آغوش آرام آرزو

  آخرای شهویور بود ترم اول دانشگاه شروع شده بود
  حس خوبی راجب این موضوع نداشتم با ۲۴سال سن وارد دانشگاه میشدم
  میخواستم بعد پنج سال رشته جدیدیو بخونم
  روز اول خیلی سخت گذشت سنگینی نگاه بقیه رو حس میکردم
  ولی طولی نکشید که همه چیز عوض شد
  سینا با چشم رنگی و چهره ای جذاب با ماشین و تیپ خاصش خیلی زود بین جا خوش کرد
  توی کلاس ما دخترای زیادی بودن بعضی جذاب بعضی ها عادی و بعضیا واقعا غیر قابل تحمل زیاد پیش میومد پسرا به شوخی دختریو نشون کنن و قالبش کنن به یکی تا اذیتش کنن فقط برای خنده ولی هیچوقت جدی نبود چیزی نگذشت که توی دانشگاه یک اکیپ شدیم که شامل ۶تا دختر و ۴تا پسر میشد اولاش دوستای معمولی بودیم البته هنوزم دوستیم کلاسو میپچوندیم میرفتیم بیرون پارک رستوران شهر گردی تو درسا کمک میکردیم به هم رفته رفته رومون به هم وا میشد to
  بین پسر ها فقط من با بقیه فرق داشتم چون فقط به خاطر یکی توی اکیپ بودم طولی نکشید که بقیه هم فهمیدن ولی نمیتونستن قبول کنن «آخه سینا... آرزو؟بیخیال...» یا شایدم منتظر چراغ سبز بودن،نمیدونم..
  آرزو...دختری با جثه کوچیک و قد ۱۵۶ بود که زل زدن تو چشمای زیباش منو آروم میکرد اونقدر برای من بانمک و تو دل برو بود که دوست داشتم ساعت ها بغلش کنم و نوازشش کنم...
  خیلی خاص و با شخصیت و دوست داشتنی بود
  دختری که علارغم سادگی ظاهریش تو چشم همه بود دختر خیلی زیبا با بدن خیلی تراشیده با برآمدی های سینه و باسنش که انگار مهندسی شده بود دل هر پسریو آب میکرد اونقدر زیبا که مجبور بود حلقه دستش کنه ولی برای من نه برای من فقط شخصیتش مهم بود اون خیلی تو دلبرو و با نمک بود و سادگیش این حسو چند برابر میکرد باعث میشد همیشه یه حس دیگه ای بهش داشته باشم هر حسی به جز شهوت...
  اینکه آرزو مغرور بود و به هر پسری محل نمیذاشت اونو شدیدا جذاب میکرد
  کم کم یخ بچه ها داشت باز میشد و شیطنتاشونم همراه داشت سعی میکردن مارو به هم هل بدن هی تنهامون میذاشتن تقریبا شده بودیم سوژشون بین بچه ها یک دختر بود که زودتر از همه این موضوع رو فهمیده بود دختری که منو میخواست اینو میتونستم حس کنم به من نزدیک شده بود من احمقم یک روز بهش گفتم که از آرزو خوشم میاد و کمکم کن بهش برسم اونم گفت این دختر به کلاس تو نمیخوره و بیخیالش شو و سعی کرد منصرفم کنه از تصمیمم
  گوشم بدهکار نبود چشمم بدجور آرزو رو گرفته بود از طرفیم تقریبا سوژه دانشگاه شده بودیم باید یک کاری میکردم بحث آبروی اونم بود آرزو هم فهمیده بود حس میکردم ازم بدش نمیاد برای همین یک قدم جلوتر رفتم و توی پیویش پیام دادم
  -سلام
  +سلام
  -من باید با شما حرف بزنم
  -شنبه بعد کلاس آزمایشگاه،تنها،فعلا...
  +باشه فعلا?
  بالاخره شنبه رسید خیلی روی جملاتم کار کرده بودم باید تکلیفمون رو‌مشخص میکردم
  سوار ماشین شدیم رفتیم پشت دانشگاه سکوت مطلق بود صدام در نمیومد نمیدونم چرا سینا با اون همه ادعا لال شده بود بعد پنج دقیقه بی مقدمه
  -دستت سنگینه؟!
  +خخخ خیلی
  -اوه، راستش...،نمیدونم چجوری بگم
  +راحت باشید
  صدام در نمیومد لال شده بودم اخه چطور ممکن بود سینا با اون همه ادعا نتونه حرف بزنه هیچوقت تو همچین شرایطی نبودم شایدم غرورم اجازه نمیداد شایدم،نمیدونم...
  +ببینید...من از شما خوشم میاد،با توجه به اینکه داریم سوژه بچه ها میشیم اگر شما مایل هستید شرایطتون رو میگید و منم شرایطمو میگم و این دوستیو یک قدم جلوتر ببریم اگر هم تمایلی ندارید همچیو همینجا تموم کنیم.
  +ببینید میدونم من قبل شما با یکی بودم و تجربه خوبی ازش ندارم.
  هه زندگی قبلش؟مثل کف دستم حفظش بودم از اون پسری که اومده بود و بعد ولش کرده بود سینا هیچوقت بیگدار به آب نمیزنه حتی میدونه حلقه دستشم فقط برای حس مسئولیتی که هنوز به اون پسر داره
  -بهتر نیس شرایطتون رو برای با من بودن بگید؟
  شرطامونو به هم گفتیم خلاصش میشد اینکه آرزو یک دختر خیلی خجالتی و حساسه و کمی هم حسود که زندگیش پر از قانون و خط قرمزه بر عکس من که زندگیم هیچ محدودیت و خط قرمزی نداشت بالاخره بعد یک ساعت حرف زدن قبولم کرد خیلی خوشحال بودم وقتی همونجا برای اولین بار دستمو گرفت رضایتو توی چشماش میدیدم انگار دنیارو بهم دادن...
  همون روز تصمیم گرفتیم به بقیه بچه های اکیپ بگیم تا برای همیشه حرفاشونو رو تموم کنن لبخندشون مصنوعی بود به ظاهر خوشحال شدن
  تبریک گفتن ولی میشد حسادتو خشمشونو حس کرد از همون روز فهمیدیم ک تنهاییم به هر کاری دست میزدن که رابطمونو خراب کنن
  همون روز بهش قول دادم که اگر روزی ازم هم جدا شدیم از اکیپ برم تا حرمت هامون حفظ بشه هر دومون میدونستیم این رابطه زیاد عمر نمیکنه...
  ولی گذشت هر روز بهتر از دیروز اون همیشه کنارم بود تو بغلم بود
  بعد سال ها احساس میکردم خودم شدم کنارش آرامش داشتم دیگه اون سینای قبل نیستم(شاید داستان های قبلیمو خونده باشید)
  خیلی باهام راحت بود بعد چند هفته یک روز ازش خواستم باهام بیاد بریم باغمون اول میگفت نه ولی بعدش با کلی اصرار قبول کرد به شرطی که یکی از دوستاشم بیاره ولی اون روز دوستش نتونست بیاد و چون بهم قول داده بود قبول کرد بعد از کلی عکس گرفتن و شیطنت
  روی تخت زیر درخت گردو نشستیم
  درحالی که روی پاهام دراز کشیده بود و داشت دردودل میکرد تمام تمرکزم به خنده هاش بود به لبخند های زیباش و دوستت دارم هایی که بین حرفاش میشنیدم آرومم میکرد نوازش موهاش بهترین حس دنیا بود
  شاید وقت این بود که رابطمونو وارد فاز جدیدی کنم آرزو دختر خیلی خجالتی ای بود نمیشد زیاد از چهره اش احساساتشو فهمید
  چند روز گذشت و تا اینکه یک روز وقتی توی پارک نشسته بودیم توی بغلم تکیه داده بود و با حرفا و شیطنتامون بقیه که چپ چپ نگامون میکردنو مسخره میکردیم گوشیم زنگ زد دوستم بود گرم حرف زدن با دوستم بودم خیلی وقت بود خبری ازش نداشتم که حرارت نفساشو کنار گوشم حس کردم ک میگفت دوستت دارم اون بوسه که کنار لبم مطمعنم کرد که دیگه وقتشه
  -آها...چیزه ببین من بعدا باهات تماس میگیرم...
  قطع کردمو بردمش تو ماشین دیونه شده بودم لب هاشو میخواستم
  -میشه ازت بخوام چشماتو ببندی؟
  +واسه چی؟
  -ببند بهت میگم
  +باشه
  -باز نکنیا...
  لبمو گذاشتم رو لبش دیگه خودم نبودم در کمال تعجب هیچ مقاومتی ازش ندیدم لبشو بوسیدم
  اونقدری میشناختمش که میدونستم منو به کشیده خودش مهمون میکنه ولی نه صورتش از خجالت سرخ شده بود ولی سکوت کرده بود رضایتو تو چشماش میدیدم حس خیلی خوبی داشت ادامه دادم...
  انگار نمیخواستیم این لحظه هیچوقت تموم بشه
  به خودمون اومدیم جفتمون نمیدونستیم درسته یا نه سرمو گذاشتم روی شونش
  -خیلی دوستت دارم آرزو
  همینجور که با دستش صورتمو نوازش میکرد با صدای لرزون و آرام ک انگار از ته قلبش میاد
  +منم همینطور
  بدون درنگ ماشینو روشن کردمو راه افتادم سکوت خیلی سنگینی توی ماشین بود تنها هدفم رفتن به خونه بود
  +داریم میریم کجا!؟
  -نترس یه جای خوب
  +خب بگو کجا؟
  -خودت میفهمی،
  .
  .


  +اینجا خونه کیه؟
  -خونمه
  +واییی سینا مگه تو خونه داشتی؟
  -حالا که میبینی دارم بیا تو
  خیلی مقاومت کرد و نمیخواست بیاد تو خونه حقم داشت ترسیده بود بهش حق میدادم اخر با کلی التماس کشوندمش تو
  تکلیف من که مشخص بود باید میرفتیم توی خونهو ارضاش میکردم
  -بیا تو بشین راحت باش
  +وای سینا چه خونه ای داری چند م...
  لبامو گذاشتم روی لبش دیگه برام هیچی مهم نبود لباشو میخوردم و آروم میخوابوندمش روی مبل بزرگ سه نفره ای که وسط خونه بود
  اووووم
  اومم
  +سینا عزیزم آروم باش
  نه وقتش نبود دنیا برامسیاه شده بود
  از لباش شروع کردم مک میزدم هیچ لذتی بیشتر از این نمیتونست باشه رفتم سمت گردنش میبوسیدم،مک میزدم از برق چشماش معلوم بود ک میترسه ولی دودله همونجور که از لبهاش میخورم یکی یکی دکمه های مانتو سورمه ایشو باز میکردم با دستش مقاومت میکرد و نمیذاشت حقم داشت بدنش خیلی میلرزید
  از روش بلند شدم تا خفش نکنم ترسیده بود
  توی چشماش نگاه کردم
  حسی بین لذت و تنفر رو دیدم
  -بهم اعتماد کن عزیزم
  +نه سین...
  شروع کردم به خودن لباش
  کم کم آروم شد مقاومتش کمتر شد
  مانتوشو کامل باز کردم و اون سوتین مشکیشو که باعث میشد بدن سفیدش و برامدگی سینه های بلورینش بیشتر جلوه کنه معلوم شد
  شروع کردم از گردنش خوردن دستمو روی سوتین و بدن سفیدش حرکت میدادم
  همونجور ک اروم اروم میومدم پایین تر، با یک دستم موهاشو نوازش میکردم با یک دستمم سعی میکردم دکمه شلوارشو باز کنم با لبام تا بالای سوتینشو میبوسیدم و مک میزدم زیپ شوارشو آروم کشیدم پایین دو دستشو اورد پایین و دستمو کنار زد و نذاشت دستامو آروم ببرم بین پاهاش فهمیدم هنوز نمیخواد یا شایدم هنوز زوده؟
  اومدم بالا باز رفتم سمت لباش مک میزدم میتونستم صدای نفس نفس زدناشو بشنوم کم کم صدای نه گفتناش و تبدیل شد به ناله ها و نفسای بریده بریده که نشونه رضایتش بود
  تو حال خودم بودم که دستای باریک و لطیفشو روی تن داغم حس کردم که از زیر تیشرتم وارد شدن و تا پشت کمرم ادامه داشت با ناخوناش اروم چنگ میزد اصلا روی زمین نبودیم نیدونم چطور تیشرتمو از تنم کندم و باز شروع کردم
  الان دیگه وقتش بود دستمو آروم بردم زیر شلوارش که باز بود و از روی شرتش آروم میمالیدم آره،آرزو دیگه برای من بود بدون هیچ مقاومتی هر دو خیس عرق بودیم از روی شرتش حرارتشو حس میکردم حسابی خیس شده بود سرعتمو بیشتر کردم تا صدای ناله هاشو بشنوم از خودش بیخود شده بود اومدم کنارش پاهاشو از هم باز تر کردم و دستمو بردم توی شرتش وااای چقدر داغ بود خیس خیس شده بود تند تند دستمو روش حرکت میدادمو بالا پایین میکردم و به چشماش ک خمار شده بود و گاها باز میشد نگاه میکردم از شدت لذت به خودش میپیچید
  +آهههه سینا آهههه
  نفساش با یک ناله بلند همراه با لرزیدن تنش و بسته شدن پاهاش آروم شد...
  چشمای خمارشو باز کردو نگام کرد اره حس خیلی خوبیه
  سینا تو موفق شدی بیشتر از این چیزی نمیخواستم اومدم روش و شروع کردم به خوردن لباش دستشو اروم میکشید روی برآمدگی شلوارم که اتفاقا خیلی سفت و بزرگ شده بود برام مهم نبود آرزو تنها چیزی بود که بهش فکر میکردم
  با دو دست دکمه های شلوارمو باز میکرد هیچ اجباری نبود نمیخواستم مجبورش کنم دیونه شده بودیم شلوارمو کشیدم پایین
  شوکه شده بود،؟ترسیده بود؟یا شایدم دودل بود؟
  -نترس عزیزم
  دست لطیفشو دورش حلقه کرد و ناشیانه بالاپایین میکرد واییی انگار روی زمین نبودم همه چی جلوی چشمم تیره شده بود منم شروع کردم به باز کردن سوتینش و خوردن سینه های سفید بلورینی که مثل یک اثر هنری بود مک میزدم زبونمو آروم روش میکشیدم بهشون چنگ میزدم
  بازم دستمو بردم بین پاهاش و میمالیدمش بین اون سکوت تنها صدایی که توی اتاق پیچیده بود صدای ناله ها و نفسامون بود
  +آهههه سینا
  -آهههه داره میاد آرزو
  همونطور که سریع دستشو عقبو جلو میکرد و فشار میداد جونم توی دستاش بود هیچ لذتی بیشتر از این نمیتونستم تصور کنم
  +آهههههه اه جونم
  با جهش ریخت روی سینه هاش و سرازیر میشد به سمت نافش وای چه صحنه ای بود
  اونم با دیدن این صحنه باز ارضا شد
  خودمو بیحال انداختم روش و بی جون شدم انگار دنیا دوباره رنگی شده بود
  به خودم اومدم وای سینا چ کار کردی؟
  من تو آغوشش بودم حس آرامش داشتم حس رضایت،صدای قلبشو میشنیدم که مثل گنجشک تند تند میتپید
  +چقدر داغ بود
  -هوووم،دوست داشتی؟
  ...+
  زمان از دستمون در رفته بود شاید بالغ بر یک ساعت طول کشید توی بغلم بود هیچی نمیگفت بعد چند دقیقه بلند شدم لباسمو پوشیدم و دستمال کاغذی روی اوپن رو اوردم تا تمیزش کنم نذاشت دست بهش بزنم دستمالو گرفت خودشو تمیز کرد
  واقعا دوست داشتنی بود توی راه برگشتن هیچی نمیگفت موقع پیاده شدن درو بستو رفت بدون خداحافظی شاید زیاده روی کردم
  فردا تو دانشگاه روم نمیشد برم پیشش هی ازم فاصله میگرفت ازم ناراحت بود بهش زمان دادم بعد از یک هفته ازش خواستم حرف بزنیم
  +سینا من حرفی ندارم باهات.
  -آرزو عزیزم چی شده؟
  +چی شده..!؟
  میدونستم که وقتی منو میبینه اون صحنه ها یادش میاد
  حس تنفر و خجالت رو میشد فهمید
  -آرزو من دوستت دارم
  +من ندارم.
  از اون روز به بعد دیگه نتونستم آرزو رو داشته باشم تمام تلاشمو کردم تا نگهش دارم واقعا کنارش مثل یک بچه آروم بودم
  اشتباه کجا بود؟تند رفتم؟
  شاید خیلی زود بود
  شاید اصلا نباید قدمی برمیداشتم
  ترم تموم شد همینطور ترم های بعدی
  آرزو هیچوقت بر نگشت...
  برای اکیپ جدایی ما مهم نبود نه،چرا بود خوشحالشون کردیم
  سر قولم موندم از اون اکیپ جدا شدم و باز تنها شدم یک جا در اعماق دانشگاه گم شدم...
  آرزو چی شد؟
  اره بعد از من از مرد ها متنفر شد حتی برگشتن عشق سابقش هم نتونست این حسو تغییر بده
  اون دختر حسود رو یادتونه؟
  شد بهونه ای برای جدا شدنمون هم برای قانع کردن خودمون هم بقیه بچه ها
  به هر حال مقصر من بودم دلیلش چه فرقی میکنه چه بهتر که خیانت باشه
  امیدوارم از این داستان لذت برده باشید و قضاوت نکنید ببخشید اگر غلط املاییم داره?


  نوشته: Sinasm98

 • 20

 • 3
 • نظرات:
  •   j.j.buffon
  • 7 ماه
   • 0

  • اعماق دانشگاه دقیقا کجا میشه سینا جان ؟؟؟
   ولی ناموسن گاییدی بس که گفتی سینا . سینا


  •   Keepingm4644
  • 7 ماه
   • 0

  • کیر پدر ژپتو و دماغ پینوکیو تو کون آدم دروغگو


  •   Mr.Christian_Gray
  • 7 ماه
   • 1

  • عالییییی مثل همیشه بی نقص و زیبا انگار اونجایی عالی بود ادامه بده خیلی وقت بود همچین داستان با کیفیتی نخونده بودم


  •   _sinasm98_
  • 7 ماه
   • 3

  • سلام به همه مرسی از نظراتتوم امیدوارم لذت برده باشید بعد از یک سال باز نوشتنو شروع کردم نقدی بود دریغ نکنید حتما میخونم مرسی که ادب رو رعایت میکنید و بازم مرسی از لایکاتون?


  •   Keepingm4644
  • 7 ماه
   • 0

  • سینا حسن تازه نوشتن رو شروع کردی اما جق رو هنوز ترک نکردی ،جان هر کسی دوس داری ادامه نده کسکش جقی


  •   Mr.Christian_Gray
  • 7 ماه
   • 1

  • غلط املاییم اگر داره به بزرگی خودتون ببخشید واقعا زمان زیادی برای این داستان گذاشتم به هر حال این داستانه و هیچ داستانیو هم نمیشه توی این سایت پیدا کرد که صددرصدش واقعیت داشته باشه بنده تمام تلاشمو کردم که خواننده از این داستان لذت ببره راست و دروغشم میذاریم بر عهده خواننده بازم مرسی


  •   _sinasm98_
  • 7 ماه
   • 1

  • مرسی که تا جایی که ممکنه توهین نمیکنید ?


  •   Gangester0311
  • 7 ماه
   • 2

  • یه جورایی منم مشابه این تجربه رو دارم..ولی نه انقدر ارتباط نزدیک


  •   saeeed25
  • 7 ماه
   • 2

  • اقا من یادم نمیاد نیم ساعت پیش چیکار کردم...این چجوری یادشه بعد چند سال....


  •   _sinasm98_
  • 7 ماه
   • 1

  • البته جا داره از مستر گری و اسکای گرل هم بابت وقتی که روی این داستان گذاشتن تشکر کنم بدون شما اصلا به این کیفیت در نمیومد امیدوارم که مورد پسند بقیه عزیزانم قرار گرفته باشه


  •   mohmednsery.951
  • 7 ماه
   • 2

  • بدنبود


  •   Hooman.esf.60
  • 7 ماه
   • 1

  • بابا ماییدی گارو
   سینا سینا
   ولی خوب ‌و روان نوشتی.
   ای ول


  •   Hooman.esf.60
  • 7 ماه
   • 1

  • چون احساس کردم پسر خوب و مودبی هستی چند تا ایراد کوچولو در داستانت را بهت میگم
   یعنی اگر من این داستان و ویرایش میکردم این تغییرات و میدادم
   دیگه یه دفعه ویرایش شده را می‌نویسم:
   خودت ببین مال کجای داستان است


   اون بوسه که کنار لبم کرد مطمئن شدم که دیگه وقتشه


   منو با یه کشیده مهمون میکنه


   از گردنش شروع کردم به خوردن یا شروع کردم به خوردن گردنش


   و درنهایت با فرض حقیقت بودن داستان احتمالا از اینکه بهش نگفته بودی خونه داری ناراحت شده
   دوم اینکه اولین باری که بردیش خونه باهاش سکس کردی و آبتو پاشیدی روی سینه ش
   بهتر این بود که بهش میگفتی خونه داری
   و قبل ازینکه غافل گیرش کنی در مورد این تصمیمت باهاش غیرمستقیم حرف می‌زدی
   چون تو میدونی ماهم میدونیم که سفت شدن برآمدگی شلوارت اتفاقی نبود
   و همین طور اونجاش که گفتی تکلیفم مشخص بود باید می‌رفتیم تو خونه و ارضاش میکردم
   بخودت دروغ گفتی
   میخواستی باد شلوارت بخوابه پسر خوب...


   خوش باشی
   زندگیه دیگه هممون توی زندگی ازین خامی ها کردیم.


  •   waeadsaa
  • 7 ماه
   • 2

  • نگارش عالی دوستان داستان قرار نیست واقعیت داشته باشه ولی باحال بود مخصوصا صحنه سازی ها بازی با کلمات دمت گرم منتظر هستم داستان بعدیتو ببینم


  •   Neshane21
  • 7 ماه
   • 0

  • خودت نظر میدی و خودتو واسه ادامه دادن تشویق میکنی؟ خخخخخخخخخخ


  •   sportic
  • 7 ماه
   • 3

  • سلام سینا جان..عاااااااااااااااااااااالی بود فوق العاده رمانتیک و جذاب...یک شرمی توی نوشته هات بود که خوشم آمد.اسم آلت تناسلی را وقیحانه ننوشته بودی..داستان جالبی بود همراه با نگارش خوب.امیدوارم ادامه داشته باشه


  •   _sinasm98_
  • 7 ماه
   • 2

  • مرسی از نظراتتون مخصوصا هومن عزیز که خیلی خوب تحلیل کرده فقط چند تا موضوع هست هومن جان شما این داستان منو خوندید اگر داستان های دیگه منم میخوندید متوجه یک وجه اشتراک بینشون میشین اونم مشکلیه که چندین ساله گریبانگیر منه و من خیلی چیزارو فقط و فقط برای آبو تاب دادن به داستان هام مینویسم البته اگر نخوندید اسماشونو میگم حتما خوشحال میشم نگاهی بهشون بکنید اینکه خواننده رو مجبور کنم یک نفرو محکوم کنه تو خیلی از داستان های من هست
   بیشتر دوستان گفتن که چطور کل داستان یادت مونده موبه مو شو تعریف کردی کلا بعضی از عزیزان کم لطفی میکنن و فقط کارشون تخریب شخصیته در جوابشون من با اون دختر هنوز دوستم و قراره چند وقت دیگه نامزد شیم هنوزم بهم میگه و توسرم میزنه اینو داستانم خودش خونده از اونموقع هم تاحالا هیچ رابطه ای باهاش نداشتم
   دوستانی که از سبک نوشتنم تعریف کردن خیلی لطف دارن من یک اروتیک نویسیم و هر چرتو پرتیو نمینویسم فقط به خاطر اینکه خواننده خوششش بیاد یا نیاد سبکم سبک بی ادبی نیست اصلا اسم آلت ها رو حدالامکان نمیارم چون خودم حس خوبی نسبت بهش ندارم درعوض سعی میکنم این کسرو با صحنه سازی جبران کنم طبیعیه هیچ داستانی نیست که همه خوششون بیاد یا همه بدشون بیاد بازم مرسی از نظرات خوبتون و لایکاتون


  •   Aliakbar__0203
  • 7 ماه
   • 0

  • فیلم هندی شد کسخل


  •   amir81709792
  • 7 ماه
   • 1

  • ای خدااااا یاد خاطراات افتادم.آفرین ادامه بده


  •   mahyar6125
  • 7 ماه
   • 1

  • سینا جان / ولکام بک
   بعد از یکسال اومدی و خب عالی هم ظاهر شدی. داستان بسیار قوی، رمانتیک، با سکس خوب.
   فقط آخرش چرا اینجوری شد؟؟ بجای هپی اندینگ ... رابطت کات شد باهاش؟؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو