اولين سكس با مينا

  1398/1/2

  حمیدرضا هستم ٢٧ ساله از تهران این خاطره مربوط میشه به سال ٩٠ بهترین سكس،
  من یه مدت بود كه تو سایت های صیغه یابی دنبال كوس بودم و (٢٠ سالم بود سایز كیرم ١٥ واما كلفت) به پروفایل چندین نفر سر زده بودم و شماره رو گذاشته بودم اون یا پیام داده بودم یه شب كه تا دیر وقت بیدار بودم حدود ساعت ٢:٣٠ یهو پیام(اس ام اس) برام امد نوشته بود سلام اقا حمید؟
  منم نوشتم بله بفرمایید گفت مینا هستم شماره گذاشته بودین بابت صیغه منم گفتم بله درسته یكم پیام دادیم و خوابیدیم فرداش به من گفت كی میتونی همو ببینیم من ترسیدم و گفتم اول بیرون قرار بذاریم اونم قبول كرد خونه اش سمت گمرك خیابان اسكندری بود لولین قرار رو گذاشتیم فرهنگسرای رازی و رفتم با كلی استرس سر قرار و دیدمش یه خانوم حدودا ٣٥ ٣٦ ساله سایز سینه ٧٥ قد متوسط اندام مناسب پرستار بیمارستان بود از لباس فرمش فهمیدم گفت ساعتی ٧٠ میگیرم منم گفتم مشكلی نیست.
  بعدش بهم گفت عقب تَر از من راه بیفت بریم خونه ام رو نشونت بدم خواستی بیای بدونی كجاست رفتیم و خونه اش رو هم نشون داد خلاصه بعد از چند روز قرار گذاشتیم واسه... من راه افتادم رفتم با كلی ترس و استرس رفتم تو خونه اش إپارتمان ٥ طبقه كه طبقه چهارم بود نشستم رو مبل امد روبه روم نشست یه لباس یه تیكه تنش بود كه سینه هاش داشت دیوونه ام میكرد متن صیغه رو داشت و خوند و منم گفتم قبلتُ بعدش امد كنارم نشست اولین بار بود كه یه زن نزدیكم میشد وقتی امد كنارم حسابی راست كرده بودم امد دست انداخت دور گردنم و گفت چقدر خجالتی هستی كه یهو نگاهمون به هم گره خورد لبامون نزدیك به هم شد و لب گرفتیم نم نم دستش رو گذاشت رو كیر من بعد یكم لب بازی
  رژ لبش رو كه خوردم گفت خوشمزه بود؟ گفتم اره گفت پاشو بریم تو اتاق رفتیم تو اتاق خواب و من خودم لخت شدم و اونم رو تخت دراز كشیده بود لخت شدم امد بغلم كرد كیرم رفت لپاش سفت فشارم داد و هلم داد رو تخت افتادم رو تخت و شروع كرد به ساك زدن ساك میزد و تخمم رو میخورد بعد گفت نمیخوای لباس منو دربیاری منم رفتم از پشت لباس رو در اوردم شورت و سوتین كش رو هم درآوردم خوابوندمش رو تخت گردنت رو خوردم بعدش سینه هاش رو حسابی خوردم و كله ام رو كردم لاپاش و یكم كوسش رو خورد اما واقعا بلد نبودم و قشنگ معلوم بود اولین بارمه اونم داشت الكی اه و ناله میكرد بعدش باز یكمم
  واسم ساك زد و كاندوم كشید رو كیرم و خوابید كف اتاق گفت شروع كن و من رفتم جلو یكم لب گرفتیم و سینه هاش رو خوردم كه گفت نمیخوای بكنی، كیرم رو گرفت خودش كرد تو كوسش كیرم داشت میسوخت خیلی داغ بود كوسش شروع كردم نم نم تلمبه زدن و اولین كمرم زود خالی شد شاید كمتر از ٥ دقیقه بعدش كاندوم رو دراورد و با دستمال كیرم رو پاك كرد و شروع كرد به ساك زده ساك زد و كیرم راست شد باز كاندوم كشید روش و نشست رو كیرم خودش بالا ورپایین میكرد و منم واقعا لذت میبردم بعدش رفت حالت داگی و گفت بیا بكن و من رفتم از پشت شروع كردم به تلمبه زدن و رو ابرها سیر میكردم كه برای دومین بار ابم امد دمر خوابید و منم خوابید روش كمر دومم هم نهایت ١٥ دقیقه رو كار بود بعدش از روش بلند شدم كنارش چند دقیقه خوابیدم بلند شدم رفتم دستشویی خودمو شستم و لباس پوشیدم و مبلغ مهریه رو بهش دادم و زدم از خونه اش بیرون.


  نوشته: حميدرضا

 • 2

 • 3
 • نظرات:
  •   Rezamnbvcxzlkjh
  • 2 ماه،4 هفته
   • 0

  • برای اولین بار اول


  •   Eyes.blue
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • واقعا چند سالته عمو جون؟.اصلا تو عمرت سکس واقعی کردی؟اولین کمرم ۵ دقیقه دومین کمرم ۱۵ دقیقه.کاندوم رو در آورد و شروع کرد به ساک زدن عجب!!برو عمو جون اول یکم اطلاعاتت رو از روی سکس واقعی به دست بیار بعد بیا نه از روی فیلم پورن.نگاهمون به هم گره خورد دیگه خیلی خز شده انگار


  •   rezasex20
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • بد نبود، خیابون اسکندری سمت آزادیه نه گمرک‌، برچسب اشتباه خورده میشه جنده نه صیغه،


  •   gankr.koy
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • بنظرمن ضیغه و جنده یکیه خودمونو گول نزنیم.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو