اوج لذت سارا

  سلام اين يك داستان نيس بلكه يه خاطره از بهترين خاطره هاي زندگيم هس.
  اسمم سارا ٢١ سالمه و هيكل خوش فرمي دارم و وزنم هم ٦٠ كيلوه و سايز سينم هم ٧٣ . من عاشق آرمان بودم طوري كه واسش ميمردم و حاضر بودم هر كاري واسش كنم. ارمان حدود ١ سال پيش بود كه خيلي اصرار ميكرد كه برم خونه مجرديش ولي هميشه يه ترسي داستم و نميرفتم .! نميدونم چرا ولي ميترسيدم . در ضمن تا اون شب هيچ سكسي ندااشتم با هيچكس.
  خوب شب تولدش رسيد و بهم زنگ زد و گفت كه كيك و وسايل گرفتم و بايد امشب بياي پيشم با كلي اصرار قبول كردم و با آژانس رفتم پيشش . ديدم كيك و وسايل خريده . خلاصه تولدشو جشن گرفتيم تا اينكه ساعت ١١ شد از ساعت ٧ پيشش بودم . گفتم بايد برم و كادومو كه يك ساعت شيك بود دادم. ولي اون اجازه نداد برم و من هم مامانم و بابام رفته بود گرگان پيش داداشم . خلاصه اصرار كرد و منم قبول كردم . اينم بگم كه خيلي پولدار بودن و خونه شيكي داشتن و حمومشونم بزرگ بود و وان داشتند. رو مبل بوديم كه تلويزيونو روشن كرد و يك فيلم پورن خيلي عالي گذاشت و نگاه ميكرديم كه يهو دستاشو كم كم ماليد به سینه هام و فشار ميداد من قرمز شده بودم و اون داشت حال ميكرد خدايشش منم حال ميكردم . اون قبلا گفته بود كه سكس خيلي خشن دوس داره اونم خيلي خيلي. منم خشن دوس دارم ولب نه در اون حدي كه اون شب انجام داد باهام. خلاصه منو ميلوسيدو ميليسيد و ميرم سره اصل مطلب. زيپه شلوارشو كشيد پايينو كيرشو كه حدود ٢٣ سانت اينا ميشد كه خيلي هم خوشگل بود كرد تو دهنم و گفت ساك بزن منم تند تند ساك ميزدم و اونم اوج لذتش بود . اون گفت كستو ميخوام منم گفتم نميشه . چون من تا حالا نداده بودم و پرده داشتم . ولي جه جوري شد كه دادم الانم نميدونم. خلاصه لليس ميزد كسمو و منم كه اوج لذتم بود كاندومو درو ورد خار دار بود خلاصه روغن زد به كسم . تا داد داخل اشكم در اومد ديدم بله پاره شده و چقدم خون اومد رفتم تو وان و شستم خودمو و اومدم بيرونو شروع كرد منو برد رو تختش كه ٢ نفره بود و خوابوند رو تخت و تا تخماش ديگه داده بود داخل ديگه . تند تند تلمبه ميزد و در همين حال گفت تاخيري زده كه تو دلم گفتم واي چه غلطي كردم . درد داشتم ولي كم كم عادي شد و اونم تند تر كرد و ديگه كلي عرق كرده بود همه لباسش خيس بود لباساشو دو اوردم و رسيدم به جورابش كه گفت در نيار خوابيد رو تخت و گفت بشين رو كيرم نشستم و تند تند تلمبه ميزد كه يهو پاشو اورد جلوم كه گفتم چيكار ميكني گفت من خشن ميخوام و گفت جورابامو بايد ليس بزني گفتم نه و گفت تو امشب ماله مني جوراباشو اورد جلو چسبوند به دهنم و منم ديگه داشتم ليس ميزدم واسش . جوراباش سفيد بود و خيلي هم كثيف نبود ولي بو ميداد . ديگه ليس ميزدم و لذت ميبردم جوراباشو در اوردمو لاي انگشتاشو با انگشتاشو هم ليس زدم و كاندومو ديگه در اورد و بدون كاندوم به جونه كونم افتاد حالت داگي تند تلمبه ميزد و اه اه خودشم در اومد و منم كه ديگه نا نداشتم و يه دفعه ارضا شدم و اون هنوز ارضا نشده بود و گفت گفتم كه تاخيري زدم . هميشه عاشق زير گردن و گوشاش بودم. واسه همين بوس ميكردم گوشاشو و زير گردنشو. سينه هامو ميخود در حالي كه تند تند داشت كسمو ميكرد منم كه حال ميكردم ديگه دردم شديد شد و جيغ ميزدم و يه دفه جوراباشو كه در اورده بودم به دهنم بست كه جيغ نزدم داشتم خفه ميشدم چون كفشاشم فوتبالي بود بو ميداد جوراباش.. بلندم كرد و وايساد و پاهامو رو شونه هاش گذاشت و تو كسم ميكرد تند تند و ازم لب ميگرفت .خسته شده بودم خيلي ولي هنوز ارضا نشده بود. در اوردو دوباره واسش ساك زدم ٥ دقيقه اينا و دوبارم كرد اين دفه تو كونم كه جيغم در اومد گفت ساكت اخرشه ديگه ٥ دقيقه هم كونمو كردو گفت داره ابم مياد و در اوردو ابشو ريخت همرو تو صورت و دهنم. گفت بخور خوردمو واسش ساك زدم و رفتيم دو تامون تو وان و باهام ور رفتيم و منم از كفه پا تا نوكه سرشو بوس ميكردم و اونم حال ميكرد.
  اينم از خاطرهه عاليه من باز هم از سكس هامون مينويسم .. خواهشا فحاشي نكنين و به نوشته همديگه احترام بزاريد....


  نوشته: سارا

 • 0

 • 9
 • نظرات:
  •   nima_rahnama
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • نمی خوام بعنوان نفر اول بهت فحش بدم، ولی آخه الاغ مگه سایز 73 هم داریم ، معلومه پسری و هیچ گهی هم تا حالا تو زندگیت نخوردی


   جلاق(زیاد جق زننده)


  •   elmando1358
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • الاغ كير خر هم 23 سانت نيست


  •   @@@ali@@@
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • انقد مزخرف بود که حتی کامل نخوندم
   پر از دروغ بود


  •   Lesbian_shirazi
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • افتاده بودن دنبالت موفع نوشتن؟؟؟؟


  •   Mahgol8186
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • سایز73 !!!!
   دهنت رو با جوراب بست بعد تند تند لب میگرفت !!!
   از تو یا از جوراباش


  •   mehdijojokhor
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • همون بار اول زد پردتو پاره کرد تو هم هیچی نگفتی دهنتو با جوراب بست بعدش هی لب میگرفت سایز 73دگه آخرش بود جفنگ نوشتی دگه ننویس دوستان از خجالتت در اومدن


  •   manmanamtotoi
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • در اینکه این داستانو یه دختر نوشته اصلا و ابدا شکی نیست! البته با این توضیح که اسم این دختر احتمالا یا عباس نره‌خر بوده یا اصغرکله‌پز یا اکبر کونی!! ظاهرا یه بارم تو بچگیاش از طرف یه مرد کیرکلفت مورد تجاوز قرار گرفته و کونش هنوزم که هنوزه درد داره . بهت تبریک میگم آقا سارا!! راستی با چار پنج میلیون میشه عملل تغییر جنسیت انجام داد ، برو خودتو خلاص کن به آرزوت برسی


  •   milad1ma
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • دختری که پردش زخیم باشه و دفعه اول خونریزی شدید داشته باشه لااقل تا یک هفته نمیتونه سکس داشته باشه، اونوقت تو دفعه اول به یه کیر 23 سانتی هم کون دادی هم کس.......


  •   Danial_dex
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • اخه جقي دختري ك تاحالا سكس نداشته و دفعه اولش بوده ساك زدن بلده كون مغز؟ جوراب ؟ ٧٣؟


  •   خرکیرالعلما
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • اقا پسر کسکش خوب میگفتی این داستانه کون دادن خودمه سنگینتر بود که لااقل اون وقت مثه یه مردفحش میخوردی فهمیدی کیرمراد حالا بگیرم به روش سامورایی بکنمت چاقال کیرم تو اون مژه هات کیرم تو اون مردمک چشمت بگیرم باکیر تزیینت کنم با کیر بندازم دنبالت تا چهارراه گلوبندک بعدشم بندازم سه راهی امام خمینی سمت چپ تاخودنواب بکنمت


  •   hidden71
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • وقتی جایی ک نوشتی ک اندوم خ اردار زد یهو دیدم ک سم پ اره کرده بله
   ادم انگشتشو با چاقو میبره بیشتر از تو حس داره
   دل ملتو زدی از پر ده ب کارت خخ


  •   ARAD_SM
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • دوستان سایز ممه 73هم داریم؟مگه داریم مگه میشه؟!شما به همین راحتی پولمپتو بدون حضور مامور اماکن دادی چکوند!؟جدیدا دختراچه زودوامیدن!!!!!!عججججججججججججججب موندم دختراکس شدن یاما پسراعرضه مخ زدن نداریم اونم تااین حد پولمپ چکونی (dash)


  •   Master_Fucker
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • manmanamtotoi


   دادا کامنتت عالی بود (ok) هرچی تو دلم بود و میخواستم بگم به بهترین و خلاصه ترین شکل ممکن بیان کردی


   دمت جوش


  •   ali20081365
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • جواراباش به دهنم بست


   تا داد نزنم


   بعد تند تند ازم لب میگرفت


   جلل خالق


  •   Sousha
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • حیف وقت ...


  •   sogol.zanposh.jendeh
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • مردم از خنده


   هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها


  •   Mehrdadiam
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • آخه اوسکول نمیتونی بنویسی زردک سه متری به قطر 25 سانت کردن تو حلقت حتما جا نمونی از بقیه و یه شر وری بگی ننویس دیگه اخمخ اصلا سرو ته نداشت چرتو پرتات


  •   Mehrdadiam
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • حیفه وقتی که برای (پروین اعتصامی) یا همون {کسشر} خودمون حروم خوندن و کامنت گذاشتن کردم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو