ازدواج موقت

1389/05/26

من كامران هستم اين ماجرا مربوط ميشه به پنج سال پيش كه من تنها توي يك آپارتمان زندگي ميكردم و در همسايگي من يك زن و شوهر جوون زندگي ميكردند و من با شوهره كه اسمش مجيد بود رفيق بودم. آنها زوج خوبي بودند و دو تا بچه هم داشتند من هم گاهي به آپارتمان اونها دعوت ميشدم. خانمش كه اسمش آمنه بود زن خوب و مومني بود و خيلي به من احترام ميذاشت.
يك روز مجيد گفت كه از كارش بيكار شده و بدنبال يه كار جديد هست. من هم به دوستام سپرده بودم كه براش كاري پيدا بشه. مدتها گذشت و خبري نشد تا اينكه يه روز مجيد بهم گفت كه يه كاري تو ژاپن براش جور شده و قصد داره در اولين فرصت به اونجا بره. دو سه هفته اي گذشت تا يه روز بهش گفتم كه جريان كار ژاپن چي شد كه جواب داد حالا دنبالش هستم. دو ماهي گذشت ولي مجيد ژاپن نرفت منهم زياد ازش سوال نميكردم تا اينكه يه روز تو راه پله مجيد رو ديدم و بهم گفت كه شب يه سري مياد پيش من. وقتي اومد پيشم ديدم ميخواد يه چيزي رو بگه ولي روش نميشه ازش پرسيدم كه كار ژاپن چي شد كه گفت: اين فرصت خوبي تو زندگيمه و وقتي برگردم صاحب همه چي ميشم بعد گفت: ولي يه سري مشكلات هست كه سد راه شده. من بهش گفتم كاري از دست من بر مياد؟ گفت والا نميدونم چي بگم يعني روم نميشه. گفتم ببين من مثل برادرت ميمونم به من بگو قول ميدم هر كاري بتونم برات انجام بدم. خلاصه با كلي اصرار گفت: رفتن من خيلي براي آمنه سخته اون بد جوري به رابطه زناشويمان عادت داره و اگه در هفته كمتر دو بار با هم باشيم اوضاع و احوالش ميريزه بهم. و من با آمنه صحبت كردم كه اگه تو راضي باشي تو اين مدت تو همسر موقت اون بشي بعد من گفتم: چنين چيزي امكان نداره چون آمنه زن مومنيه و با وجود داشتن شوهر راضي به مرد ديگري نميشه. بعد مجيد گفت كه…

مجيد گفت: من از زنم جدا مي شم ولي نه قانوني فقط از نظر شرعي(اين ديگه چه جورشه من نميدونم) و گفت: بعد از رفتن من شما با صيغه ازدواج موقت زن و شوهر ميشيد ولي بچه ها و هيچكس ديگه نبايد از اين قضيه بويي ببرند. من كه از تعجب نمي دونستم چي بايد بگم فقط بهش گفتم حالا تو برو تا من فكر كنم و جوابشو بهت بگم. بعد از رفتن اون من به فكر فرو رفتم كه اينكه چه روابط عجيبي بين زن و شوهراست و اين زنها چه خصوصيات عجيب و غريبي پشت اين ظاهر مظلوم دارند. خلاصه من تصميم گرفتم به مجيد قول بدم كه اين كارو براش عملي كنم تا اون هم بره و به كارش برسه. اين مسئله تموم شد و مجيد رفت من هم منتظر شدم تا چي پيش مياد. يك هفته گذشت و يك روز آمنه رو تو راه پله ها ديدم و با لبخندي سلام و احوالپرسي كرد و بعد هر كدوم به آپارتمان خودمان رفتيم و من فكر كردم كه آمنه يه جور با قضيه كنار اومده ولي چند روز بعد جمعه ساعت دو بعدازظهر ديدم در ميزنن وفتي در رو وا كردم ديدم آمنه با چادر جلوي در ايستاده و من بعد از سلام گفتم چه عجب از اين طرفا و اون گفت: آقا كامران خواستم بپرسم مجيد در مورد من چيزي به شما نگفته؟ من كمي فكر كردم بعدش گفتم: چرا يه صحبتايي شده و بعد ديگه چيزي نگفتم و اون گفت: پس ميشه تو يك فرصتي من بيام خدمتتون. گفتم باشه هر وقت كه دوست داريد منزل خودتونه و اون گفت امشب ساعت ده خوبه؟ گفتم: اره وگفت: پس تا ساعت ده و خداحافظي كرد. من هم مدتي بعد رفتم حموم يه دوش گرفتم و حسابي خودمو تميز كردم و بعد منتظر شدم. راس ساعت ده صداي زنگ اومد در رو باز كردم بله خودش بود و يك چادر سفيد سرش بود و خودشو هم محكم تا زير گلوش گرفته بود تعارف كردم بياد تو اومد و همونطور نشست و بعد گفت: بچه ها خوابند و بايد زودتر برگردم. من گفتم: من بايد چكار كنم گفت من صيغه رو بلدم و بعد چند كلمه عربي گفت كه من اصلا نفهميدم و گفت اين رو هم تو بايد بگي و من هم همونطور عين خودش گفتم و تموم شد بعدش ديدم سرش رو پايين انداخت و چادرش رو كه تمام اون مدت با يكدست سفت گرفته بود شل كرد و تازه داشت زير اون معلوم ميشد بعد من رفتم جلو و چادرشو برداشتم و كنار گذاشتم تازه داشتم ميديدم چه فرشته يي جلوم نشسته بدن زيبايي داشت مخصوصا سينه هاي درشتش سايز دلخواه من بود تا مدتي بهش خيره شدم تا ديدم داره به ساعت نگاه ميكنه تازه فهميدم كه بايد يه خورده عجله كنم و دستشو گرفتم بردمش سمت اطاق خواب و تو اطاق اولش بغلش كردم و به خودم فشارش دادم كه ناله اي كرد بعد لباساشو در آوردم و خودم هم سريع لخت شدم افتادم روش و شروع به بوسيدن بدنش كردم كم كم آه و ناله هاش در اومده بود اول رفتم سراغ سينه هاش كه بايد هر كدوم رو با دو دست نگه ميداشتم و نوك اون رو تو دهنم گذاشتم بعد همونطور پايين اومدم تا رسيدم به كسش و اون هم ديگه خجالت رو كنار گذاشته بود و همش ميگفت آره آره تا رسيدم به كسش ولي بجاي كسش اطراف اون رو خوردم و ليسيدم بعد لباي كسشو با دو انگشت باز كردم و مدتي صبر كردم كه ديدم كونش رو بلند ميكنه و ميكوبه به تخت كه دلم سوخت و زبونم رو گذاشتم رو چاك كسش كه يهو ديدم عربده اي كشيد كه من ترسيدم و گفتم چي شده و گفت: ببخشيد و بعد كه ديدم زياد وقت نداريم سريع يه كاندوم كشيدم رو كيرم و كيرمو سر دادم تو كسش همينطور كه تلمبه ميزدم چشماشو بسته بود و آروم آه ميكشيد من هم داشتم بهش نگاه ميكردم يه آن چشماشو باز كرد و گفت: يه ذره تند تر و من هم سرعت تلمبه رو زياد كردم و طولي نكشد كه بدنش شروع به لرزش كرد و همراه با جيغاي كوتاه ناخن هاشو فرو كرد تو كمرم بعد من بوسيدمش و از روش بلند شدم. ازش پرسيدم چطور بود؟ و در حالي كه لبخند ميزد گفت: مرسي عالي بود بعد سريع شروع كرد به لباس پوشيدن يهو يادش اومد و گفت: اوخ پس شما چي؟ من هم كه كيرم همچنان شق بود گفتم اشكالي نداره باشه دفعه بعد. و گفت: تو رو خدا ببخشيد من گفتم: اصلا مسئله اي نيست بزودي ميبينمت گفت باشه و خداحافظي كرد و رفت.

فرستنده:‌aminagha


👍 3
👎 3
91393 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

265780
2010-08-17 15:33:01 +0430 +0430
NA

اقا دمتون گرم که به فکر ما هستید.بازم ادامه بدین

7 ❤️

265781
2010-08-17 20:03:32 +0430 +0430
NA

افرین داری بهتر میشی

6 ❤️

265782
2010-08-18 19:41:26 +0430 +0430
NA

با اين داستانت خيلي حال كردم.موضوعش خيلي باحال بود.دمت گرم

8 ❤️

265783
2010-08-20 17:32:31 +0430 +0430
NA

به نظر من میتونی داستاناتو چاپ کنی فروش خوبی داره

9 ❤️

265784
2010-08-23 19:00:22 +0430 +0430
NA

charand bud

10 ❤️

265785
2010-09-15 11:21:29 +0430 +0430
NA

میگن نه چک زدیم نه چونه عروس اومد تو خونه . خدا ازین رفیقها نصیب همه کیر بدستان بکنه. دیگه مرگ میخوای برادر برو قصابخونه . کس تمیز خونگی خودش با پای خودش میاد تو خونت و لخت میکنه و میگه بکن توش تا ابله در جهانه مفلس در نمیمونه حالا که به این راحتی میشه خانمها هم چند کیره بشن چرا که نه بکن توش تا خرخره اش.فقط دعا کن رفیقت حالا حالاها ژاپن بمونه.

10 ❤️

265786
2011-09-07 17:30:43 +0430 +0430

منم شرایط مناسبی برا ازدواج ندارم یه مشتی چیز خوندم بلد شدم میخوام یکی رو صیغه کنم اسونه فقط یادتون باشه مدت و میزان مهرو مشخص کنید مثلا بمدت 2 ماه برای 10 هزارتومان اگه این دوتا رو نگید میشه عقد دایم که البته چون نیت شما عقد دایم نبوده باطله
در ضمن طلاقم نداره یعنی زمان که تموم شد خود به خود جدا شده محسوب میشین نیازی نی صیغه طلاق جاری بشه
دیگه دین از این باحال تر خودشون اسون ترین روشو براتون گذاشتن عذاب وجدانم بی خی خی (بیخیال)

قابل توجه دوستان مکارم هم یه مقاله گونده زده که اره این کار مفیدیه و خوب هست و هر کی گفته زنای شرعیه ریده تو قابلمه محتوی تخم مرغی شام باباش

بابا دستور خود پیغمبر بوده

0 ❤️

529076
2016-01-21 05:10:03 +0330 +0330

دیگه مدل های جدید زن و شوهری اومد به بازار به نام شما و به کام من

0 ❤️

529723
2016-01-29 21:10:16 +0330 +0330
NA

زنا کردید بدبخت. اولا طلاق شرعی باید در حضور دو تا شاهد باشه دوما بعد طلاق زن سه ماه باید عده نگه داره و تو این سه ماه نمی تونه ازدواج کنه سوما یقینا هیچ مردی حاضر نمیشه سر ناموسش همچین پیشنهادی بده. کاش گفته بودی با زن همسایمون زنا کردیم.

0 ❤️

550046
2016-07-23 20:46:58 +0430 +0430
NA

خالی بند بد بخت . زایده تخیلتو هر جا نننویس

0 ❤️

658157
2017-10-15 16:18:26 +0330 +0330

چرا ترشحات مغز خرابتو داستان کردی؟

درسته 7سال از نوشتن داستان گذشته ولی باید بگم زن مومن میدونه بعد از طلاق یه چیزی وجود داره به نام عده… که باید چندماه بگذره…

و سکس تو دوران عده حکم زنا با زن شوهردار داره…

پس در نتیجه ترشحات مغز جقیتو نوشتی…

0 ❤️

836079
2021-10-06 08:42:52 +0330 +0330

دم رفیقت گرم
منم یه رفیق دارم ولی برعکس این ماجرا
عاشق زنم شده میگه دو روز آخر هفته که نیستی من بیام پیش زنت بخوابم هر جور بگی جبران میکنم زنم هم ازش خوشش میاد
نمیدونم قبول کنم یا نه ؟

0 ❤️