استخر و ماجرای کون دادن من (۱)

1390/06/03

سلام به همه شهوانی ها امید وارم خوب باشین
من میخام خاطره اولین کون دادنم رو براتون بنویسم امیدوارم خوشتون بیاد
من R.B هستم اسم خودمو میزارم نیما العان 19 سالمه این ما جرا وقتی 12 سالم بود برام اتفاق افتاد.بزارین از خودم بگم من پسری هستم کمی تپل سفید با کونی تقریبا تاقچه ای و بدون مو من مادر زادی کم مو هستم . خوب میرم سر اصل مطلب.

ماجرا از انجا شروع شد که من خیلی از شنا خوشم میومد .خانوادمم اینو میدونستن برا همین بابام من و برد و تو یه کلاس شنا ثبت نام کرد م.خلاصه من فرداش رفتم سر کلاس به جز من 9نفر دیگم بودن که از من بزرگتر بودن .مربی از ما خاست خود مون رو معرفی کنیم بعد گفت 2 به 2 تقسیم بشیم یکی از همون پسرا که اسمش امیر بود امد طرف من و شروع کردیم کار کردن حرکات کششی که مربی گفت بریم تو اب گفت از میله کنار دیواره بگیرین و پا بزنین خلاصه روز اول تموم شد رفتیم رخت کن لباس عوض کنیم مربی امد گفت کسایی که امروز با هم تمرین کردن تا اخر دوره باید باهم باشن .خلاصه منو مهرداد شده بودیم یار تمرینی و هم خیلی هم باهم رفیق شده بودیم. مهرداد با اینکه 4سال از من بزرگتر بود اصلا خودشو برام نمیگرفت .

دیگه 2ماه میشد که میرفتیم سر کلاس. کمی شنا هم یاد گرفته بودیم . که مربی گفت امروز میخام بهتون یاد بدم چطوری تو اب استراحت کنید .گفت هر کی بایارتمرینی خودش منم رفتم پیش مهرداد .مربی گفت یه نفر روی اب به پشت دراز بکشه و یار تمرینی از زیر کمرشو بگیره تا طرف مقبل به ارو می پا بزنه تا یاد بگیره .مهرداد اول به من گفت دراز بکشم من همین کارو کردم که دیدم مهرداد دستشو کمکم اورد پایین تا رسید به کونم همون جا نگه داشت من تعجب کردم ولی چیزی نگفتم وپا میزدم 10دقیقه من تمام شد نوبت مهرداد شد به مهرداد گفتم مهرداد گفت نمیتونم گفتم یعنی چی داشتیم حرف میزدیم که مربی دید گفت نوبت کیه مهرداد گفت نیما. منم مجبور شدم 2باره دراز بکشم ولی این دفعه همون اول زیر کونمو گرفت بازم چیزی نگفتم.

خلاصه ساعت کلاس تموم شد میخاستیم بیایم بیرون که مهرداد نیومد گفتم بیا بریم گفت صبر کن من اخر همه میام میخام یه دور شنا کنم ولی تا اونا رفتن دوش بگیرن مهرداد از اب امد بیرون که دیدم اقا کیرش راسته راسته گفت حالا فهمیدی چرا نمیتونستم. ما اخر همه رفتیم دوش گرفتیم رفتیم تو رختکن من مایو مودر اورده بودم داشتم خودمو خشک میکردم که یهو مهرداد به بهانه این که حوله نیاورده میخاد از من بگیره امد تو رختکن من. من لخت مادر زاد بودم فقط داشت نیگام میکرد من حولمو گرفتم جلو خودم گفتم چی میخای گفت یادم رفته حوله بیارم میشه حولتو بدی؟ گفتم من خودم لازمش دارم مگه نمیبینی برو بیرون کارم تموم شد برات میارم مهرداد گفت کارتو بکن کارت تموم شد میگیرم گفتم شرت پا نیست گفت بابا عیب نداره ما رفقیم من قبول نکردم اون گفت اصلا منم شر تمو در میارم بدون اینکه منتظر جواب من بشه شرت شو در اورد من کیرشو دیدم بزرگتر از مال من بود ولی نه زیاد بزرگ منم خجالتو گذاشتم کنار و حولرو برداشتم خودمو خشک کردم مهر داد فقط نگاه می کرد حولرو بهش دادم وقتی بر گشتم شرت مو از تو ساک بر دارم از پشت چسبید بهم کیرشو چسبوند به کونم کیرش گرم بود خیلی گرم من گفتم زشته ولی ولی دلم میخاست چون وقتی کیرشو چسبوند به کونم یه حال عجیبی شدم اونم یه چند ثانیه صبرکرد بعد ولم کرد رفت. حولمم نبرد.

از استخر امدیم بیرون بهش گفتم تو که حوله منو نبردی چجوری خودتو خشک کردی گفت حوله داشتم گفتم پس چرا امدی پیش من گفت اگه بگم قهر نمیکنی باهام گفتم نه گفت قسم بخور منم قسم خوردم گفت راستش اومدم کون تورو ببینم پرسیدم چرا؟ گفت خیلی قشنگه دوستش دارم من گفتم زشته اون گفت نه بابا چی زشته هر چی من دارم تو هم داری بعد منو گول زد گفت اگه مال زنا رو ببینی زشته خلاصه از اون به بعد هروقت فرصتی پیش میو مد منو دست مالی میکرد تا یه روز 2باره امد تو رختکن من ازپشت کیرشو گزاشت لای چا ک کونم من هیچی نگفتم داشتم حال میکردم که یه هو ول کرد من گفتم یه زره دیگه بزار باشه که مهرداد گفت دوست داری؟ من جواب ندادم اون روز گذشت .

جلسه بعد میخاستم برم سر کلاس که مهرداد منو دید گفت کجا گفتم میرم سر کلاس مگه تو نمیای که گفت نه توهم نرو بیا بیریم خونمون کسی نیست گفتم بریم خونتون چی کار کنیم اون پلی استیشن داشت گفت بیا بریم بازی کنیم گفتم بی خیال بریم سر کلاس… اینقدر اصرار کرد تا قبول کردم رفتیم خونشون کسی نبود رفتیم تو مهرداد درو قفل کرد هوا گرم بود کولرو روشن کرد بعد پیرهنو شلوارشو در اورد با شورت گفتم چرا لباست رو در میاری؟ گفت گرمه تازه تو خونه کسی نیست که. به مهرداد گفتم مهرداد بیار بازی کنیم. اونم یه سی دی اورد گفت بزار تو دستگاه گفتم اینکه بازی نیست گفت خیلی ازبازی بهتره من سی دی رو گذاشتم اونم رفت اب اورد خوردیم که گفت چرا پلی نکردی گفتم بلد نیستم رفت تلویزیون رو روشن کرد که فیلم شروع شد گفتم فیلمه؟ گفت اره که یهو دیدم توفیلمه 2تا پسرباهم رفتن تو یه خونه وشروع کردن لخت شدن. من خشکم زده بود تا حالا ندیده بودم بعد شروع کردن کیر هم دیگرو خوردن من فقط نگاه میکردم نفهمیدم مهرداد کی شرت شو در اورد.

امد سمتم و دسمو گرفت گذاشت رو کیرش گفت برام بمال منم براش مالیدم که گفت یادته 2روز پیش تو رختکن کیرمو گذاشته بودم لای کونت گفتی بزار باشه میخای الان بزارم لای کونت؟ با سر گفتم اره. گفت پس لخت شومن لخت شدم بعد منو رو شکم خوابوند وخودش روم خوابید کیرشو گزاشت لا کونم من فیلم رو نگاه می کردم اونم خوابیده بود روم بعد چند دقیقه بلند شد بهم گفت نیما گفتم چیه گفت یه کاری بخام برام میکنی گفتم چی؟ گفت مثل اول فیلمه کیرمو میخوری گفتم کثیفه گفت اگه کثیف بود اونا نمیخوردن که بازم شروع کردبه اصرار کردن. من قبول کردم اولش فقط دهنمو باز میکردم و سرمو جلو و عقب می کردم بعد مهرداد گفت این جوری نه میک بزن. منم مک میزدم او داشت حال می کرد که گفت بسه بعد گفت دوباره دراز بکش رفت پشتم لای کونمو باز کرد یه تف زد به کونم بعد با انگشت شرو کرد مالیدن سوراخم بعد 1دونه از انگشتاشو اروم کرد تو سوراخم 1کم مالید گفت خوبه گفتم اره دست شو اورد جلو دهنم گفت یه تف گنده بکن منم تف کردم انم زد به کونم بعد کیرشو گذاشت لای چاک کونم 1 کم بالا پایین کرد بعد گذاشت لای پام چند دقیقه تلمبه زد بعد یه دفعه منو به خودش فشار داد و نگه داشت یه هو دیدم یه چیزگرمی با فشار ریخت لای پام بعد مهرداد از روم بلند شد رفت دستمال اورد اب گیرشو از لای پام پاک کرد من پر سیدم اون اب گرم چی بود گفت اسمش اب کیره همونی توفیلم دیدی همون سفیده که از کیز جفتشون امد گفتم مال منم میاد گفت العان نه هر وقت به سن من رسیدی میاد .
خلاصه از او به بعد کار ما شده بود همین هروقت خونه مهرداد خالی میشد میرفتیم خونشون البته دیگه فیلم نمیدیدیم .
این بود ما جرای من اگه دوست داشتین بگین ماجرای کردن تو کونمم براتو بنویسم .
اگرم که خوب نبود و دوست نداشتین فحش ندید چون اولین بارم بود ممنون .

فدای تمام بچه های شهوانی کیر همتون تو کون خودم. بای

ادامه…

نوشته: نیما


👍 14
👎 2
111128 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

295481
2011-08-26 05:17:43 +0430 +0430
NA

بالاخره اسمش امیر بود یا مهرداد؟

0 ❤️

295482
2011-08-26 05:19:59 +0430 +0430
NA

اول گفتی اسم دوستت امیره بعد یهوشد مهرداد.
یه کمی هم تخیلی بود.
در کل من از 10نمره 3 میدم.

1 ❤️

295483
2011-08-26 05:25:30 +0430 +0430
NA

داستانت خوب بود مرسي ولي من نفهميدم اسم دوستت امير بود يا مهرداد

1 ❤️

295484
2011-08-26 05:30:51 +0430 +0430
NA

مادرتواسب عربي موردلطف قراربده بااين داستانت كونيه همه جاخوابيده چاقال شخصيه خورده كون

1 ❤️

295485
2011-08-26 05:53:28 +0430 +0430
NA

az nazare man ali bood
hich moshgeliam nadasht
are azizam dastane kon dadnetam bezar

0 ❤️

295486
2011-08-26 08:51:50 +0430 +0430
NA

ghashang bud,oon yeki dastanetam bezar

0 ❤️

295487
2011-08-26 09:41:45 +0430 +0430

نه طرز نگارش و داستان نویسیت قشنگ بود نه موضوعش چرا جدیدا همه هولکی هستن فقط میخوان 2خط بنیسن زرتی تمومش کنن خوب ننویسین کارت دعوت براتون نفرستادن که بیاین اینجا چرت بنوییسین وقت مارو هم بگیرین

1 ❤️

295488
2011-08-26 10:31:57 +0430 +0430
NA

آخه من نمیدونم تو که 19 سالت و این قدر غلط املائی داری ؟ بابا تو روخدا این قدر اذیت نکنید .

0 ❤️

295489
2011-08-26 11:46:31 +0430 +0430
NA

هوس كون كردي برو كلاس شنا
قبلا سينما ها جاي كس كردن بودن الان هم استخر ها جاي كون كردن

0 ❤️

295490
2011-08-26 13:49:02 +0430 +0430
NA

چقدر گی زیاد شده حالمون بهم خورد

توف تو کونت بچه چاقال X(

0 ❤️

295492
2011-08-26 15:59:03 +0430 +0430
NA

salam . nima jon khob bod dastanet

0 ❤️

295493
2011-08-26 16:21:18 +0430 +0430
NA

جون عجب مالي بودي_قشنك بود بازم بذار

0 ❤️

295494
2011-08-26 17:17:44 +0430 +0430
NA

:>
بچه ها همون که من گفتم ادمین سرجای خودش نیست ای دززززززززززززززد کمک
کمک کمک ادمینو دزدیدن! ها شایدم خودش خودشو دزدیده! :D
اقایون خانومای محترم نویسنده غلظت سکس داستاناتون پایین اومده به داد برسین!دی

0 ❤️

295495
2011-08-26 18:05:57 +0430 +0430
NA

نوع نگارش و تعریفت خوب بود ولی درسته همجنس بودن یه احساسیه که تو بعضیا هست ولی سعی کن به کارت ادامه ندی چون این افراد تو ایران جایی ندارن و زندگی براشون خیلی سخته تازه اون دوستت ازت سوء استفاده میکنه

0 ❤️

295496
2011-08-26 18:38:51 +0430 +0430
NA

هورا، بعد چند ماه اومدم!
دم همتون گرم

0 ❤️

295497
2011-08-26 21:40:00 +0430 +0430
NA

نه بابا . بد نبود ، خوب بود

0 ❤️

295498
2011-08-26 21:54:52 +0430 +0430
NA

سؤال از دوستان:
1 . در inbox من در همین سایت، پیامی از یک خانم با نام، مشخات کامل و آدرس و شمارۀ تلفن آمده که خواهش کرده برای سکس با او تماس بگیرم.
2. اما جالب‌تر این‌که در sent box من در این سایت، ایمیلی از جانب من برای یکی از کاربران ارسال شده که در آن گفته‌ام نویسندۀ داستان‌های حسرت، باغ دماوند و تالاب هستم و از او خواستم که با من تماس بگیره! ضمناً ایمیل من رو هم برای این خانم که تا به حال در بین کامنت‌دهنده‌ها ندیدمش، فرستاده.
چرا؟ به نظرتون کار ادمینه؟ اگه دیگه اینجا پیدام نشد، یعنی اسپم شدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ شمارۀ جدول: 0014
فریجاب: نزاکت در نظر (5/3) + جذابیت نقد (5/4) + اعتبار نقد (5/4) = میانگین (1/4)
ام.ام. 6113 ام.ام: نزاکت در نظر (4) + جذابیت نقد (4) + اعتبار نقد (4) = میانگین (4)
سایناجون4: نزاکت در نظر (4) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (5/3) = میانگین (5/3)
یوجیز: نزاکت در نظر (4) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (5/3) = میانگین (5/3)
سپیده 58: نزاکت در نظر (5/3) + جذابیت نقد (5/3) + اعتبار نقد (3) = میانگین (3/3)
بچه مشهد: نزاکت در نظر (5/3) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (5/3) = میانگین (3/3)
قیصر: نزاکت در نظر (4) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (5/2) = میانگین (1/3)
سینا سی.آر. 7: نزاکت در نظر (5/3) + جذابیت نقد (5/2) + اعتبار نقد (5/3) = میانگین (1/3)
آریا.ا.ا: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (3) = میانگین (3)
گنجینه: نزاکت در نظر (5/2) + جذابیت نقد (5/2) + اعتبار نقد (3) = میانگین (6/2)
سارا سوییت: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (2) + اعتبار نقد (3) = میانگین (6/2)
کسراخان: نزاکت در نظر (5/2) + جذابیت نقد (5/2) + اعتبار نقد (2) = میانگین (3/2)
بچه شهر: نزاکت در نظر (5/1) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (5/2) = میانگین (3/2)
آلبر11: نزاکت در نظر (1) + جذابیت نقد (5/2) + اعتبار نقد (5/2) = میانگین (2)
کوچول: نزاکت در نظر (5/0) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (2) = میانگین (8/1)
پارادایز استار: نزاکت در نظر (5/0) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (2) = میانگین (8/1)
ال شاهینو: نزاکت در نظر (5/1) + جذابیت نقد (2) + اعتبار نقد (2) = میانگین (8/1)

0 ❤️

295499
2011-08-26 23:43:18 +0430 +0430
NA

Chetori ensan mitoone be ham gens khodesham hesi dashte bashe?

0 ❤️

295500
2011-08-27 03:32:32 +0430 +0430
NA

کجایی پسر مارو هم دریاب داستانتم عالی بود

0 ❤️

295501
2011-08-27 11:53:49 +0430 +0430
NA

با اینکه از همجنس بازی بدم میاد ولی میشد فهمید که واقعی بود . موفق باشی.

0 ❤️

295502
2011-08-27 12:42:20 +0430 +0430
NA

ارزش خوندن نداره نخوندم ! امیدوارم آدم شی

0 ❤️

295504
2011-08-28 02:47:28 +0430 +0430
NA

خوب بود فقط نفهميديم كيرش بهت حال داد يا نه

0 ❤️

295505
2011-09-24 08:22:40 +0330 +0330
NA

تووووووووپ

0 ❤️

673065
2018-02-10 11:16:36 +0330 +0330

گی بودن گرایش جنسیه ولی کونی بودن مشکل شخصیتیه نمیدونم چرا به گی های بد بخت وصله کونی بودن میچسبونن

0 ❤️

832158
2021-09-14 08:46:03 +0430 +0430

من از ده بهت یک میدم

0 ❤️