آنال هات با رفیق مست

  سلام من چن وقتیه که داستانای اینجارو میخونم... دلم خواست اتفاقی که دیروز برام افتاده رو تعریف کنم. نیازی نیست که بگم واقعیه ! هنوز کبودیای بدنم خوب نشده :))
  من نادیام ۲۲ سالمه. قدم متوسط پوستم گندمی و رون و باسن و بازوهامم پره نسبتا. ماجرایی که میخوام تعریف کنم مربوط به من و یکی از رفقای دانشگامه ، اینم بگم اصولا با پسرا راحتتر کنار میام تا دخترا برا همین تا جایی که یادمه همیشه دوستای پسرم ببشتر از دخترا بودن. ابن رفیقمم که اینجا اسمشو میذارم محمد، حدود یک ساله که باهم دوستیم و وقتی اشنا شدیم هردو رل بودیم و اصلا همچین نگاهی به هم نداشتیم با اینکه خیلیم بیرون میرفتیم و اینا... از ظاهرش بگم که قدش بلنده و هیکلشم تووووپ! فیتنس کاره و من همیشه از رو فرم بودنش خوشم میومد... مخصوصا وقتی بازواشو میندازه بیرون با تیشرتای تنگ !!! اوووووف! خب ماجرا از اینجا شروع شد که دو روز پیش من با یکی از رفیقای دخترم تو خونمون شراب خوردیم و مست کردیم ... منم حالم خوب نبود چن وقت پیش کات کرده بودم و دلم یه همچین تنوعی میخواست. خونه تنها بودیم دوتایی. منم حشرم زد بالا و به محمد ویدیو دادم که داشتیم با دوستم میخوندیم و میرقصیدیم و اینا‌‌‌... اونم گفت بی معرفت تنها میخوری...؟ دیگه منم گفتم نصف بطری مونده یادم بنداز بدمش به تو حتما.
  عصر همون روز بهش گفتم و سه نفری رفتیم سفره خونه... من بعد خوردن شراب اگه نخوابم سر درد میگیرم که اون رورم همینجوری شد و سرم داشت میترکید ولی باز از رو نرفتم قلیون و سیگارم کشیدم روش... جنبه ی قلیونم ندارم سریع فشارم میفته... اینو بهونه کردم سرمو گذاشتم رو شونه ی پهن و سکسی محمد... اونم تکون نمیخورد که راحت باشم... ولی شرابو براش نبردم ! ینی یادم رفت. اونم مامان باباش مسافرت بودت هی میگفت پاشو بیا خونه ما مهمون. دوتاتونم بیاین :))
  منم میخندیدم و جدی نمیگرفتم چون نهایت تماسمون تا اون موقع همون سر رو شونه گذاشتن بود!
  بعد برگشتیم و شب داشتم باهاش چت میکردم که گفتم بلخشید بطریو یادم رفت بیارم... هرموقع تونستی بیا بدمش اونم گفت نه تنها نمیچسبه فردا بیار باهم بخوریم. منم گفتم نه اصلا تایمش خوب نیست و خلاصه اولش قبول نمیکردم ولی بعد صحبت و اینا قبول کردم هرچند اصلا فک نمیکردم کار به جای باریک بکشع ولی ادم باهوش هیچوقت تو این موقعیتا احتمال سکس رو صفر در نظر نمیگیره :))
  خلاصه صبح شد و من رفتم دوش گرفتم ولی شیو نکردم که حتی اگه موقعیتش بود نتونم قبول کنم! هرچند کس و کون و زیربغلمو دو ساله که لیزر میزنم و مو ندارن فقط رون و بازوم مو داشت که اونم چون کم مو هستم اصن به چشم نمیومد..
  موهامو خشک نکردم باز گذاشتم... موهام فره و تا کمرم میرسه و وقتی خیسه خیلی سکسیه...
  خلاصه رسیدم خونشون
  رفتم تو اتاقش... خیلی خوشگل و مرتب بود... رفت میز و اینا بیاره من مانتو و شالمو دراوردم نشستم رو تخت... میزو اورد و اونورش رو زمین نشست بعد دید راحت نیس پاشد رفت صندلی بیاره که گفتم خب بیا کنار من بشین...
  اومد نشست و میزو اماده کرد و دو پیک شراب ریخت... بعد از نفری دو تا پیک کم کم سرمون گیج رفت... شرابش خیلی توپ بود ! شوهرخالم خودش درست کرده بود منم از اون گرفته بودمش...
  بعد من دیدم معدم خیلی داره اذیت میشه! ظرفیت دو روز پشت سر هم شراب خوردنو نداشت... ولی اهمیت ندادم... دراز کشیدم رو تخت به پهنای تخت ! ینی پاهام رو زمین بود باسن به بالا روی تخت... محمدم مثل من دراز کشید... دس کرد تو موهام گفت چه خوشگل شده... خندیدم چیزی نگفتم... بازوش هی میخورد بهم و منم راستش خوشم میومد... همینجوری بی صدا کنار هم دراز کشیده بودیم و دستش تو موهام بود باهاشون بازی میکرد... بعد رو به من دراز کشید و نزدیکتر شد بهم.. عملا به هم چسبیده بودیم ولی دستامون رو هم نبود... بعد من پاشدم یه پیک دیگه بزنم که حالم بد شد دیدم الانه معدم همرو پس بزنه گفتم زود دسشویی رو نشونم بده... بعد رفتم و هرچی خورده بودم بالا اوردم... خیلی حس بدی بود بدنم یخ کرده بود... دستو صورتمو شستم و برگشتم تو اتاق... حالمو پرسید و اینا دستمو گرفت دید یخ زدم گفت بیا دراز بکش چی بیارم حالت بهتر شه؟ گفتم هیچی الان خوب میشم‌.. دراز کشیدم رو تخت و اونم اومد پیشم، اون لحظه فقط میدونستم که دلم میخواد بغلش کنم... رفتم تو بغلش اونم دستشو انداخت دورم و دراز کشید... دس میکرد تو موهام... گفتم خوبی؟ گفت کامل گیجم... انقد نخوردم الان همین دو سه پیک سرخوشم کرد...
  ولی من اصلا مست نبودم
  شایدم بودم ولی خیلی کم چون بالا اورده بودم همرو
  نمیدونم اثر شراب بود یا ضعف کرده بودم که بی حال بودم
  بعد کم کم شروع کرد قلقلک دادن پوستم... ساعد و بازو ‌‌‌... همه جارو امتحان میکرد ببینه از کجا قلقلکم میاد... به شکم که رسید دیگه مردم چون شدیدا قلقلکیم... منم شروع کردم قلقلک دادنش و میدونستم رو شکمش حساسه هی دس میزدم اونم وحشی میشد :)) بعد اتش بس اعلام کردیم و دوباره بغلم کرد سرمم رو بازوش بود... دس میکشید رو بازوم... بعد شکمم... من رو کمر بودم اون رو پهلوش رو به من... کم کم دستشو اورد بالاتر و رو سینمم میکشید با یه حالت نوازش مانند... صورتم نزدیک صورتش بود و نمیخواستم منطقی فکر کنم فقط دلم میخواست برگردم ببوسمش... یکی دو بار که دستش به سینم خورد صورتمو برگردوندم طرفش دماعمون خورد به هم خندیدیم بعد صورتشو بوسیدم... بی حرکت موندم بعد یکم اومدم پایینتر که خودش لبمو بوسید وجرقه خورد... لبای همو میبوسیدیم و گاز میگرفتیم و با دستشم داشت شکمم و سینمو میمالوند... بعد دستشو برد زیر تیشرتمو و سینمو گرفت فشار داد دیگه آهم درومد و وحشی تر شد... کامل اومد روم دستاش رو سینه هام بود لباش رو لبم... منم دستامو میکشیدم تو موهاش و میبوسیدمش... انقد هات بودیم که دیگه تصمیم گرفتم جلوشو نگیرم... یه جورایی اصلا حس بدی نداشتم هر کس دیگه بود نمیتونستم... ولی با محمد دوس داشتم... بیخیال این شدم که کامل شیو نکردم و گفتم عب نداره اصلا به چش نمیاد تو ایت شرایط...
  در گوشم گفت تیشرتمو درار... درش اوردم و اووووووووف سینه هاش و شکمش لعتتی خیییییلی سکسی بوووود.‌‌.. دوباره خوابید روم و بوس و مالوندن... بعد کمرمو گرفت منو چرخوند خودش رفت زیر من روش بودم... تیشرتمو دراورد و بلافاصله سوتینمم دراورد سینه هامو گرفت فشار داد منو کشید سمت خودش و شروع کرد به خوردنشون... یکیو میخورد گاز میگرفت اون یکیو با دستش میمالوند... فشارشون میداد به هم... منم فقط آه و اوهم بلند شده بود و دستم تو موهاش بود... بعد دوباره منو خوابوند زیر و شروع کرد بوسیدنم از لب تا پایین... زیپ و دکمه شلوارمو باز کرد پرتش کرد اونور رفت سراغ شرتم که نذاشتم ینی خجالت کشیدم یکم... کشیدمش بالا و بوسیدمش و اینبار من اومدم بالا... نشستم روش و همون مدلی بوسیدمش تا اومدم پایین... کمر شلوارشو با دندونم گرفتم کشیدم بعد درش اوردم کیر شق شدشو گرفتم دستم... شروع کردم خوردن و ساک زدنش که اونم صداش درومد مخصوصا وقتی تا ته کردمش تو حلقم... بعدش لبشو بوسیدم لاله گوششو هی با دندونم میگرفتم فک کنم روش خیلی حساس بود هربار حشری تر میشد... گردنشو میبوسیدم... سینشو گاز گرفتم... منو خوابوند زیر و دوباره رفت سمت شورتم این دفعه محکم درش اورد پرت کرد اونور پاهامو باز کرد بعد با دستاش کسمو باز کرد اروم زبونشو کشید وسطش و من اتیشششش گرفتم... با انگشتش کلیتوریسو تحریک میکرد و کسمو میلیسید... لباشو گاز میگرفت ( دوستان لطفا این کارو نکنین چون اون قسمت اصلا حسی نداره و مجبوریم تظاهر کنیم که خوشمون اومده !!)
  بعد که حسابی اب از کسم راه افتاد اومد بالا دوباره شروع کرد بوسیدنم پرسید از جلو اوکی ای؟ گفتم نه... گفت از پشت میتونی گفتم اره.... خوابید کنارم و گفت یکم سرشو خیس کن... سر کیرشو خوردم و رو پهلو دراز کشیدیم من پشتم بهش بود...کیرشو گرفتم گذاشتم لای کسم و جلو عقبش کردم اخخخ که چه حس خوبی میده... اتیش میزنه ادمو...
  بعد یکم منو هل داد جلوو کونمو باز کرد اروم سر کیرشو گذاشت تو سوراخ کونم که اهم درومد... اصولا انال اگه کیر خیلی بزرگ نباشه درد نداره یا کم داره و خییییلی لذت بخشه ولی مشکل اینجا بود که چتد وقت پیش بخاطر یه مشکل گوارشی مقعدم زخمی شده بود ولی فک میکردم خوب شده... کیرشو که گذاشت تو کونم بخاطر اون زخم دیدم یکم درد داره... خیلی حواسش بود که اذیتم نکنه اروم اروم برد تو... کیر داغشو تو کونم حس میکردم و شدییییدا لذتبخش بود‌.. در گوشم گفت هرموقع اذیت شدی بگو...
  نترس اروم میکنم... شروع کرد جلو عقب کردن و دستشو گذاشت رو کسم و مالوندش... اه و اوهم پر اتاق شده بود... برمیگشتم لباشو میبوسیدم... بعد گفت همینجوری برگرد داگی... انقد حال میده وقتی کیرش هنوز تو بدنته پوزیشن عوض کنی... برگشتم سرمو گذاشتم رو تخت کونم بالا بود فک کنم پوزیشن خرگوش میگن بهش... دستاشو گذاشت رو کمرم و شروع کرد تلمبه زدن که دیدم کونم داره جرررر میخوره اینجوری دردش بیشتر بوووود... جیغ میکشیدم دستشو گذاشت رو دهنم که صدام کمتر بیاد..
  گفت پاهاتو دراز کن... همونجوری پاهامو دراز کزدم ولی کونمو بالاتر نگه داشتم... داشت تلمبه میرد که گفتم درد داره خیلی.... گفت اخ ببخشید و اروم کیرشو دراورد دوباره به حالت قبل دراز کشیدیم شروع کرد بوسیدنم و مالوندن سینه هام و کونم و کسم...گفت دوباره بذارم تو کونت..؟ یکم دیگه ابم میاد... گفتم اره گفت خودت بذار... کیرشو گرفتم و بعد یکم بازی دادن گذاشتم تو کونم... این پوزیشن کمترین دردو داره توی انال... کم کم فشار داد داخل و سینه هامو گرفت و شروع کرد تلمبه زدن و منم اه و اوه‌.. برمیگشتم لباشو گاز میگرفتم و از شدت درد دستم رو باسنش بود و فشار میدادم و چنگ میزدم... یه رونمو اوردم بالاتر اینجوری درد کمتر میشد و بیشتر حال میداد دسنشو برد لای کسم و همونجوزی که میمالید تلمبه میکرد... روبرو کمدش براق بود و سایه خودمونو میدیدم... گفت داره میاد و تندتر تلمبه زد و صداش آهش با صدای جیغ من قاطی شده بود منم کونمو فشار میدادم رو کیرش انگار دو طرفه تلمبه میزدیم... اخرش ابش اومد ریخت تو کونم و اروم گرفت... همون جوزی بغلم کرد و هی گردنمو صورتمو میبوسید از پشت... یکم تو همون حالت موندیم بعد پاشد رفت ابمیوه بیاره برامون...


  نوشته: نادیا

 • 32

 • 29
 • نظرات:
  •   صدف هستم
  • 6 ماه،2 هفته
   • 16

  • سکس تو مستی بهترینه بهترین


  •   Ares.1
  • 6 ماه،2 هفته
   • 12

  • انقدر آتیش گرفتی داشتم زنگ میزدم 125 !!
   خب لامصب کاه از خودت نیست ، کاه دون که از خودته ، کم بخوووررر
   ضمنا تو استعداد کات کرذن رو با رل قبلیت داشتی چون بهترش رو پیدا کرده بودی و حتی سرت رو روی شونه هاش میذاشتی
   یه سوال ، شونه چجوری سکسی میشه؟! تتو ک.ی.ر روش زده بود؟!


  •   شاه ایکس
  • 6 ماه،2 هفته
   • 10

  • 22 سالته سیگار میکشی مشروب میخوری کون میدی لابد به 30 برسی میشی پدر خوانده مافیا!! حالا خوبه جمهوری مادرقحبه اسلامی با گشت ارشادو لشکر کونیهاش (بسیج) بالاسرتونه نسل جدید اینقدر لاشیه اگر ایجا هم مثل اروپا ازادی بود چی میشد.... (dash)


  •   ali80xx
  • 6 ماه،2 هفته
   • 5

  • لامصب یکم به خودت رحم کن.شراب،سیگار،قلیون،غذا.یکی دوتا برگو یکم شیره هم میزدی تنگش.
   درضمن تو ازدواج نکن.از همین الان وارد صنعت پورن شو


  •   mamadkaraji
  • 6 ماه،2 هفته
   • 5

  • حاجی کس شما لبه هاش حس نداره باید برای بقیه هم حس نداشته باشه؟؟


   بعد از چوچول حساس ترین قسمت اونجاست بعد میگی خس نداره؟


  •   maedeh_lgbt2
  • 6 ماه،2 هفته
   • 10

  • کاری به داستان ندارم. بعضی کامنتا حالمو بهم میزنن!
   زود برچسب جندگی بزنین به همه چی. شما خوبید!


  •   reza1023
  • 6 ماه،2 هفته
   • 5

  • فکر کنم این داستان رو یه پسر نوشته!چون هیچ دختری با سکس آنال نه حال میکنه و نه ارضا مشه!


  •   سکس_69
  • 6 ماه،2 هفته
   • 3

  • تا جرقه زد خوندم دیگه ترسیدم منفجر بشید افسردگی بگیرم اگه هنوز زنده ای یکم املا با خودت کار کن لامصب


  •   Fuker_man228
  • 6 ماه،2 هفته
   • 4

  • الان تو ۲۲ سالته ملجوقیان هم هم سیگار میکشی هم قلیون میکشی هم مشروب میخوری،کونی بیا یکباره کیر بچه های شهوانی رو هم بخور شاید مست تر شدی خوش گذشت بهت.خاک تو سرت که یک پسر هم شاید این کارارو نکنه ولی شما دخترا شورشو در اوردین.به هرحال کیری بود ملجوقیان


  •   koonkon2
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • دیروز کون دادی.امروز تعریف کردی. :) :)


  •   boysexi28
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • امان از این داداشیااا (biggrin)


  •   nasrin1980
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • (dash)


  •   Hamidarakii
  • 6 ماه،2 هفته
   • 3

  • اول داستان گفتی هنوز کبودیای بدنت خوب نشده یعنی سکس خشن بوده. کجا تو این داستان بدنت کبود شد؟ دقیقا هم از واقعی بودن گفتی و کبودی.... ،! امیدوارم خدا شفات بده پسر کوچولو.
   .


  •   shah.vani420
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالی بود کسشر بقیه هم مهم نیست


  •   Alone_sesd
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • مگه فیلم سوپره کصکش بوسش کنی یهو لبتو بوس کنه جرقه بخوره


  •   lovely_grl
  • 6 ماه،2 هفته
   • 10

  • من موندم ننه بابای اینایی ک میان این مدلی داستان میگن کدوم گورین والا ما تو۲۲ سالگی ی بار تولد دوستمون ک دختر بود دعوت شدیم یادمه بابام با پیژامه منو برد رسوند تازه ب اونم راضی نشد اومد نشست بغل دستم هرچیم میگفتم باباجون زشته میگفت ن دخترو نباید ول کرد تازه نصف بیشتر کیکمم اون خورد:(


  •   kokarostam
  • 6 ماه،2 هفته
   • 5

  • پسرونه


   اول اینکه بگو بدونم که در روستای شما شراب را پیک پیک می‌خورند؟ میدونی پیک چیه؟ ولی در روستای ما عرق را با پیک و شراب را با لیوان یا همان پیمانه می‌خورند.
   دوم اینکه زخم مقعدت ظاهرا بواسیر است و سعی کن چیزهای کلفت توش نکنی که بیچاره خواهی شد.
   سوم اینکه پسرونه نوشتی و به نظرم پسر کونی هستی.
   چهارم اینکه شاشیدم توی معده‌ات.
   این هم شرح حال زندگی تخمیت:


   مقعدم دارای یک پوست زمخت
   می‌رود در کون من کیر کلفت
   چون که میخارد دلم از بهر کیر
   وقت و بی‌وقت میدهم یک کون مفت


   ها کـُکا


  •   iamzeus
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • دیس تو کونت جا میشه؟


  •   Hamid_mashti
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • نوشته با رفیق مست بعد برچسپ دوس پسر زدی ؟


  •   Shahvar54
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • منم میخوام


  •   405ELX00
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • 1-صد در صد پسری اونم سوپر کونی
   2-چقد از اینا از اینا می کنی کص کش
   3-شرابو با جام لیوان پیاله می خورن اون ودکا و عرقه که با شاتو پیک می خورن
   4-تو تگری زدی با لا آوردی بعد چجور داغ کردی نمی دونم
   5-بالا اوردی بعد لب گرفتین از هم (sick)
   6-کیرم تو نگارشت
   7-خانوم نگاییدم با کون دادن حال کرده باشه
   8-کجای سکستون دقیقن وحشی بازی بود اون بد بخت که همش برده بود


   و در آخر


   رفتم بخورم شراب گلرنگ دیری نگذشت، کیر بر چنگ
   گفتم بدهم شیو نبودم. از کون ،کیر او را برربودم


  •   PESAR.PIR
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • خرگوش کی بودی.؟خسته نباشی دلاور خداقوت پهلوان چ جانانه ارمان های امام راحل روجابه جاکردی


  •   3ko3
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • این اتفاق دقیقا دیروز براش اتفاق افتاده ،خیلی تازه و خیلی باحال بود البته از اونور

   کس مغز


  •   inner
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • نوش جونت
   نادیا قسمت سکس رو خیلی خب توصیف کردی


  •   mazimaja
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • قشنگ بود


  •   Dariush_gh
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • الان ما لبه کص نلیسیم؟


  •   ماهان..ماهان
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • جالب بید


  •   amirmiserable
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • کاش با من دوست بودی آرواره های سوراخه کونتو کنی بیشتر باز میکردم با کیره کلفتم.
   بووووووووج سولاختو


  •   Aleg13
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • اخرش ابمیوه رو اورد . خیالم راحت شد


  •   daneshvar730@gmail.com
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • سلام علی هستم 33 ساله خوش تیپ و خوش هیکس از تهران خونه هم دارم ، کیر 18 سانت و کلفت هست ، از خواستین در خدمتم ادرس تلگرام @people1300


  •   ARAD_SM
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • ۲۷مین دیس لایک کیرم دهنت


  •   _tutfrngi_
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • چتونه بابا،مردم وحشی ایران.فقط مردا باید سیگار بکشنو مشروب بخورن؟شما عن خوبی هستید؟کمتر گه خوردی دخترا رو بکنید ما هم هر کاری دلمون بخواد میکنیم.خارکصده ها جقشونو زدن حالا دارن کصشر میگن


  •   Ramin._.7
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • داری سکس میکونی یا آموزش سکس میدی؟?


  •   saeed7989
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • اقو خوروسک حساس ترین جای یه زنه??✋


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو