از کون کردن تا کون دادن به یک خانم شیمیل

  1398/11/23

  اصلا نمیدونم باید از کجا شروع کنم
  کسشعر گفتن تو کامنتا کلا اینجا یه چیز عادیه پس به تخمم هرچی میگین
  کلا از خود تعریف کردن این چیزا الکی وقت گیریه
  من کلا از اولین باری که سکس کردم عاشق این شدم که کون بکنم
  همیشه دوست داشتم دادنش تجربه کنم ولی میترسیدم از آبرو رفتنش و از اینکه بخوام به‌یه پسر یا مرد کون بدم بدم میومد
  دوست داشتم این تجربه با شیمیل داشته باشم
  همیشه وقتی یکیو از کون میکردن چه دوست دخترم چه هر کی دیگه(آخه ۲بار کون پسر کرده بودم قبلا) یکی لذت میبرد یکی در ظاهر دوست نداشت ولی حال میداد بش یا اینکه اول درد داشت بعد حال میکرد
  حتی دیدم که بعضی از دخترا کلا با کون دادن مشکل دارن فقط کس واسه سکس میدونن
  بگذریم
  بعد چند وقت که یه با دوست دخترم بودم و کونمو خورد و با کیرم بازی کرد و فیلم پورن شیمیل میدیدم بیشتر خاستم که تجربش کنم
  تو اینستا با خیلیاصحبت کردم ولی یا خیلی شبیه مردا بودن مخصوصا صدلشون و یا کیرشون خیلی بزرگ بود من سایزم ۱۷ یکیو میخواستم که عین دخترا باشه و کیرشم بزرگ تر از من نباشه
  اولین بار که با یه شیمیل اوکی کردم رفتم پیشش
  دوطرفه هماهنگ کردیم
  اول من کردمش بعد داگی استایل داشتم میکردنش با کیرش جق زدم که بیشتر حال کنه ابش امد کلا بعدش فقط من کردم دیگه خودمم حس دادن نداشتم
  دفع بعد که داستان من از اینجا شروع میشه با یه شیمیل واقعا سکسی با یه کون گنده و یه ممه سر بالا سکسی فیکس کردم برم پیشش
  رفتم تو خونش بام دست داد لبم یه بوس کرد تعارف زد داخل
  بعد احوال پرسی گفت برو دست شویی
  انقد سکسی بود کونش سینش من بزور صبر کردم تا موعدش
  خودم شستم امدم بیرون راهنماییم کرد تو اتاق خابش بعد خودش رفت دستشویی امد بغلم دراز کشید یکم لب بازی کردیم سینش خوردم اونم سینه هام کونم دست میکشید
  بهش گفتم که باره اولم‌ که میخوام کون‌بدم یه جون بلند گفت با اون صدای سکسیش بعد از خوردن سینه هام رفت سمت کیرم برام ساک میزد و با تخمام بازی نیکرد
  بعد ۶۹ شدیم
  اون واسه من میخورد منم برا اون
  بعد شروع کرد با صوراخ کونم ور رفتم و بعضی وقتا انگشت میکرد یکم دردم میومد ولی نه زیاد
  منم قبلش نشه کرده بودم هم ابم دیر تر میومد هم کونم کمار درد داش ولی شبش خیلی درد میکرد تا ۲روز
  این دفه میخواستم اول بش بدم بعد بکنمش ولی بش گفته بودم ابش داره میاد پوز عوض کنه من بکنم که اخر داستانمیفهمین چرا
  من برگردوند دمر
  لوپ کونم باز کرد یکم لیس زد که دیگه داشتم دیوونه میشدک
  هی کونم قنبلمیکردم
  انقد که دستش میرسید که کیرم تو دستش بود فشار میداد
  بعد روغن زد با کون من کیر خودش کیرش متوسط بود حدودا اندازه من کوچیکتر ولی لاغر
  اول یکم سرش مالید به سوراخم هی میگفت دیگه مال خودمی و اینجور حرفا
  همون چیزایی که پسرا دارن دختر میکنن میکن
  یواش یواش سرش لیز داد تو
  چون سر کیر اسفنجی نرم اذیتم نکرد
  ولی همینجور که بیشتر فشار میداد بیشتر درد میومد
  تا‌نصف کرد تو دراورد دوباره هول داد تو
  چند بار این کار کرد تا اخرش یهو فشار داد تو که یکم تکون خوردم و اخ اوخم در اومد
  اون همینجور داشت گوشم و گردنم میخورد که با فشارش یه گاز از گوشم گرفت و حس کردم شکمش چسبید به کمرم
  بعد در گوشم گفت حالا مالمن شدی
  کلی ازم لب میگرف بش گفتم یکم نگه دار جا باز کنه بعد بکن
  با خنده میگه فکر کردی فقط خودت بلدی کون باز کنی
  مگه تا اینجاش اذیتت کردم که جا کنم توش
  بعد ۱مین یواش یواش شروع کرد تلمبه زدن
  اولش یکم اذیت میشدم درد داشت ولی کم کم دلشت خوب میشد
  حتی من فشار میداد کیرام اون زیر میمالید به پتو که اگه نشه نبودم همون موقع ابم میومد
  بعد بلندم کرد خودش خابید من نشستم روش
  سینش میچسبید بم باورم نمیشد که دارم به یه دختر کون میدم
  باکی م یکمبازی کرد
  بعد بلند شدم با دستش کونم کشید سمت خودش کیرم امد جلو دهنش یکم ساک زد بعد برم گردونم داگی شروع کرد به کردن
  کونم محکم با دستش گرفته بود داشت تلمبه میزد واقعا من دیگه خودم داده بودم دست اینخانم سکسی و حشری
  بعد ۲تا چک زد در کونم که واقعا فک نمیکردم این کار انقد حص خوبی به ادم که داره کونشو میکنن میده
  خم شد روم
  سینش چسبید به سینم‌ کیرم گرفت داشت جق میزد برام که خواست ابم بیاد جلوش گرفتم
  اگه اخه شما هم اون کون گنده میدیدین حتی با اینکهاین همه کرده بدت باز دلت میخواست بکنیش
  بعد در گوشم گفف که ابشمیخواد بیاد
  که استوپ کردیم
  ۳٫۴ مین صبر کردیم هم کیر من خوابید که تا کردم ابم نیاد هم مال اون
  دوباره برام ساک زد حالا نوبت من بود بکنمش
  اول خواستم بشینهرو کیرم چون میخواستم کیرش ببینم
  روغن زد به کیرم و اروم نشست روش زیاد تنگ نبود درواقع انگار عادت داشت از اولش اوجور که قیافش میگفت. داشت‌لذت میبرد
  خلاصه بلند شد داگی استایلش کردم یکم باز روغن زدم به کیرم که دستم روغنی بود یه چک ابدار زدم به کونش که دستم چرب بود بد چسبید
  نمیتونستم روی اون کون‌ نزنم واقا
  بعد شروع کردم به کردنش داشتم میکردمش هنوز داشت کونم ذق ذق میکرد
  انقد کونش خوب سکسی بود با ارومترین تلمبه میلرزید
  من داگی میکنم بیشتر حس میگیرم هی ابم میخواد بیاد
  بعد بزور از اون کون دل کندم
  بش گفتم منو بکن برام جق بزنه ابم بیاد
  رو کمر خوابیدم
  یه بالش گذاشت زیر کمرم پاهام با کرد انداخت رو شونش
  کیرش چرب کرد شروع کرد به کردن ایندفه اصلا درد نداشتم
  چون فقط لذت بود بعد که شروع کرد برام جق زدن دیکه تو ابرا بودم
  به ۲مین نرسید حس کردم ابم میخواد بیاد
  سینه هاش میدیدم که دارن تکون میخورن بیشتر حشری میشدم
  یهو ابم پاچید تو دستش و رو شکم خودم
  حس میکردم از ته وجودم اضا شدن انقد اب ازم اومد که خودم تاحالا ندیده بودم
  کمتر از۱مین وقتی که من هنوز بی حس ارضا شدن بودم اب اونم رو اب من ریخت
  ارضا شد بعد افتاد بغل من
  هردومون از سکس هم راضی بودیم کلی تعریف کردیم از هم
  گفت از معدود سکس پولی بود که بش حال داده
  بعد خودمون تمیز کردیم پا شیدیم منم یکم بعدش رفتم
  تا چند روز سوراخ کونم یه جوره عجیبی بود حسش
  الان ۹ماه از این داستان میگزره بعدش بازم سکس داشتم به عنوان فاعل
  ولی واقعا اون لذت ۲طرفه بودن تو سکس‌خیلی زیاده
  خیلی تو این مدت جلو خودم گرفتم که باز تجربش نکنم
  چون نمیخوام به کون دادن عادت کنم
  در حد یه تجربه برای ۱ بار واقعا سکس با یه شیمیل عالیه و باید تجربه بشه از نظر من


  نوشته: سال

 • 16

 • 36
 • نظرات:
  •   .Nazanin.
  • 1 ماه،3 هفته
   • 16

  • مرتیکه قرمساق کسشر خودتی و عنی که تفت دادی کیرم دهنت پفیوز.


  •   TheBitchKing
  • 1 ماه،3 هفته
   • 14

  • شاید باورت نشه. ولی کسشر گفتن تو داستانا عادی تره. یکی دو کستانش کسشر نگه باید تعجب کنیم.


   خو کیری، نقطه نمیذاری باید کیر حوالت کرد. پاراگرافاتم ریدن.


  •   Irish..GuNNer
  • 1 ماه،3 هفته
   • 14

  • ادمین بابت انقدر تنوع در کتگوری ممنونیم فقط نمیدونم اروتیک یا اجتماعی خار دارن آیا؟
   شیمیل نمیخونم . بی نقد رد میشم. ولی نه درمورد اون کسشری که اول داستان گفتی، یکم فکر کردم... اوهوم آره دیس میدم.
   موفق باشی


  •   boyboy36
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • خدمت دوست گلم بگم که چیزی که نوشتی میدونی کسشره من باب اون میگی تو کامنتا بد و بیرا میگن .
   خوب. خودت گفتی که. عاشق کون دادنی
   وکونی جماعت در هیچ چیزثبات نداره. نه عقل نه شعور و .....
   پس. تو که گو میخوری داستان مینویسی گوه اضافی نخور


  •   amiiir_h
  • 1 ماه،3 هفته
   • 9

  • هوووی بز بفهم چ داری از اون دهن پر از عنت میدی بیرون
   اول این ک درست صحبت کن
   دوم این ک کسشر تویی و اون قیاقت کیری فیس
   سوم این ک کسشرو تو میگی ک میای اینجا دستت تو شورت گوهیته کستان مینویسی
   باراخرت باشه ب نظرای دوستان توهین میکنی..این دفع ب نیابت از همه میکنمت بچه کونی


  •   Alireza2600
  • 1 ماه،3 هفته
   • 5

  • پشمک تو کونی نیستی تو اوب هستی
   تو جقال بقالی که در کف اینی که چجوری یه دختر بکنت و بتونی بهتر جق بزنی
   زیرا تمام جامعه ال جی بی تی میدونن که مفعول واقع شدن برای یه شیمیل یعنی مقام اعظم اوبی گری


  •   f.a.65
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • خوب بود فقط کاش کون دادن رو از قول دختر میگفتی


  •   alisher
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • زیر دول هر معلم رفته ای
   توی زنگ درس املاء ریده ای


   ریده ای در جای جای جمله ات
   کیر من در کون شیمیل عن ات


   بلا نسبت آناجون البته


  •   Mamal62323
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • خخخ.الان بعد ۹ ماه حامله شدم.خیلی حس خوبیه


  •   Mohamadbwd
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • آفرین


  •   Hysterical_man
  • 1 ماه،3 هفته
   • 10

  • اخه میمون رزوس،اخه مرتیکه چند پدر،تو گمشو اول داستان رو بخون بعد بیا بگو ما زیر داستان کسشعر میگیم،برو چهارتا داستان درست از نویسنده های سایت بخون بعد نظرات رو ببین بعد برو همون داستان ها و نظراتش رو با کستان ها مقایسه کن


  •   Ginglz
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • راستم


  •   Ado_Den_Haag
  • 1 ماه،3 هفته
   • 9

  • این داستان نبود تو فقط کلمه کون رو چندین بار نوشتی بعد میگه داستانه؟ درباره اول داستانت هم باید بگم شهوانیون تهدید نکن وگرنه سرنوشت بدی در انتظارت خواهد بود.


  •   Arthurmorgan.RED
  • 1 ماه،3 هفته
   • 5

  • میدونی ننه سگ و ننه ساک زن به تو حروم زاده میگن.کس کش خودتو معرفی نمیکنی بکیرم ولی کسشر تویی که به وجود اومدی.


  •   zanbory
  • 1 ماه،3 هفته
   • 7

  • من خیلی وقته از اینجا انصراف دادم و رفتم ومیام داستانهای قشنگشو میخونم و کامنت نمیذارم.اما بخاطر حرفی که زدی مجبور شدم مجددا وارد بشم.
   خب اینهمه چرت و پرت گفتی که بگی کونی هستی.
   خب برو کونتو بده مرتیکه دوسرقاف(قرمساق)
   جدو آبادت کونی ان کاملا مشخصه.تو باونجای ننه جونت میخندی که به بچه های اینجا توهین کنی.
   من واقعا متاسفم واسه اون دوستی که داستانها رو اینجا منتشر میکنه و میذاره افراد احمقی مثل تو هرگوهی که دوست داشته باشن و بخورن
   الاغ


  •   ali.kon.kon1378
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • کسکش بی ادب
   میخاستم کستانت رو بخونم ولی بی احترامی کردی نخوندم
   عام به اییا


  •   mahdi09kh
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • خو چی میشه یکی ام به ما معرفی کنید


  •   saeedno15
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • مرتیکه بی ناموس کسشر خودتی و هفا جد و آبادت, وقتی شعور نداری و اول داستانت به خواننده توهین میکنی, پس حقته که خانوادت زیر بچه ها حامله بشن.


  •   Pragmatism
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • تو یک کونی عقده ای بیش نیستی
   کس پشمالو مامانت رو آدمای حرومزاده ای گاییدن تا تو ب دنیا بیایی
   اولین و آخرین بارت باشه که میایی تو سایت داستان می نویسی


  •   L(G)BT_LIFE
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • برا ماهایی که کامنت میزاریم داستانت اصلا مهم نیست واسه چی اپ کردی با ان کصشعر مفتی که اولش گفتی ریدی تو کل داستانت


   گووووو_نخوووور


   همه_از_دم_دیسلایک


  •   messaf81012
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • داگ استایل بود بعد سینش میخورد به سینت ؟ بعد لبم گرفته ؟ یا نمیدونی داگ استایل چیه یا حِین تایپ کردن دوسه باری جق زدی رشته کلام از دستت رفته


  •   Nasr7070
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • الان سوراخ کونت ردیف شده؟ دیگه درد که نداری؟ یه مدت بدی دروازه غار پیش کونت سوراخ موشه


  •   Amirhosseinpanahi77
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • میشه معرفیش کنی منم میخوام امتحان کنم


  •   ehsan9705
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • کل داستان کس‌شعرت با همه محتویاتش تو کونت.
   ان چوچک کونی، رفتی دادی معلومم نیست به کی احتمالا بکن محلتون بعد برای این‌که بهترش بکنی گفتی یارو شیمیل بوده، به تخم چپ پدرم که شیمیل بوده.
   کله‌کیری


  •   Navidjj
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • یعنی من خیلی توحسرتشم که بایه شیمیل حال کنم کلادراختیارش باشم فکرکنم بهترین لذت دنیاس


  •   sexybala
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی.شیمیل توی قصه ها است


  •   Sugar-momi31guilan
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • (rose)


  •   nasrin1980nn
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • بلایی که پورن دیدن سر ملت ما آورد هیتلر سر اروپا نیورد


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • صرف‌نظر از غلط‌های املایی وحشتناک (صوراخ؟!) شما برای اینکه آبتون زود نیاد کیرتون خوابید اونو تا میکنید؟ این الان یعنی چی؟


  •   samsepg
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   Mohamadbwd
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کارت درسته به کسشعرایی که تو کامنت میگن توجه نکن


  •   pesmal-teh
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کسشر بود


   ولی دوس دارم زیر ی دوجنسهه بخوابم


  •   M4AW4
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • خیلی کسشر بود وجدانن


  •   Rasool.alikhani
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • منم میخوام یه دخترباشه اینجوری بهم حال بده اربابم باشه


  •   yousuckk
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • ریدم به قبر پـدرمـادرِ نویسنده و اون هفت کـونده‌پـدری که مثبت دادن.
   تمام


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،3 هفته
   • 5

  • اگر نظر ما از نظرت کسشره، پس گوه میخوری داستان آپ میکنی تا ما بخونیم، اگه ما مهم نیستیم پس واسه کی داری مینویسی خودت که درجریانی، مادرتم که اینجا نیست، پس ننویس دیگه.
   کسخل شدن مردم میدونن قراره فحش بخورن بازم مینویسن اولش هم تحریکمون میکنن که بیشتر فحش بدیم، ما هم نمیفهمیم فتیش فحش دارید.


  •   Mamadorg88
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • تخ نیش بشوره ابنی


  •   Emperatoorxxx
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • چشات روشن


  •   mbs78
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • اخه اوبنه ای تو اگه مرد بودی کون نمیدادی ریدم تو اول آخرت حرومی ریدم تو قبر عزیزترینت چرا فحش میدی لاشی تو بهتره تو کون دادن تمرکز کنی چون اصلا تو داستان نویسی استعداد نداری


  •   kondost..1
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • بابا متن و داستان و قواعد ادبی و هر چرت دیگه رو بی خیال اصلا رعایت نکنید ولی حداقل یه بار خودتون نوشته تونو بخونید ببینید میفهمید چی نوشتید


  •   Jan.hamid
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • اخخخخخ دلم‌خاست


  •   lostboyshz
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • منم دوس دارم به یه شیمیل بدم سایز کیرش مهم نیست فقط بکن باشه.
   اگه شیمیل هست یه پیام خصوصی بده


  •   A.R.K59
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کونی آنقدر غلط املایی داری اصلا ماهم به تخممون هرچی کس و شر تو دنیاست حوالت....


  •   hamedc23
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • کاش ی شیمیل هم‌ بودتوتبریز منوهمینطوری میکردمنم اولین‌بارمه ولی کو شانس آخه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو