اشکمو درآورد گی خشن

1399/12/02

سلام من اسمم فرزاده و ۲۲ سالمه اولین داستانیه که مینویسم و خودم الان شق درد گرفتم این داستان برا ۸ سال پیشه
خب بزار برم‌سر اصل مطب من بدن خیلی خیلی سفیدی دارم‌جوری که رگایه بدنم معلومه یه دوستی دارم‌به نام فراز فراز یه پسری خوشگل قد بلند و بوری بود که من ۸ سال پیش تو مدرسه باهاش اشنا شدم
فراز همیشه از من میگفت که چقد سفیدی چقد خوشگلی حقیقتش کل دخترایه محل و کرده بوده اونقد از رو این خوشگلی عاشقم شده بودن بگذریم یه بار با این فراز که خیلی باهم صمیمی شدیم‌تصمیم گرفتیم بریم‌حموم چون شبش عروسیه داداش یکی از رفیقامون بود و خیلی هم‌عجله داشتیم به هر حال فراز همیشه میگفت که دوست داره خشن سکس کنه و اونی رو که داره میکنه رو به‌گریه بندازه و خلاصه سبکش این بود تو اون‌حموم‌من احساس میکردم فراز داره زیر چشی منو دید میزنه چون فقط یه شرت تنم‌بود و شورته هم‌چسبیده بود به کونم احساس کردم فراز یه جوری شده کلا میخم بود روم اینم بگم فراز ورزشکار بود و فوتبالیست اخرایه حموم فراز پشتشو به من کرد و سریع رفت بیرون اون شب گذشت بعد چن روز فراز منو دعوت کرد خونشون حقیقتش منم یکمی کونم واسش میخارید ولی نه این که اون بلا رو سرم بیاره فقط در حد بماله روش رفتم خونشون و فراز یه شورت تنش بود نگام که به کیرش افتاد دیدم اقا چه چماقی اون تو قایم کرده گفتم فراز خوبی گفت اره نگا کن این سوپر رو یه سوپر خشن گذاشت که مرده زنشو کتک‌میزنه و بعد مثله وحشیا میکنتش من کلا نگام رو کیر فراز بود نمیدونم چرا ولی دلم‌میخواست بخورمش خودم زدم به خواب و فراز پیشم رو مبل بود سرمو برعکس گذاشتم رو پاش و ولی خدا خدام بود کیرش بخوره به لبم ده دیقه گذشت دیدم فراز کیرشو در اورد و بی رو دروایستی هلش داد تو دهنم وای کیرش داغه داغ بود اعتراض نکردم‌ ولی دستمو گذاشتم روصورتمو به کیرش پشت کردم‌که یهو فراز بلند شد و کیرشو که قشن‌گ ۲۷ سانت میشد مالید به لبم فراز سرمو گذاشته بود رو مبل و خودش بلند شد اومد روم منم خودمو زدم به خواب بعد فراز تفشو انداخت رو لبم چندشم شد یه لحظه بعددهنمو باز کردم‌کیرشو کرد تو حلقم چشامو باز کردم کیرشو تا ته کرد تو دهنم‌راستش بدمم‌نیومد کلی با دهنم‌حال کرد با چک میزد تو صورت و شکمم میگفت بخورش توله سگ میدونی چن صد بار سر تو جق زدم بعد کلی ساک زدن دیگه روم با شده بود گفت برگرد منم انگار که هیپنوتیزم شده بودم‌برگشتم و اونم یه ربع سوراخ کونمو لیس زد اخرشم گارش گرفتم خیلی درد داشت گفت میخوام اشکتو ببینم هیجی نگفتم هیجی هیچی انگار لال شده بودم سریع رفت یه طناب کلفت اورد و دست و پامو بست و یه روغن دستش بود مالید به کونمو کیرش منو قشنگ بسته بود به تخت صورتم رو به بالش بود کلا لخت بودم و سوراخ و کونمم‌چرب چرب بود با که داشت میگفت الان جیغتو درمیارم توله سگ و هی خودشو قربون صدقه بدنم میکرد داشت حرف میزد که یهو انگار بهم شوک برقی دادن کل استخون بدنم‌تیر کشید و صدای اخخخ جوون چه تنگه فراز تو کل خونه پخش شد چشام‌پر اب بود و داشتم داد میزدم‌که یهو با چسب دهنمو‌بست و شروع کرد به تلمبه زدن وایی داشتم‌میمردم‌از درد هر چقدر زور زدم فایده نداشت بعد چن بار که کیرشو تا ته کرد تو کونم کیرشو در اورد و کونمو لیس میزد و با زبونش بدنمو لیس میزد بی جون افتاده بودم که داشتم میگفتم تورو خدا بیخیال شو ولم کن برم شرو کرد کتکم‌زدن منم لال شده بودم خوشم میومد بعد دوبار گفت حاضر کن اون بهشت کیرمو تا اومدم دستو پا بزنم کردش تو کلی تلمبه زد و دیگه منم شروع کردم‌گریه کردن اونقد گریه کردم که چشام قرمز شده بودن بعد کلی اینکه کونمو گایید ابشم ریخت رو‌کمرم و بی جون افتاد روم از اونموقعست که فراز بکن من شده منم عاشف کردنش

نوشته: فرزاد


👍 7
👎 15
18001 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

792797
2021-02-20 00:55:16 +0330 +0330

شاشیدم تو داستانت معلومه یه دستت به کیر بود یه دستت به گوشی قشنگ مشخصه موقع نوشتن مغزت از کار افتاده کونی

3 ❤️

792812
2021-02-20 01:23:38 +0330 +0330

اووووف عالیه

0 ❤️

792848
2021-02-20 03:23:11 +0330 +0330

اااخ منم دوست دارم یکی بیاد مثل سگ بگام بده

0 ❤️

792869
2021-02-20 07:19:50 +0330 +0330

تناقض داشت .اگه خودش مستقیما بهت میگفته خوشگلی و فلان هستی دیگه زیر چشمی نگاه کردنش چی بوده توی حموم عمومی!؟ بعدش هم الان کی دیگه میره حموم عمومی اونم وقتی تو شهر و خونه خودش باشه و عروسی داداش باشه!؟ یعد بقیه تو هم چی میپوشن که شما میگی فقط یه شرت پوشیده بودی و اونم چسبیده بود به بدنت!؟

0 ❤️

792909
2021-02-20 12:03:13 +0330 +0330

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

0 ❤️

792911
2021-02-20 12:16:07 +0330 +0330

طرف کیرشو عمل کنه بعد سرطان پروستات بگیره هم کیرش 27 سانت نمیشه :|
مشخصه بچه تنبل کلاس بودی از ریاضی ریدی

0 ❤️

792920
2021-02-20 13:05:55 +0330 +0330

در حال جق زدن داستان ننویسید

2 ❤️

793066
2021-02-21 08:02:02 +0330 +0330

تا اونجایی که نوشتی ۲۷ بود خوندم
اینو نگفته بودی میشد قبول کرد داستانه
ولی فقط فانتزی بود

0 ❤️

793117
2021-02-21 15:47:55 +0330 +0330

آنچه متوجه شدم دلت کیر میخواد اما نمیدونم به دلیلی تاکنون موفق به کون دادن نشدی . حتما یه کونی بده بعد قصه واقعیت آزمون دادن تو رو بنویس .اصلا بیا به به من بده . بعد بنویس کون داون به یک مرد سن بالا .
اخه کوسشعر نوشتی کیر به مغزی که نداری . حمام عمومی تو این زمانه ان هم دونفری کدام روستای خراب شدی زندگی میکنی ِ. بعد کیر 27 سانت مگه کیر اسب بود الاغ بچه .

0 ❤️

793220
2021-02-22 01:24:15 +0330 +0330

خسته نباشین

0 ❤️

793535
2021-02-24 15:36:25 +0330 +0330

داداش من به همه داستان ها رای مثبت میدم ولی این واقعی معلومه فانتزیه

0 ❤️

799718
2021-03-26 18:37:21 +0430 +0430

خوش بحالت عاشقه بکنای خشنم

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom