده بودم که خالم یه جور دیگه نگاهم می کنه و حتی رفتارشم با من عوض شده بود. دیگه خودشو انقد جلوی من جمع وجور نمی کرد. برعکس راحت ترم شده بود. مثلا باهم شوخی میکردیم جلوم خم میشد تا سینه هاش معلوم بشه یا می نشست روی پام و...


  یه روز خاله میترا و مامان رفته بودن خرید. منم تازه از فوتبال اومده بودم و ولو شده بودم رو کاناپه. حولمو برداشتم برم حموم که مامان وخاله اومدن. من گفتم: میرم یه دوش بگیرم. مامانمم گفت: منم خیلی عرق کردم باید یه دوش بگیرم. برو منم میام. گفتم: باشه. خواستم برم که خاله میترا گفت: منم میام! من خیلی جا خوردم. مامانمم گفت لازم نکرده. تو صبر می کنی بعد از ما میری. خاله هم راضی شد. منم رفتم ولی تو دلم همش به مامان بد و بیراه می گفتم که جلوی خاله میترا رو گرفت. رفتم تو حموم. زیر دوش بودم که یه دفعه مامان اومد تو. مثل همیشه لخت لخت. همین جوری که داشت میومد جلو سینه هاش تکون می خورد. منم که مثل همیشه فوری شق کردم. مامان خندش گرفت. گفت: حالا صبر کن برسم بعد. اومد زیر دوش کنار من. منم بغلش کردم وبوسیدمش. با لحنی بیحال گفت: برو اونور توام. دارم از گرما می میرم. نچسب به من. منو میگی! کلی ضدحال خورده بودم. کیرم داشت دیگه می خوابید که یه دفعه دیدم خاله میترا با شورت و کرست مشکی که سفیدی بدنشو جذابتر می کرد اومد تو. فکر کنم مامان از بس هول بود در رو کامل نبسته بود. من که تا حالا خالمو اونجوری ندیده بودم کلی کف کردم و دوباره کیرم مثل سنگ شد. مامانم دیگه صداش دراومد: مگه نگفتم صبر کن بعد ما؟ چرا اومدی؟ خاله میترا گفت: آخه منم گرمم بود. داشتم می مردم. ولی معلوم بود که داره دروغ میگه چون همش نگاهش به کیر من بود. منم که یادم رفته بود لخت لخت با کیر شق شده جلو خالم وایسادم. فقط داشتم خالمو با شورت و کرست دید میزدم. خلاصه خاله میتراهم خودشو جا کرد. مامانم دیگه چیزی نگفت. خاله میترا تا اومد کنار من بهم گفت: این چیه دیگه شیطون؟ داشتین چی کار می کردین؟ مامان گفت: خفه شو میترا! این عادتشه. همیشه همین جوریه تو حموم. خاله میتراهم خندید و گفت: چه عادت خوبی. خوش به حالت. مامانمم خندش گرفت ولی من ققط تو نخ سینه ها و خط کس خاله بودم. خاله همش به بهونه های الکی خودشو می مالید به من و به کیرم دست میزد. منم اولش خجالت می کشیدم ولی خوشم میومد. مامان گفت: میترا بچه ی منو اذیت نکن. خاله هم گفت: کاریش ندارم که توام. من که دیگه داشتم میمردم از شق درد. وقتی خالم دید دارم بد جوری نگاش میکنم به شوخی گفت: می خوای اينارم در بيارم راحت باشي؟ منم با پررويي گفتم: اگه اين کارو بکني که خيلي خوب ميشه. اونم ازخدا خواسته پشتشو کرد به من گفت: بازش کن. گفتم: چيو؟ خالم گفت بند کرستو ديگه. مگه نمي خواي ببيني؟ واي من عاشق اين کار بودم. هر وقت تو فيلم سوپر اين صحنه رو ميديدم 100 ميزدم عقب و دوباره مي ديدم. بعد خالم برگشت و گفت: بيا ببين چطوره. منم گفتم: عالي. ولي چون مي خواستم نشون بدم که چقد مامانمو دوست دارم گفتم: هرچي که باشه به مامانم که نمي رسه. با اين حرفم خالم شاکي شد ولي مامانم کلي حال کرد. منو بغل کرد و سينه هاشو فشار داد تو صورتم. مي دونست من عاشق اين حرکتم وهمش قربون صدقم ميرفت. خاله ميترا که ديد اينجوريه خواست برگه برنده رو کنه. ديدم خم شد و شورتشو در آورد. واي ديگه نمي شد رو اين کون حرف زد. واقعا حرف نداشت. بعدشم همش خودشو از پشت مي ماليد به من. منم ديگه نتونستم تحمل کنم و از پشت چسبوندم بهش و سينه هاشو گرفتم. خاله ميترا هم يه آه کشيد. معلوم بود اونم خيلي حشريه. همش کونشو مي دادطرف من.... منم که ديگه پر رو شده بودم وحشري. اصلا يادم نبود مامانم داره منو نگاه مي کنه. آخه صداش در نميومد. بعد خالم خوابيد کف حموم و گفت بيا بخواب رو من. منم يه نگاه به مامانم کردم. ) يعني اجازه( اونم با لبخند گفت برو پسرم. اينم خالته. غريبه که نيست. عيبي نداره. منم رفتم. خالم ازم خواست که سينه هاشو بخورم. منم مثل قحطي زده ها مي خوردم تا اونجا که مي تونستم سينه هاشو ميکردم تو دهنم. خالم داشت آخ و اوخ مي کرد و همش ميگفت بخور... فشارش بده.... نوکشو گاز بگير... بعد کيرمو با دستش گذاشت دم کسش و گفت بکن تو. ولي لازم به گفتن اون نبود. چون قبل از اين که حرفش تموم بشه من کيرمو تا جايي که مي تونستم کردم تو. واي چه کسي! اولين بار بود مزه ي کس کردن رو مي چشيدم. هيچي نمي فهميدم. فقط وحشيانه تلمبه ميزدم. خالمم مي گفت محکم تر... تندتر... بکن بکن.مني که هميشه تا دستم به کيرم مي خورد مي خواست آبم بياد نمي دونم چي شده بود اصلا انگار نه انگار. انقدر محکم تلمبه ميزدم که خالم گفت: بلند شو کمرم درد گرفت. وقتي بلند شدم ديدم مامانم داره با خودش ور ميره و سرو صداش حمومو برداشته. خاله ميترا بلند شد و دستاشو گذاشت رو ديوار و خم شد گفت: زود باش ديگه شروع کن مردم. از اينکه يه زن 38 ساله داشت به من 18 ساله کس نديده التماس ميکرد حال ميکردم. بعد دوباره کيرمو با يه تف جانانه کردم تو کسش. حالا ديگه من سرپا بودم و راحت تر مي تونستم تلمبه بزنم. خالم همچنان جيغ ميزد که انگار داره پاره ميشه. هم من تلمبه مي زدم هم اون خودشو به طرف من هول مي داد. بعد دستاي مامانم رو روي پشتم حس کردم. فکر کنم اون ديگه ارضا شده بود و اومده بود پيش ما. تو همين حال و هوا بودم که احساس کردم که يه چيزي مثل سيل مي خواد از کيرم بزنه بيرون. ديگه فرصت نشد به خالم بگم. يه آه بلند کشيدم و تمام آبمو ريختم تو کس خاله ميترا. اونم بدترازمن صداش دراومد. انگارداشت ازلذت مي مرد. داد ميزد: واي سوختم... چقد داغه... آتيشم زدي... بريز همشو. بريز تو کسم. منم همه ي آبمو خالي کردم.... مامانمم از پشت منو بغل کرده بود. خودشو مي ماليد به من. بعد خاله ميترا برگشت و کيرمو کرد تو دهنش و تا قطره آخرشم خورد. بعد مامان گفت: بسه ديگه. پاشين بريم. الان منصور)بابامه( مياد. مارواينجوري ببينه اصلا خوب نيست. بعدشم همگي يه دوش گرفتيم و رفتيم بيرون. خاله ميترا به مامانم مي گفت: من اگه همچين پسري داشتم ديگه شوهرلازم نداشتم. من که تا يک هفته تو کما بودم که چي به من گذشته. خيلي حال کرده بودم.بعدازاون جريان مامان همش به من مي گفت: ديگه اين کارو با خاله ميترا نکن. يه وقت آبرو ريزي ميشه. به خاله ميتراهم ميگفت که با آريا کاري نداشته باش ولي خاله ميترا دست بردار نبود. فکر کنم خيلي بهش حال داده بود. همش باهام از سکس حرف ميزد و باهام شوخي ميکرد. يه بار يادمه وقتي ما خونشون بوديم توي آشپزخونه گير داد که بايد کيرتو ببينم و مي گفت واقعا بايد به بابات احسنت گفت. بيبين چي ساخته! حالا ديگه بعد از سکس با خاله اونم جلو مامان رابطم با مامان نزديکتر و سکسي تر شده. يعني خودش فهميده بود که چه چيزي هميشه در کنارش بوده ولي استفاده نکرده. يه جورايي به خاله ميترا حسودي ميکرد ولي روش نمي شد بگه. شايدم مي ترسيد. نمي دونم ولی بالاخره با مامان جونم سکس کردم که اونو بعدا براتون میگم. خوش باشید

 • 64

 • 9
 • نظرات:
  •   elnazjon
  • 9 سال،10 ماه
   • 5

  • dastan male ahde daghyanussssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeee...............
   ghadimiiiiiiiiii bud


  •   the boss
  • 9 سال،10 ماه
   • 5

  • اره قدیمیه اما تحریک کنندس


  •   AlirezZza
  • 9 سال،10 ماه
   • 3

  • chera nesfe bood?vali bahal bood


  •   sinasex
  • 9 سال،10 ماه
   • 7

  • کونی ..این که قدیمیه ..


  •   AMINAGHA
  • 9 سال،10 ماه
   • 4

  • اولین داستانی بود مه خوندم خیلی قدمیه ادمین جان نزار این قدیمیارو


  •   Benjamin_Alex
  • 9 سال،10 ماه
   • 3

  • بهترین داستانیه که خوندم اما تکراری بود.کاش بتونی یه چیزی بهش اضافه کنی.


  •   sorakhe tang
  • 9 سال،10 ماه
   • 3

  • چرا تمام داستانهای این سایت همش ماله سایته آویزونه؟


  •   sorakhe tang
  • 9 سال،10 ماه
   • 2

  • چرا تمام داستانهای آویزون رو کپی می کنید؟؟؟؟


  •   alireza2010
  • 9 سال،6 ماه
   • None

  • salam


   misheh lotfan dastano kamel konid khili ghashangeh vali man ta jaee ke khaleh mitra omad to hamom mitonam bekhonam lotfan baghiasham benvice


   merci<>


  •   uploadKINGGG
  • 9 سال،5 ماه
   • None

  • http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/
   iydhfiugdc


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/
   xopjcfdxl


  •   moeiin
  • 9 سال،2 ماه
   • None

  • are elnaz jon,manam ghablan khonde bodam.biya bebinamet azizam


  •   kosbaz29
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • age bekhay be mamano khalat pol midam age biari bokonameshon,jaghiiii


  •   sagharjoon
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • خودت ريدي توو حلق خودت.
   چاقال بدبخت دروغگوي كوني مادرجنده ي بي خاصيت الدنگ مادربه خطاي پدرسگ كوس ننه ي گشاد بوگندوي نفهم آشغال.
   كير همه ي پسرهاي شهواني تو ناموس نداشته ات.
   ديگه دروغ نگي وگرنه بيشتر فحشت ميدم.
   باعرض پوزش از همه ي دوستان


  •   mehran1100
  • 7 سال،6 ماه
   • None

  • کسکش دروغگو گم شو الان خاله میتراست زیر بچه های شهوانیست


  •   jahan008
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • اوهو


  •   Dr.ERoR
  • 6 سال
   • None

  • سال ۸۲ اینو خوندم


  •   مهرداد کیانی
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • منم اینو ده سال پیش تو آویزون خوندم


  •   عمو خشایار
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • پی نوشت : قدیمی بود متاسفم نظری ندارم ولی این بار دهم که میخونمش.


  •   عمو خشایار
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ..........................................


  •   کیان کس دوست
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • قشنگ بود عزیزم
   دوس داشتی منم دعوت کن بیام یه فیضی ببرم!!! خدا رو خوش میاد!!!


  •   بره جون
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • قشنگ بود


  •   بره جون
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بی غیرتی هم حال میده ها


  •   ابجی وحید
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خوش به حالت سکس با خاله عالیه ، من فقط با دو خواهرم سکس دارم ،


  •   em--tanha
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • قدیمی بود ودروغ
   مجبوری اینتقدر دروغ بگی؟
   خوشت میاد فحشت بدن؟


  •   Aligood18
  • 4 سال،7 ماه
   • 0

  • عااااالی


   واقعا قشنگ بود


  •   shahin3731
  • 4 سال،6 ماه
   • 0

  • اولین داستان محارمی ک خونده بودم این بود


  •   لوپ لوپ
  • 4 سال،6 ماه
   • 0

  • ابشوریختی تو کس خالت بعد کل ابتو خالت خورد
   دروغگوی مجلوق


  •   bad24
  • 4 سال،3 ماه
   • 0

  • د اخه جلقوی سرش بطرف کیرت بود کونش طرف تو ؟ :(


  •   ss2002bb
  • 4 سال
   • 0

  • خاک بر سر تو و مامان ج ن د ت و خاله ج ن د ت تر از مامانت..... بچه ک و ن ی


  •   Alirezaabedi
  • 3 سال،11 ماه
   • 0

  • تکراری بود ک


  •   davood1188676082
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • (sick) (sick) (sick) (sick) (sick) (sick) (sick) (sick) (sick) (sick) (sick) (sick)


  •   sgh99
  • 3 سال،3 ماه
   • 0

  • خوب بود.اگه یه همچین موقعیتی تو خیالات هم باشه بازم خوبه.


  •   shahrokh1396
  • 3 سال،2 ماه
   • 0

  • عالی بود خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوان


  •   ogab1359
  • 3 سال،2 ماه
   • 0

  • نترس حرومزاده پسرت میزار کس زنت


  •   vahidjigar1122
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • جالب بود


  •   nima121212
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • اولین داستان سکسی که خوندم این‌بود


  •   Fatttttttttt
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • عجب خوانواده ای داری تو ماشاالله همشونم جنده


  •   دوست37
  • 5 ماه
   • 0

  • سلام اگر کسی با‌محارمش سکس داشته حتما ب من اطلاع بده چندتا سوال دارم


  •   khaleh-mahin-09338617680
  • 3 ماه
   • 0

  • سلام خاله مهین هستم از تهران حضوری قیمتم برای شب تا صبح 400 برای ساعتی 200 نصف مبلغ کارتی قبول میکنم نصفشو داخل مکانم هر جام مکان داشته باشی و قابل اعتماد باشی میتونم بیام 26 سالمه سفید رو هستم قد وزنم 165-68 سایز سینه هام 65 از پشت جلو میدم ساک میزنم اگه واقعا پایه حال کردن هستی زنگ بزن اونایی که شک دارن یا کلا خیال میکنن سرکاری به قصد مزاحمت بی قید بند بلاک میکنم


  •   amirrr1369
  • 2 ماه
   • 0

  • بچه ها فحش ندین دیگه آگه این کونیا و جنده ها نبودن که همیشه باید تو کف بمونیم همین خونواده های بیغرت هستن که بدون چشم داشت زحمت میکشن تا خودمون تو کف نباشیم درود به شرفت کاش فقط دوتا برادر و 8تا خواهر و 9تا خاله و 16 تا عمه داشتی کس کش


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو