از کون به دول

1399/08/20

آیا از کوتاهی سایز آلت خود رنج میبرید ؟ 😨ایا به دنبال راهی برای افزایش سایز الت خود هستید ؟ 🤔دیگر نگران نباشید این شما و این وکیوم پلاس😃 اعتماد به نفس و لذت از رابطه طولانی را با ما تجربه کنید😎کاملا طبیعی و بدون نیاز به مواد شیمیایی 😆 صد درصد موفقیت
(عکس موز 🍌)ارسال رایگان و محرمانه برای سفارش به عدد… همین که دفترچه رو برداشتم بنویسم تلوزیون خاموش شد 😐برگشتم ببینم کدوم سگ پدری تلوزیونو خاموش کرده که کاش بر نمیگشتم خیره تو نگاه بابام غرق شدم و دفترچرو اروم تو شلوارم کردم و در نهایت سر به زیر رفتم تو اشپزخونه——— بی حوصله سره کلاس نشسته بودم و چرت میزدم کم کم صدا ی اقا محو میشد- سینوس روی کسینوس را ، صورت در مخرج میکنیم… بعد از اینکه زنگ خورد با بچه ها رفتیم حیات غمزده نشستم یه گوشه نیما در حالی که های بای میخورد گفت چیشده چرا زانوی غم گرفتی-منم ناراحت روبه نیما گفتم که دیروز عکس کیرمو واسه یه دختره فرستادم گفت دول گربه به من شرف داره منم بلاکش کردم😞 امین مثل یه حامی دستشو روی شونم گذاشت و گفت بیخیال همه که عمو جانی نمیشن حالا مگه چند سانته؟ —هشت سانتو خورده ای—استاد حامد که مشغول صحبت کردن درباره تجارب (کردن )با جابر بود با تعجب برگشت سمتم و خیره نگاهم کرد بعد از این که دوستان راه های رشد کیر ارائه دادن قرار شد فردا بعد مدرسه دخترا بریم پارک گلستان
راه های زیادیو امتحان کردم از مالش و جق زدن تا دستمال گرم و کدوی تو خالی یه دونه قرص ویاگرام حامد😶اما چیزی عایدم نشد پس بیخیال شدم تا اینکه حامد یه پیشنهاد داد به گفته حامد کون دادن باعث میشه کیر هم بلند شه هم بزرگ یا همون رابطه از کون به دول اولش قبول نکردم اما یکم که گذشت حامد نرمم کرد که بریم انباری خونشون کف انباری یه زیر انداز انداخت اولش روم نشد شلوارمو بکشم پایین که خودش دست به‌ کار شد و یکم به دولم نگاه کرد و توفی به دست زد
اندازه کیرش معمولی اما کلفت بود همین که برگشتم این شعر توی سرم اکو شد کوچه ماهم عروسی میشه این دول من کیر میشه- حس کردن کیر داغش که وسط کونم فشار میاورد ته دلمو خالی کرد دولا شدمو لمبره های کونمو باز کردم اروم کنار گوشم گفت کاندومو از جیب بابام کش رفتم حامله نشی— هنوز سرش نرفته بود که سوراخم درد گرفت خواستم برم جلو که از کمرم گرفت نزاشت فشار داد و کرد تو سوراخ جونم از همون جا زد بیرون وقتی یکم کشید بیرون حس ریدن بهم دست داد
و کم کم جلو عقب میکرد زانو زدم و ارنجمو گزاشتم زمین تا کیرش عمیق تر بشه و تلمبه بزنه دیگه روون شده بود اه اه هر دو در اومده بود
تلمبه هاش سریع تر شده بود مثل یه خرگوش که روی خرگوش دیگه افتاده باشه سریع شده بود دستمو گذاشتم روی دولم تا بلند شدنشو حس کنم و همزمان میمالیدم توی کونم گرما رو حس کردم که کشید بیرونو دراز کشید چند دیقه بعد که خیره نگاهم میکرد گفت این چیزی که من دیدم نی نی جانیه فقط با من بزرگ نمیشه میگم زنگ بزنم بقیه بچه ها هم بیان کمک؟—اولش یکم ساز مخالف زدم اما بعد دیدم راست میگه دولم بزرگ نشده
پس حامد با نوکیاش زنگ زد به امین و نیما و جابر اونا هم مثل جت اومدن اولش باور نمیکردن فک میکردن حامد شوخی میکنه اما یکم بعد همشون شلواراشونو کشیدن پایین کیر جابر اندازه گرز بود
یه لحظه هممون مات اون کیر پر ابهت شدیم جابر که بچه اروم خجلی بود روشو برگردوند چون کیرش بزرگ بود جابرو گذاشتیم نفر اخر گفتم الان این بره تو کونم دولم از جلو میزنه بیرون امین کیرشو کرد تو کونمو یکم گشاد شده بود اما چون یه دفعه ای شد یکم دردم گرفت بقیه کیرشونو میمالیدن
امین حدود ده دیقه محکم تلمبه زد عرق از سر و صورتم جاری شده بود از اونورم نیما محکم با اون دستاش به کونم سیلی میزد و میگفت تو چه دافی بودی رو نمیکردی جابر اومد بالا سرم به‌ دهنم نگاه کرد و لبمو با دهن گرفت که حالم بهم خورد با یه دستم هولش دادم کنار تلمبه های امین سریع تر شد جابر دوباره اون حرکت چندششو تکرار کرد امین کشید کنار پشت سرش نیما کرد تو که ایندفعه سوختم نتونستم جابرو کنار بزنم بیحال رو زمین افتاده بودم حتی جون نداشتم ببینم دولم بزرگ شده یا نه نیما هم نزدیک ده دیقه زد که اب داغشو ریخت توم این امین و نیمای عوضی کاندوم نکشیده بودن نمیدونم چرا این جابر کیلید کرده رو دک و دهن من بعد امین حامد اومد یه دست دیگه منو با کاندوم کرد که جابر بلند شد و بالاسرم نشست گفتم دیگه بیخیال ماچ شده چون اگه حال داشتم بالا میاوردم اما زهی خیال باطل نوک کیر باتوم مانندشو مالید روی لبام و با دستش به لپام فشار اورد بقیه که از پایین کونمو پاره کردن اینم از دهن بکنه شاید فرجی شد مغزمم بزرگ شد😏 اونقدر بیحال بودم که نتونم عوق بزنم جابر سرمو رو کیرش بالا پایین میکرد گردنم درد میگرفت از او پایینم امین سعی داشت همزمان کیرشو با حامد جا بده تو کونم به معنای واقعی گاییده شدم
اون دو تا هم به مرادشون رسیدن و همزمان کردن تو کونم از درد دیدم سیاه شد کیر داغ و بزرگ جابر داشت دهنمو پاره میکرد یکم بعد که ابشون اومد و کاندوم حامد ،تو کونم ترکیدجابر از گالمون کشید بیرونو رفت سراغ کون فلک زدم😵
کونم از دو طرف وا رفته بود که باتوم جابر رفت تو کونم دادم رفت هوا حامد با ترس دهنمو گرفت که الان همه میفهمن جابرم همزمان اروم میکرد منو
دولمو میمالید بقیه از دادم ترسیدن کسی بیاد انباری شلواراشونو پوشیدن از انباری رفتن بیرون
یه لحظه جابر کیرشو کشید بیرون رفت در انباری رو ببنده بعد در کمال تعجب هم لباس منه بی جونو هم واسه خودشو کشید بیرون کف انباری سرد بود من اصلا حال نداشتم بپرسم داره چه غلطی میکنه به معنای واقعی جنازه شده بودم روی کمر خوابوندمو اومد چتر شد رو جسدم وای دوباره با دهنش لبمو مکید کیر بزرگش سیخ روی دولم مالیده شد و یه لحظه نفسم رفت و دول کوچولوم سیخ شد همزمان با دستاش نوک صاف سینه هامو میمالید و هم من هم اون تو دهن همدیگه اه میکشیدیم بیخیال دهنم شد و روی شیکم خوابیدم تا بکنه تو کونم ایندفعه بهم حال داد درحالی که محکمو سرعتی میکرد دول عصفناکمم میمالید یه مایع بیرنگ ریخت کف دستش یکم بعد خودشم ارضا شد تو کونم دیگه رفتارم با سه تاشون سرد شد بعد ها هر از گاهی به جابر کون دادم و با هم دوست موندیم حتی توی دانشگاه قبول شدیم نه به صمیمیت قبل بیشتر واسه همین کون بود به نظرم اما بعضی از کاراشو نمی فهمیدم مثلا همین دهن بازیا یا اینکه با دستش سرمو میخاروند یا صورتو چشمامو میبوسید چمیدونم🤔اما لپ مطلب این بود که عبارت از کون به دول کاملا اشتباهه

نوشته: این داستانه


👍 7
👎 16
20001 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

776265
2020-11-10 00:53:42 +0330 +0330

خاک تو سرت
واسه سیخ شدن کون دادی؟ تو که تا دستمال گرم و کدوی خالی پیش رفتی جای پیشرفت بود

3 ❤️

776288
2020-11-10 02:15:08 +0330 +0330

قلم روانی داری من دوست داشتم با اینکه گی نیستم !

0 ❤️

776306
2020-11-10 05:03:13 +0330 +0330

اگه دولت گنده نشد عوضش کونیه جا تاری شدی برای گروپ زدن چاقال

1 ❤️

776320
2020-11-10 09:23:37 +0330 +0330

با اینکه از کونی و کونی بازی بدم میاد نمیدونم چرا تا آخرش رو خوندم و اتفاقا از قلمت خوشم اومد یه لایک صرفا بخاطر طرز نوشتنت و یه دیسلایک بخاطر گی و بچه بازی 👍 👎

0 ❤️

776390
2020-11-11 01:20:35 +0330 +0330

دول موشیه فندوق .سایزمهم نیست بایدکاربلدباشی

0 ❤️

776440
2020-11-11 16:37:57 +0330 +0330

Kos nanat

0 ❤️

776556
2020-11-12 15:24:26 +0330 +0330

عالی بود ، خیلی خندیدم بیشتر بنظرم طنز بود ولی بهرحال دمت گرم
لایک برای شما

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها