انبار بدشانسی

1400/03/26

ما تو یک بلوک L مانند سکونت داریم و یک بلوک مشابه هم مقابل ماست
فضای بین دو بلوک هم پارک کوچک و زیبایی ست که محل بازی و تجمع ساکنین است
ما تو ضلع کوچیک و راضیه تو ضلع بزرگ بلوک سکونت داریم
تو یکی از این عصرهای جمعه که پارک خیلی شلوغ میشد از راضیه خوشم امد
کمی تحقیق کردم
راضیه دختر دوم و کوچیک اقا کریم است , مرضیه خواهر بزرگترش عقد کرده ست
راضیه دیپلمه و پشت کنکوری بود و زیاد از خونه بیرون نمی امد
خلاصه تو مسیر کتابخانه شهرک و … هرجوری بود رفیق شدیم و شماره دادیم و گرفتیم
تو تلگرام سر صحبت را باز کردیم ، تا اینکه یواش یواش سمت صحبت را ب مساعل جنسی کشیدم
بهش گفتم هر نظری یا صحبت یا جـوک راجع ب این چیزا ، باعث قضاوت بـَد من نخواهد شد
اون هم تعریف کرد که وقتی دامادشون شب خونه اونها میماند ، صدای آخ و اوخ خواهر و دامادشان را بخوبی میشنود و یه جورایی میشود !
جرات آمدن من یا خودش به خانه همدیگر را نداشتیم ، همه همدیگر را میشناختیم
قرار اول :
قرار شده بود هرجور شده همدیگر را ببوسیم ، قرار گذاشتیم پشت بام
پشت بام ما مشترک بود ولی بین دو قسمت کوچکتر و بزرگتر ، نرده آهنی کشیده بودن
سر ساعت رفتم از نرده پریدم و رفتم پشت بام
راضیه با یک کتاب داشت راه پله را تمام میکرد که صدای آسانسور و یکی از زنهای فضول مجتمع آنها امد
نتیجه : فرار من و پریدن از نرده ، و گرفتن نوک تیزی نرده به لباس و کمر و داغون و زخمی شدن من !

زیر پارکینگ ، طبقیه منفی همکف ، انباری ها قرار داشت ،
اگر برق خاموش میشد ، تاریکی مطلق حاکم میشد
قرار شد راضیه به انباری ما بیاید
رفتم انباری را مرتب کردم ، تخت قدیمی یه نفره داشتیم ، صافش کردم ،
روزنامه ی ب شیشه چسباندم تا روشنایی لامپ جلب توجه نکند
از یک پشتی قدیمی هم بعنوان متکا استفاده کردم و …
قرار دوم
راضیه با ده دقیقه تاخیر با چادر امد، دو تایی رو تخت نشستیم و خیلی ارام و کم صدا سر صحبت را باز کردیم
سر صحبت را به خواهرش کشاندم و ازش پرسیدم که به نظرش خواهرش هنوز بکارتش را دارد یا نه ؟ و …
این حرفها باعث شهوتی شدن جفتمون شد ، خلاصه رفتیم تو کار لب بازی و ارام لخت لخت شدن
دامنش را بالا دادم و اروم از رو شورت کوسش را با کف دست مالیدم
لباس دکمه ی ش را باز کردم و اروم سینه ش را از رو سوتین خوردم
[[ تو این فکر بودم که چه جوری بکنمش ، از لاپا ، کـون ، برام ساک میزنه ؟ کوسش را بلیسم ؟ چقدر خوب میشد اگر از کون میداد ، چه جوری … ]]
.
.
.
صدایی تو راهرو انباری امد
… یهو راضیه جـــیــغ بنفشی کشید و رو سر و صورت خودش میزد
پرید رو هوا و خودش را میزد و در انباری را میکشید تا باز بشود و بیرون برود
از طرفی هم صدای صحبت تو راهرو میامد

چی شد
منگ منگ بودم که چی شده
چرا راضیه اینجوری میکنه ،
من هم چادرش را برداشتم و پشت سرش بیرون امدم
زن و شوهری جوان از همسایه ها مبهوت ما شده بودن
صحنه جوری بود که انگار من راضیه را در حال خفت کردن بودم
مرد با توپی پـُر به سمتم امد و من هم پت پت افتاده بودم که
راضیه با لکنت زبان و اشاره دست جلوی مرد را گرفت و گفت کا.ر.ی نکر…ده ، دا…شتیم حرف میزدیم که یهو سـو سـک ، یه عالمه سوسک ریخت سر و صورتم
.
.
با تعجب ب انباری نگاه کردم ، داخل پشتی پوسیده ، پر از سوسک بود ، سوسک های گـُنـده !
زن و شوهر همسایه با خنده به ما قول دادن که آبروی ما را نبرن

نوشته: سـاده


👍 21
👎 10
24801 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

815432
2021-06-16 00:41:52 +0430 +0430

ک ی رم‌ تو شانس ت
کاری ب راست و دروغ این جریان ندارم ولی ب شانس ت خندم گرفت 😀

1 ❤️

815443
2021-06-16 01:18:01 +0430 +0430

ریدم تو شانست😂😂

1 ❤️

815449
2021-06-16 01:54:31 +0430 +0430

تا واحد مرتب و تمیز مثل مال من هست انباری چرااا

0 ❤️

815460
2021-06-16 03:08:56 +0430 +0430

گاهی گمان می‌کنی که می‌شود
اما نمی‌شود که نمی‌شود که نمی‌شود

دست از تلاش برندار که بالاخره می‌شود

1 ❤️

815470
2021-06-16 05:18:48 +0430 +0430

تو با پتیاره طرف هستی

0 ❤️

815480
2021-06-16 07:15:39 +0430 +0430

نه لایک می کنم، نه دیس
تو را به قرآن سبک نوشتنت عوض نکن
یاد داستان یه افغانی به اسم شربت تو همین سایت افتادم🤣😂🚶

1 ❤️

815510
2021-06-16 10:55:09 +0430 +0430

+98 903 912 4203 هم مفعول هستم هم فاعل و برده…

0 ❤️

815537
2021-06-16 14:31:17 +0430 +0430

صمیمانه ریدم به خاطره ت…
خدائیش بعضی خاطره ها رو که میشنوی، حتی داستانش حال میده… ولی بعضیا… نکبت اصلا نمیچسبه… نمیدونم به چیه… شاید به اینه…

0 ❤️

815546
2021-06-16 16:36:03 +0430 +0430

کیرتوشانست

0 ❤️

815619
2021-06-17 01:15:28 +0430 +0430

بازم خوبه قول داد حرف نزنه نه اینکه کونت بزارم😂😂😂

0 ❤️

818365
2021-07-03 10:36:54 +0430 +0430

برادر عزیزم لطف کنید دیگر داستان ننویسید باشد ک رستگار شویم

0 ❤️