داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

از ماساژ تا کاکولدی

1399/05/31

سلام اولین داستانم از وسط خاطرات سکسیم رو مینویسم
اسمم آیدینه و ماجرایی که میگم واقعیه و با کسی که بهترین دوران زندگیم رو باهاش داشتم و هنوزم عاشقشم اتفاق افتاده
من قدم 170 و وزنم 60 بود اون موقع و با دختری دوست شده بودم که همکلاسیم بود و جالب اینکه تو سکس چت باهم رل زدیم…اونم 165 قدش بود و 65 اینا وزنش و از لحاظ چربی هیچی رو بدنش نبود و بدنش کاملا برای مدلینگ انگار تراشیده شده بود.

این داستان تقریبا وسطای رابطمون رخ داد و پری خیلی دختر هاتی بود…فانتزیای مختلفی رو باهاش تجربه کردم…
چند وقت بود گیر داده بود ماساژ میخوام و دوست دارم برم سالن ماساژ یا ماساژور بگیرم و مدام کلیپای ماساژ که تهش به ارضای دختره ختم میشد برام میفرستاد
چند روزی اینجوری رو مخ من کار کرد تا اینکه باهاش قرار داشتم بریم کرج سمت گلشهر چند ساعتی باهم باشیم و مکان ردیف کرده بودم.
تهران رفتم دم دانشگاه دنبالش و همین که راه افتادیم گفت من با چند تا ماساژور حرف زدم…چشام گرد شد گفتم ببینم کیا…
بهم نشون داد شمارشونو گرفته بود و قیمت دراورده بود…خودم دوست داشتم و شدیدا فتیش برده شدن و کاکولدی داشتم ولی شروع کردم باهاش بحث کردن و اخمام رفت توهم که اجازه نمیدم و نمیخوام…اونم ساکت شده بود تا رسیدیم مترو
تو مترو شروع کرد عشوه ریختن که چیزی نیس ماساژه و طوری قرار نیس بشه ک…رومو کردم اونور شروع کردم بیرونو نگاه کردن …مترو خلوت بود اومد بقل گوشم گفت من میخوام ایدین از سرم بیرون نمیره میخوام تجربه کنم ماساژ رو و دستش رو کیرم بود که کم کم بلند شد…تا فهمید زد به دستم و گفت ببین اینم راضیه ظاهرا
تا نگاهش کردم یه لب گرفت گفت بگو باشه…گفتم فقط شرط داره…گفت چی?
از زیر مانتوش تاب تنش کرده بود ولی جلو مانتوش بسته بود بهش گفتم میخوام مانتوت رو باز کنی جلوشو شالتم رو سینت نندازی میخوام تو خیابون که داریم میریم هروقت خواستم بتونم خط سینتو ببینم…
گفت چرا? بقیه میبینن ک?
منم گفتم اگر جلو چشم باشه تو این حالت شهوت بمونم شاید بتونم قبول کنم ولی حالت عادیم میدونی ک نمیزارم…پریم قبول کرد و جلو مانتوشو باز گذاشت تا رسیدیم گلشهر
با مانتو جلو باز داشت چشم همه رو در میاورد و هرکی به ما میرسید چشمش به سینه های پری بود منم شدیدا لذت میبردم و دستمو از پشت حلقه کرده بودم دور گودی کمرش تا رسیدیم به خونه ای که اجاره کرده بودم…
به صاحب خونه زنگ زدم و اومد پایین پول بهش دادم اونم کلید رو داد و راهنماییمون کرد…همین که خداحافظی کرد و رفت عین وحشیا شروع کردیم لخت کردن هم…رو تخت افتادیم و لباسامونو کندیم تو بقل هم بعد من رفتم پایین تخت…پاهاشو گرفتم بی مقدمه شروع کردم خوردن…پری خندید گفت این دیگه چیه داری چیکار میکنی?
گفتم میخوام پاهاتو بخورم…خندید گفت دیوونه کثیفه تو کفش بوده…
انقدر پاهاش کوچولو و خوش فرم بود که حالیم نمیشد…انگشتای پاشم بهترین فرم دخترونه پا بود از کوچیک به بزرگ مدل مصری…
بعد شروع کردم اومدم بالا تا رسیدم به کسش و پری بی حال رو تخت بود اروم ناله میکرد
پاشدم با لباسایی که دراورده بودیم دستاشو با پاهاشو بستم خودشم به شکم افتاده بود رو تخت
چند تا عکس ازش گرفتم و شروع کردم خوردن کسش دیگه خیلی حشری شده بود خودش انقدر تکون خورد دستاش باز شد و منو گرفت کشید طرف خودش لب میگرفت وحشیانه و طناب پاهاشو باز کرد پیچید دور کمرم پاهاشو…کیرمو کرد تو کسش و وحشیانه داشت خودشو تکون میداد تو بقلم که تلفنش زنگ زد
ماساژوری بود که باهاش قرار گذاشته بود…گوشی رو داد به من گفت ماساژورمه
منم جواب دادم دیدم یه پسرت گفتم سلام من جلو در ادرستونم گفتم در رو میزنم بیاید بالا…
تا برسه سریع جمع و جور کردیم و لباسامونو پوشیدیم

اسم ماساژوره امیر بود و در رو باز کردیم اومد داخل نشست رو مبل…پریم تو اتاق بود لحظه اخری خجالتش گرفته بود…
امیر گفت شما بودین باهاش حرف زدم اول? گفتم نه خانومم بود الان میاد…پری رو صدا کردم با تاپ و شلوار بیرونش اومد رو دسته مبل نشست کنار من…
از امیر پرسیدم ماساژ چی دارین?
(امیر پسری حدود 30 ساله بود که هیکلش خدایی سه تای من بود و خیلی درشت بود با یه قیافه معمولی)
امیرم شروع کرد توضیح دادن انواع ماساژ از ریلکسی و تایلندی و هپی و فرم دهی و …
من گفتم ماساژ ریلکسی میخوایم و گفت باشه مشکلی نییس خانوم فقط میخوان یا شمام هستین…
منم یکم دخل و خرجمو فکر کردم گفتم نه فقط پری
گفت پس لطف کنین حاضر شین منم دستامو بشورم
راهنماییش کردم دستشویی و خودم پری رو بردم اتاق و لباساشو دراوردم گیر داد سوتین و شرتم نه دیگه گفتم باشه و حاضر شد یه پتوام انداختم رو باسنش تا امیر اومد
پیررهنش رو دراورد و یه اهنگ لایت گذاشت و نشست رو زمین بقل تخت و پپریم لبه تخت به کمر خوابیده بود
امیر گفت اگه اجازه بدید سوتین رو باز کنم چون چرب میشه گفتم مشکلی نداره
بعد شروع کرد چرب کردن پرمینو از بالا تنه شروع کرد ماساژ دادن تا رسید به پتو و پتو رو برداشت شرتشو گفت اینم در میارین?
که اینو خودم با کمک پری دراوردم و شروع کرد تا پایین تنه ماساژ داد انصافا هم کارش خوب بود
منم کنار در اتاق نشسته بودم تا کارشو کنه
بعدش به پری گفت برگرد و پریم برگشت…امیر شروع کرد از بالا تنه به ماساژ و شدیدا ممه هاشو نوک ممش رو ماساژ میداد…پری کسش حسابی انداخته بود و اروم ناله میکرد…اومد کسش رو ماساژ داد که به من گفت یه لیوان اب میارین برای من…منم گفتم اوکی و تو فاصله اینکه برم اب بیارم از پری پرسیده بود پرده داری? اونم گفتش که نه ( پری کسش کلا از بچگی به خاطر نوع کسش پرده نداشت)
اب رو دادم بهش و خورد و ادامه داد کارشو…پری دیگه تو حال خودش نبود
که امیر گفت یه لحظه من با شما حرف بزنم? به من اشاره کرد و با سرش به بیرون اتاق…منم گفتم بله بفرمایین…اومد بیرون بهم گفت خیلی حالش خرابه اذیت میشه اجازه میدی ارضاش کنم?
منم دیگه واقعا تو حال خودم نبودم…گفتم فقط یه شرطی…گفت چی?
گفتم منم میخوام حال کنم…گفت خب شما بیا باهاش سکس کن…گفتم نه منظورم شما بودی…
گفت متوجه نمیشم…گفتم من مفعولم میخوام بدون اینکه پری بفهمه به منم حال بدی…خندید گفت باشه ردیفه
برگگشتیم اتاق و به پری گفت میخوای ارضات کنم?
اونم گفت اره…گفت یه شرطی داره
پری گفت چه شرطی? گفت میخوام دوست پسرت برام ساک بزنه منم تخلیه شم…اونمم تو اوج شههوت گفت میزنه برات…بیا ارضامکن نمیتونم دیگه
منم هاج و واج موندم گفتم پرررریییییی?!?
گفت یه ساکه دیگه بابا اااه…
گفتم باشه…امیر اومد جلو پری گفت زحمت شلوار رو میکشی اونم کمربندشو باز کرد و کشید پایین شورت و شلوارشو
یکم کیرشو مالید امیرم رو کرد به من گفت همزمان که میمالمش ساک بزن…
منم شروع کردم و اونم با دستش شروع کرد مالیدن کس پری و انگشتش میکرد
پری رو بلند کرد داگیش کرد رفت لای پاش شروع کرد خوردن کسش و با دستش منو انگشت میکرد
بعد کیرشو کرد تو کس پری و تلنبه میزد وحشیانه…پری تعادل نداشت با دست وزنش رو نگه داره همونجوری که قنبل ککرده بود خوابیده بود رو تخت…
امیر بهم گفت شما 69 شین منم رفتم زیر پری…همزمان که پری داشت برام ساک میزد منم از زیر کس و کیر اونا رو میخوردم
بعد امیر بهم گفت توام برگرد به شکم بخواب زیر پری
مام جابجا شدیم و امیر شروع کرد مالیدن کس پری و کیرشو کرد تو کون من و تلنبه میزد همزمان
ابش داشت میومد که گفت ابم میاد چیکار کنم منم گفتم ادامه بده
پری روم بود و زد زیر خنده گفت چه کونی شدی توو
امیرم ابشو خالی کرد تو من و هزمان با پری ارضا شد

پاشدیم خودمون رو جمع و جور کردیم و امیر لباساشو پوشید پول رو براش واریز کردم با گوشی و رفت
من و پریم چرب چرب بودیم بعد امیر رفتیم حموم یه دوش گرفتیم و همو شستیم ولی من ارضا نشدم که لباس پوشیدیم و رفتیم
این شد پایان بار اولمون با امیر

نوشته: Aidin1995


👍 23
👎 35
49900 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

909996
2020-08-21 00:27:10 +0430 +0430

شما که کونی هستی دوست دختر میخواستی چیکار؟ یه ساکه دیگه بابا؟ دختره که میدونست شما کونی هستی دیگه چرا باهات دوست شد؟؟ هم پول خونه دادی هم پول ماساژور که کونت بزارن؟ نسل خمینی به کجا داره میره…


909998
2020-08-21 00:30:50 +0430 +0430

اگه تو اون شرایط تو خیابون گشت ارشاد کونت نزاشت ایرانی نیستی -__-

5 ❤️

910013
2020-08-21 00:58:16 +0430 +0430

خیلی تخمی بود

4 ❤️

910020
2020-08-21 01:14:51 +0430 +0430

بمیر …

6 ❤️

910023
2020-08-21 01:27:40 +0430 +0430

داش دوگانه سوزی؟

4 ❤️

910029
2020-08-21 01:37:43 +0430 +0430

به قول مرحوم تتلو که فرمودن: میمیری گوه نخوری میمیری کص نگی میتونی هَوَل نباشی میتونی اینو بخوری .

7 ❤️

910038
2020-08-21 02:16:04 +0430 +0430

من داستان های بی غیرتی خیلی دوست دارم دوستم

0 ❤️

910040
2020-08-21 02:18:52 +0430 +0430

جغی توهمی. یه چیزی توی فیلم‌های پورن دیدی و با صابون مخلوط کردی و زدی به مغزت. امیر یهو اومده جلوی خونه؟ کوس مغز آدرس از کجا آورده تو که اونجا رو ساعتی اجاره کردی؟! موقع ماساژ بجای پارچه تمیز و سفید پتو انداختی روی کون دختره؟!!! درضمن ماساژ ریلکسی با ماساژ جنسی فرق داره. امیر ماسور نبوده، یا بکن تو بوده یا بکن دختره که بیشتر بنظر میاد بکن خودت بوده.

2 ❤️

910073
2020-08-21 06:56:32 +0430 +0430

داستانا دیگه کلا کسشعر شدن

0 ❤️

910074
2020-08-21 07:28:12 +0430 +0430

خندیدیم 😂 😂

0 ❤️

910077
2020-08-21 08:10:39 +0430 +0430

خوب بود

0 ❤️

910078
2020-08-21 08:11:00 +0430 +0430

پاراگراف اول رو خوندم
هر جور حساب کردم اگه تو جیبات سنگ نریزی ، تو خیابون باد میبرد
مشخصات دوسدخترتم که خوندم ، طالبی تو ذهنم اومد.
بعد اومدم نظر ها رو خوندم ،فهمیدم کونی تشریف دارید کلا از خوندن همون پاراگراف هم پشیمون شدم

2 ❤️

910086
2020-08-21 09:40:45 +0430 +0430

محشر بود محشر عاشق ماساژوری شدم به شرطی که همجین زوج هایی به تورم بخوره

1 ❤️

910106
2020-08-21 12:37:04 +0430 +0430

منم ماساژورم اما پول نمیخواد بدی

0 ❤️

910123
2020-08-21 14:33:00 +0430 +0430

سکس چتو داستان کرده

1 ❤️

910134
2020-08-21 15:20:32 +0430 +0430

معلومه فیلم زیاد دیدی 😂

0 ❤️

910135
2020-08-21 15:20:56 +0430 +0430

از کسایی که قضاوت میکنن همه رو و از کسانی که کاری جز فحش دادن و مسخره کردن ندارن و کسانی که ژانر رو میخونن چیه و باز با این حال چرت میگن استدعا دارم اول رو انسان شدن و انسانیت و سوادشون کار کنن بعد نظر بدن
ممنون
نویسنده

2 ❤️

910153
2020-08-21 17:14:25 +0430 +0430

واقعا بهترین پوزیشن اینه که به حالت69بخوابی زیر زنت یا دوست دخترت،رفت وآمد کیر داخل کسش رو تماشاکنی و از اون بهتر خایه های بکنشو لیس بزنی و اوجش هم اینه که طرف دربیاره بذاره روی لبهات و دهنتو باز کنی توش تلمبه بزنه، این پوزیشن بهترین پوزیشن کاکولدیه.

2 ❤️

910154
2020-08-21 17:21:10 +0430 +0430

… نخور کونی جقی
اه
تخیلات یک ذهن بی غیرت

1 ❤️

910166
2020-08-21 19:40:25 +0430 +0430

گوزو. تو دیگه آخر گوه هستی.

0 ❤️

910177
2020-08-21 21:09:34 +0430 +0430

آهنگ لایت رو کجا گذاشت؟؟؟!!!

0 ❤️

910203
2020-08-21 23:33:41 +0430 +0430

تو مترو ازهم لب گرفتین و اون دستشو گذاشت رو کیرت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟☹😳😳😳😳😳😳😳😳

الآن حقت نیست بگم کله مهران غفوریان تو کونت؟

1 ❤️

910276
2020-08-22 00:49:20 +0430 +0430

خیلی شخمی و 💩 👎

0 ❤️

910293
2020-08-22 01:37:24 +0430 +0430

یعنی خداشاهده ار جا امیر بیدوم چنون اکردومتون دوتاتونه چنووووون اکردومتون که تا هفت روز و هفت شو خو کیرومه بوینین،

0 ❤️

910304
2020-08-22 02:37:39 +0430 +0430

ناموسا داستانا هم داستانای قدیم. چیه این ناموسا؟! قدیمیارو میخوندی حال میکردی اینا رو هرجوری فک میکنی با عقل جور در نمیاد

0 ❤️

910345
2020-08-22 08:30:15 +0430 +0430

خوب بود ولی اگه واقعی باشه خیلی بهتره .من وخانمم خیلی دوس داریم

0 ❤️

910362
2020-08-22 10:09:27 +0430 +0430

به نظر من یه کم شاش شتر نوش جان کن شاید خوب شدی آخه این چه جور شروبریه نوشتی خدایا خودت بیا،جاداره اینجا هم از کیر شمر برات مایه بزارم.

سنده ،تاپاله

0 ❤️

910612
2020-08-23 17:45:25 +0430 +0430

شماره امیر رو بده دوست عزیز منم ماساژ میخام و …

0 ❤️

910643
2020-08-23 23:58:43 +0430 +0430

اخه کووونی…لااقل اولش ننویس واقعییت.ب شعور انسان توهین میشه…خارکصه اینارو از کجات درآوردی…ولی موندم فقط اوبی هستی دوست دختر واسه چیته…والا؟؟؟

0 ❤️

911655
2020-08-27 10:14:39 +0430 +0430

خوب بود.بازم بنویس

1 ❤️

910111
2020-09-22 18:06:37 +0330 +0330

چی فرض کردی ناموسا مارو؟ تو مترو لب گرفتین؟ دستشو گذاشت رو کیرت؟ داش خود مترو نیویورکم اینا قفله براش :|

2 ❤️Top Bottom