ارباب شایان و منیژه

  از بچگی علاقه زیادی به تحقیر شدن و سکس کثیف داشتم. من منیژه هستم 27 ساله، پوست سفید، قد 170. محتوای داستان در مورد ارباب و بردگی و سکس کثیف و گروپه.


  چون مردی که من میخواستم دور و اطرافم پیدا نمیشد و ترس از آبروریزی پیش اطرافیان و همکاران داشتم پس هیچ وقت تمایلم رو به کسی نمی گفتم و نمیگم. به خاطر همین به صورت ناشناش توی یکی از گروه های تلگرام ارباب و برده یه مدت گشتم تا بتونم یه مرد ارباب از تهران که مکان دار باشه و قیافه و تیپ خوبی داشته باشه پیدا کنم. سنش هم زیاد نباشه.


  هر کی به من میرسید بدون مقدمه میگفت توله سگ عکس بده. منم چون بلاخره غرور داشتم و حس بردگی من محدود به عالم سکس میشد میگفتم توله سگ عمه خودته و بلاک می کردم. بعضی ها ارباب بودن رو با بیشعوری اشتباه گرفتن. من تا به طرف اوکی ندم حق نداره شروع کنه به ارباب بازی. پس توله کسی نبودم.


  خیلی صبر کردم و چند تا گروه عوض کردم تا اینکه یه پسر 25 ساله مکان دار از منطقه خودم پیدا شد (بگذریم که بیشتر اعضای این کانالها شهرستانی بودن و الکی خودشون رو تهرانی جا میزدن تا چند کلمه حرف بزنن و جق بزنن و بعدم تمام). ولی من دنبال چت نبودم و حضوری میخواستم. مدت زیادی هم بود که سکس نداشتم و خیلی داغ بودم. پسری که پیدا کردم اسمش شایان بود (یا حداقل اسم مستعارش بود). گفت عکستو ببینم منم گفتم اول تو عکس بده که اونم داد و واقعا جذاب بود. شک کردم واقعی باشه. ولی چند تا دیگه عکس داد و یه ذره اعتماد ایجاد شد. منم عکس دادم از بدنم با لباس سکسی ولی بدون صورت. خوشش اومد و عکس بیشتر خواست ولی گفتم نه. کسی هی عکس میخواد که جقی باشه وگرنه برای ایجاد اعتماد اولیه، یه عکس هم کافیه. اعتماد از فیک نبودن وقتی ایجاد میشه که قرار ملاقات حضوری گذاشته بشه.


  برای دو روز بعدش قرار گذاشتیم خونش. علاقه ای به بیرون رفتن با پسرا ندارم چون اگه بخوان بلایی سر آدم بیارن بلاخره یه روزی تو همون خونه که قراره بریم میارن.


  نگران عکس و فیلم گرفتن مخفی نبودم چون به قدری خودم رو آرایش کردم که برای خودمم قابل تشخیص نباشم مثل استفاده از کلاه گیس طبیعی و ریختن موها جلوی چشم و آرایش غلیظ.


  آدرس رو ازش گرفتم. تا رفتم تو خونش گردن منو مثل وحشی ها گرفت و چسبوند به دیوار و کیرشو از روی شلوار چسبوند بهم. خوشم اومد...یه تف انداخت تو صورتم و گفت توله سگ کی هستی جنده؟ گفتم تو.


  بعد منو انداخت رو مبل و گفت اومدی کوس بدی و تحقیر شی جنده لاشی؟ خواهر و مادر جندتو هم میارم جلوی چشمت.


  کوسم خیس شده بود و حرفاش برام لذت بخش بود. کیرشو داشت میمالید و به من نگاه می کرد. کیرشو در آورد. حدود 16 یا 17 سانت بود. وحشیانه کرد تو حلقم و دهنمو گایید. هی می گفت جنده توله سگ بی خاصیت.


  واسش خوب ساک نمیزنم چون بلد نبودم حرفه ای ساک بزنم. ولی اون خودش میدونست چه جوری کیرشو جلو عقب کنه. تخماشو میمالوندم و از تحقیر شدن لذت میبردم.


  آخرش کیرشو کامل کرد تو حلقم و چند ثانیه نگه داشت و بعد در آورد. گفت چهار دست و ما بیا تو توالت. منم دنبالش رفتم. دوباره کیرشو کرد دهنم ولی این بار شاشید. وقتی یه کم شاشید گفت قورت بده. منم قورت دادم. یه خورده دیگه روی لباسا و هیکلم شاشید. بعد سوتینمو کشید جلو و کیرشو کرد لای پستونام و اونجا هم یه کم شاش کرد و دوباره گذاشت دهنم.


  گفت حالا واسش بلیسم. وسطای لیسیدن یه کمی شاش میومد و وانمود می کردم نفهمیدم.


  اون قدر حشری بودم که نگران خیس شدن لباسام نبودم.


  وقتی داشتم ساک میزدم دستشو برد پشتم و از روی شلوار، انگشتشو کرد تو کونم و با سوراخ کونم بازی می کرد. منم چوچولمو میمالیدم.


  گفت بسه لباساتو در بیار و خودتو بشور. خودش رفت تو اتاق. منم کارایی که گفت رو کردم و لخت مادرزاد رفتم تو اتاقش. شروع کرد فحاشی و گفت گاییدمت جنده خانم.. کیرم تو اول و آخرت...مادرت و خواهرت رو هم گاییدم...تو شاش منم نیستی...


  بعد اومد جلو و چند تا تف کرد تو دهنم. ممه هامو می مالید ولی محکم و دردناک. بعد منو خوابوند روی تخت و بدون اینکه کاندوم بزنه محکم کیرشو کرد تو کوسم. اولش درد داشت ولی کیرش کم کم تو کوسم جا باز کرد. تلمبه نمیزد و فقط به چشمام خیره شده بود. بعد کیرشو در آورد و کرد تو کونم (باز شدن کونمم خودش یه داستان). این کار رو چند بار کرد. خیلی درد داشتم ولی تحمل می کردم و لذت می بردم. هی کیرشو می کرد تو کوسم و بعد یه بار تلمبه میزد و می کرد تو کونم و دوباره تو کوسم.


  اومد نشست رو صورتم و گفت که کونشو بلیسم. منم سوراخ کونشو که بوی مست کننده می داد و البته کمی مودار بود لیس میزدم. بعد برگشت و کیرشو کرد تو دهنم. از همونجا دوباره سوراخ کونشو گذاشت تو دهنم. منم با دستم داشتم کوسمو میمالیدم. به آرزوم رسیده بودم. کل صورتم بوی کون اونو میداد.


  یه خورده دیگه هم منو کرد و به کونم سیلی زد تا اینکه آبش اومد. همه رو ریخت تو دهنم و مجبورم کرد قورتش بدم.


  بعد که کارش تموم شد رو تخت لم داد و گفت برم. لباسامو پوشیدم. هنوز نم داشت. رفتم خونه و چند بار خودارضایی کردم.


  چند مدت با هم چت کردیم و گفت تو برده منی و من هر کار دلم بخواد با تو میکنم. این دفعه باید به دوستامم حال بدی. من چون این کار برام هیجان داشت قبول کردم.


  رفتم خونش و دیدم دو تا پسر همسن خودش هم هستن. تا منو دیدن دونه دونه لباسامو در آوردن. شایان گفت این جنده رو ببرید تو حموم و خوب بشاشید روش. تو حموم یکیشون کیرشو کرد تو کوسم و شاشید و اون یکی هم از دور کیرشو رو به دهنم گرفته بود و می شاشید. حس کردم شایان فیلم می گیره به خاطر همین موهامو بیشتر ریختم جلوی صورتم. برای اونم انگار مهم نبود چهره من باشه. شاید فیلم رو میخواست تا بعدا باهاش جق بزنه.


  بعدش خودش هم اومد و کونش رو گذاشت دم دهنم و گفت لیس بزنم. من با ولع لیس میزدم. پسرای دیگه هم هر کدوم یه جور با من ور می رفتن. یکی انگشت تو کونم می کرد یکی ممه هامو میمالید...دیدم بوی کون شایان بیشتر شده و داره زور میزنه ولی به روی خودم نیاوردم. صورت منو چسبوند زمین و کونش رو گذاشت روی موهام و گفت شاشهای روی زمین رو لیس بزنم. منم وقتی داشتم لیس میزدم یکی از پسرها انگشت پاشو می کرد تو دهنم. خیلی بهم لذت روانی و جنسی میداد.


  دیگه اتاق نرفتیم و همون جا منو انگولک کردن و نوبتی می گاییدن. آب هر کدوم میومد میریختن تو دهنم. شایان هم می گفت واسه اینکه آب کیر اونا شسته بشه تو دهنم میشاشه. منم شاش اونو به همراه آب کیر قورت می دادم.


  خیلی حشری بودم و ازشون خواستم دوباره منو بکنن. کیرشونو با ولع میخوردم تا دوباره راست شه. شایان می گفت ای جنده حروم زاده توله سگ. برای دور بعدم منو خوب و محکم کردن و آخرش خسته شدن رفتن نشستن تو حال.


  خودمو شستم و اومدم پیش پای شایان. پاشو گذاشت روم و بی خیال به من داشت با پسرا حرف میزد.


  وقتی خونه رفتم باز هم باهاش چت می کردم. توی قرارهای بعدی پسرهای بیشتر و جدیدتر میاورد. شاید در مجموع با بالای پونزده نفر سکس داشتم. هر بار هم سه الی چهار نفر بودن.


  این کارها ادامه داشت تا اینکه احساس کردم یه کم از لحاظ روحی به هم ریختم چون اون هیچ ارزشی برام قائل نبود و خودش دوست دختر داشت و خیلی به اون توجه می کرد. هر وقت دوست دخترش میخواست بیاد خونش به من میگفت بیام خونه رو تمیز کنم. یه دور منو می کرد تا برای اون کمرش سفت شه و دیرتر آبش بیاد.


  یه روز گفتم خسته شدم و دیگه نمیام. گفت مگه خودت نخواستی برده باشی؟ راست می گفت اینا فانتزی من بودن ولی ادامه اون واقعا داشت به اعتماد به نفسم ضربه می زد. شایان رو هم مثل بقیه بلاک کردم هر چند خیلی با شماره های دیگه مزاحم میشد. بلاخره هر چی باشه پسرا به این راحتی از کس مفت و دختر ساده و حشری مثل من نمی گذرن.


  مدتهاست با کسی رابطه ندارم ولی با خاطرات قبلیم خودارضایی می کنم که همین قدر برام کافیه.


  نوشته: منیژه

 • 26

 • 20
 • نظرات:
  •   جان.کوچولو
  • 3 هفته،3 روز
   • 7

  • عاشق اون غرورتم.
   آفرین.


  •   boyboy36
  • 3 هفته،3 روز
   • 3

  • خدا شفا بده


  •   TheBitchKing
  • 3 هفته،3 روز
   • 8

  • از یه پسر جقی اول دبیرستانی متوهم، فانتزی ای بیشتر از این نمیشه تصور کرد. ینی اون غرور کذاییت تو کون پدرت، که اینطور ازش حرف نزنی.


  •   Pesarkhoshform
  • 3 هفته،3 روز
   • 2

  • دوستم من میدونم شما خشن دوست داری ولی کثیف کاری نه


  •   شاه ایکس
  • 3 هفته،3 روز
   • 13

  • نویسنده پسر و کونی است!!!


   اینقدر اینو کپی پیست کردم اخرش سایت فکر میکنه اسپمم بلک میشم!!(biggrin)


  •   artuom
  • 3 هفته،3 روز
   • 1

  • اه اه توالتی هستی واس خودت . رفتی تو اومد گردنتو گرف تف کرد تو صورتت مگ دعوا ناموسی بوده. تو فلو نیستی همون شخصیته تو کارتون قطره باران؟؟؟؟


  •   pockerface
  • 3 هفته،3 روز
   • 1

  • نگاییدم باو
   دیس


  •   Iammahsaa
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • یکی بیاد اینستا @iamrewm


  •   Alouche
  • 3 هفته،3 روز
   • 5

  • حالا شهرستانیا جقی شدن و شما بکن!واقعا این چرندیات از کجاتون در میاد دیس نکبت


  •   Iammahsaa
  • 3 هفته،3 روز
   • 1

  • اصن این کصشرارو نباید خوند


  •   Javadrst46
  • 3 هفته،3 روز
   • 1

  • کیر توی غرورت توله سک


  •   Arsex00
  • 3 هفته،3 روز
   • 4

  • با کستانت کاری ندارم ولی چرا تهرانی ها اگه کسی بچه کالیفرنیا هم باشه بهش می‌کن شهرستانی؟


  •   Mmd432
  • 3 هفته،3 روز
   • 2

  • جریان چیه هرکی شیلنگو میزاره رو نویسنده بیشار لایک میخوره از همه بیشتر شاه ایکس


  •   Ehsanh17nu
  • 3 هفته،3 روز
   • 5

  • توی ایران رابطه ارباب و برده رو اشتباه متوجه شدن،درواقع ارباب و برده ی نوع سکس میتونه باشه و بعد از ارضا شدن و سکس باید برای طرف مقابل احتران قائل بود ن اینکه بیای چندتا فوش بدی و کس بکنی و بعدشم تموم
   با نوازش و حرفای خوب بعد سکس میشه برده رو خیلی بیشتر محتاج خودت کنی،ن با فوش و گمشو گفتن اعتماد ب نفسشو بگا بدی و اونم ازت سیر شه


  •   Alirezaw_021
  • 3 هفته،3 روز
   • 2

  • حماسه‌ای دیگر از یک جقی
   ارژنگ کونده ملقب به منیژه


  •   Master_ghavi
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • بلد نبوده نگه دارتت


  •   Amir11228
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • عزیزممم
   درکت میکنم


  •   Undertherainbow
  • 3 هفته،3 روز
   • 2

  • عنوان بهتر: ارباب جقی و دست راستش


  •   parto_banoo
  • 3 هفته،3 روز
   • 4

  • فانتزی داریم تا فانتزی
   شما الان نه تنها گند زدی به اعتماد به نفس خودت بلکه گند زدی ب وضعیت معده و اشتهای من
   بعد داستانت دو ساعت فقط بالا میاوردم


  •   sia.klft
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • چه سخت


  •   Abnabatkiri
  • 3 هفته،3 روز
   • 1

  • احیانا شما توالتتون توو حیاط نیس؟
   فک کنم مادرت رفته توالت اونجا ریده برای دومادتون...
   اونم مث خودت، عاشق پی پی جات...


   چند روز قبل خودش داستانشو نوشت همینجا...
   زود برسی سهمت محفوظه...
   کثافت تهوع آور


  •   Amir78esf
  • 3 هفته،3 روز
   • 1

  • حیف که دیگه فعالیت نمیکنی


  •   eeiliya
  • 3 هفته،3 روز
   • 1

  • نسل داستان های واقعی منقرض شده گویا


  •   amir_3030
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • منیژه بیا دایرکت کارت دارم


  •   پروفسور بالتازار
  • 3 هفته،3 روز
   • 1

  • نفرت انگیزه امیدوارم حرف شاه ایکس درست باشه و تو دختر نباشی


  •   شنل_قرمزی
  • 3 هفته،2 روز
   • 1

  • من اصلا درک نمیکنم این نوع کارارو


  •   abbas66sex
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • فانتزی جالبی بود


  •   Kamijojo
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • اخه که من در به در دنبال همچین ادمی هستم
   ارباب سن پایین با یه عالمه رفیق که دسته جمعی بشاشن تو دهنم و کونمو پاره کنن


  •   دانیال.کیرکلفت.مشهد
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • این قسمت،کستان نویس جقی کثیف میشود


  •   9820321
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • خدا شفا بده


  •   hamid30gari
  • 3 هفته،2 روز
   • 1

  • منیژه بانو واقعا خوشحالم که اجازه ندادی غرورت رو خدشه دار کنن.
   کیرم تو گوه دون ننت که تو رو ریده


  •   hamid30gari
  • 3 هفته،2 روز
   • 1

  • تجاوز شیشه ای بزودی...


  •   sasanalavi
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • این یه حس نیست یه بیماری روانی حاده. سکس خشن و سکس کثیف مال آدم نیست


  •   sasanalavi
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • اینهایی که میگن بچه تهرانیم و افتخار میکنن اینقدر خر هستند که نمیفهمن تهران تا ۲۳۰ سال قبل روستا بوده. آقا محمد خان قاجار تهران را پایتخت کرد که اونم ترک بود. تهرانی اصل فقط ساکنین اون روستا بودن. الان اون ساکنین چند تا بازمانده دارن؟ تهران تشکیل شده از شهرستانی های سراسر کشور که جمع شدن روستای تهران شد شهر. این کجاش افتخار داره؟


  •   شاه ایکس
  • 3 هفته،2 روز
   • 5

  • من کاری به کستان این یارو و اینکه چون میخواسته بده یکیو نزدیک خودش میخواسته نه اونور کشور ندارم ولی دلیل توهینش دروغ گفتن اون جماعت بوده نه محل تولدشون. اگر یه یزدی بگه بچه اصفهانم یا برعکس این غلطه نه به این خاطر که یزد کمتر از اصفهانه یا بر عکس!! مهم ذات دروغ گفتنه وقتی از جایی نیستی نباید به دروغ بگی مال اونجام .نویسنده دروغ گفتن رو کوبیده نه چیز دیگه ای. جماعت دروغگو خودشونو بچه تهران معرفی میکنن وقتی هم که مشخص میشه دروغشون شروع میکنن به توهین به تهران خوب اگر تهران اینقدر بده چرا هویت و اجدادت رو انکار میکنی به زور میخوای بگی مال اینجایی؟؟ ادمها با دروغ میخوان خودشون رو بالا ببرن پسر عمله میگه بابام مهندس ساختمونه پسر بقال میگه بابام شرکت مواد غذایی داره و........ ذات دروغ گفتن و خودت رو چیز دیگه ای جلوه دادن خیانت به اعتماده و غلط.
   • اینو در جواب کامنت ساسان علوی مینویسم ولی قبل هرچیز حیف اسم ساسان برای جنابعالی.
   • 1 - آغا محد خان نه آقا . آغا به معنای خواجه بودن است .   • 2 - آغا محمد خان متولد استر اباد است که جزو گرگان امروزیه و محل زندگی دو طایفه اشاقه باش و یوخاری باش بوده که ایل قاجار رو تشکیل میدادن اصالت ایل قاجار به اذربایجان بر میگرده ولی در اون زمان صد سال بوده که ساکن استراباد بودن و با اقوام محلی قاطی شده بودن . آغا محمدخان استرابادی (شمالی) بوده.


   -3- تهران برای اولین بار توسط کریم خان زند به عنوان پایتخت اعلام شد نه آغا محد خان. بعد به خاطر شرایط اقلیمی پایتخت به شیراز منتقل میشه و در زمان اغا محمد خان تهران مجددا به پایتختی ایران در میاد.


   -4- در زمان صفویه این رسم بود که زمان جنک ولیعهد رو برای حفظ جانش به تهران می فرستادن برای همین به نیت تعداد سوره های قران 114 برج روی دیوار اطراف تهران ساخته شد تا ایمنی خانواده سلطنتی تامین بشه. ده و روستا قصر و دیوار و برج و بارو نداره حضرت اقا.


   5- این مسئله مال سال 930 هجری است یعنی دوران صفویه قبل از قاجار و حتی افشاریه.


   -6- دیگه فکر کنم برای همه مشخص شد که خر واقعی کیه . مشکل امثال تو اینه که نه سواد حرف زدن دارید نه شعور ساکت موندن....   • متن زیر از ویکیپدیایی فارسی برداشته شده :
    در سال ۹۳۳، شاه تهماسب صفوی فرمان ساخت حصاری با چهار دروازه و ۱۱۴ برج را برای تهران داد. این کار که برای پشتیبانی از پایتخت آن زمان کشور، قزوین صورت گرفت، بر اهمیت تهران افزود؛ پس از این نیز بناهایی شامل حمام، تکیه و مدرسهٔ خانم به دستور مهین‌بانو، خواهر شاه تهماسب، ساخته شدند. از دیگر رخدادهای مهم آن دوران، ساخت بازاری برای تهران بود که پس از ساخت حصار انجام شد. تعیین بیگلربیگی برای بلوک تهران توسط شاه عباس صفوی نیز بیش از پیش بر اهمیت تهران افزود.


   پس از سرنگونی صفویان، نادرشاه افشار پسرش، رضاقلی میرزا {ولیعهد} را حکمران آن کرد که نشان از اهمیت این شهر در آن زمان داشت؛[۱۹][۲۰] پیشینهٔ محله‌هایی نظیر چاله‌میدان و عودلاجان نیز به این دوران برمی‌گردد.[۲۰]


   تهران که پس از صفویان بارها محل اقامت افراد مهم حکومتی بود، در ۱۱۳۹ بیشتر هم مورد توجه قرار گرفت و کریم‌خان زند اقداماتی را برای پایتخت شدن تهران انجام داد؛[۲۱] او برای مدت کوتاهی تهران را به عنوان پایتخت برگزید اما در نهایت به دلایل اقلیمی و زیست‌محیطی، پایتخت را به شیراز منتقل کرد.[۲۲]


  •   Hamidarakii
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • فکر کنم تو دیووونه ای و به تيمارستان احتیاج داری وگرنه آدم درست حسابی ک اینجوری نیست.


  •   mehrankaraj
  • 3 هفته،2 روز
   • 1

  • من خودم هم برده دختر داشتم هم پسر ولی هیچوقت کارایی که میگی باشون نکردم
   بردگی و ارباب چیزی بجز اینایی که گفتی


  •   clowndark26
  • 3 هفته،2 روز
   • 1

  • داستانو نخوندم ولی در کل اربابی که اسمش‌ شایانه، جای اسلیو ماست.


  •   Sepehr_2000
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • انقد که شایان تو دهن تو شاشید ما تو توالت خونمون نمیشاشیما


  •   malake_yakhi
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • @talanii78 یه گپ‌عالی برا هم‌صحبت بودن :(


  •   kirsexy21
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • کیر عالم آدم تو کس اول و اخرت دروغگوی کونده تو اگه از چند میلیارد مرد تو دنیا تونستی تموم دنیا رو بهش بدی کیرش در حالت شق شده یه قطره بشاشه من اسممو میذارم جنده اخه دیوث تو کیر طرف تو کست بود و شاشید کسکش اول و اخر


  •   خوشگلخانم
  • 3 هفته،2 روز
   • 1

  • چقده کثیفی تو انتر
   هیره سگه ارمنی توشخصیتت
   ننویس دیگه خوشمان نیامد


  •   Azirosin
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • جدا از داستان فوق کیریتون،حداقل یکم غرور داشته باشید...


  •   amir_3030
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • منیژه منم همین داستانو داشتم و دلم بازم برده میخواد
   بیا دایرکت


  •   hamishe_sikh
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • اینجاشو خیلی دوست داشتم:


   گفت عکستو ببینم منم گفتم اول تو عکس بده که اونم داد و واقعا جذاب بود. شک کردم واقعی باشه. ولی چند تا دیگه عکس داد و یه ذره اعتماد ایجاد شد. منم عکس دادم از بدنم با لباس سکسی ولی بدون صورت. خوشش اومد و عکس بیشتر خواست ولی گفتم نه. کسی هی عکس میخواد که جقی باشه وگرنه برای ایجاد اعتماد اولیه، یه عکس هم کافیه


   خودش با یه عکس پسره که با صورت هم بوده شک داشته و چندتا عکس دیده از پسره
   ولی پسره که فقط یه عکس بدون صورت دیده از دختره باید به همون اکتفا میکرده تا بهش نگن جقی فیک..خخخخخخخخخ


  •   Arash-N12
  • 3 هفته
   • 0

  • قربون بوی عنت برم عزیزم


  •   master.chikkoo
  • 2 هفته،3 روز
   • 0

  • جالب بود. شاید بعضی جاهاشو بزرگ نمایی کردی ولی در کل خوب بود
   درسته برده ایی و این حسو دوس داری ولی خب گاهی باید بهت توجهشه ک از خودت و ماهیت خودت بدت نیاد


  •   Mamad.kir.draz@16
  • 2 هفته
   • 0

  • کیری بود


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو