ازدواج من و احمد

1391/09/30

ازدواج من و احمد
سلام اسم من پریوشه 26 سالمه اهل تهران. یکساله که ازدواج کردم اسم شوهرم احمد هست باید بگم که خانواده من و احمد وضع مالی نسبتا خوبی داریم. مادر من از اول با ازدواج ما مخالف بود اما پدرم چون با شوهرم فامیل بود خیلی دوست داشت که من با احمد ازدواج کنم . من کلا دختر سردی هستم راستش رو بخواهید این موضوع را تا قبل از ازدواجم نمی دونستم. من وقتی دانشجو بودم خیلی شر و شیطون بودم همه فکر می کردند که من حتما خیلی دختر گرم و اهل سکس هستم راستش خودمم هم اول همین فکر رو می کردم. نگرانی من از زمانی شروع شد که قضیه ازدواج من با احمد دیگه جدی شده بود و طی چند هفته بعد از آمد و رفت احمد و پدر مادرش به خونه ما نامزد کردیم. احمد اگر چه ظاهر چندان مناسبی نداشت اما خیلی منو دوست داشت ولی من خیلی به اون اهمیت نمی دادم . و باهاش سرد برخورد می کردم. تا اینکه کم کم علاوه بر حس دوست داشتن حس شهوت هم داشت تو احمد زیاد می شد چرا که وقتی هم دیگر رو می دیدیم از نگاهاش و رفتاراش مشخص بود که یه حس دیگه هم علاوه بر عشق و محبت داره. اون هر بار اصرار می کرد که زمان ازدواج رو زودتر مشخص کنیم من هم هربار طفره می رفتم. تا اینکه یک شب اومدم خونه دیدم احمد و خانوادش اونجان و با بابا که چشم مامانم رو دور دیده بود و بعلت مسافرت مامان به خارج دیگه اسبش تو علفزار خونه یورتمه می رفت تمام قرار و مدار های ازدواج رو گذاشته و من و مامانم که مخالف بودیم رو تو یک عمل انجام شده گذاشت. اگر چه قضیه به این راحتی ها هم نبود چون مامان وقتی فهمید تا 3 ماه خونه فامیلاش تو خارج موند و با بابا قهر بود و حرف نمیزد. این وسط من بیچاره هم که متضرر اصلی این قضیه بودم تو تنگنا قرار گرفته بودم. یکبار تصمیم گرفتم که تنهایی برم پیش مامان اما بابا فهمید و پاسم رو قایم کرد. اینقدر ناراحت بودم که حتی یکبار می خواستم با خوردن مقدار زیادی قرص خودم رو بکشم اما از بخت بد من داداشم سر رسیدو پیکر نیمه جان منو که روی پارکت کف اتاق افتاده بود بردن بیمارستان کسری اینطور که داداشم می گفت 24 ساعت تو کما بودم ولی اینگار قسمت نبود که از این بدبختی ها نجات پیدا کنم. خلاصه روز موعود هر روز نزدیک و نزدیک تر می شد. و من هر روز مضطرب و مضطرب تر. تا اینکه مامان 2 هفته قبل ازدواج با وساطت کلی از فامیل برگشت خونه. من خیلی با مادرم راحت نبودم و روم نمیشد که ازش سوالات جنسی بپرسم . بد بختی خواهر هم که نداشتم سعی می کردم با خوندن چند تا کتاب و وب گردی یک سری اطلاعات جسته گریخته ای را فراهم کنم. زمان خیلی سریع تر از اون چه که فکرش رو می کردم گذشت و شب ازدواجم فرا رسید…
تا اونجا که خونده بودم شبش رفتم حموم و با تیغ افتادم به جون خودم. اینو بگم که حداقل 14- 15 جای بدنم رو زخم و زیلی کردم وای یادش که می افتم بدنم مور مور میشه. خلاصه بعد از یک حموم 2 ساعته اومدم بیرون و در حالی که از اضطراب و پریشانی خوابم نمیبرد بالاخره از قرصای آرام بخش مامان 2 تا خوردم و خوابیدم. فردای پرماجرای زندگی من با طلوع خورشید پائیزی که تلؤلؤ یک آینده مبهم رو برام رقم می زد فرا رسید. داشتم یک کم صبحانه کوفت می کردم که زنگ در بصدا در اومد و خواهر ایکبیری احمد خودش رو بداخل خونه دعوت کرد البته بابام بهشون خیلی رو داده بود . اومد تو و گفت پریوش زود باش که باید 9 تو آرایشگاه باشیم. منم که شوکه شده بودم لیوان شیر از دستم افتاد و شیشه اش هزار تیکه شد. بابام سریع اومد جمع کرد و بهم گفت دختر بجنب دیگه . خلاصه با کمک که چه عرض کنم با زور و اصرار خواهر احمد لباس به تن کردمو راه افتادیم. تو آرایشگاه که قدم گذاشتم وای چی دیدم عروسهای رنگ و وارنگ که بی حیا ها بدون لباس هی مدام از این اتاق به اون اتاق می رفتن. بعضی هاشون فقط شورت و کرست داشتن و داشتن اپیلاسیون می شدن. خانمه اومد جلو و دست به صورتم زد و در حالی که دستش به چونم بود گفت خوب عروس خانم چه مدلی می خوای درستت کنیم. منم گفتم هر چی شما بگین. یکی دیگه اومد گفت لباسات رو دربیار که از من انکار و از اون اصرار. خلاصه در اوردم خانمه گفت برو رو اون تخت بخواب نمی دونستم واسه چی اما وقتی اومد بالاسرم و یه سرکی به همه جام کشید با تعجب گفت دختر با خودت چکار کردی منم از خجالت فقط رنگ عوض کردمو و تو همه اون مدت مثل کرو لال ها صم و بکم نشسته بودم . خلاصه 5 ساعتی تو آرایشگاه بودم و وقتی آخر سر بردنم جلو آینه خودم رو نشناختم. واقعا قیافم از این رو به اون رو شده بود . اغراق نمی کنم ولی شده بودم عین مدلهای تو ژورنالها . وقتی احمد اومد دم آرایشگاه و دستم و گرفت مات و مبهوت مونده بود می گفت پریوش خودتی . تو ماشین که نشسته بودیم احمد همش حواسش به من بود و با نگاه های هیزش داشت منو می خورد. منی که تا قبل از این اصلا نمی خواستم این مراسم شروع بشه حالا نمی خواستم تموم بشه چون می دونستم با تموم شدنش لحظه دهشت بار موعود برام فرا می رسه. خلاصه اون شب با همه برنامه هاش تموم شد و من و احمد تو خونه تنها شدیم تنهای تنها و من تنها تر از همیشه.
احمد سریع رفت حموم و تنها بمن یک کلمه گفت پریوش آماده باشم. با شنیدن این حرف دلم هری ریخت و قالب تهی کردم. پاهام بی حس شده بود و در حالی که توان قدم برداشتن نداشتم خودم رو کشان کشان به تخت رسوندم. هنوز آرایشم مونده بود و سنجاقهای زیادی که بسرم بود منو خیلی آزار می داد ولی چنان مضطرب و نگران بودم که درد اون همه سنجاق رو فراموش کرده بودم . دلم می خواست که احمد هیچ وقت از حموم نیاد.
شب دهشت بار نقاب پس زد و تاریکی و وحشت سراسر وجود من رو فرا گرفت . چشم باز کردم و چهره مردی رو دیدم که تنها با یک شورت آری فقط یک شورت در برابرم قامت راست کرده بود. از چشماش شهوت و خشم نمایان بود. نمی دونم چی کوفت کرده بود ولی هر چی بود من ازش متنفر بودم. احمد حتی فرصت درآوردن لباس عروسم رو هم بهم نداد. دیوانه وار فقط می خواست منو لخت کنه و به مقصود و نیت پلیدش برسه. مدام جیغ میزدمو و التماسش می کردم. می گفتم احمد نه من آماده نیستم حداقل الان نه نه نه …
ولی گوش اون بدهکار نبود واقعا شیطان در جسمش حلول کرده بود خدایا شهوت چیست که 90 درصد مردان در اوج شهوت از هرگونه فکر و احساس مبری هستند. به خودم که اومدم دیدم احمد بین پاهام نشسته و داره احمد کوچیکه رو به بدن من می ماله. وقتی احمد کوچیکه رو فرو برد از درد دیگه چیزی نفهمیدم و فقط یک لحظه فهمیدم بر روی سریری از خون غوطه ور شده ام.
او نعره میزد من هم چنان داد او از سر عیش من از سر درد.
او می نمود و من می نمودم او از تنم حال من از کفم جان .
او می فشرد و من می فشردم او سینه ام را من بالشم را .
او پاره کرد و من پاره کردم او پرده ام را من حنجرم را.
خلاصه دیگه بی هوش شده بودم و کامل متوجه نشدم که اون دیگه کی دست از سرم برداشته و تن عریان و غرقه بخون شده منو رها کرده بوده. وقتی بیدار شدم اون کنارم نبود ولی صدای اذان می اومد . از کنار پنجره کمی به دور دست خیره شدم هوا گرگ و میش بود اول تصور کردم اذان صبحه ولی بعدا فهمیدم که اذان مغرب بوده و من از فرط درد و خستگی 18 ساعت رو تخت بیهوش شده و خوابیده بودم

نوشته: roozegar


👍 0
👎 1
68928 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

349133
2012-12-20 02:42:14 +0330 +0330
NA

واقعا نهایت پستیه که اینطوری دختری رو مال خود کردن! این رفتارا رو فقط از عربهای تازی دیدم و فکر نمیکردم کسی اینطور باشه!
خانوم تو هم اگه نمیخواستی باید تلاش میکردی نه افسار زندگیتو بدی دست بقیه!
داستانت اعصابمو بهم ریخت!

0 ❤️

349134
2012-12-20 02:51:11 +0330 +0330
NA

کسشعرمحض بودباداستانت تحریک که نشدم هیچ بلکه آبمم خشک شد

0 ❤️

349135
2012-12-20 03:19:26 +0330 +0330
NA

به نظر میاد نویسنده مرد باشه

0 ❤️

349136
2012-12-20 03:50:15 +0330 +0330

دقت کردین توی این هفته یه داستان خوب هم نیومده روی سایت؟! چشمامون دراومد اینقدر اومدیمو یه مشت جفنگیات رو دیدیم. آقایون و خانومهای نویسنده برتر پس کجایین؟ لیست داستانهای برتر خیلی وقته داستان جدیدی بهش اضافه نشده… ):

0 ❤️

349137
2012-12-20 04:43:52 +0330 +0330

جواب منطقی اکثر پدرهای ایرانی در مقابل اجازه گرفتن فرزندانشان برای انجام کاری :

  1. اگر قبلا کسی آن کار را انجام نداده باشد : آخه کی تاحالا همچین گهی خورده که تو میخوای بخوری ؟
  2. اگر قبلا کسی آن کار را انجام داده باشد : حالا هرکی هر گهی خورد تو هم باید بخوری؟!
0 ❤️

349138
2012-12-20 06:41:17 +0330 +0330

آخه این چه کسشعرهایی بودکه بهم بافتی کس مغز …ماشین عروس باسرنشیناش توکونت…کیرم توداستانت اعصابمو چس فیل کردی …مثلاخواستی بگی خیلی شوخ طبعی بااون شعرت کون گلابی

0 ❤️

349139
2012-12-20 13:21:58 +0330 +0330

Martike chera fekr mikoni tavahomatet baraye digaran jalebe, kheyli baladi benevisi sheram baramun gozashti?!! Az hamun sheret malume ye adame mozakkar ba ruhiyeye sadismi hasti!

0 ❤️

349140
2012-12-20 13:34:31 +0330 +0330
NA

عجب کس شعری نوشته اول اینکه مرد نوشته این توهمات رو دوم اینکه از کجا فهمیدم مردی؟چون احساسات زن رو نمیدونی اخه احمق زن بدترین مدل تو شب زفاف یه درد کوچیک و چند لکه خون داره عجب کس شعری نوشتی معلومه تو سایت های مختلف در مورد این موضوعات شب زفاف خوندی امدی اینجا نوشتی

0 ❤️

349141
2012-12-20 14:51:40 +0330 +0330
NA

خونه پرش 15 سالته
ولی 15 ساله هام بیشتر از این میدونن

0 ❤️

349142
2012-12-20 17:46:58 +0330 +0330
NA

پشین شلو چاییدی. آخه جلقی تابلو بود یک پسر توهمی اینو نوشته فقط خواسته مثلا به دل خودش متفاوت بنویسه اما چرت نوشتی.
برو برو آمو جلقتو بزن تورو چه به این کارا.
داستانتو بخون میفهمی که از کجا فهمیدم پسری اونم ازنوع جلقیش

0 ❤️

349143
2012-12-20 17:57:50 +0330 +0330
NA

الان کامنت بقیه دوستان رو خوندم همه فهمیدن که پسری.
خیلی چلغوسی این توهمات همش بخاطر جلق زیاده خصوصا جلق زدن تو اول صبح قبل صبحانه.
آخه مردک چرا نمیری واسه خودت زید پیدا کنی تا دیگه جلق نزنی.
آرزو میکنم همه این جلقی های کف وتوهمی زید پیدا کنن تا دیگه کسشعر ننویسن.
حیف که من نه دخترم نه کونی والا به تو وامثال تو میدادم چون واقعا ثواب داره شماهارو از کف درآوردن.

0 ❤️

349144
2012-12-21 13:19:47 +0330 +0330
NA

bhvg

0 ❤️

349145
2012-12-21 17:57:06 +0330 +0330
NA

خب قبل اینکه نظرمو بدم یه سوال بپرسم تا حالا کسی بهت گفته بود خیلی عقده ای هستی ؟؟؟
آخه روانی این خزعبلات چیه اینجا نوشتی مثلا که چی ؟؟؟
من مطمئنم خودت و مامانت تو عمرتون پاتونو از دهاتتون بیرون نذاشتین چه برسه سفر خارج از ایران آخه این جهنمی که مامانت رفت اسم نداشت ؟؟ مامنم رفته بود سفر خارج ترسیدی اسم بگی سوتی ازت بگیریم ؟
اصلا تو خوب تو پاک تو مریم مقدس آخه شاسگول یه دختر 6 ساله هم دیگه میدونه نباید به بدنش تیغ بزنه که بخوای خودتو پاره پوره کنی سعی کن از دهاتتون بیای بیرون تا با وسایل اپیلاسیون آشنا شه چند وقت دیگه هم بدنت پر از مو نشه
تا همینجا داستانتو خوندم دیگه مغزم نکشید اگه تا ته میخوندم نظرم بیشتر از اراجیفت میشد

0 ❤️

349146
2012-12-22 00:50:30 +0330 +0330
NA

اگه تو یک سکس وحشیانه رو به تصویر بکشی موضوع جذابتره اما این داستان هیچ کششی ندارد .یک سوژه مرده است .بیاد دارم یکی از دوستام در درمانگاه کار میکرد و گفت یک عروس و داماد رو پیش ما آوردن فکمر کنی چه اتفاقی افتاد .دختره از آیودی استفاده کرده بود و این جنس تو ایران قابل اعتماد نیست و موقع کردن دختره آیودی بسته میشه و تصور کن مرده چسبیده به زن اه بیاد درمانگاه تا از هم جدا بشن .این اتفاق حقیقت داره و جالب تر اینکه کسی دیکه اونها را میرسونه به درمانگاه.

0 ❤️

349147
2012-12-22 01:47:32 +0330 +0330
NA

Chert0o pert neveshti.boro jam kon B.satet ro

0 ❤️Top Bottom