اشتباه کردم دادم

  داشتم میرفتم پارک محلمون رسیدم. همین که داخل پارک شدم از بیرون پارک صدای یه نفر و شنیدم نگاه کردم دیدم یه پسر کم سن داره بهم اشاره کرد تعجب کردم چون قبلا ندیده بودمش یه خورده جلوتر رفتم تا ببینم کیه چکار داره سلام کرد داری کجا میری؟ گفتم اومده پیاده روی گفت میای تو مغازه پیشم؟ به یه مغازه روبروی پارک اشاره کرد خودمم نفهمیدم برا چی رفتم دنبالش خیلی واسم پیش اومده بود می دونستم منظورش چیه شاید چون خیلی ازم کوچکتر بود کنجکاویم تحریک شده بود رسید داخل شد منم پشت سرش وارد شدم دیدن درو از داخل قفل کرد! چیزی نگفتم بهرحال دیروقت بود و عادی اون موقع تعطیل کنه دیدم یه پسر دیگه هم سنش رو صندلی نشسته تعارف کرد بشینم نشستم یه سیگار گرفت سمتم گفتم.میکشی گفتم اهلش نیستم خودش و اون یکی پسره سیگار کشیدند پسر دومیه همون که پشت میز نشسته بود شروع کردن به حرف زدن و احوال پرسی اسمش مهران بود رفیقش آرش گفت می دیده مرتب میام ازم خوشش اومده. آرشو فرستاد باهم آشنا شیم پرسیدم چند سالتونه گفت 17 یه 11 سالی ازم کوچک تر بودن گفتم.پس هنوز میرید مدرسه سال آخرتونه؟گفتا نه یه سال دیگه داریم آرش سیگارش تموم شده بود بلند شد از رو شلوار کامل معلوم بود کیرش بلند شده بود بهش گفت تو بهش بگو من بالا رو آماده میکنم. یه نیم طبقه داشت مغازشون رفت بالا من جا خورده بود می دونستم قصدشون چیه ولی اینقدر بی مقدمه؟ اونم با منی که تا حالا با هیچکس نبودم حتی(حتا) شده به کتک کاری ولی تسلیم نشده بودم فقط رابطه با عشق می خواستم ولی از شانش بدم هرچه بچه بازه بهم گیر میدادن مهران گفت یه حالی به ما میدی؟ گفتم چه حالی گفت بهمون کون میدی؟منم لجم گرفت گفتم نه ولی اگه بخوای میکنمت همون موقع آرش صدام کرد که برم بالا
  آرش معمولی بود قیافش ولی مهران خوش قیافه بود صورتش هنوز مو درنیاوره بودجفتشون قد متوسط لاغر بودن خودمم یکم تپل با قد متوسط راستش از ظاهر مهران خوشم اومده بود با اینکه که می دونستم این کار اشتباهه و اون فقط دنبال کون کردنه کم سن بونش و خوشگلیش باعث شد بمونم به دوربینا اشاره کردم خاموششون کرد رفتم بالا بی مقدمه کیرشو درآورد گفت بخور با اینکه دو سه ماهی از موقع گذشته هر موقع یاد اون لحظه میفتم بخود میگم آخه چرا.. کیرش یکم کلفت بود گرفتم دستم سرش کردم دهنم شروع کردم به خوردن فقط سرشو میذاشتم دهنم سرمو فشار داد منم تا نصفه کردم دهنم زیاد وارد نبودم کلا فک کنم دو دقیق هم نشد که گفت بر گرد. برگشتم دولا شدم شلوارمو کشید پایین تا نصفه بهش گفتم فقط لاپا گفت باشه نمیتونست درست لاپا کنه تو اون وضعیت تااینکه یه تیکه کارتون انداخت رو کف خوابوندم شروع کرد کیرشو لاپام عقب جلو میکرد. یه حس خاصی داشتم وقتی کیرش لاپام بود خوشم میومد در حد دوسه دقیقه لاپایی کرد کیرشو درآورد اومد جلوم یکم یا کیرش ور رفت آبش اومد ریخت رو زمین فقط یکم سر کیرش آب مونده بود که یهو دلم خواست خوردمش با یه پارچه کیرشو تمیز کرد شلوارشو کشید بالا بهم گفت وایسا تا مهران بیاد منم.گفت اونم میخواد؟گفت پس چی یعنی اون دل نداره مهرانم همین که اومد بالا کیرشو درآورد کیرش دراز و لاغر اومد منم شروع کردم به خوردن سعی میکردم تا نصفه بکنم تودهنم و دندون نزنم در حین ساک زدم یکم تیشرتو دادم بالا دیدم شکمش مو نداره روناش هم خیلی کم مو بود برخلاف آرش که پر مو بود خودم هم همیشه شیو کاملم دوستم دارم طرف هم تمیز باشه دو دقیقه هم نشد که کیرشو درآورد و گفت برگرد منم برگشتم حالت سگیم کرد گفت جون بهش گفتم لاپا فقط باشه گفت پاهوتو جمع کن یکم لاپا کرد بعد یهو خواست بکنه تو نمیدونم تا چقدرشو داد تو فکر کنم داشت کلشو میداد تو یهو یه درد شدید حس کردم از زیرش در رفتم قول داد فقط لاپایی شروع کرد لاپایی کردن بازم همون حس خوبو داشتم که یهویی وایساد کیرشو در آورد تازه متوجه شدم نامرد آبشو تو کونم خالی کرده گفت تکون نخور تا شلوارت کثیف نشه با یه دستمال تمیزم کرد شلوارشو داد بالا. منم شلوارمو دادم بالا اومدیم پایین ازم تشکر کرد در باز کرد بیرونو نگاه کرد بعد گفت از اونور زود برو کسی نبینت بعدا میبینمت انگاری تازه متوجه شده بودم که چه غلطی کردم واقعا از خودم بدم اومده بود رفتم تو پارک یهو یکی از همونا که همیشه گیر بهم میداد گفت بریم یه جا خلوت من زود ازش دور شدم معلوم بود از واکنشم تعجب کرده شنیدم یکی بهش گفت فقط به ما میده اون موقع بیشتر از خودم بدم اومد زود از پارک زدم بیرون رفتم خونه تا یه مدتی کلا اون طرفا آفتابی نشدم الان خیلی کم میرم اون اطراف به کسی هم محل نمیذارم
  نوشته: سعید

 • 8

 • 30
 • نظرات:
  •   ناژو
  • 1 ماه،1 هفته
   • 7

  • چقدر گی (dash)
   سرگیجه گرفتم.


  •   407TT
  • 1 ماه،1 هفته
   • 11

  • اولش خواستم بگم معلومه زیاد بردنت تو مغازه تر تیبتو دادن بعد دیدم واقعا ترتیبتو دادن اونم دو به یک (biggrin)


   پ.ن:گی کارتون خابی نشنیده بودم!


  •   407TT
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • اولش خواستم بگم معلومه زیاد بردنت تو مغازه تر تیبتو دادن بعد دیدم واقعا ترتیبتو دادن اونم دو به یک (biggrin)


   پ.ن:گی کارتون خوابی نشنیده بودم!


  •   forestgumpnew
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • بهت گفته از اونور برو زود کسی نبینتت ، یعنی با این جمله نشون داده دوزارم براش ارزش نداری ، احیانا محل این ترشحات پارک دانشجو نبوده ؟


  •   iraniact
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • کونی نبود تو پنجم ابتدایی بودی


  •   19masoud13
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • کونی 28 سالته به دوتا بچه 17 ساله کون دادی؟؟
   خاک بر سر کونیت کنن


  •   ariyaii-boy
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • یعنی من تو دوتا جمله اولی هنوز گیر کردم.
   اولی:داشتم میرفتم پارک محلمون رسیدم!!!
   دومی:داره بهم اشاره کرد.
   احتمالا این بلارو معلم ادبیات سرت نیاورده،
   بعدشم تو کلا قید مدرسه رفتن رو بزنی.


  •   sinop
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • داستان بود؟


  •   Lusty_Boy
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کلا معلومه خیلی عصبانی هستی از این اتفاق
   زیاد سخت نگیر
   برای همه ماها پیش اومده
   اتفاقیه که افتاده
   به آینده فکر کن و حواست باشه دیگه از این اشتباها نکنی


  •   HYPERMAN98
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • من توی این سایت فقط چوسناله های کونی ها رو باور میکنم، اینا دروغ نمیگن، (ok)


  •   mmdamoo
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • تا وسطش نفهمیدم پسری یا دختر


   والا من ندیدم تا الان یه پسری که دو ماه از یکی بزرگتره ب حرف‌ کوچیکه گوش کنه تو با یازده سال اختلاف سن رفتی دادی کیر دهنت؟
   انوقت بچه ۱۷ ساله دنبال گوزیدنشه چه برسه بیاد مغازه بزنه لطفا تو سر تیتر کسشراتون بزنید خیال بافی


  •   samsepg
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   Saeedسعید۲
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • همه کونی هستی ولی پای عمل یکی هم پیدا نمیشد


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • کونی پلشت یعنی دوتا بچه ۱۷ ساله کردنت ؟؟؟ ای خاااک بر سرت کنن نکبت


   عمو گاوه حداقل آدرس پارک و مغازه رو مینوشتی اون طرفا آفتابی نشیم ، اینجوری که تو تعریف کردی هر کی بره تو اون پارک رو میکنن


  •   ard.boy94
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خیلی خیلی بد نوشتی! اشتباه املاییت وحشتناکه.
   ولی حسی که به نوجون داری رو درک میکنم واقعا جذابن، اما کاربلد نیستن و تجربه خوبی درنمیاد.


  •   Mahan.king
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • اشکال نداره خودتو ناراحت نکن بجاش از این به بعد با خیال راحت میتونی بری بدی


  •   BangBangBang
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کونتو به باد دادی
   اونم‌ به دو تا بچه
   خخخخخ


  •   شبگردتنها44
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • وای حداقل دستت رو از تو شورتت دربیار و درست بنویس دو سه خط اول رو خوندم فقط چقدر اشتباه نگارشی .


  •   آبادانيم
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • سگ تو روحت به 11 سال کوچکتر خودت کون دادی


  •   King.69
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خدایی چی زدی نوشتی این رو این دیگه از ذهن ی جقی هم گذشته
   ما دهنمون اسفالت میشه تا یارو بیاریم بکنیم تو ندیده نشناخته دادی کونی


  •   sinema
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خب مگه چیه دادی دیگه قتل که نکردی اینقدر ناراحتی


  •   sinema
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • ببین چی میگم مردم زیاد کص میگن
   اونی که میگه ندادم ۲ بار داده


  •   pouyaa1380
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • واو مازندرانم میای؟


  •   1234johny
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • فوق کیری بود


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • کیرم دهنت با این داستان نوشتنت، خب دیوث خان وقتی ویرایش نکردی گوه میخوری اون تیک ویرایش کردم رو میزنی.
   بمیرید راحت شیم از دستتون


  •   Hanibalgay
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خخخخخخخخ خندیدم


  •   مردزخمی
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • این سایت شده کونی خونه، برین چت سایت ۹۰ درصد پیامها توسط کونیای ۱۶ تا ۴۰ ساله ارسال میشه، واقعا حال بهم زنه


  •   لاکغلطگیر
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • نوکش رفت فهمیدی،تا ته کرده توش،نفهمیدی؟
   برو خالی بند شاشو
   کون دادن چه افتخاری داره که تعریف کردی؟
   اگه پشیمونی،چرا نوشتی؟
   هیچ توصیه ای هم توش نبود که.
   وشیمونی ت هم مثل داستانت دروغه


  •   Kiiiiiiiirkoloft
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • گی کونی به سن بالا بده انقد میخاره کم کم دارم حس میکنم گی بیشتر از کوس داریم


  •   مردتنها90
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • جل الخالق زمانه برعکس شده


  •   Kamran.xxx
  • 1 ماه
   • 0

  • اصلا داستانتو نخوندم داشتم آمار گی ها رو در می آوردم گفتم بیام یه نظری بدم
   کسمشنگ کونی میخواستی ندی اگه حشری بودی یه جق خرجش بود خواهشا از معظل جقی به معظل کونی تبدیل نشید
   یه موقعی میگفتم خدایا چرا همه جقی شدن نگو که اون موقع جای شکرش باقی بوده الان همه کونی شدن


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو