داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

افکار پلید (۱)

1398/05/31

سلام
26 سالمه. ارش
موقعیت کاریم توریه ک همش تو شلوغیای بازارم. میبینم انگشت شدنای زنارو. انقد دیدم ک خودمم مشتاق شدم. ی استرس زیاد با ی لذت چند ثانیه ای. طوری شده بود ک فقط نگاه میکردم ببینم کی لباسش نرم تر و نازک تره ک اونو انگشت کنم و بیشتر اندامشو حس کنم. خدا پدر اونیو بیامرزه ک این لباس گشادای نازک و مد کرد…
با اینکه زیدم پایسو مرتب میتونم سکس کنم باهاش اما انگشت رفتن ی لذت خاص خودشو داره
یبار تو ی مغازه شلوغ با جرات تمام دستمو گذاشتم رو لپ باسن ی دختر 16 ساله گوشتی. برگشت نگام کرد سریع دستمو کشیدم و یکم رفتم کنار. هی نگام میکرد ولی تو نگاهش تنفر یا شکایتی نمیدیدم.من تیپ و قیافم بد نیس فک کنم خوشش اومده بود لمسی ک کرده بودمش. یبار دیگه رفتم از پشتش رد بشم ببینم عکس العملش چیه باینکه دید دارم میام سمتش همونجوری ثابت وایساد و دستمو از بار اول آرومتر کشیدم ب کونش و رد شدم از مغازه اومدم بیرون. دو قدم ک راه رفتم طاقت نیاوردم و باز برگشتم دیدم باز نگام میکنه. رفتم سمتش و ب بهانه قاب گوشیهایی ک ب دیوار بود وایسادم پشتش دقیقا. مادرش تو این وضعیت دید داشت اگه انگشت میکردم میدید. برگشتم و پشتم ب پشتش بود. باسنامون یکم چسبید بهم. جمعیت زیاد شدو مجبور شدم بیام کنار وایسم کنار مادرش. نگام میکرد باز. اسلش پام بود کیرم نیم خیز شده بود. دلم میخواست هرجور شده بمالمش ب باسنش چون مطمعن بودم قشنگ میتونه حسش کنه. شهوت تموم وجودمو گرفته بود. چرخیدو باز بهانه رد شدن از پشتش چسبوندم بهش در حد دو ثانیه. لحظه ارضا شدنم لذت اون دوثانیرو بهم نمیداد. قشنگ کیرم رفت تو چاک لپای کونش. از عکس العمل نشون ندادنش قشنگ فهمیدم خیلی خوشش اومده. آخه دیگه یاد گرفته بودم عکس العملای آدمارو
نمیتونستم بیخیالش بشم. جوری شده بودم ک برام مهم نبود بقیه ببینن دارم چیکار میکنم. ب هر زوری ک شد خودمو رسوندم کنارش وایسادم. عطر شیرینی زده بود. شونه هامون چسبیده بود بهم. معلوم بود زیر چشمی نگام مییکنه و منتظر ببینه من چی میکنم. دستمو از بغل مالوندم ب کنار رونش میتونستم قوس باسنشو حس کنم. داشتم دیوونه میشدم. تاحالا اینطوری گستاخانه و با جسارت ی غریبرو لمس نکرده بودم. چون کنارم بود و روبرومون دیوار پر از قاب گوشی بود میتونستم دستمو ببرم رو کسش. جراتشو نداشتم نمیدونستم اونجام میذاره دست بزنم یا نه. اول دست گذاشتم جلوی رونش. اصلا بروی خودش نمیاورد و گه گاهی با از مادرش راجب قاب گوشیا نظر میخواست. نوک انگشتم رو رسوندم ب بالای کسش. شلوارش و شرتش جوری بود ک قشنگ میشد از همون بالا خط کسشو حس کرد. خیلی ارووووم انگشتمو میکشدم پایین. ی لحظه با دستش خیلی طبیعی دستمو کنار زد. نمیدونستم چیکار کنم. بدش اومد؟ دیدم پشتشو کرد بهم و راه افتادن برن اونسمت مغازه ک حساب کنن. پشتش راه افتادم. قشنگ بعضی جاها میچسبوندم بهش با کیرم قشنگ چاک کونشو حس میکردم. بقیه متوجه میشدن ک چسبوندم ولی برام مهم نبود. دیگه چسبوندن و انگشت رفتن ارضام نمیکرد. جنون گرفته بودم. از مغازه درومدم و رفتم ی دستشویی عمومی خودمو ارضا کردم.

نوشته: ناشناس شهوتی


👍 0
👎 16
8695 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

792373
2019-08-22 23:01:42 +0430 +0430

موبایل فورشها تو بازار نیستن تقاطع حافظ و جمهوری تو یه پاساژن به نام علائدین بورسش اونجاست . بازار تو خیابون پونزده خرداده!! احتمالا E.T انگشتت کرده رسیده به مغزت سوراخش کرده که اینجوری چرند میگی!! 😁

6 ❤️

792390
2019-08-22 23:16:36 +0430 +0430

سلام ۲۶ سالمه… این مدل معرفی کردن باعث شد فکر کنم شدید دسشویی داشتی واسه اینکه نریزه ی چی گفتی و سریع رفتی تو توالت خیلی با عجله و چیپ

5 ❤️

792393
2019-08-22 23:18:34 +0430 +0430

یک روز خواهر آرش سراسیمه آمد توی بازار پیشش و یک برگه دستش بود، به آرش گفت بگیر این برگه رو و بخون. آرش گفت این چیه؟ خواهرش گفت این نامه اعمال تو هست. انقدر توی این بازار ناموس مردم رو انگشت کردی یکی هم پیدا شد من رو خفت کرد و حاملم کرد.
از قدیم گفتن نزن در مردم رو با انگشت میزنن درت رو با مشت!!!

1 ❤️

792478
2019-08-23 06:34:03 +0430 +0430

تا امثال شما بیماران جنسی هست حق دارن زن و مرد رو از هم جدا میکنن، آخه چه لذتی داره این کار جز این که زنها و دخترای بیگناه امنیت رفتن به اماکن عمومی رو از دست میدن. خیلی کار خوبی کردی میای تعریف هم میکنی.
کاش همونجا که کون به کون شدی با دختره یه انگشت تو کونت میکرد که ۵ سانت به قدت اضافه میشد.

6 ❤️

792756
2019-08-24 00:18:45 +0430 +0430

وژدانن من نمیدونم انگشت کردن آخه چه لذتی داره !
اینجور افراد بیمار روانی هستن که از انگشت کردن لذت میبرن
به قول بچه خوب نزار درِ مردم انگشت که میزارن درت کیرِ درشت 😁

0 ❤️

792829
2019-08-24 08:19:07 +0430 +0430

کیرم دهنت کص کش…شهوانی پر شده از داستانای مالیدن توی اسانسور و مترو و اتوبوس…تازه فقط مالیدن نیس.طرف اومده میگه ارضا شدم زنم ارضا شد کیرمو کردم تو کص یارو.یارو کیرشو دراورد داد دست زنم…فقط میگم دیسلایک

0 ❤️

792878
2019-08-24 12:06:51 +0430 +0430

یعنی برای اعتراف به جقی بودنم باید اراجیف تلاوت کنه
کیر اسب آبی تو کونت

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom