اعتیاد و خیانت

1393/03/16

من علی هستم 18 سالمه و رشته ریاضی و سال چهارم دبیرستان.همین اول بهتون راستشو بگم با اینکه وضعیت مالی خوبی داریم ولی تا به هفته پیش هیچ سکسی نداشتم با هیچ دختری و زنی یا جنده ای!البته بگم بچه مثبت نیستم ولی تا به حال قسمت نشده با کسی باشم.
بگذریم من ساکن یکی از کلان شهر های ایران هستم .اول بزارید از قدیم شروع کنم که حدودا 8 یا 9 سالم بود که توی خونه مادر بزرگمون زندگی می کردیم(به دلیل کار پدرم در شهر دیگر آخه مهندس پیمانکار بود)همسایه دیوار به دیوار خونه مادر بزرگم خونوادهای می نشستن که مذهبی بودن و زن همسایمون اسمش سیما(مستعار)بود این خانومی که من می گم زنی تو پر یا چاق قد بلند سفید و زیبا بود و بزرگترین خصلتش تا جایی که یادمه خوش اخلاقی بود به طوری که هر وقت جایی نذری می دادن همیشه او پای دیگ بود
بگذریم…زمان گذشت و ما بزرگ شدیم از اون محله رفتیم 13 14 روز پیش مادرم گفت بریم خونه خالم تا احوالی از خالم بگیریم چون مریض بود سوار ماشین شدیم و رفتیم تو کوچه خالم اینا که دم در دختر خالم که با شوهرش با یه خانومه که داشت از اونجا رد می شد سلام احوال خشک و سردی می کردن ما پیاده شدیم مادر سیما رو شناخت با هاش دست دادو رو بوسی کرد و از هم در باره این سال ها که هم رو ندیده بودن سوال می کردن راستش چی بگم که اغراق نشه دوستان این سیمایی که من دیدم انگار این مار که پوست می اندازه پوست انداخته بود اما با این تفاوت اگه هر کس جای من بود نمی شناخت!!!اون سیما بزن بهادر خوش اخلاق و چاق تبدیل شده بود به موجود لاغر جلوی مو هاش کمی سفید شده بود باینکه شاید کمتر از40 سال داشت انگار این زن به آب رفته بود خلاصه پس از پنج دقیقه صحبت از ما جدا شد و رفت و در یک خونه رو زد و یک پیر زن عجوزه کولی در رو از روش باز کرد و سیما جون ما رفت داخل که شوهر دختر خالم گفت ببین پسر اعتیاد با آدم چکار می کنه من گفتم منظورت چیه گفت حالا بیا داخل مامانت و زنم داخل بیا بریم پیششون من گفتم نه مرسی می خام برم با دوستام کافی شاپ شوهر دختر خالم به شوخی گفت با شه برو ولی مواظب باش معتاد نشی سریع بهش گفتم مگه چیزی شده کسی در باره من حرف بدی زده گفت نه منظورم همون خانومه هست گفتم سیما رو می گی گفت آره معتادشده تعجب کردم که ممانم صدام زد و گفتم می خام برم و خدا حافظی کردم و سوار ماشین شدم که سیما رو دیدم گریه کنون در حالی که داشت به اون پیر زنه التماس می کرد. با ماشین جلو تر رفتم براش بوق زدم و بنده خدا سوار شد در حالی یک چشمش اشک بود یک چشمش خون ازش قضیه رو پرسیدم اولش طفره اما بهش قضیه رو گفتم بازم گریه کرد و گفت 3 سال پیش توی یه مهمونی عروس خونواده عمه اش اونو به خاطر چاق بودنش مسخره کردن و به خانم برخورده و از یکی از همکاراش شنیده شیشه واسه لا غری خوبه و اونم کشیده و هم خودش رو مبتلا کرده و هم همسرش رو بلا خره ازش شماره گرفتم چون اون پیر زنه به خاطر اینکه اون پول نداشته النگو شو از دستش به جای مواد و بدهی های قبلیش در اورده و من بهش گفتم آدمش رو دارم که این النگو رو از اون عجوزه به زور بگیره(البته دروغ گفتم)اونم شماره اش رو داد
گذشت و پس از سه روز همون فکر شیطانی که خودتون خوب می دونی زد به سرم بهش زنگ زدم گفتم باید ببینمت گفت شرمنده حالم خوب نیست منم فهمیدم 100 درصد خماره و پول لازم بهش گفتم خماری اولش گفت نه سرم درد می کنه و از این حرفا ولی بعدش اعتراف کرد و گفت منم گفتم آماده شو تا بیام دنبالت تا با هم بریم مواد جور کنیم اونم از خدا خواست قبول کرد ولی نمی دونست که چه فکر شومی تو سرمه . عصر بود ساعت های 3.5 بهش اس دادم گفتم آماده باشه و یواشکی رفتم کلید یکی از خونه هامون که تازه موکتش کردیم (آخه ان شا ا… قراره خواهرم چند هفته دیگه عقد کنه)رو برداشتم و رفتم دنبالش تو را ازش پرسیدم که چند تا بچه داره آخه پسرش که فکر کنم یک سال بیشتر داشت رو همراه خودش آورده بود اونم گفت دو تا یه دختر هشت ساله با این پسرش بعد بهش گفتم کجا بریم تا مواد بخریم اونم گفت پیش یک نفر می ریم که من نباید با هاش رو در رو شم آخه شوهرش از اون واسه خودش مواد می خریده و قبل از اینکه شوهره ترک کرده چون بهش بدهکار بود جرعت نمی کرده خودش بره و منو فرستاد. منم رفتم در اون خونه رو زدم یه پسره جون باز کرد گفت چی می خوای گفتم مواد بهم گفت بهت نمی خوره و از من اصرار تا قبول کرد رفتم داخل تو حیاط یه اتاق چه عرض کنم یه دخمه بود که چند تا جون لات و لوت توش بودن و داشتن یه مرده و یک زنه رو می کردن در حالی که یه بچه 5 ساله داشت نگاهشون می کرد از یارو هنگام خروج پرسیدم اونا کین گفت مگه فضولی می خوای کونت بزاریم راستش بهم بر خورد و دیگه هیچی نگفتم بعدش گفت اینا زن شوهرن و بهمون بدهکارن و اومدن بدهی شون را صاف کنن . خلاصه رفتیم به خونه ای که قرار بود بریم رفتیم داخل که دیدم سیما جون با التماس در حالی که بچه اش رو ول کرد اومد سراغم و یکهو مواد رو از جیبم برداشت و از تو کیفش وسایلش رو برداشت و مشغول شد…بعد از چند دقیقه که به حال اومد خواست بچه اش رو بر داره و بره که دستش رو گرفتم و بدون مقدمه ازش لب گرفتم اونم تازه فهمیده بود که قضیه از چه قراره و التماس کرد و گفت فکر کردم برام برادری کردی ولی بهش گفتم شرمنده خیلی امروز شهوتی ام اونم اولش یکم مقاومت کرد ولی بعدش کوتاه اومد و خودش رو در اختیار من گذاشت خیلی سریع و حول حولکی لباساش رو در آوردم و شروع کردم به خوردن لبو لوچه اش بعدش سوتینش زو باز کردم و ازم خواست که زود تر کار رو تموم کنم منم افتادم به جون اون سینه های درشت و آویزون بعدش رفتم پایین و خیلی ناشیانه شرتش رو از پاش کندم رو خشک خالی کردم تو کس تنگش …باورم نمی شد که کردن اینقدر حال بده یک دقیقه ای می شد که داشتم تلنمبه می زدم ولی اون توی همه ی این لحظات فقط نگاهم می کرد سه دقیقه دیگه کردمش و تو حالت سگی قرارش دادم راستش می خواستم توی اون کونش کنم اما گفتم شاید بهش بر بخوره و بگه دارم ازش سو استفاده می کنم و بعدش که آبم اومد ریختم تو کسش . انتظار داشتم اعتراض بکنه اما فقط بقض کرد و بلند شد و لباساش رو پوشید بچه اش رو که تمام صحنه هارو دیده بود بغل کرد که بره اما من خودم با ماشینم رسوندمش و تا از ماشین پیاده شدو رفت توی کوچه شوهرش و دخترش درحالی که از مغازه می اومدند بیرون به پیشواز سیما رفتند و با هم به خونشون که ته کوچه بود رفتند و من احساس بدی داشتم نمی دونستم دست سرنوشت چه ها به سر یه زن مذهبی داد که مجبور بشه به شوهرش خیانت کنه…نمی دونم چرا ؟ دیروز یهش زنگ زدم و گفت حاضره دوباره با هم سکس کنیم اما ترسیدم …از خدا…بهش گفتم که خودم خرج ترکش رو می دم که بره کمپ ولی نمی دونم چرا قطع کرد؟…ممن.ن که خاطره ام رو خوندین با اینکه طولانی بود موفق باشید

نوشته:‌ علی


👍 0
👎 0
45174 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

421161
2014-06-06 14:00:50 +0430 +0430

علی جان ١٨ ساله از کلان شهر کیرم تو روحت

0 ❤️

421162
2014-06-06 16:23:49 +0430 +0430

بچه کونی هنوز مدرسه میری بعد میای گوز گوز میکنی که وضع مالیت خوبه!!!
سگ پدر از کجا آوردی؟کیون دادی پولشو ریختی تو قلکت جوجه فنچ.
بعدشم رفتی یکی سن مادرتو کردی بوزینه!!! اونم تو خونه ای که خواهرت میخواد بره توش.اون دامادتون هم که از الان سربار باباته واسه خونه 4 روز دیگه بابات بمیره همون خواهرتو حراج میزاره.کونت پاره شد؟حالا برو بده یکی انگشت بزاره درت

0 ❤️

421163
2014-06-06 20:12:29 +0430 +0430
NA

گرچه دروغی بیش نبود اما خوب کردی توش آخرش برگشتی گفتی “ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻪ …”!!
کس نگو لطفا :)

“ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻭﻝ
ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﯿﭻ
ﺳﮑﺴﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻭ ﺯﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺪﻩ ﺍﯼ”
ربطی به وضع مالی نداره …تخمشو نداشتی کوچولو…

0 ❤️

421164
2014-06-06 22:46:15 +0430 +0430
NA

چنان می گه از قدیم بگم انگار 600 سال سنش هست.

0 ❤️

421166
2014-06-07 04:58:38 +0430 +0430
NA

قرومساق گوزو
این همه صغری و کبری چیدی واسه اینکه گوه خوریه مفت کنی؟
معتاد کن شاشو و باز هم گوزوووو

0 ❤️

421167
2014-06-07 05:28:37 +0430 +0430
NA

حسم میگی ادم عوضی هستی

0 ❤️

421169
2014-06-07 07:53:25 +0430 +0430
NA

من کاری با اعتیاد و وضع مالی و اینایی که بچه ها گفتن ندارم چون عادیه
تنها چیزی که آزارم داد این بود که نوشتی موقع کردنش بچش داشت نگاه میکرد
تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی پستی که لااقل نزاشتی یه وقت دیگه کیرتو خالی کنی

0 ❤️

421171
2014-06-07 09:07:59 +0430 +0430
NA

راستش می خواستم توی اون کونش کنم اما گفتم شاید بهش بر بخوره و بگه دارم ازش سو استفاده می کنم)… كير خر تو مغزت .اولامكه جندتا كون داشت.؟ دوما اكه كار تو سوءاستفاده نبود بس جي بود كيري ؟ اونموقع كه شهوتت ميزنه بالا از خدا نميترسيو زن شوهر دار ميكني حالا كه كير 2 سانتيت بالا نمياد از خدا ميترسي مجلوق

0 ❤️

421172
2014-06-07 09:09:40 +0430 +0430
NA

سکس توی ماشین اتفاق افتاد ؟

0 ❤️

421173
2014-06-07 14:41:01 +0430 +0430

همه نظرات یه طرف ولی اینم یه طرف که در جامعه ما یه جوون هیجده ساله نمیدونه و اطلاعات نداره که سکس با یه معتاد شیشه ای چه خطراتی میتونه براش داشته باشه. اگه داستانت واقعی باشه متاسفم برای جامعه که نه به جوونا آگاهی داده نه جایی برای خالی کردن شهوتشون.

0 ❤️

421174
2014-06-10 22:36:21 +0430 +0430
NA

کونی شیطان پرست !!! به نظر خودت شیطان قوی تره یا الله !؟ حالا انشالله خواهرت با یه کوس کش مث بابات عقد کنه بره دمبال پروژه ، خواهرت هم پا بزاره جای مامانش کوس بده یکی مثل تو پس بندازه !!! ولی به نظر خودت آدم یه مادرقحبه شیطان صفت الله منش باشه بهتره یا یه بدبخت مثل سیما !!!؟
تو معتاد کس ندیده جلقی که به این روز سگی افتادی خعلی حالت خراب تره ! دعا کن شیطان به ناله های کیرت عنایتی کنه
من الشیطان ( الله ) توفیق

0 ❤️

421175
2014-06-10 22:50:17 +0430 +0430
NA

ویرایش دیدگاه خیک اطلاعات مثلاً سکس با معتاد شیشه برای یه مادرزنا داده مثل این کوس کش بدبخت چه خطری داره !؟
می خواستی بگی برادری چیه ؟ مرام من مرام علی و باورم حسینیه … پیامبرم ممد عرب و الله بت تازیه ! حالا اگه پاشو خوردی و مادرت گاییده شد … که من اشتباه کردم … اگه نخوردی ایمان بیار که الله و علی و حسن و حسین همه پشمن خدا الکیه diablo
نقی

0 ❤️